FANTASTISCHE KINDERBROEKEN Hou ze in de gaten! U ZIT KRAP Bij Haaghuishof Een vurehouten magazijnstelling voor. de slaapkamer rXï3b\ PAGINA 12 VARIA DINSDAG 3 JUNI 1980 LEIDEN - Aan de katholieke scholengemeenschap Bonaven- tura-college slaagden voor het VWO: W. Adrichem, H. Bark, F. Bas- tiaans, P. Beck, C. v.d. Berg, J. van Betten. M. Beugelsdijk, T. Beijersbergen, S. Bik, D. v.d. Boor, A. Coremans, T. van Eg- mond, A. van Emmerik, M. Fran ken, R. Franken, L. v.d. Geest, J. Giezeman, M. Goossens, J. v. Haasteren, F. van Haasteren, A. Heetvelt, B. van Heyningen, F. Hoeberichts, P. van Hoof, L. Hoogeveen, P. Hubbeling, M. Huijvenaar, A. M. Jansen, R. de Jeu, A. van Kalmthout, J. Kar- thaus, P. Kersten. K. van Kins, T. van Kuijk, T. Lansbergen, R. Lautenslager, R. Lek, B. van Leur, R. Lips, P. van Loenen, L. Loos, G. Matricali, H. v.d. Meer, J. Meijer, M. Mooijenkind, T. Nagel, L. Nederpel, II. Nelissen, A. Oei, M. van Paridon, A. v.d. Plas, G. v.d. Poel, B. Pröpper, P. de Rid der, R. Rodewijk, D.J. Romijn, J. van Ruiten, R. van Rijn, Wilma Sassen, E. Slachmuylders, P. Snijders, E. v.d. Star, A. Streng, H. Suijker, A. van Tongeren, P. Tulkens, R. Veeren, N. Veldho ven, B. Verheugd, G. Vermij, A. Vernet, V. Versteeg, R. v.d. Vliet, R. Vonk, L. Vreeburg, T. de Weerd, P. Weidema, R. Wessel- man, G. de Winter, M. Witte, F. de Wolf Voor het HAVO-diploma slaagden: O. van Akkeren, J. l'Ami, C. Bak ker, Y. van Bennekom, P. Beij ersbergen, J. Bink, M. Blonk, A. v.d. Bogaard, S. Borst, S. Bosch, M. Brasker, M. Brasker, A. Brui nes, P. Bruines, M. Cozijn, M. Duijndam, P. Dijkman, Y. Gagliardi, H. v.d. Geest, P. de Groot, P. Heemskerk, N. van Heyningen, M. Hogenboom, M. Homan, J. Hoogcnboom, M. Hooijmans, C. Julien, S. Kalker, E. van Kalmthout, K. van Klink, M. Koeman, P. Kuyper, G. van der Laan, D. van Leeuwen, P. Lemmens, J. van Leijden, T. van Leijden, E. Maasdijk, B. Magis, I. Magis, T. van Maris, A. v.d. Meer, C. v.d. Meer, W. v.d. Meer, L. van Moorsel, A. Mulder, H. Ouwer- kerk, C. Paardekooper, O. Pieter- se, M. Potter van Loon, I. van Rijn, A. van der Salm, J. Schami- née, H. van Schie, G. Simons, M. Slingerland, H. Steenvoorden, K. Straathof, B. Straathof, B. van Tol, J. Tijl, S. Vergeer, A. Ver- steegen, L. Vertegaal, G. van Vliet, G. de Vroomen, T. Walter, M. van Wee, M. ds Weerd, M. Wel- sink, H. Wolff, A. Wijers, J. Zoet, Y. v.d. Zwet. LEIDEN - Aan het Christelijk Lyxeum Dr. W.A. Visser 't Hooft zijn de onderstaande kandida ten geslaagd. VWO: B. Arbman. M. Azier, D. Baalber- gen, H. Balkhoven, P. Bergman, F. Beskers, J. Bil. H. Blonk. E. Boer, H. Bogerd, J. Breimer, L. Brussee, R. van Dongen. A. Drie bergen, W. Dijkstra. C. van