Mandy wil carrière maken (lM\§\pmaramma Met verschijning van eerste lp brona toegelicht GOUDENHARPEN vandaag... Artiesten feestje in Warmond Gedistilleerd en geblend zoals het moet Kenners weten 't te onderscheiden En de prijs valt mee Te koop bij 600 „DELCAVE" slijters en wijnhandelaren herkenbaar aan het vignet op de deur. In de actualiteitenrubriek 'Nader Bekekenvan de EO zal van avond een gesprek met dr. W. Drees sr. worden gevoerd over het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om in de Maasstad een Eroscentrum te vestigen. Voorts zal men aandacht besteden aan de situatie in Oeganda en de vraag wat Nederland daar eventueel aan kan doen. Reacties hierop komen van de ministers Van der Stoel en Pronk. Tenslotte zal 'Nader Bekeken' het hebben over het besluit van het partijcongres van de PvdA om de monarchie af te schaffen (Ned. 1, 21.00 uur). Aktua-tv, het actualiteitenprogramma van de TROS, brengt in de uitzending van vanavond een reportage over de kaping van het Lufthansa-toestel. Verder reportages over vetzucht bij kleine kinde ren, de filmweek in Arnhem met fragmenten uit de spectaculaire films "Star wars" en de nieuwe Bondfilm "The spy who loved me" aandacht voor hèt 50-jarig bestaan van het "Bio-kinderrevalida tiecentrum" en beelden van het met 150.000 gulden gedoteerde paar- den-drafsport evenement "De Prijs der Giganten" (Ned. 2,22.05 uur) De TROS vult de avond grotendeels met het zoveelste Edisonfeestje (Ned. 2, 2025-22.05 uur). De gelukkigen die vorige week in kasteel Oud-Wassenaar een beeldje kregen, zijn o.a. Robert Long, Conny Vandenbos, Pussy catAnita Meyer, Shirley en Han Peekei (voor zijn platenserie "Wie in Holland wil zingen"). De spoorweg, die de Engelsman Cecil John Rhodes reeds in de vorige eeuw dwars door Sfriak had willen aanleggen, is altijd een droom gebleven. Politieke barrières bleken steeds hoger dan de eco- nomische en zo is het nog steeds niet mogelijk per trein van de Kaap naar Cairo te reizen. De BBC heeft een documentaire erover ge maakt, die de EO vanavond op Ned. 1 (19.04-19.55) uitzendt. HILVERSUM I 18 19 Uitz. van het CDA. 18.30 Nws. AVRO: 18 41 Per Saldo: Zakelijke bespiegelingen. 19 00 Trefpunt- Verkiezingen in Suriname, docum. NOS: 19.15 (S)Accoord: kroniek van de amateuristische muziekbeoefe ning AVRO. 20.00 AVRO-Totaal- Theaten gevar. progr. (22.30 Nws. 22.40 Radiojourn.) 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws. KRO: 18.11 Echo. 18.30 (S) Op vleugels: pianomuziek 18.50 Verkenning, inform, progr. 19.00 Kerk in meervoud. 19.30 (S) Zin in muziek. 20.00 Nws. 20.05 Overwe ging. 20.15 (S) Kamermuziek. 21.30 Spektakel. NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen, met om 23.05 Ak- tual.overz. Radio-TV. 23.10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag van daag. 23.52 Even op adem komen. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S)NOS-maal. VARA: 19.02 (S) Pop reconstructie. 20.02 (S) Nashville. 21.02 (S) Popdonder. 23.02 (S) Wach ten op middernacht. 0.02 (S) Nacht drie-draai. 2.02 (S) Peter Holland 5.02 (S) Truck. HILVERSUM I 7.00 Nws. 7.02 (S) Rustig oijKomen. 7.30 Nws. 7.41 Aktua-ochtendeditie. 8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de huis vrouw. 8.45 (S) Kom er maar eens bij: gesprek. 10.00 (S) Wat zeg ne me nou. 10.30 Nws. 10.33 (S) Toeij a-Toer nee. 11.45 (S) Cafe-Chantant. 12.26 Me dedelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12 41 Aktua-2 13 00 Tros per troika. 13.30 (S) Sport na sport, jeugdprogramma. 14.00 (S) Speciali teiten a la carte. 15.00 (S) Als dat zou kunnen. (15.30 Nws.) 16.30 (S) Kern punt, gesprekken. 17.20 OVER HEIDSVOORLICHTING 1730 Nws. 17.32 Aktua-magazine. HILVERSUM II VARA 7.00 Nws 7 11 Och tendgymnastiek. 7.20 In de Roode Cirkel. (8.00 Nws.)8.50 Ombudsman. 9.00 Even muziek. NOS. 9.20 Wat heeft dat kind. 9.35 Waterstanden. VARA 9 40 Schoolradio. 10.00 Ra dioweekblad. (11.00 Nws.) 11.30 De Franse Opera. 19.05 (S) 12 00 Zuidla ren - Centraal. 