Die krakers hebben van mij een knaptapijtje F. van Duuren B.V. Aanbiedinge*1' Embr^^tvan299r '.:5aïS:2Hs=-"" HOOIGRACHT 18/MIDDELWEG11 LEIDEN TEL: 071-1314 93 WAND- EN VLOERENBEDRIJF ii Commissie vergadering Hoogheemraadschap van Rijnland EEr eenlogopedist(e) Van krakers tot burgemeesters, allemaal komen ze bij Fer van Duuren over de vloer. Goed, de een koopt een slijtvast stukkie nylon voor de subsidieprijs van 29,-/m en de ander een sjieke Parade van 259,-. Maar ze laten het toch maar mooi door Fer leg gen. Want iedereen, arm of rijk, deftig of doe-maar-gewoon, wil kwaliteit voor zijn geld. En ze Helma 1850 V-'-ff Voor3191 3 kleuren van - IpUndoPwJüevan299,- voor259,- nieuw ter o.Vesc0nKongo ^^95 weten onderhand donders goed dat Fer rustig de tijd neemt om er iets moois van te maken. Zelfs in een kraakpand, dat kraakt onder de dreunen van de Mobiele Een heid. Wat Fer legt dat ligt voor jaren. Dat ligt nog even mooi en strak, als ze eindelijk eens serieus wat aan de woningnood gaan doen. Kun je nagaan! kon OPROEP voor gegadigden voor het buitenuniversitair lidmaatschap van de Universiteitsraad In de wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 zijn de taken van de centrale bestuursorganen van de universiteit - Universiteitsraad en Kollege van Bestuur - geregeld. De Universiteitsraad is het beleidsbepalend orgaan, waarin aan de orde komen zaken op het gebied van de middelen, de planning, de studenten voorzieningen, de bouwzaken, e.d. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering geschiedt door het Kollege van Bestuur, dat voorts belast is met het beheer van de middelen van de universiteit. De Universiteitsraad bestaat uit 40 leden: 33 uit het wetenschappelijk personeel, het technisch en administratief personeel en de studenten, en 7 zogenaamde buitenuniversitaire leden, benoemd door de Kroon op aanbeveling van de Universiteitsraad. Voor het buitenuniversitair lidmaatschap wordt gedacht aan personen die vanuit hun specifieke maatschappelijke achtergrond en werkzaamheden een bijdrage kunnen leveren aan het universitair bestuur. In aanmerking komen bijvoorbeeld personen - woonachtig of werkzaam in de randstad - uit de sfeer van vakorganisaties, kommunikatiemedia, bedrijfsleven, overheid, vwo/hbo, welzijnswerk en gezondheidszorg. Van deze leden wordt verwacht: - dat zij aktief deelnemen aan vergaderingen 1 die tot dusver in de regel 1 x per '2 weken op r - dat zij zitting nemen in één raadskommissie. 1 a 2 weken vergadert. Deze aktiviteiten vergen minimaal 9 uur per week. Aan het raadslidmaatschap is een beperkte onkostenvergoeding verbonden, tevens worden reis- en verblijfkosten vergoed. Diegenen die belangstelling hebben voor het buitenuniversitair lidmaatschap worden verzocht hun gemotiveerde sollicitatie- vergezeld van een curriculum vitae - vóór 14 april 1980 te richten aan de griffier van de Universiteitsraad, mw. M. C. Engelsman-Postma, Buro van de Universiteit, Stationsweg 46, 2312 AV Leiden (telefoon 071-148333, toestel 3125 b.g.g. 3069). Benoeming geschiedt voorde periode 1 september 1980 - 1 september 1982. Diegenen die de aandacht willen vestigen op mogelijke kandidaten kunnen zich ook tot bovenstaand adres wenden. Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij de griffier van de raad (telefoon 071 148333, toestel 3125 b.g.g. 3069) en bij de heer Fr. van der Meer, voorzitter van de raad (telefoon 071-148333, toestel 3138). de Universiteitsraad, ndagavond plaatsvinden; e in de regel 1 x per CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL "Katwijk' school voor lager technisch- en individueel technisch onderwijs LOUISE DE COLIGNYLAAN 2 - POSTBUS 48 - 2220 AA KATWIJK Z.H. Telefoon 01718-13128 Gevraagd voor de nieuwe cursus 1980/1981wegens uitbreiding: a) leraar A.V.O. b) leraar lichamelijke oefening óf leraar A.V.O. c) leraar wis-en natuurkunde