Rellen in Delft na zege Leiden HANDBALTEAM FOBEHOLTE BIJNA VEILIG Fides Pacta komt er niet aan te pas „Nog niets zeker. Derby stelt niet veel voor MAANDAG 12 FEBRUARI 1979 PAGINA 13 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT I SPORT H SPORT H SPORT SPORT SPORT LEIDEN - In de eerste divisie B van de zaalhandbalcompetitie heeft Foreholte zich gisteren via een benauwde, maar gezien de inzet stellig verdiende 12-11 zege op mededegradatiekandidate Esca zo goed als veilig gesteld. De Arnhemse ploeg was in de eerste helft vooral vanuit de hoeken ge vaarlijker dan Foreholte, dat de rust in ging met een 3-6 achter stand. Na de hervatting hanteer de de Voorhoutse formatie de fensief een 6-0 systeem en dat werkte heel wat beter dan dé 5-1 verdediging in de eerste helft. Wel kon Esca aanvankelijk de marge van drie treffers handha ven (7-4) maar na de afstandstref fers van Hannie Boskamp, weer een gave partij, en Nel Geerlings begon Foreholte toch duidelijk aan zelfvertrouwen te winnen. Carla van der Zalm, die ditmaal vanwege het Arnhemse gevaar vanuit de hoeken, de hele wed strijd in het doel bleef, kwam minder vaak in moeilijke situa ties dan daarvoor en knapte de problemen met steeds meer lef op. Dat pepte de Voorhoutse aanval op en met nog circa 8 mi nuten te spelen was de stand ge lijk, 9-9. Om en om kwamen bei de ploegen daarna nog tot scoren. Esca mocht nog even aan de zege snuffelen, 11-10, maar Nel Geer lings vond van afstand de onbe schermde hoek van het Arnhem se doel, 11-11, en in de slotfase mocht de vinnige cirkelspeelster Karin Zonneveld op aangeven van Annemieke de Bruyn de wedstrijd beslissen, 12-11. Voor Foreholte scoorden Hannie Bos kamp (5), Nel Geerlings (3), Elly Hoek (2), Jet Verdegaal en Karin Zonneveld. HVS had het in de tweede divisie tegen degradatiekandidaat DJK uit Amsterdam alleen in de eerste helft moeilijk, ruststand 3-3. Het einde kwam echter met een royale zege, 11-6. HVS kan zon dag kampioene worden. Maar krijgt eerst nog een interessant duel af te werken. Donderdag zal om 19 u in de sporthal de Fluit in Leidschendam een eerste treffen plaatsvinden tussen Foreholte en HVS in de tweede ronde van de bekercompetitie van het hand- balverbond. Terwijl Foreholte zich instelt op een normale wed strijd, "we gaan er gewoon tegen aan, dat moeten we conditioneel kunnen", aldus Foreholte-voor- zitter Jan van der Geest, zal HVS het competitie-belang laten pre valeren. De sterke vrouw achter de Stompwijkse schermen, Bea van Bemmelen daarover "We staan zo goed in de competitie dat we niets mogen riskeren. Geen blessures in slotwedstrijden. Stel je voor dat we daardoor nu nog zouden verliezen". Voor de trai ners van beide ploegen zal het niettemin donderdag een goede testcase worden voor de competi tie '79-'80, wanneer het er echt om gaat. In de derde divisie gingen de dames van Northa weer met verlies naar huis. Koploopster Hermes won met 9-3. De donkere wolken be ginnen zich nu toch wel dreigend samen te pakken boven de Noordwijkerhoutse lormatie. Oase deed het beter. Hollandiaan, met Northa kandidaat voor de degradatie, werd met 8-4 geklopt. Daarmee beweeö Oase de pupil len van Carel Caron een goede dienst. De treffers kwamen bij Oase van Helma van der Geest en Marjan van der Geest (ieder 2), Corrie Weenink, Ria van Velzen, Margret Brugman en Riet van der Poel. In het doel toonde Monique van der Meer zich weer eens een uiterst betrouwbaar sluitstuk van de defensie. MMO nestelde zich ten koste van de lijstaanvoerster EHC in de afdelings eerste klasse op de bovenste plaats van de ranglijst, eindstand 6-5. Met nog drie wedstrijden voor de boeg lijkt het onwaarschijnlijk dat EHC zich nog van deze dreun zal kunnen herstellen, terwijl MMO een geweldige