Bernard Hinault: de beer is los Thurau reageert opnieuw positie f bij dopingcontrole Wel proloog, geen fietspad Bert Oosterbosch in witte trui TOUR IN CIJFERS VRIJDAG 2*i JUNI 1980 SPORT PAGINA 13 FRANKFURT - Hoewel hij benadrukte dat het zeker niet zijn bedoeling was om de gele trui reeds in het prille begin van de Tour te verdedigen, gaf de krachtsexplosie van Bernard Hinault in de proloog toch wel een duidelijke weerspiegeling van zijn super- vorm. De voorsprong die het Franse wielerfenomeen in amper zeven kilometer verover de op renners, die men onder de verzamelnaam concurrenten kwalificeert was groot. Gerrie Knetemann moest vier se conden prijsgeven. Wereldkam pioen achtervolging Bert Ooster bosch verspeelde zestien secon den. Tussen Hinault en Ludo Peeters, Didi Thurau, Hennie Kuiper, Lubberding, Bernau- deau, Duclos-Lasalle, wereld kampioen Jan Raas alsmede Joop Zoetemelk gaapte een kloof die in tijdsspanne gemeten mi nimaal 20 en maximaal bijna 30 seconden breed was. Alhoewel de achterstand van 26 se conden hem tot een duidelijke verliezer bestempelde, wilde Joop Zoetemelk niets weten van een nederlaag. „Hinault was ge woon in het voordeel", meende de eeuwige tweede van vorige ja ren. „Op het laatst stond er te genwind. Echt iets voor hem om dan zijn tegenstanders zware klappen toe te brengen. Hij kwam in supervorm uit de Giro d'Italie. Ik daarentegen begon op het einde van de Ronde van Zwit serland te sukkelen. De achter stand verontrust mij niet. Ik on dervond geen last meer van de maag- en darmstoornissen. Dat ik desondanks bijna een halve mi nuut verspeelde, had louter en alleen te maken met gebrek aan pure kracht. Ik kon de grootste versnelling niet rondkrijgen, maar ik weiger om aan de proloog conclusies te verbinden. Hinault mag dan weliswaar de grote favo riet zijn, het wil niet zeggen dat hij onverslaanbaar is". Joop Zoetemelk durfde, nahijgend van de krachtenslopende kilome ters rond het Messegelaende- cómplex, reeds over een aanval- stactiek te praten. „We moeten", aldus Zoetemelk, „hem het leven zo zuur mogelijk maken. Als we steeds jongens het gat in sturen, krijgen hij en zijn ploegmakkers het lastig. Bovendien, de Tour de France duurt ruim drie weken. Er kan van alles gebeuren". Hoewel Knetemann en Ooster bosch, met hun tweede en derde plaats achter de ongenaakbare Hinault, voor betere klasseringen zorgden dan Hennie Kuiper, was de prestatie van laatstgenoemde niettemin opvallend. Ook het verlies van Kuiper moest welis waar in tientallen van seconden worden uitgedrukt, maar behalve hij had vrijwel niemand verwacht dat hij in zesde stelling zou finis hen. Balans Zal de kopman van Peugeot straks, bij het opmaken van de balans, dan toch nog als beste Nederlan der uit de bus komen? Kuiper waagde zich niet aan een voor spelling. Hij huldigde het stand punt dat het secondenspel van de proloog niet direct als beslissend mocht worden gezien. Knetemann: „Ik had een profeti sche blik. Ofschoon ik in zo'n korte tijdrit altijd goed voor de dag kom, wist ik dat Hinault vooral op dit parcours, met wei nig bochten en lange rechte stukken, de grootste kanshebber was. Overigens kwam slechts een deel van mijn voorspelling uit. Ik had namelijk ook verwacht dat Didi Thurau in het eerste gelid zou eindigen. Weetje, zo'n Duit ser krijgt voor eigen publiek meestal vleugels". Didi Thurau slaagde niet. Een van de meest besproken renners in de karavaan was hij niettemin toch, maar dat had weer te