Wouter Fok (22) pakt eerste nationale titel Barcelona verslaat Espanol in derby i Kritiek Ben van Gelder in de bondsvergadering Waarvinden Bankwerkers debeteiebaan? Oegstgeest tennisser wint indoor-strijd E *x s 2 K I z Bison,hele milde halve zware. MAANDAG 20 DECEMBER 1976 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT ADVERTENTIE GOIRLE - De 22-jarige economiestudent Wouter Fok uit Oegstgeest heeft gisteren in het nieuwe tenniscentrum in Goirle de mooiste overwinning uit zijn tenniscarrière ge boekt. In de finale om de nationale indoortitel versloeg hij in aanwezigheid van 600 toeschouwers de verrassend ver gekomen 27-jarige Tilburger Guido Hornman met 6-4,6-3. Bij de dames was wederom Elly Vessies de sterkste. In de finale tegen de nationale buitehkam- pioene Tine Zwaan verdedigde de Amsterdamse met succes haar in doortitel. Ze won met 2-6, 6-4 en 6-4. Het herendubbel werd gewon nen door Heffels en Laudin die Fok en Sanders versloegen: 7-6, 6-4, 6-4. Dank zij een uitstekende service en volley heeft Wouter Fok zijn eerste nationale titel in het enkelspel kunnen grijpen. Zijn zelfvertrou wen zal hij hierdoor teruggewon nen hebben na de afgelopen maan den uit vorm te zijn geweest we gens een blessure aan de elleboog. "Mijn speerweipersarm is nu vrij wel genezen. Dit is het eerste toer nooi dat ik vrijuit kon serveren en dat is bij mij alles", aldus een ge lukkige Fok, die zijn prijs van 450 gulden best kan gebruiken als stu dent. Hij had aan twee service- doorbraken voldoende om Horn man op eigen terrein (hij is direc teur van de tennishal in Goirle) aan de kant te zetten. De taaie Tilburger kreeg geen vat op zijn spel en het hoge tempo van Fok was Guido vooral in de tweede set te machtig. Fok/volgde als indoorkampioen Thung op, die zijn titel niet verde digde. Verrassing Opvallende uitslagen zijn er tijdens de nationale indoorstrijd in vol doende mate geweest. Zaterdag SPORTTOTO De Nederlandse tennisploeg, die in ja nuari en februari sal deelnemen aan de strijd om de Koning Gustaafbeker, be staat uit Louk Sanders, Wouter Fok, René Heffels en Marian Laudin. Laatstgenoemde tal om politieke rede nen tenminste twee uitwedstrijden al als Toto 2 3 RVC-Xerxes HDVS-Rood W. EDO-Aalsmeer AFC-De Spart. DWV-CW Weber G-Erica Hoogev.-H Sneek DOS'19-Rohda Achilles'12-Ede RKC-SVN RBC-UNA Panningen-BW EHC-Longa won de 20-jarige René Heffels zeer verrassend van de als eerste ge plaatste Sanders met grote cijfers (6-3 en 6-2). Heffels: "Dit was de partij van mijn leven". De Amster dammer heeft echter besloten zijn maatschappelijke carrière te laten prevaleren boven het tennis. Hij wordt 1 januari a.s. bedrijfsleider in Amsterdam maar hij zal nog wel toernooien en competitie blijven spelen. Ook gisteren gaf Heffels Fok in drie sets nog goed partij. Voor een andere opmerkelijke uit slag zorgde op de finaledag de nooit aflatende Hornman door de als tweede geplaatste Fred Hemmes uit de finale te houden. Hemmes, weliswaar gekweld door een bles sure aan de voet en niet in optimale conditie, verloor met 6-1 en 6-2. Za terdag had de Tilburgèr ook al de aandacht öp zich gevestigd door Theo Gorter in twee sets terug te wijzen. Verheugend voor de KNLTB was het feit dat de jeugd zich bij de da mes, mede dank zij de fase-training, duchtig heeft laten gelden. Twee ta lenten, Inge Korsten en Mariette Pakker, sloegen zich bij de laatste vier. De 17-jarige Inge won van An- neloes Schothorst in de kwartfina le, maar de zege van de één jaarou- dere Mariette Pakker op Nora Lau- teslager (7-5, 4-6 