Star Trek als film: fraai maar ook saai I31C1I Ongeloofwaardige hoofdrol in onderhoudende avonturen film r juf jr Glitter en disco voor jeugd in Roller Boogie r aW jr Mij niet gezienaardige komedie met slapstick-effecten V JKT J®> Verplicht kromliggen ook bij Spencer zonder Hill F AF A\F VRIJDAG 27 JUNI 1980 PAGINA 17 Zoals we Joop Doderer nog al tijd zien als Swiebertje, zo zien we Roger Moore als de Saint of James Bond. Van daar waarschijnlijk dat hij 20 ongeloofwaardig overkomt in zijn rol in 'North Sea Hijack"; een matige avonturenfilm. Op de Noordzee wordt een booreiland 'gekaapt' door boeven onder leiding van Lew Grade (Anthony Per kins). Aan de poten van het olieplatform bevestigen zij mijnen. Grade eist van de ei genaar (Engeland) 25 miljoen pond, zoniet dan gaan het booreiland en de 600-koppige bemanning eraan. De schur ken wachten op een (ook al) gekaapt bootje voor het plat form. Grote paniek in het Verenigd Koninkrijk. Dit kan maar één man oplossen, zo wordt de vrouwelijke premier verzekerd. Die man is Ffolkes (Roger ah. '"éi,, 'ii,-11 Het laatste ultimatum; regie: Andrew V. McLa- gen; hoofdrollen: Roger Moore, James Mason, An thony Perkins; theater: Lido I; leeftijd: 12 jaar. iimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii Moore). Een excentrieke on derwater-expert, die rondom zijn Schotse kasteel zijn mannen traint in dit soort werk. Ffolkes heeft een hekel aan mensen, vooral aan vrouwen, borduurt als hij zich wil ontspannen, drinkt whis key als water en is allerminst bescheiden. Ondanks zijn twijfels roept admiraal Brinsden (James Mason) de hulp in van de merkwaardige Schot, die alleen maar van katten houdt. De rest van de film zijn we ge tuige van de krachtmeting tussen de schurk (Perkins) en de held (Moore). Een redelijk onderhoudende film van McLagen. waarvan er echter dertien in een dozijn gaan. Roger Moore mag dan goed overkomen als de ongeloof waardige, maar altijd zegevie rende superspion James Bond, maar hij redt het nu (met baard) niet. Anthony Perkins weet echter een echte en 'haast menselijke' schurk neer te zetten. Het einde van het avontuur was te voorspellen. Gelukkig hebben de makers Ffolkes niet af laten wijken van zijn afkeer van vrouwen; nu is dit de enige verrassing die de film biedt. WIM DONKERSLOOT Inhakend op de rolschaatsrage heeft producent Mark Lester een film gemaakt waarin de "roller skates" centraal staan. Eén steenrijke advocaats dochter (Linda Blair), één arme sloeber die bij een rol- schaatsbaan achter de balie staat (Jim Bray), één grote rolschaatsdisco "Roller Boogie" genaamd en één steenrijke boosdoener die om nog rijker te worden de rol- schaatsdiscotheek wil slopen om er een winkelcentrum te bouwen, dat zijn de hoofdbe standdelen van de film "Rol ler Boogie", het "Saturday Night Fever" op wieltjes. Met glitter, bloot (maar niet te veel, want de discoleeftijd begint tegenwoordig al bij 10, 11 jaar), muziek en charme rende (lees: kinderlijk on- ft', ''iii,. 'li,, 'ii Roller Boogie; hoofdrol len: Linda Blair en Jim Bray; theater: Euro 4, Al phen; alle leeftijden. iiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiui schuldige) humor wordt de disco-jeugd naar de bioscoop gelokt. Aan een verhaal van lik-me-vessie worden zoveel mogelijk rolschaatsscènes opgehangen. Alleen voor de genen die eens willen zien hoe het er in een heuse Ameri kaanse rolschaatsdisco aan toe gaat zou ik deze film echt aan willen raden. Ik ben alleen wel benieuwd of de Amerikaanse jeugd inder daad dag