Leidato-stands in de prijzen Veel "vlagvertoon" hij opening van nieuwe MORGEN WEDEROM GROTE MEUBELVERKOOP CENTRALE MEUBELMAGAZIJNEN lisserweg 41a - abbenes Vijf paarden in brons voor 'De Noorderwiek' Oplichter van vrouw Frans H. aangehouden LEDEREN- EN STOFFEN BANKSTELLEN-EETHOEKEN-KASTEN-ETC. ALLES VOOR HALVE PRIJZEN steunzolen ROOI J ACKERS GAAN IBS! MS f VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1977 VARIA PAGINA II huishoudshow De heer Bemer neemt voor het Leidsch Dagblad de eerste prijs in ontvangst uit handen van Viola van Emmenes. LEIDEN - Na afloop van weer een drukke en vermoeiende Leidato-dag zaten de stand houders gisteravond nog even gezellig bij elkaar bi de restau ranthal. Ze genoten van een voorproefje van de Taptade op vijf november, opgedaan door de majorettes en pom pom girls "forty four degrees". De meisjes gaan volgend jaar zes weken naar Canada, een kleine bij drage (f 250,-) bood de heer Van Zijp hun nu alvast namens de Leidato aan. Toen kwam waar iedereen eigenlijk voor gekomen was, de prijsuitreiking voor de verkoopkrachtigstemooiste en origineelste stands. Viola van Emmenes,die de prijzen bekend maakte, had met de voltallige jury de hele avond alle stands bekeken en haar oordeel klaar. In de categorie "verkoopkrach- tig" ging de derde prijs, een en veloppe met inhoud, naar No- vita ballonnen: "Hoeps.wat een job hè? Ballonnen blazen voor je werk. Daar wordt je helemaal leip van". De tweede prijs in deze categorie, eveneens een en veloppe, was voor de firma Swaak, omdat de tv's en radio's allemaal precies op ooghoogte zaten en alles zo keurig was neergezet. "Je kunt er gewoon niet omheen", zei Viola. De eerste prijs, enveloppe plus leg penning van de gemeente Lei den, Haec Libertatis Ergo, ging naar Gouden Sleutels, servies goed. De tweede categorie was "origi neel", de derde prijs ging daar naar de meneer met Doesburgse mosterd,de tweede naar Meubel en Manau-huis, omdat alles in blank hout was neergezet, waardoor een tropische sfeer geschapen was. De eerste prijs was voor de stand van het Leidsch Dagblad. Hoewel de stand, volgens de voorschriften te hoog is (4.10m),viel hij toch in de prijzen en wel omdat hij zo open is, iedereen kan nu eens even in de keuken van de tv kijken, aldus Viola. Het bedrag dat in de enveloppe zat, schenkt het Leidsch Dag blad aan hel Acaaemisch Ziekenhuis. In de brievenbus- race, even tussendooris het re cord van de heer Witsenburg verbroken. Het staat nu op 19 voor mevrouw Verkuylen. Over naar de derde categorie, de categorie "mooi". De derde prijs was voor de gemeente Lei den, de tweede voor Broeckmans plantenshops en de eerste voor Winter de Lange mqfLe-inrichting Toen iedereen eindelijk naar huis was gegaan bleven een paar mannen en een paar hon den over om alles wat in de hal len staat te bewaken. Je had er nooit bij stilgestaan, maar die staan daar de hele nacht. MARGA WUIS LEIDEN - Vijf dravende paarden in brons vormen het kunstwerk dat scholengemeenschap De Noord- erwiek aan de Ter Haarkade in het kader van de 1 c/c regeling heeft aangeschaft. Het beeld, van de hand van de Voorburgse kunstenaar Frank Let- terie, is geplaatst op een betonnen sokkel op het schoolplein en werd daar gisteren onthuld door mej. Dijkmans. Zij heeft zich als hoofd van de administratie het meest beijverd voor de komst van het beeld. De Noorderwiek had recht op een kunstwerk, omdat bij de nieuwbouw van scholen V/c van de bouwkosten mag worden uitgege ven aan artistieke verfraaiing. De nieuwbouw van de Noorderwiek werd al vijfjaar geleden in gebruik genomen: het heeft al die tijd ge duurd voordat het overleg met het ministerie van onderwijs kon uit lopen op de opdracht aan de kun stenaar. Als dank ontving mej. Dijkmans van elke klassevertegenwoordiger een roos. Uiterst rechts op de foto, de directrice van de school, mevr. Noordman. LEIDEN - Met het hijsen van een twintigtal vlaggen van gemeenten waaruit de leerlingen afkomstig zijn werd gistermiddag een be gin gemaakt