Ede. G. Evers. E. Feringa. D. Glad pootjes, J. Glasbeek, G.J. Goed hart, J. de Graaf, D. van der Gug- ten, C. Guis, J. van den Haak, E. Hagen, M. Hagg, J. Heemskerk, A. Hoekstra, B. Huyzer, A. Jan- 'sen, W. van Joolingen, R. Kam- menga, D. Kern, H. van Klaveren, K. van Klaveren, R. van Klave ren, G. Kok, J. de Koning, M. van Kuilenburg, M. Lafay, A. de Lan ge, S. van der Linden, T. van Luik, A. Maat, E. Marijt, J. Mok- kenstorm, A. Moolenaar, F. Moolenaar, H.W. de Mooy, J. Noort, J. Oegema, J. Ormel, L.M. Ouwehand, Y. Palm, M. Pet, M. Pleket, R. Poeder, E. Pol, G. Postma, P. Ringersma, R. Roem, J. van Rooyen, L. Schipper, J. Sierat, J.A. van der Slik, D. Smit, H. Sommeling, T. van der Spijk, H. van Steeg. H. Teeuw, D. Uit den Boogaard, D. van Veen, C. Vellema, E. Verhagen, R. Ver hoef, K. Verloop, P. Verloop, G. van Vliet, M. Vogel, I. Vsllaard, A. Vording, T. Vos, A. van de Weghe, C. Welling, J. van der Werf, M. Westera, J. van Westrenen, J. de Winter, H. Wolkers, H. Zandber gen, R. Zandstra, H. Zwaan, W. van der Zwan. HAVO P. Anker, T. Baartman, M. Baayen, M. van Beek, L. van den Berg, R. van den Berg, R.P. van den Berg, R. van den Berg, L. Bergsma, M. Beskers, C. Bos, D. van den Bosch, H. Bousie, R. Broekstra, L. Brokaar, H. Brouwer, A. Che valier, S. de Clerq, S. Coorens, J. van Delft, B. Does, M. van Dorp, K. Duin, E. Duindam, C. van Duyn, M. van Egmond, I. Entho ven, J. van den Eijkel, S. Goerdat, J. de Graal, M. van Groeningen, M. de Groot, W. den Haan, A. de Haas, J. van Hal, F. Hart, E. Hartman, O. Hendriksen, D. Her berts, L. Hoogendoorn, P. Hool- sema, M. de Horn, L. van Iperen, B. van Iterson, C. de Jong. G.J. de Jong, A. Jongbloed, J. Juffer mans, C. Kampinga, H. Kampin- ga, P. Kanbier, L. Kersten, D. Kisman, I. Klinkenberg. E. Ko ning, J. Koudenburg, R. Kreugel, E. Kromhout, W. de Leeuw, A. van Leeuwen, R. van Leeuwen, T. van Leeuwen, J. de Louw, H. Luksenburg, H. Macdaniel, M. Mano, M. Marinus, M. van der Meer, T. Meima, K. de Mooij, S. Moret, L. Oosterhof. F. van dei- Panne, K. van der Plas, R. Rap- poldt, M. Roodakker, H. Schel- tens, M. Schonenberg, L. Sprin ger, J. Sterk, M. Stikkelorum, R. Sunter, C. Tegelaar, M. van Teij- lingen, G. van Tol, C. Tukker, J. I ~~1 van der Velde, J. Verhagen. M. Veria, F de Vink, A. Vlieland, J. van der Vlis, H. van Voorbergen, M. de Vries, I de Vries, A. Wal- hout, E. van Wengen, E. Wesse- lius, T. Westra, W. de Wolf. A. van der Zaag, R. Zanen, L. de Zeeuw, N. Zwaan, B. van Zwieten. MAVO G. Albertsboer, P. Bakker, E. Beekman, E. Beye. E. Boer, C. Breel, P. Brouwer, M. Brussee, J. Budde, C. Dammer, P. van Dijk, H. Fernhout, C. Goede, I. Goer dat, E. Ham. M. Havers, F. Hille- brand, N. van