-ir n rr randstad AUTOMOBIEL VERKOPER Pianoieraar(es) Docenl(e) WIST U OOK AL RANDSTAD UITZENDBUREAU I RANDSTAD or randstad technikus Bijna is hel zover BOONS HACHMER Lederwaren. 5 MEIPLEIN 96 - LEIDEN luba vraagt: Motorhuis occasions 191 Het Motorhuis ALGEMENE KENNISGEVING Heden ontsliep in volle vrede, na een kortstondige ziekte in Colombia, Zuid-Amerika, mijn geliefde man en onze vader en opa CORNELIS DUBBELAAR, op de leeftijd van 52 jaar. Kaibwyk: E. DUBBELAAR—KORVING Oldeboom: E. POPPELIERS—DUBBELAAR J. POPPELIERS Katwijk: J. DUBBELAAR EN P. KETTING WENDY A. J. DUBBELAAR C. DUBBELAAR Thuis Heiver geen bezoek. nader te bepalen datum CORNELIS DUBBELAAR Wij gedenken met dankbaarheid zijn hoge bekwaam heden, zijn grote toewijding en zijn diep menselijke be langstelling. Direktie en medewerkers Dredging VO 2. Odijk, 8 Januari 1975. Heden behaagde het de Hero tot Zich te nemen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader, broer en oom JOHANNES BREUKER in de ouderdom van 86 Jaar. J. BREUKERSIERAT Voorschoten: H. BREUKER Makkum: ANNEKE EN THEO INMAR, ILONKA Alphen a. d. RijnHENK EN GUS ANNEMARIE, MARIJE Heiloo: J. BREUKER JR MAJA, KARIN Leiden: M. M. ET .KERB O UTBREUKER L ELKERBOUT en verdere familie Leiden, 9 Januari 1975 „Zuydtwijck". Correspondentie-adres: Haarlemmerweg 49c. (Geen bloemen). De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 14 Januari as. in de aula van de algemene begraafplaats „Rhijn- hof", aanvang 12.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Met droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden, na een gelukkig huwelijksleven van 49 Jaar, van mijn lieve man, onze zorgzame vader en groot vader JACOBUS MARINUS VAN DER VELDEN op de leeftijd van 91 Jaar. Koudekerk a. d. Rijn: W. J. P. VAN DER VELDEN-KUIPER De Meern: N. A. VAN DER VELDEN Zoetermeer: A. J. M. VAN DER VELDEN Amerongen: J. M. VAN DER VELDEN Slagharen: A. K. STROO-VAN DER VELDEN C. STROO KEES, JAAP, BERT, MTEKE en JOSÉ Koudekerk aan den Rijn, 7 Januari 1975 Hoogewaard 25. Liever geen bezoek. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 11 Januari op de algemene begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn. Aankomst aan de aula 2 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. HUGO FERDINAND BOOGERT gepensioneerd adjudant o.c. v.m. 4 R.I., op de leeftijd van 78 Jaar. Voorschoten: M. M. BOOGERT—LOWXES Zwartsluis: P. A. J. KONING—BOOGERT J. KONING Voorschoten: A. M. J. BOOGERT A. C. BOOGERT—SCHAAPHERDER Haarlem: M. M. VAN DER POEL—BOOGERT A. J. VAN DER POEL kleinkinderen en verdere familie Voorschoten, 9 Januari 1975 Leidseweg 479. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Haagweg 31, Leiden. Bezoek aldaar zaterdag van 12—12.30 uur nn Thuis liever geen bezoek. De crematie is bepaald op maandag 13 Januari as. om 10.30 uur in het Crematorium „Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, 's-Gravenhage, einde Laan van Meer- dervoort. Nog vrij onverwacht is uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa WIEBE ZEILSTRA op de leeftijd van 87 Jaar. G. S. C. ZEILSTRA—BLOTE G. DE JOODE—ZEILSTRA C. J. DE JOODE TRUDY EN GERRIT Leiden, 10 januari 1975 