13.00 Nws. 13.11 Din gen van de dag. 13.30 Een middagje stoomradio. 16.00 Nws. 16.03 De President is dood, leve de president. 16.40 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 (S) Metropole Orkest. 17.35 R V U. De vrede bewaren (3). 17.55 Mededelingen SOS- en politiebe richten. HILVERSUM III Ieder heel uur nws. KRO 7.02 (S> Drie op je boterham. 9.03 (S) Pep op drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de middag HILVERSUM IV NCRV 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Te Deum Laudamus. 7.30 (S) Preludium. 9.00 Nws. 9.02 (S) Ongehoord. 10.00 (S) Orkestpalet. 11.10 (S) Platennws. 12.00 (S) Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.02 Verhalen uit de wereldliteratuur. 14.30 (S) Oud-Nederlandse Kamer- muz 15.00 (S) Vertolkers beluisterd. 16.00 (S) In kleine bezetting. DINSDAG 1H OKTOBER 1977 I I I IMILMIB* PAGINA 5 fcrM.iMnumnrna Drie artiesten zijn voor het jaar 1977 onderscheiden met de Gouden Harp van het Comité voor Nederlandse amusementsmuziek (Conamus): Conny Vandenbos, Peter Koelewijn en André van Duin. Het is het zes tiende achtereenvolgende jaar dat Conamus een of meer Gouden Harpen (sieraden ter grootte van een broche) toekent. flet rapport van de jury, meldde onder meer" ....dat het voor de jury geen eenvoudige taak is om tot een definitieve uitspraak te komen, maar dat zij toch meent daarin dit jaar geslaagd te zijn". Dat "dit jaar" deed mr. JA. Landré (voorheen directeur ener omroep) concluderen dat de voorgaande Gouden Harpen dus eigenlijk niet veel te betekenen hadden. Grapje van Landré. Zoals hij er gistermiddag nog een paar maakte, tijdens de uitreiking van de harpjes in het Am sterdamse Carlton-hotel. Het juryrapport prees Conny Vandenbos om haar "internationale allure" en haar "talent om een Nederlands lied voor het voetlicht te brengen". Peter Koelewijn werd genoemd als grondlegger van de Nederlandse popmuziek, als componist en tekstschrijver van vele Nederlandse hits en tevens als producer achter menig uitvoerend artiest. André van Duin werd onder meer bekroond om "zijn veelzijdige expressiemogelijk heden". Op de foto v.l.n.r. André van Duin, Conny Vandenbos en Peter Koelewijn. NEDERLAND I 18.15 - Bedreigde landschappen, les 7 (TELEAC) 18.45 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Per trein van de Kaap naar Cairo. Filmreportage (EO) 19.55 - Nutshell. Gospelsound (EO) 20.15 - Adam of aap? Schepping of evolutie? (EO) 20.45 - Jan Zwart. Filmportret (EO) 21.00 - Nader bekeken Informatierubriek (EO) 21.35 - Journaal (NOS) 21.50 - Den Haag Vandaag (NOS) 22.05 - Eight songs for a mad king (NOS) 22.45 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 - Paspoort. Informatie voor Italianen (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Calimero (TROS) 19.17 - Clare Francis - een waterjuffer. Filmreportage (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - De Tros ontvangt Edison winnaars (TROS) 22.05 - Aktua-tv (TROS) 22.55 - Journaal (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr. NUK: 18.00 Moga don tv-serie. (1) 18.30 Actual. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Region, maga zine. 19.26 Mogador, tv-serie (2) 19.59 Progr.overz WDR: 18.00 Re gion. nieuws. 18.05 Progr.inform. Aansl. Spelprogr. 18.40 Mr. Carlis und seine abenteuerlichen Ge- schichten, tv-serie. 19.15 Actual.ma gazine. 19.45 Voordracht.) 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Amus progr. 21.00 Ruckfalle, tv- film. 22.45 Journ., comm. en weer- DUITSLAND II 18.20 Tekenfilm. 18.45 Poppenfilm- serie. 19.00 Journ. 19.30 Docum. spel. 21.00 Journ. 21.15 Inform, progr. 22.00 Cultureel magazine. 23.00 Journ. DUITSLAND III 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Inform, se rie. 18 45 Weekjourn. in het Frans. 19.00 Inform, serie. 19.30 Inform, se rie. 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Aktueel weekjourn. 21.00 Repor tage. 21.45 Discussie. 22.30 Ihr Auftritt, Al Mundy!, tv-serie. 