'Jazz laat me geen moment met rust' I Goedhart Bouwhuis Leiderdorper Wim Winsemius vanavond in radioquiz Fluitist James Galway in plaats van Brendel KRAAYKAMP IN DE WW Eëërl [Windsurfers |néén dag in Reeywijk1 jcoenruBisI Armzalig begin van 5Festival of Fools9 [j^[frogramma i VRIJDAG 26 MEI 1978 PAGINA 5 LEIDERDORP - Dat is 'm nu, Neerlands grootste jazz-kenner. Een kleine man met een zware vier kante bril voor zijn jon gensachtige gezicht. Zijn lachje krijgt iets ernstigs door de rimpels die zijn voorhoofd niet meer wil len verlaten en door de on rustig heen en weer schie tende ogen. De Leider dorper Wim Winsemius is tot op de tanden bewa pend voor de internatio nale jazz-quiz, waarin hij ons land zal vertegen woordigen. Vanavond zendt de Europese Ra dio-unie de quiz recht streeks uit vanuit Studio 104 van de Franse Omroep in Parijs Deelnemende landen zijn België, Dene marken, Finland, Frank rijk, Italië, Noorwegen en Nederland. De NOS ver zorgt de Nederlandse uit zending op Hilversum 2 van 22.00 - 23.55 uur. De meubilering van Wim's flatje bestaat uit een wandkast vol jazz-elpees, een stereo-installatie en bandrecorder, een kast met jazz-literatuur, een laag tafeltje bezaaid met plakboeken en map pen, en een bank. Muziekinstru menten zijn niet te ontdekken. Terwijl we de indrukwekkende platenverzameling bestuderen, stort Wim Winsemius zijn opge hoopte kennis in razend tempo over ons uit. Dizzy Gillespie. Ja panse persingen, oude swing, avant-garde, een zeldzame trom petsolo, het eerste Nederlandse jazz-tijdschrift "Jazz-wereld" hij zal het ons allemaal diezelfde avond nog bijbrengen. We doen een poging om de feiten stroom in banen te leiden: "Laten we eens heel ordelijk beginnen met de vraagDe jazz-man valt ons gehaast in de rede: "Je kan me natuurlijk de vraag stellen, hoe ik erbij kwam zo diep in de jazz te duiken, tja, jazz is een compensatie, eh, wil je me dat wel vragen? O, goed, aan het eind van de jaren vijftig moest je wel van jazz hou- welke platen net zijn uitgebracht. Ongeveer tien keer per jaar komt een jongen met een bak gloed nieuwe Amerikaanse persingen naar theater Pepijn in Den Haag. Voor die gebeurtenissen kruipen alle jazz-fanaten uit hun holen. Ze stuiven schreeuwend op de bak af, zoals druggebruikers op peppillen of Vraagbaak Wim Winsemius: 'De hele dag schieten me vragen te binnen.' s nog den om erbij te horen. Ik ging vaak bij m'n neef in Amsterdam logeren en het muziek wereldj et trok me heel erg. Ik houd van het' intense, ongeregelde leven dat de muzikanten leiden. Hun muziek is precies zo, jazz is improvisatie. Ik begon singletjes te kopen, Art Blakey was m'n eerste aankoop. Veertien jaar zal ik toen geweest zijn. Ik zal het plaatje even opzet ten. Ik luisterde naar de radio en nam een krantenwijk om een bandrecorder te kunnen aan schaffen. Toen ik iets ouder was, reden we 's nachts concerten af in Amsterdam en Scheveningen Het Concertgebouw en het Kur- haus waren de plaatsen waar het gebeurde. Eind 1962 kregen we hier in Leiderdorp een eigen jazz-club: "Four beat Fourteen" Daar kwamen de gekste figuren, alle jongeren die zich modern noemden. Het was een schitte rende tijd. We praatten over mu ziek en literatuur, en er gingen jointjes rond, hasjies ja. Aan het eind van de avond dansten we de bebop. De altsaxofonist Charlie Parker en de trompettist Dizzy Gillespie waren onze favorieten omdat ze zo mooi konden impro- Door Anneriek de Jong viseren, maar ook de oudere, meer formele swing van Duke Ellington ging er nog best in. We voelden ons net een stelletje sa menzweerders tegen het duffe, burgerlijke wereldje van onze ouders. "Halverwege de jaren zestig