'Van plannen is nog niets terechtgekomen" SPECIALIST hoofduitvoerder uitvoerder calculator OPEN HUIS Motorcoureur Boet van Duimen Can-Ned Homes BV A% K ISOLATIEGLAS VRIJDAG 2', JUNI 11)80 GRONINGEN (GPD) - Óe verwachtingen waren hooggespannen. Boet van Duimen zal dit seizoen met fabriekssteun een gooi gaan doen naar het wereldkampioenschap in de 500 cc-klasse. Hoewel de coureur zelf de meest optimistische prognoses aan derden overliet, kan ook hij op dit moment niet anders concluderen dan dat het allemaal bitter is tegengevallen. „Van onze plannen is niets terecht gekomen*'. geeft Boet van Dui men toe. maar hij heeft goede hoop dat de zaken zich op niet al te lange termijn ten gunste zullen keren. „Ik vermoed dat we de grootste problemen nu achter de rug hebben". In 1979 werd de 32-jarige motor renner zesde in het wereldkam pioenschap 500 cc, na een seizoen dat aanvankelijk werd geken merkt door louter tegenslag. De wijze waarop Van Duimen zich met zijn prive-Suzuki in de twee de helft van dat jaar presenteer de, maakte echter grote indruk. Zijn stuurmanskunst en doorzet tingsvermogen oogstten veel bewondering in het motorwe reldje en leverden uiteindelijk ook tastbare waardering op. De Nederlandse Yamaha-importeur duwde de coureur uit Ammerzo- den een financieel aantrekkelijk contract onder de neus,'terwijl bovendien werd toegezegd, dat er uit Japan machines met exclu sieve snufjes zouden worden overgevlogen. Geen punt De balans na drie races voor de we reldtitel is echter alleen in finan cieel opzicht positief voor Boet van Duimen. Het brood op de plank is verzekerd, maar er is nog geen punt voor het wereldkam pioenschap binnengehaald. Van Duimen viel in Italië, werd acht tiende in Spanje en negentiende in Frankrijk. Tot overmaat van ramp maakte hij ook nog een harde smak tijdens de interna tionale wedstrijden in Raalté. Een vervelende schouderblessu re was het gevolg, maar de deel name aan de TT van morgen ziet Boet van Duimen niet in gevaar komen. „Wanneer ik te veel pijn heb. krijg ik voor de wedstrijd een spuitje. Ik moet in elk geval de komende winter nog aan het schoudergewricht geopereerd worden. Op dit moment bezorgt die blessure me echter weinig last". Boet van Duimen staat niet bekend als een rijder, die veelvuldig on deruit gaat. Dit jaar lag hij echter al drie keer naast zijn machine. Tijdens een Formule 750-wed- strijd in Italic was een klapband de duidelijk aanwijsbare oorzaak van de val, maar na de buitelin gen tijdens de Italiaanse Grand Prix en de races in Raalte zocht de stuurman de fout nadrukke lijk bij zichzelf. „Het is altijd je eigen schuld wanneer je valt. Ik had natuurlijk wel een paar smoesjes kunnen bedenken, maar een coureur moet zich nu eenmaal aanpassen bij zijn mo tor. In Italië probeerde ik de Su zuki's te volgen, maar we waren toen nog niet zo ver met de ma chine. dat ik me een dergelijk tempo kon veroorloven. Dus ging het fout. al gebeurt het wel op een voor mij onverwacht mo ment". Verbaasd „In Raalte moest ik me enorm con centreren om het spul op de moeilijke punten op de baan te houden. Daardoor vergat ik ken nelijk dat je op de gemakkelijker stukken je hoofd er ook helemaal bij moet hebben. Bovendien reed ik met een band, waarmee ik al getraind had en ook dat had ik niet moeten doen. Daar kwam nog bij dat de motor ineens zó verschrikkelijk goed liep, dat ik er zelf verbaasd van stond. Nadat ik was gevallen, kon ik mezelf wel voor de kop slaan. Ik had op mijn sloffen kunnen winnen. Nu kost te het me bijna de TT". Uit de lotgevallen van Boet van Duimen in de achterliggende maanden bleek nog eens over duidelijk. dat een goede coiveur en een snelle machine pas tot re sultaten kunnen komen, wan neer