Hooahoudt Nederlandse films, veel eigen drama [/jWfmgraWWMj Grote belangstelling voor memoires Péie&rMMrti Ams,erdQm vandaag... toegelicht WINTERPROGRAMMA TROS: WIENER SANGER KNABEN: HEEL VEEL VERANDERD In de boekengrabbelton „Vers voor de pers" VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1978 HILVERSUM (GPD) - De liefhebbers van de Nederlandse speelfilm kunnen de komende winter hun hart ophalen. Deelde eerst de AVRO al mee dat het Nederlandse bio- scoopprodukt in het tv-winterschema extra aandacht zou krijgen, ook de TROS heeft regelmatig tijd uitgetrokken voor een speelfilm van vaderlandse bodem. Zo staan op het programma; Flana- gan van regisseur Adriaan Dit- voorst, Rufus van Samuel Meye- ring, Paul Verhoeven's Keetje Tippel en Wat zien ik en Daniël van Eric Terpstra. Wat de buitenlandse series betreft (het eigen en aangekochte drama maakt 40 procent van het TROS- pakket uit) zijn de opvallendste produkties Holocaust, dat in het tweede kwartaal van 1979 op het scherm komt en de Duchess of Dukestreet, waarvan de eerste aflevering aanstaande dinsdag al te zien is. Rijk de Gooyer en Johnny Kraay- kamp zijn deze winter ook bij de TROS te zien, zij het dan niet als het eens zo vermaarde duo. Rijk speelt in het blijspel Boeing- Boeing terwijl Johnny samen met zijn zoon de hoofdrol vervult in De verlegen versierder. Ook John Lanting komt met zijn Theater van de Lach weer aan bod. Dimitri Frenkel Frank is de ko mende winter uitzonderlijk actief op het TROS-scherm. Hij schreef en regisseerde de geheel op loka- tie opgenomen tv-film Grijze ha ren en samen met Robert Long zorgde hij ook voor de cabaret show Wat ieder meisje weten moet. Frenkel Frank schrijft voorts voor de TROS de Show bis-quiz, waarvan de eerste afle vering op 1 december te zien is. Ron Brandsteder (en dus niet Andrè van Duin of Mies Bouw man, zoals de geruchten luiden) presenteert de quiz. Brandsteder keert dus weer op het oude nest terug, nadat hij eind 1976 door TROS-Hilversum-3-chef Hugo van Gelderen aan de dijk werd gezet. Op de zaterdag begint de TROS het tweede gedeelte van haar pro gramma met het spelletje Tele- raadsel, gepresenteerd door de voormalige zanger Andreas van der Schaaf. Van der Schaaf is thans werkzaam bij een Amster dams reclamebureau. Het Duitse spel Ratselbox stond model voor deze kleine familie-quiz. Ondanks het steeds nijpender wor dende geldgebrek komt de TROS het komende seizoen toch nog met aardig wat eigen drama. An ton Quintana was een van de schrijvers van de vierdelige serie Griezelverhalen om nachten van wakker te liggen, die wordt gere gisseerd door Hank Onrust en Gotz. Onrust maakte ook Eric of het kleine insecten boek naar het boek van Godfried Bomans. Dezelfde regisseur zorgde tevens voor de door Ton Dekker geschreven tv-film Een blik van verstandhouding. Romantisch-erotische vertellingen uit de Renaissance is een zesdeli ge serie van auteur Paul Melton. De verhalen werden bewerkt door Anton Quintana en Erika Simons. Jan Keja had de regie van deze serie. Oude produkten als Muziek uit duizenden, Basje en Adriaan, Matchpoint, Si- monskoop en de Duitse Derrick blijven in het nieuwe winter- schema van de TROS gehand haafd. Amsterdam 1 1) You're the greatest lover Luv 2 2) You're the one that I want John Travolta en Olivia Newton-John 3 5) Eve of the war Jeff Wayne 4 6) Pappie: Arno en Gratje 5 (10) Three times a lady: Commodores 6 (19) Rasputin: Boney M 7 3) Follow me: Amanda Lear 8 8) I'm gonna love you too: Blondie 9 7) Grease: Frankie Valli 10(—Summer night city: Ab ba London 1 1) Three times Commodores 2 2) Dreadlock holiday: 10CC 3 5) Jilted John: Jilted John 4 4) Oh what a circus: David Essex 5 7) Hong Kong Garden: Siouxsie and the Banshees 6 (10) Kiss you all over: Exile 7 3) Brown girl in a ring/Ri vers of Babylon: Boney M 8 9) British hustle: Hi Ten- 9 8) Picture this: Blondie 10( 6) It's raining: Darts lady- New York 1 1) Boogie oogie oogie: Taste of Honey 2 2) Kiss you all over Exile 3 4) Hopelessly devoted to you: Olivia Newton-John 4 3) Three times a lady: The Commodores 5 8)Summer nights: John Travolta and Olivia Newton- John 6 6) Hot blooded: Foreigner 7 5) Everlasting love: Andy Gibb 8 9) Don't look back: Bos ton 9 (13) Reminiscing: Little Ri ver Band 10(12) Hot child in the city: Nick Gilder Bonn 1 3) You're the one that I want John Travolta and Olivia Newton-John 2 2) Night fever. Bee Gees 3 1) Oh Carol: Smokie 4 7) Baker Street Gerry Rafferty 5 9) Miss you: Rolling Sto- 6 5) Ca plane pour moi: Plastic Bertrand 7 4) California nights: Sweet 8 8) Eagle: Abba 9 6) The wanderer: Leif Garrett 10(19) One for you, one for me: La Bionda k AMSTERDAM - Het filmblad Première beleefde gisteren in Amsterdam zijn eerste verschijningEén van de eerst exemplaren kwam in handen van dfit nrtrire Willeke van Ammelrooy. LEIDEN - Er is wel het een en ander veranderd met de zingende jongetjes uit Wenen. Het fondant-achtige van vroeger is eraf, gelukkig. Werkelijke heel mooie natuurstemmen hebben slechts enkelen van hen. De ande ren zijn goed gecultiveerde jongensstemmen. Zij hebben, 23 in getal, gisteravond in de Leidse Schouwburg een mooi programma gepresenteerd, de Wiener Sanger Knaben. Opvallend is hun uitstekende articulatie, en nog meer opvallend is hun muzikaliteit, die het hoogtepunt bereikte naar mijn gevoel in Kodaly. Heel knap gezon gen, goed gedisciplineerd, zonder de dressuur-hoogstandjes, die deze knaapjeskoren nog wel eens kenmerken. Een speels zangspelletje met wat kleine solisten, travesti-rollen die in ons land minder, in andere landen heel gewoon zijn, deed het in dit geheel toch wel eg leuk. Hun leider, Wolfgang Powischer had de jongens goed in de hand en zij zongen met toewijding. Het was na zovele jaren toch heel plezierig, hen weer eens te horen, al was het alleen om te constateren dat in hun "aanpak" toch wel iets is veran derd. Zij waren gul met toegiften, hetgeen men in de tamelijk goed gevulde schouwburg zeer heeft gewaardeerd. BEP RIJNDERS gehouden in Alphen a/d Rijn, werken blijkbaar aan een serieu ze come-back: zaterdag 30-9 zijn ze in Paradiso, Amsterdam. Ook van de partij zijn dan de uit deze regio afkomstige Long Way- Blues. Vrijdag 6 oktofcer spelen Attrac tion en Ten Tex in het Leids Vrij etijdscentrum. Belangrijke optredens om vast te noteren: Direstraits, bekend van hun alon geprezen debuut-lp, worden donderdag 19 oktober verwacht in de schouwburg, Rot terdam, en maandag 23 oktober in Paradiso, Amsterdam. Vrijdag 20 oktober Wilko John son in Paradiso, Amsterdam. Rory Gallagher komt woensdag 25 oktober in de Jaap Edenhal, Amsterdam. Paco de Lucia: maandag 30 ok tober in Carré te Amsterdam. Dolly Parton: zondag 12 novem ber in het congresgebouw in Den Haag. Camel speelt op maandag 13 no vember in Carré, Amsterdam. Rod Stewart, in de Ahoy-hal, Rotterdam, op woensdag 22 no- I vember. Lisa Minelli is maandag 27 no vember in Carré, Amsterdam. Vanavond treden in het Leids Vrijetijdscentum op: Dave Berry and the cruisers. In het Voorburgse 0.16 