Hooidonk, A. Horsman, C. Horsman, A. Jans sen, K. Kamphorst, A. Klinken berg, A. Kooijman, J. Kramers, M. van Leeuwen, M. Maaskant, I. van der Meer, M. Meis, P. Muy- zert, R.J. Nagtegaal, M. Nigge- brugge, F. Ninaber, I. Pattiapon, G. Pooi, J. Post, P. de Rijke, J. Tukker, G.J. van der Valk, E. Verhoef, A. van Winkel, I. van Winkel J. Wolfs, K. Wolfs. Geslaagde eindexamenkandidaten van de K.T.S. "Voorhout'' Geslaagd voor het diploma van de L.T.S. afd. Bouwtechniek T. Alkemade, B. v.d. Berg, F. v. Iter son, P. van Velzen, B. v.d. Wal, R. Wassenaar, W. v. Wetten, R. Bel, H. v.d. Berg, A. Duindam, J. Groenewoud, Fr. Meulendijk, H. v.d. Meij, W. v.d. Oever, G. Schou ten, R. Turenhout, J.v. Velzen, M. Zandvliet, T. Bierman, H. Braun, R. v. Elk, R. v.d. Graaf, K. v. Haa strecht, W. v.d. Ham, S. de Jong, R. Kemner, E. v.d. LUNS, M. v.d. Nieuwendijk, E. Schrama, M. Teunissen, P. ter Veen, G. Ver- sluijs, A. Winters, R. v.d. Zwet. Afd. Mechanische techniek A. den Elzen, J. Bierman, P. Dui venvoorden, R. v. Elk, J. v. Gijls- wijk, H. Heemskerk, N. Krom hout, K. Langeveld, Fr. de Lincel, M. v.d. Linden, D. van Reek, G. Wolken, G. Waltman, N. v.d. Berg, H. Franken, M. Heemskerk, P. Heemskerk, W. Hoogenboom, B. Jonkman, P. Koelman, E. Mesman, E. v.d. Veld, D. Vrij burg, N. Warmerdam. Afd. Elektrotechniek R. v. Beek, Fr. v. Gaas.T. Hazenoot, P. Hoogervorst, R. v. Houten, E. Kortekaas, N. Meeuwenoord, E. Möhlman, L. Nulkes, C. Quinte- ro, M. Rewijk, P. Snaar, Fr. v. Steijn, P. van Stijn, W. van Vel zen, R. de Vreugd, L. v.d. Zalm, W. Dekker, H. v.d. Els, H. Gaai man, Fr. Godijn, H. Hogenboom, B. v. Keeken, L. Mink, P. Oranje, T. v.d. Ploeg, E. v.d. Ploeg. A. van Schie, W. van Schie, T. Sister mans, C. v.d. Slot, L. Steenvoor den, H. Stigter, J. Verhoeven, A. Waasdorp, C. de Zwart. Afd. Consumptieve techniek Broodbakken R. Bax, P. Butter, R. Delmeer, T. Groen in 't Woud, M. v. Kimme- naede, B. v.d. Klauw. T. v.d. Meer, C. Roelandse, N. Stokman, R. Steng, A. Wilmot, M. Witteman, P. Zirkzee, W. Zoet. Banketbakken M. v.d. Aart, H. v.d. Berg, K. Borst, H. v. Duin, N. v. Duivenboden, A. Elfering, E. Groenewoud, J. Ha zenoot, P. Heemskerk, J. Her man, R. Hoekstra, R. Meijer, R. van Rootselaar, M. Schoone, M. Stuifzand, J. Troost, Rene v.d. Voort, H. Wassenaar, I. van Wees, L. van Werkhoven. Koken serveren C. Alders, R. Bakker, E. van Eg- mond, H. Fennes, W. Hoogen boom, H. v. Ispelen, M. Koning, Y Landstra, J. van der Lans, J. Meeuwenoord, H. van Moorsel, J. Slats, E. Smit, H. J,. Wever, E. v.d. Zwet, J. Waasdorp, V. Assendelft, E. J. Bosman, St. Griekspoor, H. v. Hoogdalem, J. Hulsebosch, H. Landstra, M. Overwijk, H. Philip- se, Fr. van