JEAN BESSEMS pTELT TELEUR BEVERWIJK nr jj 'Het is een fel team dat blijft gaan' KNAPPE ZEGE. TOCH UITGESCHAKELD TWEE NEDERLANDSE TEAMS IN DE RALLY NAAR MONTE CARLO Goede eerste dag Vultink in Europese titelstrijd kader 47/1 intermeubel V.D.KLUGT Transol verslaat Maccabi in Tel Aviv Door Ria Schuurhuizen TEL AVIV Na de eerste grote vreugde was er ook diepe ontgoo cheling. De teleurstelling dat het uiteindelijke resultaat, ondanks de 90—91 overwinning op Maccabi, toch negatief was. Transol sDeelde geweldig in de returnwedstrijd van de Europa Cup-basketbal. Het. wel licht te. zelfverzekerde Israëlische team werd voor het eerst sinds twee Jaar verslagen in het met 10.000 toeschouwers uitpuilende eigen sta dion. Een grootse prestatie van de Nederlandse kampioen, want Mac cabi geldt in Europa als een haast onverslaanbare ploeg in Tel Aviv. Transol deed het, in een uitsteken de wedstrijd, met werkelijk goed basketbal. En daarom was het Juist zo schrijnend om terug te denken aan vorige week donderdag, toen Transol in Ahoy met 85—94 ver loor in een zeer slechte wedstrijd. Acht punten, vier rake treffers, kwam Transol tekort om twee wed- strijdpunten te veroveren in deze kwartfinale-poule. De coach van Maccabi stelde het misschien wel wat extreem, toen hij betoogde dat Maccabi en Transol de twee beste ploegen van deze pou le waren en dat Real Madrid meer een naam dan een goede ploeg was, feit blijft dat Transol in Tel Aviv de beste wedstrijd van dit seizoen speelde. En voor dat resultaat zorg den nu niet eens een of twee spe lers, maar het gehele team. Jan Bruin begon met Dekker, Van Eek, Dinkins, Battle en Loorbach. Dit vijftal startte sterk. Jan Dekker liet de eerste twee punten aante kenen en al in de eerste minuten bleek dat Transol het verdedigend goed zou doen. Bij Maccabi daar entegen regende het persoonlijke fouten. Berkovitz, een van de uit blinkers in Rottendam, had er twee in anderhalve minuut en Avisar zelfs driejvoor er vier minuten wa ren verstreken- Dat noopte coach Hemmo uiter aard tot wisselen, terwijl Transol rustig door ging. Jan Loorbach maakte twee fraaie treffers, Van Eek scoorde, Battle en Dinkins ook. In de verdediging blokte Jan Loor bach diverse ballen. De voorsprong van Transol bleef groeien, naar 9— 20, waarbij de Rotterdammers dus die negen punten hadden ingelopen en Maccabi in 4,5 minuut niet wist te BEVERWIJK Hans Vultink kon na de eerste dag van de Europese biljartslag in het (cader 47/1 tevreden zijn. Hij sloot beide eerste partijen winnend af en zag een van pijn voornaamste concurrenten (nu de Belgen er niet zijn) Francis Connesson naar een Onverwachte nederlaag worden gedreven door de volkomen outsider Johann Scherz. De Oostenrijker, die veel meer bandenspecialist is (onlangs bij het Europees kampioenschap driebanden in Rotterdam werd hij nog vierde van de twaalf spelers) en voor het laatst in liet Europees kampioenschap 47/1 in 1966, versloeg de Fransman in 16 beurten: 300 220. fcestien beurten wil uiteraard wel leggen dat de opvolger van Jean Llarty niet op dreef was. Maar Scherz speelt dan ook allesbehalve tader en laat steeds de ballen ver- Ipreid over de tafel achter. de telstrijd 47/1 begint. Tegen deze in feite ongewilde vorm carotte van de 42-jarige Wener kas de spijkerdunme Franse vegeta riër niet bestand'. Het was meer drie banden en bandstoten wat Scherz Ipeelde dan kader, 'maar', aldus Vul tink. „wie het eerst de 300 vol krijgt Uitslagen leeft toch maar de partij gewonnen. Bcherz heeft tegen mij ook niet veel foeds achtergelaten, Maar in negen feurten was ik gelukkig uit". pe titelverdediger was vrij fors van Start gegaan, met 40 en 60. Die "beginexplosie is Scherz niet meer te loven gekomen. Tegen Connesson - kad Scherz een sterk eindschot, met |0 en 84, uit alle hoeken bij elkaar lestoten, waarmee hij op 299 kwam. Connesson antwoordde slechts met |en carambole en daarna kon t-cherz de ene nog uitbrekende (arambole b ij een stoten. In de babeurt kwam de Fransman nog tot fel caramboles. tonnesson was ook al niet bvertuigend het toernooi begonnen egen de eerste Oostenrijker. Franz Itenzel. Hij had 19 beurten nodig. )e Fransman maakte tenslotte met reeks van 140 aan alle jnzekerheid ©en einde. 