Noorse schaatsers weer sneller in vorm dan de Nederlandse rijders Medisch onderzoek op zesdaagse Jos Valentijn leidt sprinters naar zege Prik voor schaatsers JAN BOERE B-KAMPIOEN PRETTIGE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 1977 ZOMERPROGRAMMA'S Lissone-Lindeman/Ruys MAANDAG 20 DECEMBER 1976 SPORT EINDHOVEN - Noren heb ben de vriendelijke ge woonte om voor alles en nog wat te bedanken. Vandaar ook dat de woorden van de chef-d'equipe van de Noorse schaatsploeg, Ton Berg, heel oprecht klonken: „Bedankt voor de wedstrijd Leen en kom straks een glas champagne halen", sprak hij tot de coach van de Ne derlandse schaatsploeg, die weer met een fikse neder laag in de schaatsinterland genoegen had moeten nemen „Ja, ja", sprak echter Piet Kleine schamper, „als ze hebben gewonnen dan zijn ze zo vriendelijk, dan be danken ze je voor alles, maar o als ze hebben verloren. Dan zijn ze zo vertrokken" Uit deze venijnig uitgesproken zin netjes van de wereldkampioen schaatsen mag je opmaken dat hij het verlies toch niet zo prettig vond. Zoals ook teamgenoot Hans van Helden verklaarde: „Natuurlijk heb ik de ziekte in, want ik hou niet van verliezen". Toch leek het gister middag tijdens de ritten van beide schaatsers op de 5000 meter alsof ze niet zo geïnteresseerd waren in het resultaat van de landenwedstrijd. Ze lieten zich allebei in de laatste ronde door Sjq^brend en Storholt toch nog verslaan. „Maar nee", zo riep men na afloop eensgezind in het Nederlandse kamp, „dat was het niet. Geen kwestie van niet wil len vechten en geen goede mentali teit hebben. Een kwestie van ij- sóonditie, te weinig trainingsuren op het ijs, het trainingskamp gaat nu immers pas beginnen". „Natuurlijk wilde ik graag van Storholt winnen en ik zag hem heus wel komen", aldus Piet Kleine, die met zijn tweede plaats op de 5000 meter nog voor een klein succesje zorgde, „maar er is op zo'n moment een verschil tussen willen en kun nen. Je wilt nog wel hard vooruit, maar je kunt het niet meer goed overbrengen op je schaatsen en dan verlies je toch nog". Conditie Een stelling die trouwens ook werd onderschreven door de Noorse trainer Johs Tenmann. „Nee, nee, dat is een kwestie van conditie, ik geloof niet dat de Nederlanders het er deze wedstrijd bij hebben laten zitten. Ik kan langs de kant van de ijsbaan hun gezichten zien, daarop kan ik veel lezen". Desondanks is het duidelijk dat de Noren fanatie ker zijn, meer gebrand op ri to ver- winningen, op het winnen van deze interland. „Zo zijn Noren ja, veel gretiger dan wij", meende dan ook Leen Pfrommer, „maar daar gaan ze ook het schip wel eens mee in". Hamvraag EINDHOVEN - De Nederlandse topschaatsers behoevén wat de medische begeleiding betreft niet langer leentjebuur te spelen bij de atletiek. De kernploegen van Leen Pfrommer en Henk Gemser zijn het onderwerp geworden van universi tair onderzoek dat in principe tot aan de Olympische Spelen van 1980 zal voortduren. Begin dit jaar zijn door begeleidend arts Hans van Eist afspraken gemaakt met uni versitaire teams van Utrecht en Nijmegen. Zo verschijnt de sprint- ploeg regelmatig op de stoep bij de Nijmeegse fysioloog Jan Vos voor de bij deze tak van sport zeer be langrijke krachtmetingen. Hans Keizer en De Vries