in dag uit zich rol schaatsend aan het strand be vindt. Wat ik daarmee wil aangeven is dat deze film een totaal verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft die alleen interessant is voor de jonge ren die opgroeien met deze glamourwereld op televisie en in de disco. Daarom ook loopt "Roller Boogie" goed af: de boosdoe ners worden net op tijd in de kraag gegrepen en Jimmy en Linda winnen de rolschaats- discodanswedstrijd waar de film mee eindigt. RAYMOND PEIL Voor de zoveelste keer slaat de vertaling van een buitenland se filmtitel als de bekende tang op het bekende varken. "C'est pas moi, c'est lui" is in het Nederlands "Mij niet ge zien" geworden en dat had toch wel een beetje beter ge kund. Iets in de trant van "Niet ik, maar hij" zou veel aardiger zijn geweest. In "C'est pas moi, c'est lui" staat een persoonsverwisseling, die tot in het uiterste wordt doorgevoerd, centraal. Pierre Renault (Pierre Richard) is schrijver van filmscripts, maar hij doet het niet onder zijn eigen naam. Hij gebruikt daarvoor de naam George Vallier de echte George Val- lier verdient goed geld met de m. 'i| "Mij niet gezien", theater: Trianon, regisseur: Pierre Richard, hoofdrollen: Pierre Richard en Aldo Maccione, alle leeftijden. 111111111111111111111111111111111111 verhalen van Pierre en oogst ook alle roem en bewonde ring Dat zit Pierre helemaal niet lekker en hij besluit er een einde aan te maken. Hij gaat met de in zijn ogen suc cesvolle acteur Aldo Barazut- ti (Aldo Maccione) in zee. Pierre denkt dat Aldo hem voor George Vallier aanziet en hij durft daar geen veran dering in te brengen. Samen gaan ze naar Tunesië om daar aan een meesterwerk te be ginnen, maar Aldo ziet meer in de vrouwen. Wanneer (na tuurlijk) de echte George Vallier ook naar Tunesië komt zijn alle ingrediënten aanwezig om er een komische vertoning van te maken. Het lijkt wel of Richard met de ze naar slapstick neigende komedie eigen ervaringen bij het maken van films van zich af heeft willen schrijven of filmen. Het resultaat staat in elk geval borg voor flinke lachsalvo's. MARIJKE KOOL Met "The knock-out cop" van Bud Spencer en Terence Hill in Euro 1 en een nieuw lach- spektakel van dit paar op komst (Crime busters) draait nu een "soloproject" van Spencer in Euro 3 in Alphen. Onder het motto "Van dik hout zaagt-men planken" gaat Bud Spencer er in deze rolprent weer stevig tegenaan. Zonder zijn dus niet zo onaf scheidelijke vriend Terence Hill staat Spencer garant voor het betere knok-, gooi- en smijtwerk, ditmaal als sheriff van de stad Newnan. De gebruikelijke consternatie wordt nu veroorzaakt door de passagier van een UFO die in zijn district landt. De ruimte reiziger, een jochie van een jaar of zes (Raimund Haws- dorf) beschikt over een "su- perfotonenstraal" waarmee 'Wik '"IIHli, 'H De sheriff ziet ze vliegen; hoofdrol: Bud Spencer; theater: Euro 3, Alphen, alle leeftijden. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIll hij werkelijk alles kan: vissen vangen, dieren laten opreken, auto's zonder chauffeur laten rijden en. het sterkste staaltje, de film herhaaldelijk in zijn zodat achteruit zetten," smeuïge scènes nog keer bekeken kunnen wor- den. Bijvoorbeeld als spencer en Joe Bugner, zijn aanvan kelijke opponent, later vriend, in een vechtpartij zijn gewikkeld. De tegenstanders vliegen als zoutzakken heen en weer over de schappen van de su permarkt, die ditmaal entou rage voor een grootscheepse vechtpartij is. Spencer heeft nooit een aanlei ding nodig om te