ze volledig op elkaar zijn af gestemd. Eerst wanneer de juiste combinatie van vering, banden en frames is gevonden, kan de rijder het vermogen van ziin mo tor optimaal gaan benutten. Tegenvaller Boet van Duimen weet er als geen ander over mee te praten. Hij ver telt: ..We hadden problemen verwacht, maar dat het zó moei lijk zou gaan, was een enorme te genvaller. We begonnen eigenlijk al verkeerd, want de motoren kregen we pas enkele weken voor het seizoen, terwijl in eerste in stantie was beloofd, dat ze er vo rig jaar november al zouden zijn. Bovendien waren het gewone standaardfietsen, zonder speciale onderdelen „De motoren bleken op zich overi gens heel goed, maar vertoonden kinderziektes. Verder speelde natuurlijk ook een rol, dat we vijf jaar met Suzuki's hadden ge werkt. Die dingen kenden we door en door, maar nu was alles weer nieuw. Er is af en toe wel iemand van de fabriek geweest, maar daar zijn we ook niet veel Boet van Duin volle actie mee opgeschoten. Ook de aparte onderdelen, die we later toch nog kregen, hielpen ons weinig ver der". „De banden vormen ook een heel probleem. De Yamaha's zijn af gestemd op Goodyear-banden, maar daarover kan alleen Kennv Roberts beschikken. Michelin zit op de Suzuki-lijn, zodat wij onze machine bij de banden hebben moeten aanpassen in plaats van andersom". Boet van Duimen was na de eerste slechte ervaringen in Italië de moeilijkheden zo beu. dat hij een soort van protestactie ondernam tijdens de Grand Prix van Span je. „Inderdaad, in Jarama heb ik het bewust kalm aan gedaan. Ik had het gevoel, dat ik aan mijn lot werd overgelaten en dacht, jullie bekijken het maar. ik dien mijn tijd wel uit. Nadat ik op een ronde achterstand was gekomen, ben ik weer harder gaan rijden om te la ten zien, dat ik het met opzet deed. Ik werd achttiende op die manier, maar wanneer ik mijn best had gedaan en bijvoorbeeld op de tiende plaats was gekomen, hadden de mensen gezegd, dat het met Boet gebeurd was". „Mijn actie heeft in elk geval succes gehad Importeur Hans Moer kerk is naar Frankrijk gekomen en bleek wel begrip te kunnen opbrengen voor mijn gedrag. Blij was hij er natuurlijk niet mee. Sinds die tijd is er echter veel in goede zin veranderd. Je hebt ge lijk wanneer je zegt. dat ik me keihard heb opgesteld, maar dat moet je in deze sport". Goede kant Hoewel Boet van Duimen sinds Raalte (8 juni) nog niet weer op de motor heeft gezeten, weet hij toch dat het met zijn materiaal de goe de kant opgaat. Een weck gele den huurde Yamaha de Oosten rijkse Salzburgring af om te tes ten en daar keek Van Duimen toe, hoe zijn machines door Jack Middelburg werden uitgepro beerd. Na afloop konden er posi tieve conclusies worden getrok ken. Boet van Duimen: „Het ging er goed. Jack maakt op mijn ma teriaal dezelfde rondetijden als Kenny Roberts een jaar geleden. We hebben een paar nieuwe fra mes uitgetest,en twee daarvan le verden goede resultaten op. Het ene kwam van Yamaha en het andere was gebouwd door Nico Bakker. In Assen zal ik zelf moe ten bekijken welke van de twee het beste is, want Jack kwam er niet helemaal uit. Op zijn eigen motoren was hij in eerste instan tie lang zo snel niet, maar later schijnt ook dat in orde te zijn ge komen. Kenny Roberts was trouwens ook met iets nieuws op de Salzburgring. Hoe hard hij ging, konden we niet nagaan, want op de rechte stukken draai de hij het gas dicht Boet van Duimen gelooft niet, dat Roberts dit seizoen te verslaan zal zijn in de strijd om de wereldtitel. „De Suzuki's rijden alleen voor de tweede plaats. Kenny is een echte prof en schijnbaar een cle- vere jongen, want hij maakt prak tisch geen fouten. Hij is een voor beeld voor ons allemaal. Het is te hopen, dat de Suzuki's