opkikker heeft gekregen. De defensies over heersten, zoals uit de score al blijkt, sterk, maar MMO toonde vooral in de met zenuwen gela den slotfase een mentale onver zettelijkheid waarop EHC zich stuk liep. Bij de heren miste Sa- turnus doelman Rob Spiekerman en zonder te stellen dat Cor Bak ker het slecht deed (integendeel) zou hij met een wisselmogelijk heid bepaald beter uit de bus zijn gekomen. Het manco zat bij de roodwitten ditmaal in de tweede lijn, vanwaar ditmaal maar wei nig gerichte schoten kwan.n. Blessures van Anton Klok en Pe ter Waalwijk hebben beide spe lers duidelijk in hun spelritme aangetast. Quintus 2, versterkt met enkele spelers van de keur- groep, won met 21-16. De heren van HW'70 hadden geen problemen met een zwak Hermes 3, dat na een snelle achterstand (0-5) het hoofd in de schoot legde, rust 10-4, eindstand 20-11. De dames van HW'70 wonnen in een matige wedstrijd van EDH 2, rust 6-2, eindstand 10-4. In de af delings vierde klasse verloren de dames van MSV met 6-10 van Olympia 2 uit Wassenaar en bij de heren gaat Rijnsoever uit Rijns burg via een 14-9 zege op Olym pia 2 recht op het kampioenschap af. FRANK BONTE DELFT - Het is nu vijf weken geleden, dat een klein ge deelte van het Parker Leiden publiek het toen nodig vond om allerlei naars te roepen toen Donar-speler Clinton Johnson door een ongelukkige manoeuvre te gen de basket viel. Vorige week in Groningen en ook afgelopen zaterdagavond toonde het publiek (van Punch dit keer) aan, dat dit soort reacties geen zeld zaamheid meer zijn in de basketbalwereld. Omdat zowel Bruinsma, alsook Van Rooden en Oostveen dus niet in vorm waren, moest Leiden het afgelopen zaterdag voorna melijk van Plaat, Washington en in mindere mate van Collins en Woudstra hebben. Plaat had geen kind aan Sikking, waardoor hij ruim in de dubbele cijfers kwam, terwijl Washington vooral in ver dedigend opzicht uitblonk. Daarop werd Bruinsma gewisseld voor Hans van Rooden. Van Rooden kreeg van Blom in de wedstrijd tegen Punch opnieuw de nodige speeltijd toebedeeld. Hij deed het echter niet veel beter dan Bruinsma. In de tweede helft gunde Blom Oostveen daarom ook een kans, maar ook de Nederlandse Cana dees faalde. Het wordt trouwens tijd voor Blom om te bezinnen of Oostveen nog wel waarde voor zijn formatie heeft. De forward heeft nog steeds moeite om zich aan te passen aan de aanvalspa- tronen van zijn nieuwe vereni ging. Oostveen heeft geen enkele keer het niveau waarop hij bij BOB speelde kunnen evenaren. Zij zorgden er voor dat Leiden na een ruststand van 50-51 kon uit lopen naar een 68-75 voorsprong. Met een 1-3-1 zóne probeerde Punch daar verandering in te brengen. Zonder succes. Pas vijf minuten voor het eindsig naal bij een 93-103 stand zetten de Delftenaren hun eindspurt in. Te laat, want Leiden vertrok uit eindelijk met een 105-109 over winning huiswaarts. Scores Leiden: Collins 29, Plaat 26, Woudstra 14, Washington en Bruinsma 12 en Kip 10 punten. Punch: Zeilstra 29, Jackson 26, Taylor 22 en Van Helfteren 16 punten. HERMAN POOS Leiden-forward Van Rooden: LEIDEN - Hoewel de strijd om de nationale basketbaltitel nog moet ontbranden (maait) wordt er door verschillende spelers - en clubs uiter aard - nu al vooruitgeblikt naar het volgend seizoen. Ook in Leiden circuleren al geruchten, al spreekt Hans van Rooden in elk geval tegen dat hij volgend seizoen voor Donar zal uitkomen. "Dat hangt af van mijn studie", zei Van Rooden, de forward van Parker Leiden. "Als ik in Groningen ga studeren bestaat er natuurlijk een grote kans dat ik daar inderdaad ga spelen. Maar niets is nog definitief, geens- Peter Paulides daarentegen zal welhaast zeker de huidige landskampioen gaan verlaten. De tweede guard achter Mitchell Plaat