P m PARADIJSEILAND" ■ZXQi TRUFEL KUNSTENAARS EXPOSEREN o'" '&y WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 PAGINA 23 Het Parool had maandagavond op de plaats van de twee o's in de kop twee roodkleurige har ten, een hommage aan de rk heilige die ik al heel ver vond gaan. Toch denk ik dat de Zwolsche Courant alle overige Sint-N icolaasbetoon ruim schoots heeft overtroffen. In de weekendbijlage van 3 decem ber bleken namelijke alle titels boven de artikelen op rijm te zijn gezet. Ik citeer: "Ik sta borg voor muzikale mo numentenzorg", "Marsmuziek is een stuk historie, is traditie en Hollands glorie", "Al staan ze verre, dit zeggen de sterren", "Voor volwassenen en ukjes: onze rubriek beetjes en stukjes", "Hemelse bazuin in bijbeltuin "Heinrich modaal, Duitsers ideaal", "Edison krijgt eerbe toon voor zijn knappe gram mofoon", "Twee kolommen eruditie in deze muzische noti tie", "Luyters en geel (da's cul tureel"), "Veel geschater in theater", "Jubilerend Carré gaat nog vele jaren mee", "De dames Snip en Snap waren krenten in de pap", "Full speed door "All you need", "Inzicht in mxiziekmaterie: boek is beter dan de serie", "De figuur van Sinterklaas (nog altijd een su- pergoeie baas) omringd met mistig waas", "Schilderijen hard of lief, realistisch of na ïef', "Tweewekelijkse rubriek van Wim v.d. Beek die voor u kunst in de regio bekeek", "Hier volgt in 't ïcort, een water schapsrapport", "Een water schap is nuttig, dat 's bekend - maar wordt zijn werk wel ge kend" (kon beter), "Eeuwig strijd tegen water, vroeger, nu en later", "Nacht zonder zegen, bijna klaargekregen", "Naast zijn tijd aan het boek gewijd, ook actief met verf en krijt", "Ik zie vanzelf wel of mijn boek het goed doet op het witte doek", "Gelukkige jeugd was voor mij een grote deugd", "Kookkunst ABC, wie kookt er mee"?, "Haar is van belang: hanteer de krullentang""Dit fonk'lend feestgewaad kan voor uw beurs geen kwaad", "Emma's credo is: de man is rotte vis", "Rege ring erkent rechten van con sument", "Zo is 't toevallig ook nog 's een keer: studenten leven vaak in vuil en smeer", "In een keuken onrein, is het koken niet fijn", "Sommigen is niets te dol - opvoeding speelt mee een rol", "d'Ogen nu snel ontloken: hier boeken kort besproken""Blij met jij", "Erno met zijn scherp gehoor zit de bende op het spoor", "De rit van Bas en Jet wordt hier voortgezet""Geen gemem, groot slem", "Geen ge kwaak: schaak", "Niet dram men, dammen", "Met speculaas en koek in de piekerhoek". Verder kun je toch bijna niet gaan, dunkt me, tenzij iemand volgend jaar besluit de krant met behulp van de microfilm- techniek op pepernoten af te drukken. Is er een andere dag in het jaar denkbaar die tot zo veel aanpassing sgymnastiek aanleiding zou kunnen geven? De herdenking van D-day op 6 juni: de hele krant een groot D-vertelsel, dat wil zeggen dat er alleen woorden beginnend met een "D" in mogen staan: "De Duitse dienders die don derdag de duivelse dodencel doorzochten, droegen de der tiende druktoetstelefoon, de derde dreadnought, de dertig ste dagopener (door de door trapte Duitse dodende dood- rammers dwars door de door gebroken deur der dodencel doorgegeven) door de dienover eenkomstige deur der dienstkamer. Duizendmaal dank, daverde de dienstdoende dorpsveldwachter" enzovoort. Of op koninginnedag elk bij voeglijk naamwoord vervan gen door "oranje": "De oranje antropoloog dr. Aris Poulianos heeft in het noorden van Griekenland oranje mes sen gevonden