Genna Sosonko: Klap voor Asean-la Regen houdt velen van de tennisbaan af Fifa maakt winst in Argentinië Jukkema eerste Nederlander IEZXSB Rijpwetering houdt op Joop Zoetemelk Karpov komt niet tot zege Erkenning door India van bewind in Cambodja WOENSDAG 9 JULI 1980 PAGINA 13 RIJPWETERING - Het is inmiddels eqn traditie geworden. Zodra de Tour de France eenmaal in volle gang is, steekt het chauvinis me onrustig de kop op in Rijpwetering. Haalt-ie het dit jaar? Of wordt het weer de "eeuwige" tweede plaats. Joop Zoetemelk kan in elk geval rekenen op een trouwe achterban in zijn geboortedorp. Vorig jaar trok zelfs een hele karavaan sup porters naar Parijs om hun favoriet te zien finishen op een, jawel tweede plek achter de schier onverslaanbare Bernard Hinalt. Zal Hinault. dan nu gebeuren? Een andere, sterkere ploeg voor Joop. inmiddels 33 jaar oud, een met zijn knie sukkelende Hinault: het geeft allemaal nieuwe hoop op een Zoetemelkse zege. Joops neef Cees Zoetemelk gelooft er in elk geval nog in. De Ripse drogist heeft zijn etalage geheel gevuld met bekers, truien, vaatjes, foto's en andere artikelen ter ere van zijn wielerende familielid. Cees over Joop: "Joop is een ontzettend fijne knul en ik heb er de grootste bewondering voor dat hij op zijn leeftijd nog met de wielertop meedraait". verricht om de banen weer speélklaar te krijgen werd tel kens weer door een volgende wa terhoos teniet gedaan. In Hazerswoude werkten de twee spelers van het Rotterdamse Toeg- Hillegersberg, R. en A. Ro- link zich zonder al teveel proble men in de volgende ronde van het enkel. R. Rolink versloeg Roetert (6-2, 6-4) en A. Rolink gaf de als no. 3 geplaatste Maarten Wolte- rink geen kans om gevaarlijk te worden; 6-1, 6-4. Pieter Verde- gaal kwam tegen de Indiër Roy Edwards op een set gelijk, (3-6, 6-4) in een boeiende partij toen de regen verder tennissen onmoge lijk maakte. Het zou van Verde- gaal zonder meer een goede pres tatie zijn als hij Edwards zou we ten te kloppen. Dat zal hem onge twijfeld nog heel wat pijn en moeite kosten, omdat laatstge noemde, die de eerste set eigen lijk vrij gemakkelijk won, door het verlies van de tweede set als een gewaarschuwd man op het gravel komt. Bij de dames in B verloor Carla de Waard de eerste set van S. Tee- kens, 4-6, maar daarna bleek zij de zaak goed te hebben bekeken. 6-3, &-1 voor Carla de Waard. De Jong/Siersema leverden in het dubbel een verrassende prestatie door het koppel Kuyt/de Bakker met 6-2, 6-3 terug te wijzen. De zege mocht dan conform de ver wachting zijn, score stellig niet. Ian de Mooy kwam in het enkel C tegen L. Codfried op 6-4, 6-6 om toen op te geven aangezien hij a.s. donderdag met vakantie naar Engeland vertrekt en zijn tegen stander het plezier wilde gunnen verder te spelen. Nog verder en nog dichter bij de zege kwam in Ter Aar de niet geplaatste John Philips, vorige week winnaar van het HEC in het toernooi in Bode graven. "Als we toen nog niet hadden geloot, hadden we hem zeker geplaatst", aldus de wed strijdleiding. Tegen Eril Lange- ree (6-1, 6-6, tiebreak 8-7) gaf hij eveneens vanwege vakantiere denen op. Jammer, want hij zou stellig voor de nodige verrassin gen in Ter Aar hebben kunnen zorgen. Behalve door het genoemde duo werd er in Ter Aar nog getennist door Leunk en Kransen in het HEC. Kransen won met 6-2, 6-1. Bij de dames konden in het da mes dubbel Barendsen/Steens hun partij tegen Langeslag/ Kroon met 6-1, 6-2 in winst om zetten. FRANK BONTE BOKSEN - De Amerikaan Larry Holmes heeft geen moeite gehad zijn wereldtitel boksen in het zwaargewicht versie-WBC) met succes te verdedigen. Uitdager Scott Ledoux werd