'liedda Gabler zon mijn vriendin niet zijn "Jackson'" Harry van der Velde (68) overleden ...e/7 gisteren i toegeljcht {/WA programma Uitzending N.-Ierland- Nederland nog onzeker DINSDAG II OKTOBER 1977 RADIO - TV - KUNST PAGINA 5 "Hitbonlevard": show van John en Willeke Willeke Alberti krijgt op deze foto aanwijzingen van haar (tweede) echtgenoot, John de Mol jr., die de produktie in handen heeft van 'Hitboidevard' Het gaat hier om Willeke's eigen televisieshow waarvan de TROS t vanavond de eerste van acht afleveringen op het scherm brengt. Op 68-jarige leeftijd is vrijdag De leider van het bekende accordeontrio The Three Jacksons, Harry van der Velde, is op 68-jarige leeftijd overleden. Tiental len jaren kon deze groep zich aan de amusementstop handhaven en de platen- verkoop is nog steeds in drukwekkend. Harry van der Velde was in 1933 al zeven jaar beroepsmusicus, toen de andere leden van het trio, Piet Koopmans en Piet van Gorp, nadat zij zwagers waren geworden, sa men gingen spelen. Van der Velde had toendertijd veel succes met het duo The Two Willards, dat hij in 1925 met de destijds beroemde Sjaak („Jack") Willard had ge- TOPACTRICE ANNE-WIL BLANKERS De carrière van Anne Wil Blankers begon in feite in februari 1964, op schrik keldag nog wel. Ze had bij de Haagse Comedie wel een dienstmeisje en een van de heksen uit .Macbeth" ge daan, maar op die dag stond ze, luttele maanden van de toneelschool, tussen twee giganten van ons toneel, Paul Steenbergen en Ko van Dijk in „Othello" als Des- demona. En ze werd aller minst weggespeeld, de vrouw, die het object is- van tomeloze jaloezie. Als het talent er is,.komt het snel. Maar wie haar in die dagen tegen kwam buiten het toneel ontmoette zeker nog geen jonge vrouw, die zich bewust was van haar snel ver overde status Het tegendeel was waar. Anne Wil Blankers is honk vast gebleken en ondertussen ge rijpt tot een actrice, die haar eigen mogelijkheden kent, doch aller minst kalm aan is gaan doen op ba sis van haar kundigheden. Het jongste seizoen heeft zij direct kleur gegeven met een opvallende vertolking van een van de meest in trigerende vrouwenrollen uit de toneelliteratuur, Hedda Gabler van Ibsen. De vrouw, die haar man- nenomgeving uitdaagt „omdat ik mij verveel" is in honderd facetten, in blikken, gebaren en stembuigin gen een fascinerende persoon lijkheid bij haar geworden. door Piet Ruivenkamp „Toen ik een jaar geleden het stuk voer het eerst las, was ik helemaal niet zo enthousiast. Bij opper vlakkige lezing lijkt het allemaal zo'n negatieve aangelegenheid „Ik ben niet zo'n goede lezer zegt Anne Wil Blankers er verklarend bij. Ze had het Ibsen-drama nog niet eerder van anderen gezien. Zij had zelfs ook niet het verlangen geuit deze rol te spelen: „Ik heb geen speciale wensen, ik laat alles op mij afkomen". Gewonnen Het was Kees Coolen, de regisseur, die zeer gesteld is op de Noorse schrijver en bijna alles van hem weet. „Hij heeft me echt gewonnen. Hij heeft mij meegenomen in de stroom, al heb ik tegen de figuur van Hedda nog mijn bedenkingen". De repetitieperiode is zo een op vallend fijne tijd geworden. Er is veel met elkaar gepraat. De regis seur en de drie mannen in het drama leken vaak met haar samen te spannen