Joke v. Rijswijk springt naar Olympisch goud De camera voorde lange afstand* EEN, TWEE, s PARALYMPICS IN CIJFERS Eerste winst Ivar de Jong Kodak Ektra, de camera met Vi handstatief. ARNHEM - Door over een 1,23 meter hoge lat te springen veroverde de 25-jarige Arnhemse atlete Joke van Rijswijk gisteren op Papendal niet alleen goud maar verbeterde zij tevens het Olympisch record en haar eigen wereldrecord met 3 centimeter. stak de vreugde over de prestatie van de hoogspringster niet onder stoelen of banken. Een luid ap plaus was naast de medaille haar beloning. Joke had het er moei lijk mee en liet haar vreugdetra nen de loop aan de schouder van haar trainer en vriend John de Bont. Op de tweede wedstrijddag van de Olympische Spelen voor gehan dicapten heeft Soedjeman Dipo- Organisatie nog niet vlekkeloos ARNHEM - Het uitreiken van de medailles bij de diverse takken van sport blijkt meer problemen op te leveren dan de organisatie van de Spelen voor gehandicapten ooit heeft durven dromen. Spe lers blijken op het moment van uitreiking zoek, de vlag gen komen te laat bij het erepodium en het bandje met de Olympische hymne is af en toe nergens meer te vin den. Zoals gisteren bij het handboogschieten waar om 13.15 uur door de speaker werd omgeroepen dat een kwartier later de medailles zouden worden uitgereikt. Deze keer bleef het publiek en spelers wel op hun plaat sen. Om precies een uur later opnieuw de mededeling te horen dat een kwartier later de medailles zouden worden uitgereikt. Ondertussen was men al een uur druk doende om de mu ziek (Olympische hymne) naar de geluidsinstallatie te krijgen. Het bandje was zoek. Om kwart voor drie kon dan eindelijk het ereme taal aan de Mexicaan Chavez worden uitgereikt. Na an derhalfuur wachten. Foutje, zei de organisatie na af loop. widjojo het hinkstapspringen voor blinden gewonnen. De 28- jarige in Schaesberg wonende Dipowidjojo bereikte een afstand van 8,27 meter, een wereldrecord voor zijn klasse (A). Zilver was er voor Marianne Pol- derman-Kortekaas die de discus 22,41 meter wierp. De 32-jarige Amsterdamse bleef daarmee overigens ruim achter op Melissa Rickets uit de Verenigde Staten, die met 26,49 meter het wereld en Olympisch record scherper stelde. Ook Marianne Polderman overtrof dat oude record. Het Nederlands basketbalteam is het Olympisch toernooi voortva- De Arnhemse atlete Joke record op dat onderdeel. rend begonnen. In de eerste wed strijd voor groep C werd Brazilië vlekkeloos opzij gezet: 110-17, een ook in de gehandicapten sport sporadisch voorkomende marge. Jammer was het dat de prestaties van gisteren door een gering aan tal toeschouwers werden gade- ARNHEM - De uitslagen van de Olym pische Spelen voor gehandicapten op het sportcentrum Papendal te Arnhem 13,82, 3. Johann (Wdl), 13.91. 100 meter heren, geamputeerden, klasse cl: 1, Lap Lapalme (Can) 16,96. 100 meter heren, geamputeerden, klasse d: 1. Wagner (Wdl), 18,50. 100 meter heren, geamputeerden, klasse dl: 1. Martinson (Vst), 18,47. 100 meter heren, geamputeerden, klasse e: 1. Jauhianen (Fin), 11,20. 100 meter heren, geamputeerden, klasse el: 1. Zahl (Noo), 12,22. 