LDWS na nederlaag (2-1) tegen DHL weer met beide benen op de grond li jyg] mm Hard werkend Lugdunum naar eerste overwinning CADEAUTJE VOOR ROODENBURG: 1-0 PUNT VAN DOCOS MET DE MUZIEK MEE: 1-3 LFC HAALT FORS UIT R 'otterti lammer s pakken ten nu beter aan Blauw Zwart: Beter speltoch nederlaag MAANDAG 5 DECEMBER 1977 PAGINA 11 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT LEIDEN - De genadeklap werd een paar seconden voor het einde uit gedeeld. Middenin de jacht op de gelijkmaker \Jie Docos had ont wikkeld in de derde klasse strijd tegen RKAVV, was daar plotse ling die Leidschendamse back Cees Vader, die alle hoop verplet terde. Bij een snelle uitbraak had hij de bal in het Leidse doelge bied in de voeten gekregen en met de ogen dicht mikte hij raak: 1-3. De tonen van de bóeren- blaaskapel die Docos vanaf de zijlijn ondersteunde, verstom den; het gelijkspel was voor die ploeg met de muziek meege gaan. Schoonheidsprijzen konden er niet worden uitgereikt na afloop van het treffen tussen Docos en RKAW. Vooral in de eerste helft golfde het spel heen en weer, en lieten de teams elkaar bijzonder veel speelruimte. Bijvoorbeeld toen Bert Vogelaar zolang in sco- ringspositie en in balbezit mocht blijven, dat hij alle gelegenheid had een verpletterend schot in de Leidse touwen te jagen; 0-1. De wat matte ontmoeting was toen al een haf uur aan de gang en dit doelpunt bood een aangename afwisseling. Docos liet zich, met name dankzij Erik Schutijzer in de verdediging, bepaald niet aan de kant zetten, maar kon voorin toch geen vuist maken. Ton van Dinten, de zwoeger op het mid denveld forceerde meermalen openingen, maar hoewel de Do- cos-spitsen óók alle tijd kregen om aan te nemen leverden ze weinig spectaculairs. In het laatste kwartier van de eerste pe riode hadden de RKAW'ers het intitiatief meer in handen, wat hen prompt een doelpunt ople verde. De ronduit schitterende omhaal van Nico Blaser werd koel door Bert van der Sluis ach ter Peter Burghouwt gewerkt. (0-2). In de tweede helft toonde Docos zich wat strijdlustiger. Omdat de Leidenaars echter veel te veel kansen nodig hadden, en omdat alhet ter plekke voorradige houtwerk de RKA W-doelman te hulp kwam, duurde het tot diep in de tweede helft voordat ("per ongeluk") de gelijkmaker viel. Een schot van Ruud van der Meel bereikte niemand en ging regel recht op doelman Ron van de Meer af. Dramatisch genoeg stuitterde het leer over hem heen; 1-2. Het leek Docos vleugels te geven. Met veel inzet, maar nog steeds niet goed georganiseerd, werd de jacht op de gelijkmaker ingezet, waarbij Docos in de slot fase ondersteund door een boerenblaaskapel lapgs de zijlijn. Doelman Burghouwt bevond zich in die laatste minuten zelfs meermalen in het vijandelijke strafschopgebied. Het mocht niet baten, enkele seconden voor het eindsignaal maakte Cees Vader aan alle hoop een einde ROLPH PAGANO SC LISSE - POSTDUIVEN; 4-O.De Postduiven hebben hun tekort aan snelheid met een 4-0 neder laag moeten betalen. Het strijd lustige SC Lisse trof in het eerste half uur drie maal de roos, res pectievelijk via Ruud van der Voort, Laurens van der Voort, en nogmaals Ruud van der Voort. Het individueel-sterke Postdui ven bleek het hoge terqpo van de Lissenaren niet bij te kunnen be nen. In de tweede helft moest SC Lisse weliêwaar wat prijsgeven, met name op het middenveld, maar reeèle kansen kon Postdui ven zich toch niet creëren. Laurens van der Voort rondde het "Power-play" af met een vierde doelpunt. De toestor mende Postduiven-verdigers kwamen voor zijn boogbal te laat. (4-0) TOGB TYELINGEN: 2-O.Een duidelijk geflatteerde einduitslag voor de Teylingers, die weinig in te brengen hebben gehad tegen de TOGB-overmacht. Na ruim een kwartier opende Rob Over- devest de score, nadat Pim Ver meulen op links het zware werk had verzet. (1-0). Pas in het laatste