Trijfel Van Ulsen leest nit Reve's werk r DE ZILVEREN GIRAF -JENSDAG 26 NOVEMBER 1980 VARIA PAGINA 29 week maandag is An- drej Amalrik in Madrid ge cremeerd. Zijn vrouw Gjoezel was daarbij, Jozien en Karel van het Reve, Willem en Hen drik de Beaufort (naaste Ne derlandse vrienden van de s, Amalriks) waren erbij, nog enkele Nederlanders, ook en kele dissidente Russen zoals ex-generaal Grigorenko die nog gesproken heeft, maar Fajnberg en Borisov, die met Gjoezel en Andrej in de auto zaten en aan de dood ont- snapten, waren in geen vel- den of wegen te bekennen. Dat was maar beter ook. Amalrik wilde eigenlijk niet naar Ma drid, maar heeft zich door hen laten overhalen hun „een lift" daarheen te gevenZe moesten bovendien van Marseille over de Pyreneeën via Andorra, omdat ze als statenlozen een visum nodig hadden dat zij niet hadden aangevraagd. In de Pyreneeën was de auto al |t bijna in een ravijn gereden: drie uur lang hebben ze met hun vieren centimeter voor centimeter de auto op de weg terug moeten trekken. Fajn- berg en Borisov (de laatste J werd als oprichter van de H Vrije Vakbond door de Russen j, op het Weense vliegveld „ge dumpt", korte tijd later ver ongelukte zijn vrouw in Li- tauen toen zij met haar auto tegen een vrachtauto botste, hun 1-jarige dochtertje woorH nu bij oma in de Sow jet-Unie) moesten onderweg bovendien voortdurend bellenwant Russen schijnen een telefoon manie te hebben. Na 26 uur gereden te hebben, langs f moeilijke, slechte wegen, raakte Amalrik op een be rucht slechte weg, kort voor Madrid, op de linkerbaan en botste tegen een vrachtauto. De drie anderen bleven onge deerd. Hij werd getroffen door een stuk ijfer. Is het wonder dat Gjoezel zijn dood V mede aan Fajnberg en Bori- I sov wijt? Urn Als een Spanjaard sterft, wordt de organisatie van de begra V Boer Nico Scheepmaker n fenis vermoedelijk aan een broer of oudste zoon overgela ten, die een en ander ,en fa milie" regelt, want bij de cre matie van Andrej Amalrik was geen begrafenisemployé te bekennen die (zoals bij ons) aan de familie en vrienden de nodige instructies gaf: „Wilt u mij nu maar volgen?", dat soort aanwijzingen. De vrienden van Amalrik waren bijeen in een kamertje dal door een raam uitzag op een gang waar de kist stond met Andrej. Gjoezel bleek volko men over haar toeren, moest steeds door twee man worden vastgehouden om te voorko men dat ze zich dwars door het raam op de kist stortte (ze is Tataarse van origine, waarschijnlijk is de wijze van rouwbeklag daar ook anders dan bij ons Nederlanders die het verdriet liefst manhaftig opkroppen), maar niemand meldde zich na enige tijd voor de rest van de ceremonie. Willem Hendrik de Beaufort, die wat Spaans kent, schar relde op verzoek van Gjoezel een Spanjaard op die de dek sel van de kist kon open- schroeven zodat zij Andrej nog even zien kon (men pleegt in Rusland bij het afscheid de kist open te laten), wat haar nog meer emotioneerdezodat iedereen het de hoogste tijd vond dat nu de crematie daadwerkelijk plaatsvond. Informatie leerde, dat Andrej dan eerst nog omgekist moest worden, want de kist waarin hij ten toon lag heette on brandbaar te zijn. Gelukkig gebeurde dat onzichtbaar voor Gjoezel achter een gor dijn dat dichtgetrokken werd. waarna de vrienden met taxi's naar het crematorium gingen, dat elders in Madrid een onderdeel vormde van een begraafplaats zo groot als een klein stadje. Het crematorium bestond nog maar een paar jaar, dus niemand wist waar het zich precies bevond, maar na geruime tijd zoeken vond