"WIERSMA IS ZEER STERK EN ZEKER NIET MINDER DAN TON SIJBRANDS" Evert Bronstring sterkste in de meestergroep B.S. LEIDEN Vrij spel Suikerdamtoernooi CRUIJFF WEER VOETBALLER VAN 'T JAAR Verrassende zege van Dieks in EK-jeugd U0/É <xa?- KÏT50/- êüMÊt- DINSDAG 31 DECEMBER 1974 sport PAGINA 15 „Het is nu al een paar jaar zo, dat er in de damwereld een traditie be staat. Het damjaar wordt gesloten met het grootste internationale toernooi dat bestaat: het Suiker damtoernooi in Amsterdam. Het toernooi van dit Jaar, het zesde in de reeks, heeft een aantal sensaties opgeleverd. Er zijn nieuwe namen opgekomen uit verre landen. Voor het eerst in de geschiedenis werd er een dameswereldkampioenschap ge speeld. Dit heeft de totale strijd in teressanter en vinniger gemaakt. Ja, ik zou zelfs zeggen: er kwam een vleugje romantiek in het toernooi. Immers, alles wat wij mannen voor goeds of slechts doen in het leven, doen wij omwille van de vrouwen. De KNDB, de Nedelandse groot meesters en het Nederlandse pu bliek hadden voor dit jaar grote verwachtingen. In de eerste plaats wilden Jullie nu eindelijk eens de traditionele match RuslandNeder land winnen. Wij hebben deze po ging, zij het met moeite, in Rotter dam weten te verijdelen. Vervolgens hoopten jullie op het kandidatentoernooi in Tiflis, waar de Jongste grootmeester ter wereld. Harm Wiersma, naar toe ging. Maar ook daar ging jullie hoop niet geheel in vervulling. Hierover is la ter veel geschreven in de bedroefde Nederlandse pers, maar dat is nu allemaal al weer geschiedenis. Een grote slag voor de Nederlandse damliefhebbers en chauvinisten was de onverwachte beslissing van we reldkampioen Ton Sijbrands om, in de bloei van zijn kracht, de arena te verlaten. Wanneer er bij de FMJD een officiële brief van hem binnenkomt dat hij niet meer zal spelen, weten we zeker dat zijn be slissing serieus te nemen is. Maar of Sijbrands nu speelt of niet, het damleven gaat verder. Trouwens, Jullie Nederlanders, hoe ven niet bij de pakken neer te zit ten. Jullie hebben in Harm Wiers ma een goede plaatsvervanger. Hij heeft niet minder talent dan Ton Sijbrands, en ik geloof zelfs dat de Nederlanders steeds meer vóór hem zijn. Hij is jong, bescheiden, sym pathiek en vooral een zeer sterk speler. AMSTERDAM Evert Bronstring mag volgend jaair uitkomen in de groatmeestergroep van het Suikerdamtoernooi. De Leidenaar legde in de meestergreep beslag op de eerste plaats met vijftien punten. Scholten en de Katwijker Cees Varkevisser volgen op de tweede plaats met veertien punten. In de laatste ronde won Bronstring van Haby Kane en speelde Varkevisser gelijk tegen Dubois en verloor Scholten van Gregoire. In een aantal recente toernooien heeft hij dit aangetoond: het kam pioenschap van Nederland 1974, het kandidatentoernooi van Tiflis (een gedeelde tweede plaats is en blijft een groot succes) en nu, tenslotte zijn prachtige overwinning in de groot mees tergroep van dit Suiker- toernooi. Volgens mij zal Harm Wiersma in de eerstvolgende jaren zeker wereldkampioen worden. Een sensatie in de grootmeester- groep was het wansucces van Ana toli Gantwarg. Hij heeft zelfs geen 50 procent kunnen scoren. Ik kan hier geen verklaring