Schie, P. van Schie, H. v. Veen, R. v.d. Voet, R. v.d. Voort, B. Winkelmolen, H. Al ders, R. Elsgeest, J. van Haa strecht, H. Koelewijn, A. Kuijt G. P. v. Leeuwen, J. van Leeuwen, H. v.d. Meer, H. Nederstigt, J. v.d. Ploeg, Fr. Seijsener, J. Soesber gen, R. v.d. Vlugt, T. Vreeswijk, R. Werbars, K. Meeuwissen. LEIDEN - Aan de Christelijke Scholengemeenschap "De Vliet- schans" in Leiden slaagde de volgende leerlingen. Geslaagden Atheneum C. v. d. Berg, L. de Best, R. Bethe, L. Boendermaker, M. Boerstra, M. Boon, P. Boudewijn, R. Brussee, S. Buis, H. Dieben, J. Dorrepaal, E. dreef, M. van Duijl, J. van Es, R. van Es, A. J. Eshuis, C. Freeke, K. Geleijns, H. den Heijer, C. Heijnen, T. Hoekstra, W. Horten- sius, N. Iestra, A. de Jong, M. v. d. Kaay, A. van Leeuwen, V. Loe- ber, J. Lugtenburg. Geslaagden Mavo-4 I. Aalbertsen, A. v. d. Berg, E. Berg, Y. van Bers, K. de Best,L Bonnet, M. Bredewold, J. Buis, C v. d. Burg, L. Droogh, D. van Dijk M. Groot, L. de Groot, H. Hand graaf, M. Hartman, M. Hazen berg, P. Holswilder, R. Hun- dersmarek, R. van Iterson, L. de Kanter. Geslaagden Atheneum S. Nieuwstraten, T. Nijhuis, M. Of- fringa, K. Onneweer, J. van der Poel, E. Post, C. Pijnacker Hor dijk, M. van Rees Vellinga, E. Sandberg, G. J. Schellingerhout, L. Schellingerhout, N. Sinke, K. Smit, S. Snieder, S. Stolp, M. The, R. Toers Bijns, A. Treffers, M. Veenstra, G. Vis, J. Vonk, R. de Werd, H. Wermink, D. de Wit, H. Wijbenga, M. Zonneveld. Geslaagden Mavo-4 E. Koenen, T. de Koning, R. Kool, J. Kuiper, G. Langezaal, K. Lardeé, H. van Lier, W. v. d. Meer, P. de Nobel, T. van Paassen, T. Roman, J. Schenk, J. Schulze, L. Starre, J. van Veen, R. v. d. Velden, E. Ver- legh, F. Walta, B. de Water, J. van Wijk. Geslaagden Havo D. Arnoldussen, M. de Beer, N. Be verwijk, G. Blijdenstein, C. Blij- leven, J. Borsje, R. Brandt, T. van Dam, A. Dreef, E. van Es, E. Faas, J. Faas, R. Florijn, J. van Ge- mund, B. Groothoff, I. van Her wijnen, P. Hoogen, J. v. d. Hoogt, J. Jasperse, M. Kalberg, R. Ka mermans, D. v. d. Keur. G. v. d. Keur, M. v. d. Kleijn, K. Klinken berg, D. v. d. Kloes, M. de Kluize naar, L. de Koning, H. Kranen burg, H. de Kruijs, H. Langeveld, S. Lepoeter, A. Lucassen, J. Mas- saar, M. Meuter, F. Mioch, P. Mol, A. Mulder, M. Nieuwint, T. Nij- enhuis, A. de Nijs, S. Parinussa, R. Pater, H. Pera, M. van Praag, E. Pul, M. Roodakker, R. Sloos, C. Sloots, R. Snelleman, J. Steke lenburg, J. Verboon, M. Verhoog, M. Vreeburg, A. van Weizen, K. Wendt, E. Zwart. LEIDEN - Aan de Scholengemeen schap St. Agnes te Leiden zijn de volgende leerlingen geslaagd voor hun eindexamen. MAVO: B. v. Abswoude, E. Arnst, R. Bal- dewsingh, F. v. Beek, M. Chr. Berk, M. v. Betten, K. Bezuijen, Y. Boers, R. Boers, F. Boogmans, A. Brama, G. Brilhante, M. God- dijn, H. den Hollander, H. Hoo- gerwerf, R. Hoogeveen, E. van Hoorn, S. Jansen, J. de Jong, H. Kamlade, I. v. Kempen, S. Keij- zer, I. Kalvert, B. Krabbendam, R. Lolkes de Beer, C. v. Meegen, E. v. Meerkerk, L. Meyer, H. Pley, B. Retèl, E. Romijn, A. v. Roos malen, E. v. Roosmalen, B. Ruijg- rok, I. Rijsbergen, T. Slingerland, L. Snijders, M. Steenbergen, E. Streng, M. Stroot, A. Swertz, R. Tebarts, P. Vermeeren, F. v. Vliet, A. Voorend, R. Vreeswijk, W. Wassenaar, S. Wesseling, D. Wes- selman, M. Wolterink, R. Wort- man, J. Zandbergen. HAVO: M. Abspoel, T. Arroyo, J. Barning, H. v. Beelen, A. v.d. Berg, M. Bergman, D. Bernsen, E. de Best, R. J. de Bont, M. de Bont, M. v.d. Bos, R. Bos, M. Bossink, M. v. Bourgondien, C. Broekhof, P. de Bruijn, R. Bunnig, V. v. Buuren, R. Chaudron, T. v. Dam, R. Dankloff, J. Derksen, D. Dick- hoff, E. v. Dusseldorp, R. Freeze, M. v. Geel, N. Geurts, T. Goddijn, R. Greve, A. de Groot, E. de Haas, A. v. Haasteren, R. Halvemaan, G. Hekkers, H. v.d. Heijden, E. Hol laar, B. Hoogenboom, F. Hoo genboom, J.P. Hop, H. v.d. Horst, A. v.d. Hulst, R. de Jong, M. Kan- hai, S. Kanhai, J. Kerkvliet, A. Kahn, A. Kievits, J. v. Kleef, R. Koch, G. de Kok, P. Koppers. M. Kunst, M. Kusters, G. Kuijpers, R. Lampo, M. Leertouwer. L. v. Leeuwen, C. Leidelmeijer, A. Lemmers, A. Lübbe, R. Mannie, T. Marcelis, H. Marks, C. v.d. Meer, J. v.d. Meer, J. v.d. Meer, M. de Munk, P. Niesthoven, A. Oudshoorn, M. Ouwehand, F. Padberg, M. Parera, D. Plag, J. Poot, J. Raeven, M. v. Raven- zwaaij, B. Reekers, P. Rieken, L. Rovers, M. Rutten, M. Ruijgrok, N. v.d. Salm, L. v. Schaik, M. van Schaik, E. Schreuder, F. Schrij vers, M. Sies, A. Straathof, W. Stuifzand, J. Teske, N. Troost, L. Veltman, D. Verkley, U. Verrier, M. Verstraten, R. Vlekke, J.v.d. Voort, R. v.d. Voort, M. de Vriend, M.L. Warmenhoven, J. Wassenaar, H. Werter, M. Wes- selman, J. v.d. Westen, R. Wullur, H. Zwager, E. Zwart, T. v.d. Zwet, R. v.d. Zwet, J. Zwetsloot, T. Nieuwenburg. ATHENEUM AFD. A: M. Bastianen, W. Collet, A. v. Den zen,.L. Franso, M. v.d. Geer, H. Gerritsma, M.L. Gravesteijn, J. Heemskerk, M. Hilverdink, P. Hoogenboom, M. v. Leeuwen, R. Luijten, M. Mens, E. Neuteboom, J. Noordermeer, M. v. Noort, M. Padberg, T. Poot, O. Rakic, T. Springintveld, V. Stokhuijzen, M. Straathof, K. v.d. Voorn, B. Vriend; S. Warmerdam, J. Wel- sink, J. v.d. Westen. M. v.d. Wes ten, J. Winkelhuis, M. v. Wissen, P. Wortman, L. v.d. Zalm. AFD. B: P. Amesz, J. Driessen, E. Evelo, P. Frambach, F. Goddijn, T. God dijn, C. Gordijn, H. de