Den Haag moet meer zijn kunstgezicht laten zien 7 DE ZILVEREN GIRAF VRIJDAG 2', JUNI 1980 aiugMAAU VAW MO! T AW/...WAAR J&.Al&L'J sauw encw-r pig. i Mgg. Kui^rz'jM &j nu KIST.' OUUUg.WigR ,J6 DEN HAAG (GPD) - Simon Carmiggelt, Wim Kan, Kees van Kootèn: Hagenaars, om niet te zeggen Ha genaars met landelij ke vermaardheid en intussen veel meer geworden dan repre sentanten van een ty pisch Haags kunstle ven. Een Haags kunstleven? Bestaat dat dan? Jazeker, vol gens Ramp, tijdschrift voor letterkunde en beeldende kunst, lo pen de interessante kunstenaars in de Re sidentie bij bosjes rond. Dat men buiten het Haagje nooit van hen gehoord heeft, komt omdat ze te wei nig aan public rela tions doen. Ramp wil daar wat aan doen. Het tiende nummer van het in 1976 opgerichte blad, dat vanaf nu ook i buiten de „Rampstad" Holland i gaat verschijnen (overigens in bescheiden oplage), is geheel ge wijd aan Den Haag en de Haag- sche Dames. Omdat Ramp, met een voorliefc^ voor curiosa, elke i nieuwe uitgave viert met een fes tival, zal op 4 september a.s. in het Scheveningse Theater aan de Haven de finale worden gehou den van een poëzie-wedsirijd rond het „gegeven" 's-Gravenha- ge. Ramp-redactielid Ruud Hisgen (28), uiteraard volbloed Hage- j naar, zegt over het themanum mer „Er is veel te weinig aan dacht voor Den Haag en zijn (mo- "j derne) kunstenaars. Couperus en J Bordewijk: ja, die kent iedereen. Maar wat weet men eigenlijk van Wim Gijsen, Ida Vos, Peter Ber ger, Johan van den Berg, Lucette Oostenbroek, Gerard Fieret, Bergman, Jozeph Eyckmans en Jaap Harten, om maar enkele namen te noemen? Amsterdam in de eerste plaats, maar toch ook Rotterdam, staan in de schijn werper als er over Nederlandse kunst gesproken wordt". „Den Haag heeft geen kunst-gezicht. Den Haag is het centrum van de politiek. Maar wat literatuur be treft staan we op de derde plaats. Er is hier geen literair café te vin- den, terwijl je die overal in het i land wel hebt. Daarom werd het i tijd voor dit thema. Ramp heeft al eerder vrij unieke themanum- mers gebracht: over klankdich- ten, over scheermesjes en over Wie mee wil doen aan de poëzie wedstrijd, moet zijn gedicht, dat op een of andere manier met de Residentie te maken moet heb ben („al is het maar een straat: naam, die er in voorkomt"), vóór 15 augustüs sturen naar Ramp, Schuytstraat 73, Den Haag. Ruud Hisgen voegt eraan toe dat ook I Hagenaars „in ballingschap", zo als de PTT'ers in het noorden van hr-t land. hun gedichten zouden moeten insturen. „Het gaat erom dat Den Haag eindelijk eens zijn gezicht eens laat zien". Op de poëzie-finale wordt voorge- j dragen door Haagse dichters. Al- I bert Vogel leidt de avond en-na- j tuurlijk - een „salonorkest" zorgt i voor de muzikale klanken. Een deskundige jury beoordeelt de Den Haag en de Haagsche Dames. inzendingen. In het Haagscne Damesnummer komen inter views met bekende Hagenaars (modeontwerper Ernst Jan Beeuwkes, Albert Vogel, enz.), gedichten, korte verhalen (bij voorbeeld over de bekende pros- tituèe Blonde Dollie). Ruud Hisgen: „Er gebeurt in Den Haag zoveel verborgen. Daarom lijkt het er zo rustig. Maar als je een tipje van de sluier oplicht, komt er veel te voorschijn. Jaap Harten heeft er eens op gewezen dat Den Haag in het begin van deze eeuw een van de grootste spionagenesten van heel Europa was. Gerrit Achterberg heeft ge schreven: Den Haag, je tikt er te gen en het zingt. Kristal dus. Maar Den Haag is ook de dame f i/ADe e IAJEL V/CEL POST De belevenissen van Jommeke met weinig geld. die toch heeft gestudeerd en vooral haar stand hoog wil houden. De aardappels in een vioolkist. Volgend jaar brengen wij eèn boek met bijdra gen van Haagse schrijvers en beeldende kunstenaars uit". In oktober