voor geven: hij zal zelf wel zijn conclusies trekken. Trouwens in het algemeen was het resultaat van de Sowjet-dammers kritisch bekeken, zeer sensationeel Het hele Jaar hebben SJtsJegolev, Gantwarg en ik geen enkele partij verloren. maar hier in een toernooi INZETJi Kernploeglid Peter van verliezen we notabene vier partijen! der Kant heeft gisteren op de kunst- M<?t miJn cigen resuitaat ben ik te- ijsbaan van Inzeil op fraaie wyae de Vreden. Ik heb een beetje pech ge- 3000 meter gewonnen in 4.31.86. Ver- had; tegen Hermelink stond ik ge- rassend was dat b-kampioen Gerrit wonnen, maar ik wilde het te snel Woudenberg uit Alkmaar met een doen en verloor dus. Hierdoor was «)d van 4.34.27 tweede werd vóór mijn kans de eerste plaate ver. kernploegleden als Klaas Vriend, Jan k6ken Maar lk al 52 jaar Derksen en Piet Kleine. Vriend ein- en dat UcJlt bealcn eind. Kleins vrij hoog Nog iets over Baba Sy, die in het Rotteveel op zesde plaats Wetering. De wedstrijden werden ge- h |f WJ door<Jat vaak honden onder sterk wisselende om- J jet hM, talent standigheden. Het sneeuwde bu vla- waarmaken. Maar nu her- fonkelde. De laatste Jaren gen behoorlijk. Ook de dames reden een 3000 me ter. maar de tijden waren zeer matig. Sylvia Bttrka (Canada) zegevierde i"' m üwni V/vu- boor lonriiranAin p.ouio woorden over het damestoemooi. krijgt hij. voetje voor voetje, zijn oude vorm weer. In dit toernooi hij levensgevaarlijk. Een paar in 5.20.01 voor haar landgenote Gayle Gordon en Cathy Priestner. De voornaamste uitslagen zijn: Heren 3000 meter: 1. Peter van der Kant (Ned.)4.31.86 2. Gerrit Woudenberg (Ned) 4.34.27; 3. Klaas Vriend (Ned.) 4.34.73; De laatste ronde in de grootmees- tergroep is beslist geen zitting zonder strijd geworden, want vijf overwin ningen waren het resultaat van het 'plichtsbesef' van de dammers. On der de winnaars was ook Harm Wiers ma, die ondanks het al in bezit zijn van de eerste plaats tooh wat wilde laten zien. In een aanvankelijk klassiek duel tegen Clerc wist de Friese kampioen het speltype te veranderen en in de aanval te gaan. BIJ het vorderen van het spel kwam Wiersma in het voor deel, terwijl Clerc veel tijd gebruikte. In een verloren stand overschreed Clerc de tijdslimiet. Met zeven overwinningen sloot Wiersma het toernooi af, een opval lende prestatie. Tsjegolev won de tweede prijs door een zege op de Ame- sitief zijn, dan zal het voorstel aan de lidstaten van de internationale dambond ter goedkeuring worden voorgelegd. Baba Sy, die zo uitstekend Iser Koeverman 1. Bronstring (Ned) 15 punten. 2. (Fra) 11, 6. Leter (.Sur) 9, 7. Bron- Scholten en Varkevisser (beiden stein (Israël) 5. 8. Stanek (TsJ) 4, 9. Ned) 14, 4. Aliar (Sur) 10. 5. Dubois Martens (Bel.) 3. 10, Ahel (Joe) 3. en Nimbi (beiden Fra), Haby Kane WERELDKAMPIOENSCHAP DA- (Sen) 9, 8. Gregoire (Fra) 8. 