binnen kort wat harder zullen gaan. want dan moet Roberts wel met dat nieuwe spul komen en komt zijn huidige materiaal beschikbaar voor een ander. Ik verwacht nog wel iets van de nieuwe Kawasaki. Volgens mij is Ballington nu al in staat om met Mamola en Lucchi- nelli mee te gaan. maar houdt hij zich bewust in. Ik denk dat ze bij Kawasaki meer willen. Als ze in eens toeslaan zou dat natuurlijk een enorme stunt zijn". Vorstelijk Kawasaki benaderde aan het eind van het vorig seizoen ook Boet van Duimen, die uiteindelijk de voorkeur gaf aan het vorstelijke aanbod van Yamaha. Hij heeft daar ge«n spijt van. al zijn de sportieve verwachtingen tot nu toe niet uitgekomen. Van Dui men zegt er zelf niet wakker van te liggen. ..Mentaal ben ik in orde. Mijn omgeving heeft het er moei lijker mee dan ik zelf. Het zal van af nu waarschijnlijk wel wat beter gaan en dan draait alles weer bij. Jemoetechternietdenken.dat ik bij de TT al voorin zal meerijden. Ik denk. dat het mogelijk is bij de eerste tien te komen en voorlopig zullen we daar tevreden mee moeten zijn. Ik wil het rustig op bouwen. Elke wedstrijden moet het een beetje beter worden". „Ik zal er echter niet van staan te kijken wanneer Jack Middelburg in Assen al weer erg snel is. Jack is anders dan ik. Hij voelt niet zo goed aan of een motor helemaal in orde is of niet. Op een slechte machine rijdt hij harder dan ik. Jack is er ook veel vaker afgeval len, maar daar heeft hij kennehik het lak aan. Ik denk nog wel eens na over een val. Jack heeft eigen lijk een beter ka^kter voor het racen dan ik, maar het is geen ka rakter om oud mee te wor den". Onderhoud en reparatie VERBOUWEN IS DAT DUUR Frebouw geeft goed advies en werk voor aantrekkelijke prijzen. Verbou wingentimmerwerkenonderhoud ..Ook de kleine klusjes. Badka mers. douchecellen keukens Dakwerk en isolatie. Bel voor dit gra- FREBOUW 071-760059 BARTHOLL B V. Specialist in het waterdicht maken van kelders, wanden en gevels Tevens het reinigen en behandelen van alle soorten gevels Adm Banckertweg 22. RIOOL VERSTOPT? BEL: 071-140932 eRoode. Drifstraat 162, Leiden. Ookvooraluwdakwt WEBACO Het van ouds bekendste en goedkoopste adres RIOOL ONSTOPPINGS- BEDRIJF. TEL. 132481. at 7b, Leiden Wij ontstoppen met de modernste apparatui aven 100,- incl. BTW Ook het adres voor rioolreparatie c vernieuwing. GLASBEDRIJF TON DE GUNST Beethovenlaan 57. Leiden Tel 071-767494 Voor concurrerende prijzen verzorgen wi| al uw glasreparaties en dubbele beglazing JU EN SLEGTENHORST Verbouwingen groot en klein, keukens, badkamers, open haarden e dakkapellen Tel 071-767469. 01714-4610. 071-149738 l.aat opnieuw uw gevel voegen en/of reinigen en evt reparatie UW GEVEL WEER ALS NIEUW!!! Vrijblijvende prijsopgave. Voeg- en metselwerk onder garantie T« 071-213883 KNIP UIT!!! - 141665 - RIOOLSERVICE BARTHEN BV bv Meer dan 50 |aar ervaring in het ontstoppen van rioolafvoeren het opzoeken van rioclstank en leeg zuigen van kelders, putten en van riolenngen Gratis advies over rioolrenovatie. Adm Banckertweg 22. Le-den BEL BARTHEN. ER IS GEEN BETERE. ZITMAN DAKWERK /oor uw kleine klusjes. Vrijblij- 3 prijsopgave 071-761931. AANNEMER vraagt metsel-, tegel-, stuc-, bouwingen Al'e soorten dak- mastiekwerk Riool en loodgieti werk Onder garantie Vnjblijve prijsopgaaf. Tel 071-760483. AANNEMINGS BEDRIJF B. STEUN vraagt werk, groot en klem. van he dak tot aan het riool, tevens bemie delen wij in subsidieaanvragen, hy potheken. financieringen en arch tektuur Bel 071-143552 en maak vrijbl. een afspraak. VERBOUWINGEN advies en prijsopgaaf Tel 01715-2320 b gg 01714-4745. AANNEMER Tevens open haarden en kleine verbouwingen Vrijbl. prijs opgave onder garantie Tel. 071-144262 of 211284. Is er iets aan uw meubelen kapot, losgelaten of weggeraakt? Dan voor deze moeili|ke problemen naar het Houipaleis. wij repareren antiek T HOUTPALEIS Herenstraat 20-9 Tel. 132648 aannemingsmaatschappij, reeds enige jarengespecialiseerd in houtskeletbouwwoningen vraagt een ervaren om leiding te geven aan kleinere tot middelgrote woning- bouwprojekten in west- en midden-Nederland en een om mede leiding te geven aan diverse woningbouwprojekten alsmede een met m.t.s.