Gemini speelt PVC weg: 3-0 Lions neemt tegen Herentals revanche voor nederlaag... Dammers Fase en Huisman vaster op kop Meisjes LZ naar kring record op estafette Donar goed op dreef Scylla behoudt kans op promotie ereklas Rugbyers DIOK verslaan zichzelf tegen DSRC: 8-13 MAANDAG 5 DECEMBER 1977 LEIDEN - In de volleybalcompetitie werd dit weekeinde slechts een be scheiden programma afgewerkt. Bij de dames won Gemini gedecideerd van PVC. Donar pakte ondanks blessures, GDL moeiteloos in. Gemini Kangeroes speelde tegen PVC thuis een uitstekende wed strijd. In de eerste set ging het erg gemakkelijk getuige de 15-2 score. In de tweede episode ver liep het, vooral over links via Ma ria Wuisman, eveneens erg soepel, hoewel bij 14-8 het ritme even stokte. PVC kwam terug tot 14-12, maar verder lieten de Voorschotense dames het niet komen. De derde set werd op nieuw een afknapper voor PVC. Gemini liep, mede door sterk smash-werk van Marijke van der Poel ineens door naar 15-3. Tweede team Het tweede team had tegen AV'40 moeite om de ongeslagen status te handhaven. AV won de eerste set zelfs met 11-15. Daarna was het de beurt aan Gemini (15-7), maar de derde set ging opnieuw verloren. Door sterk serveren van Anneke Verstegen én door geva rieerd aanvalsspel trok het team van coach Nico Kok uiteindelijk toch nog aan het langste eind: 15-10, 15-11. De heren van Donar troffen in GDL een te zwakke tegenstander. Via superieur spel won Donar de eerste set met 15-8. Door wat foute wissels en een gebrek aan concentratie ging de tweede afle vering bijna verloren 16-14, maar in de derde set toonde de Leide- naars de zwakte van GDL op nieuw aan. Ondanks uitvallen van Cees de Bock en Hans Vode gel (zweepslag) wonnen Ron Groen c.s. met 15-8. LUSV kende tegen het derde team van Gemini eigenlijk alleen in de tweede set wat probleempjes maar na die 14-16 trokken de stu denten de zaken vlot recht. Bij Gemini was de pass erg slecht verzorgd: 3-1 derhalve. Eerste Klasse Bij de dames verraste Leython 5 door koploper Orion de tweede nederlaag toe te brengen. En Leython leverde bepaald geen half werk: 15-8, 15-1 en 15-12. NOVO 2 dacht gemakkelijk te winnen van Leython 4, maar dat liep even anders. Drie sets moes ten verlengd worden: 16-14, 12- 15,16-14 en nogmaals 16-14. Een uiterst spannende aangelegen heid. DAC gaat nu aan de leiding door de 3-0 zege op Gemini 4. Wassenaar won verrassend van het hogergeplaatste VCO. RVV drukte Salvo nog dieper in het moeras: 3-0. De heren van NOVO 2 bleven aan de leiding door een 3-1 overwin ning op de reserves van LUSV. Door het gelijke spel Orion tegen DAC liep de voorsprong van de Noord wijkers uit tot vijf punten. Leython Leython had weinig moeite met S'70. De Leidenaars probeerden een drie-punts-opstelling uit en daarom bleef het verlies voor Sorry nog binnen de perken. WVC is helemaal van slag af na de nederlaag tegen NOVO. Was senaar profiteerde in Warmond en won met 1-3 RW pakte Orion 2 met 3-1 en Gemini 4 steeg, na de 3-0 overwinning op DVO, weer een Dlaatsie. Adriaan Timmers slaat de bal tegen het klok van GDL. De gebroeders Groen kijken toe. Donar won moeiteloos. HERENTALS - Van slechts één ding waren de spelers van Lions zaterdagavond bezeten. Stond slechts één onderwerp in de