Reactie op schetsen binnenstad Derks: "Alleen nog 'n pijnlijk wondje" THD bepleit meer beroepskrachten WK judo niet in Nederland SCOREBORD Leven in Friesland en Zuid-Holland Deceptie voor Connors Blessure niet zo ernstig LEIDEN - "Zoals u begrijpen zult, zijn wij Friezen", zegt mr, ir. J. Westra. Hij (78) en zijn vrouw (77) zijn 14 september vijftig jaar getrouwd, en, Frie zen of niet, het komt in de krant. Leiden heeft veel te danken aan de heer Westra, die van 1932 tot zijn pensionering in 1964 hoofd inspecteur van Bouw- en Wo ningtoezicht was, direkteur van de Reinigingsdienst geweest is en 27 jaar lang les gaf aan de MSG. Zijn vrouw vraagt dan ook met een vanzelfsprekende bescheidenheid die ze tijdens het hele gesprek toont: "Wat is de bedoeling, een klein verhaal tje over mijn man?" - "En over u natuurlijk, u bent tenslotte ook vijftig jaar getrouwd" - "Och, schrijf maar niets over mij", zegt ze. Haar man: "Toch is het vreemd dat zoveel mensen jou bracht, blijkens de lovende Gouden echtpaar Westra: Tijdens de oorlog studeerde de heer Westra klandestien rech ten, zodat hij in 1946 examen kon doen en in het vervolg mr. voor zijn naam mocht gaan zet ten. Als zodanig maakte hij naam door de ontwikkeling van het "systeem Westra", een snelle en goedkope manier om verkiezingsuitslagen te bere- kennen. Als we over straat lo pen is het: met wie loopt me vrouw Westra daar nou toch?". Ze is niet van haar idee af te brengen en dus gaat dit verhaal tje vooral over haar man. Na zeven jaar stapte hij in 1932 over naar Leiden. Zonder veel spijt, want nu nog leeft het echtpaar zowel in Friesland als in Zuid-Holland. In Leiden werd de heer Westra hoofdin specteur bij Bouw- en Woning toezicht, waar hij veel tot stand kenen. Vooral bij het ANP, maar ook in het buitenland, heeft men er veel profijt van ge had. Na zijn pensionering is de heer Westra zich uitsluitend gaan wijden aan zijn hobby's, waar van hij schaken als eerste noemt. Dat deed hij trouwens al veel langer, in 1939 werd hij kampioen van Leiden en om streken als lid van LSG. Een andere hobby is schilderen, de resultaten daarvan hangen in de tweede huizen van zijn kinde ren. Verder vindt hij het ver ademend na zoveel jaren hoofdwerk om met zijn handen te kunnen werken. Dat doet hij op de handelskwekerijen die twee van zijn zoons in Engeland hebben en rond zijn bungalow op Texel waar het echtpaar al zestien jaar geregeld komt. DINSDAG 13 SEPTEMBER 1977 BREDA - De blessure, die betaald voetbal scheids rechter Frans Derks zondag tijdens de ontmoeting Feyenoord-FC Utrecht op liep, bleek gisteren niet zo ernstig te zijn, dat de Bre dase arbiter mogelijk voor een aantal wedstrijden zou zijn uitgeschakeld. Derks (47), die aan zijn laatste sei zoen als scheidsrechter bezig is, kreeg zeven minuten voor het einde van de wedstrijd bij een ongeluk kige botsing met Feyenoorder Wim J ansen een aantal noppen achter op zijn enkel. "Ik heb er een pijnlijk wondje aan overgehouden", aldus Derks, die verder verklaarde pas morgen te zullen beslissen of hij het komende weekeinde weer zal flui ten. Vooralsnog heeft de Brabander zich onder behandeling van een fvsio-therapeut gesteld. Roda-spits Dick Nanninga wordt vandaag in Heerlen geopereerd. Een medisch onderzoek wees gis- KNKV ZUID WEST RES. IA: Pams 2-Achilles 2 12-4; De Danaïden 2-Ready 2 4-9, Sperwers 2-Deetos 2 6-11, KVS 2-GKV 2 6-2 RES. IB: Die Haghe 2-PKC 3 4-4, TOP 2-Trekvogels 2 10-4, Zuiderk wartier 2-Deetos 