PRIJZENGOLF OVERSPOELT ONZE PUZZELACTIE! yyu REBUS 2 FINALE PRIJZEN ALS EXTRA DEZE WEEK PUZZEL 2 3^ SUPER FINALEPRIJS f100.000; WEKELIJKS PRIJZENPAKKET WtT MOET U DOEN? ZET ZE ZONNETJE Neveda ZO INZENDEN - VIJFDUIZEND GULDEN VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1977 Heel eenvoudig. U lost de kruiswoordpuzzel of de rebus op. Of beide. U neemt een briefkaart of pakt uw giroboek en vermeldt daarop de oplossing. NIET beide op één kaart doch steeds een aparte kaart gebruiken. Dan dingt u mee naar de prachtige prijzen, die elke week worden uitgeloot. Behalve een vast prijzenpakket zijn er wekelijks extra prijzen, die steeds variëren. Die extra prijzen vindt u onder het hoofd „Als extra deze week". Voorts zijn er de finale-prijzen, maar die worden bij de laatste puzzel uitgeloot. Evenals de honderdduizend gulden. Om uw kans zo groot mogelijk te maken, trekt de notaris elke week honderd kaarten uit de goede inzendingen. Aan het eind van de actie voegt hij die bij 100 inzendingen van de laatste puzzel, daaruit wordt de „ton" getrokken. Hoe meer kaarten u inzendt, hoe groter de kans is, dat uw inzending tussen de kaarten zit die de notaris dus wekelijks extra trekt. Per postgiro, voordelig en eenvoudig u maakt minimaal 1,50 over op onder staande girorekening De slagzin van de kruiswoordpuzzel en/of de oplossing van de rebus (slechts één per girokaart) schrijft u op de voorzijde onder Mededelingen". Geen girobetaalcheques inzenden Per briefkaart: naast de normale porto van 40 cent plakt u tenminste 1,50 (en ten hoogste 5 gulden) aan geldige Nederlandse postzegels extra. Vermeld duidelijk naam en adres (IN BLOKLETTERS) en de slagzin die u in de kruiswoordpuzzel hebt gevon den en/of de oplossing van de rebus, doch ook één per kaart. Uw oplossing: efjE W ®Q*Jj Nat. Puzzelactie .■.-ism* Leidsch Dagblad/ Alphens Daghlarl Postbus 10109 .1'LD 1 c„ 5 0 c, of meer 3 2 2 4 10 9 Leidsch Dagblad/Alphens Dagblad - Den Haag Uw oplossing: n f?"/ Oplossingen - u mag net zo veel inzenden als u wilt - moeten zaterdag a s. in ons bezit zijn. Wel voor elke slagzin en voor elke oplossing een aparte girokaart of briefkaart gebruiken. De openbare trekking wordt wekelijks ver richt door notaris mr. A. M. Reyntjes in Den Haag, bij wie ook de oplossingen zijn gedeponeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorres pondeerd of getelefoneerd Gewonnen prij zen kunnen niet worden geruild, evenmin kan daarover worden gecorrespondeerd met de betreffende fabrikant of deze krant OPGELET: bij het gireren van 1,50 de 1 (gulden) en 50 (cent) In de Juiste, daarvoor bestemde vak|es plaatsen. Dat voorkomt foutieve overschrijvingen. Eerste prijs: Een Ford auto t.w.v. 14.200 geschonken door Ford Nederland N V. te Am sterdam. Tweede prijs: Een totaal verzorgde rondreis door Indonesië - Java- Bali - Sumatra - voor twee perso nen (27 dagen), per lijndienst van KLM/Garuda, ter waarde van rond 7 500 Deze unieke reis wordt u aangebo den door het Haagse Reis- en Passagebureau UNITRAVEL, specialist in Indonesië-reizen, naaigebied, ter waarde van 1799,-, aangeboden