iedereen elkaar toch weer te rug in een kapelletje, waar de kist in een nis was geplaatst. Opnieuw volgde een zenuws lopende tijd van emotioneel wachten op de dingen die maar niet komen wilden, tot dat de kist opeens door on zichtbare handen van opzij op ruwe wijze werd wegge trokken, een deurtje werd met een klap dichtgesmeten, en dat was dan het einde van de ceremonie. Intussen was het Gjoezel al wel duidelijk geworden dat ze de urn met Andrejs as niet met een zou kunnen meehemen, maar Karei van het Reve had de Nederlandse consul bereid gevonden voor de afhande ling van deze delicate kwestie te zorgen, en de urn hoogst persoonlijk naar Nederland te brengen. Wat ze niet wisten wasdat een enigszins Spaans sprekende, want in Chili wo nende Russin zich inmiddels ook over dit probleem ont fermd had en op het kantoor van het crematorium een pa pier getekend had dat Gjoezel de urn met as zou worden toe gezonden. Althans, dat dacht ze. Toen de consul de dag na de crematie de urn wilde gaan ophalen, bleek deze al meteen te zijn ingemetseld, geheel volgens de wens van de echtgenote zoals uit het docu ment bleek dat de Chileense Russin in die babylonische spraakverwarring had gete kend. Het zal dus nog heel wat bureaucratische rompslomp geven, voordat die urn losge- hakt mag worden. Op het al lerlaatste moment werd An drej Amalrik dus toch nog gei vangen gezet, ingemetseld zelfs. De symboliek van een en ander is waarlijk te gortig voor woorden. LEIDEN - Het werk van schrijver Gerard Reve staat donderdag centraal tijdens een voordracht van acteur Henk van Ulsen (fotó). Met instemming van de schrijver heeft Neerlandicus Sjaak Hu- bregtse de meest specifieke fragmenten van Reve's werk gezocht. Tevens wilde hij zo'n volledig mogelijk beeld van zijn werk geven vanaf 1947 tot nu. Hubregtse stond daarbij voor ogen de vele kwaliteiten èn stemmin gen van Reve's werk, wetend dat daarbij hartelijk kan worden gelachen. "Getobd wordt er al meer dan genoeg" zegt Hubregtse daarover in een voorwoord. Het programma wordt gehouden in studentensociëteit SSR, Hoge- woerd 108 en begint om half negen. Concert in Lokhorstkerk LEIDEN - Het Erasmus-ensemble verzorgt zaterdag een concert in de Leidse Lokhorstkerk. De sa menstelling van het ensemble, een bariton (Peter Goedhart) ho bo (Everhard Spelberg) en gitaar (Wim Spruyt) maakt een niet al ledaags programma mogelijk. Het vermeldt composities van Te- lemann, Morley, Rameau, Jiro- vec, Purcell en anderen. Toe gangskaarten zijn verkrijgbaar bij K O, Oude Vest en vanaf acht uur in de Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat. Het concert begint om half negen. Amarille- ensemble in Groene Kerkje OEGSTGEEST - In het Oegstgees- ter Groene Kerkje wordt zondag een concert gehouden door het Amarille-ensemble. Het concert omvat composities van Handel, Purcell en de anonieme zeven tiende eeuwse componisten. Het begint om twee uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K O aan de Oude Vest in Leiden, bij de firma Van der Luit aan de Lange Voort 20 en bij de firma Van Weizen aan De Kempenaerstraat 23. Het con cert begint om twee uur. HAARLEM (ANP) - Roelof van Driesten is met ingang van het seizoen 1982-1983 voor drie jaar benoemd tot vaste dirigent en ar tistiek leider van het Noordhol lands Philharmonisch Orkest. Hij volgt in die functie de Pool Jerzy Katlewicz op. Driesten is 36 jaar. Hij was 22 toen hij tweede concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd. Hij studeerde direc tie bij Edo de Waard en Ferdi nand