'Mozarts karakters herken je nu nog JpiNSDAG 24 JUNI 19811 David Ward geeft concert in Leiden AMSTERDAM - Van de Engelse pianist David Ward een actie-foto te ma ken stuit op problemen. Hij is geen uitbundig man, die zijn woorden met he vige handgebaren onder streept. Integendeel. Da vid Ward is stil en be scheiden. De ontmoeting heeft plaats in Amsterdam bij een bevriende relatie. Gelaten laat Ward al het gedoe om een foto over zich komen, om tenslotte plaats te nemen achter een tafel waar hij met ineen gevouwen handen blijft zitten. Tijdêns het gesprek echter blijkt David Ward een levendig verteller, en dat fs de kans voor de foto graaf. jO zeker! Er is een relatie tot de Am sterdamse stichting School Philosofie", waarvan hij als lid deel uitmaakt, en die voor hem" als gastheer optreedt gedurende zijn Nederlandse tournee. ,,Een belangrijke relatie', vindt hij, „want het is mede de levenshou ding die bepalend kunstuiting. Niet alleen doen Jj maar ook kunnen luisteren, en I dan niet slechts met déze 1 David Ward wijst vaag naar zijn I hoofd T Verwantschap „Een mens heeft ook c nen; je moet je kunnen inkeren. Dan pas ondek je. Zo is bij mij die diepe verwantschap ontstaan met Mozart. Hoe meer je in zijn composities binnen dringt, hoe meer je overtuigd raakt van zijn genie. Hij moet een scherpzinnig mens zijn geweest, met een feil loos gevoel voor karakters, ie mand die mensen goed heeft geobserveerd en doorgrond. Dat hoor je in zijn opera's, eigenlijk in al zijn muziek. Mozart heeft als geen ander het komische element kunnen verbinden met het dra matische. Daarom is hij zo ge niaal, zo tijdloos. Want diezelfde karakters herken je nu nog. Ik voel in hem verwantschap met Shakespeare. Hij had datzelfde. Het is een wens van mij die twee samen te brengen, en muziek v Mozart uit te voeren bij neelwerk van Shakespeare. Niet zomaar iets, maar juist die mu- ziek waarin ik die gelijkenis, die eenheid voel. Ja, ik weet dat Harnoncourt in Mo- zart de verbintenis kent van zijn opera-muziek en zijn sympho- 'eèn. Ik heb veel respect arnoncourt, maar ik reken mij- zelf niet tot zijn volgelingen. Ik kan Mozart alleen be'naderen uit een oogpunt van onze tijd, uit on ze cultuur. Ik weet immers niet hoe de mensen voelden, dachten of zich bewogen in een patroon van bijna twee eeuwen geleden. Niet de geschiedenis, maar mijn eigen „innerlijke" oren leren mij uit een overtuiging te spelen. Hoewel ik veel Mozart speel, heb ben natuurlijk ook andere com- 1 ponisten mijn belangstelling. Ook de romantische". Een verlegen lachje volgt op de vraag hoe hij die romantische muziek ervaart en speelt. mantische uiterlijkheden wat i te perken, en misschien v de klassieke kant te zoeken. Dat hangt er van af, natuurlijk. In elk geval zijn we geen uitbundige - Hoe is David Ward bij Nadia Boulanger terecht gekomen, de beroemde Franse pedagoge? - „Zij was docente in een meester- cursuS in Londen, waaraan ik deelnam. Ze was werkelijk weer galoos. Ik deed harmonieleer bij haar, en interpretatie. En dit heeft geleid tot mijn vertrek naar Frankrijk, waar ik in Parijs mijn studie bij haar voortzette. Ze was al heel oud, i irstelbare grootheid. Nee, het was beslist niet zo, dat zij al leen „de groten tot haar leerlin gen rekende. Iedereen was wel kom, en dit wilde dus zeggen dat het vooral Amerikanen bij haar kwamen. Ik denk met David Waard komt al van 1974 af ii Nederland, lijk optrad in Den Haag en in Am sterdam. Dit jaar komt hij in Lei den (in de grote zaal Stadsgehoorzaal), en in het Am sterdamse Concertgebouw, eveneens in de grote zaal. - Wat voert David Ward speciaal naar Leiden - „De zaal - we hebben gehoord dat er in Leiden een mooie concertzaal is. die in Den Haag niet beschik baar was. Vandaar' Het merkwaardige geval doet zich nu voor, dat vele bezoekers uit Den Kaag, waar men deze be roemde Engelse pianist al langer kent, naar Leiden komen. Meest- dit andersom. BEP RIJNDERS Museum voor