Toch tienkamp-record voor Eltjo Schutter Etappe-zege in Spanje voor Karstens Atletes uit DDR niet te stuiten: 3 wereldrecords Totaal van Eef Kamerbeek verbeterd Godefroot wint Ronde Boxmeer LISMONT WINNAAR MOORDENDE MARATHON AMSTERDAM PAGINA 13 MAANDAG 10 MEI 1976 Tevreden Eltjo Schutter in actie op kogelstoten. zijn zwakkere onderdelenhet DRESDEN (ANP) Het geweldige niveau waarop de Oostduitse atletiek zich beweegt, is het afgelopen week einde tijdens wedstrijden in Dresden opnieuw onderstreept. Liefst drie wereldrecords werden verbeterd en een aantal beste wereldseizoenpresta- ties gerealiseerd. De wereldrecords kwamen op naam van Rosemarie Ackermann (1,96 m hoog), Christina Brehmer (400 m in 49,77 sec.) en Angela Voigt (6,92 m ver). Een uitstekend nummer was ook de 1500 meter dames, waarop drie loop sters binnen de 4 minuten en 7 sec. bleven: Gunhild Hoffmeister (4.06,7), Ulrike Klapezynsld (4.06,32), Chris- tiane Stoll (4.06.82). Ook Waltraud Strotzer mocht tevreden zijn met 4.07,30. Een dag later kwamen vrij wel dezelfde loopsters weer uit op de 800 meter. Anita Weiss won in 2.00,95 voor Hofmeister (2.01,10), Klapezyn- ski (2.01,38) en Strotzer (2.01,53). Adam stootte met de kogel zes maal voorbij de 21 meter. De beste presta tie was 21,24 m, de slechtste 21,12 m. Rolf Beilschmidt sprong 2,21 m hoog. Ook in andere plaatsen van Euro pa werden goede prestaties geleverd. Mariana Suman uiit Roemenië no teerde in Athene op de 800 m een tijd van 2.00,5. De Pool Miroslav BOXMEER (ANP) - Walter Gode froot heeft gisteren de Ronde van Boxmeer gewonnen. De Belg reed de 100 kilometer (62 ronden) in 2 uur 13 minuten en 40 seconden. Hij had zeven seconden voorsprong op Piet van Katwijk, Joop Zoetemelk en Ro ger Swerts. Het viertal ontsnapte na een kwart van de strijd en nam tot verbazing van de elfduizend toe schouwers in de kortste keren een uwde voorsprong. Wodzynski liep de 110 m horden in 13,5 sec. In t Schotse Grangemouth stootte Geoff Capes (Engeland) 21,18 meter met de kogel. De Westduitser Gunther Lohre sprong in Frankfurt met de polsstok 5,45 m. In de Verenigde Staten werden bij diverse wedstrijden ook goede presta ties geleverd. De 22-jarige Steve Wil liams behaalde in Knoxville een dub bele overwinning op de 100 en 200 m met resp. 10.0 en 20.1 sec. Reggie Jones werd op beide afstanden twee de: 10.1 en 20.3. Ook op de horden nummers werden goede prestaties geleverd. Charles Foster zorgde op de 110 m horden voor de beste wereldseizoentijd met 13.3 en op de 400 m horden liep Ed Moses 48.9 sec. Hij was daarmee een halve seconde sneller dan Tom Andrews, die dit sei zoen het snelste was. Tony Hall wierp 86,64 m met de speer en Earl Bell sprong met de polsstok over 5,43 meter. ARNHEM (ANP) Atleet Eltjo Schutter (Quick) heeft tij dens de strijd om het nationale kampioenschap tienkamp op Papendal het Nederlandse record verbeterd en gebracht op 7700 punten. De Nijmegenaar verbeterde het nationale record, dat sedert 14 september 1962 (Belgrado) met 7632 punten op naam van Eef Kamerbeek stond met 68 punten. Vorig Jaar september kwam Eltjo terdag in Grangemouth zal de Ne- Schutter bij het Nederlands kam- derlandse afvaardiging naar de pioenschap in Amsterdam met 7651 Olympische atletiekwedstrijden, zeker punten ook al boven de prestatie van bij de dames, minimaal zijn. De na- Kamerbeek. Het totaal van Eltjo tionale dames atletiek die in een Schutter werd toen echter niet als