'Kiing Fu' Carradine speelt rol van Gauguin Telefoon moei kloof lussen Wereldomroep en zijn luisteraars -(jy) vandaag toegeljcht [IWAmgratnma i Edisons voor Jasperina Boudewijn en Haitink L0XOb©rOri het vloeibare laxeermiddel met aangename vruchtensmaak. Str anglers zuchten in Franse cel TV woensdag RADIO DINSDAG 24 JUNI 1980 HILVERSUM (GPD) HILVERSUM (GPD) - Vakantiegangers kunnen in de maanden juli en augustus gratis radiozendtijd krijgen van Radio Nederland Wereldomroep. Via de We- reldomroep-retourlijn kunnen Nederlanders in den vreemde via de telefoon leuke, aardi ge, vervelende of leerzame berichten door bellen aan de WO, die de reacties - indien interessant genoeg - over heel Europa zal uit zenden. Het idee vond zijn oorsprong in het feit dat hoewel de Wereldomroep heel Europa be strijkt, deze organisatie toch maar weinig contact heeft met zijn luisteraars. Terwijl bellen binnen het continent vrijwel geheel automatisch gaat. Regisseur Dick Klees over het project „Telefoneren is een van de goed koopste communicatiemogelijkheden. Wij dachten dat het een goed idee zou zijn om de grote kloof die er tussen de WO en de luiste raars bestaat wat te overbruggen „We weten grofweg wel waar de Nederlanders in Europa zitten, maar we missen de finesses. De bedoeling is dat de mensen gaan bellen en dingen vertellen die andere mensen kunnen interesseren. Het hoeft natuurlijk niet altijd alleen maar leuk en aardig te zijn. Zo zouden mensen bijvoorbeeld handige tips kunnen geven over bepaalde wegen, de kosten van benzine en dergelijke. Ik moet daarbij wel zeggen dat de uitzending niet als zwaarwicn- tig programma is bedoeld. De reacties zijn er uiteraard primair om de uitzending te verle vendigen aldus Klees. De Wereldomroep hoopt zelf ook het een en ander over het luistergedrag van Nederlan ders in het buitenland te leren. „We weten eigenlijk maar heel weinig over wat landge noten op vakantie in Europa nu graag willen horen of niet. Als er opmerkingen of kritie ken zijn op onze uitzendingen dan nemen we dat gaarne aan en zullen die bezwaren dan ook uit de wereld trachten te helpen. Verder is het goed mogelijk dat i bepaalde zaken om meer informatie vragen. Indien mogelijk zullen wij dat dan uitzoeken en uitzendenaldus Dick Klees. De Wereldomroep-retourlijn is eigenlijk een uitvloeisel van de quiz die de WO tijdens de Tour de France gaat organiseren. Voor het eerst stuurt de WO dit jaar een eigen verslag gever naar dit wielerspektakel. Dick Klees: „De Tour is voor veel mensen een reden om naar ons te luisteren. Het telefoonnummer (035-48588) kan zowel voor de quiz als voor de retourlijn worden gebruikt Aan de quiz kan op verschillende manieren worden meegedaan. Wekelijks moet er gera den worden wie s zaterdags in de gele trui zal rijden. Om mee te kunnen dingen naar een van de prijzen, kan men een kaart, die afge stempeld is vóór de betreffende zaterdag, naar de WO sturen. Luisteraars daarentegen kunnen echter dagelijks voorspellingen via de retourlijn geven. Het gaat er dan om welke Nederlandse renner de volgende dag het hoogst in het dagklassement genoteerd zal staan. die dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur langs de gehele Spaanse kust Nederlandstalige pro gramma's verzorgt, heeft de Wereldomroep nu definitief afspraken over een samenwer king gemaakt. De WO zal dagelijks actueel nieuws leveren aan de Radioclub. Omdat de Radioclub een commerciële instelling is, zijn er afspraken gemaakt dat door de WO gele verde items niet tussen twee reclameblokken zullen worden uitgezonden. Frans Suasso, adjunct-hoofd programma- dienst van de WO hierover „Radioclub Hol- landes zal onze bijdragen met een bronver melding uitzenden. Ik geloof niet dat we on szelf, door deze samenwerking, beconcurre