gesprek ken van de Leidenaars centraal, namelijk revan che voor de 3-4 nederlaag, die het een dag tevoren te gen Den Bosch had gele den. In Herentals werd zaterdagavond op de enig open ijshockey baan in de tweede divisie de smaad van die nederlaag uitgewist. Met to meloze inzet werden de Belgen met 0-15 tenslotte van het ijs ge speeld. Reeds in de aanvangsfase van dit duel was het volstrekt duidelijk, dat de Leidenaars maar op één ding gebrand waren, namelijk een zo groot mogelijke zege. Van die passie werd het arme Heren tals duidelijk het slachtoffer. Met snelle combinaties werd de Belgi sche defensie in de beginperiode volledig uil elkaar gespeeld. Toen al moeten de Belnen moedeloos zijn geworden door de nimmer aflatende pressie, die Leiden Lions constant uitoefende. Aan vallende initiatieven kon Heren tals in het geheel niet ontplooien, waardoor het voor de Leidse goalie Mark Dobbelaar niet moeilijk werd om de beaeerde "nul" vast te houden. Iets, wat van zijn collega aan de overzijde niet gezegd kon worden. Integen deel. Vooral de lijn Harry Wielheesen-Rudy Bakker en Frank Dobbelaar zochten keer op keer de kortste weg naar het Bel- aisrhe doel. Toeaeaeven. Wielhee- sen, Bakker en Dobbelaar werd door de defensie van Herentals alle ruimte en gelegenheid gebo den om te doen, waar ze zin in hadden. Met de regelmaat van de klok verzuimden de Belgen om de opkomende Leidenaars af te stoppen en checken bleek bij de Zuiderburen al helemaal een on bekend begrip te zijn. In de kaart Met name Harry Wielheesen werd hierdoor in de kaart gespeeld. Kon door de zeeën van ruimte, die hem geboden werd uiteindelijk tot topscorer en uitblinker van dit treffen uitgroeien. Met zes treffers profiteerde hij dankbaar van de Belgische gastvrijheid, terwijl ook "good-old" Rudy Bakker met vier treffers een fiks aandeel in de score voor zich opeiste. De overige treffers van Leiden Lions kwa men op naam van Jean Martin, die tweemaal scoorde, Ivan Ko- canda en Jiri Anton. Frank Dob belaar is in navolging van Harry Wielheesen - nu ook voor het Ne derlands ijshockey team, dat deel zal nemen aan een Kersttoernooi, geselecteerd. LEIDEN - Door een knappe 7-3 overwinning op het Vughtse J.C.V. is Scylla in de promotie-ereklasse tweede geworden en heeft zich daarmee het recht verworven om uit te komen tegen het Delftse Phoenix, met als inzet een plaats in de Ereklasse. Een op papier verzwakt Scylla (Bakker is als coach naar Frankrijk en Rob van der Zeeuw kon wegens een rugblessure niet worden opgesteld) heeft er geen twijfel over laten bestaan wie er in de promotie-ereklasse recht had op de tweede plaats. Invaller Frits Kantebeen opende de wedstrijd door een prima 2-0 overwinning op Theo van Gasteren, die in de eerste wed strijd ongeslagen was gebleven. Daarna begonnen Anton-Will van Zoelen en Rob Regeer ieder een gave hattrick op te bouwen door te winnen van resp. Van der Sande en Van der Zee, waarmee een 3-0 voorsprong werd bereikt. J.C.V. kon toen tegenscoren in het dubbel, dat niet bepaald het sterkste wapen van de Leidenaars is. Door een overwinning van Anton-Will van Zoelen op Van Gasteren ging de pauze in met een 4-1 voorsprong, die echter nog wel in een overwinning moest worden omgezet, daar de mannen uit Vught aan