„Dat gezeur van Rijvers is niet bepaald professioneel^ Connors biedt publiek waar voor zijn geld Team van Schön •una rond sponsor Oranje Rijsbergen blijft aan de kant Neeskens: één duel geschorst CRUYFF NAAR VS BREDA - De Wastora-holding heeft gisteren in Breda met de oranjeraad en met het bureau In ter-Football overeenstemming bereikt over sponsoring van het Nederlands voetbalelftal voor de eindronde van het wereld kampioenschap voetbal. De bijeenkomst werd in Breda ge houden omdat het Nederlands elftal daar bijeenkwam voor de reis naar Tunesié en de leden van de Oranjeraad (Krol. Willy van de Kerkhof. Jongbloed en Rijs- bergen) daar het nuttige met het aangename konden verenigen. Het Zaanse bedrijf zal 150.000 gul den bijdragen, net als de vier be drijven die eerder accoord gingen met de sponsorvoorwaarden. In feite wordt de "schade" gedekt die was ontstaan doordat Philips zich terugtrok omdat Willem van Hanegem, werknemer van het Zaanse bedrijf, reclame had ge maakt voor een Japanse con current. Louk Sanders kansloos tegen Björn Borg ROTTERDAM - Ahoy' beleefde gisteren een topavond. Een uit verkocht "huis al op de tweede dag van het WCT-proftoernooi, in clusief nog honderden staanplaatsen: zo'n 7000 toe schouwers in totaal. Als voor proefje Ken Rosewall, de 43-ja- rige Australische maestro, die echter jammergenoeg meteen al sneuvelde tegen de Tsjechische reus Zednik. Vervolgens Vitas Gerulaitis tegen Stan Smith, (6-2, 6-4) en daarna het klapstuk van de avond: Jimmy Connors' eerste optreden in Nederland. Met als tegenstander Dick Crealy, de 33-jarige Australiër, die enkele jaren geleden aan de dood ont snapte toen hij net het vliegtuig miste dat voor zijn ogen veron gelukte. "Sindsdien", aldus Crealy, "vind ik alles nog maar zeer betrekkelijk". Hij ging dan ook lachend ten onder tegen het geweld van de 25-jarige „Jumbo", die het publiek alle waar voor zijn geld bood. ran selde befaamde Amerikaan haalde eruit wat er in zat, kan- selde de ballen flitsend naar alle hoeken en zegevierde met 6-1 6-3. Bruisend van energie snelde de Amerikaan over de baan, steeds kreunend zijn vervaarlijke spin-service producerend, maar ook nu en dan tijd nemend voor een grapje. Zich daarnaast soms kwaad makend als hij een mak kelijke bal foutief retourneerde. Vanavond vervolgt Conners zijn optreden tegen de Zweed Kjel Johanssen. Vervolgens het spitsroedelopen van onze kampioen Louk San ders tegen de tweevoudige Wim- bledon-kampioen Björn Borg, hier als tweede geplaatst. De Zweed zegevierde met 6-2 6-3, na in de eerste set eenmaal zijn ser vice-game verloren te hebben met 2-1. Sanders was toch zichtbaar geïmponeerd door de faam van zijn tegenstander. Hij maakte op de harde verraderlijke topspind- rives van zijn tegenstander veel te veel fouten en dan had hij nog het geluk dat Borg de strijd in hoofd zaak vanuit het achterveld diri geerde. Alleen de dreiging al en kele malen van de Zweed naar voren te komen deed onze land Jimmy Connors maakte korte metten met Crealy. 'Jumbo' won in twee sets. genoot steeds te bal prompt in het net deponeren. Maar het was on getwijfeld een leerzame partij voor Sanders, die hem in ieder geval nog 3000 gulden opleverde. Borg komt in de tweede ronde te genover de Italiaan Zugarelli te staan. Borg later "Ik had wel wat meer verwacht van Sanders, na dat hij Kodes had verslagen in de Koning Gustav-beker. Maar hij maakte verrassend veel fouten". De Zweed speelt in Rotterdam niet in het dubbelspel. "Ik con centreer me volledig op mijn en kelspel", lichtte hij toe. "En ik krijg het hier ongetwijfeld nog zwaar genoeg". Happel boos op niet mogen spelen van Ernie Brandts HAMBURG - Bondscoach Helmut Schön experimenteert niet in de laatste oefenwedstrijd die de we reldkampioen 1974 in eigen land speelt. Voor de wedstrijd van vanavond tegen Brazilië die in 23 landen direct op televisie wordt uitgezonden, heeft hij de elf spe lers aangewezen die op 16 juni ook meededen in de wedstrijd te Rio t< .en Brazilië. Schöi 11 Erich Beer van Hertha in I uddenveld gezet, terwijl algemeen werd verwacht dat hij die plaats zou gunnen aan de twintigjarige debutant Hansi Muller van Stuttgart. "Het zou voor Müller", verklaarde Schön, "een te moeilijk debuut gewor dt in tegen zo'n zware tegen- st r als Brazilië. Het Westduitse elftal bestaat uit: Maier (Bayern München), Kaltz (Hamburger SV), Vogts (Borus- sia MG), Rüssmann (Schalke '04) en Dietz (MSV Duisburg), Bon hof (Borussia MG), Beer (Hertha BSC) en Flohe (FC Köln), Ab- ram< ik (Schalke '04), Fischer (Sch ke '04) en Rummenigge (Bavern München). De Braziliaanse coach Claudio Coutinho maakt zijn elftal pas vandaag bekend. Het is mogelijk dat hij de ploeg, die zaterdag in Parijs met 0-1 van Frankrijk ver loor, op twee plaatsen zal wij zigen Ze Maria en Gil zouden het recht r deel van de ploeg moeten versterken als vervangers van Toninho en Tarciso. De waar- sch ijnlijke opstelüng van Brazilië is: Leao, Amaral, Ze Maria, Oscar en Kdinho, Cerezo, Rivelino, Zico en Ljirceu, Gil en Reinaldo. Zweden Het Zweedse nationale elftal heeft gisteren in Leipzig de vriend schappelijke ontmoeting tegen Oost-Duitsland met 1-0 gewon nen. De matige wedstrijd werd beslist door Sanny Aslund, die in de 75ste minuut scoorde en daarmee voor de eerste keer in de vier tot nu toe gespeelde inter- landontnioetingen tussen de twee landen de overwinning Zweden bracht. De vorige drie wedstrijden werden door de Oostduitsers gewonnen. Zweden is voor het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië samen met Brazilië, Spanje en Oostenrijk ingedeeld in groep drie. In het Zweedse elf tal speelde ex-PSV-verdediger Björn Nordqvist zijn 107de in terlandwedstrijd. Ralf Edström, die al lange tijd door een knieblessure uitgeschakeld is, was voor Zweden nog niet be schikbaar. Het Zweedse elftal zag er als volgt uit: Hellström, Borg, Nordqvist, Andersson en Johannsson (Er- landsson), Linderoth, Larsson en Tapper, Nilsson (Aslund), Sjö- berg (Nordin en Wendt. Oostenrijk Oostenrijk trof in Bazel een vrij zwak Zwitsers elftal. Deson danks heeft de ploeg die in Ar gentinië in de eerste ronde Brazi lië, Spanje en Zweden ontmoet, ook geen overtuigende indruk achter gelaten. Oostenrijk won met 1-0. Het middenveld met Jara (Duisburg), Hickersberger (For- tuna Düsseldorf) en Porhaska (Austria Wien) draaide goed, maar de voorhoede viel tegen. Het vroege doelpunt van Jara, hij scoorde met een schot van twin tig meter, waarbij de baan van de bal lichtelijk werd afgebogen door een verdediger, heeft de speelwijze mede bepaald. Oos tenrijk speelde van dat moment op zeker en hield de minimale voorsprong tamelijk gemakke lijk vast. Bondscoach Helmut Senekowitsch zei na afloop niet ontevreden te zijn. "Wij hebben een aantal kan sen gemist, maar wij hebben niet slecht gespeeld. Dit was onze voorlaatste oefenwedstrijd en ik heb de kans aangegrepen nog wat te proberen. Op 20 mei, als wij in Wenen tegen Nederland spelen, zal de ploeg die ik voor Argenti nië in mijn hoofd heb in het veld komen". Senekowitsch wisselde in de tweede helft vier spelers. Fuchs- bichler, Wcber, Happich en Pirk- ner kwamen in het veld voor Koncilia, Prohaska, Sara en Riedl. TUNIS - De brief; Ernst Happel zou zichzelf niet zijn, indien hij niet hooghartig scheisse zou hebben geroepen. Misschien dat hij thuis - Oostkamp - een keer tegen zichzelf heeft gezegd dat het niet bijdehand van hem was om Annemarie mee te nemen naar Israël, maar openlijk, nee, openlijk zou hij dat toch nooit toegeven. Door Ze bleef deze keer dus thuis, An nemarie en Happel maar roepen dat de brief van de KNVB hem Ger Stolk nooit heeft bereikt en dat-ie hem als-ie komt ongeopend terug zal sturen naar Zeist. Maar komen doet de brief, trouwens, het feit dat Happel de grieven van het bondsbestuur nog niet zwart op wit onder ogen kreeg, daaraan ligt een (al dan niet in scène ge zette) communicatiestoornis tus sen Jacques Hogewoning en KNVB-functionaris Jan Huijbrechts ten grondslag. Want de eerste ging er van uit dat Huijbrechts de brief zou opstel len en laten uittypen en dat hij hem alleen maar zou moeten on dertekenen. Maar Huijbrechts redeneerde dat Hogewoning zelf een dergelijke delicate zaak zou afhandelen. Inmiddels is echter besloten om ten einde Happel niet al te zeer te ont- rieven een brief aan alle betrok kenen, dus ook spelers en coaches, te doen uitgaan. Daarin wordt een aantal richtlijnen aan gegeven en ëen punt luidt, dat het niet gewenst is om vrouwen of vriendinnen mee te nemen op buitenlandse trips. De voorzich tige toon waarop het een en ander is gesteld is daarbij een uitvloei sel van het feit dat de kranten melding maakten van de bewuste brief, terwijl Happel hem nog niet eens onder ogen had gehad. En dat is dan weer het gevolg van het feit dat Herman Choufoer als be stuurslid van het betaalde voetbal onbewust van de reeds gemelde communicatiestoornis in een te vroeg stadium tegen journalisten zijn mond open deed. kringen zelf is men er van over tuigd dat men gelet op het verge leken met 1974 sterk in kwaliteit teruggelopen potentieel in de voetbalstrateeg Happel de sterkst denkbare man heeft. KMVB-voorzitter Wim Meule- man: "Onlangs sprak ik met Max Merkel. Volgens Merkel hebben we de beste trainer die er op dit moment rondloopt in de voetballerij". Bovendien, zo Discussie De positie van Happel is dus aller minst in het geding. Zijn afstan delijke houding mag dan in de spelersgroep stof tot discussie hebben opgeleverd, in KNVB- WIELRENNEN - De Fransman Raymond Vilemiane heeft na de eerste dag van de ronde van Tarn de leiding in het algemeen klas sement. Hij won zelf het tweede gedeelte van de eerste etappe (Albi-Castres). Jean-Pierre Dan- guillaume had het eerste deel (Graulhet-Albi) gewonnen. Joop Zoetemelk neemt in het alge meen klassement met een ach terstand van ëén minuut en 17 se conden de 16e plaats in. TUNIS - Omdat het Tunesi sche elftal doorgaans zonder centrumspits speelt, komt Oranje vanavond zonder Wim Rijsbergen uit. In zijn plaats speelt als verdedi gende middenvelder de PSV'er Adrie van Kraay. Hoewel Arnold Mühren en Pierre Vermeulen in januari al tegen de buitenlandse profs in Alkmaar oefenden, maken zij tegen Tunesië vanavond hun officiële in terlanddebuut, evenals Dick Nanninga. De opstelling: Jongbloed; Suurbier, Krol, Wildschut; Wim Jansen, Willy van de Kerkhof, Adrie van Kraay, Arnold Mühren; Van Leeuwen, Nanninga, Vermeulen. wordt er in KNVB-kringen gere deneerd, welk alternatief is er voor handen indien het voor de WK nog tot een breuk met de Oostenrijker zou komen. Ernst Happel voelt dat uitstekend aan. Voor zijn doen opvallend vrolijk meldde hij zich gister middag op het Brusselse vliegveld Zavethem, waar Jan Boskamp de door Wim Jansen meegebrachte KNVB-uitrusting in ontvangst nam en maakte er nauwelijks een punt van dat PR-man Hamstra voorstelde om de opstelling in Tunis openbaar te maken nog voordat de spelers daarvan op de hoogte waren. Happel: "Pas op, die brief, daar