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv-cursus algebra. 19.00 Zandmannetje. 19.05 Progr voor Griekse werkn. 19.15 In form. serie. 19.45 Region, nieuws. 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Thema van de dag. 20.30 Inform, progr. 21,00 Inform, progr. 21.45 Do cum. 22.30 Die Dame im See (The Lady in the Lake), speelfilm. 0.10 Journ. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS DINSDAG 18 OKT. 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Sesam straat. 18.30 Open School. 19 00 Jeugdprogr. 19.40 Meded. 19.45 J'ourn. 20.15 Amus.progr 20.55 Do cum. 21.45 Gastprogr. 22.15 Journ. WARMOND - Jan Blaaser op z'n best. Een uur lang moppen en mopjes, liedjes zingen en zo maar gein verkopen. En dat voor een groot aantal collega's. Blaaser was op het feest-dat de Haagse Artiestenclub gister avond vierde ter gelegenheid van het 12'/ï-jarig bestaan. Maar de leden komen niet alleen uit en Haag. Daar was bijvoorbeeld Jacques Herb, die nu in Bra bant woont, en daar waren ook Olga Lowina en haar man Lou Ma'rti uit Rotterdam. Het kope ren jubileum werd gevierd in boerderij "Meerrust" in War mond, waar nauwelijks.plaats was om iedereen te herbergen. Er waren bijna 300 artiesten, onder wie conferenciers, snel dichters, acrobaten en gooche laars. Toch liet voorzitter Harry Touw in z'n openingswoord wat sombere geluiden horen, omdal naar zijn mening het bezoek aan de HAC-middagen nogal eens te wensen overlaat en omdat, ondanks het enorme aantal feestvierders deze avond, het aantal leden toch niet zo groot is. Een van de charmantste be zoeksters was Hella van Nu- nen-Vaassen, echtgenote van wijlen Rien van Niinen. Zij was er met haar dochter Ankie. Samen met haar moeder had zij een kleine rol in het televisiespel "De Kleine Waarheid". Hella is trouwens ook te zien in "Dag boek van de Herdershond" dat de KRO binnenkort gaat uit zenden. Onder de vele gasten was ook dq conferencier, Frans Vrolijk, die al 32 jaar in het vak zit de leermeester is geweest van menig jong artiest. Bij voorbeeld van Lenneke Joppe, die als commediene op de plan ken staat en dikwijls Dorus imi teert. Vroeger zat ze bij hem op schootTot de vele andere gasten behoorden voorts Mini en Maxi en IJf Blokker, ook wel bekend als Barend Servet. Op de foto Olga Lowina, Lenneke Joppe en Ellis Kraaykamp. Dat er talloze zangeresje plotseling carrière maken en ook weer ever} snel in het niets verdwijnen, is een bekend feit. Ellis de Liefde, Jeanette van Zutphen, Marianne Delgorge, Wilma, het zijn zo maar een paar voorbeelden. Het is daarom een verademingdat nu een zangeresje de publici teit heeft gezocht.dat een langer theaterleven beschoren lijkt te zijn. Dat zangeresje is de op 16 december 1955 in Baarn geboren Mandy van Baaren, dochter van pianistlcom- ponistl producer Hans van Baaren, die zelf zijn dochter op het podium begeleidt. Men bespeurt langzamerhand bij zichzelf de neiging iedere nieuwe zanger of zangeres, die door een platenmaatschappij gelanceerd wordt, met de nodige reserve te ontvangen en men legt ook een steeds verdergaande ongevoelig heid aan de dag voor de superlatie ven, waarmee Willem Duys (die ook ditmaal weer was uitgenodigd om het eerste exemplaar van haar lang speelplaat, eenvoudig „Mandy" geheten, aan het nieuwe zangeresje te overhandigen) dit nieuwe talent begroet. Duys' vediest zich graag in groteske o ver-drijvingen, waar slechts een vermoden naar talent bestaat. Bij de introductie van Mandy lijkt hij echter terecht gewezen te heb ben op het wezenlijke talent, waar over zij beschikt. Mandy zingt met zoveel gevoel nummers als „You've got a friend" (Carole King), „Per fect Angel" (Stevie Wonder) en „Don't let it mess your mind" (Neil Sedaka), dat alle reden aanwezig lijkt dit meisje scherp in dë gaten te houden. Toch is ze pas tweeënt wintig, voorwaar een leeftijd, waarop andere meisjes voorzichtig gaan denken aan tafelzilver, een tweepersoonsbed en een