ren. Integendeel, we vullen elkaar aan. We geven informatie en de Radioclub levert ver strooiing. We hebben ook met de Radioclub afgesproken dat zij hun luisteraars zullen wijzen op onze uitzendingen". AMSTERDAM (ANP) - Jasperina de Jong en Boudewijn de'Groot zijn in de sector populaire muziek van Nederlandse herkomst on derscheiden met de Edison 1980 voor hun respectievelijke platen "Thuis best" en "Van een af stand". De Edison is een onder scheiding die het artistieke ni veau en de kwaliteit van de pro- duktie en presentatie honoreert. De jury heeft de uitslag gisteren in Amsterdam bekend gemaakt. De winnaars ontvangen de prijs eind oktober. Edisons waren er ook voor Gé Ti- tulaer met "What's new" en Mar griet Eshuys met "On the move again" in de sector buitenlands zangrepertoire en in de sector in strumentaal voor "Gevecht met de engel" van Flairck, terwijl Ro bert Long met "Homo Sapiens" onderscheiden werd in de sector cabaret en theater. De Neder landse popgroep Lancee krijgt de prijs voor "Models", en Spargo maakte volgens de Edison-jury de single van het jaar met "You and me". Diverse buitenlandse artiesten krijgen een Edison voor hun werk: Charles Aznavour voor "Autobiographie", de instrumen talist David Sanborn voor "Hide away", de popmusicus Joe Jack son voor 'Tm the man", de jazz muzikanten Dexter Gordon en Johnny Griffin voor "Great en- counters", de country western zanger Lee Clayton voor "Naked child". Als zanger en tekstschrij ver is onderscheiden J.D. Sou ther voor "You're only lonely" en in de sector musical en film gaat de prijs naar Stevie Wonder voor "Journey through the secret life of plants". De buitenlandse single van het jaar is "We don't talk anymore" van Cliff Richard. Bernard Haitink is onderscheiden met de klassieke Edison 1980 voor "Symfonie nr. 7" van Bruckner, uitgevoerd door het Concertgebouworkest. In de sec tor concerten gaatde onder scheiding naar Itzhak Perlman voor zijn uitvoering van de viool concerten van Berg en Strawins- ky. In Amerikaanse tv-serie David Carradine als de Franse schilder Paul Gaugi LOS ANGELES (GPD) - Van wijlen Ko van Dijk is wel gezegd dat hij, welke rol hij ook speelde, altijd Ko van Dijk bleef. Sommigen bedoelden dat als compliment, anderen meer als een verwijt. De Iers-Amerikaanse acteur David Carradine, die wereldberoemd werd door zijn creatie van Kung Fu, heeft met een dergelijk probleem te kampen. Hij zegt:,,Wat ik ook speel, hoe ik ook speel, steeds weer vinden met name mijn collega's dat ik alleen maar mezelf portretteer. Ze gelo ven doodgewoon niet dat ik acteer. Ook niet nu ik de hoofdrol speel in een televisie-serie over het gekwel de leven van de vermaarde Franse schilder Paul Gauguin De film werd opgenomen op loca ties in Frankrijk en Tahiti. Gau guin, wiens schilderijen vermogens opbrengen, werd in 1848 in Parijs geboren, leerde later zijn Deense vrouw Mette Sophie Gad kennen, reisde met haar naar Kopenhagen maar keerde snel daarna terug om zich volledig pan de schilderkunst te wijden. Hij leerde Vincent van Gogh kennen, maar de vriendschap liep op een ruzie uit. De belangrijkste vertegenwoordi ger van het zg. „syntnetisme" trok vele jaren later naar Tahiti. Hij liet er zijn vrouw en vijf kinderen voor in de steek. Hij had zijn buik vol van Franrijk en wilde aan het andeie eind van de wereld de „onbedor venheid van het bestaan" en „de oerbronnen van de insipiratie" zoeken. Maar hij vond die daar evenmin, hoewel de periode van grote betekenis voor zijn kunste naarschap is geweest. Later ondervond hij veel tegen werking van de overheid, op grond waarvan hij Tahiti voor het gemak maar kwalificeerde als „een ander Europa, maar met minder ijs in de drankjes en meer vliegen". Gau guin stierf in Atuona in 1903 onder