TOG ZONDERZORGEN Skala BON EEN EN METEEN KOMEN FRATENOVER EEN FIJN3LBAAN. post brengt depri jz bij u thuis. adverteert in dit blad 071-131141 FOKKER-WFW Tarief geldleningen LTS-ers en MTS-ers I Ben geïnteresseerd om met Fokker I te praten over: I opleiding plaatwerker I opleiding üjmkonstruktiewerker I beide opleidingen; nog geen I voorkeur, (aankruisen wat u wenst) naam: straat en nr.: woonplaats: opleiding: (In enveloppe zonder postzegel sturen aan Fokker-VFW, Personeelszaken, Antwoordnummer 1496, Postbus 7600, 1117 ZJ Schiphol-Oost.) 026/79/LD De fabriek op Schiphol-Oost Dan gaan we kijken hoe bepaalde deien met Dan 'n kop koffie en een staat voor u open. Op dinsdag 13 en woensdag 14 februari, 's avonds om 7 uur. Wij willen u graag het bouwen van een vliegtuig tonen. Dat is interessant om te zien én om aan mee te werken. Want daar gaat het ons om. We willen u interesseren in een baan bij Fokker. Als u LTS of MTS heeft en niet ouder bent dan 45 jaar, kom dan! Eerst een kijkje in de fabriek waar op dat moment gewerkt wordt. We laten u drie afdelingen zien. De plaat werkerij, de lijmkonstruktie-afdeling en de eindmontage. In de plaatwerkerij ziet u hoe hoogwaardige materialen met grote nauwkeurigheid tot vliegtuigdelen vervormd worden. ng: behulp van een lijmfilm tot êen kompleet vliegtuigonderdeel gekonstrueerd worden. Om het beeld kompleet te maken gaan we de eindmontagehal in, waar u de vliegtuigen in verschillende produktiefasen ziet staan. kop koffie i bedrijfsfilm. Na het fabrieksbezc orieksbezoek ontvangen we u in de filmzaal. Bij een kop koffie geven we u wat algemene informatie en wordt de Fokker bedrijfsfilm getoond. Opleiding tot lijmkonstruktie- of plaatwerker. We kunnen er meteen over praten. Na het fabrieksbezoek kunt u fris van de lever zeggen of u geïnteresseerd bent om over een baan bij Fokker te praten. Of uw interesse uitgaat naar de opleiding tot üjm konstruktiewerker of die tot plaatwerker. We kunnen daar eventueel meteen op doorgaan maar beter nog maken we een afspraak met u. Als u niet kunt komen maar wel op 'n andere keer wilt praten, vul dan deze bon in. Fokker-VFW B V is een Neder landse onderneming binnen ee internationaal concern met a kti vit ei ten in de vliegtuig en ruimtevaartindustrie. Het meest bekend zijn de F27 Friendship, de F28 Fellowship en de ruimtevaartprögramma's ANS, IRAS en ARIANE. Een van 'i! de vestigingen in Nèderland is Fokker-VFW Schiphol. Dit zijn ze, de gironummers en eindcijfers waarop de prijzen zijn gevallen van de giroloterij 10.000.- postgironummer 3.9 5.000.- postgironummer 8 5.000.- postgironummer 1.3 5.000.- postgironummer 2 0 5.000.-postgironummer 2.1 5.000.- postgironummer 2 3 5.000.- postgironummer 2.6 5.000.- postgironummer 3 1 5.000.- postgironummer 3.2 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer 2.500.- postgironummer liooo!- op emdcijters 200.- op eindcijfers 100.- op eindcijfers 60 -op eindcijfers De post is weer onderweg, f uw postgirorekening afgeschreven. Notaris mr. M.J.Meijer te Amsterdam trekt 6 keer per jaar de prijsbepalende gironummers. Binnen één week na de bekendmaking worden de prijzen overgemaakt op de postgirorekeningen van de winnaars. Alleen gironummers van deelnemers loten mee. Prijswinnaars behoeven zich niet te melden. Vul de machtiging hieronder volledig in en stuur 'm in een envelop zonder postzegel naar SUFA, Antwoordnummer 2020,3000 VB Rotterdam. Heeft u nog geen postgirorekening? Schrijf dan naar 't zelfde adres en SUFA zorgt er dan in samenwerking met de Postcheque- en Girodienst voor dat ook u een postgirorekening om00'6 -rrnTsóf* QUE- „,0Q macM'9' 9 o700 om V d3ona,scW'l*V_^_-----s\»ch«n9 cK r^uöe kansspelbelasting. .- zijn belastbaar met 25% Algemene Loterij Nederland Deze loterij werd goedgekeurd door de Minister van Justitie ondei L.O. 700/088/207. d.d. 9-11-1 De baten zijn bestemd voor d Stichting Algemene Loterij Ni ENOe" Informatie verkrijgbaar bij: SUFA. Zomerhofstraat 68, 3032 CM Rott Voor 'n tientje verandert uw gironummer in een lotnummer. UNIEKE AUTO VERZEKERINGEN /Jaardem® tientallen guldens goedkoper! Rijnsburgerweg 135 Leiden Telefoon 156844* (071) Netto 24m 36m 48m 6.000 289 205 163 10.000 475 15.000 708 60m 96m 138 335 266 224 160 498 394 331 238 20.000 944 662 522 440 318 25.000 1180 828 653 551 398 KOOYMAN Hoge Rijndijk 264 Leiden 071-134052 Huur 'n Skala kleuren-TV. Dan huurt u de totale Skala service, voor .j het meest zorgeloze TV-kijken. Keus uit vele tientallen modellen. Eventuele reparatiekosten zijn nooit meer voor u1 rekening. Service? Iedere dag van het jaar, ook op zon- en feestdagen, zelfs met kerstmis. Bel even op of kom eens langs. Vandaag naar Skala bellen betekent morgen al 'n Skala TV in huis hebben. Eén week op proef. Word ook één van de tienduizenden Skala enthousiasten. 365 dagen service per jaar. - Haarlemmerstraat 168 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 18