om haar inzichten aan te reiken over reacties, die zij in de generaalsdochter niet begreep. En zo hielpen de drie acteurs in feite aan het echec van hun eigen figuren op het toneel! Anne Wil Blankers realiseert zich dat zij deze rol een jaar of tien gele den nog niet zou hebben aange kund. Ondanks de grote mate van identificatie, die zij bereikt, zegt zij stellig: „Hedda Gabler, het zou mijn vriendin niet zijn". Voor man nen veronderstelt zij dat de vrouw, die op feesten een 'gevierde figuur was voor hen misschien leuk zou zijn voor een avond maar dat zij er verder niet aan zouden willen den ken: een vermoeiende en domi nante figuur. „Ze denkt ook aan niets zelfmoord is het enige con sequente dat zij doet. 't kan haar eigenlijk niet schelen, ze is wel Anne-Wil Blankers als Hedda Gabler bang voor schandaal, ze wil vrij zijn en door niemand gemanipuleerd worden". Laat „De rol is bij mij laat in de vorm gekropen. Ik heb lang verzameld, opgenomen wat Kees zei. Veertien dagen voor de premiere gebeurde het. Anne Wil Blankers was onze ker en dacht na het eerste en tweede bedrijf nu heb ik iets ont dekt, dat kan ik niet. „Ik ben weg gevlucht en heb in mijn auto een onsje rosbief zitten eten. In het derde en vierde bedrijf ben ik er ingeschoten, toen Kees Coolen vaststelde dat'het er nu was". „Ik begin altijd met iets helemaal uit te pluizen en wil alle bedoelin gen weten. Ik heb een hekel aan dingen, die voor mijzelf vaag zijn Hoe zouden dan de toeschouwers het moeten begrijpen? Als ik van de woordjes loskom begint de intuitie te werken Ik bedenk niet van buitenaf dmgen voor een vrouw, een rol, het gaat zich vanzelf ont plooien. Op een dag voel ik dat ik het steeds zo doe, in denken, adem halen en reageren". „De regie vroeg mij haar hoekig te spelen, geen gladde ronde vrouw". De speelstijl is iets boven het na tuurlijke uitgespeeld. Kees Coolen bedacht buiten de tekstaanwij zingen om de verhuizing en het dominante schilderij van Hedda's vader, dat zo'n functionele rol krijgt in het drama. Voor Anne Wil Blan kers is deze vrouw geen feministe. Hedda Gabler heeft voor haar veel mannelijke trekjes en is ook wel eens naar de lesbische kant ge speeld. Maar. „de afkeer tegen het kwetsbare vrouwtje Thea kan ik zo goed navoelen". En dat werkt zij dan in de rol met een kwasi-be- gaanheid prachtig dubbelzinnig uit. Zelfstandig Anne Wil Blankers voelt zich een kind van de Haagse Comedie. De' uitnodiging om bij het Publiekst- heater Elektra te komen spelen W:iM Harry v.d. Velde vormd. In 1939 ten tijde v i de r bilisatie moest Harry van der Velde in dienst en toen hij na tien maan den terugkwam, bleek Jack Willard inmiddels met zijn dochter een duo te hebben gevormd, terwijl Jack's plaatsvervanger Nico Nobel ziek was geworden. Er zat voor Harry niets anders op dan met zijn ac cordeon op de fiets te stappen en voor in Kampen geëvacueerde Rot terdammers te gaan spelen. In die dagen ontmoette hij in een Rotterdams badhuis de beide Pie ten en zij besloten als trio te gaan werken. Zo ontstonden The Three Jacksons, veel gevraagde artiesten in hun fantasie marine-uniformen. Zij maakten in 1945 hun eerste buitenlandse trip en twee jaar later volgde een lange toernee door IIndonesie. Het stoffelijk