spelen dezelfde avond The Tapes. De bekende Britse folk-rock- formatie Magna Carta kan men vanavond aan het werk zien in het Paard van Troje, in Den Haag. Gruppo Sportivo speelt mor genavond, 23 september in 't Hofje, Westeinde, eveneens in Den Haag. In Alphen a/d Rijn worden za terdag 23 september in jongeren centrum Midas Livin' blues ver wacht. Liefhebbers van stevige rock kunnen morgenavond naar Bo degraven: de Turkenburg wordt dan onveilig gemaakt door Tea- Vrijdag 29 september het Maan- theater en de Caboodle-blues- band in het Leids Vrijetijdscen trum. De Pretty Things, die onlangs nog een reünie-optreden hebben AMSTERDAM (GPD) - In het eerste kwartaal van dit jaar werden in Nederland ruim acht miljoen boeken verkocht met een gezamenlijke waarde van bijna 141 miljoen gul den. De gemiddelde prijs van het boek was in die periode f 17,10 en dat was dertig cent lager dan de gemiddelde prijs in dezelfde periode van 1977. Niet alles wordt dus duurder. Ze- Memoires senveertig procent van de aan kopen liep via de boekhandel (in 1977 was dat 54 procent) en het aandeel van die omzet van de boekenclubs steeg van dertien naar twintig procent. Van de boekenproduktie heeft 56 procent betrekking op fiction en hierbij gaat de voorkeur duidelijk uit naar ontspanningsromans (16 procent), jeugdboeken (12 pro cent) en literaire werken (11 pro cent). De meeste uitgevers zien de nabije toekomst hoopvol te gemoet. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 60 procent van de uitgeverijen in de' komende drie jaar een toeneming van de totale omzet in aantallen boeken ver wacht. Ook verwacht men dat het aantal dure titels groter zal worden. Er is de laatste jaren overigens een duidelijke tendens om boeken meer in gebonden edities op de markt te brengen. Het pocket- en paperback-tijdperk is nog niet uitgewoed, maar een kentering is merkbaar. Veel lezers geven de voorkeur aan een goed verzorgd, gebonden boek en de uitgevers houden daar rekening mee. Een uitgever mag dan het hele jaar door bezig zijn met zijn nieuwe boeken, het najaar met Sin terklaas in het zicht blijft een be langrijke periode. Wij hebben eens rondgekeken op de boeken beurs „Vers voor de pers" in het Amsterdamse Krasnapolsky, wat er allemaal op stapel staat, vooral met betrekking tot de in het Ne derlands vertaalde literatuur. Er zijn een paar zaken die daarbij opvallen. Dat is in de eerste plaats een al enige tijd durende hausse in de memoiresliteratuur. Ook elders zoals in de Duitse Bondsrepubliek kent men dit verschijnsel. Voorop hierbij loopt de Arbeiderspers met de zeer voortreffelijke serie Privé domein'. In deze serie verschij nen binnenkort 'Het ik', dag boekbladen van Lodewijk van Deyssel met - hoe kan het anders - Harry G. M. Prick als tekstbe zorger en nieuwe edities van 'Het vuur brandde voort', de levens herinneringen van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk en van het 'Geheim dagboek' van de puritein Samuel Pepys. Een ander verschijnsel dat ge noemd moet worden, is een on gekend aanbod van vertalingen van het werk van Latijns-Ameri kaanse auteurs. Vooral de uitge verij Meulenhoff is daar debet aan en zorgde voor een fikse stroom goed gekozen titels in doorgaans zeer goede vertalin gen. Bij Meulenhoff dit najaar poëzie van de Mexicaan Homero Aridjis (Dagboek zonder data) en romans van Nobelprijswinnaar Miguel Angeld Asturias (Mulata) en van Alejo Carpentier (De guillotine op de voorsteven). Nu ik het toch over vertalingen heb. de buitenlandse literatuur