Danaiden in slotfase geklopt Twee kringrecords voor zwemmers Zijl/LGB Arbiter speelt bedenkelijke rol in duel tegen Die Haghe: Overgangsklassers boeken ruime zeges Basketballers Leiden beperken verlies: 103-94 SCHOOLSLAG-RECORD MARITZKA VAN DER LINDEN Verdienstelijke zesde plaats in nationaal winterclubkampioenschap MAANDAG 20 DECEMBER 1976 1 nWWINDIB UHHHNÜ«i LEIDEN - Door een kleine nederlaag in de slotfase tegen Die Haghe en de zege van DOS'46 op PKC, is hoofdklasser De Danaiden nu vaster op'de onderste plaats terechtgeko men, al is de situatie na zes ronden beslist nog niet hope loos. Beter verging het de Overgangsklassers in de micro- korfbalcompetitie. Fides Pacta handhaafde zich in de top van D door een 10-6 zege op ZKV, terwijl in C De Algemene de eerste winst binnenhaalde: 13-9 tegen KVS. wicht van Die Haghe. Ondanks de 7-4 achterstand had de ploeg van trainer Hensen voldoende inspira tie om de Haagse ploeg bij het in gaan van de tweede helft met veel meer inzet te bestrijden dar Het gevolg was de latere 9-9, na een periode met opmerkelijk sterk spel van Aad van Nierop. De beslissing van Treuren beïnvloedde daama de uitslag die Die Haghe zodoende for tuinlijk aan de leiding van de B af deling hield. Leidse goals van Cees Christiaanse (4), Aad van Nierop (2), Fred v. Duyn, Yvonne Kamerling en Hans v. d. Leek. ZKV-Fides Pacta 6-10 (3-5) - Een verrassend groot uitgevallen over winning behaalde Fides Pacta op de „oude rivaal" ZKV, ,die geen verweer had op het vrij hoge tempo dat Fides Pacta onderhield. Trainer De la Rie kon niet over de gebles seerde Brakel beschikken, waar voor Henny de Boer meespeelde. Met drie doelpunten (waaronder twee strafworpen) had de jeugdige Fides Pacta-speler een belangrijk aandeel in de fraaie overwinning. Zijn ploeg is eigenlijk geen mo- Een belangrijke zege boekte eer steklasser Zuiderkwartier, dat de aanval van Ready afsloeg. TOP ver loor alweer, nu van Excelsior 3-5. De tweede klassers streden wissel vallig: winst voor Pernix een ge lijkspel voor Ons Eiland, het eerste verlies voor KNS, en de eerste winst voor Crescendo. Fluks en Fiks deelden de punten. Die Haghe-De Danaïden 10-9 (7-4) - Een betwiste strafworp vlak voor het einde besliste dit duel in het na deel van de Leidse hoofdklasser die de punten best kan gebruiken. Vooral tegen hooggeplaatste ploe gen zoals Die Haghe is elk punt meegenomen. De Danaïden was daar gisteren dicht bij en een grote rol bij de verdeling der punten speelde ditmaal arbiter Treuren die door het toekennen van de straf worp Die Haghe aan de zege hielp. Treuren verzuimde vervolgens bij een actie van Nieske Filemon de bal ook op de stip te leggen. Het begin was duidelijk voor Die Haghe, dat het futloze spel van De Danaïden afstrafte met vijf goals: 5-1. Na de rust verdween het over- ment in gevaar geweest. ZKV kon het tempo van de tegenstander niet volgen en werd zodoende regelma tig geconfronteerd met een achter stand, die in de eerste helft nog wel te achterhalen leek: 3-5. In de tweede helft besliste het betere Leidse team het duel vrij snel. Op een gegeven ogenblik was de Leidse voorsprong zelfs opmerke lijk groot (4-9), maar in de reste rende tijd kwam er geen verander ing in het wedstrijdbeeld. Fides Pacta is opgeklommen naar de tweede plaats achter Westerkwar tier. Doelpunten van Dik Onderwa- invalsters) was daardoor na een moeizame start van beide teams al bij rust kansloos: 3-7. Direct na de pauze leek KVS ogenschijnlijk sterk terug te komen, maar de twee doelpunten binnen drie minuten, werden gevolgd door een afstands schot van Jory Sjardijn zodat De Algemene mede door een betere conditie duidelijk de wedstrijd on der controle had. Hoewel KVS in de slotfase nog tot twee punten na derde (er waren toen nog twee mi nuten te