overschot van Harry van der Velde zal morgenochtend worden gecremeerd in het crema torium in Rotterdam-Zuid. Christelijk geschenk kinder boekenweek GOUDA - Naast het boekje „Wie je droomt ben je zelf' van de CPNB zal tijdens de kinderboekenweek (19 tot en met 29 oktober) ook het boekje „Het gouden sieraad" als speciaal geschenk worden aange boden. Het boekje werd geschre ven door de kinderboekenauteur Piet Prins (pseudoniem voor P. Jongeling) op initiatief van de Werkgroep Christelijk Boeken weekgeschenk in Gouda. De werk groep kwam dit voorjaar ook voor de gewone boekenweek met een eigen geschenk. Zij vond toen dat in het CPNB-geschenk werd ge vloekt en sommige groepen uit de samenleving op oneerlijke wijze op de korrel werden genomen. ADVERTENTIE greep zij dan ook met beide handen aan „om eens niet aan het handje op eigen benen te kunnen lopen". Die uitdaging werd een gelukkige erva ring voor haar. Bij de Haagse Comedpe ziet men dit seizoen van haar nog een rol in Eric Schneiders „Tweelicht", dal Paul Steenbergen als gast komt re gisseren, als een confrontatie var middelbare Hagenaars. Voor hel overige richt zij haar aandacht op tv- en filmwerk om ook eens buiten de deuren van de Koninklijke Schouwburg haar licht op te ste ken. Anne Wil Blankers als HedcU Gabler. HILVERSUM - De NOS had gistermiddag nog geen beslissing genomen over de rechtstreekse televisie-uitzending van de voetbalwedstrijd Noord lerland-Nederland morgenmiddag. Wel hadden tot gistermiddag zes Ne derlandsefirma's aan de NOS meegedeeld hun reclameplannen te zullen staken. Hun reclame zou naar het oordeel van de NOS speciaal op Neder land zijn gericht en daardoor onaanvaardbaar zijn. De lijst van de BBC bevat in totaal echter 21 namen. De NOS pleegt nu overleg met de BBC'oiier de vraag in hoeverre de res terende reclame, voorzover deze ook of uitsluitend op Noord-Ierland en Engeland is gericht, voor de BBC aanvaardbaar is. Voorzover het dit deel van de reclame betreft, zal de NOS zich aansluiten bij het door de BBC in te nemen standpunt. PREMIERE NEDERLAND IN: LUXOR EN 20 ANDERE THEATERS NEDERLAND 1 18.15 - Bedreigde landschappen (TELEAC) 18.45 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Henkie's droom-boom (EO) 19.10 - De krant van Bas (EO) 19.30 - Het kleine huis (EO) 20.20 - Adam of aap? (EO) 20.50 - Bolivia (EO) 21.20 - Tenslotte (EO) 21.35 - Journaal (NOS) 21.50 - Den Haag vandaag (NOS) 22.05 - NOS-Kunst (NOS) 23.00 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.45 - Paspoort, informatie voor Italianen (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Charlie's Angels (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - Hitboulevard (TROS) 21.30 - De verpleegsters (TROS) 22.20 - Aktua TV (TROS) 23.10 - Journaal (NOS). DUITSE TV DUITSLAND I 17.55 Journaal. (Regionaal progr. NDR: 9.30 Sesamstrasse. WDR: 8.05-11.55 Schooltelevisie. (9.30- 10.15 Sesamstrasse)). (Regionaal progr NDR: 18 00 Mogadon 18.30 Aktualileiten. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Regionaal nws. 19.26 Mogador (2) 19.59 Prog- rammaoverz WDR: 18.00 Regionaal nws. 18.05 Programmainformatie. Aansluitend: Notartzwagen. 1840 Mr. Carl is und seine Geschichte. 19.15 Aktualiteiten 19.45 Trick urn 4tel vor 8). 