die rond 2J> mil joen jaar oud zijn. Poulianos, voorzitter van de oranjever eniging in Griekenland, heeft de messen gevonden in de buurt van Pentauryssos in Ptolemais. Hij ontdekte daar ook de oranje tand van een neushoorn, die even oud moet zijn. De messen lagen in de buurt van oranje botten van een olifant". Oliebol Zo zou je op oudejaarsavond alle functies kunnen vervangen door het woord "oliebol": "Oliebol Van der Grinten heeft vanmorgen het eindverslag van zijn bevinden aan de oliebol uitgebracht. In Haagse politieke kringen ging men er van uit dat hij heeft aanbevolen CDA-oliebol Van Agt tot oliebol te benoemen. Wellicht zou de oliebol nog enige raadgevingen van oliebollen willen inwinnen, maar de benoeming van oliebol Van Agt wordt op korte termijn verwacht. Gisteravond is met name in CDA-kring nog druk beraad gevoerd over de keuze van oliebollen". NICO SCHEEPMAKER Kamerorkest Versailles geeft een concert in Leiden LEIDEN- Het kamerorkest van Versaille geeft vrijdagavond een eenmalig concert in Neder land. Dit ene concert wordt on der auspiciën van K&O gegeven in de Leidse Stadsgehoorzaal. Als solisten treden op de hoornist Ifor James en de cellist Philippe Muller. Het orkest zal onder lei ding staan van de vaste dirigent van het ensemble, Bernard Wahl. Uitgevoerd zal worden de Sonate "La Magnifique" van Clérambault, een suite uit "La LEIDEN/VALKENBURG - Kunst kijken en kunst kopen kan men van morgenavond af in het Home Centre (nabij het Haagse Schouw). Daar exposeren tot en met 7 januari niet minder dan 24 kunstenaars. Zo is er keramiek van Koos en Geertje Boermans alsmede van Mieke Barnhoorn, beeldhouwwerk van Frans v.d.Veld en pótchwork van Pa tricia Anne Mclean. De verzame ling kunstvoorwerpen bestaat verder uit plastieken van Rijkel Dijkstra, Gemma Mattie en Marga Brey, aquarellen van Jan Dekker en Rie Oltheten-Verhey- den, textielobjecten van Kea Tan Pineke v.d. Voort, Heieen Marcks en Uta Menardi, wandkleden van Didi van Son en Marijke Barn hoorn, geweven kleden van Titia Meerburg, weefsels van Riet Huisman, litho's van Hetty van Herpe, etsen van Anneke Wouda, collages van Boubker Idzahi, lino's van Miep Verheyden, pop pen van Jeanette Hildersley en elfjes van Adrie Meyer. De Leidse kunstenares Anneke Boot exposeert tot 21 januari in haar geboortestad Rotterdam. Haar olieverfschilderijen zijn daar van het komende weekend af te zien in het Hilton-hotel. De expositie wordt op vrijdag middag geopend door Cornelis Verolme. Galerie Van der Vlist (Botermarkt 3): Tentoonstelling schilderijen Selma Verhoeven, keramische plastieken Jetty Wery, Suzanne Eckhart en Hanne Meijer, gouaches Machteld Hooyen en poppen van Thérèse. Geopend dinsdag zaterdr agavor Rijksmuseum van Oudheden (Rapen burg 28). Werkd. 10 uur voorm.-5 uur nam. zondag 1-5 uur nam. De Ruif, Janvossensteeg. Tentoon stelling Bas Verplanken - foto's. Geopend t/m 20 dec., dag. (behalve za. en zo.) van 17-21 uur. Galerie 'De Poort' (Herensteeg 11): Ten toonstelling Piet Herfst - bloemstille- ven-aquarellen. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 13-17.30 uur en donderdag avond van 19 - 21 uur, tot 10 december. LAK-foyer (Levendaal 150Y. Tentoon stelling videografiek Jeep van de Bunt, tot 16 december Academiegebouw (Ra penburg 73): Tentoonstelling schilde rijen en photomades van H.M. Hol lebeek, tot 16 december. Galerie 'Kenosis'(Oude Vest 53): Ten toonstelling van werk van Joegoslavi sche Naieven, olieverfschilderijen, pen tekeningen en sculptures. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 12 - 16 uur en donderdagavond van 19 - 21 uur, t/m 17 december. Pulchri-Studio, Passage 10, Oegstgeest. Decembermarkt 1977. Geopend van 2 t/m 22 dec., dag. van 10-16 uur, zo. geslo ten. Galerie Kerkdam, Lange Kerkdam 113, Wassenaar. Tentoonstelling Maria Hof- ker-Rueter - penseeltekeningen en Meindert Zaalberg - keramiek. Geopend van 3 t/m 27 dec., woe. t/m za. van 10-16 uur, di. van 14-20 uur. Galerie De Oude Rijn, Oude Rijn 40. Tentoonstelling Hilbrand Bruyning - olieverfschilderijen. Geopend van 4 nov. tot 14 dec., woe. t/m za. van 12-17 uur, do. van 19-21 uur. zo. van 13-17 uur. Museum voor Volkenkunde, Steens traat 1. Tentoonstelling „Taal en teken binnen Chinese muren". Geopend ma 10-17 uur, zon- en feestdagen i 13-17 i t 15 februari 1978. (£)tic/ 9lu>, l/WJ 7 december 1977 Honderd jaar geleden stond in de krant: -In Den Haag zijn proeven met de telephon genomen op een ge- leiddraad: s Gravenhage- Schevingen-'s Gravenhage-Rot- terdam-'s Gravenhage, ter ge zamenlijke lengte van ongeveer 65 kilometer. De proefneming is uitmuntend geslaagd. Volgens de "Scientific American" een blad dat zich verheugen mag in een zeer goede naam is de tele phon reeds overtroffen. De heer Thomas AEdison, een beroemd telegraaf ingenieur te Nieuw- Yersey, heeft een middel gevon den om de menselijke spraak op een stuk papier te bewaren, zo dat men, op welk ogenblik men wil, een redevoering kan her halen juist gelijk Zij werd uit gesproken. Door middel van de phonograaf - zo heet het nieuwe werktuig - kan men een rede naar 50 of 100 jaren na zijn dood laten spreken. Vijftig jaar geleden: -De Berlijnsche recherche heeft in een pand in de Lindenstrasse de lijken van twee mannen ge vonden, die daar vermoedelijk al drie weken gelegen hebben. De mannen hadden drie maan den geleden van twee oude da mes, eigenaressen van het huis die er zelf ook wonen, een kamer gehuurd. Het waren stille mens- chen, die stipt op tijd betaalden. Toen zij op 1 december de huur niet kwamen afdragen, waar schuwden de dames de politie, omdat andere bewoners van het huis verklaarden de huurders al geruimen tijd niet te hebben ge zien. Toen de deur van de kamer geopend was, vond de politie de twee mannen dood in hun bed liggen. De lijken vertoonden verschijnselen van mummifica tie. Dadelijk ontboden medici hebben de oorzaak van den dood niet kunnen uitmaken. Er zijn geen sporen van misdrijf gevonden. Het vermoeden be staat, dat de mannen zelfmoord hebben gepleegd. Dit vermoeden zal nog door sectie worden ge toetst. (Kleine vaart) Dutch Spirit pass 5 Flamborough Head nr Grangemouth, Maasborg 5 te Amsterdam, Mare Magnum 5 v Cartagena nr Algeci- Mare Silentum 6 v Rotterdam nr Stan- Achilles 6 te Emde Acila 5 550 zw Port Gentil nr Curacao, Amstelbrink 5 vn Suez nr Damman. Antilla Bay 5 vn Cartagena nr Perz. Golf, Antilla Cape 5 te La Salina, Atlantic Crown 5 te New York, Baarn 6 te Bremen, Banggai 5 vn Yokohama nr Hongkong, Begonia 5 vn Djeddah nr Barcelona, Capiluna 6 te Jeddah, Chevron Freeport 5 30 no Durban nr Rastanura, Chevron Madrid 5 250 w Kp Verd. eil nr Pennington, Chevron Naples 6 te Cristobal, Chevron Rome 5 180 no Barbados nr Ba hamas, Chevron The Hague 5 te Aalborg, Cinulia 5 500 nno St Maarten nr Stanlow, Crania 5 360 w Landsend nr Liverpool, Dione 5 120 zo Colombo nr Mena aJ Ah- Dock'lift 2 5 125 nnw Lissabon nr Rot terdam. Dordrecht 5 33 wnw