Gok van Ajax mislukt: „We wilden teveel" LEEDS WIL JORDAN TOT ELKE PRIJS BEHOUDEN Feyenoord zal nogl veel goals maken PSV profiteert genadeloos Scorebord Topscorers rcjen apart MAANDAG 5 DECEMBER 1977 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT LONDEN - De komende dagen zul len een beslissing moeten bren gen in de voetbaltoekomst van de Schotse international Joe Jordan. Volgens mededelingen van Ajax, bij monde van diens voorzitter Jaap van Praag, zou Jordan voor een bedrag van rond de 1.25 miljoen gulden de aanvalslinie van de Neder landse kampioen komen ver sterken. Maar bij Leeds United, waar men in bijna hysterische driftbuien uitbarst als de ver koop van Joe Jordan ook maar even ter sprake wordt gebracht, heeft men nog altijd goede hoop om de sterke, agressieve aanval ler, met behulp van een nieuw, uiteraard meer lucratieve aan bieding, alsnog voor de club te behouden. De grote drijfveer achter deze laatste overredingspoging is manager Jimmy Armfield, die na enig aandringen bereid was om toe te geven dat het touwtrekken om Joe Jordan hem zo langzamerhand meer dan de keel uithangt. Want al maandenlang wordt er van alle kanten getrokken aan de don kere, stevig gebouwde aanval ler, die tot nu toe heeft gewei gerd om met Leeds United een nieuw contract aan te gaan. Normaal gesproken zou dat op den duur tot een zo goed moge lijke transfer hebben geleid en aanvankelijk was het ook de be doeling van Jimmy Armfield en het bestuur van Leeds om zich te ontdoen van een speler die we kennelijk niet meer voor voelde om het witte shirt van Leeds United te dragen. In het geval van Joe Jordan is ech ter sprake van het abnormale. Want vooral sinds Schotland zich ten koste van Wales en Tsjecho-Slowakije heeft ge plaatst voor Argentinië, ver keert Joe Jordan in blakende vorm en loopt hij ook voor Leeds United het vuur uit zijn sloffen. Verschillende keren is er dan ook met rammelende beurs ge probeerd om Jordan alsnog voor enkele jaren aan Leeds United te binden. Maar elke keer heeft Jordan geweigerd te tekenen. Ondertussen groeide voor hem de belangstelling, niet alleen in Engeland, maar ook op het con tinent. Want behalve Liverpool en Manchester United, twee clubs die financieel toch wel wat aan kunnen via hun niet af latende grote publieke belang stelling, heeft ook Nederland (PSV eerst en later Ajax) en West-Duitsland (Bayern Mün- chen) meteen grote belangstel ling getoond. Vooral door de ac tiviteiten van de zogenaamde internationale voetbalmake laars, die door hun manier van benaderen spelers onlangs niet alleen het bestuur van Leeds United, maar ook dat van Ip swich Town tot opperste ra zernij brachten. Voetbalmake laars zijn in Engeland, waar de clubs via hun managers zelf de aan- en verkoop van spelers re gelen, eigenlijk onbekend en derhalve onbemind. Jordan weet nu dat hij er financieel gunstiger dan ooit voorstaat nu er van alle kanten op hem geaasd wordt. Zaterdag in de competitie-wedstrijd voor eigen publiek is daarvan het dit seizoen zo tragisch terggevallen Queens Park Rangers het slach toffer geworden. Jordan speelde in de door Armfield zo zorg vuldig vernieuwde aanvalslinie (naast de aankoop van de kleine technicus Brian Flynn, twee nieuwe buitenspelers: Harris en Graham) een opmerkelijke glansrol. En hij legde de basis voor de ruime overwinning van 3-0 die Leeds weer dichter bij de top brengt. Jordan is een snelle, fysiek sterke aanvaller die geen duel uit de weg gaat en vaak opvallend ge makkelijk ruimte weet te ma ken. Hij beschikt over een uit stekende koptechniek en is in het algemeen moeilijk van de bal te zetten. Vooral de laatste twee seizoenen is hij in techniek sterk vooruit gegaan en men kan zich voorstellen dat Jimmy Armfield, eens de vaste rechts back van het Engels elftal, daarvoor persoonlijk de eer wil