spelen) slaagde De Alge mene erin de zege meer gestalte te geven door het riskante spel van ter (3), Henny de Boer (3), Tiny de Roode (2), Flip v. Meygaarden en Jan Heinrichs. KVS-De Algemene 9-13 (3-7) - De eerste zege voor de Algemene, dat daardoor wat afstand heeft geno men van de twee degradatieplaat sen. Er werd door De Algemene eindelijk wat verstandiger in de aanval gespeeld; het nonchalante verdedigen van sommige KVS- spelers werd slim uitgebuit. De ploeg uit Scheveningen (met twee KVS genadeloos af te straffen. Doelpunten: Wim v. Vüet (4), Aad Rusman (4), Ruud v. Vliet (3), Hen Rusman en Jory Sjardijn. Zuiderkwartier-Ready 7-4 (1-2) - Tien minuten voor het einde keek het ongeslagen Zuiderkwartier nog steeds tegen een kleine achterstand aan en op dat moment was dat be slist verdiend. Niet dat het gehan dicapte Ready (Ab v. Bruggen was met vakantie) nu duidelijk beter was, maar het had op dat moment Peter Paulides valt op door brutaal en beheerst spel in duel bij Punch DELFT - Dat de basketballers van Mercasol Leiden bij het hoog geplaatste P/Punch een neder laagzouden lijden stond eigenlijk bij voorbaat al vast. De Delftena ren hebben een beter uitgebalan ceerd team dan Leiden en moes ten dit seizoen alleen landskam pioen K/Amstelveen op eigen terrein een overwinning toe staan. De 103-94 nederlaag vin Leiden kwam dan ook allerminst als een verrassing en mag gezien de krachtsverhouding verdien stelijk worden genoemd. Leiden deelt nu met BCM Utrecht de laatste plaats in de eredivisie. In Delft kon Leiden maar tien minuten stand houden, toen nam de thuisploeg een voorsprong die het de hele verdere wedstrijd niet meer behoefde af te staan. Punch controleerde de strijd, vooral door de formidabele inbreng van de Amerikaan Billy Taylor (33 punten), die door geen enkele Leidse speler in bedwang kon worden gehouden. Oók nu weer deed het gemis aan een gerouti neerde lange (Nederlandse) spe ler zich bij Leiden gelden. Waar de Delftse tegenstander een vlot' scorende Antoon van Helfleren had staan of de Nederlandse. Amerikaan Jimmy Woudstra stond Leiden op verlies. Ruijse- naars en Berendsen waren niet bij machte de twee internationals Door Hans Jacobs te stoppen en dat kan eigenlijk ook (nog) niet van hen worden verwacht, terwijl Peter Kop nog op zoek is naar de juiste vorm. Zijn duimblessure heeft zijn zelf vertrouwen aangetast en pas de laatste weken gaat hij vooruit. Tegen Punch speelde Peter Kop een nuttige partij (17 punten). Woudstra en Taylor leidden Punch van een 18-18 stand naar een comfortabele 28-18 voor sprong. Leiden was toen al tot een noodgreep overgegaan en had Bell op de guard plaats van Peter Paulides gebracht. Dat had in zoverre succes dat de Delftena ren niet veel verder konden weg- i lopen: 40-32 in de 16de minuut. Het gevaar aan Leidse kant kwam van de twee Amerikanen en van Peter Kop, terwijl bij Punch de aanval over mefer schij ven draaide. Daar lag, met de al eerder, genoemde onderbezet ting van de Leidse ploeg (bij Punch zijn ook bankspelers als Paul van Solm inzetbaar, terwijl Leiden Marcel Rijsbergen al 16 wedstrijden aan de kant houdt), de basis voor de Leidse verlies- partij. Bij rust leidde Punch met 54-43. Na de rust was het pleit snel be slist. Punch bergrootte het verschil tot 20 punten (73-53) en kon toen rus tig gaan wisselen. De aanvalsre- bound bleef ook na het wisselen van Woudstra in handen van de thuisploeg, waar Punch vooral meer body had en waar het Barto- lome bekwaam uitspeelde. Bar- tolome liep aanvallend vaak ook te dwalen want Bell ging vaak erg solistisch te keer. Dat speelde de Delftse verdediging in de kaart, want de concentratie op Barto- lome legde 50% van de Leidse aanval lam. Pas toen Leiden gedurfder ging spelen (Hoeksema, Paulides) en het rommelde