Joop Zoetemelk onstuitbaar Bernard Hinault: leider en lijder in Tour de France Pevenage onttroond in tijdrit "Nog nooit reed ik zo'n goede tijdrit TOUR IN CIJFERS "Dit werk is niets voor mij" WOENSDAG 9 JULI 1980 /6ÉEN GRAPJES. <SRAP- JAS.' ALS JE BJDIE BRlfc ACHr£G//V ZIT, KAN ilE TOUR WEL OP iƒ-/ JEEOlK.r—MT JJc' LAPLUME - Negen dagen was hij leider van het klasse ment. Een gelukkige en trot se gele-truidrager. De tijdrit over 51 kilometer maakte een eind aan de droom van Rudy Pevenage. Hij ver speelde ruim zeven minuten en moest met de 74ste plaats in het etappeklassement te vreden zijn. Hinault en Zoe temelk passeerden hem in de algemene rangschik king. „Ik ben tevreden dat ik ander halve week in het geel heb kunnen rijden", aldus de ros sige held uit het team van Walter Godefroot. „Toch ben ik er zeker van dat de tijdrit voor mij een veel beter resultaat had opgele verd, als er niet zo'n storm achtige wind was geweest. Ik weet dat het een zwak ex cuus lijkt, maar ik zou in normale omstandigheden wellicht leider zijn geble ven, al was het nog maar voor een of twee dagen ge weest". Pevenage kreeg vooral veel last van het stormachtige weer toen hij na 39 kilometer op de Cote de Fieux, een col van de derde categorie, arri veerde. „Ik kroop als het wa re de helling op", zei de ont troonde Belg. „Mijn tempo was zelfs minder dan toen ik in de ochtenduren het par cours verkende". Inde schaduw van de prestatie van Joop Zoetemelk zorgde ook Hennie Kuiper voor een goede Nederlandse tijd. Vermoeid zei hij na afloop dat Sneeuw zorgt wellicht voor wegomlegging LAPLUME (ANP) - Het is niet on mogelijk dat tourbaas Lévitan morgen in de dertiende etappe, van Pau naar Luchon, een weg omlegging in de rit zal moeten aanbrengen. In de eerste Pyre- neeënrit (198 kilometer lang) komt de col du Tourmalet in de route voor. Daar is gisteren een dusdanige sneeuwval geweest, dat de weg moeilijk is te berijden. r tot de kanshebbers kan rekenen. BK LAPLUME - Bernard Hinault lijdt in de Tour de France. In de gele trui nog wel. Kon na de ritten van de laatste dagen nog de indruk gevestigd zijn dat hij een vreemd kat-en-muisspel opvoerde, tijdens de op zijn lijf geschre ven individuele tijdrit van Damazan naar Laplume is via de koele cijfers van het uurwerk duidelijk geworden dat hij werkelijk serieuze moeilijkheden heeft. Weliswaar verschillen de problemen van dag tot dag, maar ze zijn er altijd. Hinault dus leider en lijder. Waarschijnlijk de ongunstigste positie die een renner zich kan voorstellen. Als een ge wond dier dat opgejaagd wordt door een kudde hongerige poema's trekt hij vandaag richting Pyreneeën. De jacht op de Breton, die vóór de Tour op een onaantastbare hoogte leek te staan verheven boven het hele peloton, is ge opend. De Belgische ploegleider Berten de Kimpe, van de formatie Splendor, liet zich ontvallen: „Als wij met drie ploegen tot overeenstemming kunnen komen dat we vanuit het ver trek zullen aanvallen, ben ik ervan overtuigd dat Hinault de strijd zeker zal staken binnen korte tijd. Aan ons zal het in elk geval niet liggen. Ik vertrouw nu volkomen op Johan de Muynck, die een uitstekende tijdrit heeft gere den". Een tikje overdreven is het optimisme van De Kimpe wel, want oud-Giro-winnaar De Muynck staat nog op ruim zeven minuten van Hinault. Maar zijn houding geeft wel aan dat het zwaard, om Hinault de sportieve doodsteek te geven, binnen handbereik is. De vraag is nu alleen wie het oppakt. Ondanks al die snode plannen was