door Singer B V Vijfde prijs: Een AEG wasautomaat, type Lavamat Princess 800 E, t.w.v. 1742,- aangeboden door N V. Electriciteits Maat schappij AEG te Amsterdam. North Sea Ferries Mi UNITRAVEL Derde prl|s: Twee vliegtickets a 2.500,- per stuk. U mag zelf uw reis doel uitzoeken. U vliegt met de Belgische Luchtvaart Maatschappij SABENA. Vierde prijs. Een SINGER Futura zig-zag naaimachine met elektronisch brein, een openbaring op het Zesde prijs: Een retour voor twee perso nen (plus auto) in special ca bin van Europoort naar Huil, aan boord van de comforta bele ferry-schepen van NORTH SEA FERRIES te Ro zenburg. (Postbus 1123) Ter waarde van 1000.-. Zevende prijs Een Omega horloge, ge schonken door Leo van Ier land te Rotterdam, t.w.v. 1000.- Achtste prijs: Een heel jaar SKOL bier (52 dozen van 24 blikken). In Ne derland gebrouwen en hoe! Een geschenk van Skol Brou werijen N V te Breda. De vergunning voor deze nationale puzzelactie is verleend door de Staatsse cretaris van Justitie bij be sluit van 27 juli 1977 nr L O 7770/025/050 aan: ..Stichting Buitenlandse Vakanties voor Gehandi capten'' KTV 26 C 751. kVCRN 1700. |@j VCRN 1700. Waarmee u 't KTV 26C 751 66cm Groot- ene net opneemt, terwijl u beeld.elektronische tiptoets naar 't andere kijkt, of zenderkeuzc. zes schuifregc- - automatisch - terwijl u niet laars voorgcluid. hoge en thuis bent. En nieuw! lage tonen, kontrast, helder- Nu met een opnameduur van heid en kleur. PHILIPS Een PHILIPS kleurentelevisie én een video-cassetterecor der, waarmee u het ene net opneemt, terwijl u naar het andere net kijkt op de 66 cm grootbeeld KTV, met elektro nische tiptoets zenderkeuze. Winkelwaarde 5.190,-. Een SANKYO filmcamera ES 44 XL t w.v. 842,-, aangebo den door Transcontinenta B V. te Amsterdam 4 CONTI TS staalradiaalban- den maat 165-13, t.w.v. 646,64, aangeboden door Continental Rubber B V. te Amersfoort. Een AEG tweetoerige slag boormachine SB 2E-600 elec tronic t.w.v. 497,-, compleet met boorhouder, boorhouder- sleutel, handgreep met diep teaanslag en steeksleutel. Aangeboden door N.V. Elec- En bovendien: Dat zoeken we op in de drie delige Encyclopedie twv 195,-, geschonken door Uitgeversmaat schappij THE READER'S DIGEST N V te Amsterdam Drie prijzen Het Getijdenboek van Catharina van Kleef twv 88,50, een Camera vol stilte van Cop- pens t.w v 85 en Meesters der vertelkunst t w.v 36.50 Boeken om de lange winteravon den te bekorten, beschikbaar ge steld door Uitgeverij MEULEN- HOFF NEDERLAND B.V. te Am sterdam Een INVENTUM éénpersoons zwakstroom onderdeken type HN 41. winkelwaarde 163,-, aange boden door de Kon. Fabriek In- ventum te Bilthoven Twee pri|zen een NEVEDA weef- pakket, dessin 7619 twv 45,- en een pakket, dessin 7600 t Het veilige, fraaie, reuk loze en gemakkelijke rechaud AEROFLAME FLAME Twee prijzen een AERO FLAME rechaud twv/ 70,95 en een AE RO FLAME hobby-set t w.v 43,75, beschikbaar gesteld door Negende prijs: Een SANKYO filmcamera ES 44 XL, t.w.v 842,- aangebo den door Transcontinenta B V. te Amsterdam. Tiende prijs: 4 CONTI TS staalradiaalban- den maat 165-13 tubles, t.w.v. 646,64, aangeboden door Continental Rubber B V. te Amersfoort. Een compleet superbed, de be kende OLGA springboxcombmatie t w v 1250,- geeft extra cachet aan uw slaapkamer, een geschenk van Olga Matrassen LMF B V te Leiden. OLGA Een SINGER lichtgewicht zig-zag naaimachine type 161 twv. 599,- aangeboden door Singer B.V. te Amsterdam. Een Hobbypakket inh een prach tig NEVEDA smyrnakleed t wv 500.