besteedt het tijdschrift aandacht aan de moderne Ierse literatuur. Het Ierse festival, dat synchroon loopt met de uitgave van dit nummer en wordt gehou den in samenwerking met. De Leidse bioscopen Dansende Beer, wordt op 4 en 5 oktober gehouden in het eerder genoemde Theater aan de Haven. Twee zeer bekende Ierse dich ters, Seamus Heaney en Richard Murphy, een Ierse theatergroep en .verschillende folkgroepen zullen optreden. HONGAARSE SPERZIEBONEN Agenda jr. LIDO 3: "Mysterie in triplo", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur. 16 jr STUDIO: "Kentucky Fried Movie", da 7.00 en 9.15 uur, do.. vr.. ma. en di. ook 2.30 uur. 16 jr. Kindermatinee: "Doornroosje", za., zo. Alphense bioscopen EURO 1 "The knock-out cop", da. 1.30. 6.30 en 9.00 uur. zo. ook 4.00 uur. al. Nachtvoorstelling: "Black sundav", za. 12.15 uur, 16 jr. EURO 2: "Kramer versus Kramer", da 1.45.6.45 en 9.15 uur, zo. 4.15,6.45 en 9.15 uur, za. en wo. alleen 6.45 en 9.15 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Jungle boek", za., zo. en wo. 1.30 uur Nachtvoorstelling: "Neveda Smith", za. 12.15 uur. 16 jr. EURO 3: "De sherrif ziet ze vliegen", da. 1 45.7.00 en 9.30 uur. zo. ook 4.15 uur. za ook 12.15 uur, al EURO 4: "Roller boogie", da. 2.00. 7.15 en 9.45 uur. zo. ook 4.30 uur. al Nachtvoorstelling: "Een schat van een hoertje", za. 12.15 uur. 18 jr Bioscoop Voorschoten GREENWAY "Elvis the movie", do. 8.15 uur, vr. 7.00 uur. za. 4.00 en 7.00 uur. zo. 4.00 en 8.45 uur. ma. 8.15 uur. al "Terugkeer van Bruce Lee, vr. en za. 9.15 uur, zo. 6.15 uur. di. en wo. 8.15 uur. 16 jr. Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1. tot 4 januari 1981 tentoonstel ling: Bazaar Marktsteden in Noord-Af- ghanistan met diaklankbeeld en diverse films. Geopend ma tm za van 10-17 uur en op zon- en feestdagen van 13-17 uur. Cafe De Oude Vest, Batiktentoonstel- ling; eigen werk van Corry van Rijn en Nen Berbee. Galerie van der Vlist - Botermarkt 3. Leiden, groeps-expositie t/m 15 juli: Haas. kleuretst Werkplaats De Bange Duivel: Rijndijk straat 4. Leiden, tentoonstelling: Burck- hardt Söll, schilderijen; Lydia Luyten. wandkleden; Pol Jong, etsen, tekenin gen. Geopend: van 1-5 uur. Op verzoek ook 's avonds. T/m 30 juni. Kunstcentrum Lange Mare: groepsten toonstelling Peter de Ru. tekeningen; Roger Busschots, grafiek; Pol Jong, et sen; Lies Stork, sieraden; Marjan Mon- teba. keramiek; Peet Heemskerk, reliefs. Tot eind juli geopend donderdagavond van 6-9 en za. van 10-5 uur. Galeries de Oude Rijn. tentoonstelling Bram van Velde, tot 27 juni. Geopend van donderdag t/m zaterdag van 14-17 Museum voor Geologie en Mineralogie - Hooglandsekerkgracht, tentoonstelling TRIANON: "Mij niet gezien", da. 7.00 9.15uur. zo. 2.15.4.30.7.00en9.15uur,: LUXOR: "Star trek", da. 2.30. 7.00 9.00 uur. zo. 2.00.4.30,7.00 en 9.00 uur. CAMERA: "Kramer versus Kramer" c 7.00 en 9.15 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Batman", za., zo., m di. i 2.00 t: WEERRAPPORTEN Ongevallendienst ziekenhuizen Lêiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur EÜsabeth-ziekenhuis.) Bezoekuren ziekenhuizen Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage- 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 hedenmorgen 7 t Schepen KLEINE VAART Adin r Asuncion i Alida Smits 25 280 zw Azoren nr Callao I Almenum 25 te Rotterdam i Altair pass 25 Gotland nr Pietarsaari Amanda Smits pass 25 Djask nr Con- stantza I Atlantic Island 25 v Aviles nr San Diego j Bastiaan Broere 25 te Dordrecht 'Cold Express 25 275 wnw Lobito nr Kaapstad I Dutch Faith 25 t.h.v. Tyne J Dutch Mate 25 te Rotterdam j Dutch Spirit 25 v Rotterdam nr Tees jEmmely pass 25 Accra nr Nigeria ;Engelina Broere pass 25 Alicante nr Le (Geert Bodewes 25 te Port Said Herman Bodewes 25 te Savona j Jacobus Broere 26 te Dordrecht Lauriergracht pass 25 Wight. 