Werklust, maar ook nog onrust bij Ajax Telstar-spelers zaten te huilen als kinderen' Willem II,herstelt de schade tegen Fortuna SC Alleen Erkens weg Feyenoord: met dank aan Flight Doesburg houdt PSY van zege af Scorebord Ray Clarke niet mee naar Zuid-Amerika AZ-Haarlem (3-0): fluitje van 'n cent MAANDAG 11 JUNI 1979 PAGINA 13 Duel bij Groningen gestaakt na mes-incident ZEIST (GPD/ANP) - Volgens Jan Huybregts, competitieleider van de sectie betaald voetbal van de KNVB, zal de tuchtcommissie deze week een uitspraak doen over het mes-incident bij de wed strijd FC Groningen-Telstar. De ze ontmoeting moest gisteravond in de 38ste minuut van de eerste helft bij een 2-0 stand in het voordeel van de Groningse for matie worden gestaakt omdat een toeschouwer een mes wierp in het veld dat Telstar-aanvoer der Fred Bischot op een haar na miste. Jan Huybregts: "Aan de hand van de rapporten van scheidsrechter Thomas zal de tuchtcommissie moeten onder zoeken welke partij schuld heeft aan het staken van deze wed strijd. Dan pas zal de KNVB maatregelen kunnen nemen". De ontmoeting FC Groningen-Tel star werd door scheidsrechter Thomas gestaakt, omdat Telstar niet verder wenste te spelen. "Mijn ploeg was dermate ontred derd door het gooien vanuit het publiek met een geopende stilet to naar aanvoerder Fred Bischot, dat verder spelen niet meer mo gelijk was", aldus een zeer geë motioneerde Telstar-trainer Mar tin van Vianen. Scheidsrechter Thomas, die Telstar vijf minuten bedenktijd had gegeven nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, kon niet anders doen dan de wedstrijd te staken. "Ik ben de kleedkamer ingegaan om de spelers te bewegen de strijd te hervatten", aldus Thomas. "Tot myn verbazing zag ik daar drie grote kerels zitten huilen en snikken als kleine kinderen, zij waren totaal ontredderd. Er bleef voor my niets anders over de wedstrijd te staken. Zoals ik die kerels heb zien zitten huilen kan ik mij voorstellen dat zij niet ver der konden spelen. In het veld was het heel prettig. Wanneer er zulke waanzinnige supporters zijn die op een dergelijke manier moeten reageren, dan hoeft het voor mij niet meer". Het is nog steeds niet duidelijk wie uit het publiek met het geopende mes, dat rakelings langs het hoofd van Fred Bischot vloog, heeft gegooid. "Wie het heeft ge gooid", aldus Martin van Vianen, "of het nu een Telstar-supporter is geweest, zoals wordt beweerd, of één van FC Groningen, het mes is gegooid. Het is te hopen dat de dader gepakt wordt. Het bestuur van FC Groningen heeft hier part noch deel aan". De wedstrijd op zichzelf werd in de beste verstandhouding gespeeld, hoewel de strijd een paar maal langdurig moest worden onder broken voor enkele tamelijk fikse blessures. Al na twee minuten kwamen de Groninger Veldmate en Knoop van Telstar nogal stevig met el kaar in aanraking toen Eddie Bakker Groningen naar een 1-0 voorsprong schoot. Beide spelers wilden aanvankelijk verder spe len, maar moesten zich toch een kwartier later laten vervangen door resp. Mulder en Hegeman. Inmiddels had Veldmate de voorsprong van de Groningers tot 2-0 opgevoerd toen hij in de zevende minuut uit een voorzet van Van Loon hard en onhoud baar inkopte. In de 20ste minuut moest Romyn met een ernstige neusblessure het veld verlaten. Bij een kopbal werd hij door de vuisten van doelman Nederburg vol getroffen. Hij werd vervangen door Venema. FC Groningen dat Telstar volledig zijn wil op legde Telstar speler Fred Bischot ont snapte in de wedstrijd tegen Gro ningen maar ternauwernood aan een van de tribunes geworpen mes. leek op een forse zege af te gaan, toen zeven minuten voor rust het reeds vermelde incident ont stond. Bijzonder onsympathiek was de houding van een gedeelte