Groot, M. Hilhorst, C. Hoogeveen, F. v.d. Horst, L. Jansen, W. Kagie, T. v. Kempen, E. Lempers, F. v.d. Meeren, S. MeijeV, G. v. Nijnan- ten, R. Overdijk, J. Paauw, R. Panday, T. v.d. Post, J. Roeleven, A. Schlatmann, T. Schrader, J. Schrama, R. Sies. K. Vlekke. W.J. v. Vliet, R. Vonk, A. v.d. Voorn, G. Weiter. ROELOFARENDSVEEN- Aan de Mavo Johannes 23 in Roelofa- rendsveen zijn geslaagd voor het Mavo examen: K. Bakker, D. van Berkel, H. Bos man, E. Disseldorp, S. van Gilst, E. Hölscher, M. Hogenboom, V. Hogenboom, B. Hoogenboom, J. Hoogenboom, P. Hoogenboom, I. de Jeu, L. de Jong, K. Kennis (Mavo 3), C. Kerkvliet, K. Koek, P. van Leeuwen, A. Loos, C. Loos, A. v.d. Meer, P. v.d. Meer, W. v.d. Meer, T. Oomen, E. Roos, G. Ruigrok, M. Schouten, M. Verboket, J. Verhoek, M. van Velzen (Mavo 3), I. van Velzen, D. Wesselman, R. Wesselman, M. Zandvliet, J. Zwartjes, E. Bakker, E. Bartels, P. v.d. Broek, R. Hoo genboom, M. Jansen, L. Lubbe, R. v.d. Meer, R. v.d. Meer, O. Rooderkerk, J. Wesselman, F. Zandvliet, J. Jansen, J. v.d. Vlugt, J. Bouwmeester, C. van Haastregt (Mavo 3), C. Hassing, M. Turk, M. Vonderbank, W. Zandvliet, J. Bouwmeester, C. van Haasteren, J. Kraan, M. van Staveren, N. Vianen(Mavo 3), R. v.d. Kroft, J. Schagen, P. Vink, J. Raaphorst (Mavo 3). Geslaagd aan de Ichthusmavo, Al phen aan den Rijn. Diploma Mavo-3 W. Bergmans; M. Bets; A. van de Brug; F. Buceta; N. Humme; P. Plomp; D. Rijlaarsdam; M. Ver steeg; A. Zwanenburg. Diploma Mavo-4 A. Aikes; A. van Arkel; M. den Bak; R. Baksteen; F. Beljaars; C. v. d. Berg; J. van Beusekom; R. Bin- nekamp; A. Bogaard; D. J. Boon; P. Buisman; L. Dieben; I. van Donk; R. Dijk; H. van Elk; M. van Eijk; R. van Gog; A. de Graaf; C. Groen; R. Keja; W. Kerkhoven; G. Koekkoek; E. J. Kuitems; A. van Leeuwen; B. Lucassen; L. Meijer; B. de Meijer; R. van Nieuwenhuijzen; J. Noomen; A. Raaymakers; L. Reatsch; M. Rep; A. Rietveld; R. Rietveld; T. van der Roest; W. Rijlaarsdam; H. Santing; M. Santing; P. Scher- penzeel; R. Schneiders; H. Scholsberg; J. Siegers; M. van der Snoek; N. Spaan; G. Teusink; M. Tewarie; I. Tomasowa; J. Toussint; J. Treur; D. Verbok- kem; P. Vei woerd; E. Vitters; F. van Vliet; J. van Vliet; S. de Vries; W. Vuyk; M. van Wallenburg; H. Westdijk; J. Westerink; R. Wie- linga; M. Windhorst; IJ. Woen- dregt; E. Wongsodikromo; E. Wongsodikromo; J. Zwiep. HOTEL-RESTAURANT TOOR Stationsplein 2, Alphen aan den Rijn, tel 01720-72118 vraagt: nette jonge restaurant-kelner tevens meisjes voor de bediening in vaste dienst. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden Sollicitaties aan de directie. Kinderen zijn kinderen. Vfaarschuwen is niet genoeg. smÊ Rjblicaiie aangeboden dooi dii blad in samenwerking mei de Siichiing Ideele Reclame Voor uw huisdier kilo lever of kop- vlees f 2,50. kilo hart f 7.