vindt dat hij te weinig vertrouwen geniet en wil daaraan conclusies verbinden. "Voor mezelf heb ik het idee, dat ik op eredivisie-niveau kan meedraaien, dus in eerste instantie steek ik mijn voelhoorns bij andere verenigingen uit", zei Paulides vorige week. "Het kan ook best zijn, dat ik het volgend seizoen voor Nijssen Trotters uitkom. Dat ik wegga is bijna zeker". Vaststaand is de overgang van Donar-center Everett Fopma naar Amstel veen. De Nederlandse Amerikaan speelde al eender voor het team van Theo Kinsbergen, maar verliet die ploeg toen de geldschieter zijn budget behoorlijk terugschroefde. Fopma, international, voelt zich niet "hap py" in het hoge noorden. Ron Kruidhof, de Nederlandse Amerikaan van Rotterdam, zal deze ploeg ook aan het eind van dit seizoen verlaten. Kruidhof, die vorig jaar over kwam van BOB, voelt zich niet thuis bij de ploeg van Arjen Bruin. Voor welke vereniging hij gaat spelen is nog niet bekend. Rotterdam zal vermoedelijk nog een speler kwijtraken in de persoon van Eric Solm. Hoogstwaarschijnlijk meldt hij zich aan bij BOB, waarook broer Paul zijn punten maakt. AD VAN KAAM Na afloop van het door hun favorie ten met 105-109 verloren duel te gen Leiden vonden een twintigtal voornamelijk jonge Delftenaren het nodig om hun teleurstelling af te reageren op de spelersbus van de Leidenaars en de wagen van Bob Oostveen. HAARLEM (ANP) - De basket balwedstrijd Flamingo's-BOB, gespeeld voor de eredivisie van de Nederlandse competitie, was zaterdag in Haarlem een tumul tueuze affaire. Flamingo's won met 94-79 onder twee protesten van BOB-zijde. De club uit Oud-Beyerland had aanmerkingen op de elektroni sche waarneming, die in de eer ste helft twee maal uitviel. Het opnieuw instellen van de klok geschiedde met de hand en van BOB-zijde wordt betwist of dat wel op de correcte manier werd gedaan. Volgens de vereniging^ werd er gesmokkeld met secon den. Het tweede protest gold het uit het veld sturen van BOB-spëler Wim Benschop in de tweede helft. Benschop zou de Haarlem se Amerikaan Armstrong gesla gen hebben. Volgens BOB-spe- lers werd er niet geslagen en zou Armstrong Benschop geprovo ceerd hebben tijdens een sprongbal. De arbiters consta teerden echter duidelijk slaande bewegingen van Benschop en noteerden ook dat Armstrong op zoek naar wraak tegengehouden werd door een in dienst van' BOB spelende landgenoot. Luba-topscorer Eric Ross werkt zich langs Wil Moerer en Hans Pleij. De Trotters wonnen gemakkelijk. Trotters behalen simpele overwinning: 92-55 LEIDEN - In de rayon-hoofdklasse stond zaterdag het duel tussen de stadgenoten Nijssen Trotters en Luba op het programma. Maar van een derby-sfeer was dit keer nauwelijks of geen sprake. De lijstaanvoerder Nijssen won zeer gemakkelijk met 92-55 van een ongemotiveerd Luba. Dat al na zeven minuten tegen een hopeloze 20-7 achterstand aankeek. De toeschouwers die gedacht hadden een interessant duel te kunnen aanschouwen kwamen al spoedig bedrogen uit, want Luba bleek niet van zins een po ging te ondernemen om het bestaande klasseverschil te nivelleren door bijvoorbeeld een flink portie werklust te tonen. Het team van Eric Ross nam alle tijd voor het uitvoeren van zijn aanvallen in de hoop daarmee een fast-break van Nijssen te kunnen op vangen. Die opzet slaagde niet best, want de Trotters liepen toch hard en scoorden veel, terwijl Luba door het langzame tempo zelf niet bijster veel punten ver zamelde. Alleen Ross kwam nog wel eens goed door en met zijn 17 punten werd hij dan ook topscorer van de wedstrijd. Bij rust keek Luba al tegen een hopeloze 25-44 achter stand aan en in de tweede helft slaagde de ploeg er niet in om dichterbij te kruipen. Nijssen scoorde lus tig door en bereikte tenslotte met 92-55 de