100 meter heren, geamputeerden, klasse f: 1. Lanham (Aus) 11,93, 2. Sing-Chi (Hkg), 12,05, 3. Kolm (Oos). 12,14. 100 meter heren, geamputeerden, klasse fl: 1. Berg (Wdl) 12,41. 100 meter dames, geamputeerden, klas se c: 1. Farrel (Can), 16,08. 100 meter dames, geamputeerden, klas se cl: 1. Danuta (Pol). 23,73. 100 meter dames, geamputeerden, klas se d: 1. Williamson (Vst), 27,30. 100 meter dames, geamputeerden, klsse dl: 1. Newland (Jam), 27,44. 100 meter dames, geamputeerden, klas se e: 1. Joscelyne (Gbr), 13,31. 100 meter dames, geamputeerden, klas se f: 1. Hiromi (Jap), 14,54. 100 meter, dames, geamputeerden, klas se fl: 1. Cole (Can). 14.25. 400 meter heren, geamputeerde, klasse cl: Karner (Oos) 1.45,20. 400 meter dames, geamputeerden, klas se lc: 1. Koziak (Pol) 2.42,52. 400 meter dames, geamputeerden, klas se dl: 1. Barbara (Pol) 2.49,20. 400 meter, dames, geamputeerden, klas se 3: 1. Joscelyne (Gbr) 1.03,50. 400 meter dames, geamputeerden, klas se fl: 1. Cole (Can) 1.13,92. 400 meter, heren, geamputeerden, klasse fl: 1. Berg (Wdl) 1.01,17. Kogelstoten, heren, verlamden, ldasse 5: 1. Clark (Zwe) 11,02. Discuswerpen, dames, blinden, klasse a: 1. Ricketts (Vst) 26,49, 2. Polderman- Kortekaas (Ned) 22,41,3. Skipwith (Nze) 21,39. Discuswerpen, dames, verlamden, klas se la: 1. Cornejo (Mex) 8,42 meter. Discuswerpen, dames, verlamden, klas se 4: 1. Carlton (Vst) 19,18, 2. Harasimc- zuk (Pol) 16,48, 3. Magda (Pol) 16,12. kogelstoten, dames, blinden, klasse a: 1. Polderman-Kortekaas (Ned) 7,44, 2. Böhning (Wdl) 7,36, 3. Otto-Lange (Wdl) 7,36. Kogelstoten, dames, blinden, klasse b: 1 Rowley (Vst) 8,93, 2. Fieber (Wdl) 8,67.3. Wardak (Pol) 8,60. Kogelstoten, heren, blinden, klasse b: 1. Karlsson (Zwe) 13,26, 2. Ma:,tro (Vst) 12,91, 3. Godlewskiu (Pol) 12,79. Kogelstoten, heren, verlamden, klasse la: 1. Patchett (Aus) 5,90, 2. Weber (Wdl) 5,80, 3. Wilkins (Vst) 5,50. Kogelstoten, dames, verlamden, klasse lb: 1. Patton (Vst) 4,46. Hinkstapspringen, blinden, klasse a: 1. Dipowidjojo (Ned) 8,27 meter, 2. Kozuch (Pol) 7,88, 3. Marku (Fin) 7,77. Speerwerpen, verlamden, klasse lc: 1. Myers (Vst) 7,60. Speerwerpen, heren, verlamden, klasse lb: 1. Duval (Vst) 27,12, 2. Sands (Bah) 25,10, 3. Tsjerenko (Can) 24,50. Kogelstoten, heren, verlamden, klasse 3: 1. Remmer (Nze) 5,74 meter, 2. Hagenlo- cher (Wdl) 5,68,3. Sobolovska (Pol) 5,40. Kogelstoten, dames, verlamden, klasse la: 1. Carnejo (Mex) 2,94. Speerwerpen, dames, verlamden, klasse 3: 1. Jeffreson (Kam) 25,08. Discuswerpen, blinden, klasse b: 1. Rowley (Vst), 30,12, 2. Wardak (Pol) 28,34, 3. Fieber (Wdl) 24,34. Schermen Degen, heren, novice: 1. Martelli (Ita). Degen, dames, novice: 1. Brugmoli (Ita). Degen, dames, klasse 2 en 3: 1. Maihan (Isr). Degen dames, klasse 4 en 5: 1. Bourgain (Fra). Basketbal In de Rijnhal te Arnhem is het olym pisch rolstoelbasketbal toernooi begon nen. Voor groep A werden twee wed strijden gespeeld. De uitslagen zijn: Spanje-Verenigde Staten 45-79, Japan- Rijswijk pakte met haar sprong geslagen. Evenals de vorige da gen lag het nationaal sportcen trum Papendal bij het publiek