erbarmelijke omstandigheden. De actrice Lynn Redgrave speelt Gauguin's echtgenote, die een ran cuneuze, twistzieke vrouw werd nadat de kunstenaar het gezin had verlaten. David Carradine had een paar jaar geleden nog de reputatie even ge heimzinnig en onconventioneel te zijn als de rollen die hij speelde. Hij was de goddelijke Inca-koning in „The royal hunt of the sun", een hippie die dacht god te zijn in „The transgressor rides again" en - zoals wij hem beter kennen - een voortvluchtige Euro-Aziatische boeddhistische monnik in „Kung Fu". Carradine vertelt dat hij aanvanke lijk helemaal niet geïnteresseerd was in de rol van Gauguin. Het feit dat het om een ttlevisie-serie ging maakte hem huiverig. „Ik had erva ring opgedaan met een andere tele visie-serie en ik vond dat de energie die ik er in had gestoken er totaal niet uitkwam". Tenslotte heeft hij de rol toch geac cepteerd. Hij heeft er geen idee van of de creatie van Gauguin hem enig voordeel in zijn carrière zal opleve ren. Zo heeft Carradine meer rollen gespeeld, waarvan hij niet wist welke uitwerking ze zouden heb ben. „Mijn rol in Het Slangeëi van Ingmar Bergman heeft geen enkel effect op mijn loopbaan gehad. Ik weet niet wat deze Gauguin-creatie zal doen. Het is een moeilijke opga ve. Je kan niet zomaar wat doen David Carradine, die dit jaar 40 wordt, is een lid van een van Holly wood's toneelspelersdynastieën. Zijn vader John was een bekend Shakespeare-vertolker Zijn broers Keith en Robert houden zich bezig met filmprojecten. Een ouder broer, Bruce, is eveneens acteur. Christopher, architect, is de enige niet-acteur in de familie. Blijspel Wat heeft David Carradine nog verder op zijn programma staan? Hij zegt: „Ik zou graag nog eens in een blijspel spelen. Ik geloof dat ik een bepaald, onderkoeld komisch talent heb. Komedie is altijd een belangrijk onderdeel geweest van beroemde rollen. Clark Gable, Gary Cooper, Cary Grant, Spencer Tracy en John Wayne stopten allemaal humor in hun vertolkingen". „Ik geloof dat het daaraan in huidi ge filmcreaties ontbreekt. Paul Newman kan geen komedie spelen. Marlon Brando trouwens ook niet. Ik geloof dat ik daar verandering in kan brengen". ADVERTENTIE Door verkeerde voeding, verandering van omgeving (denk aan vakantie) of bedlegerigheid ontstaat vaak verstopping. Een vervelend probleem! Gelukkig is er een plezierige oplossing: vloeibaar Laxoberon een laxeermiddel dat op aangename wijze de natuur een handje helpt. Aangenaam door zijn exacte doseerbaarheid (dankzij het bijgeleverde maatschaaltje), waardoor de kans op het ontstaan van krampen minimaal is. Aangenaam door zijn effektieve werking ('s avonds ingenomen, 's morgens de werking). In Laxoberon zijn geen suikers verwerkt. Het kan dus door diabetici worden gebruikt. Laxoberon is uitsluitend verkrijgbaar bij drogist en apotheker. Bernard Haitink LONDEN (AP) - Drie leden van de punk-rock groep The Stranglers worden sinds zaterdag vastge houden in een gevangenis in Nice op beschuldiging van het veroor zaken van gewelddadigheden tijdens een universiteitsconcert. Er zou ongeveer 23.500 dollars no dig zijn voor de vrijlating van drummer Brian Duffy (42), basgi- tarist Jean Jacques Burnel (28) en gitarist Hugh Cornwell (30)v Or ganist Dave Greenfield (28) werd vrijgelaten zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld. De manager van de groep, Ian Grant, is naar Nice gevlogen om de borgsommen te regelen. De drie musici zouden in afzonder lijke cellen den. Deze twee meisjes doen .samen een gooi naar de titel Miss Heelal, waarvoor de verkiezingen binnen kort in het Zuidkoreaanse Seoul den vastgehou- worden gehouden Het zijn de twintigjarige Magaly Madura (links) en de negentienja rige Karin Gooyer (rechts), resp. Muss Aruba en Miss