3 6-6, HKC 2-Fides Pacta 2 8-8 RES. IIB: Vriendenschaar 2-Het Zuiden 3 3-3, ELKV 2-HKV 3 5-3, VEO 2-Rozenburg 2 9-3, De Alge mene 2-Harga 2 8-6 RES. IIC: Ready 3-Ons Huis 2 3-5, HSV 2-Vlaardingen 2 7-7, De Rege nboog 3-Kinderdijk 2 3-1, Pernix 2-Merwic 2 9-5 RES. IIIB: Het Zuiden 4-KNS 2 5-5, Deetos 5-De Danaïden 3 7-7, For- tuna 3-Sperwers 3 4-4, Olympiaan 2-Trekvogels 3 6-6. RES. IIIC: Crescendo 2- Eureka 2 5-1, Rozenburg 3-Zuiderkwartier 3 4-10, ODO 2-Phoenix 2 7-3, WION 2-Ten Donck 2 3-4 JUN. A: Fides Pacta-De Danaïden 9-2, Deetos-HKV 13-3, De Bermen-Sperwers 7-4, Het Zuiden-Fortuna 7-4. JUN. B: PKC-HKC 9-9, Oranje Wit-Snel 2-5, GKV-Swift 5-8, Excelsior-TOP 7-6. RIJNDELFLAND IA: Pernix 3-Fluks 2 7-6, Tempo 2-Meervogels 2 3-11. IB: Tempo-Emma 9-5, De Alge mene 3-Noorderkwartier 13-3, Hou Stand 2-Fides Pacta 4 3-5. IC: Ready 4-Dubbel Zes 2 7-5, Madjoe-Dijkvogels 2-7. 2B:Avanti 2-Fiks 2 7-2, VEO 4-Ons Frans Derks teren uit, dat de rugklachten van de 28-jarige Nanninga terug te voeren zijn op een lichte hernia. Volgens Roda JC-manager Cörver is de Eiland 2 5-4, KVS 4-Velocitas 2 7-4. 2D: Raven 3-Hou Stand 3 uitg., Cre scendo 3-Kwiek 3 1-7, KNS-Fides Pacta 5 0-5, Achilles 3-HKV 4 10-9. 3B: Fides Pacta 6-De Algemene 4 5-9, De Danaïden 4-Tempo 3 1-5, Crescendo 4-Warmond 2 3-3. 3C: Dubbel Zes 4-Meervogels 3 5-6, Ons Eiland 3-Ons Eibernest 6 4-4, Fortuna 6-ALO 3 2-8, DKC 4-Die Haghe 5 5-3. 3D. DKC 6-Emma 2 5-3, Fiks 3-Ons Eibernest 7 6-1, Kwiek 4-Olympiaan 4 4-1, GKV 3-Dubbel Zes 3 4-10. 4A: Fiks 4-KVS 5 1-5, Excelsior 5-Avanti 3 3-5, TOP 5-Pernix 5 8-3, Meervogels 4-Pams 5 1-3. 4B: Fluks 3-Tempo 4 1-0, TOP 4-Madjoe 2 11-0, Meervogels 5-Pernix 4 3-2, Velocitas 4-Ons Ei land 4 10-1. 4D: Dubbel Zes 5-Olympiaan 6 7-6, De Algemene 5-Noorderkwartier 3 3-7. 4F: Hou Stand 4-De Danaïden 5 8-5, Olypiaan 5-Achilles 7 11-0, Ons Ei bernest 8-KVR 4 5-2. 4G: ALO 4-ODS 2 6-5, KVR 5-HSV 5 0-3, Raven 4-GKV 4 2-2, Zuiderk wartier 4-VES 4 6-4. JUN.I: Meervogels-Crescendo 11-0, VEO-Kwiek 2-2, Fides Pacta J2- Ons Eibernest J2 9-3. Jun. 2A: KVS-ODO 5-6, Velocitas- VES 6-4, DES-HSV 1-6, Dijkvogels-Fluks 7-4. JUN. 3A: Velocitas J2-Tempo 4-5, Warmond-Fiks 1-9, Pernix J2- Meervogels J2 2-4. JUN. 3C: Fiks J2-Velocitas J3 10-4, Ready-GKV 4-9, De Danaïden J2- KVR J2 4-1. LEIDEN - De Telefonische Hulp Dienst in Leiden streeft naar uit breiding van het aantal beroeps krachten. De huidige bezetting van twee part-time krachten blijkt niet voldoende om aan alle wensen en eisen van cliënten, vrijwilligers en organisatie tege moet te komen, zo blijkt uit het jaarverslag van de THD over 1976. De THD, die 1976 met een exploitatie-overschot kon afslui ten, heeft nu een maatschappe lijk werkster in dienst (die de vrijwilligers begeleidt) en een bu reaumedewerkster voor admini stratieve werkzaamheden. In to taal zijn er zo'n tachtig vrijwilli gers aan de dienst verbonden. De laatsten zijn ingedeeld in zes groepen en zorgen voor de tele fonische hulpverlening in de Leidse regio. Het afgelopen jaar heeft de THD, die 24 uur per etmaal bereikbaar is, zich behoorlijk in de eigen or ganisatie kunnen verdiepen. Het komend jaar wordt er begonnen met een experiment om een ant- kopspecialist in de tweede helft van het seizoen weer speelklaar. Go Ahead Eagles heeft de 27- jarige Joegoslaaf Branco Radovic aangetrokken. Radovic, afkomstig van landskampioen Rode Ster en een neef van de vroegere Xerxes- speler Lazar Radovic, zal bij Go Ahead de plaats