Kees Kist stelt ooroperatie uit Amstel Gold-race: Moser en Sarormi grote afwezigen Basketballers oefenen intensief Tate verliest sieraden Ingreep hangt af van komende prestaties van AZ TIEN ITALIAANSE VOETBALLERS WEER OP VRIJE VOETEN WOENSDAG 2 APRIL 1980 PAGINA 15 Lugdunum te sterk voor RBB LEIDEN - Lugdunum-spits Rinus van Es trok zich in de verlenging niets aan van de barre weersomstandigheden waar onder zijn ploeg het Zil veren-Molen duel tegen Rijnsburgse Boys moest af werken. Bij een 1-1 stand ging Van Es indrukwekkend op de solotoer, liet een paar Rijnsburgers achter zich en deponeerde de bal panklaar voor teamgenoot Jaap Schildthuyzen die het leer maar voor het inschuiven had: 2^1. In het laatste gedeelte van de confrontatie was voetballen in feite onmogelijk. Met name in de tweede helft en tijdens de verlenging kwam de regen als een niet te stuiten waterval de lucht uit. Meer en meer veranderde het veld in een openluchtbad dat vanzelf- spreken ongeschikt was voor het spelen van een voetbal wedstrijd. Daarom was het nog knap van beide ploegen dat de' toeschouwers tot het einde toe werden vermaakt met een spannende en op re delijk niveau staande wed strijd. Er werd in een hoog tempo en met grote inzet ge speeld. Lugdunum deed bijna niets onder voor zaterdageer steklasser Rijnsburgse Boys P K i belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg dat af en toe wel aandrong maar de bal te lang zonder va riatie liet rondgaan, zodat de Leidse defensie met aan het hoofd de bijna perfect spe lende Daan Kooymans, zich telkens afdoende kon opstel len. Tien minuten na rust ver speelde RBB-verdediger Anne Ouwersloot de bal aan Frans Sjardijn die koelbloe dig 1-0 binnenknalde. De geelzwarten knokten goed te rug en werden beloond met een gave kopbal van Gé Per- fors: 1-1. Een verlenging werd noodzakelijk en terwijl de meesten al aan strafschop pen dachten hielp Van Es de Wijnands-equipe van de re gen in de drup.... DINK BINNENDIJK „Een voordeel voor een spannend koersverloop", oordeelde we reldkampioen Jan Raas, die de Gold-race drie keer op zijn naam schreef. „Vroeger moesten wij al tijd gelijk de heuvels in, maar dan spaarde iedereen zijn krachten omdat er toch nog 15 beklimmin gen zouden volgen. Het hele pelo ton bleef toen altijd bij elkaar. Wanneer we nu in de heuvels komen kan er gelijk een lange fi nale van gemaakt wordenstel de hij. Raas vertelde dat hij nog altijd ge brand is op een zege in de Neder landse klassieker. „Zeker nu ik tot heden toe geen enkele grote koers heb gewonnen, wordt die ambitie met de dag groter. Dat moet ook wel, want om alles op eén koers, Panjs-Roubaix, te zet ten is veel te riskant KNOXVILLE (ANP) - De een jaar geleden nog volslagen onbekende zwaargewicht, de 27-jarige Mike Weaveris maandag in Knoxville wereldkampioen in de zwaarge wichtklasse WBA-versiegewor den. In de vijftiende ronde van het gevecht tegen titelhouder 'Big John Tate sloeg de uitdager de kampioen knock out. Twee linkse hoeken op de kaak velden Tate, die roerloos bleef liggen toen scheidsrechter Ansurana hem uittelde. Tate die verreweg favoriet wasvoor dit gevecht had.in de eerste tien ronden een puntenvoorsprong opgebouwd. Maar de uitdager kwam erg sterk terug in de laatste vier ronden. Toen de conditie van de wereldkampioen het liet afwe ten kon Weaver verrassend toe slaan. Later op de avond moest Tate we derom een teleurstelling incasse ren. Hij raakte ook sieraden ter waarde van 40.000 gulden