-DmdttQ-hfoensdag'Vmdeel: DE KRANT. DAAR LEREN ZE WAT FAN. t - OPEN HUIS - KOOP 2 KILO VLEES, DAT IS PAS VOORDELIG. Lieve Oma en Opa Körber van harte gefeliciteerd met uw 45-jarige trouwdag! Karin, Edwin. George Monique, Adrie, Ference. korte ziekte is toch nog onverwacht van ons 5 lieve man. vader en opa JEF VAN BEEK in de leeftijd van 77 jaar Leiden: BEP VAN BEEK-NOLL JEF VAN BEEK Bunschoten: BEP en PAUL ACHTHOVEN- VAN BEEK SANDOR en OLAF Montfoort: KOOSJE en JAN VAN ZOMÉREN- VAN BEEK JANTJE 2321 HP Leiden, 9 februari 1979 Kersenstraat 31 De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar maandagavond van 7-7.45 uur. De crematie is bepaald op dinsdag 13 februari a.s. om 3 uur in het crematorium "Ockenburgh", Ockenburghstraat 21Den Haag-Loosduinen. I Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het over lijden van onze mede-oprichter, oud-bestuurslid en goe de vriend de heer J. J. J. VAN BEEK "Die getrouw is in het minste, is ook in het grote getrouw" Namens het bestuur en leden van de werkgemeenschap "De Ratel" - Leidse Volkshuis C. ZIRKZEE, voorzitter Leiden. 9 februari 1979 Houdt Gij mijn handen beide met kracht omvat Na een kortstondig ziekbed overleed heden onverwacht, op de leeftijd van 73 jaar. onze lieve moeder, schoon moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante ELISABETH MECHELSE wed. i J. F. N. VAN OS Zwijndrecht: M. VAN DER OORD-VAN OS J. VAN DER OORD FRITS Waddinxveen: M. P. DELISSEN-VAN OS D. P. DELISSEN CHRISTIAAN, ANNE-MARIE Anaheim (Cal A. VAN OS M. VAN OS-NASABAL DIRK, ADRIANA, LAUREN Zoetermeer: E. H. W. HARTOGS-VAN OS H. J. HARTOGS HELM A en verdere familie Thuis geen bezoek De overledene i begraafplaats "Rosenburgh", Voorschoten. Bezoek dinsdag van 19.30-20.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dóór ds. W. G. Met ering op woensdag 14 februari om 11.00 uur in de Dorps kerk. Schoolstraat. Voorschoten, waarna de bijzetting in het familiegraf aldaar zal plaatshebben om ongeveer 11.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de bijzetting in de Dorpskerk. Van mijn zo liefhebbende man, van onze altijd bezorgde en meelevende vader, van onze buitengewone schoon vader en onze onvergetelijke opa LIBORIUS THEODORUS MENKEN hebben wij vandaag afscheid moeten nemen. Daarom zijn wij bedroefd; ook dankbaar dat wij hem zo lang bij ons mochten hebben. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau Hij overleed na het Sacrament van de Zieken te hebben ontvangen, op de leeftijd van 80 jaar A. H. M. MENKEN-VAN DER DRIFT AD en RIA MENKEN-TIJSSEN ELISE en JAAP-JAN, LEEN, TON. ANNE-MONIQUE ELLY FLES-MENKEN INEKE, KEES. LEEN. HANS, ANNELIES, CLAUS HANS en LYA SCHLATMANN- MENKEN ANNEMARIEKE, CAROLINE LIEKE, HANS JUNIOR KEES en MINI MENKEN- VAN PARIDON LEEN. DINNY, BRIGIT LEEN en CORRY MENKEN- VENNEMAN PAUL, BERNARD, NIELS HUUB en LIESBETH MENKEN- DE HAAS LEEN. MARK, ERWIN, ROELOF PETER en NELLY MENKEN-KEYZER ROBERT, PETER-PAUL CLAUDIUS en MARIA CHORUS- MENKEN JUTTA, JULIA HANS en THEA MENKEN-DEVILEE BAS. EELCO LOUK en JOS MENKEN-VIS TOON, EMMARIE TON en MARIANNE MENKEN- BEERMAN DIRK-LEEN, MARIËLLE I GUUS en KATHY MENKEN- BENNETT BOBBY, GAIL-MARIE, INEKA ALEX en NICOLETTA MENKEN- DE BOER WOUTER, QUINT FRED en HETTY MENKEN- WINNUBST ESTHER. JORIS-JAN, BARBARA EVELINE MENKEN en PATRICK KICKERT Voorhout: Wassenaar: Wassenaar: Oegstgeest: Wassenaar: Lage Mierde: Leiden: Noordwijk! Katwijk: Amsterdam: 9 februari 1979 Lange Voort 269 2343 CE Oegstgeest Geen bezoek t huis Wij herdenken hem tijdens een avondmis op dinsdag 13 februari in de parochiekerk van de H. Willibrordus, Rhijn- geesterstraatweg 37 te Oegstgeest, om 19.30 uur, waar na gelegenheid tot condoleren in de kerk. De plechtige H. Uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 14 februari om 11.00 uur in genoemde kerk, waarna wij hem te rusten leggen in het familiegraf op het parochiekerkhof Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in ,,'t Camphuys(naast de kerk). Na een langdurige ziekte, heeft de Here tot Zich geno men, onze lieve vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager en oom GERRIT LINSCHOOTEN weduwnaar van WILLEMINA PLU in de leeftijd van 75 jaar Leiden: J. BOL-LINSCHOOTEN P. BOL JOLANDA en PETER Voorschoten: A. LINSCHOOTEN H. A. LINSCHOOTEN-VAN EGMOND ANJA en verdere familie