begon de popmuziek de jazz verdringen. John Coltrane en Eric Dolphy, belangrijke moderne jongens van de jazz, stierven. Het werd steeds moeilijker om aan jazzplaten te komen. Ik zal een elpee van Dol phy opzetten, daar heb ik er min stens twintig van. Gelukkig hleef de harde kern van de jazz-liefhebbers bestaan. In Leiden versleten we drie jazz clubs voordat we Hot-House kregen. Ik ben al vanaf het begin bij de organisatie gehaald om ar tiesten te engageren. Wacht even, hier heb ik de lijst van muzikan ten die ik de laatste jaren heb ge vraagd, een heel leger hè? Da werk kost me nogal wat vrije tjes. En ik moet ook steeds r we kasten bouwen voor m'n pla tenverzameling. Ik ben nu al in de keuken bezig. Volgende week heb ik precies zestienhonderd el pees. Het kopen van platen is heel ritueel. Eerst pluis ik in m'n catalogus na Zo langzamerhand werd ik een vraagbaak voor m'n jazz-vrien- den Zij haalden me over mee te doen aan de voorronde voor de internationale jazz-quiz. Hier, het inschrijfformulier. Ik luister al ja ren naar die quiz, maar ik twijfel de of ik tegen die oude rotten op zou kunnen. Op 2 april ging ik dan toch naar de VARA-studio's. Bij de eerste vraag was ik vrese lijk gespannen, maar gek genoeg gaf ik als enige het goede ant woord. Ik kon niet meer inge haald worden. Meteen na de uit slag dromden de journalisten en fotografen om me heen. Ik moest wel even wennen aan die plotse- lingen belangstelling. Bij mij op het werk, ik ben kwaliteitstech nicus in Den Haag, weten ze nu ook allemaal dat ik jazz-kenner ben. Ik ben ze er nooit wat van verteld, ik weet niet misschien omdat ik bang wj ze dachten: die is zeker in z' bertijd blijven steken. Jazz i steeds de muziek vj die aan de rand van de maat schappij leven, begrijp je? Pop muziek ook wel, maar die is toch al voor een veel groter deel aange tast door de commercie. Ach, als ik tien jaar jonger was geweest, had ik waarschijnlijk aan de Popquiz meegedaan. Systematisch Voor de uitzending in Parijs gok in op de nieuwe jazz. Als ik de vra gen vanaf de jaren vijftig goed beantwoord, maak ik al een aar dige kans. Elke keer als ik weg zink in een witte plek, komt de onzekerheid weer naar boven. Ik ben blij dat ik van jongs af aan geleerd heb om systematisch te denken. De hele dag schieten me vragen te binnen die ze op de quiz zouden kunnen stellen. Ik heb geloof ik geen talent om zelf een instument te bespelen, maar de jazz laat me geen moment met rust". Vanavond op Leids K&O-concert LEIDEN - De befaamde meestei pianist Alfred Brendel kan van avond niet met het Rotterdams Philharmonisch Orkest naar Leiden komen. Brendel heeft zijn reis in verband met drin gende familieomstandigheden gisteren moeten annuleren. Het concert voor K en O gaat echter wel door, want bij het Rotter damse orkest is men er in ge slaagd om op het laatste ogenblik de Ierse fluitist James Galway te contracteren. James Galway, die vooral de laatste tijd, mede dank zij een aantal te levisieprogramma's, in ons land sterk de aandacht trekt, zal een stuk van Mozart vertolken. De in Zwitserland woonachtige Ier is in de eerste helft van de jaren zeventig eerste fluitist geweest van de Berliner Philharmoniker onder directie van Herbert von Kara jan. In 1975 begon James Galway aan een solocarrière. James Galway Tegels op de vloer en aan de wand Een vloer of wand die tegen een stootje kan en gekombineerd kan worden met vele materialen Goedhart Bouwhuis heeft meer dan vierkante tegels alleen. Ze zijn er in velerlei maten en vormen, effen tinten of gedecoreerd, glad of met structuur. Voor in de keuken, badkamer, gang of huiskamer. Onze kollektie omvat veel exklusieve