'ultink had slechts zes beurten lodig om Stenzei uit te rangeren net 28-300 (hoogste serie Vultink 06). 's-Avonds tegen de Spanjaard Jose gen Vultink, Bessems en Muller Galvez deed hij het niet veel beter, fv.l.n.r.) voordat de Europese ti- De* Limburger miste in J~ *-•- *- eenvoudigste situaties, zodat zelfvertrouwen van d caféhouder steeds meer groeide. In negen beurten was het met onze landgenoot gedaan (300-117). Stand: scoren. Bij 11—24, de maximale voor sprong van Transol, nam Hemmo, in de achtste minuut al, zijn tweede ti me-out. En ditmaal hielp het. Via Pleas en Brody kwam Maccabi te rug, omdat Transol toen voor de eer ste maal balverlies leed. Daarna werd het steeds moeilijker voor spel verdeler Jan Dekker om de bal op te brengen, want hij werd daarbij door twee man verdedigd. Slaagde hij er echter in de bal goed te passen, dan had Jan Loorbach veel ruimte. In de eerste helft kon hij daar nog niet zoveel van profiteren door zelf te scoren, maar in de tweede helft des te meer. Maccabi kwam pas in de 16e minuut .vooral door de uitste kende Brody, voor de eerste maal voor, 33—32. Maar niets wees er op, dat Transol toen door de knieen ging. Het bleef tot aan de rust een gelijk- opgaande wedstrijd, 4343. En ook na de pauze bleef het offensief dat men toch nog steeds van Maccabi verwachte uit. Vier punten, 5349, in het'begin van de tweede helft, dat was de maximale voorsprong voor Maccabi. Met fraaie afstands schoten van Weemhoff, Vervoorn en Dinkins en vooral door de acties van Jan Loorbach kwam Transol weer voor. Na twaalf minuten leidden de Rotterdammers met 6571. Het was nog steeds mogelijk, maar Jim Boatwright, de Uitstekende Ameri kaan van Maccabi, dacht daar an ders over. Hij was het die Maccabi steeds weer bij bracht. Door hem, bleef het verschil beperkt tot een of twee punten. Genoeg voor een Rot terdamse zege, maar te weinig voor de wedstrijdpunten. Dat dacht ook coach Hemmo, toen hij zijn spelers opdracht gaf het spel te bevriezen in de laatste minuut. Transol haal de nog uit tot 86—91, waarop schoten van Loorbach en Dekker mislukten. Onder afkeurend geroep van de te leurgestelde supporters speelde Maccabi de wedstrijd uit. Het was opnieuw Boatwright diie er voor zotrgde dat de Rotterdamse zege zo klein mogelijk werd, 90—91, maar een overwinning was het wel. Topscorers: Transol, Van Eek 4, Dekker 8, Weemhoff 12, Vervoorn 6, Battle 17, Dinkins 26, Loorbach 8. Maccabi: Brody 22, Pleas 19, Boat wright 34. Bij Transol moesten Battle en Dek ker met vijf persoonlijke fouten naar de bank. Scherz 162 9 50 18.00 Vultink 300 9 86 33.33 Connesson 300 19 140 15.78 Stenzei 197 19 63 10.36 Galvez 172 16 72 10.75 Siebert 300 16 160 18.75 Bessems 132 14 45 9.42 Muller 300 14 85 21.42 Stenzel 28 6 18 4.66 Vultink 300 6 106 50.00 Scherz 300 16 84 18.75 Connesson 220 16 102 13.75 Siebert 251 16 118 15.68 Muller 300 16 120 18.75 Galvez 300 9 86 33.33 Bessems 117 9 44 13.00 STAND: Vulüirik 4 106 40.00 Mülfler 4 120 20.00 Gaivez 2 86 18.80 Scherz 2 84 18.48 Siebert 2 160 17.21 Carmessop 2 140 14.85 Bessems 0 45 10.82 Stenzei 0 63 8.92 IJshockey In een wedstrijd voor tweede Nederlander, Jeen less ems had een zwak begin. Eerst egen de Berlijner Dieter Muller, die .1 twee keer Europees kampioen in lit moeilijke eenstootskader is de Coupe Nationale Nederlanden heeft Duyvestein Wintersport gis teravond in Den Haag het Groning se GYS verslagen met 22—0. De standen per periode waren 8>—0 5— 0 9-8. De Zweed Lars Carlsson moet in de Nederland de rallysport sti muleren. LEIDEN Twee Nederlandse equipes zullen