Langebrug 91a. De rouwdienst is bepaald op dinsdag 14 Januari as. om 12.30 uur in de aula van de begraafplaats „Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Gevraagd LOODGIETER voor burgerwerk. I.b.v. rijbewijs. Loodgietersbedrijf VAN GRIENSVEN De Kempenaerstraat 3, Oegstgeest. Telefoon 50807. In plaats van kaarten. Heden werd plotseling van ons weggenomen, mijn lieve man. onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broeder, behuwdbroeder PHILIPPUS CORNELIS VAN DER KLAAUW op de leeftijd van 80 Jaar. G. v. d. KLAAUW- BLANKENSTTJN H. G. KOK- v. d. KLAAUW G. KOK J. DE BOER- v. d. KLAAUW F. C. DE BOER PH. C. v. d. KLAAUW W. v. d KLAAUW- STOOF G. KETTENIS— v. d KLAAUW J. H. KETTENIS N. v. d. KLAAUW L. v. d. KLAAUW- HOUWELING kleinkinderen, achter kleinkind en verdere familie Leiden, 9 Januari 1975 Transvaalhof 25. De overledene is opge baard in het Rouwcen trum Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden. Bezoek aldaar zaterdag ochtend van 11-11.30 uur. Thuis liever geen bezoek. De rouwdienst is bepaald op maandag 13 januari as. om 2.30 uur in de aula van de begraafplaats „Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Vertrek van Transvaalhof 25 om ca. 2 uur. Heden ging geheel onver wacht van ons heen, onze lieve onvergetelijke opa PHILIPPUS CORNELIS VAN DER KLAAUW op de leeftijd van 80 Jaar. Zijn diepbedroefde kleinkinderen: GREET EN JAN FRANS EN SYLVIA PETTER TINEKE CARLA en achterkleinkind BARTJE Leiden, 9 Januari 1975. WAARSCHUWING Het bericht, verspreid in de „Kooiklok", dat onze zaak op 31 december zou sluiten, berust op een ernstig mis verstand. Wij kunnen U dan ook mededelen, dat wij, zoals de laatste 40 jaren gebruikelijk, gewoon door bakken en hopen U als cliënt nog vele jaren te mo gen begroeten. Hoogachtend, Brood- en Banketbakkerij P. Smittenaar, Lage Rijndijk 43 Leiden De heer A. ZEILSTRA mocht dinsdag 7 januari j.l. zijn 40-jarig jubileum vieren als bedrijfsleider/schoen her steller bij f,ELZET", Aalmarkt 18, te Leiden, ter gelegen heid waarvan hij een onderscheiding ontving, leder, die hem wil feliciteren, is zaterdag 11 januari a.s. van 14.0017.00 uur van harte welkom aan de zaak. FIRMA DE BRUIJN, de heer A. v. HOEK, zijn kinderen. BEGRAFENIS ASSOCIATIE Aö sanctos' Hoofdkantoor «n aula: LANGE MARE 69 LEIDEN Graf monumenten A. M. Wagemaker Hoge Morsweg 82 Leiden - Telefoon 60455 b.gg. 01718 72911 Ook zaterdagochtend geopend. Peugeot 104-204-404-504 "73/ '74; Renault R5/R12 '72/'74; Simca 1000-1100-1301 S '72/ '74; Opel Ascona, Kadett Rekord '73/'74; VW 1200-1300 '71/'73; Fiat 127-128-132 '72 *73; Citroen Dyane 2 CV "72/'73; Ford Capri 1600 GTR '73; V.W. bestel '73; Volvo 142 Luxe '73; Mercedes 220 D '71/'74; Vauxhall Viva '72/'73. Keuze uit 50 occasions, inruil en financiering mog., 6 maanden garantie. AUTOBEDRIJF v. d. VOET ROELOFARENDSVEEN 01713—2959—2612—2989. RANDSTAD vraagt Typistes Nederlands Typistes Mod. talen Secretaresses Ponstypistes Dictafonistes Techn./commercieel medewerker Leiden, Kort Rapenburg 6 telefoon 071—49541. Katwijk, Parsstraat 19, telefoon 01718—71215. uitzendbureau AUTOMOBIELBEDRIJVEN VAN NIELEN B.V. dealer van Audi-NSU, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Mit subishi en Sabaru vraagt een ervaren en representa tieve met een middelbare opleiding en voldoende technische kennis. Aangeboden wordt een verantwoordelijke en dienovereenkomstig gehonoreerde werkkring bij een sterk expansief bedrijf. Uw sollicitatie, welke discreet behandeld wordt, gaarne aan ons adres, Wilhelminalaan 1317 te Alphen aan den Rijn, telefoon 01720—91291 (tstll). VOOROLUW.... 