Björn Borg vertraagd van start Post'Positi Zoetemelk ter discussie Jaap van Praag toch weggestemd Zweed door regen vier uur bezig tegen El Shafei Gerrie Knetemann bang voor "nummer dertien" BOETE VOOR REAL MADRID Wimbledon in cijfers LONDEN (GPD) - Björn Borg is met de nodige vertraging op weg gegaan naar 2.ijn vijfde titel in het tennistoernooi van Wimbledon. Hoewel de Egyptenaar Ismael el Shafei niet meer dan één uur en 25 minuten zuivere speeltijd werd gegund, werd Borg maar liefst vier uur aan het werk gehouden omdat de banen als gevolg van de regen regelmatig onder zeil gingen. Lange tijd zag het er zelfs naar uit dat de ouverture beperkt zou blijven tot één set van Borg en vijf games van McEnroe tegen de Amerikaan Butch Walts. Nadat zij 20 minuten hadden opgetreden, werd van bovenaf ingegrepen en leek de eerste speeldag afgelopen. Omdat op Wimbledon de regel geldt dat geen enkele penny wordt terugbetaald, zouden vooral degenen die hun kaartjes op de zwarte markt hebben ge kocht, zwaar gedupeerd zijn. Sommigen van hen hadden zich namelijk toegangsbewijzen laten aanpraten, die normaal voor f 22,50 te verkrijgen zijn, maar nu voor maar liefst 180 gulden de deur uitgingen. Dergelijke trans acties vinden dit jaar voor het eerst ook plaats via de telefoon en niet alleen voor het stadion aan de Church Road waar bezoekers op samenzweerderige toon wordt duidelijk gemaakt dat er een voordeelaanbieding op hen te wachten ligt. Door zo te werk te gaan hebben zwarthandelaren de prijzen voor de finale, die vol gende week zaterdag wordt ge houden, nu al opgedreven tot 1200 gulden. Bijna twee en een half uur konden de „zwartkijkers" op het Centre Court, dat het grootste gedeelte van de middag als wachtkamer fungeerde, zich bekocht voelen. Uiteindelijk viel het verlies voor organisatie en publiek echter nog LONDEN - Naast Betty Stöve en Tom Okker is alleen Marcella Mesker direct tot het hoofdtoer nooi toegelaten. De Haagse speelster is de allerlaatste. Na nette Schutte verloor al in de eerste ronde van het kwalifica tietoernooi, Jeske van Erven in de tweede. Mariette Pakker kwam nog het verst. Zij haalde de derde ronde en lootte de vijfde 'lucky-loos- er'-plaats. Voor het benutten van die uiterst vage kans is de Rotterdamse bereid in Londen te blfjven wachten. alleszins mee. Voor El Shafei trouwens ook. Vóór de spelon- derbreking had hij Borg maar drie punten op diens service kunnen ontfutselen, hetgeen leidde tot een score van 6-3. Toen de paraplu's weer plaats had den gemaakt voor zonnekleppen kreeg de met een goede service en de nodige kilo's overgewicht uitgeruste Egyptenaar evenwel het idee dat hij ook mocht mee doen. In de derde game van de tweede set was hij maar 1 punt verwijderd van een doorbraak, die met de grootste moeite kon worden voorkomen. Overtui gend was de winst van Borg (6-3, 6-4,6-4) dan ook bepaald niet. De Zweedse Monegask, die zijn 60 rackets strakker heeft laten be spannen omdat ditmaal op Wimbledon met wat lichtere ballen wordt gespeeld, had voor zijn verre van overtuigende start bij voorbaat al de nodige excuses aangevoerd. Zoals op zondag de traditionele welkomsparty letterlijk en fi guurlijk in het water was geval len, zo was ook erg weinig te rechtgekomen van het trainings programma van Borg: „Alles bij elkaar heb ik maar zo n 15 uur kunnen spelen. Wil je op gras goed voor de dag komen, dan heb je zeker het dubbele aantal uren nodig". Ondanks het feit dat Borg daags voor het toernooi moest uitwij ken naar een overdekte baan en zondag „maar anderhalf uur heeft kunnen oefenen, kan moei lijk gesteld worden dat juist hij de dupe is geworden van de grillige weersomstandigheden. In tegen stelling tot veel van zijn collega's die net als hij de overstap hebben moeten