Vermakelijke vervormingen van Pilobolus l(jy)va\ndaag~ 1 programma KRO-televisie brengt unieke natuurserie Filmkunst op de korrel in 'De Ontdekking' TV woensdag RADIO 'LIVE ON EARTH' ■■"■ii.w.in.'m Lenny Kuhr wil in Israël gaan wonen NEDERLAND 1 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.40 - - Paspoort voor Joegoslaven en Italianen (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - EO-Kinderkrant (EO) 19.30 - 3xM-More message in the Media (EO) 19.55 - EO-Familiedag'80 (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Holland Festival - 1980, Pibolus Dance Theatre (NOS) 23.00 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Cijfers en letters (KRO) 19.25 - De verloren eilanden, jeugdserie (KRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - De winter die een zomer was, tv-serie (KRO) 21.30 - Brandpunt (KRO) 22.05 - Leven op aarde, natuurserie (KRO) 23.05 - Journaal (NOS) NEDERLAND 1 10.00-10.20 - Schooltelevisie (NOS-NOT) 11.00-12.00 - Schooltelevisie (NOS-NOT) 13.00 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 15.30 - Jan de muzikant (NOS) 15.35 - Een vrouw als een koningin, getekend verhaal (NOS) 15.50 - De slang, de aap en de papegaai (NOS) 16.00 - De grote klok (NOS) 16.50 - Voor kleine potjes met grote oren (NOS) 17.00 - Theelepelvrouwtje (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr.: NDR: 18.00 Der Preis der Macht, tv-serie. 18.30 Ak- tual. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Der Preis der Macht, tv-serie. 19.25 Re gion. magaz. 19.59 Progr.overz. WDR: 18.00 Heinrich, der gute Koenig, tv-serie. 18.30 Genius Loei. 18.40 Heinrich, der gute Koenig, tv- serie. 19.15 Aktual. 19.45 Sciencefic tion progr.). 20.00 Journ. 20.15 Pop- progr. 21.00 Aktueel magaz. 21.45 Schauplatz New York, misdaadse rie. 22.30 Aktual. 23.00 Sport. 24.00-00.05 Journ. DUITSLAND II 18.20 Tekenfilmserie. 19.00 Joum. 19.30 Docum. film. 21.00 AktuaL 21.20 Report. 22.00 Alama (The Ala mo), Amerikaanse speelfilm. 0.35 Joum. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Cursus wiskunde. 19.0 Spelprogr. 19.45 Journal 3. 20.00 Joum. 20.15 Lan- desspiel. 21.00 Momente. 21.15 Film- report. 21.45 Gevar. progr. 23.00 Joum. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.30 Emilie. 18.35 Sesamstraat 19.00 Tienerklanken. 19.37 Meded. Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Grijze kwis. 22.20 Joum. NET II 18.30 Emilie. 18.35 Sesamstraat. 19.00 Tienerklanken. 19.37 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Alle maal beestjes, docum. over dieren- gedrag. 20.40-22.45 De liefdesverkla ring, Russische speelfilm (1979). In de televisie-actualiteitenrubriek 'Brandpunt'' van de KRO wordt vanavond een reportage uitgezonden over de nieuwe moei lijkheden in de textielindustrie. Brandpunt heeft voorts een achter grondreportage over het bezoek van de paus aan Frankrijk. (Ne derland 2,2130 uur). Kerk in meervoud - KRO. Dinsdagavond om 19.00 uur via Hilver sum 2. Dl eerste uitzending in een reeks van vier onder de titel „Leken gaan voor". De serie gaat over kerkdiensten onder leiding van parochianen. Ingegeven door het groeiend priesterstekort be gint men in steeds meer parochies in te zien dat het functioneren van een geloofgemeenschap niet alleen kan afhangen van een gewijde voorgangerdus gaan leken steeds meer taken overnemen en gaan zij ook voor in vieringen met een eigen vorm. Spektakel - KRO. Dinsdagavond om 21.15 uur via Hilversum 2. De tweede uitzending over de Duitse schrijver Jakob Lenz (1751-1792). In 1771 