S'JSsg.. 'Ik haaimensen die zo'n groot belang aan geld hechten' r/HÖl mmmma] toegelicht Drie weken lang Radio Tour de Kosten. Stöve-Barker op tv Fassbinder beboet WOENSDAG 29 JUNI 1977 PAGINA 5 HILVERSUM Hilversum - „Hier Radio Tour de France 1977". week donderdag klinkt het drie weken achtereen dagelijks uit de mond van Felix Meurders. Een aankon diging die telkenmale om 14.00 uur het begin betekent van een vijf uren durende uitzending waarbij de ver slagen van 's werelds grootste wie lerspektakel centraal staan. Dis- cjockey Meurders en zijn collega's Vincent van Engelen, Ferry Maat, Tom Blom en Joost den Draaier lossen elkaar in deze volgorde om' het uur af om de reportages van Theo Koomen, Heinze Bakker en Hans Prakke met muziek te larde- De laatste zijn inmiddels maandag in gezelschap van Rob van der Gaast, enkele technici, chauffeurs, twee volg wagens, een motor en het NOS-vliegtuig Frankrijk vertrok ken. Frankrijk. Daar worden dan de laatste voorbereidingen getroffen om „Le Grand Bouclé" zo perfect mogelijk tot de Nederlandse huis kamers te, kunnen laten doordrin gen. Een grpotse aanpak die mogelijk is gemaakt; door de samenwerking van de verschillende omroeporga nisaties en door gebruik te maken van de „zwevende" zendtijd, die bij de omroepen is ondergebracht, r de NOS in bepaalde gevallen kan beschikken. De ver slaggeving gaat volgens het prin cipe van de „horizontale program mering", elke iedere keer een ge zamenlijk programma red.), waar bij gedurende de gehele periode de vijf eerder genoemde disc-jockey's dagelijks tussen 14.00 en 19.00 uur ieder een vast uur presenteren. NOS-chef Kees Buurman daar over „We hebben in 1970 en 1972 ook volgens dat principe gewerkt en dat is toen prima bevallen. Een ander nieuw facet is dat we nu met het NOS-vliegtuig als relais-station gaan werken. Andere jaren huur den we in samenwerking België Belgie en Frankrijk een vliegtuig maar dat zou ons nu zo'n zestigdui zend gulden gaan kosten. We heb ben bij verschillende wielerkoer sen dit jaar met het NOS-vliegtuig uitgeprobeerd wat de mogelijkhe den waren en we zijn nu zover dat we het in Frankrijk kunnen inzet ten. We zullen er ongetwijfeld veel voordeel van Achterhoede Een andere primeur is ook het vol gen met twee auto's en een motor van het wielerspektakel. George Tor, hij voert de produktie van het geheel daarover: „Voorheen was het zo dat we er met een wagen en de motor inzaten. Tegen het einde van de koers vloog de auto naar de finish en bleef de motor bij de even tuele koplopers. Zo kreeg je nooit een beeld van de strijd in de achter hoede waar zich ook dikwijls Ne derlanders bevonden. De tweede volg wagen blijft dit jaar echter in de buurt van de bezemwagen, dus kunnen de luisteraars ook horen hoe het er in de achterhoede uit ziet". Van de drie verslaggevers is Koo men de meest bekende. Het met overslaande stem klinkende „Moe dertje help" is in de huiskamers be slist geen vreemde klank meer. Heinze Bakker de nuchtere Noord erling, verwierf zich ook al een forse bekendheid met via verschil lende sport-programma's over de radio; het is voor hem overigens wel de eerste Tour die hij gaat vol gen. En dat is ook het geval voor Hans Prakke. De 28-jarige student in de rechten volgt sinds augustus '75 het wielergebeüren in binnen-, en bui tenland voor de NOS, maar zag het jaarlijks terugkerende wielereve- nement in Frankrijk nog nooit als verslaggever. „Nee; ik ben er wel eens geintersseerde ge%nteress- eerde