aantal jaren van goede Europese nationaal record erkend omdat de middenklasse teruggezakt is naar een baan in Amsterdam niet aan de zeer laag niveau, zal het in dit Olym- eisen voldeed. pische seizoen moeten hebben van „Dit was mijn revanche", vertelde enkele uitschieters. Nederland verloor Schutter gistermiddag op Papendal, in Grangemouth met 182—95 tegen „Ik had natuurlijk wel kunnen gaan een zeker niet imponerende Britse mokken dat de KNAU mijn record ploeg. Het is onbegrijpelijk dat de van vorig Jaar niet erkende, maar KNAU vorig Jaar november een in formeel had men gelijk. De baan van terlandwedstrijd afsloot met drie Ookmeer was afgekeurd. Van één deelneemsters per nummer. De laat- ding ben ik echter zeker, Papendal ste jaren had de Atletiek Unie al voldoet aan alle eisen". dikwijls de grootste moeite om een Eltjo Schutter heeft het Neder- representatieve ploeg met twee deel- landse record eerdra* in bezit gekre- neemsters per nummer op te stellen, gen dan hij verwacht had. „Ik wist dat ik het record van Kamerbeek dit Tekenend voor de armoede van de seizoen zou verbeteren. Het Neder- nationale dames atletiek is wel dat lands kampioenschap vond ik echter slechts twee nummers in een Neder - te vroeg vallen in mijn voorberei- landse overwinning eindigden. Ria ding. De weersomstandigheden heb- Ahlers won het hoogspringen met ben een belangrijke rol gespeeld. Die itg4 meter en Ria Stalman kwam waren eenvoudig ideaal", aldus de het verste met de discus: 54,94 meter, vierde Jaars student medicijnen. De wedstrijd in Grangemouth was een eerste test voor de Olympische üelectoeploeg. die voor het merendeel Eltjo Schutter was na de eerste van de voorlopig geselecteerden dui- dag uiterst tevreden. Hij kan met del ijk te vroeg kwam. Verspringster 4040 punten terugzien op een totaal, Ciska Janssen, die voor elke belang- dat hij nog nooit tevoren had be- rijke wedstrijd de training moet te- haald. Vorig Jaar september sloot hij rugnemen om een pijnlijk been niet de eerste dag af met 3879 punten, te zwaar te belasten, had opnieuw de „Toch schrok ik van dat totaal", was grootste moeite met het uitkomen het commentaar van Schutter. „Men op de balk en reikte niet verder dan verwacht aan gelijk weer zoveel van een zesde plaats met 6.02 m. Tegen- Je en dat geeft toch een bepaalde vallend was ook het optreden van druk. 800 meter-loopster Ine Blauw. De Groningse, die zich vorig Jaar plot. Met zijn nieuwe record is Eltjo geltag als Olympische kandidate aan- Schutter een ernstige kandidaat voor diendef ging enkele weken geleden, Montreal geworden, temeer daar de evenals Mieke Sterk, geblesseerd naar Nijmegenaar de traditie dat elke het trainingskamp in Formia en het tienkamp die hij doet een hoger pun- bleek nu 2y wn duidelijke trai- tentotaal oplevert dan de vorige, ningsachterstand heeft. Ine Blauw voortzette. Eind mei komt Eltjo werd op de 800 meter vierde in een Schutter op Papendal weer m een 2 09.0. Joke van Gerven werd tienkamp uit. Hij ontmoet dan de 1500 meter tweede in 4.23.5. waarschijnlijk de Oostduitser Sieg fried Stark, die de beste wereldsei- Van de Olympische kandidaten zoenprestatie op zijn naam heeft ontbraken in Grangemouth hoog- staan met een totaal van 8280 pun- springster Mieke van Doorn en de ten. Europese Jeugdkampioene op de 800 De uitslag is: (resp. 100 m, ver, meter Olga Commandeur. Mieke kogel, hoog, 400 m, 110 horden, dis- van Doom, met 1,88 meter nationaal