van de gebless eerde Walbeek overnemen. Leen Swanenburg, de 22-jarige linkerspits van de FC Den Haag, heeft gisteren een contract gete kend bij Excelsior. Swanenburg kon dit seizoen geen overeens temming bereiken met zijn oude club. De Braziliaanse kampioen Cru zeiro heeft gisteren in Buenos Aires met 1-0 gewonnen, van de Arge ntijnse titelhouder Boca Juniors. Dankzij deze magere overwinning is een beslissingswedstrijd om de Zuidamerikaanse beker noodzake lijk geworden, want het eerste duel werd door de Argentijnen met de zelfde cijfers gewonnen. De derde wedstrijd wordt in Uruguay ge speeld. JUN. 3D: KNS-Pams J2 1-9, Ons Eibernest J3-TOP J3 4-4, KVR- DES J2 8-1. ADSP. AA: Fortuna al-Ons Eiber- nestal 7-0, HKV al-De Danaïden al 7-1, TOP al-Fides Pacta al 2-5. ADSP. IA: Velocitas al-TOP a2 2-1, De Danaïden a2-Fluks al 0-25, Zuiderkwartier al-Madjoe al uitg. 2A: KNS al-Pernix a3 6-0, TOP a3-De Algemene al 0-5, Tempo- Crescendo al 4-3. 2B: Madjoea2-De Danaïden a3 16-0, Velocitas a3-TOP a4 0-3, Pernix a4-Warmond al 3-0. 3A: Fluks a2-Madjoe a3 3-1, Ons Ei land al-Pernix a5 5-0, TOP a5- Tempo a2 2-2. 4A: Pernix a6-TOP a6 3-0, TOP a7- Zuiderkwartier a2 0-5, Fides Pacta a4-Ons Eiland a2 23-0. 4B: De Algemene a2-Pernix a7 1-3, Velocitas a4-TOP a8 0-0, Fides Pacta a5-Crescendo a2 0-7. woord te vinden op de vraag of de telefoon op bepaalde uren met meer vrijwilligers moet worden bemand. Er zal dan gewerkt wor den met een dubbele bezetting. De zg. signaalgroep van de THD (die poogt iets te doen aan het fa len of ontbreken van voorzienin gen in de samenleving) onder houdt nog steeds contacten met het Leidse Academisch Zieken huis over het ontbreken van na zorg bij zelfmoord-gevallen, zo blijkt uit het jaarverslag. Verder zijn er contacten met de gemee nte en de werkgroep hulpverle ning over het "nog steeds schrij nende" tekort aan onderdak voor gevallen van acute nood. Ook is er contact met de gemeente over de iritrekking van tegemoetko mingen in de telefoonkosten van bejaarden. Het aantal telefoongesprekken dat de THD in 1976 voerde, nam we liswaar opnieuw toe (ten opzichte van 1975 van 6141 tot 7337), maar bleef toch achter bij de verwach tingen. De laatste paar jaar steeg FOREST HILLS - De nederlaag was voor Jimmy Connors te hard aangekomen. Terwijl de Argentijn Guillermo Vilas het stralende mid delpunt van een kolkende menigte was, sloop Connors ongemerkt naar de kleedkabines. Zelfs een handdruk voor zijn succesvolle te genstander was hem nog te veel. De Amerikaan was in de wervelende finalepartij op Forest Hills door Vi las dan ook op onthutsende manier met de neus op de feiten gedrukt. Weliswaar greep hij met zijn tenni- scomputerspel de eerste set nog met 2-6, maar daarna moest het vroegere wonderkind buigen voor de geweldige spreiding die de Ar gentijn in zijn spel legde. Die laatste pakte de two de set dan ook met 6-3. In de derde set beukte Connors het aantal gesprekken met ge middeld 70 procent, terwijl in het verslagjaar de stijging slechts 19 procent bedroeg. Wat de aard van de gesprekken be treft valt onmiddellijk het grote Jimmy Connors: trieste afgang op Forest Hills. er aanvankelijk weer lustig op los. Keihard vollerend bezorgde hij Vi las toen zelfs een 4-1 achterstand. Guillermo Vilas kreeg echter de vorm van de iweede set weer te pakken, kwam op gelijke hoogte en had tenslotte in de tie-break de sterkste zenuwen (7-6). Connors bleek hierdoor dermate gedesillu sioneerd, dat hij in de vierde