een gelijk spel genoeg hadden om de tweede plaats te bezetten. Dat bleek echter alleen een theoretische mogelijkheid te zijn. Slechts twee keer scoorden ze nog door overwinningen van Van der Zee en Van der Sande op Frits Kan tebeen. Zoals gezegd bleven Anton-Will van Zoelen en Rob Regeer onge slagen. LEIDEN - De twee koplopers in de finale van het persoonlijk dam kampioenschap van het Leids district, Jan Fase en Albert Huisman, hebben door de winstpartijen in de derde ronde hun koppositie aanzienlijk ver stevigd. Nu al heeft het duo drie punten voorsprong op naaste belager Fred Noordhoven, die in deze ronde tegen Fase het onder spit moest delven. Te verwach ten is dan ook, dat deze finale- strijd een herhaling zal worden van die van het vorig jaar. Ook toen werd het een onderling ge vecht tussen Fase en Huisman. Op een gedeelde vierde plaats staan Cederhout en Passchier, die tegen elkaar remise speel den. Lantaarndragers zijn Brunt en Burgerhout. Brunt had een vrije ronde, terwijl Burgerhout van Huisman verloor. Voor Jan Fase betekende de winst op Fred Noordoven een revan che voor de nederlaag die hij in de voorronde leed. In deze partij werd aanvankelijk een bekende openingsvariant gespeeld, waarna op initiatief van Fase de bekende paden ontweken wer den. In het vroege middenspel kreeg Noordoven meer en meer nadeel en kwam uiteindelijk in een verloren positie terecht, die door Fase kundig geconcreti seerd werd. De remise-partij tussen Passchier en Cederhout was onverwacht, aangezien beide spelers in de tweede ronde verloren hadden, zodat een "alles-of-niets" ge vecht verwacht werd. Hoewel beide spelers wel de instelling hadden om een va-banque-duel aan te gaan, durfde toch geen van beide risico's te nemen. In een gecompliceerde klassieke stelling en met de vlaggen op vallen, hielden de twee spelers het voor gezien en besloten tot Albert liet Burgerhout alle hoe ken van het dambord zien. Bur gerhout die koste wat het koste van Huisman wilde winnen, nam echter teveel hooi op zijn vork door een centrum-aanval te forceren. In dit genre werd hij taktisch geklopt. Huisman bleef dreigingen in de stand breien en één daarvan werd Burgerhout noodlotig. Door deze resultaten, maar vooral door het tot nu toe vertoonde spel is het vrijwel zeker, dat Huisman en Fase de grote kans hebbers zijn. Het duel om de derde plaats in nog open. In de troostgroep werd de tot nu toe ongeslagen Jaap van Duyvenbode een gevoelige ne derlaag toegediend door zijn clubgenoot Arend van Beelen. Hierdoor bezetten beiden nu de eerste plaats. Op een tweede plek staat Ron Fase, die met meer geluk dan wijsheid Louis de Frankrijker op remise hield. Leiwakabessy haalde zijn eerste twee punten door een zege op de teleurstellende Andrqe van der Zwan, die in de drie ronden nog geen enkel punt wist te behalen. LEIDEN - In de rugbyereklasse zorgde DIOK - in negatieve zin - voor de grootste surprise van het afgelopen week einde. De Leidenaars verloren in de Kikkerpolder met 8-13 van het Delftse DSRC. Niet veel beter deden het trouwens de Leidse Studenten, die tegen het pas gepro moveerde KMD uit Wateringen met 6-18 de boot ingin gen. DIOK heeft tegen de Delftse stu denten vooral zichzelf verslagen. De Leidse voorwaartsen bijvoor beeld