kwijt. Terwijl hij namelijk aan het boksen was werd zijn huis leeggeroofd. Ta te ontdekte de 'd iefslaltoen h ij na zijn nederlaag samen met zijn manager Ace Miller in zijn huis terugkeerde. Oud-wereldkampioen zwaarge wicht, Muhammad Ali wil overi gens zijn comeback m de bofcs- sport maken met een gevecht te gen Mike Wearer. Volgens promotor Bob Arum zou het gevecht m juni ofjuli worden ge houden. Het ligt in de bedoeling dat de winnaar van deze wed strijd uitkomt tegen de WBC- kampioen Lorrie Holmes in sep tember of oktober. ZAANSTAD (GPD) - Kees Kist wordt voorlopig nog niet geopereerd aan zijn rechteroor, zodat hij voorlopig kan blijven voetballen bij AZ. Een gelukkige ontwikkeling vooï de Noordhollandse voetbalstichting, die door het verrassende verlies zaterdag van Ajax plotseling nieuwe kampioenskansen heeft gekregen en daarbij schutter Kist de komen de weken beslist niet kan missen. Na een bezoek gisteravond aan oor- elftal voor de Europese titelstrijd specialist dr. Koeman in het Eli- in Italië voetbalt. Dit impliceert, zabeth-ziekenhuis in Alkmaar dat een langdurig uitstel van de operatie niet te verwachten is. Hoewel men dat bij AZ niet zegt, zal de datum van de operatieve ingreep mede afhangen van de komende voetbalprestaties. had in de basis-opstelling bleek dat er geen acuut gevaar is. Dr. Koeman oordeelde dat de operatie wel wenselijk is, maar rrtedisch gezien nog even kan wachten. Kees Kist zelf zegt dat zijn gezondheid voorop staat. Hij heeft er vrede mee, dat men de operatie uitstelt, maar erg lang wil hij toch niet wachten. „Ik sukkel al een paar jaar met mijn rechteroor, waar een abces zit bij het oorvlies. Dat is een pijnlijke zaak. Als er niet wordt ingegre pen loop ik de kans doof te wor den. Voorts is er het gevaar dat ik ga lijden aan evenwichtsstoor- Een andere aanvaller van AZ'67, Roger Sch'ouwenaar, heeft een vierjarig contract getekend bij de door George Knobel getrainde Belgische profclub Beerschot. De gisteren 21 jaar geworden Haarlemmer treedt 1 juli in dienst bij de Antwerpse club Schouwe- naar wordt daar centrumspits. Hij gaat er financieel op vooruit. AZ krijgt een fors transferbedrag voor Schouwenaar, die de laatste weken geen vaste plaats meer Roger Schouwenaar was best te spreken over de transfer: "Ik moet zeggen dat het mij prima bevalt bij AZ. Ik zit hier nu voor het derde seizoen, na in Jong AZ te zijn gestart. Vorig jaar kreeg ik mijn kans in het eerste elftal na met Jong AZ landskampioen te zijn geworden en ik heb nu heel wat wedstrijden gespeeld in de topploeg. Omdat Kees Kist bij AZ de vaste centrumspits is, moet ik uitwijken naar de rech tervleugelpositie. Die plaats ligt me minder goed. Het feit, dat te gen Kees Kist niet valt te concur reren bij AZ draagt er mede toe bij dat ik naar Antwerpen ver huis", vertelde de Haarlemmer, die al diverse keren in Jong Oranje voetbalde. AMSTERDAM (GPD) - In hun streven naar een zo sterk mogelijk deelnemersveld hebben de organisatoren van Nederlands enige klassieke wegwedstrijd voor beroeps renners een belangrijke concessie gedaan. ROME (ANP) - De justitiële autoriteiten in Rome hebben gisteren tien voetballers en voorzitter Felice Colombo van AC Milan op vrije voeten gesteld. Negen dagen na hun opzienbarende arrestatie zijn de elf op borgtocht (ieder 200.000 gulden) uit het huis van bewaring "Regina Coeli" ontslagen. Alleen Guido Magherini van Palermo verblijft nog in hechtenis. Als het vooronderzoek tegen hem is afgesloten, kan