wielerfanaat bij wezen kijkenv maar dat is toch wel even iets anders. Toen zag ik het vanaf een afstand, terwijl ik er de ko mende drie weken middenin kom te zitten". Is Prakke voor menige luisteraar niet al te bekend, in wielerkringen heeft hij reeds menige leuke en nut tige relatie opgebouwd. „In het sei zoen '73-'74 deed ik de Tour de France voor Radio Noordzee, waarbij ik toen medewerker was. Daardoor ben ik later ook als free lancer bij de NOS,'(in het najaar krijgt Prakke waarschijnlijk een vaste baan bij de AVRO red.)/: te recht ben Interesse En de laatste maanden laat Prakke bijna geen wielerkoers voorbij gaan of hij is wel ter plekke. „Ook als ik er niet voor de radio naartoe hoef, ga ik vaak kijken. Zo krijgen de renners ook het gevoel dat je inte resse voor ze hebt. Ik ben ook bij verschillende renders gewoon bui ten het werk om, thuis op bezoek geweest. Ik ben namelijk niet geïn teresseerd ge%nteresseerd in het fietsen zelf maar ook in de mensen die er achter zitten". De Amsterdammer zag bijna alle voorjaarsklassiekers en durft van zichzelf te stellen dat hij de renners' op een afstand al redelijk kan her kennen zonder hun rugnummer te zien. „Ik heb echter zelf nooit aan wielrennen gedaan. Dat kan na: tuurlijk een nadeel zijn maar dat hoeft niet. Een omroeper als Fred Debtuyne bij dp Belgen is zelf een goed wielrenner geweest en weet Theo Koomen: 'moedertje help...' precies wat er in het peloton speelt.. Dat kan echter ook een nadeel zijn. Je moet als verslaggever tenslotte oppassen datje niet teyeel inside- termen gaat gebruiken waarvah de gewone luisteraar niets ltae e»»aat XJ& eet*a •SSSwbS» SCïSgsT ©et»' B CHICAGO - Het stoffelijk over schot van de Amerikaanse film producent Michael Todd, dat in het weekeinde van een kerkhof bij Chicago werd gestolen, is terecht. De politie vond de zak met Todds stoffelijke resten vlak bij het kerk hof na een anonieme tip. De dader(s) zouden in de veronder stelling hebben verkeerd dat Todd destijds een kostbare diamanten ring bij zijn begrafenis zou hebben gedragen en daar zou het om zijn ^begonnen. Todd was getrouwd met Elizabeth Taylor toen hij in 1958 bij een vlieg tuigongeluk om het leven kwaijt. Door Bert Koekebakker Het is Rogers derde solo-elpee, want eerder zong hij 'Daltrey' en 'Ride A Rock Horse' vol, die beslist niet onopgemerkt aan de interna tionale pop-pers voorbij gingen. Behalve zijn zeer verdienstelijke staat van dienst als zanger van 'The Who', waarin hij tal van nummers naar hoge hitnoteringen zong, is hij ook opgetreden in een paar films. "Tommy" en 'Lisztomania' zijn in bijna alle grote bioscopen van Eu ropa en Amerika gedraaid. Hij heeft zijn laatste elpee 'One Of The Boys' gemaakt met de in Enge land zeer bekende producers Dave Courtney en Tony Meehan. Roger Daltrey heeft nu ook voor de eerste maal zelf een drietal composities gemaakt n.l. 'The Prisoner', 'Satin Lace' en 'Doing It All Again'. Tot heden had hij, als lid van 'The Who', steeds teruggegrepen naar de com posities van Pete Townsend. Roger Daltrey (32) was gisteren één dag in Amsterdam. Hij is afkomstig uit een buurt van Lortden, die een negatieve klank heeft bij degenen die vaak in Engeland komen: 'Shepherds Bush'. Daltrey vindt dat zelf een gewelddadige en harde omgeving, waar de agressiviteit hoogtij viert. Daltrey, die door zijn langdurige verbintenis met 'The Who' zichzelf met een gerust hart miljonair mag noemen, verlooch- tent zijn afkomst echter niet. 