van het Groninger publiek dat langdurig zijn misnoegen uitte over het staken van de wedstrijd door gescandeerde uitroepen als "Dood aan Thomas, dood aan Telstar". Tilburgers weer ongeslagen op eigen veld Stand nacompetitie 1. Telstar 2. Fortuna 3. Willem II 4. Groningen e divisie: 2 10 12 2-4 1 0 0 1 0 0-2 TILBURG (GPD) - Willem II heeft de balans weer in evenwicht ge bracht in de stryd om de na-com petitie. Voor de 18e maal dit sei zoen bleef de ploeg van trainer Henk de Jong ongeslagen op ei gen veld. FSC werd in Tilburg voor 15.000 toeschouwers naar een kansloze 2-1-nederlaag ge speeld. Alleen in het laatste kwar tier, toen Prauser de achterstand na een misverstand in de Willem Il-defensie had verkleind tot 2-1, drong FSC even aan. Voor het overige was Willem II de betere ploeg. Daarom had Willem II ook meer afstand moeten nemen, voordat Prauser FSC terug in de wedstrijd bracht. Vooral door het uiterst onzekere begin van doel man Bram Geilman kreeg Willem II daartoe volop mogelijkhe den. Slechts in de elfde minuut profi teerden de Brabanders van een aarzeling in de Limburgse defen sie. Ton van de Ven, de absolute uitblinker, opende uitstekend op links, waarna Henk vart Rooij doelman Geilman met een fraaie kopbal kansloos liet. „Die snelle voorsprong hadden we na de ne derlaag tegen Telstar echt no dig", vond Willem Il-trainer Henk de Jong. „De klap die Tel star ons uitdeelde is even hard aangekomen, maar nu hebben we de schade weer aardig hersteld. Vooral in de eerste helft speelden we een by vlagen uitstekend voetbal". Dat resulteerde dan nog in een handvol kansen voor Wil lem II. De verzwakte FSC-defensie (Co- lombain en Huub Pfennings ont braken wegens een schorsing) kreeg geen vat op de snelle pas seerbewegingen van o.a. Bud Broeken en Hans Heeren. „In die fase hadden we de strijd dan ook moeten beslissen", vond De Jong, die het helemaal niet eens was met de opmerking van bondscoach Jan Zwartkruis dat zijn ploeg er in de slotfase condi tioneel door zou zitten. De Jong: „Nee, beslist niet. Dat we even in moeilijkheden kwamen was een normale reactie van FSC, dat na dat het op 2-1 was gekomen alles weer op de aanval gooide. Ik vindt trouwens dat we aardig on der de druk vandaan kwamen en dat de kans op 3-1 groter was dan op een gelijkmaker van FSC". Halverwege de tweede helft kwam Willem II op 2-0, nadat Ton van de Ven zich op rechts handig had ontdaan van Joop Titaley, waar na Wil Swaans met een fraaie kopbal voor de tweede Tilburgse treffer zorgde. De tegentreffer van het vooral aanvallend ter- leurstellende FSC kwam te laat. „Het lijkt erop dat alle ploegen op eigen veld de stryd willen beslis sen", vond FSC-trainer Joop Cas- tenmiller. „We hebben hier niet behoudend gespeeld. FSC was erop uit om minimaal gelijk te spelen. Dat zou een mooie uit gangspositie geweest zij n voor de komende wedstryden. Het liep een stuk minder dan donderdag tegen FC Groningen.maar een plaats in de ere-divisie krijg je niet cadeau". EREDIVISIE Ajax-Twente8-1 AZ-Haarlem 3-0 Den Haag-Eagles 2-1 Sparta-PSV1-1 NEC-VW 4-1 Utrecht-Féyenoord1-3 PEC/Zwolle-Roda1-1 NAC-Volendam5-1 MVV-Vitesse1-1 Eindstand Ajax 34 24 6 4 54 93-31 Feyenoord 34 19 13 2 51 62-19 PSV 34 20 9 5 4 9 65-23 AZ'67 34 19 7 8 4 5 84^3 Roda JC 34 18 8 8 44 58-33 Sparta 34 14 5 15 33 47^18 Den Haag 34 11 11 12 33 43-55 Pee Zwolle 34 7 18 9 32 36-46 GA/Eagles 34 11 9 14 31 4^48 NAC 34 8 15 11 31 41-51 MVV 34 9 13 12 31 2^45 Twente 34 9 12 13 30 54-58 Utrecht 34 10 10 14 30 43-55 Vitesse 34 7 1 5 12 29 42-63 NEC 34 7 14 13 28 35-49 Haarlem 34 6 13 15 25 31-64 Volendam 34 7 8 19 22 42-63 WV 34 4 6 24 14 23-79 PAARDESPORT - De Belmont Stakes", een ren voor driejarige paarden in New York, is zaterdag gewonnen door