ook hij worden vrijgelaten. Van de zeventien personen, die ervan worden beschuldigd bij het Italiaan se omkoopschandaal betrokken te zijn, werden twee spelers van Peru gia, Casarsa en Zecchini, en de manager van Brescia, Prebedi, vorige week reeds vrijgelaten. Maandag volgden de illegale bookmakers Cur- ciani en Trjnca, die zich door de spelers bedrogen voelden en daarom het schandaal in de openbaarheid brachten. Blijkens de vrijlatingen is het gerechtelijk vooronderzoek in een ver gevorderd stadium. Wanneer de rechtbank de aanklachten tegen de ongeveer vijftig bij deze affaire betrokken personen zal behandelen, is nog onbekend. Een nieuwe kroongetuige, Francio Corti, heeft zich inmiddels bij de Ro meinse justitie gemeld. Maandag werd hij door de onderzoeksrechter Vincenzo Rosselli voor het eerst verhoord. Cort.i zou in het bezit zijn van "niet aan te vechten docu menten", die voor een verdere escalatie van het schandaal zouden kunnen zorgen. Curciani en Trinca hebben al laten weten verdere stappen te zullen onder nemen. "Ik heb nog niet alles gezegd", verklaarde fruithandelaar Cru- ciani. Beide zakenlieden waren maandagmiddag uit "Regina Coeli" ont slagen, maar verlieten het huis van bewaring pas toen de duisternis was gevallen. Uit angst voor repressailles van de bij de gevangenis samenge dromde voetbalsupporters, glipten Curciani en Trinca via een geheime uitgang naar buiten. Ondanks de vrijlating van de spelers handhaaft de Italiaanse voetbalbond de schorsing van twee maanden. De bond verwacht niet dat de justitiële autoriteiten het schandaal snel zullen afhandelen en wil daarom graag voor het eindtoernooi om het Europees kampioenschap schoon schip maken. Zwitsers verslaan Griekenland ZÜRICH (ANP) - Zwitserland heeft gisteravond in Zürich voor 12.000 toeschouwers in een vriendschappelijke wed strijd Griekenland met 2-0 verslagen. Bij de rust was de stand 1-0. Zwitserland nam in de 19e mi nuut de leiding door Mare Schnyder. Griekenland, in de eindronden van het toernooi om het Eu ropese voetbalkampioen schap in Italië tegenstander van Nederland, had het voor rust erg moeilijk. Na de her vatting werden de gasten sterker. De Zwitserse doel man Erich Burgener speelde echter een voortreffelijke wedstrijd en stond een Grieks succes in de weg. Schnyder scoorde uiteindelijk 2-0. Volgend jaar wordt afgestapt van de traditie om die koers door de Limburgse heuvels op paasza terdag te laten verrijden en wil men uitwijken naar een doorde weekse dag. Dat komt omdat tij dens het paasweekeinde met name in Italië de voor coureurs financieel erg aantrekkelijke cri teria beginnen, waardoor ze een internationale krachtmeting maar al te graag laten schie ten. Ook dit jaar ontbreken de Italiaan se grootheden Francesco Moser en Guiseppe Saronni op de deel nemerslijst. Weliswaar is er dooi de komst van coureurs als Ber nard Hinault, Roger de Vlae- minck, Daniël Willems, Hennie Kuiper, Jan Raas en Joop Zoe temelk een uitstekende compen satie voor de afwezigheid van dat duo, maar opnieuw is het rijtje klassieker-specialisten niet com- pleet. Een gegeven dat organisa- Schouwenaar is nog verbaasd over de bliksemsnelle transfer. „Vori ge week wist ik nog van niets. Toen meldde zich plotseling trai ner George Knobel van Beer schot, die mij een zeer goed sala ris en huisvesting garandeerde in Antwerpen. Ik had er wel trek in. Gisteren zijn de besprekingen geheel afgerond". Kees Kist (op archieffoto) in actie met Ruud Krol. Straks