Post-ploeg heerst als vanouds Amerjjiwwn van start tojmjiter-festival Tourrenners naar Leids stadhuis Russin Kasankina loopt wereldrecord Van de Velde overwint lichte crisis in Ronde van Nederland DONDERDAG 14 AUGUSTUS 1980 Sowjet Unie zegt af voor atletiekstrijd SITTARD - De strijd om de wereld titels 3000m en 400m horden voor dames die vandaag in Sittard be gint, is ernstig gedevalueerd. Gis termorgen kregen de organisato ren bericht dat de Sowjet-Unie zijn inschrijving introk. De atle tes (van wie er drie de eerste plaatsen op de wereldranglijst van de 3000m innemen) zouden ziek zijn. Aangenomen wordt echter dat de Russen zich hebben terugge trokken als reactie op de boycot van de Spelen van de Nederland se regerihg. Wel zullen drie atleten uit de Leidse regio in Sittard aantreden. In de Nederlandse herenploeg, die zondag uitkomt tegen Ierland en Wales, zijn gekozen Martien v.d. Hoorn (3 km steeple chase), Koen Gijsbers (400 meter en estafette) en Peter van Noort (kogelslinge ren). ROTTERDAM (GPD) - Alternatieve olympische ruiter- spelen. Zo mocht het CHIO in Rotterdam, dat gisteren onder de naam van Internationaal Springruiter Festival van start ging, zonder veel overdrijving worden betiteld met een deelname van bijna alle topruiters uit 18 landen, waarin de hippische sport op een aanzienlijk hoger niveau staat dan in Moskou werd getoond. De piste in het Kralingse Bos leek gen. De Sowjet-Unie zag eerder de Amerikanen: Terry Rudd met zijn paard Sandor. Zij vielen r ZÜRICH (ANP) - Niet Edwin Moses, maar de drievoudige Olympische kampioene op de 1500 meter, de Russin Tatjana Kasankina stal de show tijdens de internationale atletiekwedstrijden in Zurich. In een geweldi ge race verbeterde zij gisteravond haar kersverse wereldrecord dat zij tijdens de Spelen in Moskou had gevestigd. Kasankina knabbelde ruim twee seconden van haar toptijd af: 3.52.2 tegen 3.55. Hoewel Edwin Moses niet in staat was zijn wereldrecord op de 400 meter horden te verbeteren bleek hij opnieuw te sterk voor zijn concurrenten. Als enige bleef Moses beneden de 48 seconden: 47.81. Verrassend was de 5000 meter zege van Thomas Wessinghage. De West duitser, wiens kracht op de 1500 meter ligt, dankte zijn winst aan een krachtige eindsprint die hem voor de Fin Maaninka en de lang leidende Amerikaan Bürckle deed eindigen. i uitgezochte plaats om spor tieve revanche te hemen op het handjevol landen dat de olympi sche arena in een ravage had ver anderd. Vooral het goud van de Pool Jan Kowalczyk gold als doelwit voor de internationale ruiterelite om te bewijzen dat het eerbetoon in Moskou een farce was. In Rotterdam zouden de wa re verhoudingen aan het daglicht treden. Een daadwerkelijke wraakneming op de Poolse beroepsmilitair blijft echter voorlopig achterwe ge. Twee dagen voor het begin van het CHIO annuleerden de Polen hun inschrijvingen. Via een telegram, waarin werd ver meld dat de paarden niet fit zijn, werden de toezeggingen inge trokken. Eigenlijk niet eens ver rassend want uiteraard kwam de Oosteuropese landen een con frontatie met de westelijke riva len momenteel bijzonder ongele- wegens „technische problemen' al van een krachtmeting in Rot terdam af. Alleen de Mexicaanse equipe, in Moskou met brons beloond, evenals de individuele ruiter Joaguin de las Heras, zorgt nu nog voor enig vergelijkend mate riaal, vooral in de voor vrijdag geplande landenwedstrijd. Het duel dat de Nederlandse chef d'équipe Ben Arts overigens wel voor problemen stelt, nu een deel van zijn basisploeg door de op heffing van stal Zangersheide te voet is gesteld en klassepaarden zijn verdwenen. Alleen Johan Heins heeft enig materiaal aan zijn ex-werkgever Leon Melchior overgehouden - Seven Valleys - en Larramy van Peter Strijbosch gekocht, maar het verlies van Ar gonaut - aan stal Schockemöhle verkocht - houdt tevens in dat hij niet meer is verzekerd van een vaste plaats in de nationale vier- 