hoefi aan ons niet voorbij te gaan. Atheneum-Polak Van Gennep kondigt een vertaling aan van de verhalenbundel 'Ultima Thule' van Vladimir Nabokov en van 'Berlin Alexanderplatz' van Al fred Doblin (die in Duitsland een revival beleeft), 'Salammbo' van Flaubert en 'Fermina Marquez' van Valery Larbaud in vertaling van Du Perron. Uitgeverij Bert Bakker komt met een vertaling van Graham Greene (De privé- factor), Pierre Louys (De vrouw en de ledenpop) en Manuel Scor- za (De slapeloze ruiter). Bij uitgeverij Querido komt een nieuwe uitgave van Cervantes' 'Don Quichot' met illustraties van Gustave Doré. Daarmee ben ik bij een ander punt dat ik noe men wilde: de toenemende be langstelling voor klassieke lite raire teksten. Elsevier startte dit jaar met de 'Bibliotheek der Ne derlandse letteren' met herdruk ken van Nederlandse klassieken in uniforme uitvoering. Ook in deze serie verschijnen dit najaai nieuwe titels. Bij Het Spectrum wordt gewerkt aan een soorgelijke opzet, maai dan met klassieken uit de we reldliteratuur. Van de Neder landse klassieken wordt de drie delige 'De Kleine Johannes' van Frederik van Eeden (een auteui die weer in de lift zit) door Man- teau regelmatig herdrukt en de uitgeverij Servire komt nu mei een nieuwe uitgave van zijr merkwaardige roman 'De nacht bruid'. Ook bij Bert Bakker herdrukken van klassieken zoals de 'Verza melde gedichten' van Martinus Nyhoff en bloemlezingen uit de verzen van J. Slauerhoff (Alleen in mijn gedichten kan ik wonen) en Gerrit Achterberg (Voorbij de laatste stad). Simon Vestdijk mag zeker een van onze klassieke schrijvers van de ze eeuw worden genoemd. De Bezige Bij en Nijgh Van Dit- mar startten dit jaar met de uitga ve van zijn verzamelde romans in een uniforme editie. Hierin onder meer dit najaar 'Meneer Visser's hellevaart' en 'Surrogaten voor Murk Tuinstra'. Niet alleen de doden komen aan bod. Ook van levende Neder landse auteurs is weer het een en ander te verwachten. Wij geven hier een beperkte keuze, waarbij wij de uitgeversnamen maar ach terwege laten, al wil dat niet zeg gen dat wij deze onmisbare scha kel tussen auteur en lezer onder schatten. U gaat toch naar uw boekhandelaar - een even onmisbare schakel - en hij heeft straks de boeken in voorraad of weet ze voor u te vin den. Van J. Bernlef komt een bundel nieuwe verhalen, waarin het verstedelijkte landschap van de naoorlogse tuinstedén de hoofdrol speelt (Anekdoten uit een zijstraat), van Heere Heeres- ma een dikke pil 'Heerema hele maal' en van Jacques Hamelink een bundel 'Gehandhaafde ver halen'. Johan van der Woude schreef een historische documentaire roman over een heksenproces in 's Hee- renberg (Het boze oog) en van Ri co Bulthuis is het tragikomische verhaal over een vijfjarig jongetje dat zijn frivole tante op overspel betrapt en daarin een rol krijgt toebedeeld (Het kind dat mee moest spelen). Dorpsmeisje K. L. Poll, reeds jarenlang redac teur van 'Hollands Maandblad', debuteert binnenkort als roman schrijver met 'Emma Kwartier", de geschiedenis van een dorps meisje en de drie mannen in haar leven. Nog een debutant om in de gaten te houden lijkt mfj Patrizio Canaponi (Van Nederlands-Ita liaanse bloede) van wie enkele maanden geleden in 'De Revisor' het verhaal 'Bruno Tirlantino' werd afgedrukt, van hem ver schijnt de vijfdelige verhalen- cyclus 'Een gondel in de Heren gracht'. Nieuwe werk ook van Joyce Co (Michael en Mander) aansluitend op zijn debuut 'Erwin'; van Mo- nika Sauwer (Wilbert's lunch pakket) die dit jaar een