in de zevende ronde door de scheidsrechter uit de strijd genomen. TENNIS - Nederland heeft giste ren de" halve finales bereikt van het toernooi om de Coupe Galea. In de voorronden van dit tennis kampioenschap voor spelers t/m 21 jaar zegevierden Huub van Boeckel en Marc Albert in Bazel met 3-0 over Zwitserland. PAARDESPORT - De internatio nale paardesport federatie (FEI) heeft gisteren de stand om de 'president's cup' gegeven. Daarin staat Frankrijk op de eerste plaats met vier overwinningen tijdens internationale concour sen. De Fransen hebben 37 pun ten, Zwitserland is tweede met 28,5 punten. Derde is Groot-Bnt- tannié met 22 punten. HAZERSWOUDE - "Als het nu eindelijk maar eens ophoudt met regenen, dan redden we het nog wel...", dat was de conclusie van de wedstrijdleiding van de toer nooien in Hazerswoude en Tec Aar. In Hazerswoude bleek men minder last te hebben van de at tenties van Pluvius, want van de voor gisteren geplande partijen konden er slechts 6 vanwege de regen niet worden gespeeld. In Ter Aar daarentegen konden maar drie partijen van de geplan de 23 worden afgewerkt. Al het werk dat na een stortbui werd AMSTERDAM (ANP) - Genna Sosonko heeft gis teren zijn poging om de ti tel remisekoning te ver werven voortgezet. In de tiende ronde speelde hij voor de tiende maal remi se. Ditaal was wereldkam pioen Anatoli Karpov zijn ZÜRICH (ANP) - Tijdens het con gres van de internationale voet bal federatie (FIFA) in Zürich is bekend geworden dat het eind- toernooi om de wereldtitel van 1978 in Argentinië een positief saldo van ongeveer 4,6 miljoen gulden heeft opgeleverd. FIFA- voorzitter Joao Havelange ver klaarde te verwachten dat de strijd om het wereldkampioen schap van 1982 in Spanje netto drie keer zo veel zal opbrengen. Het organisatiecomité van dat toernooi, dat onder voorzitter schap staat van de Westduitser Hermann Neuberger, heeft al te levisie- en reclamecontracten af gesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 100 miljoen gulden. Tijdens de bijeenkomst werd voorts besloten het FIFA-We- reldjeugdtoernooi, dat van 3 tot 18 oktober 1981 in' Australië wordt gehouden, het predikaat wereldkampioenschap te geven. Tevens werd besloten de maxi mum hoogte van de straffen op te vijzelen. Het bestuur kan nu boe tes opleggen tot 50.000 Zwitserse francs (ongeveer 60.000 gulden). Dat was 5.000 francs. Het congres kan zelfs tot 100.000 francs gaan, een vijfvoudige verhoging van het maximum. tegenstander. De met wit spelende Sowjetgroot- meester maakte het zijn oud-landgenoot niet ge makkelijk. Het werd een hardnekkig positioneel gevecht, waarbij Sosonko het niet gemakkelijk had. Wellicht miste de wereld kampioen de winst. Door deze puntendeling heeft Jan Timman in elk geval op papier de mogelijkheid om naast de Rus aan de kop van het klassement te komen. De Nederlandse groot meester, die met zwart speelde, brak zijn partij tegen Dolmatov af. Het is een loodzwaar tore neindspel, waarover de menin gen verdeeld zijn. Het spel van de bebrilde Deen Lar- sen blijft uiterst wisselvallig. Na in de vorige ronde de enige speler te zijn geweest, die won, was hij nu één van de twee, die verloor. De Tsjech Hort velde hem in een vijf minutenpartijtje. Ribli, die maandag het slachtoffer was ge weest yan Larsen, herstelde zich met een rechtlijnige overwinning op Van der Wiel. In de grootmeestergroep kreeg de gedoodverfde winnaar Unzicker tegen Panno geen voet aan de grond. De partij werd afgebroken in een vrijwel zeker voor hem verloren stelling. Hans Ree won van Böhm en zal in deze groep waarschijnlijk als beste Neder landereindigen, waarmee hij zijn kandiAtuur stelt voor de Olym- piadeploeg. In de meestergroep is de Rus Tsje- rin zeker van de hoofdprijs van tweeduizend gulden. De Neder landse hoofdklassers De Savor- nin Lohman en Peter Scheeren zullen vrijwel zeker een Fide- meesterresultaat verwerven. Dat 'geeft nog wel geen recht op de benaming internationaal mees ter, maar kan wel een eerste aan zet vormen. Wit V. Hort (Tsjechoslowakije) Zwart B. Larsen (Denemarken) 1. c2-c4 g7-g6, 2. d2-d4 Lf8-g7, 3. Pbl-c3 d7-d6, 4. Pgl-f3 Lc8-g4. 