9. Van MES: den^Meerendonk (Ned 6, 10. Lepsic WInnaarsgroep: Jikhaalovskaja - Graas 1-1, Spass- kaja - Nieuwemhuizen 2-0. Eindstand: Eindelijk heeft de damwereld haar koningin: de 25-jarige Jeiena Mi- chailovskaja uit Moskou. Haar over wicht op de andere deelneemsters was buiten kijf. Ze zal het. eenmaal terug in Rusland, overigens niet ge- Jan de VriTNed) *4 Fran's makkelijk krijgen Er zijn heel wat (Joe) 0. JEUGD WERELDKAMPIOEN- gonnen. deelde samen met Koeper- SCHAP. man de derde en vierde prijs. De Se- Martens - Hofstee 0-2. Jansen - Le- ncgalees won overtuigend van Rata- ter 2-0, Stanek - Boezinski 0-2, Ahel tel. Hermelink en Drost sloten dit Bronstein 1-1. Jouvert - Robillard (Ned) 13, 4. Nieuwenhuizea (Ned) 12. toernooi af met gedecideerde overwin- 0—2 nlngen. Zij achterhaalden hiermee Verliezersgroep: nog juist Gantwarg, die wel erg te- Eindstand: ClaesBarras 11, MunitzNizöc leurgesteld heeft. 1. Robillard (Haiti) 15 punten. 2. 2-0. Opzienbarend was de prestatie van Boezinsky (Sov) en Jansen (Ned) de 16-jarige Bernard Robillard uit 14, 4. Hofstee (Ned) 12. 5. Jouvert Haiti, met hat winnen van de Jeugd- wereldtitel. Evert Bronstring rikaan Smith, dankzij een listige van de atrlJd het centrum had combinatie. Koeperman kwam met gestBan de verder dan remise tegen Gantwarg. unie zijn boos op elkaar. Gantwarg na een partij, die geheel in het teken tekende remise aan op zijn notatie- biljet, hetgeen voor Koeperman aan- hetzelfde te doen. Zonder UITSLAGEN: GROOTMEESTERGROEP Elfde ronde Smiüh—Tsjegolev 0-2, Gantwarg- Koeperman 1-1, WiersmaClerc 2- 0. RabatelBaba Sy 02, Drost Bassirou Ba 2—0, Hermelink—Hisard 2-0 Eindstand: 1 Barras (Fra) 12 punten, 2. Claes dig (Ned.) 6. 3. Muntte (Fra) 5, 4 Niizic 1>e krijgen, 114110 (Joe) 2. stand. Krienbühi (Zwi) 4 37.93; 6. George J°nSe meisjes, die haar naar de Rotteveel (Ned) 4.40.34; 7. Jan Derk- ^roon zullen steken, sen (Ned) 4.41.16: 8 Piet Kleine Paar binnenkort weleenu (Ned) 4.41.22; 10. Riekele Heida met succes een gooi naar de top (Ned) 4.43.87; 12. Eppie Bleeker kunnen doen. Het zou interessanc (Ned) 4.45.65. ziJn te weten wat er in Nederland Dames 3000 meter: aan damespotentieel aanwezig is. 1. Sylvia Burka (Cant 5.20.01; 2. D« situatie in de internationale Gayle Gordon (Can) 5.29.55; 3. Ca- damwereld is momenteel zo. dat Ne- thy Priestner (Can) 5.29.60; 4. Mo- derland en Rusland elkaar op alle nika Holzner (WD1) 5.32.4. fronten de hoogste eer betwisten. In andere landen komen echter talenten LEIDEN Morgenmiddag om drie op. die ons binnenkort van onze uur volgt in de Vijf Meihal de re- plaats kunnen verdrijven. Dat is prise van het „klapstuk" van het vooral in het jeugdwereldkampioen- Gerard de Lange-kersttoernooi: BS schap duidelijk gebleken. De voor- Leiden togen McGregor All Setars. heen weinig bekende Haitiaan Ber- Hat Amerikaanse tour-team had op nardo Robillard heeft daar gewon- tweede kerstdag een verlenging no- nen; zelfs voor mij was dat een de Leïdenaars op de knieën verrassing. Hij bleef Jullie Hans Jan een 106—106 18 punten. r_ Basketbalteam derde in Bremerhaven elkaar de hand gesohud te hebben Tsjegolev (Sov) 15, 3. Baba Sy (Sen) vei'lieten de spelers de tafel. Deze verstandhouding betekent dat niemand bevreesd behoeft te zijn voor een combine, indien Wiersma, Gantwarg en Koeperman nog eens om de wereldtitel zullen spelen. In- 5. middels is bekend geworden, dat het MEESTERGROEP: hoofdbestuur van de KNDB zijn Negende ronde goedkeuring zal hechten aai gelijke strijd. Het wachten antwoord van de dambond van de Sowjet Unie. Mocht