cus, polshoog, speer en 1500 m)recordhoudster, heeft weer last van 1. Eltjo Schutter (Quick) 7700 punten een oude blessure waaraan zij vorig (Ned. record) (10,7 7,37 12,20 jaar geopereerd is, en Olga Com- 1,92 48,7 15,1 36,34 4,60 mandeur ondervindt nog steeds hin- 49,84 4.25.0)der van een val op het ijs waarbij 2 Frans v. d. Ham (Avantri) 6964 zij haar knie bezeerde. De LJmui- punten (11,1 6.64 12.11 1,70 dense wil het eind van deze maand 49,8 16,2 38,16 4.20 42,84 op Papendal weer eens voorzichtig 4.34.3)proberen. 3. Henk Kort (GVAV) 6763 punten (11,5 6,72 10,30 1,98 50,9 15.3 34.10 3.20 44,80 4.15.0) 4. Jan Willem Boogman (Hellas) 6709 punten (11,2 7,06 10,93 1,98 48,8 14,6 26.48 2,80 34.92 4.10.5). Dames-interland Afgaande op de resultaten in de in terland tegen Groot-Brittannië za- De Belg Karei Lismont geniet van een verkoelende dronk na zijn zege in de tweede inter nationale marathon van Amsterdam. AMSTERDAM (ANP) Karei Lismont heeft zaterdagmiddag in de tweede marathon van Amster dam nog eens bewezen een van de favorieten voor de Olympische titel op dit nummer te zyn. De 27-jarige tenger gebouwde Belg duldde weliswaar lang het gezel schap van de Zweed Goeran Bengtsson en van zijn landgenoot José Reveyn, maar toen in de bijna tropische hitte de kilo meters extra gingen tellen, moes ten Reveyn en Bengtsson afha ken. Aan de finish in het Olym pisch stadion had Lismont met zijn 2.18,48 een voorsprong op de Zweed van 2 min. en 10 sec. Re veyn had ruim 5 min. verloren. De marathon gold tevens als Nederlands kampioenschap. De titel ging niet naar een van de favorieten: Roelof Veld, Henk Kalf, Geert Jansen of Cor Vriend, maar naar de Amsterdammer Ko van der Weiden. HU finishte bU- na dertien minuten nadat Lis mont over de streep was gekomen. Wies van Houten, winnaar van de midwintermarathon, eindigde als zesde in het totaalklassement van de marathon en als tweede in de Nederlandse titelstrUd, Rob Strik werd zevende, respectievelijk der de. Bij de 310 deelnemers, die zater dagmiddag in de verzengende hitte van start gingen voor de 42 kilometer en 195 meter, ontbrak de winnaar van de marathon van vorig jaar, de Deen Jorgen Jen sen. Hij was bij een auto-ongeluk gewond geraakt. Een van de eer sten van de in totaal 173 lopers, die de strijd staakten, was Geert Op dat ogenblik lagen de drie man. die het gezicht van deze marathon zouden bepalen, al op kop: Reveyn, die het tempo in die eerste kilometers onwaar- schijnlyk hoog hield, Lismont en Bengtsson, die geen meter kop- werk deed. Achter dit drietal had zich een groepje van negen lopers gevormd, onder wie Henk Kalf, Cor Vriend. Roelof Veld en Wies van Houten, maar dit groepje werd snel uitgedund tot vier atle ten: de Noren Olsen en Larsen, Roelof Veld en Wies van Houten. Deze vier hadden na tien kilo meter een achterstand van ander halve minuut op het leidende trio opgelopen. Tussen Ouderkerk en Amstel Bridge Het team van de Ver enigde Staten heeft Italië na een heerschappU van vele jaren ont troond als wereldkampioen. De Ame rikanen wonnen in Monte Carlo de finale met 232 tegen 198 punten. Schoonspringen José de Frei heeft gisteren bU nationale wedstrU- den schoonspringen in zwembad „De Geiser" te Zeist een totaal behaald van 381,55 punten op de 3 m-plank. Zij kwam daarmee boven de limiet voor de Olympische Spelen (375 p.), maar haar prestatie telt daarvoor niet mee omdat die in internationale wedstrijden gesprongen moet