RZ bezorgt Leiden zijn eerste nederlaag Fides P. pakt ZKV eerste punt af: 6-6 Ook uw handschrift is een Parker waard. Alexander wint Daviscup voor Australië Flexibele verdediging onoplosbaar voor basketballers Danaiden verslaat concurrent 4= PARKER MAANDAG 5 DECF.MRF.R 1977 PAGINA 15 SPORT SPORT LEIDEN - De geschiedenis her haalt zich, ook bij het bas ketbal. Drie jaar geleden werd het ongeslagen Rotterdam- Zuid in een uitverkochte Vijf Meihal door Leiden het eerste verlies toegebracht. Een jaar geleden sneuvelde het onge slagen record van lands kampioen Kinzo/Amstelveen door toedoen van Rotterdam zuid. Gisteravond sloegen de Rotterdammers opnieuw toe. Tot op het laatste moment wilde niemand het in de tot de laatste kier bezette Vijf Meihal geloven. RZ maakte een voorlopig einde aan de zegereeks van Parker/Leiden: 80-85. De Leidenaars staan weer met beide be nen op de grond. Coach Henny Blom: "De druk om te moeten winnen werd te zwaar. Rotterdam speelde goed en wij bezweken onder de druk. Wat over blijft is een goed team dat zaterdag ho pelijk weer fris begint te spelen Nuchter, zo vatte Leiden de onver wachte nederlaag onder de spiedende ogen van basketballend Nederland op. Er speelde een grote glimlach op de lippen van de Bossche coach Bill She ridan. Rotterdam deed wat hij anders in Leiden zelf had moeten doen: de zwakke plekken van Leiden blootleg gen. Tevreden gezichten ook bij de coaches van Punch en Donar, de kloof tussen hun teams en de eredivi sieleiders Leiden en Den Bosch werd weer kleiner. De lof ging terecht naar Rotterdam-Zuid. Henny Blom ween „Voordat we onze eigen fouten naar voren halen moeten we eerst zeggen dat Rotterdam erg goed speelde". Spelverdeler Mitchell Plaat: „De organisatie was bij ons weg. Rotterdam wisselde vier keer van ver dediging, van „man to man" naar „zone", van „box and one" naar een „triangle and two". Voordat wij daar Gisteravond even voor negen uur moesten de deuren van de Vijf Meihal dicht. Er was in de sporthal geen plaatsje meer vrij en mede op last van de brand weer verscheen het bordje "uit verkocht" achter de kassa. Voor de tweede maal in het bestaan van de basketbalclub. Dat het enthousiasme van de supporters niet te stuiten lijkt bleek al eer der. Zaterdagmiddag vormden zich rijen bij het enige voorver koopadres van de Leidse club. Met name kaartjes voor de top per Leiden-Den Bosch (17 de cember) gingen als zoete brood jes over de toonbank. De Vijf Meihal zal dan ongetwijfeld weer zijn poorten moeten slui ten steeds weer ons antwoord op hadden gevonden waren er vijf minuten voorbij. De wedstrijd hebben we in de eerste helft verloren, toen verzuimden we om het gat van negen punten uit te bouwen" De flexibele Rotterdamse verdediging, die Leiden voor onoplosbare proble men stelde, was één van de pijlers waarop de Maasstedelingen hun zege bouwden. Een andere belangrijke pijler was het Amerikaanse duo Don Washington - Vince Fritz. Om met de eerste te beginnen: veel rebounds, on gelooflijk veel blocks en spetterdunks. Washington heerste in de kritieke fa sen van de wedstrijd in de lucht, anders altijd het onbetwiste rijk van Harry Kip en Vic Bartolome. Fritz was de „killer". Veertien punten op rij na de rust en niemand die hem het scoren kon belet ten, Plaat niet, Bruinsma niet. Maar ook de Amerikanen hadden het niet alleen gekund. De steun afkomstig van de spelverdelers René Vervoorn (sco rer van beslissende punten) en Gerrit van Buuren (op zijn manier beheerst spelend) was tenslotte doorslag gevend. Rotterdam-coach Aijen de Bruin kon daarbij ook nog eens Jan Loorbach en Eric van Woerkom ge bruiken, waarmee zijn succesformule, voor. althans gisteravond, compleet