set na uwelijks nog enig tegenspel kon bieden. De Amerikaan werd door Vilas koelbloedig weggevolleerd en een beschamende 6-0 was voor hem het trieste resultaat. Door deze zege heeft Vilas zijn leidende posi tie in het klassement van de Grand Prix-toernooien aanzienlijk verste vigd. Met 1672 gaat hij onbedreigd aan de leiding. aantal "silent calls" op. Dat zijn oproepen van zg. stille bellers, waaruit geen gesprek voortkomt. Het afgelopen jaar nam dit soort telefoontjes met 17 procent toe tot 22,7 procent van alle telefoon tjes. Wat de gesprekken zelf betreft kwamen de vrijwilligers van de THD evenals in 1975 het meest in aanraking met eenzaamheids- problemen. Relatieproblemen kwamen sterker dan in 1975 naar voren. Wat dat betreft was er een stijging van 10,8 tot 19 procent. Veel bellers vroegen om concrete informatie; dat heeft de THD er toe geïnspireerd om het informa tiebestand beter op te zetten en uit te breiden. Overigens heeft de THD geconsta teerd dat opnieuw weinig jonge ren en ouderen van de dienst ge bruik maakten. Vrouwen belden meer dan mannen (60,4 tegenover 39,6 procent), zij het dat er in 1976 meer mannen hebben gebeld dan het jaar er- problemen Onderdak voor gastarbeiders LEIDEN - Het PSP-raadslid Hilda Passchier vindt dat de gemeente met spoed vervangende woon ruimte moet zoeken voor de buiten landse werknemers, die nu nog in het pand Morssingel 2 wonen. De huisvesting zou gezocht moeten worden in de binnenstad of in de Merenwijk, aangezien de buiten landers niet in het Woonoord in Leiderdorp gevestigd willen wor den. Het pand aan de Morssingel wordt binnenkort gesloopt in ver band met nieuwbouwplannen. Hilda Passchier wijst erop dat de speciale commissie binnen de ge meente, die zich met huisvesting van buitenlandse werknemers be zighoudt, nog niet over het pro bleem van de Morssingelbewoners heeft vergaderd; op een brief die de buitenlanders aan deze commissie hebben gestuurd, kregen zij even min antwoord. Omdat ze in Woon oord met vier man op één kamer moeten wonen, hebben de buiten landers, die in ploegendienst wer ken, daartegen onoverkomelijke bezwaren, aldus het PSP-raadslid. Hilda Passchier vraagt zich af welke pogingen er van gemeente wege zijn ondernomen om de bui tenlanders aan andere ruimte te helpen en vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om dis criminerende bezwaren tegen de huisvesting van de buitenlandse werknemers weg te nemen. Hoofdrol Ali in film over zijn leven DEER LAKE - De wereldkampioen boksen in het zwaargewicht, Mu- hammed Ali, is weer in training Ali is samen met trainer Angelo Dundee neergestreken in zijn train ingskamp Deer Lake om zich voor te bereiden op het titelgevecht tegen zijn landgenoot Ernie, dat op 29 september in Madison Square Gar den (N.Y.) wordt gehouden. Een maand later gaat in Nederland de film "The Greatest" in première, een rolprent over het leven van 's werelds grootste bokser aller tijden, die uiteraa rd zelf de hoofdrol speelt De film is gebaseerd, op het boek "The Greatest", dat Ali een paar jaar geleden schreef. Op de foto is "de held" van het verhaal in discus sie met een paar van zijn helpers. LEIDEN - Twee binnenstadswijken, D'Oude Morsch en Maredorp heb ben gereageerd op de ontwikkelingsschetsen die de gemeente enige maanden geleden gepubliceerd heeft. De ontwikkelingsschetsen van de projectgroep binnenstad geven vijf mogelijkheden aan hoe de binnenstad zich kan ontwikkelen. In overleg met bewoners en