Holland. Het tweetal is samen met twintig andere meisjes al in Zuid-Korea aangekomen. De Westduitse beeldhouwer schilder Hans Georg Hoeft is bij het zwemmen in Marina di Carra ra in Italië verdronken. Hij is 56 jaar geworden. Hoeft, die zich kort na het eten te water begaf, genoot ook bekend heid om zijn keramisch werk. Hij had in Marina di Carrara geëxpo seerd en zou zondag naar West- Duitsland terugkeren. COMPONIST PETTERSON OVERLEDEN STOCKHOLM - De Zweedse com ponist Allan Petterson is dezer dagen op 69-jarige leeftijd in Stockholm overleden. Hij gold als de grootste componist van moderne muziek in Zweden en schreef o.a. 15 symfonieën. Petterson studeerde eerst in Stockholm en was later leerling van Arthur Honegger en Rene Leibov/itz in Parijs. NEDERLAND I - 18.00 - Nieuws yoor doven en slechthorenden (NOS) 18.35 - Paspoort voor Joegoslaven en Italianen (NOS) 18.50 - Emilie (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Ronduit (EO) 19.30 - De blauwstaart tonijn: een bedreigde vis (EO) 20.20 - Zomaar een vrouw (EO) 20.35 - The way of love (EO) 21.20 - Tenslotte (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Holland Festival 1980: Soldatenmis (NOS) 22.45 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Cijfers en letters (KRO) 19.25 - De verlaten eilanden (KRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - De Sullivans (KRO) 21.15 - Brandpunt (KRO) 21.55 - Wat heet beter (KRO) 23.15 - Journaal (NOS) NEDERLAND I - 10.00-10.30 - Schooltelevisie (NOS/NOT) 11.00-12.00 - Schooltelevisie (NOS NOT) 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 15.30 - AVRO s Kinderfilmfestival (AVRO) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr. NDR: 18.00 Der Preis der Macht, tv-serie. 18.30 Ak- tual. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Preis der Macht, tv-serie. 19.25 Re gion. magazine. 19.59 Progr.overz. WDR: 18.00 Heinrich, der gute Koenig, tv-serie. 18.30 Licht progr. 18.40 Heinrich, der gute Koenig, tv- serie. 19.15 Aktual. 19.45 Inform, progr.) 20.00 Journ. 20.15 Licht mu- ziekprogr. 21.00 Aktueel magazine. 21.45 Schauplatz New York.tv-sene. 22.30 Aktual. 23.00 Amus.progr. 23.45 Journ. DUITSLAND U 18.20 Tekenfilmserie. 19.00 Joum. 19.30 Der Tod des alten Zirkusloe- wen (Chad Hanna), speelfilm. Aansl. Filmtips. 21.00 Aktual. 21.20 Politiek magazine. 22.35 Showprogr. 23.20 Journ. DUITSLAND III WDR 20.00 Joum. 20.15 Maechte, Maerkte und Moneten, tv-serie. 21.00 Lord Peter Wimsey - Aerger ïm Bellona Club, speelfilm. 21.45 Aktueel ma gazine. 22.30 Das verraeterischt Herz, verhaal. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.30 Kleuterprogr. 18.35 Slapstick. 18.40 Kleuterprogr. 19.05 Gastprogr. 19.35 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Licht muziekprogr. NET II 18.30-20.10 Zie Net 1. 20.10 Dieren- progr. 20.35 Paradijsvogels, t' Brandpunt, de tv-actualiteitenrubriek van de KRO heeft van avond een reportage over plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, naar aanleiding van het pas daarover verschenen WRR- rapport. Verder een vraaggesprek uit Rome met bisschop Bluyssen van Den Bosch over de moeilijkheden bij de uitvoering van de synodebesluiten van begin dit jaar. Als laatste onderwerp gaat Brandpunt in op het besluit van de Tweede Kamer over het lid maatschap van het koninklijk Huis. (Ned. 2. 