'Mijn vader verkocht, toen ik klein was, toiletpotten in een groot win kelbedrijf, zegt hij met een zekere trots in zijn stem, als wil hij duide lijk maken, dat hij zich helemaal HILVERSUM - Betty Stöve, die historie heeft gemaakt door als eerste Nederlandse op Wimbledon de halve finale enkelspel te bereiken, zal deze wedstrijd vanmiddag spelen tegen Sue Barker. De NOS-televisie geeft hiervan een rechtstreekse reportage op Nederland 1. Deze uitzen ding begint om 16.35 uur. niet schaamt voor zijn eenvoudige afkomst. Roger Daltrey heeft zich, naar zijn zeggen, nooit 'helemaal thuis gevoeld bij de betere klasse, waar hij automatisch toe werd ge rekend, toen hij, door,zijn plaats binnen de 'Who', over veel geld ging beschikken. Geld "Ik haat mensen, die zo'n ver schrikkelijk groot belang hechten aan geld", zegt Roger fanatiek en hij springt op uit de bruinlederen fauteuil, waarin hij tot dan toe diep weggezonken heeft gezeten, om naar zijn filtersigaretten te grijpen. Terwijl hij bedachtzaam een sigaret opsteekt, zegt Daltrey: 'Ik heb me ook zo wezenloos geërgerd aan het feit, dat veel mensen commentaar hadden op de film 'Tommy', omdat daar, volgens hen, de spot werd ge dreven met een blinde jongen'. Roger Daltrey doelt hier op de fi guur van 'Pinball Wizard', de ko ning van de gokautomaten, die zich blind een weg door het leven moet zoeken en daar vanzelfsprekend meer moeite mee heeft dan iemand die normaal over zijn gezichtsver mogen beschikt. Pete Townshend en John Entw- histle zijn eigenlijk ontwikkelder dan ik, zegt Roger Daltrey eerlijk." Maar muzikaal klikte het onmid dellijk. We speelden toen, volgens Engelse popbladen, een soort Acid-Rock en waren daarmee onze tijd ver vooruit. De Popart, die daar later uit ontstond, was daarvan ei genlijk maar een mager aftreksel. Behalve Pete,, John en ik, speelde Keith Moon mee als drummer. Ik heb nog nooit zo'n goede drummer gehoord als hij. Wat die jongen op z'n trommels klaarspeelt, grenst aan het ongelooflijke. We' werden in die tijd gezien als een 'autodestruk- tieve groep' (hoe verzinnen ze het, man), omdat Pete er een gewoonte van maakte om tijdens onze optre dens een gitaar in stukken te slaan. Maar de lol ging daar gauw vanaf en bovendien bracht elk concert een vaste schadepost van één vernielde gitaar met zich mee, wat op de duur toch wel in de papieren ging lopen. Daar zijn we dus na een tijdje maar vanaf gestapt. Ik had toen de ge woonte om op een haast demoni sche wjjze met mjjn microfoon te zwaaien, zodat het publiek hele maal gek werd van enthousiasme. Ja, die begintijd was fantastisch. Maar we hebben als groep een ntwikkeling doorge- NEDERLAND I 16.35 uur - Tennis op Wimbledon: Betty Stöve-Sue Barker 18.45 - Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Van gewest tot gewest (NOS) 19.40 - Politieke Partijen (NOS) 19.50 - Markant (NOS) 20.45 - Journaal (NOS) 21.00 - Spel zonder grenzen (NCRV) 22,30 - Panoramiek (NOS) 23.00 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 - Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Jouw wereld, mijn wereld (IKON) 19.29 - Kenmerk (IKON) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - Film van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SOCU- TERA) 20.30 - Vastberaden, maar soepel en met mate, herinneringen aan Nederland in de jaren 1938-1948, tv-vertelling (VPRO) 23.30 - Journaal (NOS). DUITSE" TV Pop-miljonair Roger Daltry AMSTERDAM - Rod Argent, Hank B. Marvin, Eric Clapton, Andy Fairweather-Low en Mick Ronson hebben meegespeeld op de derde solo elpee van Roger Daltrey, waarop zeer swingende en tegelijkertijd diep- doorvoelde nummers voorkomen als 'One Of The Boys', 'Written On The Wind', 'Leon', 'Single Man's Dilemma' en 'Parade'. DUITSLAND J 17.15'Jöurn. 