was. Rotterdam-Zuid paste in de Vijf Meihal een schoktherapie toe. Met lef en wilskracht werd Leiden bestreden en een 8-13 voorsprong na amper zes mi nuten was het verdiende resultaat. Washington liet de flink vocaal ge steunde thuisploeg al wat proeven van zijn specialiteiten de rebound en het block. Leiden kwam pas langzaam in zijn ritme, een fraaie dunk van Collins leek het herstel in te luiden: 18-15. Na tien minuten spelen stond Leiden met 28-17 voor. Toen was RZ, dat zijn time-outs al had verbruikt rijp voor de slacht. Maar Leiden sloeg niet door. RZ profiteerde dankbaar. Via 42-37 werd het 50-43 bij het ingaan van de rust. Zes punten van Vince Fritz en twee be nutte vrije worpen van René Vervoorn (nog niet geschorst) bepaalden de stand op 53-53. De angst sloop op dat moment binnen de Leidse formatie. De druk werd te groot, terwijl RZ met de minuut groeide. Even was er nog adem door een van de schaarse punten van Arthur Collins (62-57). maar door toe doen van de onhoudbare Fritz bleef Leiden in de zorgen. Via 76-69 werd het 78-77. Leiden kon de spanning niet aan, miste opgelegde kansen en daardoor de wedstrijd. Van Buuren en Was hington waren dankbaar (78-81) en Plaat s 80-81 kwam te laat. Eindstand 80-85. Washington scoorde 30 punten, Fritz 20. Bij Leiden kwam Collins op 21, Bruinsma op 23, Plaat 16, Bar tolome 16. Eerste divisonist VAK Stars bleef met moeite overeind tegen AMVJ Am sterdam. Verschil was er alleen in de openingsfase (4-21daarna kon AMVJ goed bijbenen: 34-37 en bij rust 36-42. VAK Stars hield uiteindelijk stand, 70-79. In de tweede divisie toonde Luba een positie in de middenmoot zeker waard te zijn. Sterk was het op treden van de Leidenaars tegen het Hilversumse Dunckers, dat met 70-87 werd verslagen. Bij rust leidde Luba al met 30-44, nadat Dunckers de strijd tot de dertiende minuut had kunnen vol houden (21-23). HANS JACOBS LEIDEN - Koplopers, die verliespunten leden, dat kenmerkte de resulta ten in de hoofd- en overgangsklasse microkorfbal. Voor Leiden lag het accent op de overgangsklasse met-als uitschieter de winst van De Danai den op medekoploper BEP (11-13), terwijl Westerkwartier tegen OVVO verrassend onderuit ging. Fides Pacta bracht ZKV het eerste verliespunt toe, en daarmee was de puntenwinst op, want zowel Zuiderkwartier als De Algemene gingen met dezelfde cijfers kansloos ten onder tegen resp. Sperwers en Achilles (6-12). BEP-De Danaïden 11-13 (3-7). Voor de Leidse ploeg de eerste grote krachtmeting, want de eerste drie wedstrijden was het team nog met debutanten en een matige overgangsklasser gecon fronteerd. Topteams als Wes terkwartier en BEP zijn de con currenten voor De Danaïden, dat zich na de moeizame thuiswed strijden opmerkelijk sterk mani festeerde. Voordat BEP het goed en wel besefte, stond het maar liefst 0-5 met de traditionele ope ning van Aad van Nierop (0-2). De wedstrijd was toen al beslist, om dat BEP ten eerste zo uit het spel was, dat er ook na de 5 minuten rust geen opleving van de Noordhollanders kwam. Ten tweede domineerde De Danaïden dermate, dat BEP regelmatig met een fikse achterstand gecon fronteerd werd. Tussenstanden van 2-7, 4-9 en 7-12 zeggen vol doende. In de slotfase kwam BEP nog dichterbij, maar de zege kwam geen moment in gevaar. Doelpunten: Aad v. Nierop (6), Cees Christiaanse (3). Fred v. Fides Pacta-ZKV 6-6 (2-1). Tegen de ongeslagen koploper ZKV speelde Fides Pacta het ge bruikelijke spelletje. Het bete kende een spervuur van schoten richting ZKV-korf en daarmee had alleen Ruud Niesing aan vankelijk succes. De zevende en achtste minuut leverden twee goals op, maar daarna stokte de productie in voor microkorfbal verontrustende mate. Na