met de officiële openingsplechtigheid van de gloednieuwe Bedrijfs Technische School aan de Vondellaan. Een schoolgebouw dat dient ter vervanging van een viertal ver spreid liggende onderkomens in de Kooi, die al lang niet meer aan de eisen die het individueel tech nisch onderwijs stelt, voldeden. Het nieuwe gebouw waarin men de beschikking heeft over negen lo kalen voor algemeen vormend on derwijs, vier tekenlokalen, drie handvaardigheidlokalen, een na tuurkunde practicum, elf prak tijklokalen, zeven theorielokalen, twee gymzalen, een kantine en een aula doet dat wel. Bovendien is er bij de fundering rekening gehou den met een mogelijke toekomstige uitbreiding. Hoogtijdag BTS-directeur J. G. Fokkema sprak gistermiddag tijdens de openingsbijeenkomst, die door en kele honderden genodigden werd bijgewoond, van een "onvergete lijke hoogtijdag." "Het gesjouw langs allerlei ruimten is met de vol tooiing van dit gebouw voorbij, zo zei de plaatsvervangend directeur van de directie van het lager en middelbaar beroepsonderwijs L. F. Venderbos. "Nu bestaat niet langer het gevaar dat de vloer het begeeft. Het was een langzame en moeizame weg, maar u beschikt nu over een fraai gebouw." De heer Venderbos ging nader in op de positie van het individueel technisch onderwijs. "De nieuwe BTS is een van de weinige school gebouwen in ons land, die speciaal voor dit soort onderwijs is ge bouwd. De Leidse school behoort ook tot een van de oudste ITO-op- leidingen in Nederland." Negen tien jaar geleden werd op beschei den schaal begonnen als gemeen telijke school in het inmiddels ge sloopte gebouw aan de Medusa straat. In zijn toespraak wees de heer Venderbos de geruchten van de hand dat er op het ministerie plan nen zouden zijn om het ITO-on- derwijs, dat op het ogenblik wordt gevolgd door 32.000 leerlingen, te laten verdwijnen. De voorzitter van de bestuurscommissie van de BTS, de heer C. Sweris beschreef de lange lijdensweg die docenten en leerlingen hebben moeten door maken. Zo erg was de situatie dat de docenten een zwartboek maak ten over de slechte huisvesting. Al in het begin 1964 werd aan de Von dellaan het terrein gereserveerd. In 1967 werd de aanvraag voor een nieuw schoolgebouw ingediend bij de minister. Een jaar later kreeg men toestemming om een school te laten ontwerpen. Pas in augustus werd het plan goedgekeurd en be- steksklaar gemaakt. Weer een jaar later stak het adviescentrum van de Rijksgebouwendienst een spaak in het wiel. Men vond het plan te duur en besliste dat er een goedkoper semi-permanent gebouw neergezet zou moeten worden. De docenten protesteerden en vonden een willig oor op het ministerie, al moest alle luxe worden geschrapt en werd er beknibbeld op materialen. Op 6 juni 1974 was het eindelijk zover dat tot aanbesteding kon worden overgegaan. Hoewel ook dat nog wel wat voeten in de aarde heeft zonwerende gordijnen konden er gehad kon op 11 april 1975 de eerste helaas ook niet af constateerde paal worden geslagen. voorzitter Sweris. De gum- De bouw van de school verliep de nastieklokalen van het school- afgelopen twee jaar bijzonder vlot gebouw kunnen ook buiten de al deden zich in maart van dit jaar schooluren ook door derden wor- enkele vertragingen voor. "En den gebruikt. ROTTERDAM (ANP) - De politie in Maastricht heeft een man aan gehouden die ervan wordt verdacht de echtgenote van Frans H. uit Kerkrade voor 10.000 gulden te hebben opgelicht. De vrouw werd op 19 augustus benaderd door een man, die zich uitgaf voor een lid van de Hoge Raad. hij wist haar wijs te maken dat hij in staat was haar man binnen anderhalf uur uit de gevangenis te krijgen. Zij moest daarvoor wel 10.000 gulden neertellen. De echtgenote van de hoöfdverpleger die sinds 14 augustus 1975 in de gevangenis zit wegens moord op bejaarde patiënten van de Lüc- kerheidekliniek in Kerkrade, had het geld niet. Omdat zij haar man, die in tweede instantie door het gerechtshof in Den Bosch in april van dit jaar tot achttien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, graag zo spoedig mogelijk terug wilde hebben, leende zij het geld van derden. Samen met het "lid van de Hoge Raad" vertrok de vrouw in haar auto naar Maastricht, waar zij in een cafe moest wachten Binnen een half uur zou hij terug zijn. Met Frans. Hij leende even haar auto. Die werd enkele dagen later in Eindhoven teruggevonden. Van oplichter en geld geen spoor. Tot deze week. AUTO-SHOW MEYKNECHT biedt aan: Mercedes 240 diesel "75 a n 23 500.