Finisterre nr New Orleans, Duke of Yorkshire 6 te Lagos, Eumaeus 5 vn Amsterdam nr Indonesië, Esso Bonaire 5 130 zzw Kp Blanc nr Rot terdam, Esso Nederland 5 175 zzw Grand Co- n.ore nr Perz Golf, Esso Saba 5 360 o Mogadiscio nr Bah- Farmsum 5 vn Venetie nr Beiroeth, Flintshire 6 te Dakar, Ganymedcs 6 te Iquique, Gardenia 6 80 w Kreta nr Port Said, Ilias 6 te Rotterdam. Nedlloyd Kobe 6 te Dubai, Nedlloyd Kyoto 7 te Rotterdam, Nedlloyd Leuve 5 140 ozo Port Sudan nr Dubai, Nedlloyd Loire 6 te New York, Nedlloyd Marne 6 te Nagoya, Nedlloyd Napier 6 te Montevideo, Nedlloyd Niger 5 rede Doula. Nedlloyd Simonskerk 5 vn Pusan nr Na goya. Nedlloyd Weser 6 te Bremen, Neptunus.5 400 nw Lissabon nr Mara- Obuasi 6 te Monrovia, Rijnborg 5 20 nno Kapellunden nr Boll- cat, Straat Cumberland 4 rede Keelung, Straat Frazer 5 200 zo Singapore nr Fiji, Straat Freetown 6 te Wellington, Straat Nagasaki 5 vn Singapore nr Dur- Straat Nagaya 5 240 no Port Dauphine nr Durban, Guirlande" van Raeau, het con cert voor hoorn en orkest van Tewemann, het concert voor hoorn en orkest van Haydn en het divertimento K.V.138 van Mozart. Het concert is toegankelijk voor zowel inschrijvers van K&O, als voor niet bij K&O ingeschreve nen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Bureau van K&O. Galerie 'De Hollandsche Tuyn' (Brugge- straat 1, Leiderdorp): Verkooptentoon stelling van keramiek, grafiek, tekenin gen, aquarellen, weefsels en kerstkaar ten. Geopend donderdag van 10.30-13 uur, vrijdag van 20-22 uur, zaterdag en zondag van 14-17 uur, tot 10 december. Galerie Denise Stephan (Bakkersteeg 18): Tentoonstelling plastieken Coba Koster en schilderijen Johannes van Ho- ten. Geopend vnjdag t/m zondag van 14 - 18 uur (andere dagen na tel. afspraak), tot 15 januari. Galerie-bibliotheek, Luifelbaan 1, Was senaar. Tentoonstelling Paula Sluiter - etsen, pentekeningen en kleuretsen. Geopend van 28 nov. t/m 12 jan., openingstijden van de bibliotheek. Galerie JA, Sportfondsenbad, Was senaar. "Meeneemtentoonstelling". Geopend van 1 t/m 18 dec., woe. van 20- 22 uur, do. t/m zo. van 10-17 uur. PANDA EN DE DEUGZIENER 55 - 139 Panda ging naar de garage die zijn auto gerepareerd had, en reed vol bittere gedachten naar huis. "Het is niet leuk om ontslagen te worden," mompelde hij. "Vooral omdat ik erg mijn best deed om wat te leren en een nuttig lid van de samenleving te worden. Maar het ts niet goed om te werken voor iemand die rommel verkoopt. Dat is niet eerlijk." "Het is niet eerlijk zo'n huis te hebben" prevelde direkteur Duiter op dat moment, terwijl hij Hobbeldonk op zijn televisiescherm bekeek. "Woningen moeten na twintig jaar vervangen worden. Dat houdt de fabrieken draaiend en het geld rollend. En daarom ga ik dat gebouw laten afbreken, zodra Hop Hep er zijn portie deug heeft opgesnoven. Ik ga het met de grond gelijk maken, zodat er geen spoor vn over blijft..." Aubergines met Kernhem 2 aubergines, 20 gr boter, marjolein, tijm, 1 ui, 100 gr champions, kno flook, Vzverse pap rika, 4 tomaten,Vsbe- kertje sour cream, 200 gr Kernhem, zout, selderijzout. Snijd de aubergines overlangs door, neem het vrucht vlees eruit en hak dit in blokjes. Smoor deze blokjes in de bo ter met de kruiden, de gesnipperde ui, de in plakjes gesneden champions, een uit geperst teentje kno flook, de gesneden paprika en in vieren gesneden ontvelde tomaten. Giet even tueel het overtollige vocht af. Roer de sour cream door de massa en maak alles goed op smaak met zout en selderijzout. Vul de aubergine- helften met het mengsel en bedek de bovenkant met reepjes Kernhem. tenslotte de schaal ongeveer 20 min onderin een op 200°C voorver warmde oven. KLWIEfc VODP. K/A/DE^CA) pfE H&BBEAI HB.T HUAJ -V" CXJPECS NVAJ ovbeec I/MIDEAJ PAT~ TVEsr&iM/M<\ *-roÊTE/0 «jfEI/EM ALÏ IK MEP EEA) vJCW^EA) Uir WIL is PAT p-ÜüCL1K. PW" woppr B.BVOBOO HET „rwee TCE2IEMPE \jOls lA)A SAJ EAJ 4 FRED BASSET De avonturen van Jommeke Agenda LUXOR: "Ace high", dag. 2.30. 