leerde Lenz Goethe kennen, die een belangrijke invloed op zijn leven had. Jakob Lenz schreef onder meer gedichten en enkele toneelstukkenLater ging zich krankzinnigheid bij hem openbaren In deze uitzending wordt getracht aan de hand van citaten uit Lenz' werk aan te tonen hoe hij zich met het schrijven wapende tegen de angst en schuldgevoelens die hem van zijn verstand dreig den te beroven. Orkestpalet- NCRV. Woensdagochtend 10.00 uur via Hilversum 4. In 1950 schreef Janacek zijn orkestrapsodie Taras Bulba naar de bekende novelle van Gögol. Driejaar later werkte hij het stuk om tot de definitieve versie zoals die daarna tot de populairste werken van zijn oeuvre zou blijven behoren. In Orkestpalet fragmenten uil de orkestrapsodie. Het Grote Werk - NCRV. Woensdagmiddag om 16.00 uur via Hil versum 4. Mahlers eerste volwaardige compositie was Das Klagen de Lied. De tekst was van hemzelf maar hij was uitgegaan van een oud Duits sprookje. Das Klagende Lied werd in 1901 voor het eerst itgevoerdin Het Grote Werk fragmenten uit dit stuk van Mah- DINSDAG 3 JUNI HILVERSUM I 18.11 Radiojourn. -.^ce toppers van toen. 19.02 (S) Orgelmuz. 19.20 (S) Lichte gramm.muz. 20.03 (S) Operet- temuz. 20.30 (S) Folk Live. 21.02 De vrouw op de achtergrond, hoorspel- 5rr*e AVRO s Sportpanorama. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op ™?9rgen. VARA 0.02 (S) Elpeetuin. HILVERSUM II KRO: 18.10 Verkenning. HUM. VERBOND: 18.20 Na vyven en zes sen. P.P.: 18.50 Uitz. van de PSP. KRO: 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Muziek uit Montserrat. 21.15 Spektakel. 22.20 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Zin in muziek 22.30 (S) Muziek op het spel'. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. VARA 19.02 (S) Popdonder plus. 21.02 (S) Nashville 22.02 (S) and all that jazz 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. WOENSDAG 4 JUNI HILVERSUM I VOO: 7 03 (S) Ook goeie morgen. 9 03 (S) Muz. terwyl u werkt. 10.02 (S) Kletskop VPRO 1045 (S) Villa- VPRO. 13,03 Welingelichte kringen. 13 30 (S) Een klap op je kop. EO 14.20 Radio-kleuterkrant. 14.45 Ronduit-extra. 15.02 Te mogen le ven. hoörspel. 15.45 Van hart tot hart 16.02 EO-Metterdaad 16 15 Licht en uitzicht 17.02 Tijdsein. NCRV. 17.45 (S) Theaterorgelbe- speling. HILVERSUM II VARA 7.00 Nws 7 10 Ochtend- gymn. 7.20 De Wekkerradio. (7.30, 8.00 en 8.30 Nws.). 9.00 Gymn. v.d. vrouw. 9.10 Waterst NOS: 9.15 Werkbank. VARA 9.25 De voonnt- gang. 9.50 Hoor Haar! 11.10 School radio. 11.30 Schoorl-Centraal. 12.26 OVERHEIDSVOORL.: Mens er samenleving. 12.26 Meded. vooi land- en tuinb. 12.30 Nws. VARA 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nws. 13.11 Schoorl-Centraal (vervolg). 13.30 Oude schoolliedjes. 13.50 Kin deren een kwartje? 14.30 Leef tijd- genoeg. 15.30 Operette 16 00 Stief- moeder Aarde, hoorspelserie. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Meded SOS- en poüUeber. 17.30 Nws. 17.36 Dingen van de dag. HILVERSUM III KRO: 7.02 (S) Des Engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf. 12 03 (S) De noen show. 14 03 (S) De Theo Stok kink-show. 17.03 (S) Stampij. HILVERSUM IV NCRV: 7 00 Nws 7 02 (S) Het leven- de woord. 7.10 (S) Preludium. 8.30 (S) Musica sacra. 9 00 Nws. 9.02 (S) Divertimento. 9 15 (S) Onder de hoogtezon. 10.00 (S) Orkestpalet 12 00 Nws. NOS: 12 02 Holland Fes tival Journaal. NCRV. 12 05 (S) Ta- felmuz. (Met om lz.05 Pianowencen uit de Romantiek. 12.37 Promenade Orkest met bas: klass. muz. 13 30 Platenmeuws.) 