-. Alfa 2000 '74 7 950,-, Toyota Cor 30 de Toyota Corolla 30 de Luxe 4-d 1600 km '77 10.950.-. Toyota Corolla 30 Stationcar 177 9 750 -, Toyota 1000 Spec 6500 km '77 8 950-, Toyota Carina '75 f 8 250,-. Toyota Corolla '76 23 000 km 7 750 - Toyota Corolla E 20 '75 6 750,-. Datsun Cherry 100 A de Luxe '75 30 000 km f 7 950-, Datsun Cherry Sta tionwagen '73 4 950Audi LS 80 73 4 750 - Ford Es cort '74 f 5 750 - Opel Kadett '68 a n 1 250 - Opel Kadett 73 3 950 - Opel Rekord 1700 73 5 450 -, Opel Re kord 1700 4-d '70 f 1750-, Renault 5 TL 13.000 km '76 9 250 - Renault 4L'75 20 000 km 6 950.-. Peugeot 5041'71 an 2.250,- Peugeot 404 met gas 70 1 250 - Mini 1000 30 000 km '74 4 950.-. Fiat 132 GLS 25 000 km t'75 f 7 950 -, Fiat 128 Sp 4-d '75/. 6 750-, Fiat 132 GL '73 5 250- Fiat 128 SL Coupe 1300 t 74 4 950 -, Fiat 128 t'74 4 750.-. Fiat 125 S 70 1 250,-, Vauxhall Viva de luxe '72 2 750,-. Mazda 1800 '72 3 950,-, 2CV4 '75 5 250 -, 2 CV 4 '73 3 750 - 2 CV 4 69 450- Simca 1100 73 2 950 - Daf 33 70 750- Te bezichtigen in nieuwe Aflevering en onderhoud in ei gen werkplaats Boven f 3 000- 3 mnd BOVAG-ga- Financiering en inruil mogelijk Ook op vrijdagavond en zater dags geopend Leidseweg 388 (tussen Zilverfabriek en De Vink), Voorschoten, telefoon 071-76 38 50. SLAAPKAMER SPECIAALZAAK IN KATWIJK Keuze uit tientallen slaapkamers Fa. Haasnoot Sluisweg 18, telefoon 01718-12541 b.g.g. 73461. steunkousen Herenbuikbanden Spitgordels Breukbanden Invalidenstokken Knie - Enkelstukken Gezondheidsschoeisel drogisterij "KRUYT" Badstraat 16 Katwijk aan Zee telefoon 14480 MODERN HBH EUR0CASI0NS Citroën 2 CV 4 beige 1974 ƒ4750,- Citroën Dyane 6 oranje 1974 4850,- 2x Citroën AK 400 oranje 1974 450o!- Citroën Ami 8 break beige 1974 5250,- Citroën CX 2200 super bruin 1976 17500,- 2x Citroën GS Club beige 1973 v a5250,- 2x Citroën GS Break oranje 1975 v a9500,- 2x Renault 4 rood, 1975/76 v.a6750,- Renault 6 rood 1974 6250^- Peugeot 304 wit 1974 7750.- BMW 2002 blauw 1975 12750,- 2x Datsun 100A groen 1975/1976 v.a6500,- Datsun 120Y geel 1975 7750,- Simca 1100 ES groen 1975 7750,- Simca 1100 Sp groen 1975 8250,- Audi 100 LS blauw 1974 8750,- Opel Rekord 1900 bruin 1976 13500,- Ford Escort 1300 bruin 1973 4250,- VW Golf rood 19758250,- Mini 850 rood 1976 6250,- Fiat 127 groen 1975 5250,- Al onze occasions ANWB techno-rapport en Bovaggarantiebewijs. GARAGE MODERN, KATWIJK B.V. Willy Sluiterstraat 33 KATWIJK AAN ZEE 01718-13941 DE JONG'S AUTOBEDRIJF B.V. Ook 's avonds te bezichtigen. Onze occasions zijn ook 's avonds te bezichtigen Indien gesloten belt u dan even op no 33. Deze week bij aankoop occasion zonder inruil RADIO GRATIS!'! Voor NAAIMACHINES EERST BIJ KIJKEN! Ruime keuze in iedere prijsklasse. Betrouwbaar en deskundig advies. Vlotte service. Off. dealer van Flusqvarna, Bernina. Elna en König. Reparatie en hoge inruilprijzen van alle merken Adm. de Ruyterlaan 14a, tel. 15844 - (bij Marktplein) - Katwijk Brandstoffenhandel Fa. A. van Duyn Secr. Varkevisserstraat 58, Katwijk aan Zee Telefoon 01718 - 12884 - 72903 Kolen-Houtblokken-Olie - Gas Dagelijkse bezorging door de gehele omtrek. Zaterdags voor afhalen van hout de gehele dag geopend. Kolenhaarden, vraag folders. Wilt u even vergelijken: 1967 1 HL Sophiafacoba 4 15,20 - 1977 ƒ31,65. 1967 1 m3 aardgas 8 cent 3% o.b. 1977 1 m3 aardgas 23 cent 18% b.t.w. L«GIU ^ïRMrm» Enkele honderden genodigden keken vanaf het patio voor de nieuwe BTS naar het hijsen van de vlaggen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 11