5. e2-e3 Pb8-d7, 6. Lfl-e2 c7-c5, 7. h2-h3 Lg4xf3,8. Lë2xf3 Ta8-b8,9. d4-d5 a7-a6,10. a2-a4 h7-h5.11g2- g3 Dd8-a5, 12. Tal-a3 Pg8-f6, 13. Lcl-d2 0-0, 14. g3-g4 h5xg4, 15. h3xg4 Tf8-e8, 16. Lf3-e2 Da5-d8, 17. g4-g5 Pf6-h7, 18. f2-f4 Ph7-f8, 19. Le2-d3 e7-e5, 20. d5xe6ep, f7xe6,21. Ddl-c2, Kg8-f7,22. Ta3- b3, Pd7-b6, 23. a4-a5 Pb6-c8, 24. Pc3-e4 d6-d5,25. c4xd5 e6xd5,26. Pe4xc5 Pc8-d6,27. Tbl-b6 Te8-e7, 28. b2-b4 Te7-c7, 29. Dc2-b3 Pd6- c8, 30. Ld3-e4 pc8xb6, 31. a5xb6 Tc7-e7, 32. Le4xd5+ Kf7-e8, 33. Db3-a4+ PfB-d7, 34. Ld5-e6 Dd8xb6, 35. Le6xd7+ Ke8-f8, 36. Da4-b3,zwart geeft het op. De uitslagen inclusief de uitge speelde partijen: KROONGROEP; Hort (Tsj>-Larsen (Den) 1-0, Ribli (Hon)-V.d. Wiel (Ned) 1-0. Dol matov (Sow)-Timman (Ned) Vj-1/ 2, Karpov (Sow)-Sosonko (Ned) V 2-'/2. Stand na tien ronden: 1. Karpov 6V2 pnt., 2. Timman 6 pnt., 3/4 Ribli en Hort 5l/a pnt., 5/6 Sosonko en Dolmatov 5 pnt., 7. Larsen 3*/2 pnt., 8. Van der Wiel 3 pnt. GROOTMEESTERGROEP: Ree (Ned)-Böhm (Ned) 1-0, Borm (NedV-Ligterink (Ned) Smejkal (Tsj)-Langeweg (Ned) afgebroken, Rogoff (VS>-Van Wijgerden (Ned) V2-V2, Panno (Arg)-Unzicker (Wdl) 1-0. De stand na tien ronden: 1. Unzicker 7 punten, 2. Ree en P'anno 6V2 pnt., 3/4 Langeweg 6 pnt., 5/6 Böhm en Ligterink ö'fe pnt., 7/8 Rogoff, Van Wijgerden 4>/2 pnt, 9. Borm 4 pnt., 10/11 Sznapik en Hofland 3'/2 pnt., 12. Smejkal 3 pnt. MEESTERGROEP: Enklaar (Ned)-Haik (Fra) 0-1. De Savornin Lohman (Ned)-Schif- fer (Wdl) afgebroken, Duer (Oos>- Van der Sterren (Ned) 0-1Schee- ren (Ned)-Tsjernin (Sow) 0-1, Baljon (Ned)-De Boer (Ned) 1-0, Formanek (VS)-Vogel (Ned) 'fe-1/ 2. De afgebroken partij Enklaar (Ned)-Schiffer (Wdl) uit de acht ste ronde is opnieuw afgebroken. De stand na tien ronden: 1. Tsernin 9»/2 pnt, 2/3 Haik en Van der Ster ren 7 pnt., 4. Enklaar 5lli en 1 afg., 5. De Savornin Lohman 5 en 1 afg., 6. Scheeren 4>/2 pnt., 7. Duer 4>/2 pnt., 8. Vogel 3lls pnt., 9. Bal- jon 3'/2 pnt., 10. De Boer 3 pnt.. 11 Schiffer 2% en 2 afg.. 12. Forma nek 2V» pnt. Inter Milaan mag Prohaska contracteren ROME (Rtr) - Het Italiaanse ministerie van buitenlandse handel heeft het bestuur van nationaal kampioen Inter- nazionale toestemming ge geven de Oostenrijker Her- bert Prohaska te contracte ren. Inter, een van de zes Ita liaanse clubs die buiten landse spelers heeft aange trokken, is de eerste vereni ging die het groene licht krijgt om transfergeld naar het buitenland over te ma ken. Met de aankoop van de 23-ja- rige middenvelder van Vienna is een bedrag van 900 miljoen lire (ruim twee mil joen gulden) gemoeid. Enrico Manca, minister van handel, zei dat zijn toestem ming niet automatisch een precedent inhoudt voor de andere clubs, die aanvragen hebben ingediend om een buitenlandse speler in te lij ven. Volgens Manca worden alle verzoeken stuk voor stuk bekeken. Spelers, die hebben aangekon digd voor het seizoen 1980/1981 in de Italiaanse competitie uit te komen, zijn onder andere de Nederlan ders René van de Kerkhof en Michel van dp Korput, de Argentijnen Daniel Bertoni en Sergio Fortunato en de Braziliaan Jorge Juary. Ik heb keihard gezeild VLISSINGEN-NEWPORT - Solo zeiler Henk Jukkema is