Leitner, waarna gast direc ties volgden bij verschillende symfonie-orkesten in ons land. Binnenkort maakt hij als dirigent zijn debuut in de VS. IT? AfÏA)OU> EAS I DE BCOCCC,IE.! qeioor Je. pat t>£ WA£,mCEA) qee£0 kmheaj iMöfZPE/M L22Z- JAWBl,tlAAfZ WH VAPEC) 2 sqr PAT- WE EC pCAATZ UOOR +/E88BM WEU, De belevenissen van Jommeke Ja, er ivas misschien nog iets goed van te maken. Nu liggen ze bij hun zilveren giraf op de bodem van het kratermeer. Agenda Kleine vaart Breehelle 25 150 no Madeira nr Bremen. Breehoek 24 20 n Port of Spain nr Geor getown. Dutch Mate 25 te Rotterdam. Dutch Sailor 24 te Rotterdam, Mare Liberum 25 vn Rotterdam nr Duinkerken. Mare Magnum 24 vn Rotterdam nr Stanlow. Grote vaart kfrican Express 24 8U0 no Honolulu nr •nyunkang, iludra 24 25 zw Gran Canaria nr Rolter- am, tmstelburcht 25 320 w Mazatlan nr Bal- kmsteldiep 24 215 o Dondra nr Umm- aid. kmstellaan 24 740 zw Christmas Eiland ir Sydney, kmstelland 24 190 nno Fernando do No- onha nr Paranagua. tmstelmolen 24 120 o Miami nr USA, ^stelveld 25 te Durban. \msterdam 25 te Maracaibo. kntilla Cape 24 50 w IJmuiden nr [Landskrona, [Atlantic Star 24 75 zzo Kp Farewell nr New York, Benattow 24 ten anker Port Said, Bothniaborg 25 te Rotterdam. Broere Emerald 24 te Las Palmas, Buena Vista 24 vn Drammen nr Gothen- borg, Deltadrecht 24 vn Quebec, Diadema 25 vn Rotterdam nr Belfast, Dordrecht 24 230 zo Bermuda. Felania 24 vn Bahrain nr Dubai. Flevoland 24 vn Bremen nr Amsterdam, Gardenia 24 te Skikda, Hollandia 24 te Liverpool, Katendrecht 24 295 no Belle Isle nr Hamburg, Largsbay 24 130 zzo Colombo nr Suez, Lepton 24 80 nw Finisterre nr Le Havre, Maasbree 24 250 nno Socotra nr Ras Ta- Maasrix 24 75 z Port Arthur, Macoma 24 vn Ras Tanura nr Landsend, Nedlloyd Frcinantle 25 te Napier, Nedlloyd Hobarl 24 te Buenos Aires, Nedlloyd Hoorn 24 te Fos, Nedlloyd Kembla 24 vn Balboa nr Los Angeles, Nedlloyd Kimberley 24 190 wnw Mara caibo nr Kaapstad, Nedlloyd Kyoto 24 900 zo Colombo nr Colombo. Nedlloyd Loire pass 24 Daedalus nr Rot terdam, Nedlloyd Manila 24 400 zw Abidjan nr Freetown. Nedlloyd Napier 25 vn Recife. Nedlloyd Rhone 24 te Duinkerken Nedlloyd Rochester 24 720 ono New York nr New York, Nedlloyd Rotterdam 24 vn Bahrain nr Djeddah, Nedlloyd Rouen 24 520 o Bermuda nr Port Said, Nedlloyd Schie 24 480 z Colombo nr Sin gapore, Nedlloyd Steenkerk 24 600 z Sri Lanka nr Singapore, Nedlloyd Talbot 24 vn Campo nr Kribi, Nedlloyd Tasman 24 70 w Gibraltar nr Fos, Nedlloyd Waalekerk 24 300 zo Suez nr Chismayo, Nedlloyd Wissekerk 24 45 no Ouessant nr Antwerpen, Niso 24 vn Hamburg nr Lymebay, Nornedthor 24 570 ono Bermuda nr Charleston, Rijnborg 24 35 w Bornholm nr Delfzijl, Safocean Mildura 26 vn Kaapstad nr Port Louis, Scheldeborg 24 30 z Trelleborg nr Bil bao, Sepia 24 ten anker 10 zo Skagen, Sliedrecht 25 te Port Alfred, Vitrea 24 320 o Durban nr Perzische Golf. Waterland 24 60 z Vitoria nr Salvador. Wcstland 24 50 zzo Recife nr Aurhus. Winsum 24 1500 w San Francisco nr Los Angeles, Zwijndrecht 24 540 o Martinique nr Port Alfred. Leidse bioscopen LUXOR (121239): "The Shining", da. 14.30, 19.00 en 21.00 uur, zo. 14.00, 16.30, 19.00 en 21.30 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Force ten from Na- varone", vr. en za. 24.00 uur, 16 jr. CAMERA (124919): "De nachten van Cabiria", da. 