worden. Autosport De Britse autocou reurs John Fitzpatrick en Tom Wal- kinshaw hebben zondag tijdens de 1000 km van Silverstone BMW de eerste zege bezorgd in de strijd om het wereldkampioenschap merken. veen probeerden Olsen en Larsen weg te komen. Zij namen een voorsprong van enkele honderden meters. Van Houten viel terug, maar Roelof Veld, de 31-jarige verzekeringsinspecteur uit Deven ter kreeg na een knappe solo weer aansluiting bU de twee Noren. De Nederlandse kampioen van 1975, Cor Vriend, was op dat moment al ver teruggevallen, evenals Henk Kalf. De Groningse atleet, met de snelste tijd door een Nederlander gelopen achter zyn naam (2.16,53) 6taakte vlak voor het keerpunt na ongeveer 20 km gedesillusioneerd de strijd en stapte huilend in een van de volgwagens. Maar de hitte eiste veel meer slachtoffers. BU bosjes verdwenen zU in de „be zemwagen". Tussen de 25e en 35e kilometer vielen de beslissingen. In de lei- dersgroep moest de verkrampt lo pende Reveyn lossen, zodat na dertig kilometer Lismont en Bengtsson, die zijn eerste mara thon liep, samen op kop lagen, op 1 minuut en 24 sec. gevolgd door Reveyn. Larsen was vierde op ruim zes minuten, met vlak ach ter zich Roelof Veld. Veld was vlak voor de controlepost op 30 kilometer voor korte tyd gestopt. Hy kwam deze inzinking niet te boven en speelde geen rol van betekenis meer. Ook Olsen was teruggezakt uit het tweede groep je. De twee werden gepasseerd door de sterk naar voren ge komen Ko van der Weyden. Tien kilometer voor de eind streep moest ook Bengtsson Lis mont laten gaan. De Belg behield ln de laatste kilometers het hoge tempo. HU arriveerde opmerkelUk fris in het stadion. Bengtsson bleef tweede en Reveyn derde. Larsen kwam bUna vijf minuten na. Reveyn over de finish. De uitslag: 1. Karei Lismont (Belg) 2.18,48; 2. Goeran Bengts son (Zwe) 2.20,58 3. José Reveyn (Belg) 2.24.18; 4. Thorbjoern Lar sen (Noorw) 2.29,19; 5. en Ned. kampioen Ko van der Weyden (Ned) 2.31,33; 6. Wies van Hou ten (Ned) 2.33,01; 7. Rob Strik (BAV) 2.33,51; 8. Henry Olson (Noorw) 2.34,27; 9. Peter Kooy (Fit) 2.34,50; 10. Herman Krom hout (Olympus *70) 2.36.21. zijn "band juist iets eerder over de finish in het Spaanse Logrono BARCELONA Gerben Karstens heeft gisteren de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De renner uit de ploeg van Peter Post won aan het slot van de etappe Pam plona—Logrono de eindsprint van het vrijwel volledige peloton. De Belg Ongenae werd tweede en Cees Priem derde. De dag tevoren had Karstens al een tweede plaats be haald in de 151 km lange etappe van Combrils naar Barcelona. Het peloton maakte er gisteren een rustdag van. Vrijwel het gehele tra ject van 168 kilometer werd in de groep afgelegd. AanvankelUk lag er een col van de eerste categorie op het parcours, maar de organisatoren schrapten die hindernis wegens de slechte weersomstandigheden. Niettemin was er voldoende beroe ring in de Vuelta. Na Günter Haritz uit Posts Raleigh-ploeg werd ook Erik Jacques betrapt op het gebruik van verboden stimulerende middelen. Haritz stapte uit de ronde nadat ook de contra-expertise positief was en hU behalve de gebruikelUke voorlo pige schorsingen de ruim 1000 gulden boete ook de vastgestelde tien minu ten tUdstraf had gekregen. Jacques heeft, na overleg met ploegleider Guido Reybroeck, gezegd hetzelfde te zullen doen als ook het tweede on derzoek positief uitvalt. In dat geval en ook bU tien minuten tydstraf