TAXI PIERROT CLOCK souse Als je de aller- mooiste kerstboom i hebt opgetuigd, als je'n Mi uitgekiend kérstdiner r I hebt samengesteld, i I je beste vrienden hebt V uitgenodigd, kortom als je 't héle huis in kerststem-S ming gebracht hebt, maar vergat om voor k jezelf iets sfeervols I te kopen, dan..., ja dan kun je nog nét even naar 1 C&A. Om daar deze w prachtige Clock House f tuniek-jurk te kopen. Time for Clock House, For that happv Lovin' feeling. QR- Bronsstraat 12 IJmuiden Tel. 02550-11645 na 18.00 uur tel 02513—11630. BOELEE ACCU-IMPORT 071-149691 Nieuwe Rijn 100 Lelden maken hierbij bekend, dat met ingang van 20 december 1976 gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp beschikking met bijlagen uit hoofde van artikel 6 van de VEROR DENING WATERKWALITEIT RIJNLAND, houdende vergun ning, te verlenen aan Onroerend Goed Mij Wipmolen B.V., Boompjes 68 te Rotterdam voor het lozen van hemelwater en autowaswater afkomstig van een expeditie en opslagruimte aan de Bedrijfsweg te Alphen aan Den Rijn. Verhuurd aan Rut gers B.V. te Gouda; Genoemde ontwerp-beschikking met bijlagen ligt gedurende kan tooruren ter inzage: ter griffie van de Provincie Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem; ter griffie van de Provincie Zuid-Holland, Koningskade 1 te 's-Gravenhage; ter secretarie van de gemeente Alphen aan den Rijn; ter secretarie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59 te Leiden. vraagt: SECRETARESSE met steno moderne talen BOEKHOUD KUNDIGE KRACHT TYPISTES Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen door een ieder schriftelijk bezwaren worden ingediend bij Dijkgraaf en hoog- Heemraden van het hoogheemraadschap van Ri|hland. Bree straat 59 te Leiden. Leiden, 8 december 1976. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd, J. VAN KNOBELSDORFF, dijkgraaf. B. PLOMP, secretaris-rentmeester. Korevaarstraat33 Leiden Telefoon 071-131710 iuabu t Geheel onverwacht ging van mij heen mijn lieve zorgzame man, onze broer, behuwd broer, oom en neef GERARDUS JOHANNES VAN MARIS echtgenoot van ELISABETH PIETERNELLA KLUMPER op de leeftijd van 71 jaar. Uit aller naam: E. P. VAN MARIS- KLUMPER Leiden, 20 december 1976 St. Janshof 12 De overledene is opge baard in de aula van "Ad Sanctos", Lange Mare 69 te Leiden. Gebedsdienst al daar; dinsdag 21 december om 19.00 uur met gelegen heid tot condoleren tot 19.30 uur. De plechtige H. Mis van Requ'em zal voor hem wor den opgedragen in de pa rochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph (Herensingel) op woensdag 22 december om 10.30 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op het R.K. ge deelte van de begraafplaats "Rhijnhof", (nabij het Haagsche Schouw). De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lij den, voor ons toch nog onverwacht, mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma JOHANNA VAN STEENBERGEN echtgenote van D. C. van Delft op de leeftijd van 61 jaar. D. C. VAN DELFT L. VAN DELFT J. VAN DELFT-VAN EGMOND W. VAN DELFT N. VAN DELFT-v.d. BENT A. VAN DELFT G. VAN DELFT-OPIJNEN D. C. VAN DELFT A. M. VAN DELFT-VERHEIJ A. ROGGEVEEN-VAN DELFT J. ROGGEVEEN C. VAN DELFT T. VAN DELFT-v.d. VOORT J. HOEK-VAN DELFT H. HOEK J. DE VREUGD-VAN DELFT D. DE VREUGD A. VAN DELFT J. VAN DELFT-DE BAARE H. VAN DELFT JOLANDA VAN DER MEIJ en kleinkinderen Rijnsburg, 17 december 1976 Irissenstraat 19 Gelegenheid tot condoleren: maandag 20 december, van 7.30-9.30 uur n.m. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 21 de cember a.s., om 2.00 uur n.m. in de aula op de Geref. Begraafplaats aan de Sandtlaan te Rijnsburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden aldaar. Mijn genade is U genoeg Heden nam de Here tot Zich onze schoonzuster JOHANNA VAN DELFT-STEENBERGEN Echtgenote van D. C. van Delft op de leeftijd van 61 jaar. Familie Van Delft Rijnsburg Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa SJOERD BRANDSMA op dC leeftijd van 57 jaar. Katwijk: A. BRANDSMA-BARNHOORN Rijnsburg: H. DE MOOY-BRANDSMA P. DE MOOY RONALD en SJOERD Katwijk: J. C. v. d. PLAS-BRANDSMA J. v. d. PLAS Katwijk aan Zee, 19 december 1976 Rijnmond 55 Rouwbezoek: a.s. dinsdag 21 dec.des nam. van 7-9 uur in de rouwkamer, Zuidstraat 103 te Katwijk, alwaar de overledene is opgebaard Geen bezoek aan huis Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 22 dec. a.s. des nam. 1.45 uur in het Kerkl. Centrum. Voor straat 74, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om streeks 2.30 uur op de begraafplaats "Duinrust", aan de Parklaan te Katwijk. Heden ging geheel onverwacht van ons heen, mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader, opa. broer, zwa ger en oom TEUNIS PERFORS op de leeftijd van 63 jaar Leiden: S. PERFORS-BOOT Leiderdorp: A. RODENBURG-PERFORS A. A. RODENBURG RENÉ, MONIQUE Hazerswoude: S. C. SJARDUN-PE^FORS H. SJARDIJN MARCO, MICHEL C. SCHOUTEN-PERFORS J. SCHOUTEN META Koudekerk a.d. Rijn: L. PENNENBURG-PERFORS H. L. PENNENBURG en verdere familie Leiden, 19 december 1976 Margrietstraat 21 De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Haagweg 31, Leiden. Bezoek aldaar dinsdagavond van 7-7.30 uur. Thuis geen bezoek [enfosorfcfhe RUNDERROSBIEF kilo van 14.- NU 11.98 3.50 ZACHTE BIEFSTUK 250 gram NU Volop LAMS- en KALFSVLEES KALFSTONGEN en RUNDERTONGEN ROOMBOTER KERSTKRANS 6,- NU HAM OF CERVELAAT 2 ons BOLLE SLAGERIJEN HOGEWOERD 37 - LEIDEN HET HUIS VAN GESCHENKEN Maarsmansteeg 14, telefoon 121293, Leiden Verder volop keuze uit: GER0 - W.M.F. - KELTUM - ROYAL ALBERT - ROYAL D0ULT0N - ARZBERGj - THOMAS - RO SENTHAL - MIDWINTER - ZWIESEL - LEERDAM - 0RREF0RS - MAKKUM en handgegoten tin. Veilig in Jezus armen Toch nog onverwacht nam de Here tot Zich onze lieve OMA VAN DELFT De crematie is bepaald op woensdag 22 december a.s. om 11 uur in het Crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21's-Gravenhage, einde Laan van Meer- dervoort. G. E. J. Pieterse, De bedroefde kleinkinderen Rijnsburg, 17 december 1976 Gevraagd een leerling tekenaar Ons bedrijf verhuist ca. maart naar Alphen a/d Rijn. Per- soneelsvervoer naar IJmuiden is aanwezig. Sollicitaties aan of informatie bij Tekoma B.V. TEUNIS PERFORS op de leeftijd van 63 jaar BEKENDMAKING DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; Afwezig van 24 december tot 1 januari F. B. Kruis Menu's worden op aanvraag toegezonden Restaurant „De Woelige Baren" Langeweg 16 Roelofarendsveen tel. 01713-2363. VARKENSROLLADE Q Iets doorregen kilo van 9.98 NU O.OU VARKENSFILEE ROLLADE .,flQ Blank en mager kilo van 15.- NU I O.9o RUNDER LENDEROLLADE A kilo van 14.-NU 12.- A. van Luijk arts is afwezig van 25 t/m 31 de- cember. De aanwezige Leidse huisart sen nemen waar. Op 2e Kerstdag sfeervolle en exclusieve kerstdiners bij candlelight Tevens levende muziek Uw kinderen zijn van harte welkom

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 4