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Kindermatinee: "De fluit en de zes smurfen", za. en woe. 14.30, zo. 13.30 uur. Nachtvoorstelling: "Bonnie and Clyde", vr. en za. 23.30 uur, 16 jr. LIDO 1 (124130): "Seawolves", da. 19.00 en 2115 uur, woe. en za. ook 14.30 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 2 (124130): "The Blues brothers", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3 (124130): "La femme enfant", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook 14.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Superster Goofy", za. en woe. 14.30 uur, zo. ook 16.45 uur STUDIO (133210): "Funny America", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook 14.30 uur* 12 jr. Kindermatinee: "Jungleboek", za. en woe. 14.30 uur, zo. ook 16.45 uur. TRIANON (123875): "Platvoet aan de Nijl", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 12 jr. Akademiegebouw, Rapenburg, Leiden. "De wereld van Hans", tekeningen van een geestelijk gehandicapt mens. Ma. tl m vrij. 10-18 uur. Gehele maand novem ber. positie van etsen van Pol Jong, geopend van 15 november tot en met 10 decem ber. Zo., woe., dond. van 14 tot 16 jaar, zaterdag van 11 tot 16 uur en dinsdag van 19 tot 21 uur. Galerie de Poort, N^jaarstentoonstelling 1980: impressionistisch figuratief werk van Leidse kunstenaars. Do. 19 tot 21 en za. 11 tot 17 uur. T/m 30/11. Galerie v.d. Vlist. groepstentoonstelling "Kunst als geschenk" Di. t/m za. van 10 tot 17 en do. ook van 19 tot 21 uur. T/m 31/12. Museum van Oudheden - Tentoonstel ling "Oudheden op reis", vanaf 12 sep tember om 12 uur. LAK-foyer, expositie van Arnold Nies- sen met schilderijen. Ma. t/m vr. van 14 tot 17 uur. T/m 30/11. Academiegebouw Rapenburg 73. expo sitie van Hans de Regt met tekeningen. Ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur. T/m 30/11. WASSENAAR - Art Gallery Gérard, Rijksstraatweg 358; tentoonstelling A. C. v. Noort, 20/11 t/m 6/12, van 11 -17 uuren 12 - 17 uur zondag. Museum voor Volkenkunde, Steen straat 1, tot 4 januari 1981 tentoonstel ling: Bazaar. Marktsteden in Noord-Af- ghanistan met diaklankbeeld en diverse films. Geopend ma t/m za van 10-17 uur en op zon- en feestdagen van 13-17 uur. LEIDEN - Stedelijk Museum De La kenhal, Atelierstentoonstelling van de Leidse kunstenaars Kees Buurman, Pie- terGeraedtzen Vande Water. Ma. t/mza. 10 tot 17 en zo. 13 tot 17 uur. T/m 30/11. REX (125414): "Massagehuis Manhat tan", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr Nachtvoorstelling: "Sexworld", za. 00.15 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen EURO 1 (20800): "Twee missionarissen", da. 13.45,18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur, 12 jr, za. ook 00.15 uur, 16 jr. EURO 2 (20800): "The Shining", da. 13.30, 18.30 en 21.00 uur, zo. ook 16.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Convoy", za. 00.15 uur, 16 jr. EURO 3 (20800): "In de greep van de boogschutter", da. 14.00, 19.15 en 21.45 uur, zo. ook 16.30 uur, 18 jr. Kindermatinee: "Benji", za., zo. en woe 13.30 uur. Nachtvoorstelling: "A fistful! of dol lars", za. 00.15 uur, 16 jr. EURO 4 (20800): "When a stranger calls", da. 14.00,19.00 en 21.30 uur, zo. ook 16.30 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Dat is het einde", za. 00.15 ur. 18 jr. Bioscoop Voorschoten GREENWAY (01717-4354): "Meteor", vr. 19 00. za. 16 00 en 19 00, zo. 16.00 en 18.15, woe. 16.00 uur, 12 jr. "Ten", vr. en za. 21.15, zo. 20.45, di. en woe. 20.30 u/ur, 16 jr. Kindermatinee: "De lady en de vage bond", za. en zo. 14.00, woe. 14.15 uur. KAASBALLETJES MET WALNOOT Laat 250 Kram kwark goed uitlokken en meng er 100 gram geraspte kaas door, 50 gram /eer fijn gehakte walnoten en I eetlepel fijngeknip te