- een geschenk van de Leidsche Wolspinnerij N.V te Lei- Een MOTOBECANE fiets t w v. 450,-, om heerlijk te relaxen, beschikbaar gesteld door Motóbe- cane Nederland B.V. te Weesp Een modieus IRISETTE pakket be staande uit een eersteklas dons deken en een lakenovertrek Een geschenk van 395 van Irisette Nederland B V te Barneveld Vijftien prijzen, een geselecteerd drankenpakket, incl een fraai glasservies met onderzetters Een cadeau twv 260,- van Distil leerderijen-Wijnhandel HOOG HOUDT B V te Groningen. Een halfjaar SKOL bier wordt u thuisbezorgd door de Skol Brou- Twee pri werijen N.V. te Breda Molen Techniek B.V te Westzaan Een set handige hulpjes in de huishouding, een assortiment twv 125,- van Verkoopmij. PLASTIC VARIA B V te Geldrop. INVENTUM kof- nezetapparaat t w v 101,- en een INVENTUM snelhaardroger t wv 69,-, aangeboden door de Kon Fabriek Inventum te Biltho- Een verchroomde DUET dubbel wandige theepot, inh 10 koppen twv 52,50, aangeboden door de Metaalwarenfabriek G Brede- meijer B V te Hilversum Twaalf pri|zen BUITONI pakketten ravioli, zalm met een winkelwaar de van 42,50. beschikbaar ge steld door Buitoni B.V. te Amster- Zeven prijzen Sets van vier boe ken van Agatha Christie twv 35.60, beschikbaar gesteld door A W Sijthoff's Uitgeversmaat schappij B V te Alphen tiger products Vier prijzen: Een CITIZEN Quartz LCD-Tijdmeter. Abso lute precisie. Bovendien ver lichting voor 's nachts en au tomatische kalendercorrectie. Een geschenk van J. Hart B.V. te Ouderkerk ad/d Am- stel t.w.v. 399,-. Een royale zelfreinigende ge zinsgrill met vele accessoires t.w.v. 299,-, aangeboden door MOULINEX B.V. te Gou da. Twee prijzen: een MARTEX luxe volautomatische onder deken met nieuw regelsys teem (extra voetenwarmte), type MHO-1 Een geschenk van Martex-Holland B.V. te Haarlem t.w.v. 129,-. Een set rode BOSCH Fanfare hoorns in doe-het-zelf-verpak- king t.w.v. 70,-. een ge schenk van Willem van Rijn B.V. te Amsterdam. Twee prijzen: een MARTEX elektrische voetenzak, type ML. Thermisch beveiligd. Een geschenk van Martex-Holland B.V. te Haarlem t.w.v. 69,-. Een BOSCH mistachterlamp „doe-het-zelf" set t.w.v 54,- een geschenk van Willem van Rijn B.V. te Amsterdam. Puzzelactie t.b.v. Stichting Buitenlandse Vakanties voor Gehandicapten waarin deelnemen Het Ned. Astmafonds, Het Nat. Rheuma Fonds, Diabetes Vereniging Nederland, Prinses Beatrlxfonds (polio), Kon. Wllhelmlna Fonds (kankerbestrijding) en de Nierstichting Nederland. Plaats op onderstaande vakjes de letters, die corresponderen met de nummers In de kruiswoordpuzzel. Dan vormt zich een slagzin, die u onder de voorwaarden als genoemd onder „Zo Inzenden" dient op te sturen. Horizontaal: 