4S£ De keuken met de duizend gezichten El DE KONFEKTIEHAL luba van der Luit DEVILEE REIZEV00RT BV ALLE DAMESMANTELS NU 150,- ALLE HERENKOSTUUMS NU 150,- ALLE WINTERJASSEN OF COATS v.a. 98,— tot 150,— En dat zijn er nogal wat Bij het begin beginnen... Wisselwerking Uzegf JA.... lékten Zoeterwoucte Haarlem Den Haag ad sanctos Door een noodlottig ongeval op 30 november is plotseDng uit ons midden weggerukt onze (mede) leerling uit de tweede klas JEROEN PRIES Namens de schoolleiding, het personeel, de leerlingen, met name de klasgenoten van Jeroen en van zijn broer Bas en de ouders van Jeroen's klasgenoten. A. M. Coebergh van den Braak Rector Stedelijk Gymnasium Fruinlaan 15. Leiden. Met grote droefheid maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma ROSETTE KISS-PARIJS weduwe van GEORGE KISS op de leeftijd van 70 jaar. Sassenheim: LOES en JAN JEROEN SASKIA Amstelveen: INEZ Correspondentieadres J. v.d. Zee Hoofdstraat 15 Sassenheim. De teraardebestelling is bepaald op vrijdag 9 december 1977 om 12 uur op de Algemene Begraafplaats Zorg vliet" Amsteldijk 273, Amsterdam. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in een der ontvangkamers van de begraafplaats Zorgvliet. In plaats van kaarten Heden ontsliep na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze lieve zoon, broer, zwager en oom ARRIS NICOLAAS VAN DUIJVENBODE op de leeftijd van 55 jaar Namens de familie WED J. VAN DUIJVENBODE-HOEK Katwijk aan Zee. 6 december 1977 Joost Banckertstraat 15 Correspondentieadres Huize "Duinrand" kamer 1.-6 De overledene is opgebaard in de aula van Huize "Duinrand" ingang groen van Prinstererweg. hoek No- lensstraat. alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren vrijdag 9 december a.s. 's avonds van 8-9 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden, zaterdag 's mor gens om 10.45 uur in de aula van Huize Duinrand, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 11.30 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Het medeleven van familie, vrienden, kennissen en relaties na het zo plotseling heengaan van mijn lieve man, onze vader en opa Piet Wijnands hebben ons bewezen hoe hij in vele harten een belangrijke plaats had ingenomen. Wij betuigen u hiervoor onze hartelijke dank. Martien en Hannie Herreur uit het Fruitpaleis hebben een zoon Wij noemen hem Randy Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze beste vnend PIET ROSENBOOM Fam. M. v. d. HEDEN Fam. R. MINNEE Fam. L. v. VLIET Fam. D. v. VLIET Fam. P. COLIJN Mevr. MULLER 5 december 1977. Voor de vele bewijzen van me deleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa Hendrik Janse betuigen wij onze welge meende dank. Tevens willen wij langs deze weg de Fa. v.d. Luit danken voor het korrekt uitvoeren van de begrafenis. Uit aller naam: T. Janse-Miedema Tandarts L. Monas heeft geen spreekuur op don derdag 8 december. Waarneming spoedgevallen de Leiderdorpse tandartsen voor zover aanwezig en na telefonisch kontakt. Begrafenissen Crematies Leiden, Haag weg 31, Tel. 071-769314 C. van Berge Henegouwen KUNSTGEBITTEN - REPARATIES Binnen enkele uren gereed Zaterdags tot 14.00 uur. Vronkenlaan 23, Leiderdorp, Bereikbaar met bus 40-15. (071)892777 Geen filiaal. Uw bewijzen van deelneming betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, schoon vader en opa Johannes Jacobus Mooten Uw belangstelling persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloe men tot uitdrukking gebracht, heeft ons veel goed gedaan, daar voor willen wij u langs deze weg hartelijk danken. In het bijzonder danken wij de weleerwaarde heer ds. Van Niel voor de geestelijke bijstand, H.H. doktoren van Rijnsburg, als mede de doktoren en verplegend personeel van de hartbewaking van het Academisch Ziekenhuis te Leiden voor de medische ver zorging en de liefdevolle verpleging, de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" en de heer N. v. Rij voor de correcte uitvoering van de begrafenis. vraagt met spoed typistes ned.en moderne talen dictafonistes ponstypiste voor hele en/of halve dagen, onbepaalde tijd Kom snel, u kunt meteen beginnen. Korevaarstraat 33 Leiden Telefoon 071-131710 i.sabu Mede namens kinderen en kleinkinderen M. J. Mooten-De Mooij