Jan Raas: "Zoetemelk mist zelfvertrouwen Joop Zoetemelk: "Ik heb nu meer reser ves Vijf etappes over bergen; zes tijdritten Tour van bijna 3900 kilometer POST-PLOEG VALT AAN OP TWEE FRONTEN n Zoetemelk en jaunjj vainquetfi" avas RONDE VAN FRANKRIJK DINSDAG 24 JUNI 11)80 SPORT PAGINA 13 FRANKFURT (GPD) - De 67e Ronde van Frankrijk gaat dit jaar van donderdag 26 juni tot en met zondag 20 juii ovei een afstand van bijna 3900 kilometer met stait in Frankfurt en aankomst in Paiijs. Tei vei ge lijking de kortste Tour de Fi ance was die in 1904 ovei 2388 kilometer, de langste die in 1926 over 5195 kilometer. Er worden dit jaar 25 etappes (inclusief proloog en twee halve ritten) verreden. Daarvan zijn er.vier individuele- en (wee ploegentijdritten. Het etappeschema ziet er als volgt Donderdag 26 juni: Proloog Frank- 8 juli: 11e etappe: Damazan - La- furt. ind. tijdrit 8 km. plume ind. tijdrit (44 km.). 9 juli: 12e etappe: Agen - Pau (190 27 juni: le etappe: Frankfurt-Wies- km.), baden (le deel) 133 km.; 2e deel: S,ï.a^lankfUrt 'pl°e|ien- 10 «e «"PP* p™ - ï-pchon 29 juni: 3e etappe: Longwy - Luik 12 juli: 15e etappe: Montpellier (190 km.). Martigues (148 km.-). 3 juli: 7e etappe: (deel 1) ploegen tijdrit Compiegne - Beauvais (65 !o?'kJo deCl: Beauvais Rouen 17 juli: 19e etappe: Voreppe - St. (yoKm.). Etienneil37 km.). 5 juli: Rustdag te St. Malo. „van 26 juni tot 20 juli 1980] 132,5 kmUf\ ■'(RANCOR4i8km'--T pCHAMPS LWlESBADENOJ^^r^ yFRANKFORT RIJSEL' "óber/elsberg Elappestad Individuele tijdrit Ploegentijdrit Rust Bergpas buiten categorie Bergpas 1e categorie Bergpas 2e categorie Helling 3e categorie Helling 4e categorie AUXERRE M0RZJNEO h3tillonl*L in IIY. Dl I 196 km I Ch/nim. c 0 lom bier e |-#rv' champ"} 134.5 km ST.ÉTIENNEP Croixde- Chaubouret fmadeleine MDREpSp Ep/Q. MITushh fefn POUTELSERRE CHEVALIER ,5 km c. il^praloup m I158 km I MONTPELLIER ©TRETS; Sr [193,5 km| 7/ i. Maspw ta AuiriOi/[t^yfy£lms^'lot LEZIGNAN C0RB,£"Ep nStel LUCH0N--1. ,.-ï| I 198 km I - 31 FRANKFURT (GPD) - De 67'ste Ronde van Frankujk kent vijf bergetappes. De zwaarste bergrit is die van Pau naar Luchon. die over vier Pyreneeenreuzen voert. Dat zijn de Au bisque (1709 meter). Tourmalet (2115 meter). Aspin i489 meter) en Peyre- sourde (1569 meter). Na de eerste Alpenrit met aankomst in Pia Loup op een hoogte van 2000 meter volgt op Franki ijks nationale feestdag 14 juli de etappe over de hoogste col van deze Ronde, de Galibier (2556 meter). Verder komt het peloton de Telegraphe (1510 meter), de Madeleine (1984 meter) en de Joux Plane (1713 meten te gen. voordat de finish in Mor- zine wordt bereikt. Daarna volgen nog de bergetappes Morzine-Prapoutel (met due cols van de eerste categorie) en Voreppe-St. Etienne. Verplaatsingen De verplaatsingen zijn voor de renners en volgers altijd een punt van hevige discussie. Toch moet er dit jaar tussen een aantal aankomst- en ver trekplaatsen weer bijna elf honderd kilometer worden overbrugd. De belangrijkste verplaatsingen zijn: Metz- Longwy (60 km); Rouen-Flers (210 km); Nantes-Rochefort (175 km); Luchon-Lezignan (240 km); St. Etienne-Auxerre (383 km). Vliegende spurts Van groot belang voor het se- oondenspel zijn de zoge naamde vliegende spurts, die in diverse ritten onderweg worden gehouden. In maar liefst elf etappes komt de ka ravaan plaatsen tegen waar tijdwinst te boeken is. Dat is tijdens de 2e, 3e. 6e tot en met 10e, 14e, 15e, 20e en 22e etap pe. Tijdritten De Tour telt dit jaar vier indivi duele tijdritten met een totale afstand van 126,5 kilometer, ruim 