13.55 Zojuist ver schenen 14 00 Nws 14 02 (S) Mees terwerken uit de kwartetliteratuur 14 30 (S) 90 Jaar Nederlandse Orga nisten Vereniging. 15.00(S) In kleine bezetting. 16 00 (S) Het grote werk. 1655-17.00 (S) Kunst- en vlieg- werk. HILVERSUM (GPD) - Natuurse ries bereiken met de regelmaat van de klok via de televisie onze huiskamers. Meestal zijn ze het aankijken waard om de mooie plaatjes, maar nieuwe informatie over het planten- en dierenleven wordt nauwelijks meer gegeven. De KRO heeft echter beslag we ten te leggen op een 13-delige En gelse reeks die uniek genoemd mag worden. Elke dinsdagavond zal een aflevering op het scherm worden gebracht. De BBC, heeft kosten noch moeite gespaard om „Live on Earth" (Leven op Aarde) tot een perfect project te maken. Samensteller David Attenbo- rough reisde een kleine drie jaar de hele wereld af, bijgestaan door drie cameraploegen. De kosten liepen tegen de vier mihoen gul den, maar daarvoor werden wel ruim honderd locaties be zocht. Uitgangspunt van Attenborough was om te achterhalen hoe en in welke volgorde het leven op aar de is ontstaan. David Attenbo rough zag zich voor een enorme taak gesteld. Hij begon op te schrijven wat hij in de serie zou willen hebben. Nadat hij dit glo baal had gedaan, begon hij zijn scripts uitte bouwen. Hij bezocht tientallen universiteiten over de hele wereld en sprak met hon derden wetenschappers. De scripts kregen daarna pas hun de finitieve vorm. In 1976 werd met het filmen begon nen. In feite werden drie ver schillende films gemaakt, die la ter tot één werden verknipt. Ten eerste de filmfragmenten met David Attenborough zeifin beeld en waar hij tekst en uitleg bij de beelden geeft. Ten tweede het filmen van het gedrag van in het wild levende dieren; en ten derde het filmen in de studio van onder andere de microscopische die- In het eerste deel, dat vanavond wordt uitgezonden, geeft Atten borough een inleiding. Onder de titel „onbegrensde verscheiden heid" laat Attenborough zien hoe flora en fauna zich op elkaar heb ben afgesteld en hoe ze elkaar nodig hebben. In deel vier staan de insecten cen traal. Tot dusver zijn er zo n mil joen insecten beschreven. Het vermoeden bestaat echter dat er driemaal zoveel soorten insecten bestaan, die nog geen naam heb ben. Toen vierhonderd miljoen jaar geleden de planten het leven in het water verruilden voor le ven op land, volgden de insecten hen op de voet. Insecten hebben altijd andere wezens gebruikt. De mug bijvoorbeeld gebruikt het bloed van onder meer de mens om in leven te blijven. Of het per fecte samenspel van bloemen met bijen. In deze vierde afleve ring zijn schitterende beelden te zien van hoe een bij stuifmeel door een bloem opgeplakt krijgt en hoe een andere bloem dit zaad als het ware van de bii aflikt. Het tweede deel staat geheel in het teken van de plantengroei en de eerste land bewonende dieren; de derde aflevering geeft de koppe ling aan van plantengroei met vliegende insecten; deel vier handelt over insecten; deel vijf over de eerste vissen met skelet; deel zes over het opkruipen van het zeeleven naar het land en wat voor aanpassingen daarvoor no dig waren; deel zeven gaat over reptielen; deel acht over vogels; deel negen staat in het teken van de voortplanting; deel tien be handelt de zoogdieren; deel elf gaat over de natuurlijke selectie en het principe eten en gegeten worden. In deel twaalf staan de apen centraal en de serie wordt afgesloten door de mens. De serie zal wekelijks via Neder land 2 om 22.05 uur op de dins dagavond worden uitgezon den. alle