deelnemen aan de Monte Carlo Rally, doe volgende week woensdag van start gaat. Het duo Jaap Dik-Henk van Tunen heeft Warschau als startplaats gekozen. Na 7.000 kilometer rijden hopen zij hun Datsun 1200 op vrij dag 24 Ja nuari ongeschonden over de finish lijn in Monte Carlo te kunnen stu ren. Het andere team is eigenlijk maar half Nederlands. Want Bob de Jong stapt met de Zweed Lars Carlsson in zijn Opel Ascona, die is uitgerust met een Crossflow motor, welke 200 pk kan produceren maar dit twee tal rijdt wel onder Nederlandse vlag ni. voor het Opel Dealer Team Hol land, dat in navolging van soortge lijke teams in Duitsland, Zweden en Engeland Juist dezer dagen is opge richt. Lars Carlsson is In de rallywereld ondanks zijn Jeugd een goede beken de. Hij werd vorig Jaar als de meest belovende Europese rijder be schouwd. Hij eindigde in het Europe se kampioenschap op de vierde plaats en kwam in Duitsland rijdend als eerste uit de strijd.' Een rijder van een klasse, die wij in ons land niet of nauwelijks kennen. En deze man zal door het Opel Dealer Team Hol land worden ingezet in een aantal rallies, die ook voor het Nederlands kampioenschap meetellen. Geen wonder, dat dit besluit niet bij alle rijders even gunstig is gevallen. Maar het Dealer Team zegt, dat het zeker niet in de eerste plaats de bedoeling is het Nederlands Kampioenschap te behalen. Wat het team vooral voor ogen staat is het stimuleren en begeleiden van de voor de re creatie steeds belangrijker worden de rally- en rittensport. Naar schat ting hebben in het afgelopen Jaar, zo'n 60.000 rijders plezier beleefd aan puzzel-, oriëntatie en kaartlees- ritten. Zoals wij enige tijd geleden meldden heeft de sportcommissie van General Motors Dealers al eer der middelen beschikbaar gesteld om die rittensport nog verder te popula riseren. Lars Carlsson is nu aangetrokken om het de rallyrijders mogelijk te maken hun dure hobby te blijven beoefenen. Want een privérijder, die wil meedingen voor het Nederlands kampioenschap moet toch al snel op zo'n vijftigduizend gulden re kenen. Lars Carlsson kan hem nu vanuit zijn garage informeren over het prepareren van zijn auto en hem de weg wijzen naar een wat voorde liger manier om benodigde onderde len te verkrijgen. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om liefheb bers, die in G.M.-produkten rijden, maar dat is geen wet van Meden en Perzen Daarnaast zal Carlsson soms met veelbelovende Jongeren een team vormen, hij zal in binnen- en buiten land rijden en zal zijn hele erva ring in dienst van deze tak van auto sport stellen. Het Opel Dealer Team zal voorts op Zandvoort nog een groep 1 Opel Commodore GSE inzetten met Fred Fr an ken hout als rijder. De wagen blijft in service bij het voormalige Dutch National Racing Team. Naast enkele 'bijzondere facilitei ten, die G.M.-riJders in rally's door de sportcommissie worden geboden, is er voor het hoogst geplaatste Opel team in het Nederlands kam pioenschap ook een bokaal met vier duizend gulden te verdienen, het daar na volgende Opel team krijgt 2000 gulden, de derde duizend en de vier de en vijfde teams tenslotte f 750. Noordwijk-trainer Eelman over Spijkenisse: NOORDWIJK/SPIJKENISSE. Met doelman Constant Smit, die de griepbacillen buitenspel heeft gezet en wellicht ook weer met aanvoerder Cees Spaanderman moet Noordwij k morgen probéren de suprematie van Spijkenisse in de eerste klasse a van het zaterdagvoetbal te veranderen in een wankele leiderspositie. Alleen dienstplichtige Jan Schoen ziet de toegang tot het eerste elftal nog versperd door zijn militaire superi euren. Noordwijk, dat met drie in vallers vorige week overigens verras end GWV bedwong (0-2) kan der halve met een vrijwel complete ploeg in ieder geval een nieuwe uit looppoging van Spijkenisse proberen te voorkomen. De debutant, die zijn voorsprong door een nederlaag tegen Zwart Wit *28 en een gelijkspel te