houden zich meer bezig met de anaerobe in spanningen. Het team van profess- sor Biersteker manifesteerde zich gisteren op de baan voor het afne men van bloed onmiddellijk na de 1000 meter van de sprint en de 1500 meter van de allrounders. De enige die aan een prik ontkwam was Klaas Vriend, die na een val zo rus tig finishte, dat bij hem geen verho ging van het melkzuurgehalte in het bloed verwacht mocht worden. UTRECHT - Jan Boere uit Rijpwe- tering is gisteravond Nederlands B-kampioen geworden bij de all roundschaatsers. De Ripper Ad Overdevest eindigde achter Daan Gompen op de derde plaats. De omstandigheden waren in Utrecht aboninabel, hetgeen in de zwakke tijden tot uitdrukking kwam. In Heerenveen bracht Sophie Wes tenbroek de nationale kampioen schappen bij de dames op haar En daarmee kwam de Nederlandse coach dan weer toe aan de ham vraag die ook na deze interland nog onbeantwoord is gebleven: welke trainer heeft de beste methode? Tenmann met zijn bliksemsnelle opbouw en zien hoe het afloopt, of Pfrommer met zijn geleidelijke op bouw. Na de nederlaag van vorig jaar met 120 punten verschil werd nu opnieuw van de Noren verloren, maar het verschil tussen beide schaatsploegen bedroeg nu slechts 68 punten, waarbij de Nederlandse sprinters voor het eerst in de histo rie van deze interlandreeks de Noorse collega's hebben verslagen. Al na de 500 meter voor de all rounders was het duidelijk: de Ne derlanders gingen veel harder dan vorig jaar, maar de Noren gingen nog weer sneller. En zo bleef het ook op de andere afstanden, met nog die opmerkelijkheid dat de on derlinge verschillen tussen de rij ders veel kleiner waren. Vandaar ook dat coach Leen Pfrommer na afloop kon meedelen dat hij zeer tevreden was. „Dat de verwachtin gen die hij op dit punt in-het seizoen van de rijders had, behalve een en kele uitzondering, waren uitgeko men en zelfs nog beter". Zijn Noorse collega schudde het hoofd maar eens: „Onder deze om standigheden zulke tijden, ik wist dat ze goed zouden rijden, maar dat het op een laagland baan onder toch bepaald slechte weersomstandig heden zo hard kan gaan.We kun nen nog wat verwachten dit sei zoen", aldus En er werd hard gereden. Zo sneu velden alle baanrecords van Eind hoven, maar wat het allemaal nog duidelijk illustreert, op de 1000, de 1500 en de 3000 meter werd nog nooit in Nederland zo hard gere den. Onbetwiste held van dit eerste belangrijke schaatsweekend, Jan Egil Storholt, een 27-jarige electri- cien. Ook vorig jaar was hij de beste all-rounder tijdens de interland, ook toen was hij de snelste man op de 500 meter (ook sneller dan de sprinters), maar nu behaalde hij nog eens drie overwinningen. Zo wel de 3000 als de 1500 en de 5000 meter leverden zeges op voor de man, die sinds Innsbruck '76 met het goud van de 1500 meter rond loopt. Jan Egil Storholt, vorig jaar derde bij de Europese kampioen schappen en zesde bij de wereld kampioenschappen, wordt hij de nieuwe superstar van het schaat sen? Johs Tenmann, moeizaam formulerend, zowel in het Noors als in het Engels, blijft lang in gepeins verzonken na deze vraag. „Wat zal ik zeggen, nee, ik geloof het niet. Stensen, hij begint altijd wat lang zamer, Stensjhemmet is een enorme vechter en Sjoebrend is wat