bij het tweede team van Punch werd iets van de achterstand te niet gedaan. Over igens op een moment dat Leiden ook maar één Amerikaan in het veld had staan. De wedstrijd werd toch nog even aardig (87-80), maar kon als kijkspel nauwelijks boeien. Jan Bruin, de coach van Punch, greep tijdig in. Woudstra kwam in het veld voor Paul van Solm en Geerten Rijks werd vervangen door Jan Sikking. Punch stelde daarmee snel orde op zaken: 91-80. De wedstrijd ging verder als een nachtkaars uit 103-94. Opvallendste aspect van de strijd: het opnieuw erg beheerste (geen persoonlijke fouten) en brutale spel van spelverdeler Pe ter Paulides, die voortgaand op deze weg zeiler in korte tijd tot de arrivées van het Nederlandse basketbal zal behoren. Scores Leiden: Bell 30, Bartolome 27, Kop 17, Hoeksema 10, Paulides 8, Ruijsenaars 2. Bij Punch: Taylor 33, Woudstra 24, Rogers 16, Van Helfteren 10. Vak Stars/LISC had alleen in de eerste helft (rust 38-30) enige moeite met het Rijswykse ROS Forcial. Daarna kwamen de Lei- denaars goed los en stelden de 9de achtereenvolgende zege vei lig: 84-65. Rimelago bij Blitz mend in de promotiereeks van de Belgische competitie, zal aan staande zondag tijdens het 8ste kersttoernooi van de Voorscho- tense basketbalvereniging Blitz de plaats innemen van de Haar lemse eredivisieclub Flamingo's. De Flamingo's trokken zich vo rige week plotseling terug uit het toernooi om een invitatie uit Zweden voor een ander toernooi te kunnen aanvaarden. Blitz, ge confronteerd met het feit dat er geen andere Nederlandse eredi visieteams meer beschikbaar wa ren, nam toen contact op met de Belgische basketbalbond en trok Rimelago aan. De ploeg van Rimelago telt twee uitmuntende Amerikanen, Steve Coleman en Mike Cashman en lijkt een goede vervanger van Flamingo's. De Belgen komen in een poule uit met Mercasol Lei den en DL Amsterdam. In de an dere poule spelen P Punch, AR Twente en Blitz. maar één doelpunt meer gemaakt. Voor ploegen uit de top van de afde ling was het peil trouwens onthut send laag. Het belang van de wed strijd speelde een grote rol, want een ruststand van 1-2 is een zeld zaamheid op dit niveau. Het vaak doorzichtige en door talrijke plaats- fouten ontsierde aanvalsspel van beide teams was er debet aan. De tweede helft gaf aanvankelijk het zelfde gezapige spelletje, maar bij 3-3 en dé gemiste kans van Ready om de strijd te beslissen (2 gemiste strafworpen) besefte Zuiderkwar tier dat het meer snelheid moest maken. Toén dat gebeurde was het snel met Ready gebeurd. Strafwor pen brachte de beslissing ten gun ste van ZKW. Doelpunten van In eke de Hertog, Joep van Dam, Els Lardee, Dirk Derksen (2), Joke Zie- rikzee en Dirk Jan de Kreek. TOP-Excelsior 3-5 (3-1) - Een bik kelhard duel waarin de verdedigin gen overheersten. Het was teleur stellend dat beide teams zich nogal bezondigden aan afbrekend korf bal, hetgeen de. aantrekkelijkheid niet ten goede kwam. Het was een pittige ontmoeting, waarbij de winst toch terecht kwam bij het fa voriete Excelsior, dat met 3-5 op schoof naar de tweede plek achter Zuiderkwartier. Doelpunten van Jan Willem Simmelink en Rob Meyer (2). Pernix-GKV 10-5 (6-3) - Een spor tief duel waarin bleek dat het Haagse GKV één van de zwakke broeders is. Pernix dat al in de eer ste helft een rustgevende voor sprong had veroverd (6-3), was de doorgaans beter combinerende ploeg, waarin. Jacob Bakker (rug blessure) vervangen werd door Wim Laman. Jan Mulder(3), Janco Breedveld (4), Kees Brokaar, Jet Boter en Joke v. Duyn maakten ge bruik van de ruimte. DES - Ons Eiland 8-8 - Een prima resultaat van Ons Eiland, dat lijs taanvoerder DES in eigen omge ving bedwong. Aanvankelijk had de Delftse ploeg de beste kansen (3-1 en zelfs 6-3), maar daarna zorgde een geweldige „opleving" voor