filmscènes in gesproken worden in een overtrokken gang- ster-Amerikaans waar de parodie vanaf druipt. De sterkste kant van "De Ontdekking" is echter de presentatie door een ensemble dat deels uit beroepsacteurs en deels uit amateurs bestaat. Het chaotische karakter van film opnamen waarbij iedereen ieder een voor de voeten loopt, wordt weergegeven via levendig en- semblespel met een paar indivi duele uitschieters, waarvan de meest opmerkelijke de verlopen, op een welhaast psychopatische wijze zelfingenomen regisseur van Jeröme Reehuis geworden is. De nodige verwijzingen naar de stereotiepe rollen in de Ameri kaanse gangsterfilm ontbreken ook hier weer niet, maar het sterkste punt van de voorstelling is toch wel de enscenering in een ingenieus en aan het slot zelfs adembenemend dekor van een collectief bestaande uit Karl Pel- grom, Tom Kleyn, Henk Kraayenzank en Simon Rood. Op geraffineerde wijze worden alle standaardtrucjes uit de filmin dustrie doorgeprikt, van bere gende telefooncellen tot achter volgingen door auto's en andere spectaculaire "ongelukken". De toneelruimte van het Universi teitstheater in de Nieuwe Doe lenstraat wordt daarbij gebruikt op een wijze die aan het wonder baarlijke grenst, maar die ook kenmerkend is voor de inzet waarmee deze voorstelling tot stand is gekomen. De grote ani mator van dit alles is schrijver regisseur-filmer-technicus Bruce Scène uit 'De Ontdekking' uray, een man die over voldoen de kwaliteiten en vakkennis be schikt om Wim Schippers de noodzakelijke bijlessen te geven. Een aparte vermelding verdient de muziek van Henk van der Meulen die in de uitvoering door een ad-hoc-ensemble het tradi tionele filmniveau van begelei ding en sfeerschildering verre oversteeg. "De Ontdekking" wordt behalve op 9 en 16 juni tot en met 22 juni dagelijks opge voerd. PAUL KORENHOF DEN HAAG - Al in 1974 was het Pilobolus Dance Theatre vertegenwoor digd in het Holland Festival. Gisteravond trad het Amerikaanse gezel schap op in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag; het eerste onder deel van het dansprogramma van het Holland Festival 1980. Een her nieuwde kennismaking met een uniek soort bewegingstheater dat nog niets aan kracht en originaliteit heeft ingeboet. Integendeel. Pilobolus, opgericht in 1971 „com bineerde acrobatiek en moderne dans en introduceerde met deze vondst een nieuwe, energieke en elastische bewegingsstijl". Het effect ervan is het beste te verge lijken met een blik in een lach spiegel. Door samenvoegingen van lichamen, Pilobolus verstaat de kunst van.lichamen lichaams delen te maken, ontstaan de meest groteske en vermakelijke vervormingen. Vervormingen die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Zowel wat betreft de vorm als in de inhou delijke associaties die ze oproe pen (de naam „Pilobolus" is ont leend aan een paddestoel die voortdurend van vorm veran dert). Zo staat er een wanstaltig dikbuikig mannetje op het to neel. Of zie, z'n buik komt tot le ven, rekt zich uit, wandelt van hem weg, of wordt een krijgshaf tige kam, groeit door, stulpt uit, trekt zich samen. Zo zijn .er programmaonderdelen die „niets" anders zijn dan een aaneenschakeling van de meest ingenieuze en komieke bewe gingscombinaties en associaties. Een aaneenschakeling van vond sten die reacties oproepen als bij vuurwerk oh's en ah's, verrassing op verrassing. Simpel vermaak; effect als doel, effect als middel, maar wel zo ontspannen en on gelooflijk vindingrijk. Misschien is dat Pilobolus op z'n best, want accrobatiek is het