De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar dinsdagavond van 7-7.45 uur. De rouwdienst is bepaald op woensdag 14 februari a.s. om 1.30 uur in de aula van de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. L. TH. MENKEN is op de leeftijd van 80 jaar overleden. Zijn inzet, zakelijk inzicht en enthousiasme heeft de aan zet gegeven tot de ontwikkeling van onze onderneming. Wij gedenken hem in grote dankbaarheid. Menken Landbouw B V. Wassenaar Menken Landbouw B V. Oud Gastel Menken Dairy Food B.V. Oud Gastel Kaasfabriek Vianen B.V. Vianen Liko Frisdranken B.V. Bodegraven Bottelrnij ,,'t Gooi" B.V. Soest Ons bereikte het droevige bericht, dat de oprichter oud-direkteur van onze onderneming, de heer L. TH. MENKEN op de leeftijd van 80 jaar is overleden. Hij zal in onze dankbare hennnering blijven als e voudige, menselijke en hard werkende man. Medewerkers en medewerksters van: Menken Landbouw B.V. Wassenaar Menken LAndbouw B.V. Oud Gastel Menken Dairy Food B.V. Oud Gastel Kaasfabriek Vianen B.V. Vianen Liko Frisdranken B.V. Bodegraven Bottelmij ,.'t Gooi" B.V. Soest e lieve moeder, schoonmoe- Op 8 februari overleed der en grootmoeder GEESKE HENDRIKA EBBINGE weduwe van W. A. MUYZERT in de leeftijd van 78 jaar. Delft: M. C. VAN BATENBURG-MUYZERT J M. VAN BATENBURG Leiden: P. C. MUYZERT D. D. M. MUYZERT-HELLER Zeist: M. MUIJZERT-BRAAMS en kleinkinderen. 2321 AD Leiden, 12 februari 1979 Haagweg 28. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Enige kennisgeving. Op 7 februari j.l. is overle den onze lieve moeder, be huwd- en grootmoeder JANTJE BARBARA TIEROLF in de ouderdom van 85 jaar. Leiden: P. S. VAN HEUSDEN C. ROMAN-STEUTEL T. VAN HEUSDEN Aerdenhout: W. N. VAN HEUSDEN J. VAN HEUSDEN- VAN LEEUWEN 's-Gravenhage: J. B. VAN HEUSDEN NANNE. REMCO Bij beschikking van de Arron dissementsrechtbank te ;s- Gravenhage d.d. 29 januari 1979 werd Jannetje Maartje Kralt, geboren op 27 juli 1949 te Rijnsburg, wonende te Noord- wijk. verpleegd wordende al daar in het Dr mr. Willem van den Bergh Stichting, Zwarte- weg 20, onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoor nis, waardoor zij niet in sta# is haar belangen behoorlijk waar te nemen. Tot curator werd be noemd Pieter Kralt Jr.. wonen de te Rijnsburg aan de Vliet Z.Z. 8 en tot toeziend curator werd benoemd Pieter Kralt Sr.. wonende te Rijnsburg, Vin- kenweg 26. BIJBELSTUDIE door Ev. Jan. Zijlstra "Gods verlossingsplan" dinsdag 13 febr. 8.u.n.m. EVANGELIECENTRUM Zijlsingel 2, Leiden ledereen is welkom! dinsdag 20 februari van 19-21.30 uur (071) 152900 Dieperpoellaan 2 - Leidse Houtkwartier - Leiden Verkoop bij Executie welke zal worden gehouden op dinsdag 13 februari 1979 te 11.00 uur. ten laste van H. T. Kuipers wonende te Leiden, Arendshorst nr. 32 van enige ROERENDE GOEDEREN, bestaande uit: meubilaire goe deren en wat verder te koop zal worden aangeboden. De verkoop geschiedt a con tant zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie. Onze laatste BONTMANTELS nu bijna tegeef, b.v. wolvarine van 698,- voor 298,-. Div. bontmantels v. halve prijzen!! Volle garantie. Dit kan alléén De bontkoning. Hoogstraat 97. Rotterdam-C. Donderdags tot 21 uur geopend. Parkeerter rein v. zaak. Goedriieuwj metaa ÏVOOl mbei r mensen ien: pijn kalme :e :rt,jei ük stopt Er is een middel dat de eigenschap heeft de hinderlijke last van aambeien te verlichten. De pijn verdwijnt en de jeuk stopt. Dat middel heet Sperti preparation H.* Spcrti preparation H is een snel, direkt en afdoend middel bij de behandeling van aambeien. Het bevat bovendien weefsel vernieuwende bestanddelen. Last van aambeien? Gebruik Spcrti en vergeet ze. Sperti zalf en zetpillen Restaurant „De Gouden Leeuw" vraagt RECEPTIONISTE leeftijd ongeveer 20-25 jaar. Zelfstandig werkend KOK Sollicitaties na telefonische afspraak 01717-4309. 2 kilo magere runderlappen 19,90 KILOPRIJS 11,90 2 kilo lende, sucadelappen 21,90 KILOPRIJS 12,90 1 kilo botermaise paardebiefstuk 13,90 1 kilo pikante lamsbout 9,90 5 kilo rund- varkensgehakt 22,50 5 kilo verse braadworst 22,50 Grote mandarijnen 15 voor 2,98 Zuurkool vers uit het vat kilo 0,79 Super Shamouti sinaasappelen 20 voor 2,50 Perssinaasappelen 25 voor 2,50 Paprika's kilo 0,98 Gekookte kroten 0,98 Granny Smiths kilo 1,48

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 4