vechten of om de idiootste dingen te la ten gebeuren; als het maar leuk is. Of hij nou vecht in de supermarkt, op het vliegveld of bij het jaarlijkse feest van de brandweer het is altijd prijs en het blijft leuk. Het wachten is dus op de vol gende Spencer,'Hill-tïlm. die spoedig komt en ongetwijfeld het publiek weer krom zal doen liggen van de lach. RAYMOND PEIL De bemanningsleden van het ruimteschip Enterprise overleggen. Links kapitein Kirk (William Shatner) en tweede van rechts dr. Spock (Leonard Nimoy). Zesenzestig is-ie al. Hij heeft klassiekers als West Side Story en The sound of music op zijn naam staan en nu komt Holly wood-regisseur Robert Wise ineens met Star Trek. De zoveelste tv-serie die een repri se op het witte doek krijgt. Nu is Wise niet alleen musical-man (zo als de twee genoemde lïlms doen vermoeden), want hij heeft in 1951 en 1971 ook al science-fic- tionfilms gemaakt (The day the earth stood still en The Andro meda Strain). En wie al pakweg vijftien jaar op de planeet aarde rondloopt, kan zich nog wel her inneren dat Star Trek zich ook in dat genre beweegt. In het begin van de jaren zeventig erg populair. Zondag-middag vier uur verscheen het ruimte schip Enterprise op het vader landse beeld. Aan boord kapitein Kirk. dr. 'Bones' McCoy en na tuurlijk meneer Spock met zijn rare oortjes. Nu eigenlijk al jeugdsentiment en het is eigen lijk merkwaardig dat het toen nooit tot een verfilming is geko men, al was dat toen minder ge bruikelijk dan nu. Die verfilming heeft nu een ener- zijds-anderzijds Star Trek opge leverd, waar de meest enge dooddoener 'voor de liefhebber' weer van stal moet worden ge haald. Veel meer nog dan in Star Wars (om de bekendste science fictionfilm van de laatste jaren te noemen) is Star Trek volgestopt met technisch geleuter. Betrekkelijk weinig actie en veel uitwisselingen van gegevens in de cabine. Bedoeld om het ver haal een schijn van geloofwaar digheid te geven (en de liefheb ber moet maar beoordelen in hoeverre dat schijn is, ik kan dat niet), maar Star Trek kent daar door een hoop 'dooie punten'. De tv-serie had trouwens hetzelfde euvel, maar die duurde slechts vijftig minuten en daarin was het dus minder storend. Maar aan de andere kant verloo chent de routine van Wise zich ook niet. Het verhaal dat de (Amerikaanse) filmindustrie ten tijde van een economische crisis met grootse produkties komt, waarbij het publiek kan weg- zwijmelen, krijgt met Star Trek eens te meer bevestiging. In dit geval geen romantiek, maar wel adembenemend fraaie scènes. Staaltjes van technisch vakman schap. De beelden krijgen nog een extra dimensie door Luxors Hik "'"1 A\F Star Trek; regieG Robert Wise; hoofdrollen: Wil liam Shatner en Leo nard Nimoy; theater: Luxor, Leiden; alle leef tijden. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii splinternieuwe Dolby geluidsys teem, waardoor de muziek van Jerry Goldsmith van alle kanten op de toeschouwer af komt. Het is ook het enige waardoor die toeschouwer een verloren avond wordt bespaard, want de avontu ren van kapitein Kirk en zijn mannen zijn ook al niet erg schokkend. Kirk. die al anderhalf jaar kapitein-af is keert daarin te rug op de Enterprise om een on bekendevijand te lijf te gaan. Een paar ruimteschepen van de 'Fe deratie van planeten' zijn al ver nietigd en de Enterprise moet de aarde van een wisse ondergang redden. Dank zij officier Decker lukt dat. maar de plot is weer wel zo leuk dat het jammer zou zijn die hier te verraden. BART JUNGMAN LEIDEN - Een