19* aquarium Vlieland 'STARTREK' LUX0R THEATER HEROPENT «mm™ Hou ze in de gaten! "DOLBY STEREO SOUND' WIJ GAAN WEER OP VAKANTIE! Mel ontsteltenis ontvingen wij het bencht van het overlij den van onze penningmeester van de buurtvereniging "Bestevaert" J. BOGAART 57 jaar. Hartelijk dank voor alles wat u voor ons heeft gedaan Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lieve man. onze zorgzame vader WILLEM FERDINAND MAAS op de leeftijd van 51 jaar. C C MAAS-VAN PRUISSEN WIM CORNÉ EDMOND ROB 22 juni 1980 Ketelboetersteeg 12 2311 TN, Leiden. De overledene is opgebaard in de rouwkamer "Eenvoud" van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Bezoek aan de. rouwkamer: woensdagavond a.s. van 7.00 tot 7.45 uur. De rouwdienst zal gehouden worden, donderdag 26 juni a.s. in de aula van de algemene begraafplaats "Rhijnhof", aanvang 14.00 uur. waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden, ook na de begrafenis gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht van het overlij den van de heer W. F. MAAS in leven administrateur van de Brandweer Leiden Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen en wij wensen hen de kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Personeelsvereniging "De Vlam". Brandweer Leiden Heden nam de Here tot Zich onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM FERDINAND MAAS op de leeftijd van 51 jaar Enschede: J. PIEK-MAAS Voorschoten: P. MAAS H A MAAS-VAN NAMEN nichten en neven Leiden. 22 juni 1980 Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen en wij wensen hen de kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen en wij wensen hen de kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Personeelsvereniging "De Vlam". Brandweer Leiden op de leeftijd van 61 jaar Borne S. S. CATS-BOOM F NIJHUIS-CATS J R. F. NIJHUIS JIRSKA. ELKE Amsterdam: P. ORSEL-CATS A. ORSEL MIRJAM De overledene is opgebaard in de aula van het Kon. Julianaziekenhuis te Hengelo. De crematie zal plaatsvinden donderdag 26 juni 's mid dags om 13.00 uur in het crematorium Twente, te Usselo (Enschede-Haaksbergen). Belangstellenden worden verzocht hierbij aanwezig te zijn. Enige en algemene kennisgeving De Heere is mijn Herder Mij ontbreekt niets psalm 23 Toch nog onverwacht leidde de Heere op donderdag 19 juni mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, onze dierbare zuster, schoonzuster en tante ADRIANA DE MOS-VOGELENZANG Zijv s 53 jaar C. DE MOS BARBARA LEO L VOGELENZANG T. VOGELENZANG-STUPAK ADRI - TANJA - HELEN J VOGELENZANG A VOGELENZANG-BROEKHUIZEN ASTRID - JACQUELINE 24 juni 1980 Olmenrode 4 2317 BR Leiden De begrafenis heeft gisteren op "Rhijnhof" plaatsgevon- RECTIFICATIE De Uitvaartmis in de Hartebrug voor CORNELIA CATHARINA CRAS is woensdag 25 juni om 14.00 uur. Enige kennisgeving Tot onze droefheid ging toch nog onverwacht van ons heen onze lieve vader en schoonvader HENDRIK JOHANNES SCHIMMEL op de leeftijd van 72 jaar Voorschoten: G. F M SCHIMMEL G. J. SCHIMMEL- SIEBERT Correspondentieadres: Welterdreef 51 2253 LJ Voorschoten Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in stilte plaats gevonden. Graag willen wij een ieder bedanken voor het medeleven, de belangstelling of het bezoek tijdens het ziek zijn en na het over lijden van onze lieve man. vader en opa Martinus Dijkema Tevens een woord van dank aan de doktoren en het verplegend personeel van het Academisch Ziekenhuis en van het Diaco- nessenhuis voor de liefdevolle verpleging en aan de begrafenis onderneming Van der Luit voor de correcte verzorqinq van de crematie. Voor de belangstelling en innige deelneming ons betoond na het overlijden van orize lieve moeder, grootmoeder en overgroot moeder Maria de Feij-Laman betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder een woord van dank aan de huisarts voor de geneeskundige hulp alsmede aan de direktie en het verzorgend personeel van bejaardencentrum "Rijn en Vliet" voor de liefde volle verzorging. Haar dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Leiden, juni 1980 Jacques Urlusplantsoen 307 S. K00IJMAN huisarts afwezig i.v.m. vakantie van 30/6 t/m 11/7. Alle aanwezige Leidse huis artsen nemen waar behalve de Merenwijkartsen: dr. Reinders J. DE BRUYNE huisarts afwezig van 30 juni t/m 20 juli. Alle aanwezige Leidse huis artsen nemen waar behalve de collega's Groeneveld, Van Leeuwen, Meyer, Reinders, Tan, v. Tol en Verhage. ALLEEN DEZE WEEK lm.schapenvacht zon der hoofdsteun, ka- melkleur, zeer mooi prijs per stuk slechts 17,50 Sjaardema autoshop Breestraat 33, Leiden, tel. 122484. direct werk op kantoor voor: telefonistes/telexistes •voor grote en kleine telefooninstallaties bij verschillende bedrijven in Leiden en omgeving. Hele dagen, voor lan gere en korte periode. typiste nederlands typen van correspondentie en facturen en het bijhouden van de voorraadadministratie. Hele dagen, voor enkele maanden bij een bedrijf in Zoeterwoude. notuliste voor hej notuleren van vergaderingen bij een instelling in het centrum van Leiden. Hele dagen, voor 1 week. typiste nederlands VOOR DE TYPEKAMER van een instelling in het cen trum van Leiden. Hele dagen, voor enkele maanden. Bel ook onze banenlijn 071-130137 deze geeft op ieder moment van de dag informatie over de beschikbare ba- ir randstad uitzendbureau Leiden. Kort Rapenburg 6.071 -14 95 41 Alphen a/d Rijn, Vondelstraat 18.01720-9 35 05 (alleen tussen 14 00 en 17.00 u) Kinderen zijn kinderen. Waarschuwen is niet genoeg. SffiË Rjblicane aangebodavdoor du blad in samenwerking me' de Snchiing Ideele Reclame VOO P een met alles wat ePbijhooPt jieuwejij^OJeiden^ met de Nederlandse première van de film met o.a. William Shatner als kapitein Kirk en Leonard Nimoy als Spock. De regie was in handen van Robert Wise. Deze film is toegankelijk voor alle leeftij den. Enige in Leiden is ons nieuwe geluids- steem door installatie van De eerste voorstelling in ons geheel geres taureerde theater vindt plaats op donderdag 26 juni 's avonds om 7 uur. Luxor Theater Stationsweg, Leiden. oersterke suèdine trimschoen met gepolsterde randen. Kleur bruin/beige soepele rubber profielzooi. VwTÏS! mt. 36 - 45 •O*! normaal 34.95 Leiden Donkersteeg 13—17, óók maandagmiddag geopend. van 15 juli t/m 5 augustus a.s. Herenkapsalon THEO HUIJNINK Steenstraat 23, Leiden. Tevens vragen wij HERENKAPPER wegens uitbreiding. En juist die drie eigenschappen maken de Menken Landbouw -produkten zo proefbaar uitzonderlijk. Neem nou die yoghurt of de magere vruchtenyoghurt met echte vruchten, de zorg die er aan is besteed proef je van de eerste tot de laatste hap. MENKENLANDBOUW Koffieroom in portie-cups, erg makkelijk op vakantie, in boot of caravan of tent. Zonder koeling lang houdbaar. Postbus 70.2240 AB Wassenaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 6