17.20 Pioniers und Abenteurer, tv-serie. (Region, progr. NDR: 9.30-11.00 Sesamstrasse. WDR: 9.05-12.50 Schooltelevisie, met om 10.30 tot 11.15 Sesmastrasse). (Region, progr. NDR: 19.00 Ohne Blaulicht und Sirene, tv-serie. 19.30 Aktual. 19.45 Zandmannetje. 19.55 Nordschau- Magazin. 20.26 Orson Welles erzahlt, tv- serie. 20.59 Progr.overz. WDR: 19.00 Re gionaal nws. 19.05 Progr.informatie en tekenfilm. 19.10 Natuurserie. 19.40 Lo- kalseite unten links, tv-serie. 20.15 Hier und Heute. 20.45 Tekenfilm). 21.00 Journ. en weerber. 21.15 Aktuele repor tage. 22.05 Spelprogr. 23.30 Journ, com mentaar en weerber. 23.50 Reportage. 0.35 Journ. DUITSLAND II 18.00 Jour.-..* Natuurserie. 18.40 Aktual. en muz. 19.20 Kein Pardon fur Schutzengel,. tv-serie. 19.55 -Voordracht. 20.00 Journ. 20.30 Documentaire film. 21.15 Informa tief progr. 22.00 Journ. 22.15 Die Heim- kehr des Odysseus, opera. 0.40 Journ. DUITSLAND III NDR 19.00 Sesamstrasse. 19.30 Progr.overz. 19.35 Progr. voor Spaanse werknemers. 19.45 Kinderprogr. 20.15 Tv-cursus Frans. 20.45 Weekjourn. in het Engels. 21.00 Journ. en weerber. 21.15 In Jenen Tage, speelfilm. 22.55 Discussie, 23.40 Filmreportage. WDR' 19.00 Sesam strasse. 19.30 Tv-cursus Engels. 20.00 Zandmannetje. 20.05 Progr. voor Spaanse werknemers. 20.15 Tv-cursus machineschrijven. 20.45 Region, nws.,1 21.00 Journ. en weerber. 21.15 Thema van de dag. 21.30 Der eiskalte Engel,, speelfilm. 23.05 Culturele reportage.1 23.50 Filmportret, ca. 0.55 Journ. - BELGISCHE TV' BELGIE VLAAMS 18.45 Teken filmserie. 18.50 De onzichtbare, tv-serie. 19.40 Medëd. en weerber. 19.45 Journ. 20.15 Het meisje van de tv, tv-serie. 20.40 Gouden Zeezwaluw van Knokke 1977: Pierre Rapsat, RTB-bijdrage. 21.05 Spel •zonder grenzen. 22.25 Nationale loterij. 22.30 Journ. en Wetstraat. maakt. Het hoogtepunt was wel de roek-opera 'Tommy', waarmee we vriend en vijand hevig verrasten. Het was een soort 'Pop-Odyssee, waarin al onze talenten naar voren konden komen. Geoffrey Cannon, een bekende muziekrecensent van „Arts Guardian" in Engeland,, schreef toen: Tommy is een nieuwe dimensie, een nieuw hoogtepunt in het hedendaagse rockgebeuren. En dat was het eigenlijk ook wel. Het was nog nooit tevoren vertoond: een 'roek-opera!, dat kon eenvou dig niet! Maar 'Tommy' was niet het enige artistieke produkt van 'The Who', dat door de veelal conserva tieve pers in Engeland gunstig werd ontvangen. Ook de tweede film van de groep 'Lisztomania' oogstte lovende kritieken. Zelfs de keurige 'Sunday Times' was zeer enthousiast.' In 1972 hielp Roger Daltrey een tot op dat ogenblik volstrekt onbe kende zanger, die wat doelloos on der de vleugels van Adam Faith ge tracht had in de Engelse hitparade door te breken. Dat was Leo Sayer, die met het nummer 'Giving It All Away' eindelijk het succes kreeg, waar hij zo lang op had gewacht. Hoes Daltrey, die op het ogenblik in een zeer grote boerderij in Sussex leeft met zijn vrouw Heather en zijn twee dochtertjes Rosie en Willow, lijkt met de derde elpee 'One Of The Boys' een nieuwe dimensie te heb ben toegevoegd aan z'n muzikale carrière. De zeer originele hoes, waarop Daltrey in een spiegel kijkt zonder dat zijn gezicht in de spiegel