opeisen. „Ik heb er geen enkele behoefte aan om Jordan te ver kopen. U heeft zelf kunnen zien dat we als ploeg steeds beter gaan draaien. Onze voorhoede is helemaal op het snelle, agres sieve spel van Jordan inge speeld. Zijn grote inzet werkt aantrekkelijk op de andere spe lers. Niet alleen in de wed strijden, maar ook op de trai ningen. Daarom wil ik hem er beslist bij houden. Deze week zullen wij opnieuw van alles proberen om met Joe Jordan tot een akkoord te komen. Gelukkig weet hij ook dat geld alleen niet gelukkig maakt. Het is lang niet altijd zo dat Engelse voetballers in het buitenland kunnen aar den. Net zoals ooit Jimmy Greaves wil nu Roger Davies, die voor FC Brugge in België speelt, op zijn knieën naar Enge land terug. En ik weet uit be trouwbare bron dat ook Kevin Keegan bij de Hamburg SV verre van gelukkig is. Met al deze punten zullen wij Joe ter dege confronteren", verzekerde ons Jimmy Armfield. AMSTERDAM - Tomislav Ivic had slechts een paar zinnen nodig om het verlies te verklaren. "We waren te gretig, we wilden te veel", stelde de Ajax-trainer vast na de opvallende 1-4 van de attractieve decembertop- per. "Dat was onze grote vergissing. We hebben PSV veel te veel ruimte gegeven en die is knap uitgebuit. Jammer voor ons, jammer voor de competitie. PSV is vrijwel zeker kampioen" De analyse was even simpel als juist. Hoewel het alles-of-niets gokkende Ajax misschien wel de beste seizoenpartij tot nu toe af werkte in het Olympisch Stadion, was de ploeg al na één helft kansloos, dankzij een trio tegen stoten van de partner. Willy van de Kerkhof (2x) en Jan Poortvliet hadden het Rijvers-team toen al naar een onaantastbare 0-3 ge bracht. Een voorsprong die na de pauze weliswaar snel werd ver kleind door Geels, maar die tenslotte via de enige tegenstoot van de tweede helft door Lubse werd uitgebouwd naar 1-4. Ajax-PSV moest dan ook worden gezien als het succes van de counter, die de Eindhovenaren in alle variaties als geen ander be heersen. Kees Rijvers ("Een punt was mooi geweest, dit is gran dioos), gaf het triomferend aan "We zijn clever geworden in die dingen. Beter dan vroeger besef fen we hoe we zo n tegenstoot moeten plaatsen. Terwijl het toch niet zo gemakkelijk was, want Ajax is een goede ploeg en wij hadden al voor de wedstrijd een /teleurstelling moeten verwerken met de blessure van Willy van der Kuylen. Ik vind het knap als je dan toch zo'n eerste helft speelt". Door Paul de Tombe Méér dan dat zelfs. PSV manifes teerde zich voor 28.000 kijkers in de vooral in de vrieskou kille ko los in Amsterdam als een elftal dat klinisch en verstandig de fou ten van een tegenstander af kan straffen. Ajax stelde de Eindho venaren in staat dat aan te tonen. Met vier punten achterstand moest de Ivic-groep wel gaan aanvallen om in het vervolg van de competitie niet al bij voorbaat de rol van uitgeschakelde figu rant te gaan vervullen. De ploeg deed dat ook. Hartstochtelijk, vol overgave, maar zonder overleg. Ajax kon daarmee wel de eer zich opeisen als smaakmaker te hebben gefungeerd in de leven dige partij, maar werd daardooi tevens genadeloos afgestraft. De tegenstander mocht dan furieu: uit de startblokken schieten er via Meyer en Tahamata ook kan sen krijgen, zodra de mogelijk heden zich voordeden sloeg PSV koud toe. Daarbij meedogenloos profiterend van collectieve en persoonlijke fouten. Tot de categorie geza menlijke missers behoord dat Ajax wat al te driftig aan aanval- De tweede PSV-treffer in de maak. Piet Schrijvers zal de bal voor de voeten van Willy v.d. Kerkhof deponeren, die daarna moeiteloos het net zal vinden. len dacht (Ivic: "We keken alleen maar vooruit en waren daardoor kwetsbaar in de mg"), onder de persoonlijke fouten konden on der meer de missers van Krol, Schrijvers en Zuidema worden geschaard. Schrijvers