maken van het trage gra vel naar het snelle en dank zij de regen eindelijk eens groene gras, heeft Borg de afgelopen tien da gen in alle rust aan de vereiste vorm kunnen werken. In het op 45 minuten van Wimble don verwijderde Hampstead heeft hij een suite gehuurd waar hij met zijn verloofde en zijn coach niet wordt lastiggevallen door opdringerige fans en jour nalisten. Op die manier hoopt Borg gevrijwaard te blijven van nederlagen die voor hem in Lon den overigens uitzonderingen zijn. Tot nu toe hebben slechts drie spelers hem buitenspel we ten te zetten: de Engelsman Tay lor, Arthur Ashe en El Shafei in 1974 toen Borg pas 18 jaar was. Zes jaar later kon de Egyptenaar constateren dat hij, die thans min of meer bekend staat als een re- ROME (GPD) - Tijdens het ccngres van de Europese Voetbal Unie (UEFA) is Jaap van Praag weggestemd als kandidaat voor het bestuur. Ook Wim Meuleman, de bondsvoorzitter van de KNVB, slaagde er niet in een bestuursfunctie in de FIFA, de wereldvoetbalbond, te bemachtigen. De Nederlanders, die zich op verzoek van het bestuur van de UEFA kandidaat hadden gesteld, vergaarden de minste stemmen. Min of meer verbijsterd hoorde de KNVB-delegatie de uitslag van de stemming aan. Op Jaap van Praag stemden slechts zes van de 34 landen die bij de UEFA zijn aangesloten. Louis Wou ters van de Belgische voetbalbond werd met dertien stemmen in het bestuur gekozen. Wim Meuleman vergaarde slechts vijf stemmen voor zijn bestuursfunctie in de FIFA. Hij werd voor bij gestreefd door de Zweed Brodd en de Turk Cobanli, die met respectievelijk zeventien en zestien stemmen in het bestuur van de FIFA werden herkozen. Eric Vilé, de voorzitter van de sectie betaald voetbal van de KNVB, die speciaal voor het congres weer naar Rome was gereisd, noemde de uitslag onbegrijpelijk. „Zowel Van Praag als Meuleman hadden zich op verzoek van het UEFA-bestuur kandidaat gesteld. Dan mag je toch wel wat steun verwach ten". Bovendien heerste voor aanvang van het congres nogal wat optimisme bij de KNVB-delegatie, omdat tijdens het lob byen blijk was gegeven van een duidelijke voorkeur voor de Nederlanders. Vilé begreep niét waarom de landen die hun steun aan de Nederlandse kandidaten hadden toegezegd, plot seling van mening waren veranderd. Wellicht heeft de teleur stellende uitschakeling van het Nederlands elftal in het EK- toernooi enige invloed op die stemming gehad. Vile: „Daar zou ik geen zinnig woord over kunnen zeggen". Tijdens het congres is gesproken over het voorstel van de West duitser Hermann Neubcrger om de opzet van het EK-toernooi te wijzigen, nu dat in Italië zowel financieel ais sportief op een mislukking is uitgedraaid. Een commissie gaat zich nu buigen over een andere opzet, waarbij wel wordt uitgegaan van een eindtoernooi met acht landen. Thurau weer in problemen bij controle FRANKFORT - De Westduitse wielrenner Dietrich Thurau is zondag voor de derde keer verwikkeld geraakt in problemen bij een doping controle. Thurau verscheen zondagavond op het aller laatste moment op de plaats van de dopingcontrole in Locle, waar de nationale kampioenschappen van Luxemburg, Zwitserland en West-Duitsland werden ge houden. Hij kon, onder toe zicht van een arts, slechts een zeer kleine hoeveelheid urine produceren. De arts vond dat het te weinig was, maar deanalisten in het laboratorium kregen toch opdracht te proberen of met die kleine hoeveelheid een dopingonderzoek mogelijk Té weinig urine inleveren staat in de reglementen van de UCI omschreven als "un constat de earence". Het in- gebreke blijven heeft dezelf de strafmaat als een positief resultaat. Het laboratorium in Magglingen moet nu bepa len of Thurau inderdaad in gebreke is gebleven. W/V ££ZE r/A/H£ Peter Post achter het stuur van de