maken met perikelen in dopingaangelegen- heden. Voor Bert Oosterbosch was de der de plaats royaal voldoende om een van de eretricots aan te trek ken. De enige debutant in de Ra- leigh-ploeg van Peter Post kwam als best geklasseerde renner van de jongeren uit de bus. Dat bete kende de witte leiderstrui in dit extra-klassement. „Ik zou beslist nog sneller geweest zijn als ik niet zoveel hinder had ondervonden van gladde wegen", zei Ooster bosch. „Op het moment dat ik aan de start kwam, had het wel iswaar opgehouden met regenen, maar het was toch nog uitkijken geblazen; vooral in de eerste bochten. Grote risico's wilde ik niet nemen trouwens, met de derde plaats en de witte trui als best geklasseerde van de jonge ren ben ik tevreden". FRANKFURT (GPD) - Met gummiknuppels en water kanonnen heeft de oproerpo litie van Frankfurt gisteren kort voor de proloog van de Ronde van Frankrijk een massale betoging uiteenge dreven. Zo'n duizend fiet sende jongeren dreigen het parcours op te komen om Op die manier uiting te geven aan hun ongenoegen over de grote som geld, die de stad uit heeft gegeven om het spektakel van Lévitan te la ten vertrekken. "Men geeft wel een miljoen Duitse marken uit voor de Tour de France, maar het stadsbestuur doet niets voor de eigen fietsers. Er zijn nauwelijks fietspaden", ver telde een betoger. Voordat de vreedzame betoging het wie lerspektakel ook maar een ogenblik kon verstoren greep de Frankfurter politie in en wei d met geweld een einde aan de massale fiets tocht gemaakt. De vooruitzichten voor Jan Raas op de groene trui zijn cr na gisteren beter op gewor- - den. Vlak voor de start moes ten twee notoire sprinters, de Belgen Mare DcMeyer en Noel de Jonckheere, van deelname afzien. DeMeyer vanwege een acture blinde darm-ontsteking, De Jonck heere door een blessure. De Belg Van der Wiele en de Duitser Halier zijn de vervan gers. De uitslag van de proloog, een indivi- j duele tijdrit over 7,6 kilometer is: l.Ber- I nard Hinault (Fra - ploeg Guimard) 9.14.00 (gem. snelheid 49.38 km-u), 2. Gerrie Knetemann (Ned-Post) 9.19 00.3. Bert Oosterbosch (Nt-d - Post) 9.30.00, 4. Ludo Peeters Bel - Godefroot) 9.34.00,5. s Didi Thurau (Wdl - Altig) 9.35.00, 6. Hen nie Kuiper (Ned - de Muer) 9.36.00, 7. Henk Lubberding (Ned - Post) 9.37.00, 8. Jean-Rcnc Bernaudeau iFra - Guimard) I 9.37.00, 9. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra - de Muer) 9.38.00, 10. Jan Raas (Ned - Post) 9.38.00, 11 Joop Zoetemelk (Ned - Post) 9.40.00, 12. Ronny Claes (Bel - Go- I defroot) 9.43.00. 13. Graham Jones (GB - de Muer) 9.45.00. 14. Jean-Luc vanden Broucke (Bel - Crepel)9.45.00.15. Pierre- Raymond Villemiane (Fra - Guimard) i 9.45.00, 16. Ludo Delcroix (Bel - Godef- j root) 9.46.00, 17. Gery Veründen (Bel - Godefroot) 9.56.00, 18. Johan van de Velde (Ned - Post) 9.46 00. 19. Joaquim Agostinho (Por - Altig) 9.47.00. 20. Jac ques Bossis (Fra - de Muer) 9.47.00, 32. Cees Priem (Ned - Post) 9.55.42. 36. Jo Maas (Ned - de Bruyne) 9.56.07. 45. Jan Jonkers (Ned - Lauwers) 9.59.60, 52. Jos Schippers (Ned - Lefevre) 10.03.05, 62. Bert Pronk (Ned - Post) 10.06.56. 72. Hans Langerijs (Ned - De Bruvnc) 10.09.36, 101. Leo van Vliet (Ned - Post) 10.17.32, 121. Hennie Stamsnijder (Ned - De Bruyne) 10.32.35. PLOEGENKLA3SEMENT: 1. Ploeg- Post (Knetemann. Oosterbosch, Lub berding. Raas) 38.03 minuten, 2. Ploeg- Guimard (Hinault. Bernaudeau. Ville miane, Bonnet) 38.25 mm.. 3. Ploeg-De Muer (Kuiper. Duclos-Lasalle. Jones, Bossis) 38.46 min., 4. Ploeg-Godefrnot 38.49. 