1. kippenprodukt 3. slot 9. stoomschip (afk.) 11. verzoek 13. glazen klok die over iets heengezet wordt 14. bloem 16. lofrede 18. priem 19. schildersgerei 20. heilige (afk.) 21. koraalvormig eiland 23. lust 25. rivier in Italië 26. venster 28. gast 29. landbouwwerktuig 31. laatst genoemde (afk.) 32. de hoogste top 34. Frans voegwoord 35. lidwoord 36. deel van een oor 38. eerste vrouw 40. bloeiwijze 42. hemellichaam 43. groente 44. en anderen (afk.) 45. bevestiging 46. kerkelijke straf 47. gedeelte van een stad 48. klein vertrek 49. bergweide 51. etenbereider 53. aankomend (afk.) 54. voorwaardelijke invrij- heidsstelling (afk.) 55. waterkering 57. in orde (afk.) 59. dwarshout 60. flink 62. koraalvormig eiland 63. ambtshalve (afk.) 65. crèmekleurig 67. hemellichaam 68. omroepvereniging (afk.) 69. gezongen toneelstuk 71. niet droog 73. jaargetijde 75. tijdelijk gebruik 76. welriekende gomhars 78. middag 79. rivier in Friesland 80. bloem 81. radon (afk.) Vertikaal 1. verharde huid 2. wereldtaal 4. spil 5. paar 6. speelgoed 7. plaats in Gelderland 8. en personne (afk.) 9. muzieknoot 10. voorgerecht 11opzet 12. vlak 14. projectiel 15. onderbreken 17. verdieping 19. doopvader 22. voorzetsel 24. muzieknoot 27. stop 30. effen 32. naaigerei 33. vaartuig 35. bloedgever 37. krul 39. nuttige huisdieren 41. paling 42. verpakkingsmateriaal 47. vragend v.n.w. 48. onqeveer 50. logeergelegenheid voor 1 nacht 52. soort stof 54. plaats in Zeeland 56. dun 58. graan 61. meestér (afk.) 62. administratietroepen (afk.) 64. grootmoeder 66. verbond 67. halmen van gedorst koren 68. voedsel nuttigen 70. plaats in Gelderland 72. lichaamsdeel 74. gevangenis 76. mangaan (afk.) 77. en omstreken (afk.) de Twaalf prijzen een compleet ZA- RESKA smyrna knoop kussenpak ket I w v 35.25, een geschenk van Hageo te Hengelo (O). Negentien priizen eer shawl t w.v 15,- van Gooi B V te Amsterdam. Vijf prijzen een schapewollen au- towashandschoen GIEMME NT, rubber gevoerd t w v. 14,95 van G van Amersfoort Import-Export te Zeist Een set BOSCH-bougies t w.v JAGO- 13.50, beschikbaar gesteld door Jan van Willem van Rijn BV te Amster- Een verlichte globe met een dia meter van 25 cm winkelwaarde 100,-. aangeboden door de EERSTE NED GLOBE INDUSTRIE te Zwolle. De Edel Slagers verzenden elke week een bon t w v. 100 voor vleeswaren. Landelijk Nederland, fraai geillus- treerd boek over ons waterrijke landje twv 89,90 aangeboden door Uitgeversmaatschappij THE READER S DIGEST N.V. te Amster- WOL superieur In kwaliteit en kleur EXTRA DUIZENDJES Van de extra postzegels, die u boven de 1.50 op de briefkaart plakt en van de extra girostortingen boven de 1.50 wordt 10% gestort in een pot. Notaris mr A M Reyntjes heeft een aantal data vastge steld waarop hij die pot uit keert in ronde bedragen van 1.000,- Dat betekent voor een aantal goede oplossers in die week een biljet van 1000 gulden U kunt die pot spek ken door méér dan 1.50 bij te plakken of te gireren een extra kans op een duizendje en een extra steuntje voor het goede doel. T

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 23