waarschijnlijk door het slechte weer minder goed in de belang stelling. Dit in tegenstelling tot de Rijnhal waar het rolstoel-bas ketbal en het zitvolleybal door een bijna duizendkoppig publiek werd gadegeslagen. Opvallend is ook dat er slechts 1000 buitenlandse supporters in Arn hem zijn om de verrichtingen van hun landgenoten te volgen. Het reisbureau dat voor de spelen na genoeg alle hotels in Arnhem en wijde omgeving had afgehuurd zit hierdoor in de problemen. Al leen de hotels in het centrum van Arnhem zijn goed bezet. In het Olympisch Dorp, zoals de Oranjekazerne in Schaarsbergen tijdens de gehandicaptenspelen door het leven gaat, loopt alles op rolletjes. Voor de bewoners al thans. De bewaking van de 4000 bewoners heeft nogal wat om het lijf en is volgens commandant E. C. Torop veel te ingewikkeld waardoor er regelmatig misver standen ontstaan. verbeterde ook het Olympisch Het Rode Kruis, dat met zo'n 500 leden aanwezig is op de drie sportlocaties en Het Dorp, kan de kleine ongevallen op de sloffen aan. Een van de meest voorko mende medische behandelingen die in de Rode Kruistenten wor den verricht is het verbinden van schaafwonden die de gehandi capte spelers tijdens de wedstrij den hebben opgelopen. Tot ern stige ongelukken is het nog niet ge komen. Op sterk bezet TEAN-toernooi Italië 83-52. In groep B Spanje. Japan i t 65-70 ADVERTENTIE 1/ De Kodak Ektra 42 camera. Standaard uitgerust met 'n telelens. Waarmee u uw favoriete onderwerpen 'n stuk dichterbij haalt. Te lang op verkenning ROTTERDAM - De jeugdige Ger Gorrée van de Leidse boksvereniging DTS heeft gisteravond in Rotterdam voor enige opwinding ge zorgd. De vlieggewicht, die tegen de Hagenaar Schaap in de ring stond kreeg eerst een officiële waarschuwing om dat zowel hij als zijn oppo nent te weinig stootten, ter wijl in de tweede ronde de partij om diezelfde reden werd gestaakt. Scheidsrech ter Kleinoot vond dat de bei de boksers te lang aan het verkennen waren. Uit boos heid over dat besluit van het Europese boksjurylid trok de coach van Schaap zijn pupil Wever terug voor de partij tegen de Leidenaar De Bree. „Jammer, maar wel een klein beetje begrijpe lijk", aldus DTS-coach Snik. „Die Kleinoot zal het wel te hoog in zijn bol hebben ge kregen, sinds hij in zo'n hoge commissie zit". Ook de zwaarwelters Bep van der Heijden en Rob Abspoel kwamen in actie. Beiden kwam een onbeslist overeen met hun respectievelijke te genstanders Vrins (Breda) en Schrage (Crooswijk). LEIDEN - De tennistoernooien rij zen in de regio Leiden van de KNLTB zo langzaamaan de pan uit. Was het zo'n drie, vier jaar geleden nog zo dat het een uit zondering was als er twee toer nooien jn dezelfde week werden gehouden, nu is het een zeld zaamheid als er in een en dezelfde week niet tenminste twee toer nooien zijn voor de liefhebbers. Er is nog wel een scheiding in klas sen, d.w.z. dat zoveel mogelijk wordt vermeden dat in dezelfde week twee B-toernooien worden 'georganiseerd. Bij het toernooi van TEAN is het B-toernooi duidelijk toonaange vend. Behalve Arnold van der Capellen, winnaar van vorig jaar, zijn geplaatst Robert