42 kilometer minder dan vorig jaar. De individuele rit ten tegen de klok zijn: pro loog Frankfurt (7,6 km); cir cuit Francorchamps (33.4 km); Damazan-Laplume (51 km) en St. Etienne (34,5 km). De totale lengte van de ploegen tijdritten is ten opzichte van vorig jaar eveneens minder. Toen was het 176 km. nu 110,8 verdeeld over twee ritten: Wiesbaden-Frankfurt (45,8 km) en Compiegne-Beauvais (65 km). DEN HAAG (GPD) - Als het eventjes kan wil de Raleigh- ploeg van Peter Post het pe loton in de Tour de France geel en groen laten zien. Niet alleen figuurlijk van nijd omdat 's werelds duurste en sterkste profwielerformatie zal koérsen dat de stukken eraf vliegen, maar vooral ook letterlijk. Aan het einde van de 3900 kilometer lange etappewedstrijd hoopt Post twee van zijn kopmannen in Parijs gehuld in het gele en groene tricot op het erepo dium te krijgen. »Ja één jaar zonder werkelijke kandidaat voor de eindzege in La Grande Bouclé te heb ben meegedraaid, lijfde Post eind vorig seizoen Joop Zoe temelk in. De „eeuwige tweede" zou binnen de ijzer- sterke, homogene formatie de kans van zijn leven krij gen om zijn slag te slaan in de Tour de France, heette het. Tevens liet de Amstelveense ploegleider weten in we reldkampioen Jan Raas een mogelijke favoriet voor het puntenklassement, de groe ne trui, te bezitten. Een aan val op twee fronten dus. Hieronder geven Jan Raas en Joop Zoetemelk hun mening over eikaars en eigen kansen en de overeenkomsten en te genstrijdigheden in eikaars belangen. Wereldkampioen mikt op groene trui 'S-HEERENHOEK (GPD) - We reldkampioen Jan Raas heeft de naam een realist te zijn. Hij ver afschuwt valse neroïiek en voelt er niets voor met woorden ver wachtingen te wekken die nau welijks in daden zijn om te zetten. Onomwonden stelt hij over de kansen van Joop Zoetemelk op een Tour-triomf: Jn een recht streekse confrontatie tussen Hi- nault en Zoetemelk wint Hinault. Dat is een duidelijke zaak. Het zou alleen anders kunnen lopen wanneer Van de Velde en Lub- berding enorm sterk draaien. Als Hinault veel achter hen aan moet, heeft Zoetemelk misschien een kansje om daar gebruik van te maken." „Joop leeft geweldig serieus voor zijn sport. Hij zal 's avonds na de koers bijvoorbeeld nooit lang bij de ploeg blijven zitten om na te praten. Het liefst laat hij zich meteen na het eten masseren en gaat hij naar bed. En dan nog is hij met wielrennen bezig, bij voorbeeld een etappeschema doornemen. Hij is een maniak", vertelt Raas. „Het enige waar het hem aan ontbreekt is zelfver trouwen. Anders zou hij de Tour natuurlijk allang eens gewonnen hebben. Ik zal niet zeggen dat hij Merckx had kunnen kloppen, maar wanneer je zo sterk fietst had hij Van Impe of Thevenet toch een keer moeten kunnen pakken". Voor een belangrijk deel staan of vallen de kansen van Zoetemelk dus bij het marcheren van de Raleigh-equipe. „Of er zou Hi nault iets moeten overkomen. Alleen zou dat later toch tegen de eindwinnaar worden gebruikt", meent Raas, en terugkerend naar Zoetemelk: „Joop zegt een beetje te weinig tegen de jongens. Ge lukkig zitten er bij ons renners, die het zelf wel een beetje zien en zelfs naar hem toerijden om te vragen of ze een gat dicht moeten rijden of zo". De ploeg is in ieder geval voor hon derd procent bereid voor de kopman te rijden, ondanks het feit dat Zoetemelk na zijn val in de Ronde van de Middellandse Zee nog altijd geen overtuigende indruk heeft kunnen maken. „Maar ik heb in het verleden al vaker meegemaakt, dat hij vlak voor de Tour nog niet enorm sterk