kwartier van de eerste helft kon Teylingen enigszins met de TOGB'ers overweg, en werd het spelbeeld verlegd naar het mid denveld. Ook in de tweede helft maakte TOGB de dienst uit. Te veel kansen glipten echter door de vingers, waardoor het doelpuntensaldo enigszins bin nen de perken bleef. Het "al- les-of-niets" slotoffensief van Teylingen leverde de ploeg "niets" op. Kort voor tijd schreef Rob Overdevest een tweede tref fer (2-0) op zijn naam. LEIDEN - LFC heeft gisteren in een vriendschappelijke wed strijd met 6-3 van Overmaas ge wonnen. De Rotterdammers, die evenals LFC in hun afdeling (tweede klasse) op de tweede plaats staan, namen voor rust driemaal de leiding. Hans Kruyff, Bles Zuma en Koos Beköoy zorgden er echter voor dat de rust met een 3-3 gelijke stand inging. Na de pauze, met Bert Collé voor Zuma en Chris Gubler voor Na- gtegeller, namen de Leidenaars de leiding van een uitblinkende Koos Bekooy ruim afstand van Overmaas. Bekooy bepaalde met drie goals in de tweede periode de eindstand op 6-3. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Hen van de Leek. André Pracht soleert door de Westlandia-verdediging. Hij zal de bal tegen de lat knallen. LEIDEN - Ondanks een uiterst ma tige vertoning tegen Westlandia, heeft Lugdunum toch zijn eerste overwinning van dit seizoen be haald. Een technisch beter Westlandia moest uiteindelijk, door een doelpunt van André Pracht, met 1-0 het onderspit delven tegen de keihard wer kende bewoners van Kikkerpol der. In de eerste helft had Westlandia een duidelijk veldoverwicht, maar wanneer de ploeg ten aan val trok werd er, veel te eenzijdig, over rechts gespeeld. In het begin leverde dit, door een zwakke start van Lugdunum-linksachter Wim de Roo, nog wel gevaar op. Maar naarmate de wedstrijd vorderde herstelde De Roo zich uitste kend, zodat de Westlandia-aan- vallen steeds ongevaarlijker werden. Halverwege de eerste helft kwam Lugdunum tamelijk onver wachts op 1-0, toen, na foutief uitverdedigen van Westlandia- middenvelder Groenewegen, André Pacht de bal met een rol- lertje in de uiterste hoek plaatste. Westlandia leek vervolgens rijp voor de slachtbank, want in de achterhoede stapelde men fout op fout. Maar de mannen van trainer Ruud de Groot wisten op dat moment niet door te drukken, waardoor gaandeweg de rust te rugkeerde in de Westlandia-ge- lederen. Westlandia, dat in de jonge aan voerder Holsteyn zijn beste man kende, trok het spel weer naar zich toe. De beste kansen waren echter toch voor Lugdunum. Zo leek Pracht, pal voor rust, wéér onverwacht te scoren. Maar de bal (ditmaal geen rollertje maar een daverende afstandskogel) belandde op de lat. Na rust mocht Westlandia veelvuldig de aanval opzoeken, omdat Lugdunum zich steeds meer terugtrok op ei gen hleft. Maar de formatie uit het Westland deed dit zo slecht en zo doorzichtig, dat de 1-0 voor sprong eigenlijk nauwelijks in gevaar is geweest. Veel gevaar lijker daarentegen waren de "goocheltoeren" van Lug- dunum-keeper Wim Erades. Door op onnodige momenten de bal uit zijn handen te laten vallen zorgde Eradus een paar keer voor hachelijke situaties in zijn eigen doelgebied. Dat de zege van Lug dunum vrijwel alleen hierdoor in gevaar kwam, mocht typerend worden genoemd voor het stun telige aanvalswerk van West landia. JAAP VISSER DELFT - LDWS werd gis teren weer met beide benen op de grond gezet Twee achtereenvol gende zeges in de afge lopen weken leken een herstel van de Vlietbe- woners aan te kondi gen, maar tegen het Delftse DHL moesten de Leidenaars weer eens de wrange smaak van een nederlaag proeven. Geheel onnodig overigens, want LDWS was in eerste in stantie zeker niet de mindere van de tegenstander "maar teveel spelers hadden een off-day. Vooral Ger de Roode", verklaarde trainer Leo de Jong na afloop. Toch kwamen de Leidenaars dankzij die speler al na 3 mi