Jan van der Feen, Bram van der Feen en Jan- Willem de Bruin. Daarnaast ge ven in Alphen acte de presence Charles Asselbergs, Har Meijer, Freek van der Capellen, Marinus Brooshooft, Roy Mooyman, Ivar de Jong, Marcel van Rijn en Bub van der Zee. Bij de dames zal Jacqueline van Wijk eindelijk weer eens een kans krijgen om haar eeuwige ri vale, en de score is duidelijk in het voordeel van laatstgenoem de, Tine Langeveld af te troeven. Technisch moet zij daartoe in staat worden geacht, maar op het mentale vlak moet zij nog door de vaak zure appel leren heenbijten. In C prijkt natuurlijk de kersverse districtskampioen Jos Koemans no. 1 op het wedstrijdschema. Als no. 2 staat geklasseerd de' no. 2 van de Nationale Kampioen schappen indoor tot 14 jaar, Ivar de Jong, die op het toernooi op Unicum een sterke indruk maak te. Roy Mooyman is de derde kanshebber op de lijst gevolgd door Maarten Wilterink. Toch zal de strijd ook in dit nummer op het scherp van het mes worden uitgevochten, want naast de ge noemde favorieten zijn De Bak ker, Juan Plijnaar en Joop van Leeuwen van de partij. Bij de •dames zijn Lolanda Koek, Ellen Winkel^ Bea Mol van Seumeren en Mevr. Nijdam geplaatst. In het herenenkel B boekte Ivar de Jong gisteren al zijn eerste zege door Pieter Verdegaal geen sèt af te staan: 6-3, 6-0. Juan Plijnaar klopte Romberg, 6-3, 6-4. In het toernooi van de Rijnkanters wordt de lijst van de deelnemers in het enkel C aangevoerd door Piet van Duyvenvoorde, De Mooy, Jan Vinkesteyn en Piet Guyt. Bij de dames gaven maar 8 speelsters blijk van aanwezig heid. Van die dames staan Doris Knop en Annemieke van Over loop als respectievelijk no. 1 en no. 2 geklasseerd. Gevaarlijke outsider is Barbara Heeze, die Anneke van Overloop zeer waar schijnlijk in de halve finale zal ontmoeten. FRANK BONTE Heerenveen niet, Brouwer wèl naar de Spelen ARNHEM In plaats van Raymond Heerenveen, die definitief niet voor Nederland op de Olympi sche Spelen mag uitkomen, gaat Henk Brouwer naar Moskou. De 26-jarige Arnhemse Ciko-atleet' is als vijfde man toegevoegd aan de 4 X 400 meter-estafette-ploeg. Dat team bestaat verder uit Harry Schulting, Koen Gijsbers, Marcel Klarenbeek en Mario Westbroek. Bovendien staan die één, twee, drie scheip op de foto. Want dankzij het handstatief kunt u de Kodak Ektra stevig vast en keurig recht houden. Fotograferen met de Kodak Ektra is dus erg eenvoudig. Zeker als u bedenkt dat u voor rond de 180 gulden al 'n Kodak Ektra 42 vasthoudt. Kodak, 't kan niet missen. Hervormde Kerk: beroepen te Klundert A. Boertje Wezep, te Blauwkapel-Groenekan L.H. Oosten Wouterswoude, te Stol wijk EI.F. Klok Melissant, te óo- rinchem J.P. van Santen Alphen aan den Rijn-Oudshoorn-Rid- derveld te Beek-Urmond-Ge- leen-West kandidaat J. Roëll Zwolle, te Amsterdam W. de Greef Dokkum, te Arnemuiden G.S.A. de Knegt Barneveld, te Hoogland A. Schipper Willem stad, te Zevenhuizen (ZH) D. Driebergen Enter (die niët is be roepen te Buitenpost, zoals ten onrechte vermeld); aangenomen naar Kralingen J. Korpershoek Bpe, naar Hemmen H. Westerink Driel, naar-Appelscha F.W.G. den Arend Odoorn-Valthermond; bedankt