eind streep. Vier Trotters kwamen in de dubbele cijfers. Scores Nijssen: Lamping 16, Maassen 14, Plomp en Pleij 12. Scores Luba: Ross 17, Van Zantwijk 12. De dames van Parker Leiden leden een ongelukkige nederlaag tegen Attacus. Vorige week nog behaal den de dames een belangrijke zege op Coppens Eagles en eindelijk scheen de ploeg van Bob Oost veen weer op de goede weg. Een knieblessure van Marlies Bosman evenwel deed de Leidse dames de das om. Met vijf punten verschil moest men de eer aan Attacus laten. Het rolstoelbasketbalteam van De Sleutels doet het in de derde divisie A uitstekend. Zaterdag werd op nieuw gewonnen, nu van Antilope. Na twee duels staat Sleutels ongeslagen bovenaan en de kans op promotie is dus volop aanwezig. Sleutels kende tegen Antilope een uitstekende start. Via 8-2 en 12-6 werd het 26-12 bij rust en daarmee kon de Leidse ploeg weinig meer gebeuren. Met in de hoofdrol Jaap van Beelen gaf de thuisploeg de gasten ook in de tweede helft geen kans en met 38-20 trok de Sleutels verdiend aan het langste eind. De oud-BOB-speler staarde met een blik die niet veel goeds voor spelde naar z'n wagen met twee lekke banden, een ruitewisser die rijp was voor de vuilnisbelt, een met iets scherps bewerkte voor ruit, een kromgebogen spiegeltje en ten slotte een fikse deuk in een van de deuren. Randverschijn selen in topsport anno 1979. Op een steenworp afstand in de kantine van sporthal "De Bui tenhof' een geheel ander tafereel. Daar stond Hennie Blom, mid den tussen het andere gedeelte van het Punch-publiek, frank en vrij te praten over de overwin ning van zijn ploeg. Zijn team lijkt nu na de zeges op Donar en Punch weer de juiste draad op gepakt te hebben. Weliswaar nog niet met briljant spel zoals vlak na de Kerstreces, maar wel met spel dat goed is voor twee punten. Punch moest dat ondervinden. De ploeg van speler/coach Jan Sikking kon praktisch de gehele wedstrijd Leiden goed weerstand bieden, maar in de eindfase bleken de Leidenaars toch net over wat meer routine te beschikken om een voorsprong van tien punten (87-97) niet meer uit handen te geven. Ondanks de zege moeten er toch een paar op- en aanmer kingen over de Leidse ploeg ge maakt worden. Sid Bruinsma bijvoorbeeld is de laatste weken danig van slag af. De forward, die uitblinkt in het pakken van re bounds en elke wedstrijd wel goed is voor zo'n kleine twintig punten, had ook tegen Punch zijn dag (nog) niet. Hij speelde an dermaal erg geforceerd, waar door zijn directe opponent Ro bert Zeilstra tegen Leiden een fijn avondje had. Het was dan ook Robert Zeilstra die er in de eerste helft verantwoordelijk voor was dat zijn ploeg afstand kon nemen van Leiden (36-30). LEIDEN - De situatie voor De Algemene in de Over gangsklasse D van de mi- cro-korfbalcompetitie is na het verlies tegen mede degradatiekandidaat (7-8) nagenoeg hopeloos. Om dat stadgenoot De Danaï den ook verloor (met 14-12 van Achilles) hebben de Leidenaars toch nog een klein kansje op behoud. Fides Pacta kwam in de Over gangsklasse C evenmin tot winst. Tegen GKV ging de ploeg kans loos ten onder 17-9. Ons Eiland was zo onverstandig de punten (7-5) aan Koag te laten. De ploeg deelt daardoor nu de lei ding in de klasse 2c met Kinder dijk. Zuiderkwartier ontkwam ook al niet aan verlies, OSCR bleek met een 10-7 eindstand te sterk. GKV-Fides Pacta 17-9. Fides Pacta keek tegen GKV al snel tegen een achterstand aan. Na zes minuten was het al 4-0. Voordat de rust aanbrak scoorde GKV nog drie maal, terwijl Wim Piket met een afstandsschot voor Fides Pacta daar slechts een treffer tegenover kon stellen (7-1). Na de pauze ging het iets beter met de Leidenaars al kwam men niet in de buurt van het voortvarende en uitstekend schietende GKV. Marleen