de rust was de afwerking wel iets beter, maar dat hield ook in, dat hal verwege de tweede helft de ploe gen weer even ver waren: 3-3. Opnieüw twee treffers binnen dezelfde minuut, zorgden voor een marge van 2 punten maar 6 minuten voor tijd was ZKV al weer langszij, mede omdat Ruud Niesing een fraaie kans vlak voor de korf miste. Via 6-5 werd het 3 minuten voor tijd 6-6, en daar veranderde de wissel Heinrichs voor Pikaar niets meer aan. Doelpunten: Ruud Niesing (2). Dik Onderwater (3), Yvonne Neuteboom. Achilles-De Algemene 12-6 (6-2). Een duidelijke nederlaag voor De Algemene. De ploeg van coach Filemon speelde tegen de Haagse debutant zo onzeker en mat, dat Achilles, dat aanvankelijk ook moeilijk tot scoren kwam, steeds meer groeide. Vooral het bewe gen zonder bal was bij De Alge mene zwak. Bovendien was Achilles in een productieve bui, waardoor de nederlaag een ge flatteerd aanzien kreeg. De wissel Aad Rusman voor Wim van Iter- son was wel een verbetering, maar maakte uiteindelijk niets uit, omdat Ruud v. Vliet "niet op schot" was. Doelpunten: Ruud v. Vliet (2), Wim v. Vliet (2), Hen Rusman en Janny v. Iterson. Zuiderkwartier-Sperwers 6-12 (3-7). Zuiderkwartier leed de vierde nederlaag en dit was de eerste duidelijke. De Leidse ploeg, die zo goed begon tegen Westerkwartier en De Danaïden, was gisteren tegen het nog niet imponerende Sperwers al na 20 Albert de Groot (links) en Ineke de minuten kansloos. Sperwers leidde toen al met 1-5 en die ach terstand kwam het spel niet ten goede. Er werd te gehaast ge werkt, wat weinig rendement opleverde. Halverwege was het verschil nog steeds 4 punten. Strafworpen van de later vervan gen Dirk Jan de Kreek halveer den die marge wel, maar de Rot terdammers stelden er drie doelpunten tegenover en toen was het wel gebeurd. Doelpun ten: Dirk Jan de Kreek (4), Christa Metselaar, Ineke de Her tog en Eric v. Lunteren. Swift (M)-Pernix 8-5 (4-3). In Mid delburg liep de confrontatie met hekkesluiter Swift voor Pernx Hertog (derde zaterdag verkeerd af. Hoewel het aantal scoringsmogelijkheden veel groter was dan dat van de thuisclub, verloren de Leide naars toch. Voor rust slaagde Wil v.d. Kooy (2) en Janco Brrdveld er nog in die povere afwerking te verdoezelen, maar na 5-4 Ging het fout. Het schot bleef falen. Doelpunten: na rust: Daan Vree ken en Alice Tieleman. HKC-TOP 9-7 (5-2). Ondanks de nederlaag een prima wedstrijd van TOP tegen de ongeslagen koploper die via 1-2 halverwege met een 5-2 voorsprong erg zeker van zichzelf kon gaan rusten. Na rust kon Hkc echter geen domi- nerende rol spelen. Top maakte Zuiderkwartier. Louk Sanders zegeviert in tweede toernooi van wintereireuit SIDNEY - Australië heeft in Sid ney voor de 23ste keer in de ge schiedenis, en voor het eerst sinds 1973, het toernooi om de Davisbeker voor tennislan- denploegen gewonnen. De Australische ploeg won met 3-1 van titelhouder Italië. Nadat Panatta en Bertolucci za terdag in het dubbelspel hadden gewonnen van Alexander en Dent (6-4, 6-4, 7-5) zorgde Alexander er gisteren voor dat de beker naar Australië ging. Hij versloeg Andriano Panatta, in een partij van bijna vier uur met 6-4, 4-6, 2-6, 8-6, 11-9. De partij tussen Roche en Barazzutti had toen geen belang meer en werd bij 12-12 in de eerste set beëindigd. John Alexander werd naderhand uitgeroepen tot een van de grootste Daviscupspelers aller tijden. Aanvoerder Neal Fraser die dat superlatief had gebruikt, zei: „Ik kan hem niet genoeg lof toezwaaien na twee singles en het dubbelspel. Hij heeft voor ons de beker gewonnen". Alexander hield in ieder geval Pa natta van de zege af. De Italiaan leek recht op de overwinning af te stevenen na de eerste drie