Coastal voor Golden Act en Spectacular Bid. Bijna 60000 gokkers keken toe. Coastals eigenaar William Hag- gin ontving 323.000 gulden voor de eerste prijs. VOETBAL - Ajax heeft het afgelo pen weekeinde in Zeist het fina- letoemooi om het Nederlands kampioenschap voor zondaga mateurs tot en met 18 jaar ge wonnen. De Amsterdammers namen de titel over van NEC, dat tweede werd. DAMMEN - Jan de Ruiter uit De venter is het afgelopen weekein de in Utrecht Nederlands kam pioen sneldammen geworden. Jannes van der Wal uit Gronin gen werd tweede. VOETBAL - Carmen Giuliano, een Argentijn, die sinds 1974 in Spanje speelt, is gekozen tot Spaans voetballer van het sei zoen 78-79. Giuliano komt uit voor Hercules. 1 Kees Kist (AZ'67) 34 2. Ray Clarke (Ajax) 26 3. Theo de Jong (Roda JC) 21 4. Soren Lerby (Ajax) 16 5. Ab Gritter (FC Twente). Wüly van der Kuylen (PSV) en Tsjeula Ling (Ajax)14 8. Petur Petui sson en Jan Peters (Feye noord), Frank Arnesen (Ajax)12 AMSTERDAM (GPD) - De rust. die in het Ajax-kamp leek te zijn te ruggekeerd na de uitspraken van de ledenraad dat Ruud Krol tot 1982 aan de Amsterdamse club verbonden blijft en dat trainer Cor Brom en speler Ray Clarke aan hun contractuele verplich tingen worden gehoudenbleek zaterdagavond na afloop van de laatste competitieconfrontatie van de nieuwe landskampioen tegen FC Twente (8-1) slechts schijn. Voor die nieuwe onrust was voor namelijk Ray Clarke verant woordelijk. De Britse puntspeler, wiens kwaliteiten dit seizoen bij na voortdurend ter discussie hebben gestaan bracht het Ajax- bestuur opnieuw in verlegenheid door kenbaar te maken dat hij ge zien de oppositie tegen zijn per soon zijn voetbalactiviteiten bij voorkeur bij een andere, buiten landse, club zou willen voortzet ten. Tevens maakte Clarke duidelijk, dat hij niets voelde voor de trip die de komende twee weken wordt gemaakt naar Zuid-Ame rika. Langdurig beraad tussen Clarke en zijn zaakwaarnemer Weerdenburg enerzijds en een deel van het Ajax-bestuur ander zijds resulteerde uiteindelijk toch in een compromis: Clarke blijft de komende twee jaar werknemer bij Ajax maar be hoeft de reis naar Zuid-Amerika niet te maken. Duidelijkheid kwam er zaterdag avond ook over Wim Meutstege, die door zijn openlijke kritiek op de aanpak van Cor Brom niet op al teveel krediet meer kon reke nen van de Amsterdamse oefen- meester. Hoewel de onderling relaties danig zijn verstoord is er van een tussentijdse ontbinding van het contract van Meutstege volgens voorzitter Ton Harmsen beslist geen sprake. „Meutstege moet gewoon zijn contract (nog twee jaar) uitdienen. Zijn positie staat dan ook niet ter discussie. Amsterdams burgemeester Wim Polak heeft zaterdag landskampioen Ajax op het stadhuis ontvangen. Op het balkon van de achtertuin is de burgervader in gesprek met voorzitter Harmsen (r) en trainer Cor Brom, die in eikaars nabijheid verkeren alsof er niets tussen hen is geweest Iedereen loopt tenslotte weieens uit het gareel". Meutstege: Mijn opmerkingen over Brom zijn zeker met negatief bedoeld geweest. Ik heb vooral opbouwende kritiek geleverd. Op dit moment legt iedereen mij echter van alles in de mond. Ik zou ook die enquête onder de spelers hebben gehouden maar dat is absoluut niet waar. Wel heb ik mijn mening gegeven toen er om werd gevraagd' Gesprek Inmiddels heeft de ex-Sparta-spe- i gesprek gehad met Brom hij zijn kritiek en opvat tingen over de werkwijze van de trainer nogeens uiteen heeft ge zet. „Volgend seizoen beginnen we met een schone lei", zo ver- du idelijkte Meutstege, „en als het aan mij ligt, blijf ik hier gewoon nog twee jaar". Dat geldt in principe ook voor Cor Brom, die na afloop van de ont moeting tegen FC Twente op nieuw geen enkel commentaar wenste