officiële Tour-ivagen met zijn tien man sterke ploegV.l.n .r.: ploegleider Jules de Wever,Cees Priem Bert Oosterbosch.Gerrie Knetemann, Leo van Vliet, Johan van de Velde,Henk LubberdingPaul Wellens,Bert Pronk. Op de voorgrond Joop Zoetemelk en Jan Raas. WESTKAPELLE (ANP) - Het zelfvertrouwen van Gerrie Knetemann voor de komende Ronde van Frankrijk - hij is favoriet voor de proloog zege - is gisteren danig geslonken toen bekend werd dat hij drie en een halve week lang het rugnummer dertien moet dragen. Knetemann is misschien wel de meest bijgelovige wielrenner van Europa. "In de winter was ik er al bang voor dat dit zou gebeuren zei Knete mann. "Toen bekend werd dat Zoetemelk (tweede in de vorige Tour) bij ons kwam, zat het er dik in dat wij dit jaar de nummers elf tot en met twintig zouden krijgen. Nou, dan is het gauw uitgerekend. Zoetemelk als kopman krijgt elf, Raas als wereldkampioen twaalf en ik als beste van de slechtsten dertien. Ik voel me er diep ongelukkig mee. Ik heb ook onmiddellijk aan Post gevraagd om op te bellen naar Frankrijk of. het niet veranderd kan wórden. Oosterbosch en Lubberding willen WESTKAPELLE (GPD) - Sportdirecteur Peter Post heeft tijdens de voorstelling van zijn Raleigh-ploeg voor de Ronde van Frankrijk, gisterochtend in het Zeeuwse Westkapelle, nog eens met klem het onwankelbare ver trouwen van de hele formatie in kopman Joop Zoetemelk uitgesproken. Na. het teleurstellende optreden van Zoetemelk in de Ronde van Zwitserland en zijn voortijdig vertrek uit de nationale titel strijd. werd in brede kring een vraagteken gezet achter zijn ab solute kopmanschap in de Tour, die donderdag in Frankfurt van start gaat. Een typisch Nederlands trekje noemde Post de houding van de media ten opzichte van Zoete melk.' "Als iemand door ziekte (Zoetemelk kampt met darm stoornissen) eens wat minder is, verliest iedereen gelijk het ver trouwen in zo n man". Binnen de ploeg, betoogde de Amstelveense ploegleider, en ook bij het bege leidingsteam, staat de positie van Zoetemelk echter volstrekt niet ter discussie. De ploeg van Post vertoont weinig verrassingen. De volgende tien coureurs bleven oven Joop Zoe temelk, Jan Raas, Gerrie Knete mann, Henk Lubberding, Johan van de Velde, Leo van Vliet, Bert Oosterbosch, Cees Priem, Bert Pronk en Paul Wellens. Debutant in de Ronde van Frank rijk in dit gezelschap is Bert Oos terbosch. Hij zal vooral van nut zijn tijdens de ploegentijdritten, waarin hij het gemis van Van den Hoek zal moeten compenseren. Woensdag reist de ploeg af naar Frankfurt. Zonder Aad van den Hoek, difc een maagzweer heeft. Van den Hoek heeft de afgelopen dagen dan ook aardig in de put gezeten. Vorige week donderdag kreeg de Raleigh-coureur uit Roosendaal te horen dat hij in de belangrijkste periode voor zijn ploeg volstrekte rust moet hou den. Foto's wezen donderdag in een ziekenhuis in Breda uit dat hij kampt met een maagzweer. Daags na de Ronde van Frankrijk (21 juli) moet Van der Hoek zich weer terugmelden bij zyn spe cialist. Dan krijgt hij te horen of hij de training weer mag hervat ten. Het seizoen verloopt niet op rol letjes voor Aad van den Hoek, die vorig jaar de Tour de France moest missen omdat Peter Post hem niet goed genoeg vond. Dit jaar leek de vorm er wel te zijn, maar nu werd hij uitgeschakeld door een maagzweer. Wanneer alles mee zit hoopt Aad van den Hoek de criteriums na de Ronde van Frankrijk weer te kunnen rijden. "Voor de moraal is het een enorme domper dat ik de Tour moet missen. Ik had me er helemaal op ingesteld. Nu hoop ik maar dat ik in de Ronde van Nederland straks voor een uitschieter kan zorgen. Mis schien heb ik dan wel het voor deel dat de andere renners het in die periode even rustig aan willen doen. Maar leuk vind ik het