had al een keer aarze lend staan springen toen Willy v.d. Kerkhof door Stevens om de buitenspelval was heengestuurd en de bal over de Amsterdamse sluitpost wipte op weg naar 1-0 (13e minuut) en hij deed dat op nieuw nadat Krol had misgetast op een lange pass van Van Kraay. Hoewel Van Dord zich op dat moment naast Willy van der Kerkhof bewoog, kwam Schrij vers toch zijn doel uit. Het gevolg was dat hij de bal na een slimme lob slechts kon aantippen buiten zijn strafschopgebied. "Nor maal" hanteert een arbiter dan onmiddplijk de fluit om "hands" te bestraffen, ditmaal was Keizer te laat (waar Schrijvers het op hield) of voelde hij de voordeel- regel prima aan, waardoor Van der Kerkhof alsnog op 0-2 kon aansturen. Poortvliet voltooide daarna nog voor rust de Eindhovense trilogie van gevarieerde tegenstoten, die de topper beslisten. Hij scoorde de 0-3 die het verschil typeerde. Ruud Geels bracht het onder woorden: "Bij PSV staan er vijf. zes man op de topscorerslijst, bij Ajax moet het alleen van mij af komen". Geels, die momenteel een ernstige vormcrisis doormaakt ("Ik had er voor rust minstens twee moeten maken"), hoopt dan ook op de komst van Joe Jordan. Geels: "Met hem zou ik het wel zien zit ten. Hij is een heel andere spits dan ik, dus zou het goed samen gaan." Wellicht verdwijnt dan ook'de druk die de Amsterdam mer nu meetorst. Een zware last, zoals bleek op momenten dat hij vrije kansen miste, maar toch moestuitgerekend hij zijn team weer stimuleren. Vlak na de pauze reikte hij met het hoofd hoger dan Jan van Beveren met de handen en vond met een ach- terwaardse kopbal de 1-3 die Ajax injecteerde. Lang beleg De Ivic-ploeg begon daarna op nieuw aan een lang beleg, maar deed het ditmaal verstandiger, zodat PSV geen ogenblik de kans kreeg te ontsnappen. Rijvers had lof voor de wijze, waarop zijn team in de tweede /ïelft in de klem was genomen. "Ajax heeft toen erg goed gevoetbald met een voortreffelijke Tahamata. Dan merk je toch datje Van der Kuy len mist. Als rustpunt en als man die de bal in de ploeg kan houden. Maar hij kon zelfs miet één helft spelen. Hey is nog dubieus of hij woensdag tegen Eintracht mee kan doen." Ondanks de wurgende omklem ming die was aangelegd (en mis schien ook wel juist daardoor), ondanks het excellerende, maar in feite weinig effectieve optre den van Tahamata en ondanks de kansen, slaagde Ajax er niet in dichterbij te komen. Een fout van Zuidema, die de bal knullig ver speelde, ste,de Lubse nadien in staat om 1^1 achter Schrijvers te leggen, als vierde voal na vijf kansen." "Nog geen nietDecompeti. tie leek daardoor 18 wedstrijden voor het einde al "Dood" ge maakt. Kees Rijvers bestreed dat, hield de hoop voor de concurren tie bewust levend. "Dit is nog geen moment on hoera te roepen, want je loopt niet zomaar door naar de titel. Je hoeft maar twee keer te struikelen en je hebt ds concurrenten weer achterop". Maar daar gelooft Rijvers waar schijnlijk zelf niets van. EREDIVISIE Haarlero-Twente 1-1, Ajax-PSV 1-4, Utrecht- Sparta 2-2, Vitesse-Deji Haag 2-1, NAC-NEC 2-1, Feyenoord-VW 6-0, Roda JC-Amsterdam 3-1, Eagles-Vo- lendam 1-0, AZ'67-Telstar 4-0 PSV 16 13 Ajax 16 10 3 AZ'67 16 9 4 FC Twente 16 9 4 Feyenoord 16 7 7 Sparta 16 7 5 Roda JC 16 7 5 Vitesse 16 6 6 NEC 16 7 1 Volendam 16 5 4 NAC 16 4 6 FC Utrecht 16 4 5 FC Den HAAG 16 6 1 9 13 26-35 Haarlem 16 3 6 FC VW 16 4 4 G.A. Eagles 16 4 1 FC Amsterdam 16 3 2 11 8 18-42 29 43-6 3 23 32-19 3 22 41-16 3 22 31-15 2 21 30-15 4 19 24-16 4 19 19-19 4 18 23-26 8 15 21-28 7 14 22-24 6 14 16-20 7 13 24-26 12 16-26 12 20-32 9 22-32 EERSTE DIVISIE Vlaardingen-PEC 0-1, Fortuna-Dord- recht 3-0, Groningen-Excelsior 0-0, Heerenveen-Amersfoort 1-0, Willem n-Wageningen O-O, Den Bosch-Cam- buur 2-2, Helmond Sport-Veendam 2-2, Eindhoven-Graafschap 4-1, Heracles- MW 3-1, PEC/Zwolle 16 11 3 2 25 36-14 MW 16 9 5 2 23 35-17 Heerenveen 16 8 5 3 21 22-17 FC Groningen 17 9 3 5 21 33- 21 Fortuna SC 16 Heracles 16 Excelsior 16 Wageningen 16 Willem II 16 Eindhoven 16 Den Bosch 16 Vlaardingen 16 8 4 4 20 26-12 3 19 17-14 3 18 27-14 3 18 18-13 5 17 23-18 5 17 18-19 4 16 22-20 5 15 14-17 7 15 21-24 17 6 2 9 14 19-27 SW 16 4 4 8 12 Veendam 16 2 7 7 11 Helmond Sp. 16 2 5 9 9 FC Dordrecht 16 2 4 10 31 PEC/Zwolle kampioen eerste periode, Groningen KAMPIOEN TWEEDE PE RIODE. 