SOLIDARITEIT MET DE MAROKKAANSE PENSIONBEWONERS Una Ir NIEUW!GAK0NU00KII,LEnEN DAMESBLAZER 59.- d I il' va 198,-398- ftAKOKONFECTIE Kindermishandeling bestaat. Hoe lang nog. Uitzendburo opent kantoor in januari1979. dactylo OPEN HUIS IN DE MORSPOORTKAZERNE! STEUN DE AKTIE FINANCIEEL! li KOSTUUMS HALEN 1! SIRE kon' Oud nieuws? Persoonlijke aandacht. uitzendburo \_&2 Ondergetekenden verklaren zich solidair met de akties van onze Marokkaanse stadsgenoten die zich verzetten tegen de gedwongen verhuizing naar Leiderdorp. Wij zijn van mening dat de Marokanen recht hebben op goede huisvesting in Leiden zelf. De pensionbewoners die voor het merendeel al 14 jaar in Leiden wonen, behoren dezelfde rechten te hebben als alle andere Leidenaars. Iedere andere behandeling komt neer op diskriminarie! De Marokkaanse Leidenaars mogen in geen geval het slachtoffer worden van een falend gemeentelijk beleid. Carla en Rien Achterberg, F. Aarntzen (jongerenwerker), L. van Adrichem (student), Ruud Arnoldi (buurthuiswerker), Boudewijn Biich (auteur), J.C. Beemer, J.J. Bijl (voormalig medewerker Buro Huisvesting), Els Besse (medewerkster Ned. Centr. Ontwikkelingshulp), Hans Blansjaar (administrateur), Y.S. Behrends-Figgelen (redakteur Perifeer), H. van Bakel (vormingswerker), H. v.d. Broek-van Dijkhuizen (maatschappelijk werkster), H.J H Brouwers (bestuurslid Rijn en Lek), Anneke Boot (lid PvdA), Frank Borger (werkloos). Jan Buma (tuinman), G. Bastoen, K. Bos (leidster gezinsverzorging), N.J Bosman, Dick en Edith Blom. J M Bots, Nannie Bax (Leidse Rechtswinkel), Liesbeth van Buitenen (Leidse Rechtswinkel), August-Hans den Boeff (fraktieassistent CPN), Chili Front Leiden, Fred Cohen, T L. Cook, drs. A van Doorninck (historikus), Jannet Duindam (studente), Willem van Duyn (lid U.R.), Charlotte Driessen ter Meulen (kultureel werkster!, René van Dijck (koördinator), Dicky Dieben (onderwijzeres), Hilde van Dijk (studente), Hugo Dirksmeijer (leraar), G. Duits (administrateur Rijn en Lek), Hans van Dongen (lid PvdA), Koos Dam (student). Renate Dozy (wetswinkel Den Haag), H. Dessens (penningmeester L.S.B.), A.J.J Duindam, Paul Duyvens (student). Jolanda Dekker (Leidse Rechtswinkel) Helmuth Driessen (gemeente raadslid CDA). Mark Emanuel (student). Carolien van Es (scholiere), Ruud Evers (student), B van Egmond (machinist). A. van Egmond (medewerker Boddaerthuis). Leo van Es (lid PvdA). Jos Everaers (analist), Wim Entzinger. Eelco Flapper (student), N. Faber (docent kultureel werk), Huub Frencken (lid PvdA), A. Fischer (voorzitter L.S.B.), Sander de Graaf (medewerker Welzijnsraad;. Bas de Groot (schoonmaker), Gijs Geertzen (docent), Dolf Gagestein (student), L. de Goey (voorzitter klubhuis In de Vroolijcke Arke), Hans Hardonk (medewerker Welzijnsraad), Wouter de Haan (bestuurslid PSP-Leiden), Pieter Hoogendoorn (student), J.W. ten Hoorn (scholier), Sybren de Hoo (student), D van Halm (systeemontwerper), Gerard Hoonhout (werkloos), Marjon Heesakker (medewerkster Onderwijswinkel), C. Hageman (kultureel werkster), H Hagen, I. Hagen (kultureel werkster), F. van Hagen (medewerkster psychologie), H. Henkels (buurtver eniging Maredorp). J. v.d. Hoeven (klubhuiswerker), P Hoogeveen (huisvrouw), D Hoeven (gemeenteraadslid CPN). P A. Helle. J. v Herk. Annemarie Hoorn (medewerkster Troef), mr. Dorien Hes (Leids Advokatenkollektief), mr Ronald Hees (Leids Advokatenkollektief), Internationale Kommunisten Bond Leiden, Jelle Jeensma (lid PSP), Ruud de Jong (student), Peter Jansen (student). R Jantze (Wereldwin kel), Yvonne Jacobs (medewerkster Leidse Rechtswinkel), Joke Kolthof (medewerkster Rijn en Lek), An Knaap (serveerster), Wout Kranendonk (leraar), Kwis Kraus (lerares), Cora Klink (werkende jongere), A. Ketting (onderwijzer), R. Ketting (sekretaresse Rijn en Lek), Ineke Koning (werkloos), Bram