in eerste en laatste instantie. Daar waar ze meer inhoud willen aangeven, zoals het gewijde nummer „Shi- zen' (1977) waarin een vrijwel naakte vrouw en man versmelten tot tempelachtige plastiek en, op die momenten ligt het soms niet ver van kitsch af, wordt het in eens teveel estethiek en verliest het z'n onbevangen vitaliteit. Al is het tegelijkertijd ook een sprookjesachtige erotische droom die zich in slow-motion ontvouwt. Maar als er onstuimig gedold wordt, gegoocheld met elkaar, gooi en smijtwerk zoals in het vroege „Walklyndon" uit 1971 dan vooral biedt Pilobolus feno menaal vermaak, zoals ook in het dromerige en ontroerend speelse „Intitle" (1975) aan het slot. Over hoe twee meisjes op reuzenbenen rondstappen, een oud en simpel trucje (onder de lange rokken zijn dansers verborgen) dat door Pi lobolus zo perfect worden uitge voerd en zo doldwaas van inval len dat inderdaad zoals beloofd, kunstjes tot kunst worden. Wie met eigen ogen de caballet van Pilobolus wil zien kan tezijnertijd een voorstelling via de tv tege moet zien. Er worden vandaag van de voorstelling in Den Haag tv-opnamen gemaakt. In levende lijve treedt Pilobolus behalve in Den Haag nog op, in Utrecht (4 juni), Amsterdam (5 juni), Eind hoven (6 juni) en Rotterdam (7 juni). Een fantastische voorstel ling! AMSTERDAM - Na het slaapver wekkend amateurisme waarmee Wim Schippers in het immense Carré het Holland Festival mocht openen, vormde de pretentieloze première van "De Ontdekking" in het intieme Universiteitsthea- ter een ware verademing. Hoewel ook deze voorstelling niet de an nalen in zal gaan als theaterkunst met een hoofdletter, werd hier een hoeveelheid vakmanschap, inventiviteit en vooral betrok kenheid ten toon gespreid, waar mening gevestigd instituut nog een voorbeeld aan kan nemen. De plot is vrij zwak: De filmmaat schappij "Riante Produkties" kan het hoofd nog maar net bo ven water houden en doet een vertwijfelde poging de Ameri kaanse markt te veroveren met een thriller in de stijl van de jaren veertig. Om de kosten te drukken wordt er publiek bij de opnamen toegelaten, maar juist dan gebeu ren er allerlei onverklaarbare za ken die ook binnen de studio een thriller-atmosfeer moeten doen ontstaan (een effect dat niet altijd verwezenlijkt kan worden). Ook de dialogen zijn niet bepaald sterk, maar werken toch vrijwel aanhoudend amusant doordat C®ffi?D(§> V@(n) (^©cp letfyofs) Corrie van Gorp is getrouwd. Ze trad gistermiddag onder grote belang stelling in het huwelijk met de barkeeper Tom Kamlag. wiens vader de Ajax-kantine beheert. Corrie van Gorp liet zich bij deze gelegenheid behal ve door André van Duin en Frans van Dusschoten vergezellen door haur hond 'Suf. LEIDEN/HILVERSUM - De zan geres Lenny Kuhr is van plan om zich voorgoed in Israel te vesti gen. Haar man, de onlangs in op spraak gekomen keel-neus- en oorarts Gideon Byalistock, zou volgens berichten die in Den Haag circuleren, een baan heb- ben gevonden in Tel Aviv. Lenny Kuhr zelf ontkent echter dat het besluit om naar Israël te ver trekken in verband staat met de problemen die haar man heeft met de Haagse Rudolf Stei- nerkliniek. Deze problemen hebben zoals bekend betrekking op het uitschrijven van declara ties. Het zou overigens wel de be doeling van Lenny Kuhr, die op het ogenblik in ons land groot succes heeft met liedjes als "Visi- tie" en "Maar ja", zijn om in ons land grammofoonplaten te blij ven maken. Lenny-Kuhr ver wacht in september a.s. haar tweede kind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 5