5. Ploeg-Altig 39.19, 6. Ploeg-Cre- pel 39.35. Thurau zou zijn zal hij mogelijk al binnen enkele dagen uit de Tour moeten stappen. Rare zaak Het geval-Thurau heeft in de ren nerswereld heel wat teweegge bracht. Gerrie Knetemann vond het "een heel rare zaak". "Stel je nu eens voor dat Thurau de pro loog had gewonnen en mij had geklopt. Wanneer hij dan over een paar dagen de ronde wordt uitgezet blijft hij toch winnaar van zo'n wedstrijd en ik ben altijd tweede", aldus Knetemann die deze gang van zaken op de korrel Wanneer Thurau inderdaad binnen enkele dagen vier maanden op non-actief staat is zijn wielersei- zoen helemaal kapot. Hij mist dan niet alleen de Tour de France, maar ook het wereldkampioen schap eind augustus waarin hij tot nu toe twee keer tweede is geworden (in 1977 achter Fran cesco Moser en vorig jaar in Val kenburg achter Jan Raas). Het zal mogelijk niet alleen bij een verlo ren seizoen blijven. Waarschijnlijker is dat Thurau het professionele fietsen op de weg voorgoed de rug zal toekeren. Het hele seizoen zit hij al in de ver sukkeling en bracht hij het tot slechts eén overwinning: een ritje in de Ronde van de Tarn in Frankrijk. Een uiterst schamele oogst voor zijn nieuwe sponsor Puch. Ec-n formatie die toch al niet tot de stabielsten behoort, want zelfs in het begeleidings team worden om de haverklap kleine veldslagen geleverd. Er zijn financiële en materiele problemen en via achterdeuren trachten de ploegleiders Serge de Vries (een tot Fransman genatu raliseerde Nederlander) en Rudi Altig elkaar het leven zuur te ma ken. Jean Gribaldy, een van de belangrijkste sponsors die zich aanvankelijk nadrukkelijk met de begeleiding bemoeide, maar zich later terugtrok, zette op die wijze Altig weer voor het blok. Het ontbreekt de formatie nu ei genlijk aan alles wat een wieler ploeg nodig heeft: leiding, geld, materiaal en kopman. In die sfeer is Thurau, die een grotere passie heeft voor geld dan voor de sport, nog dieper in het moeras gezakt. De voordurende moeilijkheden rond de dopingcontroles tonen wel aan dat het flink scheef zit met de Duitser. De aftakeling te kent zich snel af. En daarmee ook het einde van Thureau. DOOR 3 LANDEN 29juni.3eeL 258 km Legcbcke valt net buiten de medailles ARNHEM/VEENENDAAL (ANP) - Op het zwaarste nummer van het zwemtoernooi tijdens de Olympische Spelen voor gehan- dicapten is de Nederlander Henk Legebeke net buiten de prijzen gevallen. De drievoudige wereld recordhouder miste het brons op de 4 x 50 meter wisselslag op ze ven-honderdste seconde. Met 2 minuten 57,29 seconde bleef de 23-jarige verlamde zwemmer uit Raalte wél onder het wereld record, dat aan de vooravond nog op 3.02,33 stond. De Israëliër Bergmann, die in de series die tijd al scherper stelde, was ruim schoots de snelste: 2.54,53. Marianne Huyben, een van de jong ste deelneemsters, behaalde brons op de 100 meter schoolslag, i Al in de series bracht Yvette Michel uit Canada het wereldrecord op dit onderdeel voor blinden met meer dan negen seconden om laag: 1.58,97 tegen 1.48,07. Met een 'straatlengte' voorsprong ze gevierde Michel ook in de finale. Achter haar besliste de Britse Robinson (1.46,22) het duel met zilver met de vijftien-jarige zwemster uit Veghel (1.48,37) in haar voordeel. Een van de weinige nummers waarop het wereldrecord stand hield - het regent records in het Valleibad te Veenendaal en op de atletiekbaan van Papendal - was