BRIJNEN SIERADEN ENTRESOL' BRRJNEN PIERROT Voor modesdioenen en laarzen Schoenhandel Van Kampenhout mm bzo tandarts L M0NA5 P. HENRY G. J. van ERK F. KEHRER H.M.WJ.W. KORTMANN VERONICA'S DRIVE-IN SHOW OVERDUIN Juweliersbedrijf v/h de KEMP-J.M. Le Fèvre GEEFT U TURFMARKT LEIDEN FAMILIEBERICHTEN Mr. J. F. DE RUIJTER DE WILDT Als gevolg van een ernstig ongeval is plotseling van heengegaan onze lieve nicht MARIA MAGDALENA KRISPIJN echtgenote van K. BOOMHOUWER, zij was 34 Jaar. Namens ooms, tantes, neven en nichten K. Los. Boulevard 134, Katwijk aan Zee. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden de heer HIL HOFMAN in leven ere-lid van o vereniging. Leidsche Roei- en Zeilvereniging „Die Leythe". een langdurig geeste en lichamelijk lijden i ap 18 december J.L vai ans heengegaan onze dier- 3 vader, schoon- en grootvader, zwager en oom, de heer JOHANNES JACOBUS ANTONIUS HOOGEVEEN weduwnaar van in de leeftijd van 80 Jaar. Uit aller naam: Ad. C. van Noort ex .test. Leiden, 19 december 1975. Haarlemmerstraat 123. De overledene is opge baard in de aula van be grafenis associatie „Ad Sanctos", Lange Mare te Leiden. De crematie zal plaats hebben op maandag 22 de cember om 10.00 uur crematorium „Ocken- burgh" te 's-Gravenhage. Heden behaagde het Here, na een langdurige ziekte toch nog onv wacht uit ons midden ïemen mijn innig ge liefde vrouw en onze moe der en schoonmoeder WILLEMINA PLUG DE JONG op de leeftijd van 49 Jaar. Katwijk: J. PLUG INEKE DE ZEEUW- PLUG GER DE ZEEUW Sassenheim LEEN PLUG COCKY PLUG-VOS Katwijk: MAARTEN ERICK JACQUE Katwijk aan Zee, 13 december 1975. Duinroosstraat 15. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehou den worden D.V. maandag 22 dec. as. des nam. uur in de Vredeskerk, Voorstraat 35. waarna de teraardebestelling plaatsvinden omstreeks 2.30 uur op de begraaf plaats „Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk Zee. Heden werd van ons weg genomen, onze lieve moe der, behuwd- en groot moeder, zuster, behuwd zuster en tante MARIA RENEE—HEMERIK weduwe van HENDRIK RENEE, op de leeftijd van 79 Jaar. Warmond W. L. VAN RIJNS WOU-RENEE N. B. C. VAN RLJNSWOU Heiloo: H. RENEE C. RENEE-HANNO kleinkinderen en verdere familie Leiden, 17 december 1975. Pieter de la Courtstr. 38. Corr.adres: Warmond, Herenweg 58. De overledene is opge baard in het Rouwcen- trum Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden. Bezoek aldaar zaterdag morgen van 11-11.30 De crematie is bepaald op maandag 22 december a.s. om 2.30 uur in het Cre matorium „Ockenburgh", Ockenburghstraat 21, Gravenhage einde Laan i Meerdervoort. de Heere tot Zich, JANNETJE BLANKERT—HAASNOOT Zij bereikte de gezegende leeftijd van 83 jaar. J. BLANKERT A. A. BLANKERT—BLANSJAAR HAN ARNOUD N ANNETTE. Gelegenheid tot condoleren: zaterdag 20 december en zondag 21 december 's middags van 3—5 uur, Mr. C. Fockstraat 4. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 23 december 12.00 uur op de begraafplaats „Duinrust", Parklaan, Katwijk aan Zee. Heden is onverwacht na een kortstondige ziekte door de Heere uit ons midden weggenomen mijn zorgzame man en onze lieve vader en schoonvader CORNELIS GOEDHART op de leeftijd van 62 Jaar. P. GOEDHART—FIS COR EN JANNEKE ANS EN JAAP. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. dinsdag 23 december a.s. op de Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn, aankomst aula 14.30 uur. Geen bloemen Geen toespraken. Tot onze grote droefheid is op 18 december, geheel onverwacht van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder, onze zuster, schoonzuster en tante TONIA CORNELIA HAK weduwe van KLAAS REMPT, op de leeftijd van 73 Jaar. 