Hinault juist opmerke lijk rustig. „Het ging beter dan ik verwacht had", zei hij, „ik was uitgegaan van een verlies van twee minuten op Zoetemelk en dat is duidelijk meegevallen. Ik ga dus door", liet hij na zijn zoveelste test weten. „Hier moest ik met een erg grote versnelling rijden en ik hoop dat het in de bergen, waar je minder zwaar moet draaien, een stuk beter zal gaan. Dat wachten we dus maar af LAPLUME - Dit was Joop Zoetemelk in supervorm. Niet zozeer het feit dat hij tussen Damazan en La plume de tijdrit over ruim 51 kilometer op zijn naam schreef en het aan tal etappe-overwinnin gen van de ploeg van Post op liefst negen stuks bracht, maakte hem tot de held van de dag. Groter nog dan dit succes in de rit van de waarheid was de winst die hij behaalde op Bernard Hinault. Het Franse wiéleridool rukte wel iswaar op naar de eerste plaats in het algemeen klassement, dat an derhalve week werd aangevoerd door Rudy Pevenage, maar hij moest in de etapperangschikking met de vijfde plaats tevreden zijn. Welgeteld 1 minuut en 39 secon den verspeelde Hinault op Zoe temelk, die vlak voor de strijd in de Pyreneeën plotseling dus tot op 21 seconden van de tweevoudige winnaar is genaderd. De suprematie van Zoetemelk kreeg voor Nederland nog een extra dimensie, omdat Hennie Kuiper (weliswaar een concur rent van de post-ploeg, maar toch een landgenoot) op de tweede plaats beslag legde. En als de on verwoestbare Portugees Agos tinho niet opnieuw had bewezen dat hij nog steeds tot de werelde lite van het cyclisme behoort, zou de strijd in de bij tijd en wijle- apocalyptische weersomstan digheden zelfs een drievoudig vaderlands succes zijn geworden. Piepjonge Bert Oosterbosch nestelde zich immers tussen Agostinho en Hinault op de vier de plaats. Een prestatie die in de vreugderoes rond de overwin ning van Zoetemelk niet direct de waardering kreeg waarop de we reldkampioen der achtervolgers reent had. Zijn chef d'equipe Peter Post zei het overigens in duidelijke be woordingen, hoe formidabel/ de rossige Brabander had gereden. „Dit was gewoon ongelooflijk", aldus de vroegere zesdaagsekei- zer. „Stel je voor als we twee of drie jaar verder zijn en Ooster bosch volgroeid is. Ze zullen dan LAPLUME - Uitslag van de tijdrit over 51 km: 1. Joop Zoetemelk (Ned-Post) 1.10.24,2. Hennie Kuiper (Ned-De Muer) 1.11.10, 3. Joaquim Agostinho (Por-Al- tig) 1.11.33. 4. Bert Oosterbosch (Ned- Post) 1.11.36, 5. Bernard Hinault (Fra- 21 sec, 3. Pevenage op 1.29-, 4. Kuiper op 1.31, 5. Bazzo op 2.40, 6. Lubberding op 5.03,7. Claes op 5.25, 8. Van de Velde op 6.03,9. Bonnet op 6.13,10 Perret op 6.27, temann (Ned-Post) 1.12.20, 8. Patrick 18. Pollentier op 9.25. 19. Verlinden op Perret (Fra-De Muer) 1.12.22, 9. Gilbert 9.36.20. Simon op 9.39,21. Agostinho op Duclos-Lassalle (Fra-Guimard) 1.12.23, 10. Jean Chassang (Fra-Guimard) 1.12.28, 11. Patrick Bonnet (Fra-Gui mard) en Graham Jones (<7 Iir-De Muer) 1.12.56, 13. Raymond Martin (Fra-Dan- guillaume) 1.13.01, 14. Christian Leva- vasseur (Fra-Danguillaume) 1.13.12, 15. Bernard Thevenet (Fra-Perurena) 1.13.16, 16. Jean-Luc VandenBroucke (Bel-Crepel) en Claude Criquelion (Bel- De Kimpe) 1.13.31. 