'S-HEERENBERG (GPD) - Elke dag een andere winnaar. Dat is zowat het enige dat de dagelijkse sleur van de eentonige Ronde van Nederland doorbreekt. Serieuze aanvallen op de leiderspositie van Gerrie Knete- mann lijken onbestaanbaar en met de sterke Post-brigade als controle rend apparaat moeilijk uitvoerbaar. De heerschappij is weer zo identiek aan vorig jaar, dat tussen de afle vering van die ronde en de huidi ge aflevering het beste een car- bonpapiertje gelegd had kunnen worden. Ook nu beroofde een renner van de ploeg van Peter Post de tegenstand opnieuw van elke illusie. Nederlands kam- Woning van Peter Post leeggeroofd 'S-HEERENBERG (GPD) - Ploegleider Peter Post is gis teren overhaast uit de prof ronde van Nederland ver trokken. In de nacht van dinsdag op woensdag bleek te zijn ingebroken in zijn woning te Amstelveen, waar voor vele tienduizenden guldens aan waardevolle stukken uit het interieur werd geroofd. Zijn vrouw Loekie verbleef op dat mo ment op vakantie in het Zuidfranse Cannes. Kuiper Hennie Kuiper zal pas na het wereldkampioenschap wiel rennen in het Franse Sallan- ches een beslissing bekend maken over een eventuele nieuwe werkgever. Hoewel algemeen wordt aangeno men dat de nummer twee uit de laatste Ronde van Frank rijk al lang en breed rond is met de Belgische formatie van Fred de Bruyne, ontken de hij gisteren dat er al een beslissing zou zijn genomen. „Er is eerst nog een gesprek met Maurice de Muer van mijn huidige ploeg", vertel de Kuiper. Wanneer dat moet plaatsvinden is nog niet be kend. De Nederlander had al een afspraak met De Muer, toen hij kortgeleden in Bre- tagne een criterium moest rijden, maar daar daagde zijn sportdirecteur zonder enig bericht van verhinde ring niet op. Kuiper werd ook volstrekt niet betrokken in de contracte als Jean-René Bernaudeau. „Het gaat allemaal met de Franse slag bij die ploeg", zei Kuiper. „In ieder geval wil ik het met De Muer ook nog eens hebben over het geval van Jose de Cauwer". Deze vertrouwensknecht van Kuiper werd ondanks toe zeggingen buiten de ploeg voor de Tour de France gela ten. Hoe zwaar Kuiper aan die beslissing tilt, zal pas na het gesprek met De Muer duidelijk worden. pioen Johan van de Velde greep uiterst overtuigend de overwin ning in 's-Heerenberg. De 23-jarige Rijsbergenaar maakte in de finale van de tweede etappe tussen Zandvoort en 's-Heeren- berg duidelijk dat hij de crisis van vorige week weer te boven is. Het jonge talent leek toen geestelijk geknakt te raken door de storm achtige belangstelling na zijn fan tastische Ronde van Frankrijk. Hij liet zich afmelden voor een criterium in het Limburgse Echt, omdat hij niet tegen de druk op gewassen was. Rust Zo luidde tenminste de versie van Peter Bonthuis, de coördinator van de Stichting Bevordering Beroepssport, die de contracten voor de coureurs afsluit. Van de Velde kwam na zijn achtste sei zoenzege met een andere verkla ring. Na aanvankelijk stellig te hebben beweerd dat hij geen con tract had voor de Limburgse Kermiskoers, herinnerde hij zich ineens iets later, dat Peter Post hem een dag rust had voorge schreven. „Nu voel ik me in ieder geval weer fit voor het wereld kampioenschap", stelde hij mon ter. „Vorig jaar was het parcours iets te licht voor mij, maar voor zover ik ben ingelicht, moet het dit jaar meer voor mij geschikt zijn". Ook meer op zijn ranke lijf ge schreven was het slot van de tweede etappe van de Ronde van Nederland. „Ik heb van die crite riums toch wel een flinke weer slag gekregen. Ook vandaag had ik nog slechte benen. Ik zag ie dereen langs mij flitsen, maar in de finale ging het beter. Ideaal voor mij, omdat het eindelijk eens een beetje lastig was', ver telde Van de Velde. werkelijk te gi klaarde Van Calster, een ploeg maat van Michel Pollentier. "Toen voelde ik dat er iemand achter mij zat. Ik had me voorge nomen niet om te kijken, maar aan het publiek hoorde ik precies wie het was. Op