en 7-5) was nog veel sprekender. Beiden waren uit eraard nog niet tegen het geweld van Vessies en Zwaan opgewassen, al gaf met name Mariette Pakker Tine Zwaan goed partij. Italië Na de twee nederlagen in de toen nog gehanteerde challengeround tegen Australië in de jaren zestig heeft de Italiaanse tennisploeg dit weekeinde in Santiago voor de eer ste maal het toernooi om de Davi- scup gewonnen. Italië, met de spe lers Adriano Panatta, Corrado Ba- razzuti en Paolo Bertolucci, gaf gas theer Chili geen enkele kans. Voor ploegleider Nicola Pietrangeli be- üisonder lekker. Eüy Vessies en Wouter Fok tekemde de triomf eigenlijk nog meer dan voor zijn pupillen. Hij be hoorde immers in de finales van 1960 en 1961 met zijn partner Or lando Sirola tot de verliezende par ty. Italië is het zevende land dat de „meest afschuwelijke slaschaal ter wereld", de trofee voor de winnaar van het landentoernooi, heeft ver overd. Recordhouder is de Ver enigde Staten met 24 overwinnin gen. Daarna volgen Australië (23), Groot Brittannië (9), Frankrijk (6), Zuid-Afrika Afrika en Zweden. Patricio Cornejo moest gisteren in een ziekenhuis te Santiago worden opgeïiómen. Dé Chileense speler, die zaterdag nog meedeed in het dubbelspel, werd het slachtoffer van een hartaanval. gezamenlijk hun toernooizeges Betty Stöve is samen met haar partner Frew McMillan in de kwart finales van het toernooi om de we reldtitel gemengd dubbelspel uit geschakeld. De Nederlands/Zuidf afrikaanse combinatie verloor in drie sets van Vitas Gerulaitis (VS) en Martina Navratilova (Tsj.): 7-6, 3-6, 6-7. In het halve finale-toernooi om de Challenge tennis-cup heeft de Australiër Rod Laver gewonnen met 4-6, 7-6, 7-5 van de Spanjaard Manuel, Orantes. Ilië Nastase ver sloeg Harold Solomon. De winnaar heeft het recht om op 10 april 1977 tegen Jimmy Connors, de winnaar van de andere halve finale uit te komen in een wedstrijd, waarin de sterkste 100.000 dollar kan verdie- UTRECHT - Ben van Gelder, vertegenwoor diger van landskam pioen en bekerwinnaar PSV, heeft zaterdag de najaarsvergadering van de KNVB nog enig ge zicht gegeven. In een nauwelijks half gevulde zaal - er was zeer weinig belangstelling - uitte hij zijn kritiek op het be leid, nadat hij de herin- neringsprijzen voor landstitel en beker in ontvangst had geno- De vergadering zelf, binnen vijf kwartier weggewerkt, bracht tot de rondvraag verder nauwelijks iets opmer kelijks. De affaire- Burgwal werd als afge daan beschouwd en de begroting is volledig gedekt, mede dankzij elf miljoen uit de toto en lotto. Die elf miljoen overigens lag een aantal afgevaardigden nogal zwaar, omdat door die subsidie de bond ver antwoording verschul digd is en daarmee een deel van zijn onafhanke lijkheid aan derden (stichting sporttotalisa- tor, ministerie van CRM) moet prijsgeven. Van Marle, vice- voorzitter en deskun dige op het gebied van toto en lotto, stelde de vergadering gerust met de mededeling dat overheid en andere in stanties inzicht willen in, maar geen beslis singsrecht over de be stedingen. Voorzitter W. A. G. M. .Meuleman kondigde aan geen ambitie te hebben zijn functie te behouden als hij in 1977 aan de beurt van aftre den is. "Men zal", zei hy, "moeten uitzien naar die man niet in een ivo ren toren zal worden opgesloten", voegde hij er als een hartekreet aan toe. Ben van Gelder meende dat er in de afgelopen maanden te veel fouten zijn gemaakt, dat er te weinig professioneel gewerkt is in de bond en dat het dringend nodig is zo spoedig mogelijk een competente leider voor het bondsbureau