geblesseerd geweest. Ik zie ze allemaal nog verder komen en ik weet niet of Jan Egil dan wel de sterkste zal blijven". Hans van Helden: "Ik houd niet van verliezen", maar hier gaat hij toch ten onder tegen de ongrijpbare Stortholt. Zo'n kleine vierkamp, waarop Storholt overigens het Noorse re cord en bijna het wereldrecord ver beterde, het zou voordeliger zijn voor de Noren dan een grote vier kamp met een tien kilometer erbij, zo werd er gevraagd. De Noorse chef-d'equipe drukte eventuele Nederlandse verwachtingen in die richting echter snel de kop in: „Storholt is veel sterker geworden en dat zal vooral op de 10.000 meter blijken", meldde hij monter. „Oh nee toch", zuchtte wereldkam pioen Piet Kleine ontzet, „nog ster ker. Hij is al zo sterk als een paard". ALLROUNDERS: Het blok van de allrounders is (tus sen haakjes de klasseringen op de afstanden 500 meter, 1500 meter, 3000 meter en 3000 meter): 1. Storholt (Noo) 39.23 (1) 2.01,20 (1), 4.11.22 (1), 7.23.79 (1) 165.879. 2. Stenshjemmet (Noo) 39.51 (2), 2.02.96 (3), 4.14.14 (3), 7.27.48 (4) 167.602. 3. Sjöbrend (Noo) 40.21 (3), 2.03.97 (4), 4.13.49 (2), 7.28.39 (5), 168.620. 4. Van Helden (Ned) 40.30 (4) 2.02.84 (2), 4.15.61 (5), 7.28.77 (6), 168.726. 5. Stensen (Noo) 40.56 (6), 2.05.32 (7), 4.15.65 (6), 7.26.95 (3) 169.640. 6. Kleine (Ned) 41.38 (12), 2.04.89 (5), 4.15.17 (4), 7.25.51 (2), 170.089. 7. Derksen (Ned) 41.17 (11), 2.06.94 (10), 4.18.54 (7), 7.29.29 (7), 171.502. 8. Kaarud (Noo) 40.82 (8), 2.05.60 (8), 4.26.67 (12), 7.36.04 (8), 171.963. 9. Andersen (Noo) 40.43 (5), 2.05.29 (6), 4.22.77 (11), 7.42.08 (11) 172.196. 10. Van der Duim (Ned) 40.73 (7), 2.08.24 (11) 4.21.47 (9), 7.36.81 (9), 172.736. 11. Pasman (Ned) 41.16 (10), 2.06.59 (9), 4.22.27 (10), 7.36.89 (10), 172.758. 12. Vriend (Ned) 40.97 (9), 2.31.45 (12) 4.21.40 (8), 7.44.30 (12) 181.450. Eindstand: Nederland-Noorwegen 194-262. Jos Valentijn (midden zorgde samen met Sies Uilkema voor de Nederlandse sprintoverwinning c van wie Engelstad (links) op het erepodium mocht plaatsnemen. EINDHOVEN - Glunderend liepen ze allemaal rond daar in Eindho ven, de Nederlandse sprinters die voor het eerst hun Noorse colle ga's hadden verslagen. Na vorige week in Berlijn werd het ver wacht, maar in Eindhoven maak ten Valentijn, Uilkema, Bazen en Kraayeveld het ook waar. Met 74-70 werden de Noren verslagen en daarbij gaf de 1000 meter op de tweede dag de doorslag. Jos Valentijn was evenals over igens vorig jaar individueel de beste rijder. Hij won op beide da-j gen de 500 meter, waarbij hij overigens zaterdag zijn meerdere mpest erkennen in allrounder Jan Egil Storholt. Maar, het wordt bijna eentonig, ook dat was vorig jaar in D'okka zo. Zaterdag werd hij in een rechtstreeks duel geklopt door Didriksen-(won zil ver op de 1000 meter in In nsbruck), waarbij de Noor de snelste tijd noteerde ooit in Ne derland gereden op deze afstand. Gisteren nam Valentijn echter re vanche en versloeg hij Didriksen. Gelukkiger dan met zijn over winningen was de snelste Neder landse sprinter echter met het feit dat hij weer beter gaat rijden. „Het ingaan van de eerste bocht, vooral een binnenbocht, zit nog helemaal niet lekker, maar het gaat steeds beter". Tevreden was ook Sies Uilkema, hoewel hij