binnen: gistermorgen om twee minuten over zeven GMT stuurde hij zijn jacht Victoria als eerste Neder lander over de finish van de Ob server Single-handed Trans At lantic Race (Ostar) bij Newport in de Verenigde Staten. In de eind fase van de wedstrijd, die voor Jukkema 30 dagen, 18 uur en twee minuten duurde, versloeg hij zijn naaste rivaal Chris Smith. De Brit ging net anderhalve mi nuut na Jukkema over de fi nish. Ook onze landgenoot Kees Roe mers heeft de race beëindigd. Zijn Bollemaat IV ging een paar uur na de Victoria over de eind streep. Roemers bezet in zijn klasse, Gipsy Moth, de 26e plaats en is 42e in het totaalklassement. Jukkema is 39e in de totaalrang schikking. Jukkema, die dinsdagmiddag tele fonisch zijn relaas over de wed strijd deed, heeft na zijn aanvan kelijke pech en de daarmee ge paard gaande 36 uur vertraging, een knappe inhaalrace gevaren. „Ik kreeg via de radio telkens de posities door van de andere deel nemers en ik merkte dat ik inliep. Dat prikkelde me enorm, nadat ik me kwaad had gemaakt over het oponthoud. Ik heb keihard ge zeild en die radioberichten moti veerden me iedere avond om door te gaan", vertelt de zeiler uit het Friese Dronrijp. Na een periode met gunstig weer kwam hij in een storm terecht met windkracht negen, die schip en schipper zonder schade door stonden. Daarna werd het weer wisselvallig. Bij de Canadese Green Banks viel de wind even wel geheel weg. Jukkema: „Dan verlies je weer even de moed. Totdat ik hoorde dat anderen in dezelfde situatie zaten. Ik hoorde toen over de radio dat ik tweede lag in de Jester-klasse, achter Chris Smith. Dat was een giganti sche oppepper en ik heb alles op alles gezet om hem te pak ken". Oud-doelman Lugdunum overleden LEIDEN - Daan van de Berg sr., de voormalige doelman van eerste klasser Lugdunum, is maandag in Leiden overleden. Vooral in de jaren dertig genoot Van de Berg grote bekendheid bij sportminnend Leiden door zijn spectaculaire manier van keepen. ill* trainer Hans Kraay met zijn aankopen Gifide JAKARTA - Westerse diplomaten in de Indo nesische hoofdstad zien de beslissing van de In diase regering om met onmiddellijke ingang over te gaan tot de offi ciële erkenning van de regering van Heng Samrin in Phnom Penh als een slag voor de As sociatie van Zuidoosta- ziatische Staten (Asean). De afgelopen maanden hebben de vijf assöciatielanden (Thailand, Maleisië, Singapo re, Indonesië en de Filippij nen) druk Uitgeoefend op In dia om alsnog af te zien van de plannen om het bewind van Heng Samrin, dat in 1979 aan de macht is gekomen na de bezetting van Cambodja door Vietnamese troepen, te er kennen. De Indiase minister van bui tenlandse zaken, Narasima Rao, maakte het regeringsbe sluit maandag bekend in het parlement. Hij zei dat het be sluit een weerspiegeling was van de "overweldigende meerderheid van de publieke opinie in india". Rao zei ver der dat Cambodja alle moge lijke hulp nodig heeft van de internationale gemeenschap na de verschrikkelijke be proevingen die het heeft on dergaan. In hun pogingen om India er van te weerhouden om Sam rin te erkennen, wezen de Asean-regeringen mevrouw Gandhi op de aanwezigheid van Vietnamese troepen in Cambodja en de militaire ac tiviteiten langs de grens met Thailand, die een bedreiging or de veiligheid 1 Zuidoost-Azië. De Viet: e op Thais grond gebied van een week geleden mocht echter geen verande ring brengen in het besluit van de Indiase regering. Westerse diplomaten verwach ten dat India ziin invloed in de Derde Wereld zal gebruiken om in de komende Algemene Vergadering van de Verenig de Naties de regering van Samrin erkend te krijgen. Vo rig