bedrijfsleven uit de buurt heeft de buurtvereniging D'Oude Morsch gekozen voor de variant waarbij bouw van woningen en kantoren op het Schuttersveld mogelijk is, in combinatie met kantorenbouw aan de noordkant van de Langegracht en op "onschuldige" plaatsen langs drukke wegen zoals de ir. Driessens- traat en het Levendaal. Slechts in laatste instantie zou er een parkeerga rage mogen komen lans de Langegracht. In een uitgebreid rapport heeft de buurtvereniging alle gegevens uit de nota's van de projectgroep bin nenstad gehaald die betrekking hebben op D'Oude Morsch, de wijk tussen Morssingel, Galgewater en Nieuwe Beestenmarkt. Daarnaast zijn ook zelf gegevens verzameld. Gesteld wordt dat er meer woningen voor gezinnen en bejaarden moeten komen in de wijk. De gemeente zou maatregelen moeten nemen om de buurtwinkels te stimuleren. Daartegenover mogen er geen nieuwe opslagplaatsen komen. Na het verdwijnen van de Mor- spoortkazerne zou die plaats benut moeten worden voor groenvoorzienin gen en sociale woningbouw. Hoewel de ontwikkelingsschets die het gun stigste zou zijn voor het bedrijfsleven in de wijk, de meest ongunstige zou zijn voor de bewoners, en omgekeerd, kon iedereen het eens worden over bovengenoemd compromis. Maredorp In de buurtkrant Marepost staat de reactie van het bestuur van die wijk- vereniging Maredorp op de ontwikkelingsschetsen. De variant die D'Oude Morsch gekozen heeft wijst Maredorp juist af omdat er teveel verkeer door zou worden aangetrokken, wat het wonen in Maredorp zou beïnvloeden. Om het wonen te verbeteren en het verkeer te beperken kiest Maredorp voor ontwikkeling van een zakencentrum op het Schuttersveld. Het ver enigingsbestuur vindt dat zijn wijk, tussen Oude Rijn en Oude Vest, en de wijk Noordvest, tussen Oude Vest en Langegracht, als meest aangetaste gebieden de meeste aandacht moeten krijgen bij het stimuleren van het wonen in de binnenstad. DEN HAAG - Het bestuur van de Budobond Nederland (BBN) heeft gisteren, na overleg met het minis terie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, besloten definitief af te zien van de organisatie van de we reldkampioenschappen judo. De BBN heeft, nadat afgelopen week bekend werd dat de titelstrijd in september in Barcelona niet door zou gaan, de mogelijkheden onder zocht dit evenement in Nederland (Rotterdam of Maastricht) te hou den. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken echter kreeg de Budobond het advies de organisatie niet over te nemen, omdat men ook hier moeilijkheden vreest bij de deel neming van een ploeg uit Taiwan. In Spanje weigerde de regering, die de volksrepubliek China erkent, toestemming aan de Chinezen uit Taiwan om als een officiële afvaar diging van hun land op te treden. De internationale judofederatie be sloot daarop de kampioenschap pen af te gelasten. Zoetemelk derde PLAYA DE ARO - De Belgische wielrenner Johan de Muynk heeft gisteren de vijfde etappe van de Ronde van Catalonié gewonnen. Hij nam de leiding in het algemeen klassement van de Spanjaard Cima over. Zoetemelk eindigde achter de Spanjaard Pujol op de derde plaats. Zoetemelk is in het klassement tweede met een achterstand van 13 seconden op de Muynk. De Zwitserse wieleramateur Mut- teF heeft gisteren de proloog van de Ronde van de Toekomst op zijn naam gebracht. Beste Nederlander was de Brabander Jan Jonkers, die met 2,39 seconden achterstand als zesde eindigde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 15