tegels, dus tegels die u ergens anders niet vindt. En Goedhart Bouwhuis is niet van steen als het aankomt op het geven van advies en service L Hoorn 126a, (tegenover Avifauna) Alphen a/d Rijn, Tel 0172-93444* geopend van ma. t/m vr. van 8.30-12.30 en van 14.00-17.30 uur. ^^^^^^^^^^^^^aterdags var^ 10.00-16 00 uur. Plezier Theater stopt Het Plezier Theater sluit zijn poor ten. Het blijspel "De verlegen versierder" met Johnny Kraay- kamp in de hoofdrol wordt niet meer gespeeldHet eerste seizoen heeft namelijk een verlies van enkele tonnen opgeleverd en bo vendien konden voor het ko mende seizoen niet voldoende contracten worden afgesloten. Johnny Kraaykamp loopt nu in de ww. De TROS-televisie heeft "De verle gen versierder" op de band gezet. Waarschijnlijk zal het stuk in het najaar worden uitgezonden. De 25-jarige dochter van de schrijver Georges Simenon is in haar appartement in Parijs ge storven. Zij leed al enige jaren aan depressies en heeft een eind aan haar leven gemaakt. Marie-Georges Simenon was onder behandeling bij een psychiater. ADVERTENTIE uitsluitend [in kleine groepjes v 5 6 personen zoutmansweg 18-20, reeuwijk toi rHRPQ.y^o |,|ggj AMSTERDAM 11(1) Rivers of Babylon: Boney M 2 2) Substitute: Clout 3 3) Night fever Bee Gees 4 5) Ca plane pour moi: Plastic Bertrand 5 4) Lady McCorey; Band zonder Naam 6 6) Met de vlam in de pijp: Henk Wijngaard 7 7) Argentina: Conquista dor 8 (13) Heidi: Gitti and Erica 9 8) Only a fool: Mighty Sparrow and Byron Lee 10 9) U.O.Me: LUV LONDEN 1 1) Rivers of Babylon: Bo ney M 2 2) Night fever Bee Gees 3 4) Boy from New York Ci ty: Darts 4 3) Because the night: Pat- ti Smith 5 9) If I can't have you: Yvonne Elliman 6(6) Too much, too little, too late: Johnny Mathis and Deniece Williams ADVERTENTIE 8 JUNI WERELDPREMIÈRE IN 17 NEDERLANDSE STEDEN RYAN O'NEAL BRUCE DERN ISABELLE ADJANI 7 (16) Love is in the air John Paul Young 8 (11) Jack en Jill: Raydio 9 (18) More than a woman: Tavares 10 5) Automatic lover Dee D. Jackson NEW YORK 1 1) With a little luck: Wings 2 3) Too much, too little, too late: Johnny Mathis and Deniece Williams 3(4) You're the one that I want: Olivia Newton- John/John Travolta 4 6) Shadow dancing: Andy Gibb 5 2) The closer I get to you: Roberta Flack and Donny Hathaway 6 (11) Baby hold on: Eddie Money 7 (10) feels so good: Chuck Mangione 8 8) Disco inferno: The Tramps 9 9) Imaginary lover Atlan ta Rhythm Section 10 5) Night fever Bee Gees 1 1) Take a chance on me: Abba 2(7) Rivers of Babylon: Bo ney M 3 6) Stayin' alive: Bee Gees 4 4) For a few dollars more: Smokie 5(2) Mull of Kintyre: Wings 6(3) Love is like oxygen: Sweet 7 (18) If you can't give me lo ve: Suzi Quatro 8 9) Don't stop the music: Bay City Rollers 9 8) Runaround Sue Leif Garrett 10 5) If paradise is half as ni ce: Rosetta Stone. In het kader van het 'Festival of Fools' zou gistermiddag door het "Titi Circus' uit Frankrijk een voorstelling gegeven worden op het Stadhuisplein. Tenminste, dat was de bedoeling, maar de weinige mensen, die gistermid dag belangstelling voor dit circus uit Frankrijk aan de dag legden, kwamen bedrogen uit. Niet om drie uur, zoals stond aagegeven, maar om tien. over zes begon de groep pas te spelen. Het moet je levensstijl maar zijn. Op een kou de middag in het verre Leiden de clown of de degenslikker uithan gen voor zo'n 60 a 70 toeschou wers, die toevallig langslopen en op dat moment toch niets beters te doen hebben'. Grimeren in een toilet en als assistente van de de genslikker vrijwel naakt de Hol landse koude trotseren. Daar naast vertoonde één van de me dewerkenden aan dit doldwaze circus een dubieuze act, welke hieruit