jaar besliste de VN, tijdens een stemming om de zetel van Cambodja, met 71 tegen 35 stemmen in het voordeel van de verdreven regering van Pol Pot, tegen wie de Vietna mese troepen op het ogenblik een grootscheeps offensief zijn begonnen in de bergen van Phnom Malai. Intussen begint binnen de Asean het idee sterk veld te winnen om van de associatie een anti-communistisch mili tair blok te maken. Asean, dertien jaar geleden opge richt, is van oorsprong een economische organisatie. Premier Lee Kwan Jew van Singapore heeft zich vorige week tijdens zijn besprekin gen met de Indonesische pre sident Soeharto een voor stander getoond van omvor ming van Asean tot een mili taire organisatie zoals de NAVO. In een interview met een Indo nesisch blad verklaarde Lee dat de aanwezigheid van Vietnamese troepen in Cam bodja een voortdurende be dreiging vormt voor de Asean-landen. Had hij aan vankelijk reserves tegen Asean als een militair blok, na de Vietnamese militaire actie tegen Thailand is hij van ge dachten veranderd, evenals andere Asean-leiders. aldus de premier van Singapore. Ook de Maleisische premier Da- tuk Hoessein Onn zit nu op dezelfde lijn als zijn collega uit Singapore. Samen met president Soeharto behoorde de Maleisische premier tot de zogenaamde „duiven". die een confrontatie met Vietnam uit de weg gaan. Beide rege ringsleiders menen dat moet worden voorkomen dat Ha noi in een complete isolatie wordt gebracht. Zowel Malei sië als Indonesië ziet Hanoi als een buffer tegen de Chine se invloed. Maar Soeharto's ambassadeur in Bangkok, luitenant-gene raal Hasnan Habib, verklaar de vorige week dat, hoewel Asean van oorsprong een economisch blok is, het vroeg of laat de nadruk zal moeten leggen op de defensie. Tussen de vijf Asean-partners onder ling bestaat al een gestructu- Datuk Hoessein Onn verklaar de na de Vietnamese actie op Thais grondgebied dat hij de sterkte van de Maleisische strijdkrachten zal opvoeren. Leger, luchtmacht en marine worden zowel in mankracht als in materieel uitgebreid, terwijl er marine- en lucht macht-bases zullen worden gevestigd langs de oostkust van het schiereiland, dat door de Zuidchinese Zee van Viet nam wordt gescheiden. Ook Singapore heeft zijn militaire sterkte opgevoerd. De marine is onlangs uitgebreid met een zelfgebouwd oorlogsschip en vijf patrouilleboten. De Thaise strijdkrachten zijn versterkt met luchtdoelge schut, tanks cn machinege weren. Amerika heeft voor 400 miljoen dollar aan wapens beloofd aan Thailand, die in versneld tempo zullen wor den afgeleverd. De eerste zending is intussen al binnen. In militaire sterkte doet het Thaise leger vele malen onder voor het Vietnamese leger. Het Thaise leger telt 216.000 soldaten, het Vietnamese 1,2 miljoen. Hanoi heeft naar schatting 1400 tanks van Rus sische makelij, Thailand heeft er maar 176. De Thaise lucht macht beschikt over 170 vliegtuigen, terwijl de Viet namese er 495 heeft. Maar ondanks het beduidende verschil in militaire kracht tussen Vietnam en Thailand geloven militaire analisten in Bangkok niet in een Vietna mese invasie van Thailand op korte termijn. Men wijst erop dat Hanoi op het binnenland se front geconfronteerd wordt met gigantische eco nomische problemen, terwijl de ontevredenheid onder de bevolking en ook in hel leger zou toenemen. Bovendien gelooft men dat de Sowjet- Unie niet door kan blijven gaan met het pompen van miljarden roebels naar Viet nam. Ook daar zal eens, zo gelooft men, een einde aan moeten komen, vooral nu Moskou tot over de oren ge wikkeld is in een geldverslin dende oorlog in Afghanis tan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 13