21.15 uur). De KRO-televisie zendt vanavond het laatste Wat heet be ter"-programma uit. Hierin worden de uitslagen bekend gemaakt van een representatief onderzoek, gehouden onder de gehele Ne derlandse bevolkingCentrale vraag can deze enquête was: "Hoe tevreden is de Nederlander met zijn huisarts Ispecialistlalternatie- ve genezer?" Presentator Wil van Neerven zal met het aanwezige publiek, be staande uit plm. 150 huisartsenspecialisten en alternatieve gene zers,over de uitslag van de enquête discussieren. Verdere gasten in dit programma zijn Miel Cools en Frits Lambrechts, die het onder werp op hun eigen muzikale manier belichten en er worden opna men van "Het Werktheater" en "Koot en Bie" vertoond. (Nederland 1,2150 uur) De NOS-telei'isie brengt vanavond op Nederland 1 een opname van het ballet "De Soldatenmis" van Jiri Kyhan, dat onlangs tij dens het Holland Festival in première ging. Onder de titel "Polni Mse" (letterlijk: Mis te velde") schreef de Tsjechische komponist Bohuslav Martinu (1890-1959) in 1939 een krachtige aanklacht tegen de naderende wereldoorlog .waarbij hij zowel van bijbelse teksten gebruik maakte, als ook van vaderlands lievende gedichten van zijn landgenoot Jiri Mucha. Een andere landgenoot, de artistieke leider van het Nederlands Danstheater Jiri Kyhan, liet zich door deze compositie inspireren tot de choreografie "De Soldatenmis" Nederland 2, 22.10 uur) Leef-Tijd-Genoeg - VARA. Woensdagmiddag op Hilversum 2 om 1430 uur. Voor deze aflevering bezocht men de Pasar Malam in Den Haag, waar men een aantal oud-lndie-gangers heeft gespro- AVRO 18.11 Radioiourn. 18.25 Top pers van toen. 19 02 (S) Lichte gramm.muziek. 20.03 (S) Operette. 20.30 (S) Folk live. 21.02 (S) Vierkleur. 22 02 (S) AVRO s Sport- panorama. NOS: 23.03 (S) Met het oog op morgen. VARA: 0.02 (S) El pee tuin. 1.02 (S) Groot licht. 5.02 (S; Truck. HILVERSUM II KRO 18.10 Verkenning. HUM.VERBOND: 18.20 Na vijven en zessen. PP 18.50 Boeren Partij. KRO: 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Holland Festival 1880 Moderne kamermuziek 21.15 De avondbode, hoorspel. 22.20 Overweging. 22.30 Nws 22.40 (S) Zin in muziek. 23,30 (S) Muziek op het spel. 23 55 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade VARA 19.02 <S> Popdonder plus 21.02 (S) Nashville 22 02 (S) and all that jazz. 23.02 (S) Elpee tuin WOENSDAG 25 JUNI HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws VOO 7.03 (S) Ook goeie morgen 9 03 <S) Muziek terwijl u werkt 10 02 (S) Kletskop VPRO 10 45 (S) Villa-Vpro. 13.03 Welingelichte kringen. 13.30 En klap op je kop. EO 14 20 (S) Radio-kleu terkrant 14 45 Ronduit-extra 15 30 Van hart tot hart. 16.02 EO-Metter daad. 16.15 Licht en uitzicht. 17 02 Tijdsein NCRV 17 45 (S) Theateror gelbespeling HILVERSUM II VARA 7.00 Nws 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 VARA's Zomer kwartaal <7.30 8 00 en 8.30 Nws.) NOS 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 910 WaAentandm. 9.15 Werkbank VARA 9.25 De Vooruit gang. 9.50 VARA's Zomerkwartaal. OVERHEIDSVOORLICHTING 12.16 Franco Huis. VARA 12 2* Me dedelingen t b v. land- en tuinbouw. 12 30 Nws. 12.36 Dingen van de dag 13.00 Nws. 13 11 Verleden tijd. 13.30 Oude Schoolliedjes. 13.50 Kinderen een kwartje 14 30 Leef-tij-genoeg. 15.30 Operette. 15.58 Stiefmoeder Aarde, serie-hoorspel. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Medede lingen. 17.30 Nws. 17.36 Dingen van de dag. HILVERSUM III leder heel uur nieuws KRO 7.02 (S) Des Engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf. 12.03 (S) De Noen Show 14 03 (S) De Theo Stokkink Show 17.03 (S) Stampij HILVERSUM IV NCRV 7 00 Nws 7 02 (S) Het levende woord. 7.10 (S) Preludium 8.30 (S) Musica sacra. 9.00 Nws 9 02 (S) Di vertimento. 9.15 (S) Onder de hoog- tezon. 10 00 (S) Orkestpalet 12 00 Nws 12 02 (S) Tafelmuz. (Met om 12 02 Pianuwerken uit de Roman tiek. 12.35 (S) Intermezzi uit opera. 13.35 Platcnnws 13.55 (S) Zojuist verschenen 14.00 Nws. 14 02 (S) Meesterwerken uit de Kwartetlitera- tuur 14 (O iSi Kerke.,n< «'rt mi t praan en orgel 15 00 (S) In kleine bezetting 16 00 (S) Het grote werk. 16 55 (S) Kunst- en vliegwerk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5