20.00 Journaal en weerbe richt. 20.15 Licht muziekprog ramma. 21.00 Nach dem Sundenfall 23.00 Journaal, kommentaar en weerbericht. kun 17.40 Aktualiteiten t Tekenfilm 18.45 Pop- and Clyde penfilmserie 19.00 Journaal. 19.30 Todesangst bei jeder Dammerung. 21.00 Journaal. 21.15 Informaties en meningen. 22.00 Filmaktualiteiten. 22.45 Journaal. Reportage. 22.00 Ihr Auftritt., Al Mundy. WDR 18.00 Sesamstrasse. 18.30 TV- kursus mathematik. 19.00 Zand mannetje. 19.05 Programma voor Griekse werknemers. 19.15 Spiele mit dem Taschenrechner 19.45 Re gionaal nws. 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Tagesthema. 20.30 Informatief programma 21.00 Informatief programma. 21.45 Do- kumentaire. 22.30 Ufer im Nebel. 23.50 Journaal. BELGISCHE TV 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jeugdserie. 18.30 Open School. 19.00 Jeugdprogramma. 19.40 Medede lingen. 19.45 Journaal. 20.15 Amu sementsprogramma. 20.50 Infor matief programma. 21.40 Amuse mentsprogramma. 22 20 Journaal. BELGIE NEDERLANDS NET2 20.15 Reportage. 21.05 Bonny form, 18.00 Sesamstrasse. 18 30 In formatieve serie. 18 45 Week- journaal in het Frans. 19.00 Wissen- ohne wissen. 19.30 Informatieve se rie. 20 00 Journaal en weerbericht. 20 15 Aktuecl weekjournaal. 2100 TV-MORGEN NEDERLAND I 14.55 Wereldkampioenschap pen voetbal, voorronde: Noord-Ierland-Nederland (NOS). 16.45 De film van Ome Willem (VARA). 17.15 Pipo en de Waterlanders, tv-serie (VARA). Het Rondje Theater v KRO is ongewijzigd het r seizoen ingegaan. En dat is geen complimenteuze mededeling. Het is wellicht nog duidelijker om te zeggen dat Rondje Thea ter een programma van Hans van Willigenburg is gebleven. Deze coryfee van de vrijblij vendheid heeft immers het ijzeren talent om iedere activi teit die hij onderneemt voor ra dio of televisie onveranderlijk in een van twaalf tot twee-saus te dippen. Voor wat betreft Rondje Theater resulteert dat in een oppervlakkige caleidos coop van komende verse thea tergebeurtenissen, toegespitst op de niet te moeilijke sector van dat theater: cabaret, musi cal, het handzame toneel, showdans en een leuke zanger Meer informatie dan wie de uit voerenden zijn en hoe leuk die het vinden om te doen waar ze mee bezig zijn is er meestal niet. Inderdaad, het is een rondje theater, op de kermis in de draaimolen gaan zitten en zeg gen dat je de kermis ge zien hebt. Treffend in de aflevering van gisteravond was het relatief lange gesprek met Ansje van Brandenberg, die momenteel zo'n ongewone podiumcom binatie met Robert Long vormt, met daarna een liedje - dat we al bijna weer levenslang kennen - van alleen Long. Logisch, datje als artiest een nieuwe voorstel ling zo spannend wilt houden dat het publiek nieuwsgierig komt kijken, maar je moet Van Willigenburg heten om daar voor televisie in te willen trap pen. Aktua-tv, het aktualiteitenprogramma van de TROS brengt van avond een eigen reportage uit Israël over de joodse nederzettingen in de bezette gebieden. Verder een reportage over het doodknuppelen van konijnen tijdens de maisoogst in Zuid-Nederland, een samen vatting van de bokswedstrijd tussen Rudie Koopmans en de Brazi liaan De Lima, een reportage over de gevaren die kinderen tijdens het school-huis-verkeer bedreigen en een impressie van de première van het toneelstuk .Jlerfst in Riga" met in de hoofdrollen Ko van Dijk en Mary Dresselhuys. HILVERSUM I 18 19 P.P. Uitzending van de VVD. 18.30 Nws. 18.41 Per saldo: za kelijke bespiegelingen. 