Volkenkunde. Steen straat 1. tot 4 januari 1981 tentoonstel ling: Bazaar, Marktsteden in Noord-Af- ghanistan met diaklankbeeld en diverse films. Geopend ma t/m za van 10-17 uur en op zon- en feestdagen van 13-17 uur. Café^De Oude Vest, Batiktentoonstel ling; eigen werk van Corry van Rijn en Nen Berbée. Galerie van der Vlist - Botermarkt 3, Leiden, groeps-expositie t/m 15 juli: Evert van Hemert, aquarellen; Joke Nieuwtker, bronsplastiekjes; Titia de Haas, kleuretsen. Werkplaats De Bange Duivel: Rijndijk straat 4, Leiden, tentoonstelling: Burck- hardt Söll, schilderijen; Lydia Luyten, wandkleden; Pol Jong, etsen, tekenin gen. Geopend: van 1-5 uur. Op verzoek ook 's avonds. T/m 30 juni. Kunstcentrum Lange Mare: groepsten toonstelling Peter de Ru, tekeningen; Roger Busschots, grafiek; Pol Jong, et sen; Lies Stork, sieraden; Marjan Mon- teba, keramiek; Peet Heemskerk, reliefs. Tot eind juli geopend donderdagavond Galeries de Oude Rijn, tentoonstelling Bram van Velde, tot 27 juni. Geopend van donderdag t/m zaterdag van 14-17 Leidse bioscopen LIDO 2: "The Fog", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, 16 jr. LIDO 3: "Mysterie in triplo", da. 2.30, 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. 16 ji STUDIO: Kentucky fried m< 7.00 en 9.15 uur, do,, vr.. ma. e 2.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: 'Doornroosje en woe. 2.30 uur, zo. ook 4.45 susKrai Kindermatinee: "Batman", za. en woe. 2.30 uur, zo. 2.00 uur. Nachtvoorstelling: Serpico vr. en za. 11.30 uur. 16 jr. LUXOR: Wegens restauratie gesloten tot en met 25 juni. TRIANON: "In de greep van de boog schutter", da. 2.30. 7.00 en 9.15 uur, zo ook 4.45 uur. 16 jr. EURO 1: "The knock«-out cop", da. 1.30, 6.30 en 9.00 uur, zo. ook 4.00 uur, al Nachtvoorstelling: The Passage za. 12.15 uur, 16 jr. EURO 2: Kramer versus Kramer da. 1.45.6.45 en 9.15 uur. zo. 1.30.4.15.6.45 en 9.15 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: "Blazing Magnum", za >12.15 uur. 16 jr EURO 3: "Spel voor aasgieren", da.7.00 en 9.30 uur, zo. 4.15, 7.00 en 9.30 uur, do., vr.. ma. en di. ook 1.45 uur. 16 jr. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur. (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur Elisabeth-ziekenhuis.) Kr aamafde I ing: dag. van 11.15-12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 18.30-19.30 uur. Babyshow laatste kwar tier van avondbezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Bezoekuren ziekenhuizen WEERRAPPORTEN van hedenmorgen 7 uur sS Avondbezoekuur 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling dage- Sportmedisch Advies Centrum: blessu respreekuur Elisabethziekenhuis, Lei derdorp, 's maandags van 19.30-20.30 i natuursteen tot bouwsteen". Schepen Alphacca 22 vn Cristobal nr Rottei Aludra te Aalborg, Amsteldreef 23 te Rio Grande. Amstellaan 21 210 nw San Francisco nr Shanghai, Amslelmeer 21 vn Batonrouge nr Kala- maki, Amstelstrand 22 vn New Orleans nr Houston, Amstelstroom 23 vn Jakarta nr Bontang. Antilla Cape 21 vn Tampa nr Texas City, Atlantic Crown 22 vn New York nr Ant- Baarn 23 te Antwerpen. Begonia 34 te Galveston. Britsum 21 te Ensenada, Chevron Madrid 23 vn Singapore nr Zuidchinese Zee. Chevron The Hague 23 te Rotterdam, Cotal Maeandra 22 te Rotterdam, Dallia 21 75 z Sardinië nr Rotterdam, Dosina 20 te Mombasa, Dordrecht 21 t.a. Rio del Apalata, Duivendrecht 21 55 no Paramaribo nr Esso Nederland 22 te Jebeldhanna. European Express 22 vn Aarhus nr Hamburg, Flammulina 22 vn St. Croix nr Mai Hook, Flevoland 22 te San Nicolas, Gooiland 22 vn Rio Grande nr Itajai Nedlloyd Bangkok 22 te Bremen. Nedlloyd Barcelona 21 vn Suezkanaal nr Mina el Fahel, Nedlloyd Ebro 22 vn Balbao nr Papeete, Nedlloyd Florida 22 te Singapore, Nedlloyd Franklin 20 vn Tauranga nr Bislig, Nedlloyd Hongkong 22 vn Paranagua nr Santos. Nedlloyd Kobe 22 vn Hongkong nr Yo kohama, Nedlloyd Leuve 23 10 o Cairns nrJakar- Nedlloyd Linge 22 ts