voor Rijnsburg C. Hak kenberg Lopikerkapel, voor Giessendam-Nederhardinxveld W. Verboom Waddinxveen, voor Kootwijk J.H.C. Olie Linschoten, voor Bergambacht C. van den Bergh Rotterdam-Zuid. Gereformeerde Kerken: beroepen te Beverwijk J.C. Dondorp Norg- Veenhuizen, te Gouda B.J.F. Schoep Groningen-Zuid; aange nomen naar Nijensleek (in com binatie met classis Beilen) als functionaris voor de evangelisa tie kandidaat J. Schonewille Kampen. Gereformeerde Kerken Vrijge- me) J.P. van de Wal Surhuister- Nederlands Gereformeerde Ker ken: aangenomen naar Lelystad (in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk) G. Roukema Katwijk. Christelijke Gereformeerde Ker ken: bedankt voor Enschede- West J. Jonkman Almelo, voor Utrecht-Noord J. Westerink Urk. Gereformeerde Gemeenten: be roepen te Rotterdam-West D. Hakkenberg Lisse bedankt voor Meeuwen G. Mal Tholen. Ds. L.J. Geluk, hervormd predi kant in Zwolle, is gekozen tot voorzitter van het Contactorgaan voor de Gereformeerde Gezindte in Nederland. Hij volgt prof. Dr. K. Runia uit Kampen op, die drie jaar voorzitter is geweest. Ds. Geluk is ook voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Her vormde Kerk. Dr. Huls Overleden. In Gouda is op 63-ja- rige leeftijd dr. G. Huls plotseling overleden. Van 1940 tot 1943 is ds. Huls hervormd predikant in Ter Aar geweest. In Gouda was hij eerst gewoon predikant en later predikant-directeur van'een zie kenhuis. Van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolon derwijs bekleedde hij het voorzit terschap. Bekendheid verwierf dr. Huls met zijn proefschrift (1951) over de dienst van de vrouw in dë kerk. Dat leverde in die tijd een belang rijke bijdrage tot de toelating van de vrouw in alle ambten van de Hervormde Kerk. Huls droeg dit proefschrift op aan koningin Juliana. De begrafenis is donderdag om 2 uur op IJsselhof in Gouda, na een rouwdienst om 12 uur in de Pau- luskerk aan het Van Hogendorp- plein. Subsidie. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de kerkvoogdij van de hervormde gemeente in Haarlem 3,4 miljoen gulden toegezegd voor de restau ratie van de Bavokerk. De kerk verkeert al een aantal jaren in verval. Dit voorjaar rr\oest ze, we gens vallend gesteente, worden gesloten. Het is de bedoeling, nog dit jaar met de restauratie te be ginnen. Ontwikkeling Twee miljoen. De Nederlandse inleg in de Oecumenische Ont wikkelingscoöperatie (Leeuwar den), een bijstandsorgaan van de Wereldraad van Kerken, heeft nu de twee miljoen gulden over schreden. De coöperatie werd in 1975 opge richt. Haar doel is, dat kerken uit hun bezit geld vrij maken om via de coöperatie leningen tegen lage rente te verstrekken voor kleine ontwikkelingsprojekten in de Derde Wereld. Het geld komt van particulieren en kerkelijke in stellingen en gemeenten. Vooral in de kleine kerken is de belang stelling voor de ontwikkelings coöperatie de laatste tijd stijgen de. In totaal is nu een kleine 9 miljoen gulden in de coöperatie belegd. De coöperatie telt 132 leden. Vo rig jaar steunde ze projekten in tien landen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 14