een volledige ommekeer (6-8). Uiteindelijk werd het toch nog ge lijk Goals van: Patrick Verra (2), Olga Soudan (2), Hu'ib Hasselbach (2), Piet Beekman en Nan Deeg- Crescendo-ELKV 11-9 (6-5) - De eerste winst voor Crescendo, voor wie Leny Kok weer eens van waarde was. De geroutineerde speelster schoot veelvuldig in de at tractieve wedstrijd, maar vond pas tegen het einde de juiste richting. Het hard werkende Crescendo had alleen bij 2-4 een achterstand tegen het gemakkelijk spelende ELKV, dat op een belangrijk moment een strafworp miste. Doelpunten: Ans de Rie, Louis Kok (3), Liesbeth Kok, Piet L'Ami (3), Leny Kok (2) en Ria Cornelisse. Het duel De Danaiden-PKC, dat oorspronkelijk was vastgesteld op j.l. zaterdag, en vervolgens ver schoven naar a.s. woensdag, is op nieuw uitgestekd. Het duel wordt nu gespeeld op woensdag 5 januari in de 5 Meihal. Blokkeer wijst Real Madrid in uur tijd terug: 3-0 RIJSWIJK - In precies één uur heeft de Nederlandse volleybal kampioen S/Blokkeer zaterdag ge toond dat de nederlaag, die de ploeg vorige week in de eerste wed strijd van de strijd om de Europese beker tegen Real Madrid in de Spaanse hoofdstad leed (1-3) op een vergissing heeft berust. Blok keer had aan 60 minuten genoeg om in Rijswijk de Spanjaarden terug te wijzen: 15-7,15-3 en 15-9. Blokkeer zal naar alle waarschijnlijkheid de volgende ronde niet doorkomen want tegenstander is dan de kam pioen van de Sowjet Unie, CSKA Moskou, en aangenomen mag wor den dat die ploeg te sterk is voor Blokkeer. De bekerhouder bij de heren, Zaan'69 haalde de tweede ronde niet. Na de nederlaag van vorige week in de thuiswedstrijd kon al leen een wonder de Zaankanters nog redden. Dat gebeurde niet. Odelena Voda uitTsjechoslowakye zegevierde met 3-1. Setstanden: 15-6, 10-15, 3-15 en 8-15. De Nederlandse kampioen bij de dames, VCH werd zaterdag in Sofia uitgeschakeld voor verdere deel neming aan het toernooi om de Eu ropese beker. De Limburgse dames verloren met 0-3 van Levski Spar- tak. Setstanden: 15-2, 15-2, 15-10. VCH had ook het eerste duel al ver loren (1-3). In het toernooi voor be kerwinnaars kwam Chicopee in Krakau niet verder dan een 3-2 nê- derlaag tegen Wisla Krakau. De Poolse bekerhoudster had de eer ste wedstrijd in Nederland met 1-3 gewonnen. LEIDEN - Het tweede gedeelte van de Nederlandse win- terclubkampioenschappen, dit jaar georganiseerd door De Zijl/LGB gaf gistermiddag in zwembad De Zijl enige uren attractief wedstrijdzwemmen te zien, waarbij bovendien twee maal een Nederlands estafette record voor clubploe- gen werd verbeterd. Werden vorige week alle program manummers voor de leeftijdsgroe pen onder de veertien jaar afge werkt (waardoor de wedstrijden erg lang duurden), dit ma^l waren „dames" en „heren" de enige cate gorieën, en dat gaf de wedstrijden duidelijk een ander karakter. Bij het zwemmen zijn over het geheel genomen de prestaties van de zeer jeugdigen in verhouding beter dan die van de ouderen, die vaak de in teresse voor de topsport verloren hebben. Toch is het nog altijd zo dat de seniorenwedstrijden iets meer spektakel bieden, en dat geldt ze ker voor wedstrijden als die van gisteren, waar uitsluitend estafet tenummers gezwommen werden en het prestatieniveau vrij hoog lag. De records die te noteren vielen werden overigens wel gezwommen door ploegen die bestonden uit meisjes van onder de zestien jaar. Al op het eerste programmanum mer, de 4x100 m wissel dames, was het de ploeg van PSV die met een tijd van 4.37.5 de eerste prijs greep en tegelijk het Nederlandse aspi rantenrecord verbeterde. Enith Brigitha,. laatste zwemster van Het Y, legde de laatste 100 m (vrije slag) af in 57,0 en kon daarmee haar ploeg wel voorbij De Dinkel en AZPC brengen, maar de achter stand op PSV was niet meer in te