niet. Het doet me enorm veel pijn dat ik mijn ploeggenoten de komen de weken op de televisie aan het werk moet zien. Ik was er graag zelfbij geweest'. •k 1 lie Nastase zou Ilie Nastase niet zijn als hij ook op Wimbledon r zijn partij tegen de Engelsman Feaver controleerde de Roemeen na tuur de „lijnen' in het oog houdt. creatie-tennisser, de greep op de ze tegenstander volledig heeft verloren. El Shafei kan zich troosten met de gedachte dat hij tot een overgrote meerderheid behoort die lijdzaam moet toe zien hoe Borg het ene na het an dere record voltooid verleden tijd laat worden. Een van de weinigen, die zich nog niet bij zijn suprematie heeft neergelegd is John McEnroe. Hij won, ook al in twee etappes, over tuigend met 6-3, 6-3, 6-0 van de Amerikaan Butch Walts. Tot degenen die nog in de strijd zijn behoort ook Tom Okker. De Ne derlander heeft dat voor een be langrijk deel te danken aan de omstandigheid dat hij gisteren door het uitlopen van het pro gramma niet meer in actie hoefde te komen. Zijn partij tegen de Australische grasspeler John James werd verschoven naar vandaag, zoals dat met het me- i grollen zou zorgen. Voor we elektronische appara- rendeel van de voor gisteren vastgestelde ontmoetingen het geval was. Van de 58 duels die hadden moeten worden gespeeld werd slechts een vijfde afge- wei kt. Problemen voor het verdere ver loop van het toernooi hoeft dat massale uitstel overigens niet op te leveren, omdat het aantal ba nen dit jaar op Wimbledon is uit gebreid van 14 tot 17. JAN PREENEN MADRID - Real Madrid heeft van de strafcommissie van de Spaan se voetbalbond een boete van 2.600.000 pesetas (bijna 75.000 gulden) gekregen. Deze straf werd opgelegd omdat vertegen woordigers van de Madrileense club aan spelers van een andere club geld hadden geboden als zij erin zouden slagen in een wed- Real bood 750.000 pesetas (zon 20.000 gulden) aan spelers van Betis als zij Real Sociedad een onbeslist zouden afdwingen. Bij winst zou een hoger bedrag wor den uitbetaald. De wedstrijd Be tis - Real Sociedad eindigde zon der dat er werd gescoord. He' beloofde geld werd op het vlieg veld van Madrid uitgekeerd aar ileal Madrid werd Spaans kam pioen en vergaarde eén pun meer dan Real Sociedad da De uitslagen van Wimbledon zijn: HE RENENKELSPEL. eeiste ronde: Björn Borg (Zwe>-Ismael El Shafei (Egy)6-3.6-4.6-4; John McEnroe(VS>- Butch Walts (VS) 6-3, 6-3, 6-0; Ross Case (Aus)-Francisco Gonzalez (VS) 7-6,6-4,6-3; Tim Gullikson (VS>-Belus Prajoux (Chi) 7-5, 6-3, 6-1; John Sadn (VS)-Billy Martin (VS) 6-4. 6-2. 6-4; Mark Cox (GBr)-Gilles Moretton (Fra) 3-6,6-1,6-4. 6-4; John Austin (VS)-An dres Gomez (Ecu) 6-2, 6-1, 7-6; Ivan Lendl (Tsj>-Marty Riessen (VS) 6-3, 4-6, 6-2, 6-4; Brian Gottfried (VS)- Chris Kachel (Aus) 7-5. 6-3, 6-1; Kim Warwick (Aus)-Bernard Boileau (Bel) 4-6, 6-1,6-3, 6-3 Geoff Masters (Aus>-Ray Moore (ZAf) 2-6, 6-2. 6-0, 6-2; Onnv Parun (NZ1) Carlos Gattikcr (Arg) 6-1, 5-7, 6-1.6-1; Ilie Nastase (RoePJohn Feaver (GBr) 6-2, 6-3, 7-6; Vitas Gerulaitis (VS)-Ste- fan Simonsson (Zwe) 6-0.6-4,6-2; Trey Waltke <VS)-Walter Hampson (Aus) 3-6. 6-4, 6-4, 6-2; Robert Van 't Hof (VS)-Feixli Taygan (VS) 7-6. 2-6, 7-5. 6-4; Terry Rocavert (Aus)-Roger Tay lor (GBr) 6-1, 3-6, 2-6, 6-4, 6-3; Jimmy Connors (VS)-Richard Lewis (GBr) 6-0. 6-3. 6-1. Bruce Manson (VS)-Tom Gullikson (VS) 7-6, 6-7, 7-6, 6-4, Kevin Curren (ZAf>- Mike Doyle (VS) 6-4,6-3.6-7,6-2; Colin Dibley (Aus)-Tom Leonard (VS) 6-1, 6-2.7-6. Gene Mayer (VS)-Chns John ston.- (Aus) 6-3. 4-6, 6-1. 6-2. De volgende partgen werden wegens in vallende duisternis afgebroken Woj- tek Fibak (Pol>-Mark Edmondson ((Aus) 5-7, 6-4, 3-6, 7-6; Stan Smith (VS)-Andrew PatUson (Zim) 5-7, 6-3, 6-3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 11