nuten op een 0-1 voorsprong, toen Ger de Roode de bal na een voorzet van George Pinas maar voor het intikken had. Met harde "paniek-trappen" terugspeelballen van verre afstand, werd DHL niet de gelegenheid gegeven om de stand te nivelleren. "DHL moet het spel maar maken" redeneerde LDWS, maar de nog jonge Delftse ploeg leek voorlopig te onervaren. Pas in de slotfase van de eerste helft onstonden gevaarlijke situa ties voor het doel van Stou ten. Zo moest Gé Dubbelde- man zelfs eenmaal op de lijn redding brengen. Zichtbaar werd in die fase van de strijd ook dat de Leidenaars meer met zichzelf dan met de te genstander worstelden. In de tweede periode had DHL dan ook geen enkele moeite meer om matig spelende LDWS op te rollen en de achterstand om te buigen, ondanks het feit dat Piet Ouwehand (voor Ri chard Jurgens) en John Haas trecht (voor Paul Wetselaar) de Leidse ploeg nog kwamen versterken. Zo kon Nieuwen- hout op een gegeven moment dóódsimpel de complete Leidse defensie, inclusief doelman Stouten, omspelen om vervolgens naar Zwaard af te spelen, die 1-1 inschoot. Een kwartier later stond de achterste lijn onder aanvoe ring van Cock Slingerland voor vermeend buitenspel te wuiven. DHL-verdediger Van der Broek ging onverstoord door en kon zijn team zo aan de zege helpen. Een grotere nederlaag bleef LDWS be spaard, omdat Zwaa.d en Janson te onzorgvuldig met de kansen omsprongen. WALTER OOMEN WASSENAAR - Het lijkt de verkeerde weg op te gaan met het Was- senaarse Blauw Zwart. Nog steeds vormt de ploeg niet die eenheid, die trainer Tempelaar graag gezien zou hebben. Gisteren moest de eerste klasser op een slecht eigen veld alweer een nederlaag incasseren. Tegen DHS ging Blauw Zwart met 1-3 het schip in, ondanks het feit dat de equipe van trainer Tempelaar de gehele wedstrijd de betere ploeg was en zich niet stoorde door het te harde spel van DHS (twee officiële waar schuwingen). Blauw Zwart controleerde van meet af aan de strijd. Kansen leverde dat overwicht vooralsnog niet op, omdat DHS goed op de buitenspelval speelde. De daardoor noodzakelijke korte combinaties lukten echter ook niet, omdat de slechte gesteldheid van het terrein de bal de meest vreemde wendingen meegaf. Toch werden de Wassenaarders nog voor rust met een 0-1 achterstand geconfronteerd, doordat Schop doelman Pieterse met een droge schuiver kansloos liet. Vlak na rust bouwde Van Oortmersen de Schiedamse voorsprong verder uit. Meteen daarop gooide Blauw Zwart alle taktische concépten over boord en zocht massaal de aanval. Pas zeven minuten voor tijd leverde dat tegen de stug en hard verdedigende Schiedammers een treffer op van invaller Ruud Timmer. Nog stormachtiger trok Blauw Zwart ten aanval in de jacht op de gelijkmaker. Pieter Donath was er dicht in de buurt, maar zijn kopbal werd door DHS-doelman Sparla net over de lat getild. En terwijl het 2-2 gelijke spel in de lucht hing, trokken de Rijn- monders toch aan het langste eind, doordat de grijzende spits Roozen via een counter de eindstand op 1-3 kon bepalen. HONKBAL - De Amerikaanse coach Ernie Myers, die de laatste jaren steeds als manager/coach van het nationale honkbalteam is opgetreden, zal ook het komend jaar als zodanig fungeren. WIELRENNEN - De Belgen Eddy Merckx en Patrick Sercu hebben de zesdaagse van Zürich gewon nen. In de laatste nacht ontna men zij René Pijnen en de Zwit ser Gisiger de leiding en eindigde met een ronde voorsprong op hen als eersten. ROTTERDAM - Wat Neptunus tenslotte restte, was het medeleven van UVS-coach Gerard Désar. Medeleven, vanwege het feit, dat de Rotterdamse ploeg zich geheel gelijkwaardig aan zijn ploeg had getoond, maar deson danks toch met 1-2 het onderspit had moeten delven. "Ik zou helemaal niet gek hebben gekeken, als Neptunus toch nog gelijk zou hebben gemaakt", biechtte Désar later eerlijk op. "Die ploeg