nu duidelijk werd ver slagen door Valentijn. Jan Bazen moest toegeven dat hij gisteren tegen de stevige wind op de 1000 meter conditie tekort kwam en André Kraayeveld vond dat hij had gedaan wat hij moest doen. „Ik was immers maar de vierde man", aldus de politieagent uit Rozenburg, „en mee naar Oost- of West-Berlijn mocht ik niet, maar wel hier komen opdraven". Oorzaak van deze wat sombere vi sie is waarschijnlijk het opruk ken van de andere sprinters, die in Eindhoven buiten mededin ging meerden. Eppie Bleeker stormde hierbij Bazen en Kraayeveld al voorbij, terwijl ook De Jong weer goed voor de dag kwam. Henk Gemser, de trainer van de sprinters: „Bazen en Kraayeveld hebben het goed gedaan. Ik had al min of meer voorspeld dat Ep pie Bleeker harder zou gaan rij den, maar er was nu eenmaal een bepaalde selectie-procedure af gesproken en toen waren Kraayeveld en Bazen beter. Een hele eenvoudige en bij de Neder landse kampioenschappen kun nen we precies zien hoe de zaken er dan voorstaan", aldus Gemser, die zijn „Grand-Prix-plan" voor lopig wel kan vergeten, omdat het niet vóór 1 december is inge diend bij de ISU (International Skating Union). De strubbelin gen binnen de LTC mogen dan op het eerste gezicht geen conse quenties hebben gehad, dit is er toch wel duidelijk het gevolg van. Resultaat sprinters: 1. Valentijn (Ned) 39,37 (1) 1.19,66 (2) 39,40 (1) 1.20,76 (1) 158.980. 2. Uilkema (Ned) 39,71 (2) 1.20,25 (4) 39,63 (2), 1.21,62 (4), 160.265 3. Engelstad (Noo) 39,83 (5) 1.19,77 (3) 40.37 (5) 1.20,98 (2) 160.575. 4. Didriksen (Noo) 39,77 (3) 1.19,58 (1) 40,42 (6) 1.21,21 (3) 160.585. 5. Bjoerang (Noo) 39,86 (6) 1.21,54 (6) 39,75 (3) 1.21,95(5) 161.355. 6. Bazen (Ned) 39,90 (7) 1.21,20 (5) 40,00 (4) 1.22,76 (8) 161.880. Eindstand sprinters: Neder land-Noorwegen 74-70. MAASTRICHT - De sportmedis- che wetenschap is bezig ten op zichte van het butevand een grote achterstand weg te werken. Door Hans Coolegem De rijksuniversiteit Limburg heeft daarom direct de kans ge grepen om in de Zesdaagse van Maastricht ook gedragingen van wielrenners intensief te controle ren en te observeren. De medis che faculteit dankt dit aan prof. dr. J. Greep, een van de belang rijkste notabelen uit de stichting, die het voor Limburg nieuwe fietsevenement van de grond tilt. In de projectgroep sportgenees kunde werkt ook Harm Kuipers, die zijn flonkerende schaat- sloopbaan heeft weten te combi neren met zijn studie en nu als wetenschappelijk medewerker sportgeneeskunde aan de Maas trichtse universiteit is verbon den. Dr. Harm Kuipers is dage lijks op het knusse baantje te vinden, waar hij zijn fysiologisch onderzoek speciaal op de ama teurs afstemt. De ex-wereldkampioen schaat sen: ÜÜOns onderzoek is nog in een beginnend stadium, omdat de projectgroep nog niet zolang geleden is opgezet. Om alles goed te onderzoeken ontbreken er nog verschillende belangrijke in strumenten, maar het lijkt er op dat die binnenkort worden afge- Brutaliteit Uitgangspunt van de project groep sportgeneeskunde is de vraagstelling: „Hoe gezond is sport". En dat in de ruimste zin van het woord. Kuipers aandeel als fysioloog is de training. En in de drie dagen, dat hij in de Euro hal met de coureurs bezig is, ont dekte hij al enkele