goed de buut maakte met de verhalen bundel 'Mooi boek' en van Nico- laas Matsier (De eeuwige stad en andere verhalen) die in 1976 zo beloftevol met 'Oud-Zuid' debu teerde. Van Siegfried E. van Praag staat 'Damesprotest* op stapel („een verdedigingsschrift voor tante Erna), van Bob den Uyl een nieuwe bundel verhalen (Vreem de verschijnselen) en van Wim Hazeu een roman over een Ne derlandse journalist die bij de Bretonse vrijheidsstrijd betrok ken raakt (Een duif boven Pa rijs). Tot slot wat essayistisch werk. Van de jongste P. C. Hooftprijswin- naar Rudy Kousbroek een nieu we bundel essays 'De waanzin aan de macht' en herdrukken van verrukkelijke bundels 'Anathe ma's'. Van de Utrechtse hoogle raar dr. A. L. Sotemann is 'Drie, opstellen over J. C. Bloem' te verwachten. Denkt u niet te min over die aanduiding opstellen; het boek telt zo n 250 pagi na's. WIM SIMONS NEDERLAND 1 18.50 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - NCRV-Bloemengala 1978 (NCRV) 21.05 - Als in het stenen tijdperk...(NCRV) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - 'Blote-voeten-dokters' in Tanzania, filmreportage (NCRV) 22.40 - Tot besluit (NCRV) 22.45 - Praten met de minister-president (NCRV) 22.55 - Oost-west napraten met Henriette Roland Holst (IKON) 23.35 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Auto's en mensen, documentaire serie (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) t 20.27 - Nederlands elftal (VARA) 20.57 - All's Fair, tv-serie (VARA) 21.22 - VARA Visie (VARA) 22.12 - Lord Peter Wimsey, tv-serie (VARA) 23.10 - Journaal (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I 18.00 Jeugdprogr. 18.45 Der 7. Sinn. 18.50-19.00 Journ. (Reg. Progr. NDR: 19.00 Sportoverz. 19.30 Aktual. 19.45 Kleuterprogr. 19.55 Ach, du lieber Himmel, tv-serie. 20.25 Reg. magaz. 20.59 Progr.overz. WDR: 19.00 In form. progr. Aansl.: Sie kommen aus Agarthi, tv-serie. 19.30 Liedjesprogr. 19.40 Strichweise heiter. tv-serie. 20.15 Aktual.magaz. 20.45 Liedjes progr.) 21.00 Journ. 21.15 Der Mann, der sich verkaufte, speelfilm. 22.55 Inform, magaz. 23.30 Aktual. en poli tiek overz. 24 00 Der 7. Sinn. 0.05 Sportoverz. 0.30 Alexander Zwo, tv- film. 1.50-1.55 Journ. DUITSLAND II 18.40 Aktual. en muz. 19.20 Western von gestern, tv-serie. 20.00 Journ. 20.30 Report 21.15 Derrick, tv-serie. 22.15 Familiekroniek. 23.00 Aktual. 23.20 Cult, magaz. 0.15 Das Gold von Sam Cooper (Ognuno per sel), speel film. 1.55 Journ. Duitsland 3 NDR 21.00 Journ. 21.15 Jazzprogr. 22 00 Filmportret. 22.45-0.15 Gevar. progr. DUITSLAND III WDR 18.00-18.45 Schooltelevisie. 19.00 Kleuterprogr. 19.30 Inform, serie. 20.00 V rijetijdsmagazine. 20.45 Journal 3. 21.00 Journ. 21.15 Report. 22.00 Aktueel magaz. 22.15 Literair progr. 23.00 Eine Frau von heute. t 23.50 Religieus progr. 0.20 Journ. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS Net 1. 18.00 Tekenfilmserie. 18 15 Kleuter progr. 18.30 Open School. 19.00 Reg. magaz. 19.40 Meded. en Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 20.15 Dierenprogr. 20.45 Slither, speel film. 22.20 Religieus progr. 22.50-23.05 Joum. Net 2 18.00 Tekenfilmserie. 18.15 Kleuter progr. 18.30 Open School. 19.00 Reg. magaz. 19.40 Meded. en Morgen. 19.45 Joum. 20.10 Weerber. 20 15 Dagboek van een herdershond, tv- serie. 21.05 Gesprek. 