te benoemen, opdat ver der gezichtsverlies wordt voorkomen. Een zelfde verlangen had Van Gelder voor het be taalde voetbal en voor de voorlichting en public-relations, opdat de bond naar buiten be- heid zal overkomen. De manager van PSV vervolgde met "De drie besturen dienen be leidsbepalende en niet uitvoerende instanties te zijn, als dat zo is be staat de kans dat de grootste sportbond in Nederland zijn werk naar behoren zal doen" Als laatste spreker in de rondvraag drong Van Gelder^ aan op het ne men van maatregelen, die de verruwing en de excessen buiten het veld moeten beteuge len. "De wandaden zijn groter en talrijker dan in de pers wordt gemeld. Wanneer u nu niets doet, zult u over enkele jaren met calamiteiten worden geconfronteerd, die dan niet meer op te lossen zullen zijn". Meuleman onder schreef de noodkreet uit Eindhoven en deelde de zorgen van Van Gelder. Hij stelde dat overleg met de politie en justitie een dringende nood zaak is. LOTTO Juiste cijfers: 5-9-20-25-28-30. Reservegetal: 18. Aantal deelne mers: 884.000. Inleg: f3.992.532. Prijzenbedrag: f 1.657.940. Eerste prijs: f 580.279. Tweede prijs: f165.794. Derde prijs: f248.691. Vierde en vijfde prijs: f331.588. DUITSLAND De winnende getallen van de West- duitse lotto zijn: 2 - 23 - 25 - 38 - 45 en 46. Het reservegetal is 24. SUPERTRIO Vierde koers te Hilversum, om de Xoliprijs. Juiste volgorde: 6-13-12. Uitslag: 1. nummer 6 (Manfred S. Hartman), 2. nummer 13 (Nanneke Hanover, J. R. de Bóer). 3. nummer 12 (Nagil Beroona, L. Schoonho ven). Omzet f56.969, uitkering: f2.373,70. Liverpool van slag in Engelse league: weer verlies Zaragoza met 2-0 en behield hierdoor de aansluiting met de koplo pers Barcelona en Valencia, die beide wonnen. Barcelona deed dat knap door stadgenoot Espanol te verslaan met 3-2. Johan Cruyff liep In dexe wedstrijd tegen sijn vierde gele kaart van dit sei- xoen aan, hetgeen automatisch bete kent dat hij de volgende wedstrijd, thuis tegen EIche, niet mag meedoen. Valencia had thuis weinig moeite met ADVERTENTIE Bent u tussen de 20 en 45 jaar? En woont u binnen een afstand van 50 km rond Schiphol? Bel dan (020) 5444025 voor de betere baan. Of schrijf een brief naar Personeelszaken, Postbus 7600, Schiphol-Oost onder nummer 121/C3/76 L D Alicante) Espanol verloor van Barce lona en real Madrid kwam niet verder dan een gelijkspel ven 3-3 tegen San- Engeland West Ham United, onderaan de ranglijst van de eerste divisie in het Engelse voetbal vechtend tegen de degradatie, heeft zaterdag een ver rassende overwinning behaald op Liverpool! West Ham zegevierde op eigen terrein met 24). Het was de tweede nederlaag voor Liverpool in een tijdsbestek van vier dagen. Woensdag verloor Liverpool met 5-1 van Aston Villa. Door het ver lies bij West Ham United raakte Li verpool zijn leidende positie kwijt aan Ipswich Town, dat door het ge lijke spel (0-0) tegen Derby County ook op 27 punten kwam. Ipswich staat er relatief echter veel beter r omdat het twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan Liver pool. een uiterst spectaculaire wed strijd scoorden Trevor Brooking en Bill Jennings voor West Ham Door de winst op Liverpool deed West Ham de laatste plaats over aan Sunderland, dat zaterdag op eigen terrein verloor met 0-1 van Nor wich City. .Aston Villa benaderde bij lange niet de vorm waarin het woensdag Liverpool versloeg. De ploeg moest tegen Newcastle United eerst een achterstand (doelpunt van Alan Gowling) wegwerken voor hij de winst kon pakken. De twee doel punten van Aston Villa