bestond, dat hij een be scheiden vuurpijltje, tussen de billen geklemd, door zijn assis tente tot ontploffing liet brengen. En dan de degenslikker, die to matensap uitkneep op het ogenblik, waarop hij voorwend de de degen ingeslikt te hebben. Voorts een paar 'trapeze-arties ten', die op hun manier de spot dreven met dit circusnummer. Een nummer 'evenwicht bewa ren op een strak gespannen koord' liep al eveneens uit de hand en een andere balancerende circusartiest kreeg de stok tussen z'n benen. De meisjes, die de poort van het 'Titi Circus' vast hielden stonden te klappertan den van de kou. Een peutertje van nauwelijks een jaar oud in een armoedig Frans wandelwa gentje en een wat schurftig hondje hoorden blijkbaar ook bij dit 'totaalgebeuren'. Het is te ho pen, dat niet alle voorstellingen van dit 'Festival of Fools' zo chao tisch en ongediciplineerd verlo pen als deze zeer rommelige voorstelling van het Tite Circus. BK. NEDERLAND I 18.20 - Les Gammas (36 herh.) (TELEAC) 18.50 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De familie Robinson, tv-serie (AVRO) 20.35 - Voor de vuist weg (AVRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Voor de vuist weg (AVRO) 22.55 - Gesprek met de minister-president (AVRO) 23.05 - Poolse ontmoetingen, documentaire serie (IKON) 23.40 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.45 - Paspoort, voor Spanjaarden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Pipo en de Noorderzon, kinderserie (VARA) 19.26 - Hoe bestaat het (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Les quatre cents coups (Zij sloegen en kusten hem), speelfilm (VARA) 22.05 - VARA-visie (VARA) 22.55 - Terug naar de natuur, comedy-serie (VARA) 23.30 - Journaal (NOS) DUITSE TV VRIJDAG 26 MEI 1978 DUITSLAND I 18.00 Report. 18.45 Der 7. Sinn. 18.50-19.00 Journ. WDR: 19.00 Progr.inform. AanslJean Chnstophe, tv-serie. 19.40 Jean Christophe, tv-serie. 20.15 Ac- tual.magaz. 20.45 Muz.) 21.00 Journ. 21.15 Die Katze (Le chat), speelfilm. 22.45 Inform, progr. 23.30 Journ. en report. 24.00 Die Reise nach Wien, speelfilm. 1.45-1.50 Journ. DUITSLAND II 18.40 Report. 19.20 Western von ge- stern, tv-serie. 20.00 Journ. 20.30 Report. 21.15 Gauner gegen Gau- ner, misdaadfilm. 22.05 Liedjes- progr. 23.00 Actual. 23.20 Cult, ma- gaz. 23.50 Sport. 0.20 Biribi - Hoelle unter heisser Sonne (Biribi), speel film. 2.00 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00-18.45 Schooltelevisie. 19.00 Kleuterprogr. 19.30 Inform, serie. 20.00 Journal 3. 20.15 Inform, progr. 21.00 Journ. 21.15 Amus.progr. 22.45 Docum. serie. BELGISCHE TV VRIJDAG 26 MEI 1978 BELGIË VLAAMS 18.00 Rangi's vangst, tv-serie. 18.15 Kleuterprogr. 18.30 Korte film. ded. 19.45 Journ. 20.10 Weerber. 20.15 Natuurfilmsene. 20.45 Pat Garret en Billy the Kid (Pat Garret De AVRO begint vanavond met de vijftiendelige tv-serie The Swiss Family Robinson", naar het boek van de Zwitserse schrij ver Johann RudolffWyss (1781-1830). Hij behandelt de lotgeval len van een Zwitsers gezin (vader, moeder en twee zoons) dat tijdens een orkaan in de Stille Oceaan een schipbreuk overleeft en op een "onbewoond" eiland in de buurt van Nieuw Guinea aan spoelt. In de verhalen van Wyss, die professor in de filosofie was, is het niet de eenlingzoals in Daniël Defoe's "Robinson Crusoë",die de strijd om het bestaan aangaat, maar een groep mensen, die juist het belang van de samenwerking ervaart als hulpmiddel om de overlevingskansen te vergroten. De familie Robinson krijgt hierbij gezelschap van een kapiteinsdochterdie de ramp even eens heeft overleefd. Producent Irwin Allen heeft aan het oor spronkelijke verhaal een nieuwe dimensie toegevoegd in de rol van Jeremiah Worth, een schipbreukeling die reeds zeven jaar op het eiland woont. Deze eerste lange aflevering komt op Ned. 1 van 19-20.55 uur ■k De laatste Vuist van dit seizoen is een extra lange. Willem Duys heeft voor zijn 162ste in deze 13de jaargang heel wat surprises in petto. Het vroege aanvangsuur. 