Mombasa. Nedlloyd Nagasaki 21 vn Singapore nr Hongkong, Nedlloyd Nile 22 te Knbi, Nedlloyd Rosario 23 te Genua, Nedlloyd Rouen 21 690 o Halifax nr New York. Nedlloyd Schie 23 300 ono Singapore nr Hongkong, Nedlloyd Simonskerk 21 te Pasargu- Nedlloyd Streefkerk 22 te Balbao, Nedlloyd Weser 21 vn Port Kelang i Polydorus 22 te Rotterdam, Rijnborg 23 te Bremen, Salland 22 vn Georgetown nr Paramui Sliedreeht 22 160 ono Sable Êiland nr Port Alfred. Waterland 21 vn Ilheus nr Salvador, Winsum 22 60 no Malta nr Antwerpen. Zwijndrecht 21 vn Bridgetown nr Trombetas. (Kleine vaart) Breekade 21 100 nw Cuba nr Puerto Or- Cornelis Brocrc nr Middlesboro, Corrie Broere 22 te Amsterdam. Dutch Faith 23 vn Dordrecht nr Dagen- Mare Altum 21 vn Rotterdam nr Le Ha- Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Locarno Luxemburg Mallorca München Oslo Parijs Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ou- Maandag t/m vrijdag zoek wordt toegestaan kan de hoofdver pleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinder kliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 uur v 18.30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur 18.30-19 00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11.30 13 30-14.15 en 18.30-19 30 uur 3e klas 13 30-14 15 en 18.30-19 30 uur Kraamaf deling 13.30-14.45 alleen voor echtgeno- Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in format u-cent rum Geluidshinder Schip hol (020-175000) licht bew. licht bew. licht bew. regenbui 9 half bew. 13 geh. bew. 9 regenbui 12 onbew. 11 onbew. 23 onbew. 15 zwaar bew. 9 licht bew. 14 licht bew. 20 licht bew. 22 onbew. 12 licht bew. 21 <@udCYLieuiu& 24 juni 1980 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Meermalen is beweerd, dat de Russische politie er spionnen op nahoudt onder dames uit de hoogste standen. Dal dit meer dan losse praatjes zijn. bewijst het volgende. De keur der Russische aristocratie woonde onlangs een schitte rend bal bij ten huize van graaf A. Het was reeds laat toen eensklaps een der be dienden den gastheer nader de met een verzegeld briefje op een zilveren blad. Nadat de graaf het had gelezen, vroeg hij den bediende wie hem het briefje had gegeven. Prins S.. luidde het antwoord. Bedoeld briefje bevatte den raad om met mogelijke geheimen voor zichtig te zijn in tegenwoor digheid van de op het bal aanwezige mevrouw X., wier diamanten al sinds twee ja ren werden betaald door de "derde sectie der keizerlijke kanselarijd.i. de afdeeling geheime politie. In tegen woordigheid van eenige ver trouwde vrienden overhan digde de graaf daarop het briefje aan bedoelde dame. die. na de lezing doodsbleek geworden, zich onder een of ander voorwendsel verwij derde. Wel ging het bal dien nacht ongestoord door, maar reeds den volgenden ochtend was de geheele Petersburg - sche aristocratie van het voorval op de hoogte. Vijftig jaar geleden -In Spanje heerscht hier en daar onrust. Zoo is te Grana da de algemeene Staking af gekondigd en te Bilbao zijn de metaalbewerkers en de arbei ders in het hoogoven bedrijf in staking gegaan. Ook in Huel- va is een algemeene staking afgekondigd en hetzelfde geldt voor Cadiz en Cordoba. Op verscheidene punten ver laten ook de boerenarbeiders het werk en loopt het vee los rond. Hun beweging krijgt in Andalusiè zelfs het karakter van een agrarischen opstand. Intusschen heeft de gouver neur van Sevilla verklaard, dat de aanstichters van de stakingen aldaar zwaar ge straft zullen worden door een speciale rechtbank, die tot dat doel zal worden ingesteld. Tenslotte wordt nog vermeld, dat de algemeene raden der vier Catalaansche provincies iLerida, Gerona, Barcelona, en Tarragonared.) besloten hebben een 'openbare rond vraag te houden om de mee ning va n gezaghebbende kringen te leeren kennen over een ontwerp voor een regio naal bestuur van Catalaniè met het doel om autonomie te verkrijgen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 21