de 4 x 50 meter wisselslag heren voor verlamden. Winnaar Robe- Volkomen leeggelopen maar ook dolgelukkig wordt de Japanner Kobayashi door zijji begeleiders opgevc nadat hij een nieuw wereld-record- en Olympisch record Itad gevestigd op de 5 kilometer snelwandelen. son uit de Verenigde Staten be naderde de beste tijd tot op 52- honderste seconde. Met 3.06,65 hield hij de gebroeders Anders en Lars Olsson op afstand. Henk Vneling, die zich via een der de plaats in de series voor de eindstrijd, had geplaatst, kwam er niet aan te pas. De 24-jarige Groninger werd achtste 3.28,86. In de geamputeerden klasse C werd Wil van Laar tweede op de 3 x 50 meter wisselslag in een tijd van 2.08.72. Bij de dames kreeg Mir- jan Sanders in de klasse C zilver voor haar tweede plaats op de 3 x 50 meter wisselslag. Zij liet een tijd van 2.36.53 registreren. FRANKFURT (GPD) - Didi Thurau. die dit seizoen al her haaldelijk in de publiciteit kwam in verband met perike len rond de dopingcontrole, heeft positief gereageerd op een controle op gebruik van stimulerende middelen na het kampioenschap van Duitsland. Dat nieuws werd gis teren enkele uren voor de start van de proloog van de Ronde van Frankrijk in Frankfurt bekend. De Duitser, die met een asgrijs gezicht de opening van de Tour door zijn woonplaats reed. heeft een tegenonderzoek gevraagd. Rond Thurau circuleerden de laat ste tijd heel veel berichten. Nadat hij in de klassieker Gent-Wevel- gem al niet op de dopingcontrole was verschenen, hetgeen even zwaar wordt gerekend als betrapt worden op dopinggebruik, had hij een voorwaardelijke straf ge kregen. Die dreigde na de Ronde van Romandië, toen hij positief werd bevonden, te worden om gezet in een schorsing van vier maanden, maar omdat er proce durefouten waren gemaakt ont sprong hij de dans. Thurau was te laat geïnformeerd om nog een contra-expertise te kunnen aan vragen. Een procedurefout die door het laboratorium echter op het conto van de Duitser werd ge schreven. omdat hij het afgele verde urinemonster zou hebben "vertroebeld" met massage-olie. Zondag in het Zwitserse Le Locle, waar de gezamenlijke nationale titelstrijd van Duitsland. Zwit serland en Luxemburg werd af gewerkt, kwam na de medische controle het bericht in de wereld dat Der Didi (die vijfde werd in de wedstrijd en derde in zijn lands kampioenschap) een te geringe hoeveelheid urine zou hebben geproduceerd. Ook dat staat ge lijk aan positief bevonden wor den. Het gerucht van de "zuinige plas" bleek echter niet juist. Het was voor het Zwitserse laboratorium voldoende om vast te stellen dat Thurau de wetten van het dopin- greglement had overtreden. Het tegenonderzoek is inmiddels op gang gebracht en wanneer ook de uitslag daarvan in het nadeel van voor mij niet meer in dan de tien- du plaats. Di- rugklachten en het slechte weer voordat ik afreisde naar Frankrijk, bezorgden mij een achterstand. Ik kon twee da gen niet eens trainen. agtekens bij Hinault; de Frans Johan van de Velde keek evenmin in pessimistische stemming te rug op de eerste kilometers van zijn tweede Tou- de France, of schoon hij - van wie velen bewe ren dat hij vóór Kuiper en Zoe temelk in Parijs zal arriveren - iets meer dan een halve minuut verspeelde. Het was alsof Van de Velde wilde zeggen: „Ik ben nu eenmaal geen specialist in het rijden van een proloog", toen hij de weg paar het hotel insloeg, s Commentaar van Jan Raas: „Er zat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 13