sets waarvan Panatta er twee had gewonnen. In de vierde reeks kwam Panatta na een 3-0 ach terstand zelfs met 6-5 voor. maar Alexander haalde op en won met 8-6. In de vijfde en be slissende set moest Alexander eerst nog een voorsprong van 5-2 prijsgeven (5-5), voordat hij in de twintigste game uiteinde lijk de partij kon uitmaken (11-9), waarna hij Australië de Daviscup bezorgde. Sanders De terugkeer van Louk Sanders uit het Verre Oosten (waar hij zo'n 35 ATP punten heeft verza meld) heeft de "oude hap" van het nationale tennis nieuwe in spiratie gegeven. Bij het tweede toernooi van het wintereireuit, afgelopen weekeinde in Har derwijk voorkwamen Sanders, Fok, Thung en de Engelsman Paish een herhaling van het openingstoernooi in Hoorn, toen de jeugd verrassend doorbrak. Marc Albert, de winnaar van toen, werd nu in de kwartfinales bedwongen door Rolf Thung. Frank Laprez van de gerouti neerde Niek Fleury en jeugdkampioen Huub van Boeckel ging tegen de Ameri kaan Newberry door zijn enkel. Vanaf de halve finales waren de routiniers onder elkaar. Van hen toonde Louk Sanders zich de sterkste, al had hij dan in de eindstrijd knap veel moeite met de hardslaande Wouter Fok (7-6, 6-4). Deze had tevoren met klein verschil gewonnen van Rolf Thung. Sanders incasseerde dus de hoofdprijs van 1500 gulden en is favoriet voor de extra premie van 2000 gulden, die wordt uit gekeerd aan de speler,.die aan het einde van de vier toernooien gemiddeld de beste resultaten heeft behaald. Bij de dames pakte Elly Vessies voor de tweede maal de hoofd prijs van duizend gulden mee. Ze won in de finale van An- neloes Schothorst (6-1, 6-3), Het derde toernooi van het win tereireuit heeft het aanslaande weekeinde plaats in de Bra bantse plaats Bosschenhoofd. ADVERTENTIE De Parker 75 Sterling vulpen. Uitgevoerd in puur sterlingzilver en voorzien van een gouden instelbare pen. Parker komt van diWilliam Rikkers United BV, Beurs Damrak, Amsterdam. Tel. 020 22 21 21 zelfs 2 maal een achterstand van 2 punten ongedaan (5-3 en oe/-5), maar een foutje in de verdediging bij 8-7 werd door oud-overgangs- klasser HKC vakkundig benut. Doelpunten: Dirk Meyer (2), In eke Westerbeek (2), Jacqueline Westerbeek, Wilma Kuhn en Simmelink. Crescendo-DKC 7-6 (4-4). De topper in IIC had veel amusement swaarde. Ten eerste door de snelle voorsprong van DKC (0-2 binnen 2 minuten), dat vervol gens een speler uit het veld ge stuurd zag worden, en ten tweede natuurlijk door de knappe zege van Crescendo. De ploeg van coach Frans de Haas herstelde zich keurig van die 0-2 en heeft daarna steeds een lichte voor sprong gehad. Bijna ging het nog fout, omdat Crescendo tegen het advies van de coach in toch bleef schieten, maar de 7-6 bleef uit eindelijk overeind. Doelpunten Joke Geyer (2), Louis Kok (3), Piet L'Ami (2). Terheijden-Ons Eiland 13-9 (3-6). De topper in de andere tweede klasse leverde een forse teleur stelling voor het ongeslagen Ons Eiland op. In het Brabantse ge hucht Wagenberg overspeelde Ons Eiland de plaatselijke club in het begin (1-6). Die voorsprong was er ook nog wel bij het omke ren (3-6). Maar raakte daarna werd die door nonchalant spel prijsgegeven. Van 3-6 werd het 9-6 en dat was voldoende om Ons Eiland kansloos te maken. Doelpunten: Julia Arnoldus, Coby Deegenaars, Rob Has- selbach (2), Piet Beekman, Olga Soudan. Barry v. Duyn, Wim Nnenhuis, Jan v. Kalkeren. KNS-A1I Ready 9-10 (4-4). Het venijn zat voor KNS in de staart. Een minuut voor tijd lag het team nog in winnende positie maar bij het eindsignaal was KNS toch nog verliezer, omdat de ploeg uit Zierikzee eerst een strafworp be nutte en vervolgens met een wanhoopschot een onrechtvaar dige uitslag