Rijnsburg, december 1977 Burg. Meijboomstraat 17. B AUTOVERHUUR St. Aagtenstraat 10-14, Lelden, Ó71-125709,153627 DE BEZORGER. Peugeot 204 GL met schuifd., 1974, 58.000 km 5.950,- Peugeot 304 S met schuifd., 1974, 55.000 km f 7.950,- Peugeot 304 GL met schuifd., 1974, 76.000 km 6.950,- Peugeot 304 break SL 1975, 35.000 km 8.950,- Peugeot 304 GL met schuifd., 1975, 45.000 km 8.750,- Peugeot 504 L, 1975, 50.000 km 10.500,- Peugeot 504 GL met schuifd., 1975, 67.000 km 12.150,- Peugeot 504 GL met schuifd., 1975, 74.000 km 11.900,- VW Passat L, 1974, 68.000 km f 6.750,- Prijsklasse tussen 1.000,- en 4.500,- Fiat 128 1972 Peugeot 204 GL met schuifd1974 Simca 1000 LS 1970 Levendaal 71-79 Tel. 071-140441 HUU/ELIJKSKAARTEN om een levenlang blij mee te zijn. Modern, klassiek of zo maar wit. Wij hebben letterlijk alles, bedrukt met een leuke of een klassieke tekst. Alles naar Uw wens. Verlovingskaarten, uitnodigingen en bedankjes. Monsterboeken gratis op zicht. DRUKKERIJ LI A IDA HAARLEMMERSTRAAT 64 HALPA LEIDEN - TEL. 071-1 241 85 Donderdag-avond geopend. Zaterdag tol 5 uurl GEEFT ALLES VOOR DE FEESTDAGEN TEGEN KRAAKPRIJZEN Vestestraat 1f (achter Herengracht) Leiden Met gefineerd eiken fton- Met kunststof fn ten inklusief oven, koelkast. Met massief eiken fronten afzuigkap en inbouwkookplaat inklusief oven, koelkast, afzuig kap en inbouwkookplaat a Met kunststof fronten klusief oven, koelkast, af- igkap en inbouwkookplaat vanaf plusminus f. 3400,-- 2.70 meter breed) Houten zijwandbekleding Spoelbakken, opbouw of rond. Geëmailleer (verschillende kleurmogelijk heden) of van roestvrijstaal. Een keuken koopt u niet elke dag. Vaak zijn er hoge bedragen mee gemoeid. Dat maakt het de moeite waard om u uitvoerig te laten voor lichten over alle mogelijkheden. Onze adviseurs kennen die mogelijkheden. Logisch, het is hun vak. Aan de hand van de vele keukenuit voeringen die u in onze showroom vindt, maken ze u wegwijs in keukenland. Wilt u een kunststof keuken of liever hout? Geeft u de voorkeur aan ronde spoel bakken, wilt u de laatste snufjes op het gebied van inbouwapparatuur, om maar eens wat op te noemen? Laten we bij het begin beginnen. Wat kunt u eigen lijk kwijt? Hoeveel ruim- te is er eigenlijk be schikbaar? en hoeveel had u gedacht uit te geven? Met behulp van uw gegevens gaan onze advi seurs aan het werk. Samen met u natuurlijk, want u weet wat u wilt. En zij weten wat kan. Uw nieuwe keuken wordt schetsmatig geboren. De apparatuur wordt erin getekend en al doende komt u aan een prijs. Die zal altijd belang rijk lager liggen dan u elders zou betalen. Uw nieuwe keuken staat schetsmatig op papier en het is helemaal wat u wilde. Dus zegt u ja. De doorsnee-keu kenverkoper zou zich op dat moment in de handen wrij ven Onze mensen niet.Die gaan dan pas goed aan het werk. Uw keuken wordt nauwkeurig op mil limeterpapier ingetekend. Alles op de juiste plaats. Aansluitpunten voor gas, elektriciteit en afvoeren: het komt er allemaal op. Uw installateur heeft er straks 'n makkie aan. En u heeft geprofiteerd van een kombinatie die alleen Wooncentrum de Kas- tenspecialist u kan bie den: èn lage prijzen, èn alle service. r&zr e - J Q.UL L *r tHnwenn/n AFHAALCENTRUM Hooglandse Kerkgracht 4 7 - 49 e" SH™R°™(b'2™m2) tel 07, -133078 Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 899346 donderdagavond koopavond niet in Haarlem. SHOWROOM Grote Houtstroat 158 tel. 023 - 312981 SHOWROOM Vlamingstraat 13 tel. 070-643392 mmm lÜ MmM begrafenissen crematies 1 kantoorenaula lange mare 69 leiden 071-126618 ADMINISTRATIEF BOEKHOUD- MACHINISTE/ ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Alphen 2 maanden SECRETARESSES Alphen langere tijd PONSTYPISTE Bodegraven langere tijd ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS/ STERS Alphen langere tijd MEDISCH ZIEKEN- VERZORGSTERS Zwammerdam langere tijd VERPLEEG KUNDIGEN A, B en/of Z Zwammerdam RADIOLOGISCH LABORANTE D en T Alphen langere tijd INDUSTRIEEL HULP VERWARMINGS MONTEUR Alphen langere tijd Bel ook de permanente Va- katurelijn (071-134747) voor aktuele informatie over een aantal direkt be schikbare tijdelijke banen. vooralle uitzendkrachten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 6