presteerde en tijdens de Tour reed dat de stukken eraf vlogen. Hij leeft er helemaal naar toe". Een voordeel is ook. dat de ploegleden initiatief tonen bij het assisteren van Zoetemelk en bo vendien als collectief krachtiger zijn dan de vroegere equipe van de „Franse Nederlander". Klappers „Toch moet dat niet worden over schat", zegt Raas. „Wij hebben misschien twee klappers meer dan de ploeg van Hinault. Zijn ploeg is een beetje te vergelijken met die van Merckx. Jongens als Mintjens, Van Schil. Swerts en Huijsmans waren ook karpers van wie je toch niet te veel hoor de. Ook bij Hinault zitten cou reurs als Bemaudeau en Chal- mel, die niet zo bekend zijn bij het grote publiek maar wel voortref felijke renners zijn". Overigens maakt Raas snel duide lijk, dat ook zijn eventuele greep naar de groene trui onderge schikt zal worden gemaakt aan de belangen van Zoetemelk. „Ik moet afwachten hoe de etappes verlopen. Als er veel bonifica tiespurts zijn onderweg, waarin Hinault secondenwinst wil pak ken, zal ik toch mee moeten spur ten om dat te verhinderen. Als dat té vaak gebeurt, houd ik voor de aankomst niet te veel kracht meer over. Verder is het de vraag of er genoeg mensen zijn voor de finale. Met Van Vliet en Priem bij me ben ik trouwens al een eind op de goede weg. Dat zijn de enige twee die in een massaspurt goed kunnen manoeuvreren". Afsluitend zegt de wereldkam pioen: „Het is ook best mogelijk, dat ik niet één etappe win. Ieder een denkt maar dat het zo een voudig is. Dat kun je wel verge ten. In de eerste veertien dagen vliegt iedereen er in om een ritje te winnen. We moeten vooral op passen. dat wij van deze Tour niet teveel verwachten. Want als je denkt dat je alles kunt winnen, kan het alleen maar een grote te genvaller worden". 'Raas en ik hoeven elkaar niet in de wielen te rijden' ZÜRICH (GPD) r Dat zijn ploegmakker Jan Raas naar de Tour de France gaat met de intentie minstens een etappe plus de groene trui te winnen, is voor Joop Zoetemelk geen reden om niet op volle steun van de Raleigh-formatie te kunnen rekenen. De aspiraties van de wereldkampioen hoeven de kansen van Zoetemelk immers niet te vermin deren. De kracht van het team ken nende, beseft de Nederlandse Tour- hoop ten volle dat de Raleighs sowieso ruim drie weken de last van het grote doel dragen. Of dat rlu alleen voor het geel, alleen voor het groen, of - zoals nu het geval is - voor beide eretricots geldt. „Kandidaten voor de groene trui hoeven niet altijd opeen minuutachterstand te kijken. Voor hun gaat het om de pun ten. De renners die op het geel jagen hebben de klok veel meer in de gaten te houden", luidt het standpunt van Zoe temelk. Met andere woorden: Jan Raas en Joop Zoetemelk hebben zowel een gemeenschappelijk als ook een per soonlijk doel. „Raas en ik hoeven el kaar dus zeker niet in de wielen te rij den", benadrukt Zoetemelk. „Ik heb", zegt de vijfvoudige nummer 2 van la Grande Bouclé, „meer reserves dan andere jaren. Het feit dat ik in de eerste weken van het seizoen niet kon koersen vanwege een gebroken sleu telbeen in de Ronde van de Middel landse Zee, was daarvan de reden. Het herstel kwam middels operatief ingrij pen van dr. Derweduwen in het Belgi sche Mol erg snel, maar het betekende desondanks niet dat ik meteen weer kon rijden alsof er niets gebeurd was. In andere jaren had ik halverwege april reeds menige wedstrijd gewonnen. Nu kwam ik pas goed op gang toen de etappekoersen begonnen" Zoetemelks zelfvertrouwen voor het spektakelstuk dat donderdag in Frankfurt begint was groot, toen