2035 op Ned. 1. wijst op een directe uitzendingdie letterlijk uit de lucht komt vallenwant één van de belangrijkste onderwerpen wordt een parachutistenstunt, waarbij Duys zelf zich natuurlijk niet onbetuigd zal laten. Hier bij aansluitend mag een optreden van de Luchtmachtkapel niet ontbreken en in hetzelfde kader kan het verschijnen van de char mante "Hot Lips" uit de populaire Amerikaanse MASH-serie worden gezien. Het eerste deel van deze Vuist duurt tot het jour naal, circa half tien, het tweede loopt van 2135-2235 uur. In de televisie-actualiteitenrubriek VARA-Visie wordt van avond gepraat met minister-president Van Agt, onder meer over de Urenco-affaire .Men heeft voorts een reportage rond het vertrek van het Nederlandse elftal naar Argentinië en met het oog op het wereldkampioenschap voetbal een bijdrage over de achtergron den van dergelijke reizen met betrekking tot politiek. Naar de studio komt voorts Jan Schaefer met wie besproken zal worden wat zijn terugkeer in de gemeentepolitiek voor hem en Amster dam kan betekenen. (Nederland 2, 22.05 uur). VRIJDAG 26 MEI 1978 HILVERSUM I 18.00 Niet alles staat in de volders, inform, progr P P 18.19 Uitz. van de P S P. KRO: 18.30 Nws. 18 41 Marktberichten. 18.44 (S) Film- klapper. 19.30 (S) Lichte muz. 20.00 (S) In antwoord op uw schrijven, verzoekplatenprogr 22.55 Over weging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Goal, sportprogr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws. 18.11 Embargo. 18.45 God's Eigen Radioprogramma. NOS: 19.50 Praten met de minister. 20.00 Nws. 20.05 (S) Europees Con certpodium: Radio Symfonie Or kest met solist, klass. muz. (21.00-21.25 Kamermuziek). 22.00 (S) EBU Jazz Quiz en Jazz Concert 1978. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) NOS-maal. VOO: 19.02 (S) De Ne derlandse top-40. VPRO: 20.02 (S) VPRO-vrijdag-op-drie 23.02 (S) Amigos de Musica. AVRO: 1.02 (S) ZATERDAG 27 MEI HILVERSUM I VARA 7.00 Nws. 7.02 (S) Met Hans Gymnastiek voor de huis 8.45 (S) Z.O VARA's Zaterdagoch tendshow. 10.30 Nws. 10 33 (S) Z.I. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan, muziek en actuali teiten. 14.30 (S) NAR. Nederlandse Artiesten Revue. 15.30 Nws. 15.33 Kinderen een kwartje? Informatief programma. 16.00 (S) Het zout in de pap, cultureel programma. 17.30 Nws. 17.32 (S) Dingen van de dag. HILVERSUM I! TROS 7.00 Nws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Rustig bijkomen. 9.00 Nws. 8.11 Aktua 1. 9 00 Coulis sen. (9.35 Waterstanden) 10.00 De tien om kindershow. 10.30 Wegwe zen, magazine voor vakantie of vrije tijd. (11.00 Nws. Overheids voorlichting. 12.49 Werk en Wel zijn. 13.00 Nws. 13.11 Aktua 2). 15.00 Voorzichtig breekbaar. 16.00 Nws. 16.03 Europarade. (Van af 17.00 (S)). 17.55 Mededelin- HILVERSUM III Ieder heel uur nws. NCRV 7.02 (S) pop Station. 8.03 (S) Happy Sound 8_54 Eerlijk gezegd. 9.03 (S) In 10.03 (S) Muziek by de koffie. 12.03 (S) Los Vast. 14.03 (Sj Bij Barend. 16.03 (S) Sportshow. MUZ. 9.00 Nws. 9.02 (S) Klassieke muz 9 40 Weer wat wijzer. 10.00 (S) Klassieke muziek voor kleine be zetting. 1130 (S) Pistache. 14.00 Nws 14.02't Is Historisch 14 30 (S) Klassieke muz. 15.45 (S) Penta gram. 16.10 (S) 26e Europees mu ziekfestival voor de jeugd te Neer- pelt 16.30 (S) Jazzspectrum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5