18. Bernard Vallet (Fra-Crepel) 1.13.46,19. Bernardo Alfon- sel (Spa-Perurena) 1.13.58, 20. Michel Pollentier (Bel-De Kimpe) 1.13.59, 21. Guy Nulens(Bel-DeBruyne) 1.14.00,22. Regis Ovion (Fra-Altig) 1.14.06, 23. Al- (Zoetemelk. Oosterbosch, Knetemann, berto Fernandez (Spa-Perurena) 1.14.08, Lubberding) 4.49.35, 3-Ploeg Guimard 24. Ronny Claes (Bel-Godefroot) 1.14.15, (Hinault, Chassang, Bonnet. Bernau- 25. Ludo Peeters (Bel-Godefroot) deau) 4.52.19,4. Ploeg De Kimpe 4.54.37, 1.14.30, 27 Sven-Ake Nilsson (Zwe- 5. Ploeg De Bruyne 4.55.12, 6. Ploeg 10.05,22. Seznec op 10.13, 23 Nulens op 10.16, 24. Nilsson op 10.28, 25. Declus- Lassalle op 10.58, 26 Van Impe op 11.10, 27 Kelly op 11.58, 28. Schepers op 12.10, 29. Linard op 13.47, 30. Criquelion op 13.45, 41. Maas op 18.08, 49. Schipper op 20.23, 53. Oosterbosch op 21.41, 60 Jon kers op 23.41, 70. Van Vliet op 25.56, 80. Langerijs op 30.21,92. Priem op 35.19,99. Stamsnijder op 38.19, 114 en laatste: Pujol (Spa) op 1.08.21. DAGPLOEGENKLASSEMENT: 1. Ploeg De Muer (Kuiper, Perret, Duclos- Lasalle, Jcnes^ 4.48.41, 2. Ploeg Post pas zien dat hij van wereldniveau Lekke band Oosterbosch glimlachte toen hij de lovende woorden van Peter Post hoorde. Hij wilde in alle beschei denheid niet eens van excuses horen dat hij vrijwel van start tot finish in de stromende regen had moeten rijden en dat hij een ki lometer of zes voor het einde nog door een lekke tube was getrof fen. „Agostinho blijkt eveneens een lekke tube te hebben gekre gen", merkte Oosterbosch rustig op. „De weersomstandigheden waren uiteraard niet in mijn voordeel. Maar ik denk dat ieder een veel last heeft gehad. Als het niet regende, stond er altijd toch wel een sterke wind'. Zoetemelk-de-onstuitbare had zo als de meeste toppers het par cours in de ochtenduren grondig verkend. Hij kreeg bovendien na amper 10 kilometer wedstrijd de stimulerende mededeling dat hij in deze korte afstand 9 seconden sneller was geweest dan Hinault. „Voor het overige was het niets anders dan alles uit de kast rij den", aldus Zoetemelk. „Ik voel de me in de vorm die ik gewenst had. Elke seconde die je kunt pakken op Hinault is meegeno men, hield ik mezelf voor. Het feit dat ik niet mocht verliezen, als ik mijn aanspraken op de eind overwinning wil behouden, was uiteraard van grote betekenis. Van de andere kant heb je in zo'n tijdrit weinig keuzemogelijkhe den. Je moet het onderste uit de kan halen". „Naarmate de rit vorderde, wist ik dat ik een goede prestatie zou le veren. Nog nooit reed ik in de Tour de France zo'n goede tijdrit als deze keer. Mijn optimisme om voor het eerst in het geel Parijs te bereiken, is in ieder geval geste- Gen". Over het feit dat Hinault kampte met kniepijnen en daar door niet de superman van wel eer was, zei Zoetemelk: „Natuur lijk was ik ook gemotiveerd door de gang van z^ken rond de Franse favoriet. Als je weet dat hij waar schijnlijk terrein moet prijsge ven, wat hij anders nauwelijks zou doen, probeer je harder dan normaal te rijden. Alhoewel: in een tijdrit staat iedereen voor zichzelf en met Hinault weet je het bovendien nooit". Uiterste Evenzeer als Zoetemelk ging Hen nie Kuiper uiteraard ook tot het uiterste. Het duurde zeker een minuut langer dan anders voor dat de kopman van Peugeot de strijd kon analyseren. „Het laat ste klimmetje gaf me even het ge voel alsof ik in elkaar stortte. De ze stijging was zwaarder dan ik had gedacht. Voor de rest ging het prima. Ik voelde me in uitste kende vorm. Toen men mij op een gegeven moment toe schreeuwde dat ik de snelste tus sentijd had gemaakt, putte ik daaruit zóveel moraal dat ik ten slotte met 46 seconden achter stand op de tweede plaats kon eindigen. De winst die ik behaal de geeft me bovendien veel moed voor de strijd in de Pyreneeën en straks in de Alpen. Ik behoor