dit eveneens po- BREMERHAVEN De Neder - Koeperman (Sov) 14, 5. Smith (VS) 11., 6. Gantwarg (Sov), Drost landse baskeObalploeg is op de derde (Ned en Hermelink (Ned) 10, 9. plaats geëindigd bij het inlternatio- Rassirou Ba (Sen) en Clerc (Ned) 9, naai basketbal toernooi te Bremerha ll. Hisard (Fra.) 7, 12 Ratoatel (Fra.) ven in West-Duitslamd. De ploeg won 6. de wedstrijd om de derde en vierde plaats met 88—84 (rust 4944) van de US All Stars. De eerste plaats was der- Nimbi - Aliar 1-1, V.d. Meerendonk voor Oostenrijk, dat in de finale met op het - Lepsic 2-0, Haby Kane Bron 8274 won van West-Duiitsliand. string 02, Scholten Gregoire 02, US AU Stans dat bestaat uilt Ame- Varkevisser Dubois 11. rikanen die in de Westduiltse Liga spélen, had lange tijd de leiding in de wedstrijd tegen Nederland, maar in de 37ste minuut gaf Cramer Oranje een voorsprong (7574). Hierna hadden de Amerikanen Mur ray en Curran wegens vijf persoon lijke fouten het veld moeten verla ten. De Nederlanders profiteerden hiervan en gaven de wedstrijd niet meer uit handen. Topscorers van de Nederlandse ploeg waren: Akerboom 22, Cramer 16 en Van Vlidt 11. Bij de Amerika nen scoorden Romeo 26 en Abdel Mansour 20 het meest. De eindstand van het toernooi is: Oostenrijk, 2. West-Duitsland; BASKETBAL MCGRECOR ALL STARS NIEUWJAARSDAG 3 UUR 5 MEIHAL Eduard Boezjinski Waar heeft hij zijn damkennis van daan, wie heeft hem het spel ge leerd, wie is zijn trainer? Dit alles is vooralsnog een raadsel. Hij zal nog vaak in het Jeugdwereldkam pioenschap spelen; daarom zal onze bond zijn spel laten bestuderen, om het volgend jaar meer van hem te weten. Dit Suikertoernooi was uitstekend georganiseerd. We hadden de beste toernooizaal die er in Amsterdam is. De pers was objectief, het publiek bij uitstek deskundig. Zo konden er prachtige partijen tot stand komen. Ik dank u allen voor uw gastvrij heid en wens u een gelukkig Nieuw jaar". V. d. Sterren blijft in kopgroep GRONINGEN In de vierde ron- Gudmundur Sigurjonnson (IJsl) de van het toernooi om de Europese Jonathan Mestel (Eng) 10, Michael Nederland; 4. US AU Stars; 5. Zwe- schaaktitel voor de Jeugd te Gronin gen is de Hongaar Peter Szekely zijn eerste plaats al weer kwijtgeraakt Basman (Eng)—GuUlermo Garcia den; 6. Denemarken; 7. Zwitserland; (Cuba) 01, Alexander Beljavski 8. Algerije. (USSR)Michael Stean (Eng) V2V2 aan Borskowski. Szekely nam al na William Hartston (Eng)—Albin Pla- Johan Cruijff PARIJS Johan Cruijff is op nieuw uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Dit is de derde keer, want eerder in 1971 en 1973 voerde Cruijff ook de lijst van Europese voetbal lers aan. De verkiezing is he,t resul taat van een enquete, die jaarlijks wordt gehouden door het Franse voetbal tijdschrift „France-Football" en waaraan sportjournalisten uit vijftien landen meedoen. Tweede op de ranglijst van 1974 staat „Kaiser" Franz Beckearbauer, de aanvoerder van het Westduitse nationale elftal dat afgelopen zomer de wereldbeker veroverde. Johan Cruijff heeft niet zijn derde verkie zing het record van de Spaanse voet- baUer Alfredo di Stefano gebroken, die twee maal werd uitgeroepen tot voetballer van het jaar (1957 en 1959). De lijst van 1974 ziet er als volgt uit: 1. Johan Cruijff (Ned.) 116 punten. 