kwamen op naam van John Deehan. Aston Villa bezet de derde plaats met een totaal van 25 punten. De club heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Liverpool. Bij Arsenal-Manchester United waren bijna 40.000 bezoe kers. Zij zagen o.a. twee doelpunten van Malcolm Macdonald, die in de laatste thuiswedstrijd van de Lon- dense club een hattric maakte. Duncan Mckenzie, onlangs voor bijna een miljoen gulden door Everton gekocht van Anderlecht bleek voor zijn nieuwe club zijn geld waard. Mckenzie scoorde in de ontmoeting Everton-Birmingham, die gelijk (2-2) eindigde de twee doelpunten voor Everton. Siechts acht van de in totaal acht tien clubs uit de Bundesliga zullen op 8 januari uitkomen in de achtste finales van het toernooi om de Westduitse voetbalbeker. Nadat Borussia Mönchengladbach, Ham burg SV, Eintracht Braumschweig, Fortuna Düsseldorf, FC Saarbruc- ken en Karlsruhe reeds in de eerste ronde waren uitgeschakeld, sneu velden in het weekeinde nog vier clubs. Tennis Borussia werd afge lopen woensdag uitgeschakeld door I FC Köln en I FC Kaiserslau- tern verloor met 1-3 van Ürdingen het duel tussen de twee Bundesliga-clubs Rot Weiss Essen en Bochum werd met 5-1 gewon nen door Rot Weiss, dat onderaan de rangly st staat in de hoogste afde ling. Borussia Dortmund moest na verlenging met 1-3 zijn meerdere erkennen in de tweede klasser VFL Osnabrück. Hertha BSC had ook een verlenging nodig om met 1-0 Darmstadt '98 te verslaan. Het kwam zaterdag niet tot eey verbetering van het doelpuntenre- colrd van dit bekertoernooi. Bayern München won in het Olympisch stadion van München voor 7000 toeschouwers met 10-1 van TV Un- terboihingen. Eerder dit seisoen behaalde VFL Osnabrück echter al een overwinning van 12-1 op Union '06 üit Berlijn. Gerd Müller nam de helft van het aantal doelpunten van Bayern voor zijn rekening. In de achtste finales ontmoet Bayern nu de enige amateurclub die tot de laatste zestien is doorgedrongen; een club met dezelfde naam Bayern München. De meeste belangstelling trok FC Augsburg-München 1860 met ruim 50.000 bezoekers, het door Max Merkel getrainde Augsburg won het duel met 2-1. België De grootste verrassing in de Belgi sche voetbalcompetitie was de ne derlaag, die Anderlecht bij Beer schot leed. Het werd 3-2 voor Beer schot, na een voorsprong van 3-0 tot diep in de tweede helft. Club Brug ge, dat zelf van Standard Luik won, kwam door de nederlaag van de Brusselse Ploeg en het gelyke spel van RWD Molenbeek tegen Ant werp steviger aan de leiding. .Anderlecht keek bij de rust al tegen een achterstand van 2-0 aan door doelpunten van Sanon en Cabral. Kort na de hervatting werd het zelfs 3-0 voor Beerschot, toen Mallants uit een vrije trap raak schoot. Pas toen gingen de aanvallen van An derlecht iets beter lopen. Arie Haan verkleinde de, achterstand tot 3-1 en drie minuten voor het einde zorgde Rob Rensenbrink uit een dubieuze strafschop voor de eind stand van 3-2. Club Brugge tegen Standard Luik was een bijzonder matige wed strijd. Brugge kwam al in de tiende minuut op 1-0 door een doelpunt van Davies. Nog voor de rust werd het gelijk via Riedl. Lefevre scoorde in de 65e minuut het win nende doelpunt voor de ploeg van Ernst Happel. Molenbeek had in de wedstrijd tegen Antwerp niet over geluk te klagen. Nadat de rust was ingegaan met een voorsprong van 1-0 voor Antwerp kwam RWDM gelijk door een gelukkig doelpunt van Olsen, wiens voorzet ineens het doel in draaide en Trappeniers volkomen verraste.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 14