1. Kees Kist (AZ'67)15 2. Harry Lubse (PSV) en Ruud Geels (Ajax)12 ROTTERDAM - Na Feyenoord -FC VVV van gisterenmiddag drongen zich onwillekeu rig herinneringen op aan de wedstrijd die de twee clubs bijna een jaar geleden in de Kuip speelden. Toen werd het een moeizaam gelijkspel (1-1) voor Feyenoord, dat j daarna langzaam wegzakte. Dit keer kreeg FC VVV een keihard werkende en bij vlagen zeer goed voetballende tegenstander te bestrijden. f V#EIUID Jammer dat PSV zo ver voor staat, anders had ik toch nog wel hoop voor Feyenoord ge had. Het gaat steeds beter, wat gisteren resulteerde in de beste wedstrijd van de laatste driejaar. Ook volgens het pu bliek. Je mag wel stellen ddt er een nieuwe impuls is nu bijna alle geblesseerden terug zijn. Al leen met Schneider zal het nog wel een paar weken duren, maar dan zijn we weer com pleet. En dan zit het er ook in dat we de ploegen die nu bo ven ons staan nog voorbij kunnen. Behalve PSV dan, dat wordt gewoon kampioen. Maar daar gaat het ons ook niet om. Voor ons is op dit moment alleen belangrijk dat we bij de eerste vier komen. Dat is noodzakelijk voor de spelers, maar ook voor de ver eniging. Het wil toch wel wat zeggen dat een club als Feyenoord de gemeente om steun moet gaan vragen. Er is een exploitatie-tekort van zo'n anderhalf miljoen en als Feyenoord ook volgend seizoen geen Europees voetbal speelt wordt dat gat alleen maar groter. Of ik zou na tuurlijk verkocht moeten worden. Bij Bayern wordt er nog altijd over gepraat en dat kan ik me best voorstellen. Wanneerde Limburgse ploeg, zoals Wim Janse: Over zoiets wordt niet in een paar dagen beslist. Het maakt me verder ook niet uitze heb ben in elk geval positieve rapporten van mijdus als het nu niks wordt, dan later wel licht. In Duitsland hebben ze in elk geval weer van Rijs- bergen gehoord. En bij de KNVB van Feyenoord. Terecht wat Guus Brox eist dat sportcentrum in Zeist moet gewoon open blijven. Wedstrijden plannen op tweede Kerstdag is natuurlijk het mafste wat je kunt doen. Reken maar niet dat de heren officials op die dag naar voetballen gaan kijken, die blijven lekker thuis. Maar wij moeten wel spelen. Probleem daarbij is dat je thuis op eerste Kerstdag wat meer eet en drinkt dan normaal, dus wil Boskov eerste Kerstdag in trainingskamp. Dat kan op die dagen nergens anders dan in Zeist, met een halve haan op z'n bord .Nou ja, dat is de tol die je moet betalen als profvoetballer. vorig seizoen het geval was, een toetssteen is, ziet het er voor Feyenoord goed uit. Het eerste positieve punt voor de ploeg van Zuid is, dat hij weer doelpunten kan maken. Zes maal scoorde Feyenoord tegen VW. De eerste treffer (van Willy Kreuz) was een weggevertje van scheidsrechter Jonker, die over het hoofd zag dat de Oostenrijker meters buitenspel stond toen hij de bal kreeg. De vijfde goal kwam slechts voor de helft op naam van Feyenoord. Een voorzet van Ben Wijnstekers werd door verdedi ger Franken tegen Advocaat aan geschoten en sprong in het doel. De uitstekende doelman Jochen Vieten, die een jaar geleden bij zijn debuut in de Limburgse 'Nico Jan: hoofdmacht ook een voorstref- strijdritme felijke wedstrijd speelde, stompte de bal nog wel achter de doellijn weg maar dat was Jonker niet ontgaan. Overigen: r de alom te genwoordige, die echter tweede helft al na negen