speelde lekker fel op de aanval, maar het zat ze gewoon tegen", voegde de Leidse oefenmeester aan zijn bekentenis nog toe. De vriendelijke woorden van Désar konden de bittere smaak van het dure puntenverlies bij Neptunus niet uit de mond wegnemen. Integendeel. Coach Henny de Geus besefte na afloop maar al te goed de consequentie van deze nederlaag, die zijn ploeg op de voorlaatste plaats van de Hoofd klasse A had doen belanden. "We zitten momenteel in het verdom hoekje. Missen het geluk, dat je bij voetbal nodig hebt. Kijk, in de uitwedstrijd tegen UVS zijn we weggespeeld. Hadden we geen ant- wpord op hun spel, maar daar was nu toch geen sprake van", verzuchtte de radeloze oefenmeester. Die retorische vraag kon bevestigend beant woord worden, want de Rotterdammers bleken duidelijk van de eerdere confrontatie in dit seizoen geleerd te hebben. Toen namelijk vierde de desorganisatie in de Rotterdamse defensie hoogtij. Vervielen de Nep- tunus-verdedigers als het ware van het ene in het andere misverstand. Maatregelen Met name voorstopper Cor Houwer had in dat duel nogal vreemd aange keken tegen de vrijheid, die de alsmaar terugzakkende UVS-spits Frits van der Heiden hem toen geoffreerd had. Was Houwer door het gebrek aan tegenstand duidelijk komen te "zwemmen", wat de defensieve des organisatie toen in de hand werkte, nu echter bleek de Neptunus-coach De Geus zijn maatregelen te hebben genomen. Hij: "Ik heb Houwer, in geval Van der Heiden zich naar het middenveld terug liet zakken, con stant naar het middenveld dedirigeerd. Hij moet dan constant Van Seg- gelen opzoeken". Dit tactisch foefje bleek goed te werken. Weliswaar wist Theo van Seggelen vooral in de beginfase een paar maal tot diep in de achterste Neptunus-lijn door te dringen, maar dat voorbeeld werd door zijn directe opponent Houwer aan de andere kant nagevolgd. Niettemin zou juist defensieve desorganisatie bij Neptunus er oorzaak van zijn, dat UVS na 23 minuten aan de leiding zou komen. Na een dieptepass van Bert Kort klapte de buitenspelval door toedoen van libero Joop Hogedoorn te laat dicht. Piet van Putten liet zich dit buiten kansje niet ontgaan en scoorde beheerst, de openingstreffer (0-1). Een doelpunt, dat niet het verlammende effect bij Neptunus te weeg zou brengen, dat verwacht mocht worden. Onder impulsen van met name Houwer drongen de Rotterdammers UVS op eigen helft terug. Die pressie had vijf minuten later de gelijkmaker tot gevolg. Goed voorbe reidend werk van spits Hennie Huigen werd door Cor Houwer op de juiste waarde geschat (1-1). Peter Dubbeldeman haalt uit, maar de bal zal net naast gaan. Ploeggenoot Kromwijk leeft mee. Medeleven Na die gelijkmaker liet bij Neptunus de al eerder geblesseerd geraakte goalie Henry van Leeuwen zich door Eddie Scheepers vervangen. "Ook dat was weer zo'n typisch voorbeeld van de pech, die Neptunus achter volgde. Toen hij probeerde om een simpel schuivertje te stoppen scheurde hij een spiertje", aldus getuigde Désar nog eens van zijn me deleven met het Neptunus-leed. Ook Scheepers bleek echter uitstekend voor zijn taak berekend. Werd trouwens ook niet echt door de UVS- frontlijn, waarin Van Putten steeds verder wegzakte en Van der Heiden zichtbaar nog met de naweeën van een griepje kampte, in gevaar ge bracht. Goed, Van Putten had vlak na de rust met een gevaarlijke trek bal wel voor paniek in de Neptunus-gelederen gezorgd, maar zowel Van Seggelen als Van der Heiden hadden die unieke kans onbenut gelaten. Het typeerde ook in dat opzicht de gelijkwaardigheid van beide teams, want even tevoren had ook Houwer uit vrije positie gefaald. Ondanks die gelijkwaardigheid in kracht kwam UVS na 65 minuten toch aan de zege. Nadat Van Seggelen de bal tegen'de lat had geschoten en Van Putten een buitenspeldoelpunt had gescoord, loste Mat Kantebeen van 25 meter een