halen. Het andere recórd kwam aan het eind van de middag en werd ge vestigd door de meisjes van AZPC (Amersfoort), die op de 10 x 100 m vrije slag hun recordjacht voortzet ten, en ditmaal kwamen tot 10.32.6 (een nieuw damesrecord). De Zijl/LGB kwam redelijk goed voor de dag. De heren kwamen in het totaalklassement tot een ver dienstelijke zesde plaats en boven dien werd twee maal een nieuw re cord voor de kring Gouwe/Rijn streek gezwommen: de eerste vier zwemmers op de 10 x 100 m vrij maakten samen 3.55.9 (nieuw krin grecord op de 4 x 100 m) en de da mes op de 4 x 100 m wissel kwamen tot 4.57.6 (het oude kringrecord was 4.59.9). Bij de dames eindigde AZPC in de MM totaalstand als eerste, met 1817,0 punten, gevolgd door PSV (1830,5) en De Dinkel (1837,5). Bij de heren was de slotvolgorde: 1 Zian/Vitesse 1634,4, 2. Het Y 1660,5, 3. AZPC 1704.0. UITSLAGEN: 4x100 m wisselslag dames: 1. PSV 4.37.5, 2. Het Y 4.39.0. 4x100 m wisselslag heren: 1. ZIAN/Vitesse 4.08.4,2. Het Y 4.08.7. 4x100 m rugslag dames: 1. AZPC 4.44.1, 2. ZIAN/Vitesse 4.46.7. 4x100 m rugslag heren: 1. ZIAN/Vi tesse 4.23.2, 2. Zwemlust/Den Hommel 4.30.1. 4x100 m schoolslag dames: 1. De Dinkel 5.17.8, 2. Njord '59 5.31.1. 4x100 m schoolslag heren: 1. Het Y 4.51.2, 2. ZIAN/Vitesse 4.58.0. 4x100 m vlinderslag dames: 1. AZPC 4.37.0, 2. PSV 4.38.5. 4x100 m vlinderslag heren: 1. ZIAN/Vitesse 4.07.4. 2. Het Y 4.14.16 10x100 m vrije slag dames: 1. AZPC 10.32.6,2. PSV 10.41.8,3. De Dinkel 10.47.2, 4. ZIAN/Vitesse 10.58.2, 5. Het Y 11.01.4. 10x100 m vrije slag heren: 1. ZIAN/Vitesse 9.37.4,2. Het Y 9.55.1, 3. HPC 9.55.1, 4. AZPC 9.57.9, 5. Zwemlust/Den Hommel 10.03.8. Hans Elzerman van ZIAN Vitesse (startblok 3) neemt bij de nationale winterclub kampioenschappen tijdens de 4x100 meter wisselslag overvoor de schoolslag. VOLENDAM - De kreten van vol doening na het eerste optreden van de geselecteerden - tijdens de se lectie zwemwedstrijden in Uden - waren geuit, werden in Volendam heel wat minder gehoord. Alleen de jeudige pupil van de onverslijtbare Dries Peute, Martizka van der Lin den, demonstreerde haar reeds be kende grote kwaliteiten door in een uiterst fraaie race niet alleen Wijda Mazereeuw resoluut naar de tweede plaats te verwijzen, maar tevens met 1.13.2 minuten een nieuw nationaal record op te stellen op de 100 meter schoolslag. Da andere "vedetten" konden het peil van zeven dagen geleden toch niet bereiken. In Volendam ontbrak opnieuw José Damen. De voorhoofdhol- teontsteking was nog niet uitge woed, waardoor de zwemster nu toch wel een erg grote trainingsach terstand krijgt. Bovendien kampt zij met een teveel aan gewicht, het geen ook problemen zal geven voor haar eventuele rentree. Die moei lijkheden kent ook Yolanda Ag- genbach.die een tijd van 1.06.7 mi nuut liet afdrukken op de 100 meter vlinderslag, evenals Judith Ver kerk. Nog geen reden voor bonds coach Sitters om nu reeds de Noordkopzwemster weer terug te halen in de selectie. Ook Ineke Ran ontbrak (vakantie), maar daaraan tilde Sitters ook niet zwaar. "Zij heeft vorige week reeds 'gezwommen en dat is voldoende voor mij De uitspraak van de bondscoach dat "de langere afstanden beter ge schikt zijn gezien de trainingsop- zet", werd op de 400 meter vrije slag zowel bij de dames als de heren ge logenstraft. In het toch wel snelle bad in Volendam was bij de heren de snelste tijd 4.02.6 van Henk El- 4.19.4 van Annelies Maas. Opvallend daarentegen was wel dat op de sprint drie meisjes onder de minuut bleven: Enith Bri githa 57.2, Annelies Maas 59.4 en Berber Kamstra 59.7. Uniek was de aankomst op dit nummer bij de he ren, want liefst drie man, René van de Kuil, Henk Elzerman en André in 't Veld realiseerden een tijd van 54.3 seconden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 18