21.55-22.25 Cult, overz. "NCRV-Bloemengala 1978" heet het programma rond de bloem- sierkunstwedstrijd op kleding in de bloemenveiling in Aalsmeer dat om 18.59 op Nederland 1 wordt uitgezonden. Muzikale mede werking verlenen o. a. Oscar Harris, Lee Towers, Ronnie Tober en Louis Neefs. k Om 21.55 uur (eveneens op Nederland 1) 'Blote-voeten-dokters in Tanzania, een BBC-documentaire over de gezondheidszorg in dat land. Evenals andere ontwikkelingslanden kampt Tanzania met een slechte gezondheidstoestand van de bevolking. Tot 1972 ging vrijwel al het daarvoor uit het buitenland binnenkomende geld naar grote klinieken in de hoofdstad. Daarna is onder leiding van president Nyerere overgeschakeld op een heel andere werkwij ze: de gelden gaa n n u naar eenvoudige kliniekjes die over het gehele land verspreid liggen. ■kin de televisie actualiteitenrubriek VARA-visie (Ned 2. 21.22 Uur) wordt vandaag een reportage vertoond, die een eigen ploeg van de vara de afgelopen veertien dagen in Nicaraqua heeft ge maakt.Men heeft interviews met leden van het Sandinistische front, een beeld van een persconferentie door president Somossa en ver slagen van ooggetuigen van de gevechten in onder meer Leon. De VARA heeft voorts een eigen reportage uit het Midden-Oosten, waarin gesprekken met bewoners van de westelijke Jordaanoever en de Sinai naar aanleiding van het resultaat van Camp David. De ombudsman tenslotte heeft een verslag orer de toepassing van elektro-shocktherapie in psychiatrische inrichtingen. Frits Bom praat hierover met het PvdA-tweede-kamerlid Voogd. VRIJDAG 22 SEPTEMBER HILVERSUM I 18.00 Niet alles staat in de folders. P.P.: 18 19 Uitz. van het GPV. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Marktberichten. 18.44 (S) Filmklapper. 19.30 Edwin, praten en zingen. 20.00 (S) In ant woord op uw schrijven. 22.25 Over weging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Goal. sportprogr. 23.55-24.0Q Nws. HILVERSUM II NOS: 19.50 Praten 20.00 Nws. 20.05 (S) Europees Con certpodium. (In de pauze: gedich ten). 21.30 (S) Sylvette Milliot. vio loncello. 22.00 Horizon. 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III 18.03 (S) De vacaturebank. 18.10 (S) Avondspits. VOO: 19 02 De Neder landse Top-40. VPRO. 20 02 (S) VPRO-vrydag-op-drie. 23.02 (S) Amigos de Musica. AVRO: 1.02 (S) Radio Pandora. 2.02 (S) Gewoon. 2 uur radio. 4.02-7.00 (S) 'n Nachtje AVRO. ZATERDAG 23 SEPTEMBER HILVERSUM I ONOS: 7.00 Nws. VARA: 7.02 (S) ZO VARA's Zaterdagochtend show. (7.30 Nws. 7.41-7.53 Dingen Z.I. en de wereld. 12.26 Meded voor land-en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan. zaterdagmiddagca- fe. 14.30 (S) NAR, Nederlandse Ar tiesten Revue. 15.30 Nws. 15.33 Kin deren een kwartje?, progr. over schooien thuis. 16.00 (S) Het zout in de pap. cultureel progr. 17.30 Nws. 17.32 Dingen van de dag. HILVERSUM II NOS: 7.00 Nws. TROS 7 11 Och- tendgym. 7.20 Rustig bijkomeh. 8.00 Nws. 8.11 Aktua I 9 00 Coulissen. (9.35 Waterstanden) 10.00 De tien om kindershow. 10.30 Wegwezen: magaz. voor vakantie of vnje tijd. (11 00 Nws. OVERHEIDSVUORL 12.49 Franco huis. 13.00 Nws. 13.11 Aktua II). 15.00 Voorzichtig, breek baar 78 toeren platen. 16.00 Nws. 16.03 Europarade. (Vanaf 17.00 (S). 17.55 Meded. HILVERSUM III NCRV: 7.02 (S) Pop Station 8.03 (S) Happy Sound. 9.03 (S) In. 10.03 (S) Muz Lij de koffie. 12.03 (S) Los Vast. 14.03 (S) Bij Barend. 16.03 (S) Sport- show. HILVERSUM IV N OS: 7 00 Nws. AVRO 7 02 (S) Re veille. 9.00 Nws. 9.02 (S) Kamermuz. 9.40 Weer wat wijzer. 10.00 (S) Beet hoven cyclus. 11.35 (S) Pistache m Is His- Nws. 14.02 torisch 14 30 (S) Voor kleine en g te bezetting. 16.30-17.00 (S) J Spectrum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5