neerzette. Doelpun ten Liesbeth la Lau (3), Peter Zitman (2), Piet Schoonenberg, René Kooien, Charles Stijger, Trudv Blansjaar. Fiks-Bolnes 6-6 (3-1). Fiks deelde met Bolnes de punten na een wis selvallig duel van beide kanten. Voorrust leidde Fiks CM), na rust moest de ploeg uit Oegstgeest door middel van strafworpen be nut door Herma Tobé het gelijke spel redden. Goals van: Herma Tobé (3), Robert v.d. Kraan, Ma rieke Vreeken en Martin Huizing. ADVERTENTIE TUINCENTRUM De Plantenhoek Loosterweg 39a Voorhout Tel. 02522-11048 Foreholte voor rust weggespeeld LEIDEN - Foreholte is gisteren in Breda van een koude kermis thuisgekomen in de zaalhand balcompetitie. Na de zege op Walcheren in de uitwedstrijd, 14-10, en de grote winst op Were Di thuis, - was de verwachting dat ook EBHV de tol zou moeten be talen voor het weer ontwaakte en ontketend Foreholte. Van die verwachtingen is niets terecht gekomen. De Bredase ploeg maakte dankbaar gebruik van de vele gaten die de 6-0 defensie van Foreholte bood en leidde met de rust al met 10-3. Na de hervatting bleef het defen sief gaten dichten bij Foreholte, maar de aanval werkte beter. Het werd tenslotte 10-19. Elly Hoek en Nel Geerlings scoorden bei den tweemaal voor Foreholte en Marjan Mens en Hannie Bos kamp beiden tweemaal. De derby in de derde divisie G tussen Northa de Jong Ade in de Groenoordhal trok uiteraard veel toeschouwers. Northa won verrassend met 8-6, dankzij twee benutte strafwor pen. Jong Ade miste er twee. Toch lag het margeverschil niet in die strafworpen. Northa was vooral defensief wat gerouti- neerder, pakte de zaken wat ste viger aan - zonder daarbij de grenzen te overschrijden - en toonde zich in de slotfase beter bestand tegen de spanning. In het Northadoel vierde Mieke van Duyvenvoorde een grandioze rentree in het eerste gelid. Was Jong Ade compleet, Northa miste Ineke Streng en dat scheelt na tuurlijk wel. In dezelfde klasse blijft HVS het goed doen. Eindelijk lijkt trainer Jan Mackaay loon naar werken te zullen gaan krijgen, want na de zege op een van meet af aan kansloos VELO in Wateringen (2-13), lijkt geen enkele formatie in staat de Stompwijkse ploeg de weg naar de tweede divisie te kunnen versperren. Bü de heren maakte Sanocel/Saturnus korte1 metten met de reserves van Her cules, rust 11-8, eindstand 23-15. Coach Hans Kagie zei na afloop "ik begin er nu in te geloven dat we op weg zijn naar een kam pioenschap. We zullen alleen nog moeten leren constant te hand ballen". Bij Sanocel/Saturnus waren giste ren Hans Swaan. vier doelpun ten, en Peter Waalwijk, vijf doelpunten, de toonaangevende figuren terwijl Henk Verwey de defensie vooral na rust goed or ganiseerde en Wolf Weber steeds beter zijn draai in de roodwitte gelederen gaat vinden. In de afdelings eerste klasse won nen de dames van MMO met 6-5 van EDH, rust 4-2 Niet Margret Volwater was bij MMO de doelpunten-fabrikante, maar Ge- rrie van der Meer met twee gave treffers. Ook Conny Elsgeest, Jose Elsgeest, Corrie Borst en Adri van Leyden scoorden. De heren van MMO hadden met DSO geen enkele moeite, 25-9, en gaan in de afdelings derde klasse aan de leiding. De dames van NIO boekten een verdiende zege in dc afdelings tweede klasse B op d reserves van VELO, 5-8, en de dames van Sanocel/Saturnus verloren in de afdelings derde klasse aan dc leiding. De dames van NIO boekten een verdiende zege in de afdelings tweede klasse B op de reserves van VELO, 5-8, en de dames van Sa nocel/Saturnus verloren in de af delings derde klasse van Kwiek Sport 3, rust 5-5, eindstand 7-14. Monique Plouvier was met vier doelpunten topscoorster bij Sa nocel/Saturnus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 15