echt nog tot de kanshebbers op de eindoverwinning'. De snelste tussentijd waarover Kuiper sprak, werd overigens door personen uit zijn ploeg ge registreerd. De officiële tijd waarneming die tussenstanden Bernard Hinault. Van de Velde: LAPLUME-Voor Johan van de Velde en Henk Lubberding was de individuele tijdrit een teleurstelling. Met bijna vijf minuten achterstand op hun zegevierende ploeg makker en kopman Joop Zoetemelk fi nishten zij respectievelijk als 40ste en 39ste. In het algemeen klassement was dit verlies duidelijk te merken. Lubber ding duikelde twee plaatsen. Hij werd achtste. Johan van de Velde verspeelde slechts één plaats, maar verloor tevens de witte trui in het jongerenklas- sement. ,J)it werk is niets voor mij", zei Van de Velde, terugblikkend op de ruim een uur durende strijd tegen onzichtbare te genstanders. Jk merkte reeds gauw dat ik mijn prestatie van Francorchamps waar ruim een week geleden even eens een tijdrit was verreden - red.) nooit zou kunnen her halen". Van de Velde deelde verder de mening van Joop Zoetemelk, dat het parcours tussen Da mazan en Laplume minder lastig was dan het traject in Francorchamps. Toen de Belg Ronny Claes, de grootste con current van Johan van de Velde in de strijd om de witte trui, arriveerde, wist de West brabander meteen dat hij het kledingstuk van lijstaan voerder der jongeren kwijt was. „Geen ramp", luidde het commentaar. ,JJe Tour duurt nog lang en bovendien moeten de bergetappes nog ko- Lubberding was kort in zijn commentaar: ,Jiet was alsof de benen waren geblokkeerd" na respectievelijk 22, 34 en 40 ki lometer registreerde, gaf duide lijk aan dat niet Kuiper, maar achtereenvolgens Knetemann, Oosterbosch en Agostinho de snelsten waren. Joop Zoetemelk maakte vanuit vijfde positie (met nog 17 kilometer te rijden) de sprong naar de spits. Een weer galoze opmars, waaraan Hinault niet kon tippen. Hij was blij dat hij vanuit achtste en zevende stelling, ten slotte als vijfde kon finishen. Dat de verliezer van de dag toch de gele trui kreeg, tem perde zelfs in het chauvinistische Franse kamp de vreugde aan merkelijk... HOGE BE-T-E', I0juli_l3eefcl98km PAU BAGNERES- DE-LUCHON Danguillaume) 1.14.31, 28. Lucien Danguillaume 4.55.34. Impe (Bel-Lefevre) 1.14.39, 29. Jo Maas ALGEMEEN PLOEGENKLASSE- (Ned-De Bruyne) en Frederique Brun MENT: 1. Post 220.10.10, 2. Guimard (Fra-De Muer) 1.14.40, 30. Maas (De 220.11.21, 3. Godefroot 220.22.44, 4. De Bruyne) 1.14.40, 39. Lubberding (Post) 1.15.15, 40. Van de Velde (Post) 1.15.21, 53. Schipper (Lefevre) 1.16.25,69. Lange rijs (De Bruyne) 1.17.27, 84. Jonkers (Lauwers) 1.18.26, 85 Van Vliet (Post) 1.18.32, 101. Stamsnijder (De Bruyne) 1.20.06, 109. Priem (Post) 1.20.49, 114. en laatste; Mesiet (Fra-De Kimpe) 1.23.38. Muer 220.22.52, 5. Danguillaume 220.45.42, 6. De Kimpe 220.49.30. PUNTENKLASSEMENT: l'. Jan Raas 180 punten, 2. Yvon Bertin 176, 3. Rudy Pevenage 117, 4. Pierre Bazzo 116, 5. Bernard Hinault 97,6. Willy Tackaert 89. BERGKLASSEMENT: 1. Jean-Luc VandenBroucke 37 punten, 2. Lucien van Impe 26.3. Graham Jones 22.4. Ed dy Schepers 19,5. Michel Pollentier 15,6. Jo Maas 13. 8. Zoetemelk 10. £R IS TROUWENS PAT INORPT PAAR PUS RAPPE I? DRINGEN. DUWEN EN DOUWENU VANDAAG 15 ER VEERTIG KILOMETER VdÓR DE STREEP EEN SMALLE BRUG. IEDEREEN WIL D4A'R BJ PE EERSTEN ZUN OM 60ED 6E-. PLAAT5T DE FINALE AUA..T IN TErA RUIMTE GENOEG IETS V30R ONZE VRIEND OUWE DlRK PE DOORDOUWER e*v J J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 11