Kleywegt (jongeren werker), Ella Koning (groepsleidster), Els van der Knaap (studente). Rob Klein (chauffeur), Hans de Koomen (medewerker Onderwijswinkel). H. Kerssemakers (peuterleidster). E Koen (voorzitter Werklozen Belangen Vereniging), F Kroos (jongerenwerker Stats), T. König (student-assistent), C. van Keulen-v.d Vegte, J. van Keulen, P. Krispijn, H J. Kruishaar-van den Brink, Kees van Laren (medewerker Welzijnsraad), Tineke de Lange (therapeute), M G. Linders (huisvrouw), Nelleke van der Lans (lid PvdA), Jan Laurier (student), F. Los (Komitee ledereen Wil Wonen), M. van Lith (lerares), P. Lukkenaer (wetenschappelijk medewerker), A. v.d. Lee, IJ. Lignac, Steven van Lien (Leidse Rechtswinkel), Joset Mons (burgerraadsvrouw), C.F. Meijboom (systeema- Wij eisen daarom van het Leidse gemeentebestuur en de gemeenteraad: 1. Garanties voor definitieve herhuisvesting in Leiden; 2. In afwachting van een echte oplossing dient eveneens in Leiden tijdelijke huisvesting te worden aangeboden; 3. Ruime inspraakmogelijkheden voor de Marokkaanse pensionbewoners ten aanzien van hun toekomstige woonsituatie. Dit betekent onder meer, dat de pensionbewoners betrokken moeten worden bij het onderzoek naar de herhuisvestingsmogelijk- heden in Leiden, dat door de gemeenteraad op 13 augustus in het vooruitzicht is gesteld. nalist), Henk Matters (lid PvdA), Joop Maat (lid PvdA), Paulien Meurs (lid PvdA), Harry-Ben Mulder (student). Muurkrant Leiden, J. Matze (verpleegster), M. v.d. Muysenbergh (student), R. Maas (lid PPR). Friso van der Meulen (Leidse Rechtswinkel), mw. S. van Noort (bestuurslid WBV "Ons Belang"). Wim van Niekerk (student). Hilde Noordtzij (maatschappelijk werkster), Tjabel Nieuwenhuizen (opbouw werker Rijn en Lek). Jaap van Neck (Leidse Rechtswinkel). Otto Nijhuis (Leidse Rechtswinkel). Onderwijswinkel Leiden Noord, Loes Olivier (werkende jongere). Z B Odijk (koördinator Rijn en Lek). Frits van Oosten (fraktie-assistent PPR), Michiel Oosschot (Leidse Rechtswinkel), W Postma (lid PSP), Gert-Jan van Pelt (lid Universiteitsraad), Hilda Passchier (sekretaresse). Pierre Puts (bestuurslid PSP-Leiden), Annelies Ponsen (gemeenteraadslid PSP), Jos van der Putten (gemeenteraadslid PSP), Leo Pekelsma (vormingswerker Troef), Marianne Passchier (vormingswerkster), Kees Plug (lid PvdA), M van Putten (peuterleidster), R. van Putten (bestuurslid CPN), Frits Quadekker (burgerraadsman), Ferry Rigault (opbouwwerker). Joke Rintjema (studente), Ellen Pekelhof (verpleegkundige), C. van Rooijen (klubhuis- werkster), P. Rietman, Albert Ruiter, Frans Scholten (opbouwwerker Leiden Noord), Willem Smid (werker VJV), Henk Sannes, Cecile van der Stegge (leerling-verpleegster), Harry Schoch (buurtwerker), Aat Smits (reklame schilder), Grad Sissingh (medewerker Onderwijswin kel), Cor Smit (student), A. van Soest (concierge), T Spier (klubhuiswerkster), O. Spierenburg (bestuurslid ANJV), A. Stakenburg (werkstudent), P. Stein (voorzitter kommissie Wetenschapswinkel). H. Schwencke (student), mr. Léon Sprenger (Leids Advokatenkollek tief). mr. Lies Schraveren (Leids Advokatenkollektief), L. Tielen (maatschappelijk werkster Rijn en Lek), H. Tortike (student), Kees Uijtenhout (maatschappelijk werker), B. en S. Uyl, Ed van der Veen (medewerker Burgerschapsraadkunde), Bruno Vreemburg, Cora Vis (medewerkster Welzijnsraad), Mieke en Berend Verloren, Els Veenis (studente), Anneke Velthuizen (speelzaalleidster), Fred Volmer (bestuurslid Welzijnsraad), Nony Verschoor (scholiere), G.M.A. Verwey (docent kultureel werk), Roos Vogelaar (lid PvdA), Steven de Vreeze (lid PvdA), Paulien Verstraaten (kinderverzorgster). John Vaneman (soldaat), C. Volmer-Barth (verpleegkundige). Sjaak van der Velde (student), mr Mieke Vosman (Leids Advokatenkollektief), Jan Marinus Wiersma (lid PvdA), Hans van Wirdum (lid CPN), Wilfred van de Wal (medewerker Rijn en Lek), Kees Walle (medewerker Welzijnsraad). Mieke Weel (onderwijzeres Marokkaanse kinderen), Aad Wijsman (student), Ali Wezel (maatschappelijk werkster), Jan-Willem de Wilde (ambtenaar), J.L.D. Westeneng (medewerker Rijn en Lek), Dick Wortel (bestuurder FNV), Marja v.d. Weyden (tandarts-assistente), Christine v.d. Wel (studente), Maarten Witkam (medewerker Onderwijswinkel), W van Wegen. W.D. van der Wal (bestuurslid PPR), André Wolfinger (Leidse Rechtswinkel), Fenny van der Wal (verpleegster AZL)Lilian Zwaneveld (studente)Leo Zandvliet (jongerenwerker), Anne van der Zande. Joke Ziegelaar, Dr. P. van 't Zelfde (leraar). Ida van Zijl (museum-medewerkster). A Zwinkels (bestuurslid Rijn en Lek), K. Zomermaand (klubhuiswerker). K. Braber (lid PPR). W A Ruiter (lid PPR), Jelle de Lange, J. Ruijgrok (lid PPR), Joop Walenkamp (gemeenteraadslid CDA), Wim Kuin (teamleider Breehuis), Mr Anneke Dekker (Bureau Rechtshulp), Mr. Rob Lever (Bureau Rechtshulp), Margriet de Boer (Bureau Rechtshulp), Robin den Hamer (lid CPN). De Marokkaanse pensionbewoners organiseren vanavond van 19.00-21.30 uur "open huis" in de Morspoort- kazerne. Er is een kleine tentoonstelling te zien en er wordt echte Marokkaanse thee geschonken. Alle Leidenaars en lezers van deze advertentie zijn van harte welkom! Ingang Morspoortkazerne: links naast de Morspoort. Aktievoeren kost geld. Bovendien hebben onze Marokkaanse vrienden schade geleden door de sluiting van de pensions (loonderving door gedwongen werkverzuim, huur verhuisbusje enz.). Giften zijn dus zeer welkom! Alle gevers ontvangen t.z.t. een verslag van de aktie en een financiële verantwoording. STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 129 850 t.n.v. W. F. F. VAN DE WAL TE LEIDEN MET VERMELDING VAN "AKTIE MAROKKANEN" Uitstekende tweedstof 70% wol, vlot model maten 36-46, kleuren' grijs en bruin Alleen'"": deze week!: De nieuwe kollektie in o.a diolen, tweed en zuiver scheerwol Met en zonder vest. Perfekte modellen Ook composé-kostuums Het tweede kostuum f Êt fk|T All In dezelfde prijsklasse Neem gerust uw vader, zoon of broer mee tevens enorme kollektie kolberts pantalons, regenjassen, japonnen, blouses, regenmantels, enz. HAARLEMMERSTRAAT HAARLEMMERSTRAAT 228-230; LEIDEN Tel.: 071-120510 Amsterdam, Arnhem, Breda, Bussum, Delfzijl, Deventer, Drachten, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerenveen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle. Kindermishandeling,daar praten we liever niet over in Nederland. Dat is jammer. Want met doul zwijgen help je geen enkel probleem uit de wereld. Aan het probleem van kindermishandeling kan een h< m ip gedaan w< »rdenktk door u. Hoe,dat staat te lezen in een speciale folder. Die kunt u aanvragen bij de Nederlandse Vereniging tegen Kindermishandeling. Konings|)lein 27 in Den Haag, telefoon: 070-62192:$. Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Idecl- Reclame DONDERDAG 14 DECEMBER 1978 g.ndorganisa- Een Dactylo vestigingsmana- uitzent Voor velen die tijdelijk werk een serieuze zaak vinden, is het inderdaad geen nieuws. Zij hebben de weg naai de Stationsweg 3 al gevonden. De eerste maanden zorgden de verbouwingen nog voor het nodige ongemak. Maar dat is nu definitief achter de rug. Kent u Dactylo nog niet en bent u wel geïnteresseerd in tijdelijk werk? Kom dan snel eens langs of bel. De kracht van Dactylo ligt in de per soonlijke aandacht van de vestigings manager voor uitzendkracht en op drachtgever. Zo zorgt Dactylo ervoor, dat u de baan krijgt die u past.dat u de juiste uitzendkracht krijgt. Zo wordt tijdelijk werk een serieuze zaak. kantoor-, industrie-, technisch en (para)medisch personeel Stationsweg 3, 2312 AS Leiden, tel. 071 -14 35 09.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 28