6juli Dakar Louise Smits pass 26 Las Palmas nr Port Harcourt Makiri Smits 26 200 ono Madeira nr Lo- r Argentin Prinsenborg pass 26 Westhinder nr Oran Rijpgracht 25 80 n Weser nr Bremen Slotergracht 25 180 zTenerife nr Finland Spiegelgracht 25 80 zw Abidjan nr Glomfjord GROTE VAART European Express 25 v Hamburg Mina al Fahal Nedlloyd Delft 25 v Hongkong nr Busa Nedlloyd Ebro 26 750 zo Clipperton r Papeete Nedlloyd Kimberley 26 te Cristobal Nedlloyd Korea 25 t.a. rede Lagos Nedlloyd Kyoto 25 590 zzo Ceylon r Nedlloyd Tauranga 25 v San Pedro r Vlissingen Nedlloyd Wissekerk 25 v Singapore r Prinsendam 25 v Vancouver nr Alaska Rotterdam 26 te Rotterdam Rijnborg 25 v Bremen nr Delfzijl Scherpendrecht 26 v New Portnews nr Norfolk Situla 26 v Rotterdam nr Bilbao 1 hameshaven 26 t.a. rede Montevideo Visten 26 te Halmstad Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Barcelona Berlijn Frankfort Geneve Helsinki Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Oslo Parijs Split half bew licht bew Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten ibehalve kinderen) zijn de bezoekuren als volat Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor Maandag t/m vrijdag 18 JÖ-18.45 uur Zaterdag en zondag 14.45-15.00 uur. Bezoek aan ernstige patiënten: wannev voor ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkhniek: Dagelijks: 15 00-15.45 uur 18.30-19 00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11,30 13 30-14.15 en 18.30-19.30 uur 3e klas 13 30-14 15 en 18.30-19.30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno ten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ou- Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (020-175000). onbew. licht bew. c(Öudcliieutus 27 juni 1D80 -In den "Nederlandschen Spec tator" schrijft Flanor dien men zeker niet van antipathie tegen het Grieksch en Latijn zal kunnen beschuldigen over het wetsontwerp betref fende de malen en gewichten het volgende: "Wij bezitten vooralle maten en gewichten oudeuitstekende, teekenende en voor ieder verstaanbare woorden: el. palm. duim. streep. Is er iets beters? Bun der. roede, morgen (dal schil derachtige woord: de wetge ver u isl zeker niet eens meer wat het beduidt!): grein, wichtje .kanpint .enzEn wat moeten wij daarvoor in de plaats aannemen? Onzinnige namen, als meter b.v.. want meter is op zijn Hollandsch een man. die meet. De kleine burger moet leeren het onder scheid tusschen deka en deci; moet leren tobben met hekto, kilo, mil lieen f iw ie G rieksch noch Latijn kent. moet als een knel di,' dingen zijn hoqfti stampen .die hij niet begrijpt Gelukkig echter dat hij ze met begrijptwant anders was hu wg Vc hem die wel Grieksch en La tijn kent. is het nog erger: voor hetri is het een verwarring en bespotting Immers die zijn qu.v„ grieksch en onlatijnsch mo gelijk, hun samenstel! mgei zijn onjuist. Laat onze Ka na dien onzin behoeden'"^ jaar geleden teren en gisteren in Canada en het No<jrd-Oostelijk deel der VS. hebben gewoed, zn» in totaal 57 personen door den bliksem, door verdrinken of door het ontsporen van trei nen om het leven gekomenHet verkeer van de Canadia n Na - tional en van de Canadian Pacific spoorwegen moest worden stilgelegd, daar tal t'an bruggen zijn wegge- poeld. n Japan is een trein bij Ya- maguche ten gevolge van een groote aardverschuiving to taal bedolven.In den trein be vonden zich vijftig passagiers wier lot tot nu toe onbekend is. Achthonderd arbeiders zi]ti met koortsachtigen nver bezig detl trein uit te graven zonder dat het nog gelukt is de passa giers-appartementen te be reiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 25