- kilo poulet f 5,- Pens per pak f 1 25 Bolle Hogewoerd 37, Leiden. V T:r^ Huur een passende auto bij: [MlHet Motorhuis Autoverhuur Vondellaan 80 Leiden ^telefoon071^ 76931^ 1500 In prijs verlaagde fietsen O a kinderfiets voor 3 jaar f 62.50 met zijwielen, 6 jaar 129,- 8 jaar 159,-. Choppers 159,-. kinderracefiets met versnelling 219,-. Sportfiets met verlichting 26"wiel 179.-. Crossfiets 289.-. racefiets 10 versnelling f 325.- met verlichting. Groeifiets 134,50. Verkoop van alle merken fietsen o.a. Batavus, Magneet. Sparta, Gitane, Jan Jansen. Nishiky en Tomos, Rijwiel Cash and carry Dusoswa B V., Turfmarkt 2, Leiden Tel. 071-124409 Te koop B.M.W. R 75 5. i.g.st verkerend, km.st 45.000. pr. f 2200.- tel. 01715-2697 Aanbieding van de week YAMAHA zitjes, zwart, wit of mei chroom, geen 69,-. maar f 45.-. Bert van der Mey, Middelweg 30. Leiden, (achter Hooigracht), tel. 142557. ENDURO 50 CC Yamaha. Vs jr oud. als nieuw, te 071-895607 KREIDLER, Zundapp en Yamaha bromfietsen, uit voorraad leverbaar, va. 1799.- Hoge inruilprijzen. service en garantie, Bert van der Mey. Mid delweg 30, Leiden (achter Hooi gracht) tel 142557. Te koop HONDA CB 750 bj. '76. pr.n.o.t.k Tel. 071-122359 Te koop mijn grandioze YAMAHA i.z.g.st.. zilvergrijs, schijfrem, snel 975.- incl. orig. spullen. Tel. 071-130270. VRIEZENVEEN te huur zomerhuisje. tel. 05498-9308. na 13.00 uur bellen. Te huur op de VELUWE Elspeet en Ernst, in juni. aug., septresp. 2 luxe stacaravans en vakantiebungalows-alles met e gen sanitair, gas. elektra, stror water, verwarming, fietsen en ruj Huurpr all-in max f 350.- pv-i Inl. 071-210317. DAN HELPT Persoonlijke leningen Kontinu kredieten Woningverbeteringskredieten 1 e hypotheken tot 125 procent 2e hypotheken max. 240 maanden Leiden, Rijnsburgersingel 56, tel. 071-132980-122654, na 5 uur: 071-891135 J CARAVAN clauteau dubbelglas. ko< Te koop goed onderhouden PARADISO vr pr 4000.-. lel 01718-74682. Jongeman. 28 jaar. zoekt langs de ze weg. jongedame voor oprechte vriendschap en gezelligheid. Brie ven met foto op erewoord retour, br.o.nr. 12512 Net meisje van 20 |aar zoekt se rieuze kennismaking met nette jon gen tussen 20 en 30 |aar liefst omg Leiden en omstreken Brieven met pasfoto onder num. 8371 Mooi, sterk en altijd op maat Snel en gemakkelijk gemonteerd met elementen uit een professioneel stellingsysteem. Een uitgebreid onderdelen- programma staat tot uw beschikking. Kom eens kijken in onze toonzaal Levering binnen 3 dagen Vraag de gratis brochure en voorraadlijst Bel of schrijf naar Haaghuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 12