heb ik maling aan. Wanneer de heren bepaalde grieven hebben, dan zeggen ze me dat ronduit in mijn gezicht. En geen correspon dentie. Wat et in de krant staat, dat interesseert me niets". Wellicht ten overvloede kan daar aan worden toegevoegd dat Jac ques Hogewoning binnenkort inderdaad met Happel van ge dachten gaat wisselen. Happel bleek trouwens toch op dreef. Kees Rijvers, de vaak zeurende trainer van PSV, kreeg een veeg uit de pan. Dat gold en het feit dat Rijvers zondag in Zaltbommel de gebroeders Van de Kerkhof en Adrie van Kraay probeerde te bewegen om te be danken voor de Tunesische trip. maar ook het door PSV aan Ernie Brandts opgelegde verbod om de plaats van de geblesseerde Ho- venkamp in te nemen. Happel: "Zes punten staat dat PSV nu voor op FC Twente. Het kam pioenschap kan ze dus niet meer ontgaan. Dat gezeur van Rijvers is niet bepaald professioneel. In tegendeel. Is dat nou een prof? Brugge staat in Belgie vier pun ten voor op Anderlecht. Maar je denkt toch niet dat ik daarom mijn internationals er van zal weerhouden om voor het Belgi sche team uit te komen. En waar PSV met 3-0 voorstaat op Bar celona, staan wij tegen Juventus met 1-0 achter. Toch mochten mijn spelers onlangs meedoen in België-Oostenrijk. Die zaak- Brandts zit me toch erg hoog. Nee, ik ga niet zo ver om te rede neren dat Brandts hiermee zijn kansen op Argentinië definitief heeft verspeeld. Zwartkruis kan ik niets verwijten, die man heeft- omdat ik nu eenmaal geen tijd heb - dit soort zaken steeds voor me opgeknapt. Zelf echter zou ik Van Gelder hebben gebeld en hem gewoon gezegd hebben dat ik Brandts had geselecteerd en dat ik dus geen drie, maar vier PSV'ers verwachtte. ,Punt uit". Ruzie De zaak-Brandts heeft inmiddels r Ernst Happel: Annemarie thuislaten wel tot eei betrokken gevoerd. Aan derde keus Piet Wildschut de vraag of hij zijn late selectie als een reële kans op Argentinië er vaart. Wildschut (20): "Ik wist maandagmorgen al dat ik zou spelen. Unze manager, Ton van Dalen, zei me dat ik mee moest en dat er een grote kans in zat dat ik zou spelen. Dat zegt-ie natuurlijk niet voor niets. De gedachte dat ik er niet bij zou zijn geweest in dien Hovenkamp fit zou zijn en Ernie Brandts wel van PSV mee zou hebben gemogen zet ik nu maar van me af. Ik ben blij dat ik mag spelen, maar ik concludeer hieruit niet dat ik kansen heb om mee te gaan naar de eindronden van de wereldkampioenschap pen voetbal". En Arnold Mühren. terwijl hij zijn ploegmakker op de schouder sloeg: "Gewoon goed spelen. Zit ten we straks in Argentinië naast elkaar op de bank. Ik hoor ten minste steeds meer zeggen dat ik een geblesseerde Van Hanegem eventueel moet vervangen". Bern - Zoals verwacht zal Johan Neeskens woensdag 12 april de thuiswedstrijd van zijn club Bar celona tegen PSV in de halve fi nale van het toernooi om de UEFA-beker moeten missen. De middenvelder kreeg gisteren van de tuchtcommissie van de UEFA een schorsing van ëén wedstrijd, omdat hij in de eerste ontmoeting tegen PSV zyn tweede gele kaart wegens te hard spel had opgelo pen. Dezelfde straf kregen ook de spe lers André Guesdon (Bastia), Kurt Becker (Grashoppers Zu rich) en Danny de Cubber (FC Brugge). NEW YORK - Johan Cruyff speelt met zijn huidige werkgever Bar celona twee demonstratiewed strijden in de Verenigde Staten. Cruyff wees onlangs een contract van 5 miljoen dollar (ongeveer 11 miljoen gulden) met de Ameri kaanse club de New York Cos- mos af. Lanerossi Vicenza, een Italiaanse eerste divisieclub, en het nationale team van Mexico zijn de respectievelijke tegen standers van Barcelona op 12 en 14 mei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 15