Louw- rier bracht met een tweede Leid se treffer nog even wat hoop, maar GKV stelde daar vlot acht tegentreffers tegenover (15-2). Daarna geloofde GKV het wel en kon Fides Pacta de stand een iets dragelijker aanzien geven. Wim Piket (4x), Dick Onderwater, Daan Carree en Marleen Louw- rier verzorgden de doelpunten. De Algemene-DEVD 7-8. Zoals ge bruikelijk startte De Algemene goed. Dankzij Martin Filippo en Ruud van Vliet resulteerde dat in een 2-0 voorsprong. Daarna nam DEVD het heft over van een steeds nerveuzer wordende De Algemene. Tot de rust hielden de ploegen elkaar nog in evenwicht (3-3). De tweede helft bracht eerst twee DEVD-treffers, waarna Truus van Vliet het contact weer even herstelde. Niet voor lang, want DEVD bracht de marge weer op drie doelpunten. Die achterstand kwam De Algemene niet meer te boven. Wim van Iter- son, Martin Filippo en Wim van Vliet scoorden nog wel, maar omdat DEVD dat ook nog een keer deed, bleef een gelijkspel buiten bereik. Achilles-De Danaïden 14-12. Een keihard werkend De Danaïden heeft het tegen Achilles niet kun nen bolwerken. In een uitsteken de wedstrijd bleef De Danaïden voor rust steeds aan de voordeli ge kant van de score. Een inzin king in de tweede helft, bracht Achilles eerst naast de Leide naars en vervolgens op een 12-9 voorsprong. De Danaïden, dat Eric Filemon nog voor Gerard Nap wisselde, kwam nog terug tot 12-11, maar via 13-12 werd het toch 14-12. TOP-Quick 8-5. TOP was vanaf het begin direct al sterker, moest eerst nog wel toestaan dat Quick de leiding had, maar na een kwar tier kwam daar ook een einde aan. In deze vrij harde wedstrijd, gaf de betere techniek bij TOP uiteindelijk de doorslag. Jan Willem Simmelink (4x), Peter Ciggaar (3x) en de vijf minuten voor tijd invallende Dirk Meijer tekenden voor doelpunten aan TOP-zijde. Crescendo-Ready 10-8. Via een 0-1 achterstand, kwam Crescendo op een beslissende 4-1 voorsprong, die bij rust 7-4 bedroeg. Crescen do nam het na 8-4 wat al te ge makkelijk op, waardoor Ready terug kon komen tot 9-7 en ten slotte 10-8. Pietl'Amie (3x), Louis Kok (4x), Ria Baak (2x) en John Huigsloot scoorden. OSCR-Zuiderkwartier 10-7. Tot de rust hielden de ploegen elkaar aardig in evenwicht, hetgeen re sulteerde in een 7-6 ruststand. Daarna kreeg Zuiderkwartier moeilijkheden met de scheids rechter en raakte daardoor van slag. OSCR maakte daar handig gebruik van en sloot de wedstrijd met een 10-7 winst af. Voor Zui- derkwartier-doelpunten zorgden Dirk-Jan de Kreek (2x), Wil de Wit (2x), Carla Akse, Ineke de Hertog en Eric van Lunteren. Met de beslissende wedstrijd tegen Kinderdijk in het vooruitzicht, verloor Ons Eiland met 7-5 van Koag. De basis van die nederlaag, lag in de eerste helft, die via 0-1 en 5-1 met 6-2 eindigde. Ons Eiland kwam terug tot 6-5, waarna Pa trick Verra een strafworp miste. Koag had toen geen moeite meer. 7-5. Het onderaanstaande Fluks was kansloos tegen nummer drie in de tweede klasse c, Meervogels. In de eerste helft kon Fluks het weliswaar nog aardig bijbenen (6-4), maar daarna ging het mis, wat z'n weerslag vond in de score: een 15-6 eindstand. Jan Verloop en Rob Schelvis scoorden ieder twee keer. Pernix won deze week twee keer. Tegen Wion werd het donderdag 12-10 en tegen het al gedegra deerde ODO zelfs 12-7. De eerste wedstrijd kende een vrij regelma tig scoreverloop, maar tegen het harde ODO kwam Pernix na rust even in gevaar. (6-6). Via zes tref fers kwam er toch nog winst. Heel lang was er in de wedstrijd ALO- Fiks weinig te beleven. Daarna kwam de score op gang en via 3-4 bij rust werd een 6-9 eindstand op het bord zichtbaar. Topscorer Louis Kok juicht om één van de tien Crescendo-treffers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1979 | | pagina 13