19.00 Tref punt. NOS 19.15 (S) Acoord: kroniek van amateuristische muziekbeoefe ning AVRO 20.00 AVRO-Totaal- Theater (22.30 Nws. 22 40 Ra diojournaal). 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws. KRO 18.11 Echo 18.30 (S) Op vleugels. 18.50 Verken ning 19.00 Kerk in meervoud. 19.30 (S) Zin in muziek. 20.00 Nws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Moderne ka- mermur. 21.30 Spektakel. NOS 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.05 Ak- tualiteitenoverzicht Radio-TV. 23 10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag vandaag 23.52 Even op adem komen. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS 18 03 De vacaturebank. 18.10 (S) NOS-maal. VARA 19 02 (S) Poprekonstruktie 20.02 (S) Na shville. 21.02 (S) Popdonder. 23.02 (S) Wachten op middernacht 0.02 (S) Nacht drie-draai...and all that jazz. 1.02 (S) Nacht drie draai., en zo nog het een en ander. 2 02 (S Peter Hol land 5 02 (S) Truck. HILVERSUM I wuensdag 12 oktober TROS: 7 00 Nws. 7.02 (S) Rustig bij komen 7.30 Nws. 7.41 Aktua-och- tendeditie. 8.30 Nws. 8.36 Gvmn. voor de huisvrouw 8 45 (S) Kom er maar eens bij: gesprek. 10.00 (S) Een oude hit in nieuwe snit. 10 30 Nws. 10.33 (S) Toerja-toernee, gevar. progr. 11 45 (S) Cafe-Chantant. 12.26 Meded 12.30 Nws. 12.41 Aktua II. 13 00 (S) Hoogtepunten uit musicals. 13.30 Spurt nu sport, jeugdprogr. 14.00 (S) Specialiteiten a la carte, klass verzoeken 15.00 (S) Als dat zou kunnen, verzoekplatenprogr <15.30 Nws.) 16 30 (S) Kernpunt, ge sprekken. 17.20 OVERHEIDS- HILVERSUM II /ARA: 7 00 Nws 7 11 Ochtendgvmn. 7.20 In de Roode Cirkel: nieuwsprogr. <8.00 Nws.) 8.50 Ombudsman 9 00 (S) Licht ac- cordeonspel. NOS: 9.20 Wat heeft dat kind? Pedagogische rubriek 9.35 Waterstanden. VARA: 9.40 Schoolradio. 10.00 Radioweekblad. 11.00 Nws 11.03 Radioweekblad (vervolg). 11.30 (S) De Franse opera 1900-1905 (2). 12.00 Nieuwerkerk a d. IJssel - Centraal: gesprekken. 13.00 Nws. 13.11 Dingen van de dag. 13.30 Stoomradio gevar progr. 16.00 Nws. 16.03 Je doet watje kunt, hoor spel 17 00 (S) Promenade orkest. n. (2). tieber. HILVERSUM III KRO. 7.02 (S) Drie op je boterham, een sociaal informa- tie-progr. 9 03 (S) Pep-op-dne 11.03 (S) Drie draait op verzoek Je kunt me nog meer vertellen. 12.03 (S) Drie tussen de middag. 14.03 (S) Pop- kontakt. NOS: 15.03 Voetbal Noord-Ierland - Nederland KRO 17.03 (S) Hitmeesters: Vincent van Engelen-show. HILVERSUM IV NCRV 7.00 Nws. 7.02 Het le vende Woord. 7.08 (S) Te Deum Laudamus. 7.30 (S) Preludium: klass. muz. en cultureel nws. 9.00 Nws. 9.02 (S>Onder Schooltijd. 10.00 (S) Orkestpalet: Omroeporkest. 11.15 (S) Platennieuws. 12.00 (S) Pianowerken uit de Romantiek 12.30 <S) Thema-programma. 13.30 (S) Middag-svmfonie 14.00 Nws. 14.02 Verhalen uit de wereldlitera tuur 14.30 <S) Oud-Nederlandse Kamermuziek 15 00 (S) In de schaduw van de meesters. 16.00- 17.00 (S) In kleine bezetting: mo derne muz. 16 32-17.00(S) Muz. van eigen tijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 5