d) leraar algemene technieken e) leraar algemene handvaardigheid - zo mogelijk met de bevoegdheid Engels of hiervoor studerend - volledige weektaak - voor 17 lestijden per week - met bevoegdheid lichamelijke oefening of hiervoor studerend - volledige weektaak - voor een volledige weektaak - differentiatie bouwkunde - volledige weektaak - bijvoorbeeld in het bezit van applicatie Nht of studerend voor andere bevoegdheid - volledige weektaak Positief prot. christelijke levensopvatting Kerkelijk meelevend Sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen, te richten aan het bestuur. Inlichtingen verstrekt de direkteur J. van 't Veld (privé tel. 01718-72196). UW NBM MAKELAAR HEEFT TE KOOP EN TE HUUR LEIDEN OXFORDLAAN 22. Bijzonder goed onderhouden heren huis, direct aan het water gelegen. Dit pand heeft de volgende ind.: entree, toilet, woonkamer met open haard, ruime keuken met alle apparatuur. 4 slaapkamers waar van 1 met balkon, badkamer met ligbad en badkamer met douche. Aanv in overleg Vraagprijs 450.000,- k.k. LEVENDAAL 164/164a. Centraal gelegen winkel (60 m2) met kantoren en dagverblijf op 1 e etage. De 2e etage is ingericht als magazijn en tekenkamer. Dif c.v.-gas ver warmde en goed onderhouden pand is voor vele doelein den geschikt. Gevelreclame toegestaan. HAZERSWOUDE/RIJNDIJK Uniek gelegen perceel BOUWGROND te koop. totale opp. 625 m2. Bouwvergunningen en tekeningen voor 2 luxe herenhuizen met onderliggende garages en evt. be drijfsruimte zijn aanwezig. Ook de bouw van winkels, kantoren, kleine bedrijven en bergruimten met garages en/of schuren is toegestaan. Vraagprijs 195.000,- k.k. OEGSTGEEST ZOUTKEETLAAN. Aan weg en vaarwater gelegen be- drijfscomplex bestaande uit 880 m2 bedrijfsgebouwen, 220 m2 kantoren, magazijn én 1450 m2 open terrein. Eventueel in delen te huur. Vrije doorrijhoogte 3.75 meter. C.V.-gas verwarmd. Huurprijs n.o.t.k. Inlichtingen: Makelaardij o/g Dir. D. DE JAGER Voorstraat 29 2225 EK Katwijk Z.H. Tel. 01718-16545* - 14315 's Zaterdags geopend van 10 tot 12 uur Dinsdag 25 maart a.s. om 9.00 uur in het Gemeenlandshuis te Leiden. Agenda Verslag vergadering 14 januari 1980 Mededelingen inzake beheerssituatie Blleboogse en Stompwijkse Verlaten. Mededeling inzake functiewaardering. Rijnlands verkiezingen 1979. Verzoek Heineken Brouwerijen B.V. om subsidie ingevolge art. 23, lid 1W.v.o. Aangaan overeenkomsten tot vestiging zakelijke rechten t.b.v. persleidingen. Toepassing art. 111lid 2, R.R. Overname zuiveringtechnisc.he werken Wassenaar. Overname zuiveringtechnische werken Hillegom. V.U.T.-"regeling. Wijziging bezoldigingsvecordening. Nota provinciaal bestuur Z.H. n.cf.v. rapport waterschapsbestuur (cie. Merkx). Wetsontwerp waterhuishouding. Aanpassing hfdst. XI R.R. i.v.m. Bevoegd- hedenwet Waterschappen. Rijnlandse ligplaatsen nabij gemaal Katwijk. Wet Openbaarheid van bestuur/Waterschappen. Rondvraag. Bovenstaande vergadering is openbaar. De op bovengenoemde agendapunten betrekking hebbende stukken liggen ter inzage ter secretarie, Afdeling Algemene Zaken Gemeenlandshuis. Breestraat 59, Leiden, vanaf 21, maart a.s. tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. Het bestuur van de Stichting Speciaal On derwijs Katwijk en omgeving vraagt z.s.m., doch uiterlijk 1 augustus 1980 voor de Zonnebloemschool (school voor moeilijk lerende kinderen) voor ongeveer 25 uur per week. Vereist is het diploma logopedie en fo- niatrie. Zij die in de loop van dit jaar het diploma zullen behalen kunnen ook solliciteren. Sollicitaties met vermelding van bevoegd heden en referenties richten aan de se cretaresse van het schoolbestuur Mevr. P. Vöge-lking, Piet Heinlaan 50 te Katwijk aan Zee. Inlichtingen kunt u vragen bij de school leider F. h. P. Gomes, tel. 01718-14085 school, tel. 01718-73793 privé.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1980 | | pagina 8