verschijnt, met op de achterkant een gebroken spiegel met hetzelfde effect, moet het bizarre en unieke van deze derde langspeelplaat nog accentueren. Roger Daltrey was één dag in Amsterdam om dat on gepolijste, dat wilde en dat emotio nele nog eens ondubieus duidelijk te maken. TV-donderdag NEDERLAND I 14.00 - The les Humphries Sin gers (KRO) 14.40 - De ongelukshond (KRO) 15.10 KRO's Wereldcircus (KRO) 16.00 - De Waltons (EO). it In de NOS-televisieserje "Markant Sport" is het vanavond (op Ned. I.) de beurt aan oud-wielrenner Wim van Est. IJzeren Willem of- naar keuze - Wimme, begon als profwielrenner in een tijd dat er nog geen sponsors of televisie-uitzendingen waren. Hij droeg een aantal dagen de gele trui in de Tour de France, viel vervol gens in een ravijn, kroop daar weer uit en steeg in de volgende jaren financieel tot een vrij grote hoogte. Wim van Est was namelijk én bang voor niemand en "boers-slim" in alles wat hij deed. Hij woont nu riant in Sint-Willebrord, kijkt wel met enige zorg naar zijn oud- ploegmakkers uit de jaren vijftigdie minder goed zijn terechtgeko men dan hij. Bij de IKON op Ned. 2 de eerste aflevering van een driedelige serie: "Daudi zoekt óók werk". De zeventienjarige Daudi is lid van de stam der Borana in het Afrikaanse Kenia. Zijn ouders houden vee; de familie trekt van de ene plaats naar de andere. In tegenstelling tot zijn jongere broer Toto is Daudi op school geweest, zeven jaar lang. Daardoor beziet hij de wereld met wat andere ogen dan de rest van zijn familie. Bovendien is hij in de jaren dat hij schoolging niet ingepast in de dagelijkse werkverdeling van het gezin en eenmaal weer thuis gekomen is er voor Daudi eigenlijk niets te doen. Hij vraagt zich af: waarom ben ik al die jaren naar school gegaan als ik toch niets kan doen met hetgeen ik geleerd heb? De VPRO vult haar avondprogramma op Ned. 2. geheel met een herhaling van de uitstekende "dramatische tv-vertelling" over de periode 1938-1948 in Nederland, gemaakt door HJ A.Hofland, Hans Verhagen en Hans Keiler. Onder de titel JClein Palestina' zendtPanoramiek' vanavond een derde en laatste beschouwing uit over de mogelijkheden van een nieuw te stichten Palestijnse staat in de Gaza-strook.Na behandeling van politieke aspecten wordt nu bestudeerd hoe de economische le venskansen van zo'n staat zouden zijn. MUNCHEN - De rechtbank in München heeft de 32-jarige Duitse filmregisseur en filmer en toneels chrijver Rainer Werner Fassbinder wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij een vechtpar tij in een club, een boete van 6000 mark opgelegd. Fassbinder, bezitter van een aantal filmprijzen, was op 25 januari 1976 na middernacht een club voor ho mofielen binnengegaan. Hij en zijn, bijna allemaal in leer gestoken, metgezellen gedroegen zich klaarblijkelijk provocerend. Naar de getuigenverklaring van de filmer, die indertijd dertig cola-rum gedronken zou hebben, was hij door de discjockey beledigd en door anderen in de maling geno men. Toen één van de gasten een dreigend gebaar tegen een van Fas- sbinders vrienden had gemaakt, hij deze te hulp gekomen met Toevallig, aldus Fassbinders le zing, had hij daarbij nog zijn glas in de hand gehad en dit sloeg stuk in het gezicht van de 28-jarige gast. Deze liep oogbeschadigingen en snij wonden op. Wijnberg voorgeleid ADVERTENTIE BEVERLY HILLS - De lige vriend van Elizabeth Taylor, de 42-jarige Henry Wijnberg, is begin deze week voorgeleid op de be schuldiging dat hij een zestienjarig meisje onzedelijk heeft betast. Hij zou er maximaal een jaar gevange nisstraf voor kunnen krijgen wan neer hij op, 25 juli wordt gevonnist. Vragen over het rendement van uw gasapparatuur beantwoorden wij graag en gratis. Tenslotte is het leven al duur genoeg. Uw Gas- of Energiebedrijf (ook voor advies en documentatie) HILVERSUM I NOS: 18.31) Nws. TROS: 18.41 (S) Big Band Festival 1977. 