5 H. WALENKAMP en ZN. Haarlemmerstraat 13 Leiden. STICHTING BODEGRAAFSE MUZIEKSCHOOL vraagt met spoed: Algemene Muzikale Vorming Sollicitaties schriftelijk of telefonisch te richten aan: Stichting Bodegraaf se Muziekschool, Lijster 18, Bodegraven. Telefoon 01726-^1073. Gevestigd: Drs. Jos Kool, Psychotherapeut Voor afspraken: telefoon 02522—1464L dat RANDSTAD UITZENDBUREAU ook ongeschoold en industrieel personeel uitzendt? Veel bedrijven lossen hun tijdelijke problemen nl. op met RANDSTAD-uit- zendkrachten. Heeft u interesse, bel of kom naar RANDSTAD. Als u vraagt naar Ton Weber, dan kunnen wij wellicht ook uw tijdelijke problemen oplossen. II Le Leiden, Kort Rapenburg 6, tel. 07146546 vraagt met spoed A-verpleegkundigen Chemisch analiste Laborante uitzendbureau Binnen de Vicon groep worden regelmatig nieuwe landbouw machines ontwikkeld en in produktie genomen. De produktie-assemblage vindt, behalve in Nederland, plaats in bedrijven in Spanje en Italië. Voor de afdeling STANDAARDISATIE zoeken wij kontakt met een ^0 De funktie: Het verrichten van technlsch-administrafieve werkzaamheden om te komen tot standaardisatie van materialen, handels artikelen, onderdelen en gereedschappen en het opstellen van bindende assortimenten. De funktionaris: Een analytisch denkende technikus (M.T.S.-niveau) met een kritische instelling t.a.v. de werkzaamheden, beheersing van de Engelse en Duitse taal gecombineerd met een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. De honorering: Een goed salaris met uitstekende sekundaire voorwaarden en goede toekomstmogelijkheden bij een internationaal georiënteerde onderneming. Wilt u nadere informatie, bel dan de afdeling Personeelszaken of schrijf even een briefje. Tot het Vicon concern behoort een groep fabrieken die land bouwwerktuigen, nodulair gietijzer en glasvezelgewapende, warmgeperste polyester produkten fabriceren. Het hoofdkantoor is gevestigd te Nieuw Vennep (Haarlemmer meer). Export vindt plaats naar ca. 70 landen via eigen verkoop maatschappijen en importeurs. vicon n.v. nieuw vennep postbus 1 tel. (02526) 2841 De opruiming staat weer voor de deur Alle restanten moeten weg in kinderschoenen o.a. PIEDRO, RENATA, BUNNY, SKELTER, COWBOY en ELEFANTEN in Dames- en Herenschoenen o.a. AVANG, SMITS, DUREA NAPOLINA, COWBOY, WINDSOR-HELIOFORM Vele koopjes f20,- tot tot f40,- goedkoper SCHOENHANDEL Utrechtse Veer 15 Rijnstraat 3 Gevraagd op advocatenkantoor van mr. M. Teekens c.s. Rapenburg 116, Leiden Telefoon 22441 typiste/stenotypiste voor halve dagen, desgewenst ook voor enkele dagen per week. Opleiding minimum Mavo. PONSTYPISTES BEL LUBA Alphen aan den Rijn, Winkelcentrum De Aarhof 67, telefoon 01720—94645. vraagt met spoed: geroutineerde typistes