minuten met een dijbeenblessure het veld moest ontruimen voor Keesjan Snoeck, die daarmee na een vrij lange afwezigheid zijn rentree in de Rotterdamse hoofdmacht maakte. Hij had het geluk nog niet aan zijn zijde. Vier maal kreeg Snoeck een bijzonder aan trekkelijke kans. De eerste was de beste toen hij na een pass van Notten alleen voor Vieten kwam. De kleine Limburgse doelman redde echter, zoals hij daarna nog enkele malen zou doen o.a. bij zonder fraai bij een keihard schot van Nico Jansen, die schijnbaar moeiteloos voor de eerste maal na zijn knie operatie een hele wed strijd speelde. mist nog wed- ar wanneer dat er weer is, gaan wij heel wat doelpunten maken', aldus Vuja- din Boskov. 'De zwarte periode is geloof ik, definitief voorbij'. slechts uitstel zijn geweest want Boskov was ook tevreden Best schoot de bal in de rebound Feyenoords sterkste deel was tegen FC VVV het middenrif Notten, Wim Jansen en Kreuz. René Not ten past zich met de week beter aan en de ex-Ajacied kreeg voor zijn goede spel nog de beloning in de vorm van een bijzonder fraai doelpunt. Met het linkerbeen wipte hij vijf minuten na de rust Feyenoords vierde goal over de iets te ver voor zijn doel staande r het optreden van de eerste lijn der Lem, Best en Nico Jansen. Hoewel van dit drietal alleen Nico Jansen scoorde uit een schitterende voorzet van z'n gab ber van der Lem, kan het trio voor menige defensie nog knap lastig worden. Gerard van der Lem speelde vooral in de eerste helft toen hij op het moeilijkste ge deelte van het terrein, waar de rijp niet wilde verdwijnen, moest opereren, goed. Clyde Best, die toch altijd een man aan zich Rene Notten legt a hij doel treffen. bindt, kan daarmee ruimte scheppen voor Nico Jansen. Best legde in elk geval, na goed doorzetten, de basis voor de zesde treffer van Feyenoord. Zijn voorzet werd grandioos gemist door Nico Jansen, maar tegen de verschrikkelijke uithaal van Aad Mansveld waren Vieten nóch het doelnet bestand. Het schot van de Rotterdamse laatste man was zo hard dat de bal door het net heen vloog. Overigens was het de tweede treffer van Haagse Aad, want in de 24ste minuut had hij ook gescoord. Toen bleef de Venlose verdediging staan voor buitenspel waarna Kreuz kon doorgaan. De Oosten rijker leek te stranden op Vieten maar hij tikte de bal slim terug naar de meegekomen Mansveld, die het karwei eenvoudig af rondde. Toen stond Feyenoord met 3-0 voor en kon er in feite niets meer ge beuren. Voor Feyenoord was het evenwel nog lang niet génoeg en de ruim 15.000 toeschouwers-de wegblijvers hadden dit keer be slist ongelijk - hebben zich voor treffelijk geamuseerd. FC VVV wilde daar ook wel aan meewerken. Rob Baan: Dat eerste doelpunt deed ons de das om. Wij kwamen met een door Feyenoords vierde. Langs Nico Jansen zal talrijke blessures gehandicapt elftal. Kurcinac heeft voor de wedstrijd een injectie gehad maar hij durfde gezien de condi tie van het veld toch niet te spelen en Pala moest ik in de tweede helft vervangen omdat hij vol komen leeggespeeld was'. Baan, van wie gezegd wordt dat hij volgend seizoen trainer van FC Den Haag wordt, verder 'Je kunt tegen Feyenoord dan wel defen sief gaan spelen en de spelers voor het doel samentrekken maar dat is zinloos. Dan speel je Feyenoord in de kaart. Met Nico Jansen en Clyde Best heeft Feyenoord spelers, die juist in het zestien meter gebied het sterkste zijn'. Pech FC VVV kreeg slechts enkele kan sen. Twee maal hadden de Lim burgers pech. Na ruim een half uur gleed debutant Frans Nijssen langs Trcytel maar zijn schot eindigde op de paal. Samen kon den Michel van der Korput (hij bles de wreef uit) en Wim Jansen redding brengen. Dick Advocaat, de kleine provocateur van VVV, raakte na een uur ook de paal. WIM VAN HEMERT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 9