7 en 9.30 uur, zo. 2, 4.30, 7 en 9.30 uur (ma. 5 dec geen avondvoorstelling). 12 jaar. CAMERA: "De kanonnen van Nava- rone", dag 8 uur (ma. 5 dec. geen avond voorstelling). 12 jaar. Kindermatinee: "Salty, de vrolijke zeel eeuw". woe. en za. 2.30 uur, zo.2 en 4.15 uur AL. Nachtvoorstelling: "The chase", vr. en za 11.30 uur. 16 jaar. LIDOI: "Soldaat van Oranje", dag. 2 30 en 8 uur (ma. 5 dec. geen avondvoorstel ling 16 jaar. LIDO IL "Airport "77". dag. 2 30, 7 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur (ma. 5 dec geen avondvoorstelling om 9.15 uur 12 jaar. 10 *i 9.T5 uur. vr., za.. zo. en woe. 7 en 9.15 uur (ma. 5 dec. geen voorstelling om 9.15 uur). 16 STUDIO: 'TUne chante, l'autre pa dag. 2.30, 7 en 9.15 uur, zo. ook 4 45 c (ma. 5 dec. geen voorstelling om 9 TRIANON: "Goodbye Emmanuelle", dag. 2.30, 7 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. REX: "Sex rivalen", dag. 2.30 (behalve woe. en za 7 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. Kindermatinee: "Robin Hood", za. en woe. 2.30 uur. AL. Nachtvoorstelling: "Porno-sex in Bangkok", vr. en za. 11.30 uur. 16 jaar. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhui zen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13 45-14.30 uur. Avondbezoekuur 18.30-19 30 uur. Kin derafdeling dagelqks van 14.00-19 00 uur alleen voor ouders zondag 14 00-15 00 uur voor overige familieleden. Kinderen beneden 14 jaar hebben geen toegang op de kinderafdeling. 14 00-14 45 uur en van 18 30-19 30 Kraamafdellng: dag van 11.15-l2.00uur (alleen voor echtgenoot) van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19 30 uur. Laatste kwar- middag- en avondbezoek baby- 15.00-18.30 2e KLASSE: Volw; 11.15-12.00 uur en van 14.00-14.45 uur en van 18 30-19.30 uur Kraamafdellng: dag van 11.15-12 00 uur (alleen voor echtgenoot) van 15 00-16 00 uur en van 18.30-19.30 uur. Babvshow laatste kwartier van middag- en avond bezoek. Kinderafdeling: dag. van 15.00-18.30 Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinderen zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14 15-15 00 uur. 18 30-19 30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ouders): Maandag t/m vrijdag: 18 30-18 45 uur Zaterdag en zondag: 14.45-15.00 uur. Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan kan de Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15 00-15.45 uur. 18.30-19.00 uur. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag: 14 15-15.00 uur 18.30-19.00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11-11 30; 13 30- 14 15 en 18 30-19 30 uur. 3e klas 13 30- 14 15 en 18 30-19.30 uur; Kraamafdebng 13.30-14 45 alleen voor echtgenoten 19- 20 uur; Kinderafdeling 15-15.30 uur al leen voor ouders 18-18 30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder var vliegverkeer van en naar Schiphui kun nen dag en nacht worden gemeld bq het informatiecentrum Geluidshinder Xhiphol (020-175000).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 23