dat moment ver stijfden mijn spieren". Nerveus Van de Velde ging naast de Belg rijden. Waarschijnlijk in de we tenschap dat hij snel nerveus wordt. „Hij ging van links naar rechts over de weg, zo zenuwach tig was hij. Ik ben op 300 m van de streep gesprongen en heb hem daar toch mee verrast". Terwijl Peter Post in zijn woning nog de schade opnam van een inbraak in zijn huis in de nacht van dinsdag op woensdag, lieten zijn renners zich niet bestelen. De derde overwinning op rij was een feit. Uitslag: mans-equipe nu de jongeren staan te dringen. Talentvolle en snel naar voren ge komen concurrenten als Piet Raymakers, Rob Ehrens en Emiel Hendrix vormen voor de eens onaantastbare Heins een duidelijke bedreiging, evenals ui teraard de ook zelfstandig werk zame Henk Nooren, Anton Eb ben en Gerd Meier, die in Rotter dam zijn beste paard Casimir we gens kreupelheid moet mis- Voor de individuele wedstrijd, die zondag het concours hippique af sluit. mag Arts zelfs maar drie rui ters kiezen volgens de olympi sche spelregels die in Rotterdam gelden. De chef d'équipe, die al 20 jaar ach tereen de ruiterploeg begeleidt, staat overigens zelf ook voor een selectie in zijn talrijke functies binnen de hippische sport vice- voorzitter van de Nederlandse Hippische Spotbond, chef d'e- quipe, voorzitter van Jumping Amsterdam, voorzitter van de Federatie van Springruiters en jurylid bij talrijke evenemen ten. Arts (64) is van plan uit het hoofd bestuur van de NHS te treden en zijn aandacht vooral te richten op de belangen en opleiding van springruiters, in het bijzonder op de „novicen-klasse" van veelbe lovende ruiters en amazones. Het ligt in de bedoeling nog deze win ter voor hen speciale trainings bijeenkomsten te organise- Kwaliteit Op de eerste - door de grote deel name bijzonder lange - dag over heersten de Amerikanen in de twee belangrijkste nummers. De ruiters uit de Verenigde Staten, die als compensatie voor de olympische boycot op regerings- kosten een tournee door Europa maken, lieten evenals in Dublin hun kwaliteit zien. Arm and Leone zegevierde in het eerste internationale treffen en de amazone Melanie Smith, tweede in de strijd om de wereld beker in Baltimore, bracht het zwaarste onderdeel (een spring concours tabel A) op haar naam. Johan Heins accentueerde toch niet zonder meer een bijrol te willen spelen en eindigde met Larramy. als goede derde achter de Zwitser Walther Gabathuler op Harley. Rob Ehrens en Henk Nooren drongen wel tot de barra ge door. maar een onnozele fout wierp hen ver in het klassement terug met respectievelijk een 14e en 17e plaats in een veld van 60 combinaties. De Oostenrijker Hugo Simon won het springcon cours "Speel uw spel" voor de Belg Wouters en Skelton (Eng.). Het eerste dressuuronderdeel werd gewonnen doorTheodores- cu (Wdl). Diana Stuyvers was als vierde de beste Nederlandse Triest verliep de strijd voor de Zweed Hans Lundback, wiens paard Lilleham op de door mot regen glad geworden grasmat uitgleed en na een beenbreuk moest worden afgemaakt. Belang val niet direct e Toch was zijn i gevolg van h overwinning te pakken. Toen twee kilometer voor de eind streep in 's-Heerenberg, waarop de plaatselijke omloop van 14 km vele tienduizenden toeschou wers (een fractie van de hon derdduizenden, die langs de 220 km lange route stonden) waren samengestroomd, de Belg Guido van Calster aan de haal ging, dacht v. d. Velde nog slechts aan het belang van wereldkampioen Jan Raas. ,In eerste instantie rekende ik erop dat iemand wel in de'tegenaanval zou gaan. Toen dat niet gebeurde en er twee scherpe bochten ach ter elkaar kwamen, ben ik hard op kop gaan rijden om zo mis schien voor Raas een ideale posi tie te verkrijgen". Toen Van de Velde na zijn krachtsinspanning echter om keek, bleek niemand zijn tem poversnelling te hebben kunnen volgen. Hij reed tot bij de snelle finisher Van Calster. „Ik dazht De uitslag van de tweede etappe, van Zandvoort naar 's-Heerenberg over 220 kilometer, is: 1. Johan van de Velde (Ned) 5 uur, 39 minuten en 20 seconden., 2. Guido Van Calster (Bel) op vier secon den. 3. Mare de Meyer (Bel) op 10 secon den. 4. Walter Planckaert (Bel5. Willem Peeters (Bel). 