Sp-M* a Korevaarstraat^Leiden uferKfareaus^^Telefoon 071-31710 KOOPJES BIJ HACHMER Plastic BROODTROMMEL, Curver f 18,95, NU f 9,95 Emaille FONDUESTEL BK Anita f 47,50 NU f 29,50 UIENSNIJDER f 6,95NU f 3,50 Grote SPAARPOT Oma of Opa f 14,95 NU f 9,98 Roestvrijstalen SUIKERAUTOMAAT f 14,50NU f 4,95 24-delige CASSETTE roestvrijstaal f29,50 NU f22,50 Emaille KOFFIEKAN f 14,95NU f 9,98 Roestvrijstalen VLEESSCHOTEL 30 cm f 9,95NU f 6,45 35 cm f 14,95NU f 8,95 Aardewerk STAPELBEKER f 1,25 _.NU f 0,98 9-delig ONTBIJTSERVIES modern aardewerk f 81,10NU f24,95 TOILETKAST Allibert f 84,75 NU f54,50 HOUTEN BEKERPLANK met 6 bekers f 25,95 NU f 19,95 MAKE-UP SPIEGEL f 2,95NU f 1,95 Streng plastic FRUIT f 2,95NU f 1,95 Porseleinen KOP EN SCHOTELS v a. f 1,00 Plastic BLOEMPOTTEN 10 cm f 1,50, 12 cm f 2,25,14 cm f 2,95,16 cm f 3,95. VEEL MEER KOOPJES VINDT U BIJ BONTMANTELS en BONTHOEDEN. In de etalages v. Nederlands groot ste bontmagazijn ziet U kelijk lage betaalbare prij zen, vergelijkbaar 20% 25% goedkoper!! Volldige garan tie. Credietservice mogelijk, Kijk en vergelijk, het be spaart U veel geld!! Vrij entree bij: HET BONTPA LEIS „Onder de Laurens to ren", Hoogstraat 153, Rotter dam-C., telefoon 010-14.33.37. Reiskosten v. 2 pers, by koop terug d. geh. Nederland (ook benzine), dus gratis re Vrijdag koopavond tot 9 ponstypistes typistes steno-typiste Nederlands doktersassistente gedipl. verpleeg kundigen A, B en Z fabriekshulpen I Fr ziji affijd wlop banen bij uitzendbureau wabu lubarjrrr1*" De Aarhof 67 Alphen a d Rijn Bij beschikking van de Ar- rowdlïssementsrechitJba/nlk te •s-Gravenhage van 2 januari 1975 is opgeheven wegens ge brek aan baten het faillisse ment van B. Sdeval, wonen de te Noord wijk Ruimen aan de Kerkstraat mo. 18. Leiden, 6 Januari 1975. Mr. C. L. Holüerit, Rapenburg 35, Leiden, curator. In het grootste occasioncentrum van Leiden nu te koop: bouwjaar km-stand OPEL KADETT 1974 19.000 OPEL KADETT 1974 sept 5.400 OPEL KADETT 1200 S sportuitvoering 1973 30.000 VAUXHALL VIVA caravan 1973 15.000 OPEL KADETT 1973 16.000 15 OPELS KADETT 1972 met diverse km-standen. 6 OPELS KADETT 1971 met diverse km-standen, waaronder b.v. OPEL KADETT Coupé 1971 46.000 OPEL KADETT de Luxe 1971 38.000 OPEL KADETT 4-deurs 1971 44.0'00 OPEL ASCONA 1200 S 1973 45.000 OPEL ASCONA 1600 1973 30.000 OPEL ASCONA 4-deurs de luxe 1972 32.000 OPEL ASCONA met schuifdak 1972 35.000 OPEL ASCONA 1971 55.000 OPEL MANTA rally automatic 1974 20.000 OPEL MANTA 1900 1973 26.000 OPEL MANTA 1972 21.000 OPEL REKORD caravan 1974 5.50*) OPEL REKORD caravan 1973 22.000 OPEL REKORD 1973 28.000 OPEL REKORD 4-deurs 1972 50.000 OPEL COMMODORE Coupé 1972 30.000 OPEL COMMODORE Coupé 1972 50.000 OPEL COMMODORE 4-deurs 1971 85.000 MGB Cabriolet 1971 50.000 VW SCIRROCCO 1974 15.000 PEUGEOT 504 1970 80.000 SIMCA RALLY 1972 Ruime keuze mogelijkheid. Alle prijsklassen. Soepele financiering mogelijk. Alle occasion? zijn geprijsd. Grote parkeergelegenheid. Motorhuis occasions zijn gezonde occasions. .'j i'- Uw Opel dealer VondeUaan 80 Hgek Plesmanlaan Leiden. Tel 017)0-6 93i3V Offitial (federal Motors dealer "vV f'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 6