gen Quick Boys tot drie punten heeft zien slinken hoopt namelijk op een herhaling van de voetbalgebeurtenis - sen in het seizoen 13-14. Het toe val wil dat Spijkenisse ook in de vorige competitie rond de Jaarwisse ling in de fout ging en toen even eens een keer verloor (van Zuidvo gels) en eenmaal gelijkspeelde: te gen IJmuiden. Trainer Van Dongen: "Daarna hebben we zesmaal achter elkaar gewonnen en werden we uit eindelijk toch kampioen. Ik teken daar nu uiteraard ook voor. Van een inzinking is zeker geen sprake. Toegegeven, we zijn in deze compe titie af en toe wat gelukkig geweest. Soms hebben we in de laatste vijf, zes minuten nog gewonnen, maar aan de andere kant hebben we ook wel eens een punt laten liggen. Zo als bij Quick Boys afgelopen zater dag. We hebben zes schitterende kansen gehad". Spijkenisse manifes teerde zich op "Nieuw Zuid" als een in alle opzichten "hard" werkende ploeg, die bepaald niet zachtzinnig was. Zo heeft ook Noordwijks oefen- meester John Eelman Spijkenisse leren kennen: "Het is een team dat blijft gaan en op iedere onmogelijke bal blijft lopen. De ploeg moet het hebben van inzet en karakter. De kracht ligt in het geheel Van op bouw is echter nauwelijks sprake. Het middenveld wordt vaak overge slagen. Het is een fel elftal, dat geen risico neemt. Breekt iemand door dan is het meteen bam". Van Dongen is daarentegen van mening dat het spel van Spijkenisse Juist op techniek is gebaseeerd "Net als Noordwijk. De Jongens moeten het niet van fysieke kracht hebben. Het klinkt misschien wel gek na zo'n wedstrijd tegen Quick Boys, maar de Jongens zijn zelfs een beetje aan de weke kant. De ploeg voetbalt eerder uit angst hard dan dat het een aan geboren instelling is. Zoals tegen Actief Amstelveen, een agressief aan vallende ploeg. Ga Je dan niet zo- opzij dan lijkt het gauw hard". Opvallend is echter dat ook in de verslagen van de wedstrijden, die het Ledderdorpse ROL vorig Jaar tegen Spijkenisse speelde regelmatig de ter- "intimidatie", "wilskracht" en "hardheid' terugkeren. Van Dongen: "Door de omstan digheden word Je tot die hardheid wel gedwongen. Het publiek zorgt ook dat het wat verbeten wordt". Dat hij Noordwijk nog niet aan het werk heeft gezien vindt Van Dongen geen nadeel: "Het initiatief zal toch moeten uitgaan. Hopelijk zal Noordwijk zich naar ons moeten richten. Wij zijn geen puur defen sief team. We zullen alleen moeten oppassen voor die counters van Noordwijk. Daar heb ik wel iets van gehoord". Opvallende uitspraak van Eelman tenslotte: "We gaan uit van niet verliezen mét de wil om te win nen. Maar de competitie is zeker niet afgelopen als we toch zouden verliezen. Dan staan we op vijf pun ten achterstand. Vergeet niet dat we nog dertien wedstrijden voor de boeg hebben. Gelukkig is het zover nog niet. Noordwijk zal in ieder ge val mentaal sterk genoeg zijn. Tegen een topteam behoeven de Jongens niet te worden opgepept. Het pro bleem bij ons is dat we Juist punten verspelen aan lager geplaatste clubs". ZATERDAG KNVB: Quick Boys—Spakenburg lj Spijkenisse—Noordwijk 3. ASWH— RCL 3; Ter Leede—WHS 1; JAC— Koudekerk 3; Katwijk—Rijnsburgse Boys 1; Randstad Sport—TOGR 3; SVOW—ARC 2; Oegstgeest-TSB 2; DEVJO—Lisser Boys 2; TAW Schoonhoven 3. AFDELING LEIDEN: Hazerswoud- se Boys—Woubrugge 3; Bernard us— LSW '70 3; SJZ—SVLV 3. ZONDAG KNVB: UVSEDO 1. DHL—LFC 3; Roodenburg—EBOH 1; Texas DHBTeylingen 3, Randstad Sport Olympia 1, Lugdunum—Naaldwijk 1. LDWSGSV 1, Spel. Lisse—Bode graven 3, Van Nispen—SJZ 3, Al- tiorHillegom 1, Foreholte—Rijpwe- tering 1, Bernardus—SVLV 2 VVSB VTL 1, UDOASC 3, Alphen—To- negido 1, BMTSJC 2, DOCOS— PDK 1, Waddinxveen—RKNSV 1. AFDELING LEIDEN: ZLC— Alphense Boys 3, Warmunüa DOSR 3. Weteringse Boys—MMO 2, VNL—Stompwijkse Boys 3, Meer burg—KR V 1. VNA-WOA 1. Leid- se Boys—Unitas Leiden 3, Kickers '69—Oranje Groen 3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 9