bieslook en 1 theele pel geraspte ui Op smaak brengen met zout. peper en 2 theele pels paprikapoeder Kneed hien,ari stijve balletjes en leg die min stens 2 uur in de koel kast Zeer geschikt als borrelhapjes of als har- Ug hapje bij eeri glas wijn. Bij rode wijn kunt u de bieslook of ui even tueel vervangen door fijngehakte verse peter- WINA BORN Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage lijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). Sportmedisch Advies Centrum, blessu respreekuur. Elisabethziekenhuis, Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 Sint Elisabeth-iiekenhuis: Volwassenen, dagelijks van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dag. van 1115-12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Academisch Ziekenhuis Voor alle pattenten behalve kinderen zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14 15-15.00 uur 18.30-19 30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag tlm vrijdag 18J0-18.45 uur Zaterdag en zondag 14.4S-1SJD0 uur Bezoek aan ernstige patiënten voor ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek Dagelijks: 15.00-15.45 uur 18.30-19.00 uur Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15 00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-1130; 13 30-14 15 en 18 30-19 30 uur 3e klas 13.30-14.15 en 18.30-19.30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou ders 18.-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip- \ol (020-175000). <^hbdcyiieuius 26 november 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Op een bovenkamertje in de Rue Parmentier te Parijs woonde sedert jaren een oude vrouw, die eiken ochtend uit ging om in een magazijn in de Rue du Temple werkzaam te zijn. Enkele dagen geleden be merkte de concierge van het huis, waarin zij woonde, dat de kamerdeur gesloten bleef. Toen hij op zijn herhaald aanklop pen geen antwoord ontving, waarschuwde hij de politie .die de deur met geweld openbrak. Wat men gevreesd had, bleek waarheid te zijn de vrouw lag dood uitgestrekt op hare legerstede, maar tot al ler verbazing lag naast haar een grijsaard, eveneens dood, dien niemand herkende Uit de papieren die men in een kast op de kamer vond, bleek dat het niemand anders was dan de echtgenoot der vrouw, die tien jaren geleden als commissaris van de Commune (opstandige Fransche regeeringwelke na de revolutie van maart 1871 werd gevormd en iets meer dan twee maanden standhield. Red.) een groote rol gespeeld had en van wien men meende.dat hij naar den vreemde gevlucht was. Hij had zich echter al die jaren op het kamertje verborgen gehou den en was met niemand in aanraking gekomen Toen aan de vrouw, die voor beiden de kost verdiende, het werken te zwaar begon te vallen, waren de beide oudjes, bevreesd voor het gebrek dat voor de deur stond, (ot het wanhopige besluit geko men samen te sterven. VufDQ jaar geleden -Inde afgeloopen dagen hebben in Roemenie wederom eenige brutale roofovervallen plaats gehad. Zoo werden bij Faltieeni negen automobielen en elf kar ren door bandieten aangehou den. De inzittenden, onder wie verscheidene oficieele persoon lijkheden, werden geheel uitge plunderd. Ook biTargoviati zijn slruikroovers m actie ge weest. Daar werd een lange co lonne karren uitgeplunderd, waarbij den bandieten vooreen hooge waarde aan goederen m handen viel. Een auto. waarin verscheidene bekende politieke personen hadden plaats geno men. kon ternauwernood aan hetzelfde lot ontsnappen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 29