projectiel, dat achter de onthutste Scheepers als een bom insloeg. Met een buitenspeldoelpunt van Giessen en een schot van Hoek, dat de lat trof. zou Neptunus ook hierna het onomstotelijke bewijs leveren, dat dit duel uit oogpunt van krachtsverhoudingen eigenlijk in een gelijkspel had moeten eindigen. Gerard Désar besefte dat later maar al te goed. Zijn medeleven met het Neptunusleed was voor de Rotterdammers echter slechts een pleiser op de wonde GERARD VAN PUTTEN LEIDEN - Olympia-verdediger Willem Lugt had er, na bijna 90 minuten van improduktief en koukleumend rommelvoetbal, plotseling genoeg van. Was met zijn gedachten waarschijnlijk al bij de kachel, de boterletters en de surprises. Vooral die laatsten moeten hem, op het moment dat hij de uittrap wel even zou ne men aangesproken hebben. Hij kon niet wachten, had geen ge duld meer. Geheel vooruitlo pend op de feiten leverde hij tenminste alvast zijn pakketje Het cadeautje, in de vorm van een allerbelabberst genomen doeltrap, kwam precies in de schoen van Reinier Verkuylen terecht. Die kaatste de verras sing eerst nog naar Dubbelde man, maar ritste, toen die blijk baar toch echt voor hem be stemd bleek, de verpakking - en daarmee Olympia - met een reso lute beweging aan flarden: 1-0. Waardoor het opeens toch nog een soort van "Heerlijk mid dagje" voor Roodenburg werd. In een liedje, dat dezer dagen nogal opgang doet, wordt gerept over koek en de gard en wie dat wel of niet verdient. De (goedheilig) man die dat bepaalt staat over het algemeen bekend als zijnde eerlijk in deze zaken, maar dat ook hij zich kan ver gissen bleek bij Roodenburg - Olympia. Het was niet zo, dat Roodenburg nu meteen de roe verdiende, dat niet. Maar de hele koek, dat was toch wel teveel van het goede, Olympia had ze ker de helft moeten hebben. En gezien het vertoonde - het was echt slecht - had het misschien nog beter geweest als ieder een gelijk deel van de gard had ge had. Al is dat natuurlijk bij voetbal niet mogelijk, want al speel je nog zo slecht, die punten moeten nu eenmaal verdeeld worden. Matig was het dus en onverdiend, die kleine zege die Roodenburg in de allerlaatste fase nog bin nenhaalde. Onverdiend omdat; hoewel de Leidenaars technisch gezien een klasse beter waren dan de wel erg simpel voetbal lende opponenten, Roodenburg veel minder doortastend optrad dan Olympia, dat een vijftal unieke kansen echter stomweg verprutste. Vooral vlak na het begin én tegen het einde van de wedstrijd hadden de Gouwe naars het nonchalante optreden van de Roodenburg-defensie moeiteloos kunnen afstraffen. Schreurs en Bogaard misten evenwel ieder tot tweemaal toe voor open doel, terwijl Arie van den Berg, praktisch op de doellijn staande, nog kans zag om de bal tegen de paal te kop pen. Dat dit soort gevaarlijke situaties voortkwamen uit eenvoudig aanvalsspel (lange trap en ren nen maar) van Olympia en zwak verdedigen van Roodenburg doet verder niets ter zake; voor lopig kreeg de ploeg van trainer Huub Lenz de beste kansen. Roodenburg stelde er slechts drie mogelijkheden tegenover, waarvan er dan wel één benut werd. Richard Klein werd, net op het moment dat hij wilde uit halen, door Govers neergelegd (kreeg geen strafschop) en Reinier Verkuylen kopte ver in de tweede helft de bal tegen de arm van de eigenlijk al kansloze doelman Van Elleswijk. Voor de rest leverde het zonder overtuiging en overleg opge zette aanvalsspel van de leide naars niets op. De bepaald niet hecht lijkende Goudse verdedi ging hield tenminste moeiteloos stand. Totdat, één minuut voor tijd, Willem Lugt plotseling voor Sinterklaas ging spelen, al thans gerekend naar Rooden- burg-maatstaven. Zijn ontgooc helde ploeggenoten hadden hem wel een andere rol toebedeeld. Wat hen betreft mocht hij zijn gezicht gaan zwartmaken. AD VAN KAAM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 11