neemt Dieter Thurau de leiding in het algemeen klassement over. Het algemeen klassement na de twaalfde etappe is: 1. Jacques (Bel) 56 uur 44 minuten 22 seconden; 2. op 3.45 Thurau (W-Dld); 3. op 3.53 Agostinho (Port); 4. op 4.01 Manza- neque (Sp)5. op 4.02 Kuiper (Ned) 6. op 4.11 Knetemann (Ned). Noord-Holland Adrie van Houwelingen heeft de Driedaagse van Noord-Holland be heerst. De 22-jarige renner uit de Amstelploeg werd de winnaar van alle klassementen. Bovendien won hU nog de tweede etappe en toonde hU zich de sterkste in de persoonlUke tijdrit van zaterdag te Den Helder. Van Houwelingen was in Noord- Holland in topvorm. Geen wonder dat zUn plan professional te worden in het weekeinde vastere vormen heeft gekregen. De winnaar van de driedaagse maakt deel uit van de Olympische selectiegroep. Van de rUders uit die kerngroep heeft hU in het warme Noord-Holland onmiskenbaar de meeste indruk gemaakt. HU was de animator van het zestal, dat op de eerste dag de slag bU Heerhugo- waard inleidde: een slag die de Ronde besliste. De leiderstrui veroverde hU na een overwinning in de moordend lange tweede rit en hU onderstreepte zyn kwaliteit in de tijdrit. Alleen in de Slotetappe heeft hij niet voorin gereden. De groten hielden zich toen betrekkelUk rustig. Een vijftal minderen uit het klasse ment, aangevuld met de sterk rij dende Joop Ribbers en Henk Mut saars ontsnapten een vUftig kilome ter voor Zaandam. Een tegenoffen sief in de slotfase van Langerijs en Van Gerwen schudde het rustige pe loton wakker. „Toen zUn wU echt gaan rijden" vertelde Van Houwelin gen. „Niet omdat myn plaats gevaar liep maar voor Leo van der Vliet, die missschien zijn derde plek had kun nen verspelen". Van Houwelingen be wees toen hoe waardevol hU voor een ploeg is. Het eindklassement luidt: 1. Van Houwelingen (Amstel) 11.45.03, 2. v. Leeuwen (Van Erp) 11.46.19, 3. Van Vliet (Amstel) 11.47,-, 4. Langerijs (Soka) 11.47,40, 5. Havik (Blue de Nijl) 11.47,42. Duinkerken De Belg Freddy Maertens is gis teren niet meer bedreigd in de Vier daagse van Duinkerken. Het was voor de derde keer dat de "Flandrien" de Vierdaagse won. Opvallend daarbU is dat de sterke sprinter Maertens geen enkele gewone etappe heeft ge wonnen, maar wel steeds het beste was in de tUdritten. De laatste dag van de Vierdaagse, door de Vlaamse Ardennen, heeft aangetoond dat de vorm bU Ber nard Thevenet, de winnaar van de Ronde van Frankrijk 1975, weer te rugkomt. Thevenet won de rit naar Poperinghe door Michel Pollentier in de sprint te verslaan. Het was zyn eerste triomf i i dit seizoen. Romandië winnaars uit de dertigjarige geschie denis van deze meerdaagse etappe wedstrijd opgeleverd. De Belg Johan de Muynck, die tot dusverre alleen bekendheid genoot ala waterdrager van Roger de Vlaeminck behaalde de zege. Imponerend was de manier waarop De Muynck de eerste belangrUke overwinning van zijn carrière be haalde. HU verblufte de volgerskara vaan door op de slotdag de indi viduele tydrit te winnen met een ge middelde van niet minder dan 44.857 km/uur. Met drie etappe-overwinningen (in Leysin, Chaumont en Freiburg) drukte De Muynck overduidelUk zUn stempel op deze wedstryd. Bij zijn huzarenstukjes profiteerde hU zon der twijfel van de rivaliteit tussen Eddy Merckx en Roger de Vlaeminck. Maar deze beide kampioenen werden in deze wedstrUd volkomen over speeld door De Muynck.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1976 | | pagina 12