speelden te individualis tisch, terwijl de DIOK-spelers als geheel liever elkaar bekritiseer den dan dat door de Leidenaars werkelijk getracht werd om uit dit duel een optimaal resultaat te behalen. Niettemin was DIOK veelbelovend van start gegaan. Meer dan een foutief uitgespeelde bal in de driekwartlijn en een gemiste pe nalty-kick (van Kees Koemans) leverde de Leidse meerderheid echter niet op. Wat dat betreft be nutten de Delftenaren de kansen aanzienlijk beter. In de 25e mi nuut opende DSRC uit een (we gens off-side toegekende) kick de score (0-3). Een score, die vlak voor rust zelfs tot 0-7 werd uitge bouwd, toen Diok, dat gisteren in scrum en maul bepaald niet sterk voor de dag kwam, de bal in het lossen werk verspeelde. De Australiër Williamsen wist er handig van te profiteren. In de tweede helft leek DIOK zich te herstellen, toen Peter Brandt na een schitterende aanval tegen wist te scoren (4-7), maar toen de conversie -opnieuw- werd ge mist, zakte het spelpeil van DIOK weer naar het bedenkelijke ni veau van voor rust terug. In het tweede bedrijf sloop de non chalance in de ploeg, wat tens lotte uitmondde in twee domme fouten. Tot tweemaal toe bezon digde DIOK zich aan off-side, wat de Studenten twee penalty kicks op de rand van het 25- yardsgebied opleverden. Beide kicks werden door Bouk Kasteel benut 4-13. DIOK was toen defi nitief geslagen. Weliswaar stelde Isaak Neuteboom winger Peter Brandt nog in staat om te scoren, maar verder liet DSRC het niet meer komen. LSRG De rugbyers van LSRG doen het dit jaar uitermate slecht. Dit bleek ook tegen het Wateringse KMD weer overduidelijk. Weliswaar wisten de Leidenaars in het losse werk de bal vaak te bemachtigen, maar de driekwartslijn bleek te onmachtig om uit het veroverde balbezit voordeel te halen. Dit laatste was voor KMD -uiter aard- een kolfje naar de hand. De Wateringers speelden zeer sterk vanuit de defensie en voerden met de regelmaat van de klok de stand (via twee goals en twee pe nalty-kicks) naar 0-18 op. Eerst toen konden de Leidse studenten door treffers van De Waal en Poel v.d. Ploeg wat terugdoen: 6-18. Belangrijk waren die try's echter allang niet meer. J Slechte start zaalhockeyers ROTTERDAM - In de Rotterdamse Victoriahal is gisteravond de zaalhockeycompetitie van start gegaan. Leiden zal zich een vreugdevoller begin van die competitie hebben voorgesteld, want zowel in het Delftse Udito (5-6) als in het Haagse HGC (4-6) moesten de Leidenaars hun meerdere erkennen. In het treffen tegen Udito leken de Leidse zaken aanvankelijk voor spoedig te verlopen, want Sjoerd Zwanenburg schonk zijn team in de beginfase al een voorsprong. Udito wist de zaken weliswaar spoedig recht te trekken, maar door twee benutte strafcorners van Anton Dalhuysen konden de Leidenaars halverwege de eerste periode op een comfortabele 3-1 voorsprong bogen. De Delftena ren verkleinden de marge tot 3-2, maar Douwe Ledeboer ver grootte de Leidse voorsprong weer: 4-2. Juist toen bleek Udito over de veerkracht te beschikken om terug te komen. In korte tijd was de 4-2 achterstand door de Dclftenaren in een 4-5 voor sprong omgebogen. Na de pauze bracht Paul Otten Leiden naast Udito, waarna die laatste ploeg anderhalve minuut voor tijd toch nog aan het