geheel vernieuwde foyer (foto) en meer beenruimte. Dat zijn twee vruchten van de opknap beurt die het Luxor-theater de afgelopen vier weken heeft gehad. "Een tienjaarlijkse renovatie", zoals bedrijfsleider Van der Anker meldt. Ook het befaamde Dolby-systeem heeft Luxor aan de operatie overge houden. Het geluid kan daarbij worden gescheiden en komt via langs de muren opgestelde boxen de zaal binnen. Overigens zijn er nog maar weinig films, waarmee van dit systeem gebruik kan worden gemaakt. Maar met Star Trek heeft Luxor nu wel zo'n produktie in huis. De grotere beenruimte is wel ten koste gegaan van het aantal (ook nieuwe) stoelen. Van 522 is men nu terug gegaan naar 447 zitplaatsen. "Een film die je de eerste keer met je minnaar moet gaan zien en dan met je man (of: minnares en echtgenote)". Gebrek aan commercieel in zicht kan de vaderlandse filmhelden Pim en Wim niet worden verweten. Ze verzon nen deze kreet voor Rubia's jungle, een produktie uit 1970. Een liefdesmysterie met een voornamelijk buiten landse bezetting en met onder de Nederlandse acteurs de huidige filmproducente Olga Madsen (zaterdag, Nederland 2). Uit het zelfde jaar stamt Sunday bloody sunday van John Schlesinger, een film die des tijds grote indruk maakte. Murray Head speelt Bob El- kin, die rpet de arts Daniel Hirsch (Peter Finch) en Alex Greville (Glenda Jackson) een relatie onderhoudt. De laatste twee ontmoeten el kaai en worden zich samen bewust van net egoïsme van Bob. Dinsdag via Duitsland 2 te Hyena's onder de zon, dat een dag later op Nederland 1 wordt vertoond, is een Tune- sisch-Nederlandse produk tie. Socioloog Ridha Bohi maakte met Nederlands geld een film over de bevolking in een Tunesisch dorpje dat door het massatoerisme wordt ingepikt. De derde film die deze.week op het Hollandse net 1is te ont vangen (van de vijf) is er een tje van Kirk Douglas. De Hollywood veteraan speelt de hoofdrol, produceerde en regisseerde Posse. Een poli tieke satire met verwijzingen naar de Watergate-affaire. Het programma: ZATERDAG: Kate Bliss and the ticker tape kid; 19.55 uur; Ned. 1 (regie: Burt Kennedy met Susan Pleshette. Ameri kaanse film uit 1978). Good Do 20.15 rning r; Dtsl. 2 (regie. Henry Kos- met Jennifer Jones. Ame- aanse film uit 1955). Ru- i's jungle; 20.52 uur; Ned. 2 gie: Pim de la Parra met Adrian Brine. Nederlandse film uit 1970). ZONDAG De bus naar New Orleans; 14 40 uur; Dtsl.l. Now or never; 14.50 uur; Dtsl. 2 (met Harold Lloyd. Ameri kaanse film uit 1920). Charlie Chan in London; 18.45 uur; Dtsl. 3 (met Warner Oland. Amerikaanse film uit 1934). MAANDAG Posse; 20.20 uur; Ned. 1 It's a gift; 21.25 uur; Dtsl. 3 (regie: Norman McLeod. Amerikaanse film uit 1934) Citizen Kane; 23.00 uur; Dtsl. 1 <mct Orson Wel les. Amerikaanse film uit 1941). DINSDAG Hot rock; 20 10 uUr; Bel l (regie Peter Yates met Robert Redford. Ameri kaanse film uit 1970). Sunday bloody sunday; 22.00 uur; Dtsl. 2. WOENSDAG. Hvena's onder de zon; 19.50 uur; Ned. 1 Why rock the boat; 20.15 uur; Dtsl 1 (regie: William Weintraub Canadese film uit 1947). DONDERDAG Tick... Tick... Tick...; 19 90 uur; Ned I (re gie: Ralph Nelson met Jim Brown. Amerikaanse film uit 1970) The verdict; 20.13 uur Dtsl. 3 (regie: Don Siegel met Peter Lorre. Amerikaanse film uit 1946). VRIJDAG: The detective; 20.15 uur; Bel 1 (regie. Gor don Douglas met Frank Sina tra. Amerikaanse film uit 1968) Vrouwenhuis. 