-opleiding en enige ervaring om zelfstandig pro- jekten te begroten. Wij bieden u een zelfstandige baan met uitgroeimogelijkhe den. De salariëring is, evenals de secundaire arbeidsvoor waarden goed. U kunt als u geïnteresseerd bent bellen met de heer Leijerzapf tel 01718-21401 of schriftelijk solliciteren bij Can-Ned Homes bv, postbus 144, 2230 AC Rijnsburg. Van 't Hoffstraat 43 te Leiden Goed onderhouden bene denwoning met zeer zonni ge tuin, stenen berging en achterom. Indeling entree, hal. gang met toilet en kel derkast. ruime woonkamer (10 mtrflinke keuken, douche, slaapkamer 1e etage 2 slaapkamers. Nieuwe leidingen Vraagprijs 132.000,- k.k. Van Wassenaarstraat 7 te Warmond. Goed onderhouden mo derne eengezinswoning met voor- en achtertuin met stenen berging Indeling entree, gang met toilet, rui me woonkamer, moderne keuken 1e etage: 2 flinke slaapkamers. kleinere slaapkamer, ruime douche met wastafel. Grote zol derruimte, geschikt voor het maken van 4e slaapkamer. Vrije vestiging. Vraagprijs/ 195.000,- k.k. Hoge Rijndijk 133 te Zoeterwoude. Woonhuis met achtertuin, zeer geschikt voor jong echtpaar Indeling: gang ruime woonkamer met open trap. keuken, douche 1e etage overtoopje 2 slaapkamers, zolderbering Vraagprijs 95.000,- k.k. M udNBM makelaardij j.van iterson o.g. liumccN! oude singel 188 leiden 071-146441b.g.g. 015-140766 Gebroken ruiten met spoed her steld Ook glas-m-lood rep. GLASREPARATIE Bedrijf D Galjaard de Sitterlaan 76 Leiden Tel 132916. SCHILDERSBEDR. kan nog tegen concurrerende prijs iedereen leest de krant altijd en overal. PANTALONS 37,50 KOLBERTS 109,- SP0RTHEMDEN 35,- SPIJKERBROEKEN 29,75 KOSTUUMS A»nt>leding 3-delig kostuum „».,.253, POLO EN T-SHIRTS ..13,90 ..13,90 KLEDING VOORDEEL I HAARLEMM£R2£AA7197 Met 10 jaar garantie en KOMO keur. Nu nog met rijkssubsidie tot max. 1200 - glas elektro verzinkt hol proliel verbindingsgleuf vochtabsorberend middel elastische dampdichte voegen AKTIE voor 15 juli a s. besteld, een eenmali ge korting ad 50.- per order. Jan v.d. Eist bv Antwoordnummer 24 2680 VC POELDIJK Tel 01749-45208/46309 01728-8292 Vakkundig geplaatst Korte levertijd Hij is niet voor iedereen, die nieuwe MB-50. Doetjes kunnen beter thuisblijven. Want 't is een felle machi ne. Met brede banden. Comstar wielen. Elektronische ontsteking. Hydraulische schijfrem vóór en volnaaf-trommelrem achter. En vanzelf nog véél meer dan we hier kunnen vertellen. Daarom: kom langs. Probeer hem. De MB-50 startklaar. HONDA HAPPY MET HONDA uit voorraad leverbaar MOTOR EN BROMFIETSHANDEL HUISMAN B.V. Hogewoerd 66-68. Leiden, tel. 071-131292. ZATERDAG 28 JUNI VAN 14 00 TOT 16.00 UUR LEIDEN KRAAIERSTRAAT 26 Gerenoveerd hoekpand, geschikt voor dubbele bewoning. De woning is voorzien van o.a. c.v.-gas, berging, plavuizenvloer, open haard en hardhouten kozijnen. Indeling: Parterre met aparte ingang, woonkamer, slaapkamer, toilet, douche en keuken. Ie Verd.: ruime woonkamer met open, moderne keuken, voorzien van eetbar, via een open trao bereikt men de 2e ver diening waar 2 slaapkamers zijn en een badkamer met douche, 2 Zonneterassen. Oplevering in overleg. vraagprijs f. 170. jÜO,-- K.K. Leiden Pelmolen 3, tel. 071-21 lel 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 15