in Italië een belangrijk duo in Oranje in de strijd om het Europees kampioenschap. Tegen die tijd wil de aanvaller van AZ topfit zijnen moet de ooroperatie achter de rug zijn. Clay Regazzoni mogelijk verlamd LONG BEACH (AFP/ANP) - De Zwitserse autocoureur Clay Re gazzoni, die tijdens de Grand Prix van West-Amerika in Long Beach, met zijn Ensign uit de baan vloog, blijft mogelijk aan beide benen verlamd. Een woordvoerder van het ziekenhuis in Long Beach verklaarde giste ren: "Hoewel het nog te vroeg is om een definitieve uitspraak te doen is de kans aanwezig dat hij niet meer zal kunnen lopen. Hij is nog steeds aan beide benen ver lamd". Regazzoni, die zondag een operatie aan de wervelkolom moest on dergaan, zal voorlopig vele we ken in Long Beach moeten blij- tor Hei man Krott niet lekker zit. „Een andere dag zal het voor ons gemakkelijker maken om Italia nen aan de start te krijgen", voor spelde hij. Naast Moser en Saroni ontbreekt ook Michel Pollentier, de win naar van de Ronde van Vlaande ren dit jaar, op het appèl. Hoewel de tengere Belg zondag al liet we ten niet van start te zullen gaan, wil Krott via ploegleider Berten de Kimpe trachten de ex-Bel gisch kampioen alsnog te overre den richting Heerlen te rij den. De Amstel Gold-race mag volgend jaar dan een belangrijke wijzi ging ondergaan wat datum be treft, dit seizoen is het parcours al flink veranderd. „Een gevolg van het drukke paasverkeer". legde Herman Krott uit, „waardoor er nogal wat verkeersproblemen ontstonden". De karavaan koerst nu vanuit Heerlen eerst noord- Francesco Moser: afwezig waarts om vervolgens het heu- velgebied in te duiken. Het ge volg daarvan is dat de lastige Keuterberg op weg naar de aan komstplaats Meerssen maar een keer hoeft te worden beklom- AMSTERDAM (GPD) - Via 10 oefenwedstrijden en 15 trai ningen zal het Nederlands herenbasketbalteam zich gaan voorbereiden op het voor-olympisch toernooi in Zwitserland, waar drie plaatsen zijn te verdienen voor Moskou. Op 10 april begint de selectie van bondscoach Tom Quinn aan de serie trainingen in Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel zal ook de eerste oefenwedstrijd worden ge speeld. Op 11 april ontmoet Nederland daar de Sowjet- Unie, de Europese kampioen. Die ontmoeting maakt deel uit van een vier-ploegen toernooi, waaraan ook Tsje- choslowakije en een team van in Nederland spelende Amerikanen zullen mee doen. Op 11 april spelen de Tsjechoslowaken, ook in Zwolle, tegen de Amerika- Een dag later worden in Am stelveen de duels Neder- land-Tsjechoslowakije en Sowjet-Unie-Amerikanen afgewerkt, waarna het toer nooi op 13 april in Leiden zal worden afgesloten met de wedstrijden Nederland- Amerikanen en Sowjet- Unie-Tsjechoslowakije. Op 18 april vertrekt Nederland naar het Noordduitse Bre merhaven, waar op die dag een toernooi begint met als tegenstanders Israël, West- Duitsland en Finland. Van daar gaat de ploeg naar Bar celona om tegen Spanje te spelen. De serie oefenwed strijden wordt afgesloten op Majorca, waar Nederland op 24, 25 en 26 april achtereen volgens zal spelen tegen Spanje, de Sowjet-Unie en Frankrijk. De voorbereiding op Zwitser land eindigt met een aantal trainingen in Amsterdam, waarna de ploeg op 4 mei naar Lugano vertrekt, waar in het kader van het voor- olympisch toernooi Italië, Bulgarije, West-Duitsland en Ierland de tegenstanders in de voorronden zijn. "7- j&TS &£ET- '7~ SVCX5 0£

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 15