kruiden- rekje. Dat Mandy besloten heeft naam te maken in de platenwereld en veel wil optreden met groep (be halve haar vader Hans, bestaande uit Evert Verhees (basgitaar), Gar cia Morales (drums), Paul Elis (elektrische gitaar) en Arie Jong- man (fluit) tekent het karakter van het meisje. Ze lijkt te weten wat ze wil. Velen uit Leiden en omgeving zullen bij het horén van de naam „Mandy" (haar vader gaf haar die naam omdat hij erg onder de in druk was van Billie Holiday's ver tolking „Mandy is two" een her kennend „o-ja" laten horen, want Mandy heeft de Leidse Muziek school bezocht en volgde, na lagere school in Baarn en Brussel, onder wijs aan het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Ze is eigenlijk met mu ziek groot worden, omdat haar va der helemaal leeft voor en van de muziek. Bewondering Hans van Baaren was het ook, die de eerste zeven elpees van de caba retier Herman van Veen produ ceerde, waardoor Mandy's bewon dering voor deze veelzijdige artiest ontstond. Van. Veen kwan toen de Van Baarens nog in Nederland woonden( op het ogenblik woont de familie in het dorpje Vagnas, in hét zuiden van de Ardèche) regel matig bij hen over de vloer. Geen wonder dat Mandy's interesse on vermijdelijk naar de muziek en het theater werd getrokken. Na het be halen van haar HAVO-diploma is Mandy gaan spelen met de chan sonnier Ives Paganelli, met wie ze verschillende tournees maakte. Ze Door Bert Koekebakker is daarom ook te horen op de lang speelplaat van Paganelli „Jean de Cevennes". Ze overleefde een audi tie bij „Pall Mali Export Founda tion", welke stichting jonge, geta lenteerde artiesten in staat wil stellen om toch de doorbraak te forceren, waar de artiesten volgens de fabrikanten van dit sigaret tenmerk recht op hebben. Van enige kruiwagenpolitiek, gezien haar vaders contacten in deze we reld, is dus absoluut geen sprake. Enthousiasme Mandy moet, nu de publiciteit rond haar persoontje een hoogtepunt heeft bereikt met de uitreiking van de eerste elpee enige dagen geleden in Amsterdam, zelf de rond haar gekoesterde verwachtingen zien waar te maken. Met diepdoorvoeld enthousiame, maar beslist nog niet proffesioneel genoeg bracht ze tij dens die uitreiking drie nummers van haar eerste langspeelplaat ten gehoren. De voor haar liggende tijd moet haar de gelegenheid bieden om haar gitaarspel en de samen werking met de andere leden van de groep te ontwikkelen. Behalve Herman van Veen, heeft Mandy ook veel bewondering voor Stevie Wonder (begrijpelijk, als je haar el pee beluistert), Billie Holiday en Al Jarreau. Het is zaak, dat Mandy, in samenwerking met haar platen maatschappij CNR, zichzelf nu op timaal artistiek ontwikkeld. Het talent heeft ze. Door voortdurend keihard te werken en het eigen re pertoire kritisch door te nemen, veel naar andere vakmensen te luisteren en veel op te treden, moet ze de nodige podiumervaring krijgen, waarop vrijwel elke pro fessionele carrière gestoeld is. Doet zij dit niet, dan zal ook haar naam snel in de vergetelheid raken. De introductie door Willem Duys ten spijt. Er is immers nog nooit iemand geweest, die een „eendags vlieg" de naam Mandy heeft durven geven. iCognacCodet Fine Champagne Rijk, warm, geurig ster aan het platenfirmament "Wh ishy G alore Michael Balcon overleden BRIGHTON - De Britse cineast Sir Michael Balcon, maker van be kende films als "Whisky Galore", "Noblesse Oblige", "Kind Hearts and Coronets", "The Lavender Hill HI Mob" en "The Ladykillers", is op 81-jarige leeftijd gestorven. Zelf be schouwde Sir Michael zijn in de Tweede Wereldoorlog gemaakte film "San Demetrio-Londen" als zijn beste wérk. In de jaren twintig werkte hij met Alfred Hitchcock, Noel Coward en Ivor Novello. In verscheidene van zijn rolprenten speelde de bekende Britse acteur Sir Alec Guinness de hoofdrol. Boeken-Tijdschriften-Papeterie LEIDEN: Bruna Maarsmansteeg 10, NOORDWIJK AAN ZEE: v.d. Staak, Hoofdstraat 3A.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 5