23 00 uur. Dtsl 1 (regie: Krzystof Zanussi. Poolse film) A fever in the blood; 23 20 uur; Dtsl 1; (regie: Vincent Sherman met Efrem Zimbalist. Ameri kaanse film uit 1960). Blijvers "Kramer versus Kramer" - Ontroe rende film over de ellende scheiding. Met Dustin Hoffman c Meryl Streep, Camera, Leicl 2. Aiphen. "The spy who loved me" Jame Bond met Roger Moore, Lido 1. Le den. "Mysterie in triplo" - Drieluik va Fellini. Louis Malleen Roger Vadin met Brigitte Bardot. Jane Fonda e: Alain Delon. Lido 3. Leiden. "Kentucky Fried Movie" - 'Van- dik-hout-zaagt-men-planken" hi monstische film. Studio. Leiden. "The knock-out cop" - Vervelende vechtfilm met Bud Spencer. Euro 1, Alphen. Nachtfilms "Siddharta" - Camera. Leiden "Pornoprctjes in zachte bedjes" Rex. Leiden. "Black Sunday" - Euro 1. Alphen. "Neveda Smith" - Euro 2. Alphen. "De sherrif ziet ze vliegen" - Euro 3. Alphen. I 1 "Een schat van een hoertje" - Euro Rex "Intieme pornospelletjes" Den Haag "De sherrif ziet ze vliegen" - Apo (460340), al. "1941" - Apollo 2, al. "Star Trek" - Asta (463500), al. "King of the gypsies" - Bijou (461177), 16 jr. "Hallelujah voor een paar vuisten" - Calvpso (463502). 12 jr. "StarTrek" - Babylon 1 (471656). al. "De sherrif ziet ze vliegen" - Baby- Ion 2. al. "I... van Icarus" - Babylon 3. 16 jr. "Die dntte Generation" - Camera (467200), 16 jr. 'Tom Hom" - Cineac 1 (630637), 12 jr. jr. "The wav of the dragon" - Corso (467200), 16 jr. The Sting" - Du Midi (855770), 12 jr. "Bestemming; Poolbasis Zebra" - Euro (667066), 12 jr. "Mij niet gezien" - Metropole 1 (456756). al. 'The Fog" - Metropole 2, 16 jr. "De tien geboden" - Metropole 3,16 jr. 16 jr. "The great alligator" (462400), 12 jr. "Paniek in het Grand Restaurant' Odeon 2. al. "De Muppet film" - Odeon 3. al. "Mama cumple 100 anos" - Odeon 16 jr. jr. i Parijs" - Odeon 5, 16 'Midnight desires" - Le Paris 1 (656402), 18 jr. "Op golven van genot" - Le Paris 2, 18 jr. "Dirty Lilly" - Le Paris 3. 18 jr "Zombies" - Passage (46097716 jr. "Kramer versus Kramer" - Studio 2000 (542288). al. "American gigolo" - De Uitkijk (542288), 16 jr. Amsterdam "American gigolo" - Alfa 1 (278806), 16 jr. "I., van Icarus" - Alfa 2. 16 jr "In de ban van de ring" - AJhambra 1 (233192). al. "Dimenticare Venezia" - Alhambra 2. 16 jr. "Star Trek" - Bellevue Cinerama (234876). al. "De sherrif ziet ze vliegen" - Calypso 1 (266227), al. "1941" - Calypso 2. al. "Het laatste ultimatum" - Calypso 3, 12 jr "Le bouche trou" - Centraal (248933). 18 jr. "Zombies" - Cineac Damrak 1 (245648). 16 jr. "Zeg het met uien"-Cineac Damrak 2, al. "One flew over the cuckoo's nest" - Cineac (243639). 16 jr. "De vrouw met de vilten hoed" - Ci- necenter (236615). 16 jr. - Cinecenter. 16 ji Kpon - Cir 16 jr. The jr "Bellissima" - Cir "Drunken Angel" "StarTrek" - Cinema International" (151243). al. "De Muppet Film" - City 1 (234579), al. 12 jr. Ten" - City 4. 16 jr. "Vrouwen van Parijs" - City 5. 16 jr. "Die Blechtrommel" - City 6. 16 jr. "The Deerhunter" - City 7. 12 jr. "And justice for all" - Du Midi (723653), 12 jr. "Superster Goofy" - Flora Disney 169), al. "Eb. non (231708). 16 jr "In de greep van de boogschutter' Parisien (248933). 18 |r. "Roller boogie" Rembrandtplei 1 i22.(542 Same of death" ïeater 2, 16 jr De sheriff del 1 23488), al Rembrandtplei vliegen" - Rialto n Rome" - Rivoli (723488). high" - Roxy (232809), 16 16 jr. du r - Studio K p la passion" - The Mo- 16 jr - The Movies. 16 ji Horn'-Tuschinski 1 (262633 i a stranger calls" - Tusehinsk York New York" - Tusehinsk - Tuschinski 4. 16 jr. r de fen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 17