Auto Heemskerk en de decembermaaidj v hunkemöller NETTO RA IA rijnland; HaaghushoTbv HULSHOFF WONEN CV OPENBARE VERKOOP GEMEENTE OEGSTGEEST officieel DATSUN dealer Bij aankoop van een nieuwe Datsun, zonder inruil Kopen in 1977 eventueel rijden in 1978 §jg^3 Po<r Te koop Leiden Afd. groenten en fruit Bananen 79 ct heel kilo Navelsinaasappelen Perssinaasappelen 1 e soort Cox Orange Golden delicious Handgoudreinetten Doyenne du Commice Andijvie 1e soort witlof 2 grote kroppen sla 75 ct. Nieuwe oogst walnoten 2 dozen dadels kado. VOOR AL UW ZONWERING (£adan) \/mm\w alum. Jaloezieën veriikale jaloezieën rolgordijnen horren verosol plissé Practoflex doe het zelf artikelen. Molensteeg 12-14 - Leiden Professionele magazijnstellingen als boekenkast: blank vurehout Aanbouwsysteem, dus zelf gemakkelijk te monteren diverse dieptematen, ladenblokken. grammofoon platen bergingen etc. Levering uit voorraad Vraag de gratis voorraadlijst of kom kijken Showroom geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18 uur Donderdag tot 21 uur vraagt voor haar centraal magazijn te Voor schoten MAGAZIJN MEDEWERKERS het bezit van rijbewijs BCE strekt tot aanbeve ling. Sollicitaties na telefonische afspraak, tel. 01717-7960, de heer J. Buist. Notaris Mr. J. Schijffelen te Leiden is voornemens op de vrijdagen 16 en 23 de cember 1977 telkens om 19.00 uur in het Venduhuis der Notarissen te Leiden aan de Hogewoerd 144 over te gaan tot de van het woonhuis met ondergrond en erf te Leiden aan de Sophiastraat 20 te Leiden (K 4005,74 centiare), verhuurd voor 80,80 per maand. De verkoop geschiedt geheel vrijwillig. Bezichtiging op 13,15,20 en 22 december van 14.00 tot 16.00 uur. Aanvaarding na betaling der koopsom uiterlijk op 24 januari 1978. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde notaris Mr. Schijffelen, Zoeterwoudsesingel 64, Leiden. Telefoon 12.06.14 en 14.61.24. Bekendmaking De burgemeester van Oegstgeest maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend, dat met ingang van 14 december 1977 gedurende een maand ter inzage ligt het ontwerp- bestemmingsplan "De Kwaak", bestaande uit: een plan- kaart, toelichting en voorschriften, welk plan omvat het deel Broek- en Simontjespolder gelegen binnen de ge meente Oegstgeest. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp-bestem- mingsplan bij de gemeenteraad indienen. Oegstgeest, 7 december 1977. De burgemeester voornoemd, Jhr. T. A. J. van Eysinga. Gemeente Oegstgeest bekendmaking De burgemeester van Oegstgeest maakt bekend, dat gedeputeerde staten van Zuid-Holland bij besluit van 9 november 1977, nr. B 26229/1goedkeuring hebben ge hecht aan het door de raad op 24 februari 1977 vast gestelde bestemmingsplan "Haaswijk 1976". Het besluit ligt met het bestemmingsplan ingaande 14 de cember 1977 gedurende een maand ter secretarie, afdeling algemene zaken (loket 4), voor een ieder- ter inzage. Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de raad als tot gedeputeerde staten hebben gewend, zijn gerechtigd tij dens de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Kroon. Hetzelfde geldt voor degenen, die zich op grond van artikel 27, lid 2, van de Wet op de ruimtelijke ordening tot gedeputeerde staten hebben gewend. Beroepschriften moeten in tweevoud worden gericht aan H.M. de Koningin en kunnen worden ingediend bij de Raad van State, afdeling voor de geschiilen van bestuur te 's-Gravenhage. Oegstgeest, 7 december 1977. De burgemeester voornoemd, Jhr. T. A. J. van Eysinga. RH sanknnn van aan niatiwa Dafteun. ynndaF vwmr ■A. CRAT1 Aan accessoires naar keuze Roelofarendsveen en omstreken: Alkemadelaan 1, Roelofarendsveen, telefoon 01713-2866/2073. leiden en omstreken: Herengracht 79, Leiden, telefoon 071-133861/120987. Hogewoerd 49-51 Leiden Tel. 071-124919 Elke avond 7.00, 9.15 uur slapstick moderne stijl! lachen, gieren, brullen om Ky*r4 O^L (Hou je roer recht) <Q KINDERMATINEE Za.-, woe.middag 2.30; zo.mlddag 2.00 en 4.15 t ROBIN H00D EN ZIJN SCHELMEN Q NACHTVOORSTELLING Vrijdag- en zaterdagnacht 23.30 uur DAVID WARNER - VANESSA REDGRAVE in Karei Reisz' MORGAN, A SUITABLE CASE FOR TREATMENT Bevrijdingsplein Fraai 3-kamerappartement (oorspronkelijk 4 kamers) op 2e woonlaag. Ind.: woonkamer, 2 slaapkamers, balkon achterzijde, schitterende eiken keuken met ingebouwde apparatuur, badkamer met ligbad, toilet. Oplevering ter stond. Vraagprijs inclusief vele extra's 135.000,- k.k. makelaarskantoor -isa«RUr— ERVAREN VRACHTWAGEN-CHAUFFEUR GEVRAAGD Per jan. '78 Leeftijd boven 23 jr. Salaris op cao-basis Rijbewijs BCE. P. v.d. Meer - PALLETVERVOER Produktieweg 34Zoeterwoude. 071 -890094. Gemeente Warmond Burgemeester en Wethouders van Warmond maken be kend dat zij voornemens zijn met toepassing van de ar tikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 8, der Woningwet bouwvergunning te verlenen aan de heer G. Th. van Dam, Herenweg 39 te Warmond, voor het veranderen en vergroten van een winkel met woonhuis op de percelen, kadstraal bekend gemeente Warmond, sectie D nrs. 2544 en 2545, plaatselijk gemerkt Herenweg 39. De desbetreffende stukken liggen met ingang van 8 december 1977 gedurende veertien dagen ter gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bij hun college tegen de voorgenomen verlening der bouwver gunning bezwaren indienen. Warmond, 7 december 1977. Burgemeester en Wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, C. Zoetemelk. W. F. de Vreeze. Aannemersbedrijf M. van Mourik Dennenschans 16. Leiderdorp, telefoon 071-695555 vraagt: Timmerlieden Metselaar/T egelzetter Leerling-timmerlieden Gaarne aanmelden bij bovenstaand adres. 20 voor 2,98 20 voor 1,98 heel kilo... 0,98 per kilo0,98 Voor de kerst: per kilo0,98 (de fijnste) p. kilo1,48 heel kilo0,89 heel kilo slechts 2,50 voor de Kerst, half kilo 1,48 Bij aankoop van tenminste f 5,- aan groenten of fruit HAARLEMMERWEG 41.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 22