4 SB 6 sxaiHsaawoz vwhh mm Nawmosvao nqhulnsi seS P z b z p b ui z b r z P z sasnoia aaaNix Naxaoua sdrmrniA S62I/ JJ- Haxxvdava sawva u» {.iHixia sawva 86'S s.Mm sarsiaw m ma II m\ c Z m c sasnoia sawva iiiiiit iii§i!ü!i§nii 2ÉÉBB5!jK9°//r' \imoHXWvnoi J S6& S6V 960 86*Zl S6© ^uaddeiuieH |o nV3QNVGW a#saq t, J9tsaaun/asaa/yi mh kVkül si8l/szSI a8I/szSl (hzn) 31n31sissv -3is3h1s3vnv uaa (avn *0 hzn) 39iaND>ID33nda3A -3IS3H1S3VNV uaa 111 fi Q6"6 ««notuaCu"£6 "61/ 3 '=3Sj!=- djopjapiaq 3V0SSZ OZZ snqisoj Ö0MJ1UJ5 uoujis sinqua>fdiz yiaqesi/j ua^ezsiaauosjad 6ui|ap|e ap use uaiqou ai aqBioinos a>)Ii|aii!jqos isuaip a6ipun>i -6aa|djaA pjooq/aoupajip punlpe 'l6ajqa||OA IM TV 'Z J°op pajjSJaA aujeeB n ipjoaa aqBuuojui ajapeN jaujB>|3iiBjado ap do uajsisanjsaeuB ap uba uajajsisss iaq im uBBisaq uapaqujEEZ>paM bq i° ua6|OA ai a6ipun>|6aa|djaA aisaqisaeuE jooa snsjro aqosqajoaqi ap )BB)saq piaq ->(li|a6ouj ap am jooa 'aisaqisasuB aius||Bpads jaq jooa 6ui||ais6uB|aq ,9UJ 39iaNfl>J033nda3A Ü80 JO JOOA piaq>|l!ia6oujs6u!SiBe|d iBBjsaq djop V-japiaq a) sinqua^aiz qiaqssiig is laq uba aisaqisaBUv 6ut|apjB ap do ZZ9CSI 0OZS21-IZO '«•PI®! >1.-01 18 dnnHuaAxonui N3 -oinv PI 30VHV0 ud^>fiouiJ»dns]oi^xo^ Q9L uiepuaqospia-i 'ZV ujoopuina „aoemuagospia-i,. ujnjjuaoiamui.aa liMnaiNïMnaiNiMnaiNiMnaiNïMnaiM Ul Ul fijjed apj09ueAa6 a^naj uajag ua sauiep aAapjods -isnax doiOA pin suissap-aisejuej ua uajna|>| tun |9?a uuoua ui/1 8C f 91 "J/1911 apjaaujssapaB aiooiu HHSSPHM 0300008 30V? SHOW &HC I wtm jovjuj a>jna| >paiu apua^aq ;aq ueA m] ua||apoui Aip*/wnoui aijo>|uajna^ a>|fi|ojA uajaij ua satu'ep io>jui/|Ajoe aAapjods - uajnapi a>(na| Ajp aflMnouj }jo>) s|as>j!}sja|s - 6eej>(}und eujapoui iaiu iiNimnaiNiMnaiNiMnaiN. vss/y n jooa uaa /sj/u/aa ap ja }Bi/ uep uaBueAjuo uaqqaq afqaoq uaaB qooi n iqooui uj yaaB/aapjooA ejtxa BubuoyoM g n iep sinqt afqaoquoqapjeeM uaa siibjB n iBueniuo qaam aiap '/vwoJAawfa/iABp ■jaisaauiqosaa/fy /vui fiq isaajuazfud sjeehoon ajOjB tan X'iMjex 70 jeejjsaouud ua uiaidsaujoon uaiogosjooA '»saa6js6ao 'diopjapian 'uapiai ui uaieipj anv t) ua//disaq jaqo azuo fiq 6ipti)6aoM Beejp XIU3Z3AAZN3 Bid 31/Mldd 'S0.1 30 31Q3 'd 3A31S33V)! '9N01Sd"lV>l '3aN33Sd"lV>l '31Q33dlN3 'S3rSWHSN3>iy VA 'SWH3SS0 jjeujina S13Z1INH3S -SN3XaVA3U"J S66-0|i>| isaoMGW«a a AO j 6 SN3)iin)IQWUS 0sj9a s>jf!|06ep N3ddV1SN3XUVA 0J06BUJ 0S|boi ^bueauubj6o09 ^BUBA 0|l>| J3ISS0U 0S|BUJ >|njs (OOUJ u, 30V110aSN3XHVA aja6euj as|Biu -su3)|jeA 3f>|nis joouj u, sl9Z/si£Z '911 oifl 911 uaiBM lapoui >[Bqs uiaisa^/i auBsf uiiuap ofiipui uaje^i -uanapoui 2 apuaiajseiju ^nipdo uaMno jaui sjnqs-j, uauaoji silZ/sifZ '911 ui/l 9ÏI uaje^j uanapoui 2 ui uainapt apuaiajsefluo^ anaj ui ^frupdo ja^ 'uaMnoui jo^speq jaui svnqs-x uauaoje^ 'smoan '0ZI tu/l 911 uajejAj suissap ua uainapt Aia 'uaoje>i 96001 uba >lo.Dfopi apiaauissapao Oil m/J 911U31BW JI0I -napi asiaAip ui U30}B>( %ooi uba saoiqsafsiaiAl 'uappiw rPfjI Oil111/J 98 zllvv uaibjaj'u301b>1 %00i uba ua s]3s3iqsisbiiuo>[ laiAj 'lioqsqiq unuaQ 0II-86-Z6 U0)6>m saqEuiqujo>[ -uamapi lapanv 'sutsssp ua uanspoui asiaAip ui usoib^ /[od uba siuqsiainaci 'sjtuiq 'jbbui1i3z u pffpl 'uasuaM Mn JE iaui ËUTua^si iprioq BuiaH aa iiaapiooA U3 UUOASBd 'pi0ip|[lioia '1101 -qBAA>[ do ido uBp n 10] jbbm U0 U0I0pUD( Mn JOOA Burpopi -I0UIOZIEBU UBBË 01J130Z do uio pfq I00M ipJOM I,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 29