opzienbarende dingen. ÜÜToen ik zelf nog fiet ste, maakte ik ook al mee, dat niemand een gerichte trainings- opbouw had. Dat is nu nog zo. Een programma opstellen is er niet bij. Als er getraind moet worden stap je de deur uit en je gaat fietsen. Maar niemand weet, dat sommigen met minder train ing veel meer kunnen bereiken. Ik zelf trainde vroeger heel ge richt en doelbewust. Ik werkte de helft van wat de anderen deden af en kon erg gemakkelijk meeko men. In het peloton rijden was helemaal geen probleem. Dat ik nooit heb gewonnen kwam om dat ik vaak de brutaliteit miste. Ik nam geen risico om nog over een stoepje te rijden, voor de paar tientjes meer, die er dan waren- te Onbegrip op trainingsgebied is volgens Harm Kuipers de oor zaak, dat sportmensen voor een groot toernooi juist op de belang rijkste momenten falen. In het kort haalt hij daarbij de Neder landse wielrploeg op de Olympi sche Spelen aan, die op de 100 kilometer ploegentijdrit volledig naar huis werd gefietst. ,Als ie mand in vorm is, kun je die vorm in bepaalde gevallen zelf sturen. Als die top er is, moetje de vorm onderhouden, maar niet meer trainen. De spieren raken dan oververmoeid en komen vast te zitten. Uiteindelijk is Jos Her mens in Montreal toch ook aan teveel willen doen kapot ge gaan". Kastjes Het onderzoek van Harm Kui pers in de Zesdaagse breidt zich ook uit tot hartonderzoeken op het laboratorium van de universi teit. Tevens wil hij ook telemetrie toepassen tijdens de wedstrijd. „De koppelkoers, waarin om de paar minuten een grote inspan ning moet worden geleverd, is daar uitstekend voor. Het ligt aan de grootte van de kastjes, die de renners op hun rug moeten doen, of dit doorgaat. Zijn deze zenders te groot, dan zullen we er van af moeten zien, want dat zou te ge vaarlijk zijn. Het is in ieder geval erg interessant om te weten, hoe zwaar het hart tijdens zo'n in spanning wordt belast". Harm Kuipers wil veel dingen gaan doen voor de wetenschap. MAASTRICHT - Patrick Sercu en Graene Gilmore hebben gis teravond op de derde dag van de zesdaagse van Maastricht de leiding genomen. In de koppel- koers slaagden de Belg en de Australiër er in een ronde voor sprong te nemen op de rest van het veld. De favorieten Pijnen en Haritz en de Duitsers Peffgen en Fritz rijden op de tweede en derde plaats. Gerben Karstens is met de Westduitser Hempel met een achterstand van zes ronden. Hij vindt het spijtig, dat op het gebied van begeleiding de sport wereld nog veel tekort schiet. „Bij de wielrenners is er ook een minimum aan begeleiding. Cou reurs doen soms maar wat. Ik tracht nu direct corrigerend op te treden. De verbrokkelde kennis komt, omdat er niemand wordt opgeleid. Er is nu al een hoop be kend over voeding en training, dat wielrenners, maar ook andere sportmensen, zouden kunnen gebruiken. Ik vind het zonde dat zoiets niet doordringt, omdat je om prestaties te bereiken toch erg hard moet werken". Harm Kuiper Wij wensen U en wij nodigen U gaarne uit om vóór de fesstdagen de nieuwe mei u™ GELUKSTICKET te komen afhalen. En natuurlijk geven wij U daarbij ons DESKUNDIG advies. reisbureau Breestraat 36 Telefoon 071-130234 Nieuwe Rijn 7 Telefoon 071-143541

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 15