's-Gravenzande: A. K. REUVEKAMP—REMPT Leiden: L. A. REMPT D. REMPT A. J. REMPT—VERHULST kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie. Leiden, december 1975 De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Hogewoerd 162 (nabij Plantage). Rouwbezoek maandag van 7.008.00 uur n.m. De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 23 decem ber a.s. omstreeks 2.30 uur op de begraafplaats „Rhijn- liof" te Leiden. ADRIANUS VAN DEN BROEK in de ouderdom van 80 jaar. L. VAN DEN BROEK—DE JONG Nuth (Limburg)A. VAN DEN BROEK N. VAN DEN BROEK—VELD Leiden: P. J. VAN DEN BROEK J. VAN DEN BROEK—KOET A. E. VAN WES TB ROEK- VAN DEN BROEK W. VAN WESTBROEK A. VELD—VAN DEN BROEK A. VELD klein-, achterkleinkinderen en verdere familie. Leiden. 18 december 1975 Rijndijkstraat 84. (Geen bloemen, geen toespraken) De overledene is opgebaard in de rouwkamer- „Eenvoud" van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Bezoek aan de rouwkamer: zaterdagavond a.s. van 7.30 tot 8.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 22 december a.s. te 15.00 uur op de algemene begraafplaats „Rhijnhof". plaats van kaarten. Heden werd van ons weg genomen, na een lang durig geduldig gedragen ziekte, onze lieve zuster, schoonzuster en tante CATHARINA JONGELEEN op de leeftijd van 82 Jaar. L. W. JONGELEEN S. W. JONGELEEN- DE GROOT M. JONGELEEN- LE FEBRE nichten en neven Leiden, 18 december 1975. 't Huis op de Waard Kaarsenmakersstraat 2 Correspondentieadres Oosthavenstraat 6. De overledene is opge baard in de rouwkamer 't Huis op de Waard. De rouwdienst is bepaald op maandag 22 december om 10 uur in t Huis op de Waard, waarna de begrafenis zal plaatsvin- om ca. 11 uur op de begraafplaats „Rhijnhof" te Leiden. Geen bloemen. AFWEZIG van 22 december tot 4 januari. Waarneming spoedgevallen de Leiderdorpse tandartsen, voor zover aanwezig en na telefonisch contact. OOGARTS, afwezig tot 5 januari, spoedgevallen: Telefoon 071—891282. Spoedgevallen telef. 152694 Het behaagde de Here heden na een langdurig doch geduldig gedragen lijden tot Zich te nemen, onze zorgzame vader, be huwd- en grootvader, zwager en oom SAMUEL ISAAC BINK weduwnaar van A. AZIER, in de ouderdom van 85 Jaar. M. DE BOER-BINK P. DE BOER ADA en WIL MARIANNE en verdere familie Leiden, 18 december 1975. Huize „Groenhoven" Witte Rozenstraat 21. De overledene is opge baard in de rouwkamer van Huize „Groenhoven" ingang Witte Rozenstraat 19, bezoek aan de rouw kamer zaterdagavond as. van 7.00 tot 7.30 uur. De rouwdienst zal gehou den worden maandag 22 december a.s. in de rouw kamer van Huize „Groen hoven" aanvang 9.00 uur waarna de begrafenis te 10.00 uur zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats „Rhijnhof". Ook na de begrafenis ge legenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen, onze geliefde zuster, be huwdzuster en tante AAFJE VAN DER MEIJ op de leeftijd van 72 jaar. Rijnsburg: H. KERPERSHOEK— VAN DER MEIJ A. KERPERSHOEK Sassenheim: C. SCHALK- VAN DER MEIJ W. VERBEEK- VAN DER MEIJ W. VERBEEK Den Haag: C. VAN DER MEIJ J. VAN DER MEIJ— DE BOER Rijnsburg: B. VAN DER MEIJ CH. VAN DER MEIJ— BOSCH S. VAN DER MEIJ E. VAN DER MEIJ— SLINGERLAND J. VAN DER MEIJ A. VAN DER MEIJ— GLASBERGEN G. VAN DER MEIJ JOH. v. d. MEIJ— GLASBERGEN Amerongen M. BOON—DE RIJKE B. A. BOON Rotterdam: A. VAN DER MEIJ— VAN LOON neven en nichten. Rijnsburg, 17 december 1975 Hofstraat 24. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op maandag 22 december des nam. 2.30 uur in de aula op de begraafplaats van de Geref. Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be graafplaats aldaar. Gelegenheid tot condole ren a.s. zaterdag 20 de cember 's avonds van 7 Graf monumenten A. M. Wagemaker Hoge Morsweg 82 Leiden - Telefoon 760455 b.g.g. 01718—72911 Ook zaterdagochtend geopend. ARTS AFWEZIG VAN 23 DEC. TOT 3 JANUARI. Waarnemfcid de doktoren J Meyer i - ZATERDAG 20 DECEMBER Bij Bar-Centrum Leo van Duijn in Rijnsburg disc-jockey. Cocky VOOR DE WINTER i1 IlMA'S NACHTHEMDEN Wollen DAMESMAJO'S WOLLEN KOUSEN BROMFIETSKOUSEN WOLLEN SOKKEN HERENPYAMA*8 vanaf f 29,95 Jaeger KNIEWARMERS „JOVANDA" PANTY'S in zeer groot kleur sortiment. Winterondergoed! Hooigracht 62. Bereikbaar met bus 13/14 60. Parkeermogelijkheid. 14 KRT. GOUDEN TROUWRINGEN EIGEN FABRIKAAT, DUS ALTIJD VOORDELIGER! LEVENSLANGE GARANTIE IN EIGENTIJDSE OF KLASSIEKE UITVOERING Botermarkt 12 - Leiden - Telefoon 071 125753 ANTIEKE EN NIEUWE w.o. oorbellen, ringen, armbanden, colliers, broches van jade (zwart en groen) barnsteen, bloedkoraal, ivoor. Tijgernagels in zilver, ster renbeelden in buffelhoorn en zilver, moneyclips in zilver enz. enz. Grote sortering antieke gebruiks- en kunstvoor werpen uit India, China en Pakistan NIEUWE RIJN 23 (hoek Burgsteeg) LEIDEN - TELEFOON 071—122144 Knettergekke D.J. Kokky's CRAZY SHOW ELKE VRIJDAG- en ZATERDAGAVOND BAR-DISCO BLUE BELL Rijnstraat 12, zijstraat Levendaal. INKOOP van TWEEDEHANDS BOEKEN op elk gebied ook school- en studieboeken, zowel enkele stuks als gehele (gedeeltelijke) partijen en/of bibliotheken. BOEKHANDEL DE SLEGTE BREESTRAAT 73, LEIDEN, TELEFOON 071 122007 VERKOOP HET HUIS VAN GESCHENKEN Maarsmansteeg 14, telefoon 121293, Leiden Lid van de landelijke gespreide inkoop-orientaüegroep voor selekte geschenken. Verder volop keus uit: Royal Albert - Royal Doulton - Mason - Arzberg - Thomas-Lo- renz Hutchen Reuther - Midwinter - Leerdam - Zwiesel - PEILL pupzier - Orrefors - Rörstrand - Keltum - Gero - WMF - tin. Gevraagd MODERNE HERENKAPPER HERENKAPSALON „AATS BARBERSHOP' Raadhuisstraat 257 - Alphen aan i Telefoon 01720—75339 moet U eens bij ons langs komen! SCHOENEN naar de laatste mode, tegen prijzen, die U niet in het centrum aantreft. Kom eens vrijblijvend bij ons binnen. Er is keus genoeg! „Sinds 1921 een naam voor schoenen!" ATJEHSTRAAT 73 (hoek Sumatrastraat), Leiden, Ruime parkeergelegenheid. IKBEGRIJP NIETWAAR bie voErEAUERSZioH ZO DRUK DIA MMCEN IN DEKRWsr STAAT precies HOE DE BAL. JAOBT ROLLEN C£ BÊioiasf' ^^°vHet nieuwste orgel met 4' - 8' en 16' registers. Solina Rithmix Solina Orbitone vier Oktaaf Selectors Orgelbank nog slechts 10 dagen een kans om te profiteren van de SOLINA-jubileum-aanbieding. Honderden guldens voordeel op een orgel, waarop zelfs beginners al na enkele weken oefenen een onvoorstelbaar resultaat bereiken. Bovendien is dit instrument zowel voor lichte als klassieke muziek geschikt. Ook voor de PIANO-LIEFHEBBERS geldt dat zij met snel beslissen een pittige prijsver hoging kunnen ontlopen. Er is keus uit 12 merken, die, ieder in hun prijsklasse, aantrekkelijk genoemd mogen worden. U kunt al slagen voor 2755.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 6