KOOYMAN Zo'n acceptgirokaart geef je gewoon af bij je Rabobank. Rabobank Q SSêf»""" Prijstreffer GELD LENEN Woensdag. heel kilo gehakt 6j50 Goed voor acceptgiro's en alle andere betaalzaken. SALON KOETSIER HARTPROJEKT BROEK Katoenen corduroy kolberts. In aktuele kleuren en modellen. Zomerbroeken in allerlei modellen en kwaliteiten. /oor de miniprijs van opmerkelijke mode - opmerkelijke prijzen opmerkelijke mode - opmerkelijke prijzen SUEDE Zomerpakken in verschillende modellen. Van soepele kwaliteit. Sportieve suède jacks. In diverse modellen en kleuren. Voor de miniprijs1 Voor de miniprijs1 opmerkelijke mode - opmerkelijke prijzen opmerkelijke mode - opmerkelijke prijzen DE SLAGER WAAR HET GEHAKT ZO LEKKER IS HALSKARBONADE kilo 8.40 RIBKARBONADE kilo 11.80 VARK. ROLLADE kilo 13.98 150 gr. slagersham 1.58 150 gr. gebr. gehakt 1.23 250 gr. rook- of leverworst 1.58 100 gr. filé americain 1.25 VELE SOORTEN PATÉ'S EN SALADES SLAGERIJ BORSJES Haarlemmerstraat 209 - Leiden - Telefoon 126413 BOEKEN inkoop van boeken op bijna elk gebied. Zowel enkele stuks als hele bibliotheken. BOEKHANDEL SWERIS Prinsessekade 4 - Leiden Telefoon 071-125065. U mag onbeperkt boetevrij aflossen en opnemen. PLANKREDIET PLANPOTEEK* Netto in Aflossing Netto in Aflossing handen per maand handen per maand incl. rente excl. rente f 5.000,- f 100,- 1 15.000,- f 84,- 7.500,- f 150,- f 20.000,- f112,- f 10.000,- 1 200,- f 25.000,- 139,- 1 15.000,- f 300,- f 30.000,- f 167,- f 20.000,- f 400,- 1 40.000.- f 223,- 1 25.000.- f 500,- f 50.000,- f 278, 'Bij Planpoteek dient men eigen woning te hebben. Bemiddeling J Hoge Rijndijk 264 Leiden 071-895400 •••••••••••••••••••••••••••O Alweer een goed poosje geleden komt deze mevrouw op onze bank en zegt, ik wil toch wel eens precies weten hoe dat moet met al die kaarten die je tegenwoordig thuis krijgt. Dat is een goede vraag mevrouw, zeiden wij, want toch weet nog lang niet iedereen precies hoe dat gaat. U vult uw rekeningnummer in, tekent de kaart, scheurt het strookje eraf en gooit hem op de bus, of u reikt hem even aan, zoals nu.Verder laat u ons het werk maar doen. Want daar zijn we voor. Prima, zei ze, want je gas, je licht, je water en je telefoon, alles gaat met die kaarten tegen woordig. Gemak dient de mens. Hogewoerd 21, Leiden, tel. 071-120560. Voor het Hartprojekt, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezond heid en Milieuhygiëne, vragen wij voor in diensttreding per 1 juli a.s. MEDISCH- TECHNISCH MEDEWERKSTER Zij zal in samenwerking met haar kollega's diverse medische-technische en admini stratieve werkzaamheden uitvoeren. Opleiding tenminste Mavo-diploma, bij voor keur diploma doktersassistente. Leeftijd van 20 tot 30 jaar Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de Ge neeskundige Direktie van het Districts Con sultatie-bureau. Lange Voort 68. te Oegstgeest. Voor eventuele nadere telefonische inlichtin gen kunt u zich wenden tot de administrateur, tel. 071-151240 tst. 16. Jogging-suit met print. Bordeaux, grijs of marine. Mt 104-164. Alle maten: Alleen deze week Haarlemmerstraat 115-117 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 17