langste eind trok (5-6). Ook tegen HGC had Leiden een formidabele start. Dat resul teerde in een 2-8 voorsprong door doelpunten van Dalhuysen (strafcorner) en Otten. Mede door twee strafcorners namen de Ha genaars echter een 2-4 voor sprong. Die score zou direct na rust tot 2-5 worden uitgebouwd, waarna Anton Dalhuysen - al weer uit een strafcorner - voor Leiden iets terug mocht doen (3-5). HGC vergrootte de marge kort hierop tot 3-6, waarna met een treffer van Edwin Bekker de boeken werden gesloten (4-6). Op regionaal hockeyniveau boekte verder Alecto wisselend succes. Tegen Rijswyk verloren de Leiderdorpers met 5-6, terwijl van HBS met 7-2 werd gewon- LEIDERDORP - LZ'86 hield gistermiddag zwemwed strijden in De Does in Leider dorp. Tegenstanders waren Het Gooi (Bussum), De Kwa- kel (Utrecht), ADHZ (Am sterdam) en Alkemade (Roelofarendsveen). Tot het programma behoorden een aantal nummers die normaal weinig gezwommen worden, maar waarop de LZ-zwem- mers wellicht tot goede tyden konden komen. Op een aantal estafettenummers leverden de LZ-ploegen, ondanks een duidelijk gebrek aan routine bij de wissels, ook inderdaad goede prestaties. De meisjes onder veertien vestigden op de 5x50m vrije slag een nieuw record voor de kring Gouwe Rijnstreek. Met een tijd van 2.41.5 bleven ze tamelyk ruim onder het oude record van AZC (2.45.1). De jongens on der twaalf kwamen niet tot kringrecords, maar maakten op de 5x50m vrij en de 4x1 OOrn wissel toch goede tijden. Wat betreft de persoonlijke nummers werd er het best ge zwommen op de rugslag. Wilco v. d. Zeeuw was snel op de 200m rug voor jongens on dertwaalf, goed gevolgd door Wim van Wil, terwijl op de 100m rug voor meisjes onder tien Wendy Montanus en Ma rianne Knot elkaar eveneens naar knappe tijden opjoegen. Wendy Montanus won met handslag. De 1500m vrij eindigde teleurstellend voor Ronald Bink. Zijn tijd was verdienstelijk, maar net een halve seconde boven de on der veertien-limiet voor de Nederlandse winterkam pioenschappen. Uitslagen 5x50mvrye slag jongens 0/12: 1) LZ'86 2.48.0 2) Alkemade 3.08.9 5x50m. vrije slag meisjes 0/14: 1) LZ'86 2.45.1 2) Alkemade 2.44.5 1500m vrije slag heren: 1) Peter van Santen Het Gooi 18.38.5 2) Ronald Bink LZ'86 18.40.5; 200m schoolslag dames: 1) El len Hoogeboom LZ'86 2.58.5 2) Monica Bink LZ'86 3.09.9; 200m schoolslag heren: 1) Bart Hameter LZ'86 2.43.9 2) Erik de Regt De Kwakel 2.49.7;200m rugslag jongens 0/12: 1) Wilco v.d. Zeeuw LZ'86 2.40.8 2) Wim x van Mil LZ'86 2.45 2; 200m rugslag meisjes 0/12: 1) Karin Goes De Kwakel 2.58.4 2) Jeanet de Jong LZ'86 3.02.1; 100m rugslag meisjes 0/10: 1) Wendy Montanus LZ'86 1.27.9 2)Marianne Knot LZ'86 1.28.1; 100m rugslag jongens 0/10: 1) René van Beek Alkemade 1. 9.1 200m wisselslag jongens 0/16: 1) Klaas Faber ADHZ 2.34.9 2)Bart Hameter LZ'86 2.37.8; 100 m. rugslag jongens 0/16: 1) Klaas Faber ADHZ 2.34.9 2) Bart Hameter LZ'86 2.37.8: 100 m rugslag meisjes 0/16: DSandra van Pol ADHZ 1.18.2; 4x1 OOrn wisselslag jongens 0/12: 1) LZ 86 5.30.0; 4xl00m wisselslag meisjes 0/12: 1) LZ'86 6.00.9 2) ADHZ 6.35.9. Wilco van der Zeeuw neemt als laatste zwemmer van de LZ-ploeg over op de 5x50 meter estafette voor jongens onder twaalf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 14