19.00 (S) Muzieot tien, met om: 19.00 Jazz Sir; 20.00 Eight o'clock spe cial; 21.00 Kruim en Mol. 22.00 (S) Een mondje Frans, chansons. 22.30 Nws. 22.40 (S) Aktua III. 23.00 (S) Coulissen, kunstmagazine. 23.55 Nws. HILVERSUM II NOS: 18.00 Nws. VARA: 18.11 Dingen van de dag. P.P.: 18.20 Uitzending van het G.P.V. VARA: 18.30 (S) Tussen start en finish: sport en muz. 19.30 (S) Bras sband magaz. 204)0 Nws. 20.05 (S) Radio Filharmonisch Orkest met solist: klass. muz. 21.35 (S) Muz van deze eeuw'. NOS: 22.30 Gamma van Alpha en Beta. Nws. uit de wereld van wetenschap en tech nologie. 23.00 (S) Met het oog op morgen: 23.05 Aktualiteitenoverz.; 23.10 De krant van morgen; 23.20 Den Haag vandaag; 23.52 Even ontspannen voor het slapen gaan, yoga. 23.55' 'Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 "De vacaturebank. 18.10 (S) NOS-maal. 19.02 (S) Nationale hitparade. 21.02 (S) Langs de lijn. 23.02 (S) NOS-Jazz. 0.02 (S) Take it easy. 2.02 (S) Dat wordt weer na chtwerk. 4.02-7.00 (S) De achterna cht. DONDERDAG 30 JUNI HILVERSUM I NCRV: 7.00Tïws.7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Te Deum Laudamus. 7.30 Nws. 7.41 (S) Hier en nu. 7.55 (S) Vandaag, donderdag. 8.24 (S) Trefwoord, meditatie. 8.30 Nws. 8.36 Gym. voor de huisvrouw. 8.45 (S) Tot uw dienst, klass. muz. 9.45 (S) Onder de hoogtezon. 10.30 Nws. 10.33 (S) In 't zil ver. Progr. voor oudere luisteraars. 12.00 (S) De Kilima Hawaiians Show. 12.15 Boer en tuinder. 12.26 Meded. voor land en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 (S) Hier en nu. 12.55 (S) Middagpauzedienst. 13.15 (S) Amusementsmuz. 13.30 (S) Globaal, ge- var. progr. (15.30 Nws.). 17.30 Nws. 17.32 (S) Hier en nu. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7.20 Op blote voeten: informatief vraag- en antwoordspel. (8.00 Nws. 8.11 Radio journ.). 8.50 Morgenwijding. 9.00 Dokter, maar waarom?, informatief progr. 9.35 Waterstanden. 9.40 Tasso, symfonisch gedicht van Liszt. 10.00 Radio Lawiaai- papegaai, kinderprogr. 10.10 Arbeidsvi taminen. (11.00 Nws. 11.03 Radiojourn.). 11.30 Rondom twaalf, een uur allerlei voor iedereen. 12.30 Y'all come, country en westernprogr. 13.00 Nws. 13.11 Radio journ. 13.25 Beursplein 5. 13.30 'n Mid dagje AVRO: muz., inform, en service. (16.00 Nws. 16.02 Radiojourn.). 17.00 (S) 13-Speciaal, jongerenprogr. 17.40 Nederlands-Israelitisch Kerkgenoot schap. 17.55 Meded. HILVERSUM III TROS: 7.02 (S) Vaak 's ochtends. 9.03 (S) Hugo van- Gelderen Show. 11.03 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 12.03 (S) Boter, Klaas en prijzen. 14.03 (S) Pol- derpopparade. 16.03 (S) Europarade. HILVERSUM IV KRO? 7.00 Nws. 7.02 (S) Badinerie. 9.00 Nws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij. 9.10 (S) Symfonie Orkest en piano: moderne muz. 10.00 (S) Aubade. 10.30 (S) Strijk trio: klass. muz. 11.30 (S) Wiener Phil- harmoniken orkestmuz. 12.30 (S) Ron dom, de drinkebroers: klass. en mo- déme muz. 14.00 Nws. 14.02 Hoogach tend, herhaling van KRO-programma's. 15.00-17.00 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 5