hij na een dag of acht in de Ronde van Zwit; seriand het gele leidersshirt om zijn schouders voelde. Groter nog was ove rigens de klap die hij 's anderendaags moest incasseren. In de etappe over drie cols van de eerste categorie ver speelde hij immers niet alleen de lei dende positie aan de Italiaan Beccia, maar bovendien werd het gevecht op de flanken van de Klausen een verplet terende nederlaag vanwege de ruim vier minuten achterstand die de ont luisterde kopman van Raleigh kreeg. „Peter Post heeft me steeds gerustge steld", vertelde Zoetemelk nog voor dat de fatale etappe in de Zwitserse ronde plaatsvond. „Toen ik in de Ren de van Romandié nog niet de topvorm had. zei Post dat het geen reden was om nerveus te worden. De Dauphine Libo- ré komt ook nog, hield hij me voor. En in de Franse rittenkoers benadrukte hij dat mijn tijd nog moest komen. Zwit serland. daarna de Tour. Kijk, op zo'n r word je niet in paniek gebracht. Heti factor die van grote invloed Zoetemelk is de eerste om de aspiraties van Jan Raas voor de groene trui en de superklasse van de tweevoudige Tourwinnaar Hinault te benadrukken. ..Iedereen heeft het over Hinault en mij. maar er is een spreekwoord dat luidt twee honden vechten om een been, de derde loopt er mee heen", lacht hij. „Bovendien de Tour is niet alleen een gevecht van favoriet tegen favoriet, maar veel meer een strijd van ploeg tegen ploeg". Gunstiger Als de invloed van de merkenteams ter sprake komt, is het onderwerp ploe gentijdritten uiteraard vanzelfspre kend. Zoetemelk haalt de schouders op als er gezinspeeld wordt op de koerswijziging van Levitan c.s. ten op zichte van vorig )aar in de ploegentijd ritten. Dit keer zal immers niet het werkelijke tijdsverschil doorberekend worden, maar alleen de aan de klassQ- ring vastzittende bonificatie. „Als deelnemer heb je het reglement te accepteren dat gemaakt wordt", zegt Joop Zoetemelk. „Anders moetje niet meedoen. Misschien zou de vroegere regeling voor mij gunstiger zijn, al hoewel je de kracht van Hinaults ploeg in de tijdritten natuurlijk niet mag uit vlakken. Van de andere kant is het ook mogelijk dat ik profijt heb van de nieuwe opzet. Kijk. als het werkelijke verschil tussen twee ploegen werd verwerkt in het individueel klasse ment, had je kans dat er een marge van 1 minuut zal ontstaan. In de nieuwe regeling is daarentegen niet uitgeslo ten dat je aan éen seconde winst vol doende hebt om 20 seconden bonifica tie te verdienen. Want de tijdsvergoe- dingen bepalen aan de hand van de uit slag het verschil". Het is duidelijk. Joop Zoetemelk vindt de ploegentijdritten erg belangrijk, maar niet bij voorbaat allesbeslissend. Hij benadrukt dat de individuele tijd ritten in zijn nadeel zijn. „In 30 km ver speel ik mogelijk zelfs één minuut op Hinault". zegt hij. „De cols zullen daarnaast natuurlijk een heel grote rol spelen, maar vlak sommige andere etappes niet uit. De eerste week van de Tour zou weieens heel belangrijk kun nen worden. Vanwege ontsnappingen die opeens een heel andere situatie te weeg brengen". „Ik ga naar mijn voorlaatste Ronde van Frankrijk met de bedoeling om te win nen. Logisch, maar niets opzienba rends. Je zou een slecht sportman zijn als je deze instelling niet had. Eén ding staat vast. Behalve Hinault en ik. zijn er ook nog Pollentier, Van Impe. Niisson. Bernaudeau, Criquielion, LubbertUng. Van de Velde, Kuiper en wie weet nog meer. Om te winnen heb je een top conditie, een sterke ploeg en vooral ook geluk nodig".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 13