2. Frans Beckenbauer (W.-Dld.) 105 3 Karimierz Deyna (Polen) 35 4. Paul Breitner (WX>ld.) 33 5. Johan Neeskens (Ned.) 21 6. Gregorz Lato (Polen) 16 7. Gerd MUller (W.-Dld.) 14 8 Robert Gadocha (Polen) 11 9. Billy Bremner (Sch) 9 10. ex aequo, Jlirgen Sparwasser (O.. Did), Ralph Edström (Zwe), Berti Vogïs (W.-Dld.) allen 4. twaalf zetten het remise-aanbod de Westduitser Podzielny aan, maar de Poolse Jeugdkampioen Borskow ski won in een regelmatige partij van de Fransman Meinsohn, nadat hij eerder de afgebroken partij tegen Grinfeld (Isr) remise had gehou den. Verrassend was de overwinning, van Roy Dieks na drie nederlagen. nine 1—0, Rafael Vaganian (USSR) —Anthony Miles (Eng) afgebroken, Istvan Csom (Hong)George Bot- terill, uitgesteld. ENSCHEDE De Nederlandse dames- Juniorenploeg heeft gister avond in de TH te Enschede de be slissende wedstrijd van het vaer-lan- denitoernooi mét 4142 van Frank rijk vertoren. De Jonge Francadses Afgebroken partij eerste ronde: An hadden halverwege het enorm span- Slachtoffer Nunn, die tot de vierde ronde als een van de kanshebbers voor het kam pioen werd beschouwd. Paul -van der Sterren handhaafde zich in de kop groep .Hij loste de problemen in de partij met Lars Ake Schneider vak bekwaam op, incasseerde zijn der de winstpunt en deelt sinds gisteren de tweede plaats met Szekely. De uitslagen van de vierde ronde zijn: GROEP A: Grinfeld (Isr)—Bichsel (Zwi) 1/4, Szekely (Hon)—Pod zielny (WD1) lA—Vi, Dieks (Ned)— Nunn (Eng) 1—0, Van der Sterren Ned—Schneider (Zwe) 1—0, Bor skowski (Pol)—Meinsohn (Fra) 1—0. Afgebroken partij derde ronde: Bor skowskiGrinfeld De stand na vier ronden is: 1. Borskowski 3Vi pnt., 2 Van der Ster ren en Szekely 3 pnt., 4. Nunn en Grinfeld 2 pnt., 6 Schneider, Pod zielny en Bichsel 1 pnt., 9. Dieks en Meinsohn 1 pnt Hastings HASTINGS (Engeland). Uitdagen van de derde ronde in het jaarlijkse schaaktoernooi van Hastings: Vlastimil Hort (TsJ)—Pal Benko (USA) 1—0, Mark Diesen (USA)— Ulf Andersson (Zwe). afgebsokea. derssonStean 10 Afgebroken partij tweede ronde SteanVaganian V*. STAND NA DRIE RONDEN: 1/4 Hort, Hartston, Garcia nende duel een voorsprong van 2417. België eindigde op de derde plaats in het toernooi door met 59—32 (24—17) te winnen van Schot land. De produktiefste speelsters in de Engelsman gavski allen 2 punten, 5/6 Andersson de wedstrijd Nederland—Frankrijk Sigurjonnson 1% en 1 afg., 7—8 Benko en Basman 1%, 9 Botterill 1 en 2 afg. 10/12. Vaganian, Miles en Diesen, 1 en 1 afg., 13 Stean 1, 14. Csom V> en 1 afg., 15. Planinc V2, 16. Mestel 0. Nederland: Lia van Reems (Gerard de Lange) 18, Anja van Geranip (Olympiia) 10, Francis Bra- keil (Delibaüloydi) 7. Fnamlkrijk: Do minique Mauvïllain 9, Agues Sainte Croix 9. De kantine van de voetbalvereniging VTL op het sportpark De Vliet heeft een nieuw "gezicht" gekregen. Enkele leden hebben hun kerstvakantie opgeofferd om de wc, de keuken en de bar uit te breiden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie morgen kan de zelfwerkzaamheid van deze zondag- vierdeklasser icorden bewonderd. "essi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 14