te leveren op de recente ontwikkelinge n bij de club. In tegenstelling overigens tot Ajax' praeses Ton Harmsen, die nog AMSTERDAM (GPD) - Ajax heeft het afgelopen weekeinde over eenstemming bereikt met Karei Bonsink. Bonsink, die het afge lopen seizoen voor het Brusselse RW DM uitkwam tekende een contract van driejaar bij de Am sterdamse landskampioen. Bon sink maakt evenals de onlangs aangetrokken Peter Boeve van Vitesse deel uit van de spelers groep die gisteren voor een trip van twee weken is vertrokken naar Zuid-Amerika waar onder meer wedstrijden worden ge speeld in Argentinië en Uruguay. In ruil voor Bonsink heeft RW DM de Ajacied Hans Erkens aangetrokken. Volgens voorzitter Ton Harmsen heeft Ajax „iets bij moeten beta len. Het bedrag dat daarmee ge moeid is ligt ver onder de hon derdduizend gulden", aldus de Ajax-praeses. Hans Erkens. die drie seizoenen bij de Amsterdamse club in dienst was heeft bij RW DM een contract van twee jaar getekend. Erkens: „Ik heb twee leuke jaren gehad bij Ajax. Dit seizoen is voor my echter een verloren jaar geweest. Ik heb zo tussen de 10 a 15 wed stryden op de bank gezeten en bovendien miste ik de bekerfi nale. Ik geloof overigens dat door alle dingen die er de laatste maanden zijn gezegd en zijn ge beurd het voor iedereen een ver velend seizoen is geweest. Brom heeft wat dat betreft nog veel ge red door niet te praten". Erkens is de enige speler uit de A- selectie die bij Ajax vertrekt. Wel wordt nog gezocht naar aanvul ling van de selectiegroep. Ton Harmsen: We zijn nog bezig met een linkerspits en waarschijnlijk komt er nog een reservedoelman bij". Dat zal Hans Galjé van FC Den Haag m elk geval niet zijn. Beide clubs konden niet tot over eenstemming komen over een transferbedrag. Hans Erkens maakt overigens de trip naar Zuid-Amerika niet mee. Ook Piet Schrijvers blijft thuis. Schrijvers, die al zeer langdurig hinder ondervindt van een knieblessure, zal zich de komen de dagen onder doktersbehan deling stellen. eens toelichtte dat e getracht de oefen meester tussen tijds te ontslaan. „We hebben nooit geprobeerd een andere trainer aan te trekken. Wel heeft het bestuur tweemaal met Brom gesproken, dat was na de wed strijd tegen Honved en NAC. Wij hebben hem toen duidelijk ge maakt dat de spelers meer disci pline moest worden bijgebracht en dat dat in het veld moest ge beuren. Deze jongens verdienen tenslotte een vorstelijk salaris en dan mag je op z'n minst verwach ten dat daar voor wordt ge werkt". Gebrek aan werklust kon Ajax in de laatste wed stryd van het sei zoen in elk geval niet worden verweten. Het uitgebluste FC Twente bleek tegen de agressieve speelwijze en het hoge tempo van de Amsterdamse formatie niet opgewassen. Opvallend daarbij was dé rol van aanvoerder Ruud Krol, die zich meer in de achter ste linie van FC Twente bevond dan in zijn eigen verdedigings lijn. Krol, die door bemiddeling van Maup Caransa en Leo Horn voor driejaar bijtekende bij Ajax, kon zich >n aanvallend opzicht uitleven omdat FC Twente tot vrijwel niets in staat bleek. Aanvankelijk hield de equipe van trainer Spitz Kohn goed stand, maar nadat Ling een kwartier voor rust zijn ploeg op een voor sprong had gezet brak het povere verzet van FC Twente definitief en kon Ajax na de hervatting via een serie van zeven fraaie treffers simpel uitlopen naar een 8-1 overwinning. Voor de Ajax-produktie tekenden achtereenvolgens Meutstege. Clarke, Arnesen, Ling, Lerby en Tahamata (tweemaal). Jaap Bos was de maker van het enige Twentse doelpunt. UTRECHT (ANP) - Afgezien van het vervelende gedrag van een aantal Rotterdamse supporters, waardoor scheidsrechter Draaisma halverwege de eerste helft de wedstrijd vijf minuten moest staken, was de laatste competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord best het aankijken waard. Er werd aan beide kanten leuk gevoetbald waarbij het er soms zelfs fel toe ging. Feyenoord won de ontmoeting verdiend met 1-3, waarbij dient te worden opgemerkt dat het hierbij nogal wat aan de falende Utrechtse vleugelverdediger Flight had te danken. Dat gebeurde eerst voor rust, toen Flight de doorgebroken Troost ten val bracht en Notten de hiervoor verkregen strafschop benut te: 0-1. Dne minuten later werd het weliswaar gelyk door Van Staa, waarbij Vriezen het voorbereidende werk deed, maar steeds weer kon Feyenoord over rechts gevaarlijk worden door dat Flight nogal eens mistastte. Wildbret moest daarbij zelfs een keer erg hardhandig corrigeren toen Peters gevaarlijk werd het geen de Utrecht-libero een gele kaart opleverde. Na rust waren de eerste kansen voor FC Utrecht maar de alleen doorgebroken Vriezen stuitte op Trey tel. De Feyenoord-doelman moest even later een knappe boogbal van de voor Witbaard inge vallen Kruiff onschadelijk maken. Toen Flight halverwege de eerste helft Budding te veel vrij liet zorgde deze speler uit een voorzet van Carlo de Leeuw voor 1-2 en vijf minuten voor het einde rondde De Leeuw zelf een combinatie van Budding en Peters doeltreffend af: 1-3. ROTTERDAM - Sparta en PSV hebben in de laatste competitie wedstrijd de punten broederlijk gedeeld. Een interessant aspect was dat Michel Valke zijn loopbaan bij Sparta beeindigde tegen zijn nieuwe werkgever. In de eerste helft deden beide clubs het rustig aan. PSV acteerde wat aanvallender en dat gaf de Eindho- venaren in de zesde minuut al een voorsprong. Poortvliet benutte een kans, die was ontstaan na goed voorbereidend werk van Willy van de Kerkhof (0-1). Verder doorstond het Rotterdamse defen- sieblok, waar Van Gaal de geschorste Balkenstein uitstekend verving, de aanvalsacties van PSV. Kort na de rust maakte Sparta gelijk (1-1) via de ambitieuze René van der Gijp, zoon van de eens bij Sparta successen oogstende Wim van der Gijp. De Rotterdammers wilden nog wel winnen en drongen sterk aan. Toch kreeg Harry Lubse voor PSV de beste scoringsmogelykheid. Een schitterende reactie van Doesburg voorkwam echter dat PSV opnieuw de leiding nam. Een kwartier voor tijd moest de geblesseerde Willy van de Kerkhof worden vervangen door Hoyer. ALKMAAR (ANP) - AZ'67 is dan toch nog vierde geworden in de stand van de eredivisie. Dat dankte men uiteindelyk aan de zege van 3-0 op het opnieuw in de hoogste voet bal kringen gebleven Haarlem. Toch stond AZ-Haarlem eigenlyk veel meer in het te ken van de stryd tussen de beide oefenmeesters Kessler en Hug hes. Dit prestigeduel drong het afscheid van Nygaard AZ 67De Vries en Beek Haarlem) naar de achtergrond. Verwonderly k was dat niet. Omdat AZ nog wat goed te maken had na de nederlaag van 1-2 in de eerste wedstrijd in Haarlem en ook omdat Kessler de sportieve revanche wildeop de rolfluitstunt van Hughes. Los van een massale uitdeelactie van rolfluitjes aan het publiek en een authentieke aan Hughes zelf, viel aan het duel nauwelyks iets opwindends te beleven. Kristen Nygaard. die zyn eisen niet zag gehonoreerd door het AZ-bestuur, drukte zyn stempel op de wedstrijd met twee treffers, waarvan een uit een strafschop. Kees Kist scoorde een kwartier na rust 2-0. Twee minuten voor tyd verdween Nygaard met bloemen van het veld. Ook Hughes bleef (opnieuw) niet achter. Hij wandelde kort voor het einde het veld in om Cees de Vries persoonlijk te huldi- e n Dit "feestje" liep büna uit de tiend omdat scheid rechtei Van Dijken niets van de plannen van Hughes al wist. Uiteindelyk kon het duel toch normaal worden beëindigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 13