6. Guido van Sweevelt (Bel), 7. Miel Gijsemans (Bel), 8. Wim de Ruyter (Ned), 9. William Tackaert (Bel), 10. Frank^van Impe (Bel). Algemeen klassement 1. Gerne Knetemann (Ned) 10 uur, 52 minuten, 2. Ludo Delcroix (Bel) op 14 sec 3. Bert Oosterbosch (Ned) op 1.44.4. Gerry Verlinden (Bel) op 1.57, 5. Henk Lubberding (Ned) op 2.00, 6. Miel Gijse mans (Bel) 2.03,7. Etienne de Wilde (Bel) op 2.06, 8. Leo van Vliet (Ned) op 2.08. 9. Patrick Pevenage(Bel)op2.09,10. Philip Anderson (Aus) op 2.11, 11. Jan Aling (Ned) op 2.12, 12. Roelof Groen (Ned) op 2.13, 13. Hennie Stamsnijder (Ned), 14. Ronan Ongenae (Bel) op 2.16, 15. Hans Langerijs (Ned), 16. Walter Planckaert (Bel) op 2.17, 17. William Tackaert (Bel), 18. Fedor den Hertog (Ned) op 2.18, 19. Guido van Sweevelt (Bel) op 2.20.20. Jos Schipper (Ned), 21. Uwe Bolten(Wdl)op 2.30. Puntenklassement: 1. Walter Planc kaert 30 pnt, 2. Ludo Delcroix 26 pnt, 3. Johan van de Velde 25 pnt, 4. Guido van Calster en Gerrie Knètemann 20 pnt. Coureurs worden ontvangen voor prof ronde van Leiden LEIDEN - Alle wielrenners die hebben meegedaan aan de Tour de France en die op 25 augustus ook in de profronde van Leiden rijden, zullen worden ontvan gen door het college van de Sleu telstad. Burgemeester en wet houders bieden de betreffende coureurs op het stadhuis een re ceptie aan, voorafgaande aan het wielerevenement. Daarbij zal vrijwel de gehele Post- ploeg, uiteraard onder aanvoe ring van Joop Zoetemelk, zijn opwachting maken. Alleen Ger rie Knetemann en Leo van Vliet ontbreken, omdat zij op die dag in Belgie een omloop rijden- Met Johan v. d. Velde, maar ook met Hennie Kuiper wordt nog onderhandeld over een komst naar Leiden, waar de twaalfde profronde ditmaal op andere wijze wordt aangepakt. Zo zal, in tegenstelling tot voor gaande gelegenheden, dit keer wel toegang worden geheven. Kinderen moeten twee, volwas senen vier gulden neertellen om getuige te kunnen zijn van de ronde die op maandag 25 augus tus om 18.30 uur van start gaat op de Breestraat. Joop Riethoven, samen met Wim van Duivenbode, organisator van de Ronde: "We moeten dit keer wel toegang heffen. De cou reurs krijgen nog steeds geen startgeld, maar de andere kos ten (wedstrijdgeld KNWU, jury- geld en prijzenpot) zijn zodanig gestegen dat het niet anders kan. Wc spelen bijvoorbeeld pas quitte als er 3000 betalende be zoekers komen". LEIDEN - Joop Riethoven blijft be zig in de wielerwereld. De Leidse sportorganisator, nog altijd in de slag om de start van de Tour an dermaal naar Nederland te krij gen, wil nu ook mee gaan dingen naar de organisatie van het na tionaal wielerkampioenschap in 1981. Dat zou hij dan, samen met Swift, willen laten verrijden in Zand- Hij rekent er echter op dat maxi maal 10.000 belangstellenden de route langs de Breestraat-Ko- renbrugsteeg-Vismarkt-Aal- markt.Boommarkt-Kort Ra penburg zullen omzomen. Al was het alleen maar om nog maals Joop Zoetemelk te aan schouwen. Samen met Bert Oos terbosch (wereldkampioen ach tervolging) en Jan Raas (dan nog regerend w ereldkampioen op de weg), zal de Tourwinnaar op nieuw worden gehuldigd voor de koers. Daarna volgt de rit over 80 ronden, oftewel 100 ki lometer, waarin gestreden zal worden om de Grote Prijs van het Leidsch Dagblad. Die bonus en de andere premies zullen la ter worden uitgereikt in de Stadsgehoorzaal, dat voor de ge legenheid als pcrmanance zal worden ingericht. De opbrengst van de Leidse Ronde is, traditiegetrouw, bestemd voor het geestelijk gehandicap te kind. "En bij een grote op komst", aldus Riethoven, "wordt ook een bedrag bestemd voor het Leids Dierenasyl".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 9